Bosna in Hercegovina

Prodaja v Bosno in Hercegovino


Kako prodajati v Bosno in Hercegovino?
 
Predstavljamo vsebine:
Gospodarska politika vlade
Trendi obnašanja kupcev in kupna moč
Tržne poti, distribucija
Spletna prodaja v Bosni in Hercegovini
Javna naročila
Sejmi 
Plačevanje
Transport in logistika
Poslovni imeniki in koristne povezave

Gospodarska politika vlade

Znotraj federalnega sistema BiH obstaja visoka stopnja disfunkcionalnosti in pomanjkanja koordinacije. Vendar se je kratkoročna politična stabilnost izboljšala zaradi oblikovanja nove osrednje vlade po parlamentarnih volitvah, ki so potekale oktobra 2022. 
 
Vojna v Ukrajini je zaostrila obstoječe napetosti znotraj tristranskega predsedstva BiH in povečala makroekonomska tveganja v letu 2023. Po napovedih EIU naj bi bila gospodarska rast v BIH v kratkoročnem obdobju počasnejša kot v večini drugih vzhodnoevropskih gospodarstev, predvsem zaradi odlivov s trga dela in slabih gospodarskih razmer.

 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Bosna je ena najmanj ekonomsko razvitih evropskih držav. Dohodek na prebivalca v državi je bistveno manjši kot v drugih evropskih državah, kar omejuje potencial rasti nekaterih trgov in povečuje cenovno občutljivost. 

Potrošniki večino izdatkov potrošijo za osnovne potrebe. Tudi pri poceni izdelkih večina potrošnikov raje plačuje v mesečnih obrokih. Pri nakupu dajejo prednost domačim izdelkom. 

Prebivalstvo v državi se trenutno zmanjšuje in stara, povečuje se število enočlanskih gospodinjstev. Počasi se širi uporaba kreditnih kartic, kar omogoča razvoj prodajnih katalogov, oglaševanja in spletne trgovine.

 

Tržne poti, distribucija

Bosna in Hercegovina je razdeljena na 2 distribucijski področji, eno v Federaciji BIH in eno v Republiki Srbski. Mnogi proizvajalci so razvili več distribucijskih kanalov in pogodb z več distributerji, ki pokrivajo obe področji. 

Trgovci na debelo so najboljši kanal za zagotavljanje prevoza, skladiščenja izdelkov, tržnih informacij, financiranja in obvladovanja tveganj. Večina trgovcev na debelo, ki uvažajo in distribuirajo blago, je neodvisnih. V sektorju trgovine na debelo je značilna velika stopnja specializacije.

V maloprodajnem trgu majhni neodvisni trgovci izgubljajo tržni delež na račun nakupovalnih centrov, ki so se razvili v zadnjih letih. 

Najpomembnejši razvoj na maloprodajnem trgu je pojav velikih trgovcev na drobno, med katerimi so številni v tuji lasti, vključno s Konzumom in Mercatorjem.

Nekaj maloprodajnih verig je tudi lokalnih, kot so na primer Bingo, Tropic Centar in Robot.

Širitev koncepta nakupovalnih centrov, vključno z nakupovalnim središčem Sarajevo City Center, odprtim leta 2014, in Delta Planet v Banja Luki leta 2019, je spremenila navade potrošnikov. 


Največji trgovci na drobno po prihodkih 

  • Bingo D.O.O. Tuzla
  • tropic Maloprodaja D.O.O. Banja Luka
  • konzum D.O.O. Sarajevo
  • mercator Bh D.O.O. Sarajevo
  • Amko Komerc Sarajevo
  • Robot General Trading Co D.O.O. Sarajevo

 

Spletna prodaja v Bosni in Hercegovini

V državi je veliko število aktivnih spletnih trgovin, katerih lastniki so v želji po razširitvi ciljnega trga aktivirali spletni prodajni kanal.

Po podatkih Združenja e-trgovine v BiH, se je spletna maloprodaja v letu 2022 v državi vrednostno povečala za 57 %, medtem ko se je število transakcij povečalo za 62 %.
 
Po napovedih ecommerceDB, naj bi se spletna prodaja v Bosni in Hercegovini v letu 2023 povečala za 8,9 % in dosegla vrednost 403 mio EUR.

V obdobju 2023-2027 naj bi se spletna prodaja povečevala po 10,3 % povprečni letni stopnji, ter v letu 2027 dosegla vrednost 596 mio EUR.

Največji segment je hrana in osebna nega, ki predstavlja 27,4 % prihodkov e-trgovine v Bosni. Sledijo moda s 24,4 %, elektronika in mediji z 21,4 %, igrače in DIY izdelki s 14,1 %, ter pohištvo in aparati s preostalimi 12,6 %.

Bosna je bila ena zadnjih držav v regiji, ki je razvila in sprejela zakon in predpise v zvezi z e-poslovanjem.


Najhitreje rastoče e-trgovine v Bosni

  • Mbuy
  • eKupi.ba
  • citydeal.ba

 
Več o spletni prodaji  v tujino in kako vam lahko pri tem pomagamo,  si lahko preberete na tej povezavi.  

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

V BiH se za plačila v tujini uporabljajo naslednji finančni instrumenti: dokumentarni inkaso, čeki in akreditivi.

Najvarnejši način za plačilo za izvozno prodajo je nepreklicni akreditiv, čeprav se večina uvoznikov raje izogiba temu dragemu instrumentu. Mnogi trdijo, da poslujejo z odprtimi računi s svojimi evropskimi dobavitelji, vse pa je odvisno od stopnje medsebojnega zaupanja. Podjetja, ki pridobijo investicijsko blago, pričakujejo, da bo prodajalec zagotovil financiranje, po možnosti v obliki posojila.
 

Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport in logistika

Zračni promet je najhitrejša in najbolj zanesljiva povezava med BiH in zunanjim svetom. V državi so štiri mednarodna letališča, od katerih letališče Sarajevo predstavlja skoraj 90 % celotnega potniškega in tovornega prometa v BiH. Letališče ima tovorni center s popolnoma opremljenim carinskim skladiščem za potrebe tovornega prometa. Ostala tri letališča - Banja Luka, Mostar in Tuzla - imajo občasne komercialne čarterske prevoze, ki lahko nihajo glede na letni čas.

Cestni in železniški sistemi v BiH se od vojne v letih 1992-95 niso bistveno izboljšali. V vsej državi je le 45 km omejene avtoceste z omejenim dostopom. 
 
Učinkovitost bosanske dobavne verige je oslabljena zaradi nerazvitega prometnega omrežja države in odsotnosti komercialnega morskega pristanišča. Bosanska vojna je dolgotrajno vplivala na prometno infrastrukturo. Ceste, železnice in letališča so utrpeli veliko škodo, naložbe v popravilo in izboljšanje prometnega omrežja pa so omejene zaradi institucionalnih ovir in razdvojenosti med obema političnima subjektoma v državi, Federacijo Bosne in Hercegovine in Republiko Srbsko. 

Slaba kakovost prometnega omrežja povečuje stroške tovornega prometa in tveganje za motnje dobavne verige.

 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 

Druge koristne povezave:Viri: Factiva, EIU, ecommerceDB. LLoyds Bank

Posodobljeno avgust 2023.

 
Poglejte si tudi: