Črna gora

Gospodarske panoge Črne gore


Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:

 
Področje
Gospodarstvo ter možnost vstopa na trg Črne gore
Gospodarske panoge Črne gore – Turizem
Ostale perspektivne panoge na trgu 
 

Gospodarstvo ter možnost vstopa na trg Črne gore

Vpogled v trg

Črna gora ima kot najmanjša država na Balkanu razmeroma krhko gospodarstvo, ki prehaja v tržni sistem in temelji na finančnih naložbah, zlasti v energetskem in turističnem sektorju.

Turizem je eden najpomembnejših gospodarskih sektorjev v državi, kamor je usmerjenih več kot 1/3 vseh naložb. Turistični sektor ustvari približno 25 % BDP. Država si prizadeva izboljšati svojo turistično infrastrukturo in razviti svojo eko-turistično industrijo, kar naj bi do leta 2027 pomagalo ustvariti preko 30 % BDP. Vlada poskuša privabiti velike tuje hotelske verige, ki bodo zagotavljale gostinske standarde, podobne evropskim. Hotelska infrastruktura Črne gore je bila do nedavnega precej nerazvita, vendar so se z velikimi infrastrukturnimi projekti razmere začele hitro spreminjati.

Od začetka procesa privatizacije leta 1999, je bilo v državi privatiziranih skoraj 90 % nekdanjih državnih podjetij. Podjetja, ki so še vedno v državni lasti, pa so pristanišče Bar, črnogorske železnice, letališča Črne gore, vinogradi Plantaže, več podjetij v turistični industriji, vključno z Ulcinjsko in Budvansko rivijero, ter novo-ustanovljeni nacionalni prevoznik ToMontenegro, ki je bil ustanovljen leta 2021.

Črna gora se je leta 2022 uvrstila na 49. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.

 
Industrijski sektor 

Industrijski sektor ustvari 18 % BDP in zaposluje približno 1/5 delovne sile. Prispevek industrije k BDP države v zadnjih letih upada. 

Industriji jekla in aluminija predstavljata dobršen del državnega izvoza. Pomembnejši industrijski panogi sta še proizvodnja široko potrošnih izdelkov in živilska industrija.

Po podatkih črnogorskega statističnega urada se je industrijska proizvodnja v državi leta 2022 medletno zmanjšala za -3,3 %, potem ko je v letu 2021 narasla za 4,9 %. Proizvodnja rudarskega sektorja in predelovalnih dejavnosti se je v letu 2022 medletno povečala za 8,9 % oziroma 0,3 %, medtem ko je proizvodnja komunalnega sektorja upadla za -10,8 %.
 

Tržni izzivi

 • Težko gospodarsko okolje vpliva na podjetja, zato se naložbe v osnovna sredstva znižujejo, prav tako upada tudi izvoz.
 • Poleg naraščajočih stroškov kreditov se podjetja soočajo z naraščajočimi cenami surovin in slabšim povpraševanjem.
 • Tudi industrijska naročila so od julija 2022 začela upadati. 
 • Korupcija predstavlja velik izziv podjetjem, ki delujejo na črnogorskem trgu. Cilj vlade, da se vključi v evropske in evroatlantske institucije, je spodbudil uradna prizadevanja za boj proti korupciji. Izboljšan pravni okvir za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu velja od sprejetja zakona o preprečevanju korupcije leta 2014 in zakona o posebnem državnem tožilstvu leta 2015. Da bi zmanjšala korupcijo, je vlada posodobila tudi zakonodajo o javnih naročilih.
 

Priložnosti na trgu 

Turizem
Privlačno in edinstveno okolje Črne gore, ki vključuje 300 km dolgo obalo in njeno gorsko severno regijo, je ključni faktor, ki spodbuja rast turističnega sektorja, ki predstavlja skoraj 25 % BDP. Prodaja nekdanjih državnih zemljišč je sprožila val tujih naložb v velika turistična in gostinska središča.

Infrastruktura
Črna gora načrtuje velike posodobitve svojih letališč, cestnega omrežja in železniških prog. Leta 2014 je vlada Črne gore izbrala kitajsko podjetje China Road and Bridge Corporation (CRBC) za gradnjo 41 km odseka državne avtoceste, ki je bila odprta julija 2022. Ta odsek povezuje Podgorico s severom države. Gradnja prve faze je državo stala okoli 1 mlrd EUR. Poleg tega ima črnogorska vlada tudi načrte za razvoj jadransko-jonske avtoceste (tako imenovani koridor »vzhod-zahod«), ki bo vključeval približno 105 km avtoceste, ki bo povezovala Hrvaško, Črno goro in Albanijo.

IKT sektor
Črnogorski IKT sektor postaja eden ključnih sektorjev za gospodarsko okrevanje države. Inovativna črnogorska IKT podjetja in novoustanovljena podjetja vse pogosteje vstopajo na mednarodni trg. Črna gora je v celoti uskladila svoje IKT predpise z regulativnim okvirom EU, kar vlagateljem zagotavlja stabilno naložbeno okolje.

 
Vstop na trg

 • Črna gora je sprejela zakonodajo, ki določa jamstva in zaščitne ukrepe za tuje vlagatelje. Ta zakonodaja ne razlikuje med tujimi in domačimi vlagatelji, tujcem pa daje enake pravice, z izjemo podjetij, ki si prizadevajo za lastništvo v določenih panogah, povezanih z obrambo.
 • Tuja podjetja za vstop na črnogorski trg običajno vzpostavijo pogodbeni odnos z agenti in distributerji. 


Gospodarske panoge Črne gore – Turizem 

Vpogled v trg

Turistični sektor ustvari približno 25 % BDP. Vladna prodaja nekdanjih državnih zemljišč je spodbudila val tujih naložb v obsežna turistična in gostinska središča.

Trg je skoncentriran na hotele in letovišča ob črnogorski obali. Vse bolj se država osredotoča na bolj luksuzne in prestižne turistične projekte. Črna gora namerava postati tudi središče poslovnih in kongresnih srečanj.

Vlada si prizadeva za razširitev turistične sezone in doseganje cilja s kampanjo «Montenegro 365 - turizem vse dni v letu".

Poslovne priložnosti predstavljajo oprema za turizem, hotelska oprema, IT oprema. Razvijajo se pristanišča za jahte, plaže in marine. Obstajajo tudi poslovne priložnosti za tuja gradbena podjetja, inženirska podjetja in arhitekte, saj se začenjajo projekti modernizacije in gradnje novih hotelov.
 

Črnogorski turizem v letu 2022

Prihodki črnogorskega turističnega sektorja so v letu 2022 dosegli 997 mio EUR, kar je le 50 mio EUR manj od rekordnega leta 2019.
Hkrati so prihodki od turizma v Q4 2022 dosegli najvišjo četrtletno vsoto v zgodovini, 123 mio EUR. To je jasen pokazatelj, da si je turistični sektor jadranske države opomogel po padcu v letih 2020–2021 zaradi pandemije Covid-19.

Leta 2022 je Črno goro obiskalo 2,18 mio turistov, zabeležili pa so 12,43 mio nočitev. Od skupnega števila nočitev so 95,5 % nočitev ustvarili tujci, 4,5 % pa domači turisti.

V strukturi nočitev tujih turistov so v letu 2022 največ nočitev dosegli turisti iz Srbije (25,5 %). Sledijo jim turisti iz Rusije (16,45 %), Bosne in Hercegovine (16,4 %) in Nemčije (5,9 %).

V strukturi prenočitev po vrstah turističnih krajev je bilo v letu 2022 največ nočitev realiziranih v obmorskih krajih (93,8 %), v glavnem mestu (2,9 %), v gorskih krajih (2 %) in drugod (1,3 %).

V Črni gori so v letu 2022 zabeležili 22.706 prihodov iz Slovenije, medtem ko je Slovenija v tem letu zabeležila 10.738 prihodov iz Črne gore.

Medsebojni turistični obisk (Slovenija - Črna gora)

 
Napovedi 

Črnogorski premier Dritan Abazović je za nacionalno televizijo napovedal, da bo obisk turistov v sezoni 2023 presegel številke iz leta 2019.
 
Črnogorska vlada je že v svojem programu gospodarskih reform za obdobje 2023–2025 napovedala, da se bo število turistov v Črni gori leta 2023 vrnilo na raven pred pandemijo.
 
Vlada tudi pričakuje, da bo močnejša turistična sezona podprta z izboljšanjem trga dela, postopnim povečevanjem števila delovno aktivnih in znižanjem stopnje brezposelnosti na raven pred pandemijo. 
 
 

Ostale perspektivne panoge na trgu 

Gradbeništvo 

Relativno stabilne gospodarske razmere in nove investicije v gradbeništvo so prispevale k širitvi trga gradbenih materialov v Črni gori. Močno rast doživlja predvsem črnogorski stanovanjski trg. Trg gradbenih materialov je eden najhitreje rastočih sektorjev državnega gospodarstva.
Črnogorske stavbe so energetsko neučinkovite, težke in dolgotrajne. Večina gradbenih materialov, kot so steklo, cement, barve in laki, je uvoženih. Črna gora nima veljavnih standardov ali testiranj v gradbenem sektorju.Obstoječe razmere na stanovanjskem trgu v Črni gori ponujajo priložnosti za proizvajalce gradbenih materialov, ki temeljijo na napredni tehnologiji. Potencialni izvoz lahko vključuje lesena in PVC okna in vrata, izolacijske materiale, lepila, cemente, strešnike ter HVAC opremo.
Gradbeništvo je eden ključnih sektorjev gospodarske rasti v Črni gori in ponuja priložnosti tujim podjetjem v luksuznih nepremičninah, počitniških nepremičninah, upravnih stavbah in trgovskih mestih. Rast gradbenega sektorja spodbuja tudi turizem.


IKT

Sektor IKT v Črni gori je eno najpomembnejših področij za gospodarski razvoj države. Sektor ima izjemen vpliv na nacionalno gospodarstvo in globalno konkurenčnost, saj podpira vse ostale sektorje gospodarstva.
Elektronske komunikacije so dobro razvite in konkurenčne, glavni ponudniki pa so člani priznanih mednarodnih in regionalnih telekomunikacijskih podjetij.
Zakonodaja Črne gore na področju IKT je usklajena z zakonodajo EU. Zakon o e-upravi je bil sprejet januarja 2020 in želi izboljšati okolje, v katerem javna uprava zagotavlja storitve državljanom in podjetjem.
Ključni strateški dokumenti v sektorju vključujejo: Strategijo digitalne transformacije Črne gore 2022–2026, Strategijo kibernetske varnosti Črne gore 2022–2026 in Program za privabljanje digitalnih nomadov v Črni gori do leta 2025.
 

Medicinska oprema

Črnogorski zdravstveni sektor je zaradi omejene domače proizvodnje odvisen od uvoza. V Črno goro medicinsko opremo izvažajo predvsem Nemčija, Italija, Avstrija, Švica in ZDA. Trg je v zadnjih 10 letih doživel precejšnjo rast, z možnostjo nadaljnje rasti v prihodnjih letih, saj je velika večina opreme v javnih bolnišnicah zastarela in draga za vzdrževanje.
Ministrstvo za zdravje je glavni akter na črnogorskem trgu medicinske opreme. Ministrstvo oblikuje zdravstveno politiko, predlaga proračun za zdravstvo in investicijski program, ter spremlja delo zdravstvenih zavodov v državni lasti. Trenutno vsa javna naročila potekajo prek Ministrstva za zdravje.
Najboljše prodajne možnosti imajo oprema za kardiovaskularno diagnostiko, neinvazivne kirurške naprave, oprema za anestezijo in intenzivno nego, diagnostično slikanje (CT, MRI), oprema za radioterapijo, pa tudi ultrazvočna oprema, urološka oprema, laboratorijska in testna oprema, oprema za bolnišnično nego in bolnišnični informacijski sistemi.
V Črni gori je tudi vse več zasebnih klinik, kar prinaša več priložnosti tudi za tuja podjetja.

Viri:
 • Factiva
 • STO
 • Statistični urad Črne gore
 • Trade map
 • Fitch Solutions 
 
Posodobljeno: maj 2023

 
Poglejte si tudi: