Bosna in Hercegovina

Predstavitev gospodarstva Bosne in Hercegovine

Predstavitev države

 
Uradni naziv Bosna i Hercegovina / Bosna in Hercegovina
Mednarodna oznaka BA/BIH
Glavno mesto Sarajevo
Velikost (km2) 51.209
Prebivalci (mio) 3,5
Uradni jezik Bosanski, hrvaški, srbski. Več o poslovnem sporazumevanju 
Vera Muslimani (50,7 %), pravoslavni (31 %), rimo-katoliki (15,2 %)
Denarna enota Konvertibilna marka (BAM)
Čas GMT +1, (enako kot v Sloveniji). Poslovni čas
Klicna številka +387
 


 

Prebivalstvo Bosne in Hercegovine

Bosna in Hercegovina ima 3,5 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev
Sarajevo 276.000
Banja Luka 185.000
Zenica 111.000
Tuzla 111.000
Bijeljina 108.000
Mostar 106.000


Politična ureditev

Uradno ime:

Bosna in Hercegovina (BiH) obstaja znotraj meja nekdanje jugoslovanske republike z enakim imenom. Zajema dve, v veliki meri avtonomni entiteti: Federacijo BiH ter Republiko Srbsko (RS). Vključuje tudi samoupravno okrožje Brčko, ki je pod neposrednim vodstvom osrednje državne vlade.

Državne pristojnosti:

Vladi BiH na osrednji državni ravni so bile podeljene omejene pristojnosti v skladu Daytonskim mirovnim sporazumom leta 1995. Te so vključevale ustanovitev ustavnega sodišča, komisije za razseljene osebe, komisije za človekove pravice, centralne banke, javnih družb za upravljanje in delovanje na področju prometa in telekomunikacij, komisije za ohranitev nacionalnih spomenikov ter sistema arbitraže. Tudi zunanjetrgovinski posli se sklepajo s strani vlade BiH. V naslednjih letih so bila na državni ravni ustanovljena ministrstva za pravosodje, varnost in obrambo. Državno predsedstvo je prevzela poveljstvo nad oboroženimi silami v letu 2003. Enotni državni ravni celotne posredne davčne uprave je bil ustanovljen V času priprav na uvedbo davka na dodano vrednost v letu 2006 je bila ustanovljena enotna davčna uprava za posredne davke na ravni države.

Zakonodajna oblast:

BiH ima dvodomni parlament, ki obsega Predstavniški dom in Dom narodov. Dve tretjini članov se izvoli iz Federacije, ena tretjina pa iz RS. Veljavna večina potrebuje podporo najmanj ene tretjine članov, ki zastopajo posamezno entiteto. Federacija in RS imata tudi parlament.

Volitve:

Zadnje splošne volitve za tričlansko predsedstvo, predsednika RS ter državne in kantonske parlamente so potekale oktobra 2022, naslednje volitve so predvidene za leto 2026.

Vodstvo države:

BiH ima rotirajoče, kolektivno, tričlansko predsedstvo. 

Predsednik predsedstva Željko Komšić (od 16. 07. 2023; član predsedstva od 20. 11. 2018 - hrvaški sedež);
članica predsedstva Željka Cvijanović (od 16. 11. 2022 - srbski sedež);
član predsedstva Denis Bećirović (od 16. 11. 2022 - bošnjaški sedež).
 

Izvršilna oblast:

Svet ministrov je kabinet na ravni države BiH, ki ga vodi predsedujoči, ki je tudi predsednik vlade. Člani sveta ministrov imajo štiri letni mandat. Entitete, deset kantonov v Federaciji in okrožje Brčko imajo tudi svoje vlade.

Predsednica vlade: Borjana Krišto (od 25.01.2023)
 
Bosna in Hercegovina je članica IMF (International Monetary Fund) in CEFTA (Central European Free Trade Agreement). V WTO (World Trade Organisation) ima status opazovalke.

Vir: EIU; Factiva, januar 2024.
 
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)(*) EIU/IMF napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 65++ 64 65
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 28,4 27,1 24,2 20,0 17,7
 BDP per capita (v EUR): 8.232 7.810 6.968 5.744 5.088
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 67,9 64,5 60,9 48,8 45,1
 BDP per capita (PPP, v EUR): 19.651 18.617 17.534 14.023 12.942
 Rast BDP (v %): 3,0 2,0 3,8 7,4 -3,0
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 17,2 17,2 17,3 17,4 15,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,0 6,0 14,0 2,0 -1,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -12,4 -11,8 -11,3 -10,2 -8,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 7,4 7,1 6,7 6,5 4,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 7,0 3,7 5,4 24,2 -15,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,1 9,8 16,4 20,2 -13,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): / / 0,6 0,5 0,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 992,1+ 976,0 850,7 711,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 741,7+ 792,8 659,38 509,7
Stopnja tveganja države (op): / 53 54 53 53
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / / / / 90Opombe:                                                                                                   

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.                                                                                                     
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2024).                                                                                          
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2018-2021 po podatkih Svetovne banke.                                                                                                     
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU, IMF; Factiva, september 2023.
 

Delo v Bosni in Hercegovini


Tujci, ki delajo v Bosni in Hercegovini, potrebujejo delovno dovoljenje, kar velja tudi za državljane EU.

Pridobitev delovnega dovoljenja za Bosno in Hercegovino je lahko dolgotrajen proces.

Prvi korak za pridobitev delovnega dovoljenja je pridobitev ponudbe lokalnega delodajalca, ki potem na Zavodu za zaposlovanje odda vlogo za delovno dovoljenje.

Delovna dovoljenja so izdana začasno in so običajno aktivna le za obdobje do enega leta.

 

Povprečna in minimalna bruto plača


V Federaciji Bosne in Hercegovine je minimalna neto plača v letu 2024 ostala nespremenjena in znaša 596 BAM ali 304,73 EUR.
 
Po podatkih Zveznega statističnega urada, je povprečna mesečna neto plača na zaposlenega,  decembra 2023 znašala 1.304 BAM ali 666,72 EUR, kar je za 3,7 % več kot v enakem obdobju leto prej.

Povprečna neto mesečna plača v Republiki Srbski je v letu 2023 znašala 1.274 BAM ali 651,38 EUR, kar je za 4,1 % realno več kot v letu 2022.

Povprečna bruto mesečna plača v tej entiteti je decembra 2023 znašala 1.988 BAM ali 1.016,44 EUR.

 
Vrednosti BAM so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023*
Rast zasebne potrošnje 2,9 2,4
Rast javne potrošnje 2,6 2,7
Rast investicij 3,4 3,0(*) EIU/IMF napoved.


Vir: EIU, IMF; Factiva, september 2023.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Bosna in Hercegovina je v letu 2022 izvozila za 6,7 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 11,3 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -4,6 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je BiH največ izvažala nafto in plin, aluminij, pohištvo, izdelke iz železa in jekla ter električno in elektronsko opremo.
  • Največ so v letu 2022 izvozili na Hrvaško (14,9 % od celotnega izvoza), sledijo Nemčija, Italija, Avstrija in Slovenija (5. mesto).
  • BiH je v letu 2022 največ uvažala nafto in plin, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, plastiko ter aluminij.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Italije (12,3 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, Hrvaška, Kitajska in Turčija.
 

BiH - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020- 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Mineralna goriva, olja 16,5 Mineralna goriva, olja 10,0
Stroji, jedrski reaktorji 7,2 Aluminij in aluminijasti izdelki 8,8
Električna in elektronska oprema 5,8 Pohištvo 7,8
Plastika in plastični izdelki 5,6 Izdelki iz železa in jekla 7,5
Aluminij in aluminijasti izdelki 5,5 Električna in elektronska oprema 7,3
 
Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Italija 12,3 Hrvaška 14,9
Nemčija 10,5 Nemčija 14,8
Hrvaška 9,9 Italija 11,2
Kitajska 8,1 Avstrija 9,5
Turčija 5,9 Slovenija (5. mesto) 7,9
Slovenija (6. mesto) 3,9 / <0,1
 


Vir: Factiva; ITC, junij 2023.

 

Tuje neposredne investicije 

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v BiH so v letu 2021 znašale 8,0 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 2,7 %.
  • Celotne izhodne TNI BiH so v letu 2021 znašale 0,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 4,5 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Bosni in Hercegovini 2021 - 2022 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.


Največji vlagatelji v BiH

Države vlagateljice mio EUR
Avstrija 1.416
Hrvaška 1.334
Srbija 1.104
Slovenija 619
Nemčija 453
Združeno kraljestvo 394
Italija 382
Nizozemska 359
Švica 319
Turčija 255
 
Podjetje Država
Adria Group B.V. Nizozemska
Vlada Republike Srbije Srbija
Zagrebacka Banka D.D. Hrvaška
Rosimushchestvo Rusija
Ukio Banko Investicine Grupe Uab Litva
Olip Italia Spa Italija
Rosimushchestvo Rusija
Sisecam Chem Investment B.V. NizozemskaVir: Factiva; ITC, september 2023.
 

Pogosta vprašanja vezana na trg BIH

Kakšne so poslovne priložnosti v Bosni in Hercegovini?


BIH je ena najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije. 
 
Priložnosti na trgu BIH
 

 

Kako prodajati preko spleta v Bosno in Hercegovino?

 
Spletno nakupovanje privlači vedno več potrošnikov, zaradi cenovne dostopnosti, ekskluzivnosti in priročnosti.
 
Spletna prodaja v Bosni in Hercegovini
 
 

Kolikšen je davek na dodano vrednost v Bosni in Hercegovini?


Davek na dodano vrednost je urejen na ravni celotne BiH in se plačuje za dobave blaga in storitev. Standardna stopnja je 17%.
 
Davek na dodano vrednost v Bosni in Hercegovini
 
 

Kako ustanoviti d.o.o. v Bosni in Hercegovini?


Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča ustanoviteljev.
 
Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v BIH
 

 

Poglejte si tudi: