Bosna in Hercegovina

Poslovno sodelovanje Slovenije z Bosno in Hercegovino

Blagovna menjava

Blagovna menjava med Slovenijo in Bosno in Hercegovino 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz
blaga
Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 678.520 433.523 1.112.043 244.997
2017 732.481 517.574 1.250.056 214.907
2018 782.588 560.268 1.342.856 222.320
2019 788.283 541.006 1.329.289 247.277
2020 711.087 509.739 1.220.826 201.348
2021 850.732 659.790 1.510.522 190.942
2022* 815.578 664.039 1.479.617 151.539

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Bosno in Hercegovino 2016 – 2022 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
 

Slovenski izvoz v Bosno in Hercegovino v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
13 % 106.534 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
12 % 98.542 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 77.839 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 69.965 Farmacevtski proizvodi
5 % 45.789 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 45.100 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski

 

Slovenski uvoz iz Bosne in Hercegovine v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
22 % 141.127 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
12 % 76.857 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 59.898 Aluminij in aluminijasti izdelki
8 % 52.468 Proizvodi kemične industrije ali podobnih industrij
7 % 43.427 Les in lesni izdelki, lesno oglje
5 % 31.151 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbeVir: Statistični urad RS, julij 2022.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Bosno in Hercegovino - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BBHPCZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije ter Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o gospodarskem sodelovanju (BBHSGS)
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BBHIDO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine (BBHRS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BBHKIZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (BBHSZN)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o prevozu oseb in stvari v mednarodnem cestnem prometu (BBHMCP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino o rednem zračnem prometu (BBHRZP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Bosne in Hercegovine (BBHZTS)
 • Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah (BBHPP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (BBHZD)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BBHSVN)
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju na področju izobraževanja.
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BBHIMVTP)
 • Sklep o potrditvi Zaključkov, sprejetih na sestanku med oblastmi Bosne in Hercegovine in Republike Slovenije pod pokroviteljstvom Oddelka za izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je potekal v Sarajevu 6. in 7. aprila 2016 glede izvrševanja sodbe v zadevi Ališić (pritožba št. 60642/08)
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk