Črna gora

Gospodarske panoge Črne gore

Priložnosti na trgu

Najbolj perspektivni sektorji Črne gore za izvoznike in investitorje:

Turizem: Trenutno je največ (približno tretjina) tujih investicij prav v turističnem sektorju. Veliki kapitalski projekti, kot so Porto Montenegro, Porto Novi in Luštica Bay, ki se nahajajo v obalni regiji, predstavljajo pomembne tuje naložbe.

Gradbeništvo: Gradbeništvo je eden izmed sektorjev, ki dosega najvišje rasti v državi. Priložnosti so predvsem v gradnji luksuznih nepremičnin, počitniških kapacitet, poslovnih stavb in trgovskih centrov. Rast gradbenega sektorja spodbuja tudi turizem.

IKT: IKT sektor Črne gore je eden najpomembnejših sektorjev za prihodnji gospodarski razvoj Črne gore, ponuja pa številne priložnosti za nadaljnje izboljšave.

Energetika in obnovljivi viri energije: Ker ima Črna gora velik potencial za nove projekte na področju obnovljivih virov energije, je energetski sektor eden najperspektivnejših industrijskih sektorjev v državi. Perspektivni segmenti so vetrne elektrarne, hidroelektrarne, sončne elektrarne in biomasa.

Medicinska oprema: Črnogorski zdravstveni sektor se zaradi omejene domače proizvodnje zanaša na uvoz. V zadnjih 10 letih je trg dosegal znatno rast in tudi v prihodnje predstavlja velik potencial. Velika večina opreme v javnih bolnišnicah je zastarela in draga za vzdrževanje. Ministrstvo za zdravje je glavni akter na črnogorskem trgu medicinske opreme, ki razvija zdravstveno politiko, predlaga proračun za zdravstvo in oddaja javna naročila. V Črni gori se je v zadnjih letih odprlo tudi več zasebnih klinik, kar izvoznikom in dobaviteljem medicinske opreme predstavlja številnejše priložnosti.
 

Gospodarstvo

Črna gora ima kot najmanjša država na Balkanu razmeroma krhko gospodarstvo, ki prehaja v tržni sistem in temelji na finančnih naložbah, zlasti v energetskem in turističnem sektorju (zasebne naložbe predstavljajo približno petino BDP). Leta 2020 je gospodarstvo države močno prizadela pandemija COVID-19 in svetovna kriza, ki je sledila, pri čemer je bil še posebej prizadet turistični sektor, ki je bil glavni motor rasti v zadnjih letih.

 

Struktura BDP

Sektor kmetijstva, ki predstavlja 8 % BDP, zaposluje 8 % delovne sile. Približno 60 % sektorja predstavlja živinoreja, 40 % pa pridelava kmetijskih izdelkov. Kmetijstvo je zaradi zastarelih metod precej neučinkovito. Kmetijska zemljišča predstavljajo 19 % celotnega ozemlja. Na obalnem območju, kjer prevladuje mediteransko podnebje, gojijo agrume in oljke, v osrednjih delih države sezonsko zelenjavo in tobak, na severu pa se večinoma ukvarjajo z ovčerejo. Glavna izvozna pridelka sta vino in pivo. Ker se Črna gora pripravlja za vstop v EU, si prizadeva tudi za izboljšanje svojega kmetijskega sektorja v skladu s predpristopnimi zahtevami EU.

 
Storitveni sektor ustvari 72 % BDP in zaposluje 73 % delovne sile. Turizem je tretji največji gospodarski sektor v državi, kamor je usmerjenih več kot tretjina vseh naložb. Turistični sektor ustvari približno 20 % BDP. Država si prizadeva izboljšati svojo turistično infrastrukturo in razviti svojo eko-turistično industrijo, kar naj bi do leta 2027 pomagalo ustvariti preko 30 % BDP.  Vlada poskuša privabiti velike tuje hotelske verige, ki bodo zagotavljale gostinske standarde, podobne evropskim. Hotelska infrastruktura Črne gore je bila do nedavnega precej nerazvita, vendar so se z velikimi infrastrukturnimi projekti razmere začele hitro spreminjati. Pandemija COVID-19 je turistični sektor zelo pritadela, saj je število prihodov turistov v prvih 8 mesecih leta 2020 strmo padlo za -80 %.

 
Vir: EIU; Factiva, marec 2021.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 20 % BDP in zaposluje 19 % delovne sile. Prispevek industrije k BDP države v zadnjih letih upada. Industriji jekla in aluminija predstavljata dobršen del državnega izvoza. Ostali pomembni industrijski panogi sta še proizvodnja široko potrošnih izdelkov in živilska industrija.


Po podatkih statističnega urada države se je črnogorska industrijska proizvodnja leta 2020 zmanjšala za -0,9%, potem ko se je leta 2019 skrčila za -6,3%.  


Predstavljamo dve gospodarski panogi na črnogorskem trgu:

 

IKT - trg mobilnih komunikacij

Črnogorski trg mobilnih komunikacij je nasičen, zato imajo novi konkurenti za vstop na trg le malo možnosti. Vendar pa je delež predplačniškega trga še vedno sorazmerno visok, kar kaže na to, da je mogoče razširiti obstoječe naročnine na pogodbe z večjo vrednostjo.

Črnogorski trg mobilnih komunikacij je imel konec leta 2020 skupno 1.080 mio mobilnih naročnikov, kar predstavlja medletno zmanjšanje za -6,2 %. Skoraj vsi naročniki (1,069 mio) so imeli decembra 2020 na svojih telefonih 4G storitve, medtem ko je imelo 3G storitve 10.000 naročnikov.

Na črnogorskem mobilnem trgu delujejo trije licencirani operaterji mobilnih omrežij. To so  Crnogorski Telekom, Telenor in Mtel.
 

Tržni deleži mobilnih operaterjev v letu 2020 

Operater Tržni delež v %
Mtel 34,9 %
Crnogorski Telekom 33,6 %
Telenor 31,5 %Penetracija mobilnih telefonov se je v Črni gori konec aprila 2021 medletno povečala za 1,8 odstotni točki na 172,62 %. Skupno število naročnikov se je konec aprila medletno povečalo za 0,9 % na 1,07 mio.

Mtel je bil v aprilu 2021 vodilni mobilni operater s 370.454 odjemalci, sledita pa mu Crnogorski Telekom (367.087) in Telenor (332.731). Njihovi tržni deleži so aprila znašali 34,61 % (MTel), 34,3 % Crnogorski Telekom) in 31,09 % (Telenor).


Vir: Factiva, junij 2021.
 

Turizem

 
Turizem je 3. največja panoga Črne gore, ki privabi približno tretjino vseh naložb in ustvari več kot 20 % BDP države.

Turistični sektor se v zadnjih letih v celoti širi, zlasti na jadranski obali. Črna gora vsako leto sprejme trikrat več turistov kot ima prebivalcev. Država si prizadeva izboljšati svojo turistično infrastrukturo in razviti segment ekološkega turizma, saj si je zastavila cilj, da bi BDP, ki ga ustvari turizem, do leta 2027 presegel 30 %.

Vlada si želi privabiti velike tuje hotelske verige, ki bi zagotavljale standarde, podobne evropskim. Hotelska infrastruktura Črne gore je bila dolgo časa nerazvita, vendar so se z velikimi infrastrukturnimi projekti razmere začele spreminjati.

Pandemija COVID-19 je močno prizadela črnogorski turizem. Število prihodov turistov se je v letu 2020, zaradi omejitvenih ukrepov in zapor meja, medletno zmanjšalo za -87 %. Število nočitev se je lani v primerjavi v letom 2019, zmanjšalo za -83,3 %. Največ turistov je v letu 2020 obiskalo Črno goro iz Rusije (22 %), Srbije (20,3 %) ter Bosne in Hercegovine (15,3 %).

Turistični sektor bo v prihodnjih letih počasi okreval, saj bo potrebno še nekaj let, da se zaupanje turistov spet povrne.

Po podatkih statističnega urada Črne gore se je v Q1 2021 število prihodov tujih turistov v Črno goro medletno zmanjšalo za -62,7 %. Prenočitve so se v tem obdobju zmanjšale za -49,7 %.

Črnogorska vlada si prizadeva, da bi v sezoni 2021 odpravila vse omejitve potovanj za državljane turistično pomembnih držav, kot so Rusija, Ukrajina, Srbija ter Bosna in Hercegovina, da bi preprečila nov propad turistične sezone.

Propad turistične sezone in drastičen upad prihodkov od turizma sta leta 2020 privedla do močnega krčenja gospodarstva, ki se je lani zmanjšalo za -11%.
 
Vir: Factiva, junij 2021.
 

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo 

Poslovanje