Bosna in Hercegovina

Svetovalec v Bosni in Hercegovini

Kontakt

 

Marko Polajžer, ekonomski svetovalec

Veleposlaništvo Republike Slovenije Sarajevo


Predstavitev


Pozdravljeni,

Bosna in Hercegovina (BiH) ponuja priložnosti dobro pripravljenim in vztrajnim izvoznikom in vlagateljem. Država je odprta za tuje naložbe, ponuja liberalni trgovinski režim in je bogato obdarjena z naravnimi viri. Tako kot so specifični njena zgodovina, kultura in politični ustroj, je specifično tudi poslovanje v njej, ki včasih predstavlja poseben izziv, za premagovanje katerega je potrebno tudi dobro poznavanje in razumevanje razmer na terenu. BiH se še vedno bori za privabljanje tujih naložb, kjer se sicer vlagatelji soočajo s številnimi ovirami, med katerimi so številni zapleteni pravni in regulacijski postopki, korupcija, slaba infrastruktura, nezadostna zaščita lastninske pravice in šibke pravosodne strukture. Za investicijo in poslovanje je nujno obiskati državo zgodaj v fazi raziskovanja trga za lažje razumevanje večplastne birokratske strukture BiH. Za novo tržno podjetje je ključnega pomena določitev lokalnega partnerja z dobrim poznavanjem lokalnega tržišča in temeljito preverjanje njegovega ugleda. Federacija BiH in Republika Srbska imata dva različna poslovna sistema, zato imajo nekatera večja podjetja registrirana dva poslovna subjekta v vsaki od entitet.

Številni projekti izvirajo iz sodelovanja in podpore razvojnih bank, Svetovne banke, Evropske unije in drugih mednarodnih donatorjev. Gospodarsko-finančni utrip v državi zaradi Covid-a močno sloni na finančni pomoči EU in IMF. Od IPA EU (Instrument za predpristopno pomoč)  je BiH od 2014–2020 prejela 80,5 milijona EUR pomoči za izboljšanje zdravstvenega sistema, ter gospodarsko in socialno okrevanje, 455 milijonov EUR za tim. paket gospodarskega ponovnega aktiviranja in 250 milijonov EUR pomoči Bosni in Hercegovini od leta 2020 dalje.
Ob razlagi razmer v monetarnem in finančnem sektorju Bosne in Hercegovine med pandemijo COVID-19 Centralna banka BiH (CBBH)  ohranja  verodostojnost s pomočjo obveznih rezerv. Čeprav je prišlo do pobud za spremembo stopnje obveznih rezerv, se je CBBH odločila, da za to ni pravega razloga.  Poslovne banke ohranjajo precejšen znesek nad ravnjo obveznih rezerv in stabilen tečaj konvertibilne marke glede na evro prispeva k splošni stabilnosti sistema, kar so potrdile tudi mednarodne bonitetne agencije. Svetovna banka je napovedala, da naj bi se BDP BiH leta 2020 zmanjšal za 3,2 %, leta 2021 pa naj bi se okrepil za 4,6 %, ko se konča pandemija in pogojem politične stabilnosti v državi.

Gospodarsko rast v BiH vodi predvsem potrošnja in do neke mere javne naložbe.
Program javnih naložb / Razvojni in investicijski program za obdobje 2021-2023 BiH vsebuje 255 projektov, kar pomeni 3,9 milijarde KM. Od celotnega zneska se približno 1,135 milijarde KM nanaša na več kot sto projektov, ki se že izvajajo, za 19 odobrenih projektov je načrtovanih približno 90 milijonov KM, za še neodobrene projekte pa 2,67 milijarde KM. Od tega je približno 3,5 milijarde KM kapitalskih naložb, približno 400 milijonov BAM pa naložb, ki podpirajo razvoj institucij.

Potrebno je tudi izpostaviti, da v BiH trenutno posluje več kot 200 podjetij s slovenskim kapitalom, kar dokazuje, da je gospodarsko sodelovanje na res visoki ravni. Najboljše priložnosti v BiH so v naslednjih sektorjih :

  • Materiali za industrijsko predelavo za kovinsko industrijski sektor.
  • Oprema za proizvodnjo in prenos energije za gradnjo in nadgradnjo hidroenergije - elektrarne, termoelektrarne in projekti distribucije električne energije.
  • Telekomunikacijska oprema in storitve za razširitev obstoječih omrežij, vključno z mobilnimi - fiksne in širokopasovne povezave.
  • Inženirske in gradbene storitve prometne infrastrukture za avtocesto Koridor 5c - gradbeni projekt in nadgradnja lokalne cestne in železniške infrastrukture.
  • Gradbena oprema za podporo komercialnim gradbenim potrebam za infrastrukturne projekte.
  • Medicinska oprema za javne zdravstvene sisteme in zasebne prakse, vključno z diagnostično opremo.
  • Oprema in storitve za informacijsko tehnologijo, vključno z računalniško programsko opremo in IT opremo ter storitve.
  • Kmetijski proizvodi in storitve, povezani z mesom in živino, mlekom in mlečnimi izdelki, sadjem in zelenjavo, zdravilna in aromatična zelišča ter ribištvo.


Duša Škulj
Ministrica svetovalka

 

Lokacija in kontaktni podatki

Veleposlaništvo Republike Slovenije Sarajevo
Ekonomski svetovalec: Marko Polajžer

Maglajska 4, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina

T: 00 387 33 251 771
F: 00 387 33 251 773
E: marko.polajzer@gov.si

 
Posodobljeno: 31.1.2023