Bosna in Hercegovina

Svetovalec v Bosni in Hercegovini

Kontakt

 

Veleposlaništvo Republike Slovenije Sarajevo
Ekonomski svetovalec: Borut Valenčič


Predstavitev


Pozdravljeni,

Bosna in Hercegovina je zelo specifična država. Tako kot so specifični njena zgodovina, kultura in politični ustroj, je specifično tudi poslovanje v njej, ki včasih predstavlja poseben izziv, za premagovanje katerega je potrebno tudi dobro poznavanje in razumevanje razmer na terenu.

Kot je že iz predstavitve države razvidno, je BiH sestavljena iz dveh entitet, Federacije BiH in Republike srbske ter Distrikta Brčko. Federacija BiH je nadalje razdeljena na 10 kantonov. Pri tem je potrebno vedeti, da ima državna raven le določene pristojnosti, večino pa jih imajo nižje ravni oblasti, tudi kantonalne. Federacija BiH in Republika srbska imata dva različna poslovna sistema, zato imajo nekatera večja podjetja registrirana dva poslovna subjekta v vsaki od entitet.

Bosna in Hercegovina že od osamosvojitve, še posebej pa od konca vojne v BiH, predstavlja pomembno gospodarsko partnerico Slovenije. Slovenija je bila ena izmed prvih tujih držav, ki je prišla s svojimi investicijami v BiH in tukajšnji državljani se tega zavedajo in priznavajo. Slovenija je do konca 2016 v BiH investirala približno 514 mio EUR. Vrednost predstavlja 10 % vseh slovenskih investicij v tujini in postavlja BiH na tretje mesto med državami, kamor Slovenija največ investira (za Srbijo in Hrvaško). S tem je pripomogla odpreti približno 15.000 delovnih mest, kar prav gotovo ni malo za državo, v kateri beležijo skoraj 40 % nezaposlenost. BiH je 11. najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Slovenije, blagovna menjava je v letu 2017 dosegla rekordno vrednost 1,25 mlrd. EUR.

Potrebno je tudi izpostaviti, da v BiH trenutno posluje skoraj 200 slovenskih podjetij, kar dokazuje, da je gospodarsko sodelovanje na res visoki ravni. Slovenski gospodarstveniki in slovenski državljani so še vedno zelo cenjeni, to pa izhaja še iz življenja v nekdanji skupni državi, poznavanja razmer in še posebej poznavanja jezika. Prav slednje daje slovenskemu gospodarstvu veliko prednost. Poznavanje lokalnega jezika (bošnjaški, hrvaški, srbski), pa čeprav “polomljenega”, odpre marsikatera vrata. Dobremu sodelovanju seveda prispevajo tudi stara poznanstva iz bivše skupne države.

Borut Valenčič
Prvi svetovalec

 

Lokacija in kontaktni podatki

Veleposlaništvo Republike Slovenije Sarajevo
Ekonomski svetovalec: Borut Valenčič

Maglajska 4, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina

T: 00 387 33 251 770, 00 387 33 251 771
F: 00 387 33 251 773
E: borut.valencic@gov.si