Črna gora

Svetovalec v Črni gori

Kontakt


mag. Petra Gradišek, ekonomska svetovalka

Veleposlaništvo Republike Slovenije Podgorica

 

 

Predstavitev


Spoštovani,

Črna gora je majhna, novo nastala država, ki se je po razglasitvi neodvisnosti leta 2006 začela samostojno vključevati v mednarodne finančne institucije, kot je Evropska banka za obnovo in razvoj. Januarja 2007 se je pridružila Svetovni banki in Mednarodnemu denarnemu skladu, decembra 2011 pa je postala 156. članica Svetovne trgovinske organizacije. Konec junija 2012 je Črna gora uradno začela pristopna pogajanja z EU. Pogajanja je začela na ministrski medvladni konferenci v Bruslju, prva poglavja pa je odprla po pregledu usklajenosti (screeningu) svoje zakonodaje z evropsko, ki se je končal leta 2013.

Gospodarstvo Črne gore se počasi preoblikuje v tržno, a je državni sektor še vedno izredno velik in potrebne bodo dodatne institucionalne spremembe. Gospodarstvo je v veliki meri odvisno od turizma in izvoza kovin. Nedonosnost podjetij v državni lasti močno vpliva na javne finance. Brezposelnost in regionalne razlike v razvoju so ključne politične in gospodarske težave. Črna gora je privatizirala proizvodnjo aluminija KAP, pa tudi večino finančnega sektorja. Turistični sektor pa je že začel privabljati tuje investitorje.

Prednosti črnogorskega gospodarstva so v stabilni valuti, naraščajočih tujih neposrednih naložbah ter še relativno nizkem zunanjem dolgu in nizkih stroških njegovega servisiranja.

Kako vam lahko pomagamo na veleposlaništvu?

V skladu z reorganizacijo in centralizacijo gospodarske diplomacije Republike Slovenije leta 2009, je Ministrstvo za zunanje zadeve RS - vključno s svojo diplomatsko mrežo - prevzelo osrednjo koordinacijsko vlogo v procesu vzpostavljanja bolj učinkovite gospodarske diplomacije RS, dejavnost slovenske zunanje politike na področju ekonomske in gospodarske diplomacije pa je jasno izražena prioriteta pri oblikovanju slovenske zunanje politike.

Gospodarska diplomacija in delo, ki ga na tem področju opravljamo, je na Veleposlaništvu v Podgorici usmerjeno v pomoč slovenskim podjetjem. Stremimo k temu, da podjetja v najkrajšem možnem času, z najmanj stroški pridejo do poslovnih informacij in posledično temu poslovnim priložnostim.

Diplomacija nam daje možnost, ki jo podjetja morate izkoristiti - da odpre tudi tista vrata, ki po navadi ostajajo zaprta. Radi bi vzpodbudili vse, ki želijo poslovati v Črni gori, da se brez vsakršnih zadržkov obrnejo na nas. Tu smo zaradi vas in z velikim veseljem bomo naredili vse, kar bo v naši moči, da prispevamo k vašemu uspehu.

S kom sodelujemo?

Pri svojem delovanju s področja gospodarske diplomacije Veleposlaništvo RS v Podgorici sodeluje s številnimi slovenskimi in črnogorskimi gospodarskimi subjekti, Ministrstvom za gospodarstvo RS, Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT), Gospodarsko zbornico RS, Slovenskim poslovnim klubom v Črni gori, Ministrstvom ekonomije Črne gore, Gospodarsko zbornico Črne gore in številnimi drugimi institucijami v državi akreditacije.

Nekaj dobronamernih nasvetov za vstop na trg Črne gore:

  • Razmišljajte o dolgoročnem poslovanju na trgu Črne gore.
  • Pridruževanje Črne gore EU in NATO je poslovna priložnost tudi za vstop podjetij na trg Črne gore.
  • Do vstopa Črne gore v EU lahko podjetja izkoristijo prednosti, ki jih nudi 'Free Trade Agreement', ki je sklenjen med Črno goro in Rusko federacijo (kot npr. brezcarinsko poslovanje z Rusko federacijo…).
  • Pri iskanju načinov bodite odprti in prilagodljivi.
  • Garancija uspeha je vztrajnost.
  • Kriza je priložnost - izkoristite jo.


Slovenski poslovni klub v Črni gori

V Črni gori deluje Slovenski poslovni klub, ki je bil ustanovljen leta 2007. Več informacij na spletni strani: http://spk.co.me/.

Dobrodošli!
 

 

Lokacija in kontaktni podatki

Veleposlaništvo Republike Slovenije Podgorica
Ekonomska svetovalka: mag. Petra Gradišek

Atinska ulica 41, 81000 Podgorica, Črna gora

T: 00 382 20 618 150
F: 00 382 20 655 671
E: petra.gradisek@gov.si