Bosna in Hercegovina

Predstavitev gospodarstva Bosne in Hercegovine


Predstavitev gospodarstva Bosne in Hercegovine

Predstavitev države

Uradni naziv Bosna i Hercegovina / Bosna in Hercegovina
Mednarodna oznaka BA/BIH
Glavno mesto Sarajevo
Velikost (km2) 51.209
Prebivalci (mio) 3,5
Uradni jezik Bosanski, hrvaški, srbski. Več o poslovnem sporazumevanju 
Vera Muslimani (50,7 %), pravoslavni (31 %), rimo-katoliki (15,2 %)
Denarna enota Konvertibilna marka (BAM)
Čas GMT +1, (enako kot v Sloveniji). Poslovni čas
Klicna številka +387
 


 

Prebivalstvo Bosne in Hercegovine

Bosna in Hercegovina ima 3,5 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev
Sarajevo 346.000
Banja Luka 185.000
Zenica 111.000
Tuzla 111.000
Bijeljina 108.000
Mostar 106.000


Politična ureditev

Uradno ime:

Bosna in Hercegovina (BiH) obstaja znotraj meja nekdanje jugoslovanske republike z enakim imenom. Zajema dve, v veliki meri avtonomni entiteti: Federacijo BiH ter Republiko Srbsko (RS). Vključuje tudi samoupravno okrožje Brčko, ki je pod neposrednim vodstvom osrednje državne vlade.

Državne pristojnosti:

Vladi BiH na osrednji državni ravni so bile podeljene omejene pristojnosti v skladu Daytonskim mirovnim sporazumom leta 1995. Te so vključevale ustanovitev ustavnega sodišča, komisije za razseljene osebe, komisije za človekove pravice, centralne banke, javnih družb za upravljanje in delovanje na področju prometa in telekomunikacij, komisije za ohranitev nacionalnih spomenikov ter sistema arbitraže. Tudi zunanjetrgovinski posli se sklepajo s strani vlade BiH. V naslednjih letih so bila na državni ravni ustanovljena ministrstva za pravosodje, varnost in obrambo. Državno predsedstvo je prevzela poveljstvo nad oboroženimi silami v letu 2003. Enotni državni ravni celotne posredne davčne uprave je bil ustanovljen V času priprav na uvedbo davka na dodano vrednost v letu 2006 je bila ustanovljena enotna davčna uprava za posredne davke na ravni države.

Zakonodajna oblast:

BiH ima dvodomni parlament, ki obsega Predstavniški dom in Dom narodov. Dve tretjini članov se izvoli iz Federacije, ena tretjina pa iz RS. Veljavna večina potrebuje podporo najmanj ene tretjine članov, ki zastopajo posamezno entiteto. Federacija in RS imata tudi parlament.

Volitve:

Zadnje splošne volitve za tričlansko predsedstvo, predsednika RS ter državne in kantonske parlamente so potekale oktobra 2022, naslednje volitve so predvidene za leto 2026.

Vodstvo države:

BiH ima rotirajoče, kolektivno, tričlansko predsedstvo. 

Predsednik predsedstva Željko Komšić (od 16. 07. 2023; član predsedstva od 20. 11. 2018 - hrvaški sedež);
članica predsedstva Željka Cvijanović (od 16. 11. 2022 - srbski sedež);
član predsedstva Denis Bećirović (od 16. 11. 2022 - bošnjaški sedež).
 

Izvršilna oblast:

Svet ministrov je kabinet na ravni države BiH, ki ga vodi predsedujoči, ki je tudi predsednik vlade. Člani sveta ministrov imajo štiri letni mandat. Entitete, deset kantonov v Federaciji in okrožje Brčko imajo tudi svoje vlade.

Predsednica vlade: Borjana Krišto (od 25.01.2023)
 
Bosna in Hercegovina je članica IMF (International Monetary Fund) in CEFTA (Central European Free Trade Agreement). V WTO (World Trade Organisation) ima status opazovalke.

Vir: EIU; Factiva, januar 2024.
 
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)(*) EIU/IMF napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2025-2021

  2025* 2024* 2023 2022 2021
 Število prebivalcev (v mio): 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 65 64
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 28,3 26,6 24,9 23,3 20,0
 BDP per capita (v EUR): 8.207 7.692 7.193 6.705 5.750
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 69,6 66,3 62,9 61,1 48,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 20.207 19.175 18.157 17.586 14.023
 Rast BDP (v %): 3,0 3,0 2,0 4,1 7,4
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 15,2 15,3 15,3 15,4 17,4
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,7 3,0 5,5 14,0 2,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -14,9 -14,1 -13,3 -13,4 -10,1
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 9,0 8,5 8,0 8,2 6,5
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 6,7 5,9 7,7 25,8 23,9
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 6,9 5,0 5,0 24,6 19,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): / / / 0,6 0,5
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 435,6+ 992,1 976,0 850,7
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 310,5+ 741,7 792,8 659,8
Stopnja tveganja države (op): / 51 53 54 53
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / / / / 90Opombe:                                                                                                   

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. 
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj 2024 (posodobljeno julij 2024).                                                                                                
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

 

Vir: EIU, IMF; Factiva, marec 2024.
 

Delo v Bosni in Hercegovini


Tujci, ki delajo v Bosni in Hercegovini, potrebujejo delovno dovoljenje, kar velja tudi za državljane EU.

Pridobitev delovnega dovoljenja za Bosno in Hercegovino je lahko dolgotrajen proces.

Prvi korak za pridobitev delovnega dovoljenja je pridobitev ponudbe lokalnega delodajalca, ki potem na Zavodu za zaposlovanje odda vlogo za delovno dovoljenje.

Delovna dovoljenja so izdana začasno in so običajno aktivna le za obdobje do enega leta.

 

Povprečna in minimalna bruto plača


V Federaciji Bosne in Hercegovine je minimalna neto plača v letu 2024 ostala nespremenjena in znaša 596 BAM ali 304,73 EUR.
 
Po podatkih Zveznega statističnega urada, je povprečna mesečna neto plača na zaposlenega,  decembra 2023 znašala 1.304 BAM ali 666,72 EUR, kar je za 3,7 % več kot v enakem obdobju leto prej.

Povprečna neto mesečna plača v Republiki Srbski je v letu 2023 znašala 1.274 BAM ali 651,38 EUR, kar je za 4,1 % realno več kot v letu 2022.

Povprečna bruto mesečna plača v tej entiteti je decembra 2023 znašala 1.988 BAM ali 1.016,44 EUR.

 
Vrednosti BAM so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2023 2024* 2025* 2026*
Rast zasebne potrošnje 4,8 1,8 2,6 3,3
Rast javne potrošnje 7,9 2,3 2,4 2,8
Rast investicij 1,0 5,0 4,7 2,6(*) EIU/IMF napoved.


Vir: EIU, IMF; Factiva, marec 2024.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Bosna in Hercegovina je v letu 2023 izvozila za 8,0 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 13,3 mlrd EUR.
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -5,4 mlrd EUR.
  • V letu 2023 je Bosna in Hercegovina največ izvažala nafto in plin, električno in elektronsko opremo, strojno opremo, pohištvo ter izdelke iz železa in jekla.
  • Največ so v letu 2023 izvozili v Nemčijo (16 % od celotnega izvoza), sledijo Hrvaška, Avstrija, Italija in Slovenija.
  • Bosna in Hercegovina je v letu 2023 največ uvažala nafto in plin, strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo ter plastiko.
  • Največ so v letu 2023 uvozili iz Italije (13,9 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, Kitajska, Hrvaška in Turčija.
 

BiH - gibanje izvoza in uvoza blaga 2021- 2026 (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 
Glavne uvozne blagovne skupine 2023 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2023 % od celote
Mineralna goriva, olja 13,2 Mineralna goriva, olja 9,5
Stroji, jedrski reaktorji 8,6 Električna in elektronska oprema 8,5
Vozila 7,5 Stroji, jedrski reaktorji 7,9
Električna in elektronska oprema 6,9 Pohištvo 7,8
Plastika in plastični izdelki 5,2 Izdelki iz železa in jekla 7,4
  
Vodilni uvozni trgi 2023 % od celote Vodilni izvozni trgi 2023 % od celote
Italija 13,9 Nemčija 16,0
Nemčija 12,0 Hrvaška 15,3
Kitajska 9,5 Avstrija 10,3
Hrvaška 7,5 Italija 8,7
Turčija 5,5 Slovenija 8,1
Slovenija (6. mesto) 3,9 Slovenija (5. mesto) 8,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2024.

 

Tuje neposredne investicije 

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v BiH so v letu 2021 znašale 8,0 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 2,7 %.
  • Celotne izhodne TNI BiH so v letu 2021 znašale 0,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 4,5 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Bosni in Hercegovini 2021 - 2022 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.


Največji vlagatelji v BiH

Države vlagateljice mio EUR
Avstrija 1.416
Hrvaška 1.334
Srbija 1.104
Slovenija 619
Nemčija 453
Združeno kraljestvo 394
Italija 382
Nizozemska 359
Švica 319
Turčija 255
 
Podjetje Država
Adria Group B.V. Nizozemska
Vlada Republike Srbije Srbija
Zagrebacka Banka D.D. Hrvaška
Rosimushchestvo Rusija
Ukio Banko Investicine Grupe Uab Litva
Olip Italia Spa Italija
Rosimushchestvo Rusija
Sisecam Chem Investment B.V. NizozemskaVir: Factiva; ITC, september 2023.
 

Pogosta vprašanja vezana na trg BIH

Kakšne so poslovne priložnosti v Bosni in Hercegovini?


BIH je ena najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije. 
 
Priložnosti na trgu BIH
 

 

Kako prodajati preko spleta v Bosno in Hercegovino?

 
Spletno nakupovanje privlači vedno več potrošnikov, zaradi cenovne dostopnosti, ekskluzivnosti in priročnosti.
 
Spletna prodaja v Bosni in Hercegovini
 
 

Kolikšen je davek na dodano vrednost v Bosni in Hercegovini?


Davek na dodano vrednost je urejen na ravni celotne BiH in se plačuje za dobave blaga in storitev. Standardna stopnja je 17%.
 
Davek na dodano vrednost v Bosni in Hercegovini
 
 

Kako ustanoviti d.o.o. v Bosni in Hercegovini?


Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča ustanoviteljev.
 
Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v BIH
 

 

Poglejte si tudi: