Bosna in Hercegovina

Svetovalec v Bosni in Hercegovini

Kontakt

 

Duša Škulj, ekonomska svetovalka

Veleposlaništvo Republike Slovenije Sarajevo


Predstavitev


Pozdravljeni,

Bosna in Hercegovina je zelo specifična država. Tako kot so specifični njena zgodovina, kultura in politični ustroj, je specifično tudi poslovanje v njej, ki včasih predstavlja poseben izziv, za premagovanje katerega je potrebno tudi dobro poznavanje in razumevanje razmer na terenu.

Kot je že iz predstavitve države razvidno, je BiH sestavljena iz dveh entitet, Federacije BiH in Republike srbske ter Distrikta Brčko. Federacija BiH je nadalje razdeljena na 10 kantonov. Pri tem je potrebno vedeti, da ima državna raven le določene pristojnosti, večino pa jih imajo nižje ravni oblasti, tudi kantonalne. Federacija BiH in Republika srbska imata dva različna poslovna sistema, zato imajo nekatera večja podjetja registrirana dva poslovna subjekta v vsaki od entitet.

Bosna in Hercegovina že od osamosvojitve, še posebej pa od konca vojne v BiH, predstavlja pomembno gospodarsko partnerico Slovenije. Slovenija je bila ena izmed prvih tujih držav, ki je prišla s svojimi investicijami v BiH in tukajšnji državljani se tega zavedajo in priznavajo. Po podatkih Banke Slovenije je vrednost slovenskih naložb v BiH konec leta 2018 kumulativno znašala 524,8 mio EUR. Navedena vrednost predstavlja 8,6 % vseh slovenskih investicij v tujini in postavlja BiH na tretje mesto med državami, kamor Slovenija največ investira (za Srbijo in Hrvaško). BiH je 14. najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Slovenije, blagovna menjava je v letu 2019 dosegla vrednost skoraj 1,33 mlrd. EUR. Slovenija pa je že vrsto let 5. najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica BiH.

Potrebno je tudi izpostaviti, da v BiH trenutno posluje več kot 200 podjetij s slovenskim kapitalom, kar dokazuje, da je gospodarsko sodelovanje na res visoki ravni. Slovenski gospodarstveniki in slovenski državljani so še vedno zelo cenjeni, to pa izhaja še iz življenja v nekdanji skupni državi, poznavanja razmer in še posebej poznavanja jezika. Prav slednje daje slovenskemu gospodarstvu veliko prednost. Poznavanje lokalnega jezika (bošnjaški, hrvaški, srbski), pa čeprav “malce polomljenega”, odpre marsikatera vrata. Dobremu sodelovanju seveda prispevajo tudi stara poznanstva iz bivše skupne države.

Borut Valenčič
Prvi svetovalec

 

Lokacija in kontaktni podatki

Veleposlaništvo Republike Slovenije Sarajevo
Ekonomska svetovalka: Duša Škulj

Maglajska 4, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina

T: 00 387 33 251 771
F: 00 387 33 251 773
E: Dusa.Skulj@gov.si

 
Posodobljeno: 8.9.2020