Bosna in Hercegovina

Gospodarske panoge Bosne in Hercegovine


Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:

 
Področje
Gospodarstvo ter možnost vstopa na trg Bosne in Hercegovine
Gospodarske panoge Bosne in Hercegovine – Obnovljivi viri energije
Ostale perspektivne panoge na trgu


Gospodarstvo ter možnost vstopa na trg Bosne in Hercegovine

Vpogled v trg

Bosna in Hercegovina (BiH) je tranzicijsko gospodarstvo, ki ga zaznamuje hitro upadanje prebivalstva.

Gospodarsko rast v BiH poganja predvsem potrošnja in do neke mere tudi javne investicije. BiH je tesno povezana z globalnimi vrednostnimi verigami, saj izvaža predvsem blago nizke vrednosti in ne storitev.

BiH je od leta 2003 potencialna država kandidatka za vstop v Evropsko unijo (EU), prav tako pa si prizadeva tudi za članstvo v Svetovni trgovinski organizaciji.

BiH uvozi skoraj dvakrat več kot izvozi. Največja trgovinska partnerica BiH je EU.

Bosna in Hercegovina je bila v letu 2022 14. največja trgovinska partnerica Slovenije.


Industrijski sektor 

Industrijski sektor ustvari 30 % BDP in zaposluje okoli 1/3 delovne sile. 

Bosna in Hercegovina ima zaloge železove rude v okolici Banja Luke in na Kozari, boksita pri Mostarju ter lignita in bitumenskega premoga v regijah okoli Sarajeva, Zenice, Tuzle in Kozare. V manjših količinah so prisotni cink, živo srebro in mangan. Država ima tudi velik hidroelektrični potencial.

Proizvodnja je zgodovinsko predstavljala velik del gospodarstva Bosne in Hercegovine, po vojni pa se je država borila za ponovno oživitev industrijske proizvodnje. Najpomembnejše industrijske panoge so kovinska industrija, industrija železa in jekla ter lesna, živilska in tekstilna industrija.

Po podatkih statističnega urada BIH se je industrijska proizvodnja leta 2022 povečala za 1,7 %, potem ko je leta 2021 zrasla za 10,7 %.
 

Tržni izzivi

 • Politično okolje v državi in ??zapletena vladna struktura ustvarjata precejšnje ovire za gospodarski razvoj.
 • BiH je eno izmed najmanj konkurenčnih gospodarstev v jugovzhodni Evropi.
 • Postopki za ustanovitev novega podjetja in pridobitev gradbenih dovoljenj so lahko zapleteni in dolgotrajni
 • Korupcija, zapleteni pravni in regulativni okviri, nepregledni poslovni postopki, nezadostna zaščita lastninskih pravic in šibak pravosodni sistem so v zadnjih 5 letih povzročili stagnacijo priliva neposrednih tujih naložb. 
 • Javni razpisi niso transparentni, novi zakon o javnih pa naročilih pa še vedno ni sprejet. 


Priložnosti na trgu

BiH ponuja priložnosti dobro pripravljenim in vztrajnim izvoznikom in investitorjem.

Najboljše priložnosti so v naslednjih sektorjih:

 
 • Kmetijski in živilski proizvodi (meso, živina, mleko in mlečni izdelki, sadje in zelenjava)
 • Materiali za industrijsko predelavo za oskrbo kovinskega industrijskega sektorja BiH.
 • Telekomunikacijska oprema in storitve za razširitev obstoječih omrežij, vključno z mobilnimi, fiksnimi in širokopasovnimi.
 • Storitve inženiringa in gradnje prometne infrastrukture
 • Gradbena oprema za podporo komercialnim gradbenim potrebam za infrastrukturne projekte.
 • Medicinska oprema za sisteme javnega zdravstvenega varstva in zasebne prakse,
 • Oprema in storitve informacijske tehnologije, vključno z računalniško programsko opremo in storitvami. 

 
Vstop na trg

 • Osebni stiki so zelo pomembni za uspešen prodor na trg, saj omogočajo razvoj ustrezne mreže poslovnih stikov.
 • Za nova podjetja na trgu je priporočljivo sodelovanje z lokalnim partnerjem (agentom, zastopnikom ali distributerjem), ki dobro pozna lokalni trg in njegovo delovanje.
 • Financiranje je ključni dejavnik za bosanska podjetja, ko se odločajo za prodajo novih izdelkov na trgu. 

 

Gospodarske panoge Bosne in Hercegovine – Obnovljivi viri energije


Vpogled v trg

Proizvodnja električne energije je ključni gospodarski sektor BiH, država pa je neto izvoznica električne energije.

BiH trenutno proizvede 60 % električne energije iz termoelektrarn, preostanek pa iz hidroelektrarn.
Ker pa želi EU uvesti mejni davek na ogljik in postopno odpraviti financiranje novih projektov fosilnih goriv, ??mora BiH razviti strateški načrt za prehod opustitve premoga. BiH je v procesu razvoja nacionalnega energetskega podnebnega načrta (NECP), v skladu s predpisi EU za obravnavanje energetske učinkovitosti, OVE, zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, medsebojnih povezav ter raziskav in inovacij.

BiH ima velik potencial obnovljive energije, zlasti v hidroenergiji in zmogljivosti vetrne energije.

Hidroenergija je leta 2021 predstavljala 37 % celotne proizvodnje električne energije v državi in ??obstaja potencial še za dodatno rast.

Pred kratkim so se v državi pojavile tudi sončne in vetrne elektrarne, vendar predstavljajo le majhen, približno 5 % celotne mešanice energije.

Glede na študijo, ki jo je izvedla nemška vlada, bi BiH lahko proizvedla do 2.000 MW vetrne energije na leto, predvsem na območju Livna, Tomislavgrada, Mostarja in Trebinja.

Ta nastajajoča industrija se še vedno sooča s številnimi regulativnimi in finančnimi izzivi.
 

Nastajajoči sektor obnovljivih virov ponuja velik potencial rasti

 V zadnjih letih se je število projektov OVE v državi hitro razširilo.
 • V letu 2019 je bosanska državna elektroenergetska družba ERS objavila 10-letni načrt razvoja obnovljive energije v vrednosti 2,5 mlrd BAM (1,27 mlrd EUR). Načrt predvideva nove zmogljivosti, ki bodo lahko proizvedle 1.000 MW električne energije.
 • Potencial vidi ERS tudi v reki Drini, zato se je družba pridružila skupni naložbi s Srbijo za gradnjo jezu na Gornji Drini.
 • ERS načrtuje tudi hidroelektrarne na reki Bistrici, hidroelektrarno (HE) Cijevna in 200 MW vetrno elektrarno Trusina.
 • Več podjetij želi v prihodnjih letih dodati vetrne zmogljivosti v BiH, vendar so bila dovoljenja doslej izdana le nekaterim.
 • Prva vetrna elektrarna v Bosni, elektrarna Mesihovina z močjo 50,6 MW, ki se nahaja v bližini mesta Tomislavgrad na severozahodu, je začela proizvajati elektriko marca 2018. Elektrarna ima 22 turbin in lahko letno proizvede 165,2 GWh električne energije, kar zadostuje za oskrbo 27.500 gospodinjstev.
 • V BiH je trenutno več kot 15 hidro-energetskih projektov na različnih stopnjah načrtovanja in gradnje.


Konkurenti na trgu 

V BiH delujejo 3 vertikalno integrirana podjetja za proizvodnjo in distribucijo električne energije v državni lasti, ki so razdeljena po geografskih/etničnih mejah:
 
 • Elektroprivreda BiH (EPBiH)
 • Elektroprivreda Republike Srpske (ERS)
 • Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne (EPHZHB)
 

Ostale perspektivne panoge na trgu

Materiali in oprema za industrijo

Obstoječa struktura kovinskega sektorja, za katero so značilna majhna podjetja, ponuja priložnosti za sodelovanje tujim podjetjem. Mala zasebna podjetja, poleg materialov za industrijsko predelavo, kupujejo tudi sodobno računalniško opremo in si prizadevajo biti na tekočem s sodobnimi tehnologijami.

Številne tovarne se ukvarjajo s pol-predelavo komponent za tuja podjetja s sedežem v EU in sosednjih državah.

Med podjetja v kovinsko-predelovalni industriji v BiH, ki predstavljajo najboljše prodajne možnosti za dobavitelje iz drugih držav, sodijo Arcelor Mittal Zenica, TMD AI Gradačac, MLM Alutec Bugojno, Bekto-Precisa, FEAL, Tvornica Glinice Birač Zvornik in Jelšingrad Livnica Čelika Banja Luka.

Obvestila o javnih naročilih je mogoče najti na spletnih mestih podjetij, najboljši način za dostop do teh priložnosti pa predstavlja lokalna prisotnost, bodisi neposredno ali prek agentov in distributerjev.

Največ blagovne menjave ima Slovenija z BiH v segmentu električnih strojev in opreme.
 • V letu 2022 je Slovenija v BIH izvozila za 126,6 mio EUR električnih strojev in opreme, kar predstavlja 13 % od celotnega izvoza Slovenije v BIH.
 • Iz BiH je Slovenija v letu 2022 uvozila za 156 mio EUR električnih strojev in opreme, ali 20 % vsega uvoza Slovenije iz BIH.

Vrednost blagovne menjave na področju električnih strojev in opreme (Slovenija-BiH; v 1.000 EUR) 

(Kombinirana nomenklatura: 85 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke)


 

Živilski izdelki

Kljub počasni gospodarski rasti in šibki kupni moči, se izdatki za hrano povečujejo, uvoz hrane pa nenehno narašča.

Izvozne priložnosti vključujejo meso, vino, prigrizke, slaščice, mleko in mlečne izdelke ter sadje in zelenjavo.


IKT

Največji kupec IT opreme in storitev v BiH je javni sektor. Sledita mu finančni sektor in sektor telekomunikacij.

Veliko povpraševanje po IT opremi in storitvah pa je tudi v maloprodajnem sektorju, predvsem zaradi širitve trgovskih centrov in maloprodajnih objektov.

V prihodnjih 5 letih bo največ priložnosti še vedno v javnem sektorju, zaradi neštetih vladnih uradov in agencij v BiH.

Največji potencial je na področjih IT varnosti in zaščite podatkov, ter programske opreme, vključno z rešitvami za načrtovanje virov podjetja (ERP) in upravljanje odnosov s strankami (CRM).


Vrednosti BAM in USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.


Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • Statistični urad RS 
 • Fitch Solutions 
 
Posodobljeno: april 2023
 
 

Poglejte si tudi: