Črna gora

Gospodarske panoge Črne gore

Priložnosti na trgu

Najbolj perspektivni sektorji Črne gore za izvoznike in investitorje:

Turizem: 300 km dolga obala Črne gore je motor turističnega sektorja, ki predstavlja skoraj 25 % BDP. Prodaja nekdanjih državnih zemljišč je sprožila val tujih investicij v obsežna turistična in gostinska središča. Črna gora si prizadeva, da bi v državi razvila luksuzni in prestižni turizem, prav tako pa namerava postati tudi središče poslovnih in kongresnih srečanj. Upravljanje hotelov, razvoj tematskih parkov, razvoj igrišč za golf, postavitev obratov s hitro prehrano, razvoj športnih objektov, upravljanje igralnic in  razvoj samostojnih turističnih objektov, je le nekaj možnosti, ki jih tujim podjetjem ponuja perspektivni črnogorski turistični sektor.
 
Gradbeništvo: Gradbeništvo je eden ključnih sektorjev gospodarske rasti Črne gore. Tujim podjetjem ponuja številne priložnosti na področju luksuznih nepremičnin, počitniških nepremičnin, upravnih zgradb in trgovskih lokacij. Rast gradbenega sektorja spodbuja tudi hitro rastoči turistični sektor.
Relativno stabilne gospodarske razmere in nove naložbe v gradbeništvo so prispevale k širitvi trga gradbenih materialov, ki je eden najhitreje rastočih sektorjev v Črni gori. Črnogorske stavbe so energetsko neučinkovite. Večina gradbenih materialov, kot so steklo, cement, barve in laki, je uvoženih.
Potencialni izvoz v ta sektor vključuje lesena in PVC okna in vrata, talne obloge, kuhinjsko pohištvo, izolacijske materiale, lepila, cement, strešno kritino ter HVAC sisteme.

Energetika in obnovljivi viri energije: Po državi je v teku več projektov energije iz obnovljivih virov in fosilnih goriv, ??vključno z ekološko rekonstrukcijo termoelektrarne na premog Pljevlja, razvoj 170 MW hidroelektrarne na reki Komarnici in gradnja 200 MW sončne elektrarne v Ulcinju. Črna gora ima zaradi dobre geografske lege dobre možnosti za razvoj sončne energije. Območja z največjim potencialom so v južni Črni gori (predvsem območje okoli mest Bar in Ulcinj) in na območju okoli glavnega mesta Podgorice. Med investitorji pa raste tudi zanimanje za najem zemljišč v državni lasti za gradnjo sončnih elektrarn.  
Perspektivni segmenti so vetrne elektrarne, hidroelektrarne, sončne elektrarne in biomasa.
Ker ima Črna gora velik potencial za nove projekte na področju obnovljivih virov energije, je energetski sektor eden najperspektivnejših industrijskih sektorjev v državi.

Medicinska oprema: Črnogorski zdravstveni sektor se zaradi omejene domače proizvodnje zanaša na uvoz. V zadnjih 10 letih je trg dosegal znatno rast in tudi v prihodnje predstavlja velik potencial. Velika večina opreme v javnih bolnišnicah je zastarela in draga za vzdrževanje. Ministrstvo za zdravje je glavni akter na črnogorskem trgu medicinske opreme, ki razvija zdravstveno politiko, predlaga proračun za zdravstvo in oddaja javna naročila. V Črni gori se je v zadnjih letih odprlo tudi več zasebnih klinik, kar izvoznikom in dobaviteljem medicinske opreme predstavlja številnejše priložnosti.
 

Gospodarstvo

Črna gora ima kot najmanjša država na Balkanu razmeroma krhko gospodarstvo, ki prehaja v tržni sistem in temelji na finančnih naložbah, zlasti v energetskem in turističnem sektorju (zasebne naložbe predstavljajo približno petino BDP). Leta 2020 je gospodarstvo države močno prizadela pandemija COVID-19 in svetovna kriza, ki je sledila, pri čemer je bil še posebej prizadet turistični sektor, ki je bil glavni motor rasti v zadnjih letih.

 

Struktura BDP

Sektor kmetijstva, ki predstavlja 8 % BDP, zaposluje približno 8 % delovne sile. Približno 60 % sektorja predstavlja živinoreja, 40 % pa pridelava kmetijskih izdelkov. Kmetijstvo je zaradi zastarelih metod precej neučinkovito. Kmetijska zemljišča predstavljajo 19 % celotnega ozemlja. Na obalnem območju, kjer prevladuje mediteransko podnebje, gojijo agrume in oljke, v osrednjih delih države sezonsko zelenjavo in tobak, na severu pa se večinoma ukvarjajo z ovčerejo. Glavna izvozna pridelka sta vino in pivo. Ker se Črna gora pripravlja za vstop v EU, si prizadeva tudi za izboljšanje svojega kmetijskega sektorja v skladu s predpristopnimi zahtevami EU.
 
Storitveni sektor ustvari 72 % BDP in zaposluje približno 3/4 delovne sile. Turizem je eden najpomembnejših gospodarskih sektorjev v državi, kamor je usmerjenih več kot tretjina vseh naložb. Turistični sektor ustvari približno 25 % BDP. Država si prizadeva izboljšati svojo turistično infrastrukturo in razviti svojo eko-turistično industrijo, kar naj bi do leta 2027 pomagalo ustvariti preko 30 % BDP.  Vlada poskuša privabiti velike tuje hotelske verige, ki bodo zagotavljale gostinske standarde, podobne evropskim. Hotelska infrastruktura Črne gore je bila do nedavnega precej nerazvita, vendar so se z velikimi infrastrukturnimi projekti razmere začele hitro spreminjati.
 
Vir: EIU; Factiva, junij 2022.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 20 % BDP in zaposluje približno 1/5 delovne sile. Prispevek industrije k BDP države v zadnjih letih upada. Industriji jekla in aluminija predstavljata dobršen del državnega izvoza. Ostali pomembni industrijski panogi sta še proizvodnja široko potrošnih izdelkov in živilska industrija.

Po podatkih črnogorskega statističnega urada, je industrijska proizvodnja Črne gore v Q1 2022 upadla za -15,2 % na medletni ravni, potem ko je bila v prejšnjem četrtletju nespremenjena.Predstavljamo dve gospodarski panogi na črnogorskem trgu:

 

IKT - Trg telekomunikacij 

Vpogled v črnogorski telekomunikacijski trg

Telekomunikacijski sektor v Črni gori je v 100 % zasebni lasti, letni promet sektorja pa znaša okoli 350 mio EUR.

Investicije v sektor so v zadnjih 3 letih dosegle 250 mio EUR.


Črnogorski telekomunikacijski trg je dobro razvit, a je zelo majhen in v mobilnem segmentu zelo nasičen.

V fiksnem segmentu omrežja naslednje generacije (NGAN) omogočajo zagotavljanje zapletenih paketov z več storitvami, za katere lahko operaterji zaračunajo premijo. Vendar pa uporaba govora upada, potencial širitve širokopasovnega trga pa ovira nizka kupna moč potrošnikov.

Sektor širokopasovnih storitev je nekoliko bolj razvit z naraščajočimi naložbami v optična omrežja.
 

Mobilni segment

Rast naročnin na mobilne naprave se je ustavila, saj operaterji težko najdejo nove naročnike.

Trg mobilne telefonije je imel konec leta 2021 skupno 1,12 mio naročnikov mobilne telefonije, kar predstavlja 3,7 % povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Glavni trend je prehod s predplačniških na naročniške storitve, ki ga spremlja nadaljevanje prehoda iz 2G in 3G na 4G storitve.

Obseg mobilnega prometa je leta 2021 dosegel 2,748 mlrd minut, kar je rahlo povečanje v primerjavi z 2,433 mlrd minut leto prej.

Na črnogorskem mobilnem trgu delujejo 3 licenčni operaterji mobilnih omrežij, to so Črnogorski Telekom (T-Com), One (prej Telenor) in M-tel.

Tržni deleži mobilnih operaterjev v letu 2021 

Napovedi trga – Fitch Solutions

 • Z eno najvišjih stopenj mobilne penetracije v Srednji in Vzhodni Evropi, večja rast mobilnega trga v Črni gori ni verjetna. Migracija 4G bo v naslednjih nekaj letih igrala vse pomembnejšo vlogo pri razvoju črnogorskega mobilnega trga, medtem ko bo število naročnikov težko povečati.
 • Naročnine na žične govorne storitve bodo še naprej upadale zaradi nadomeščanja fiksnih in mobilnih storitev.
 • Mobilni trg bo še naprej rasel, čeprav počasneje, saj se operaterji osredotočajo na naročnine, neaktivne predplačniške naročnine pa so znižane. Zato bo v prihodnjih 10 letih rast trga omejena.
 • Operaterji se osredotočajo na nadgradnjo najbogatejših in najbolj gosto naseljenih delov države, kar pomeni, da se bo rast dolgoročno zmanjšala, ko bodo svoja omrežja začeli širiti na bolj podeželska območja.
 • Naročnine na fiksne govorne storitve se bodo zmanjšale zaradi zamenjave fiksnih in mobilnih telefonov. Nadgradnje IP v fiksnem segmentu dajejo potencial za konvergenčne storitve.
 • Fiksne širokopasovne povezave bodo vztrajno rasle, saj operaterji še naprej vlagajo v postavitev omrežij, zlasti optičnih.
 • Trg mobilne širokopasovne povezave se bo zmanjšal, ko bodo stranke prešle na govorne in podatkovne pakete.


Vir: Factiva, avgust 2022.
 

Turizem 

Turizem je ključna gospodarska panoga za črnogorsko gospodarstvo, saj prispeva približno četrtino BDP. 

Črna gora si prizadeva izboljšati svojo turistično infrastrukturo in razviti segment ekološkega turizma, saj si je zastavila cilj, da bi BDP, ki ga ustvari turizem, do leta 2027 presegel 30 %.

Vlada si želi privabiti velike tuje hotelske verige, ki bi zagotavljale standarde, podobne evropskim. Hotelska infrastruktura Črne gore je bila dolgo časa nerazvita, vendar so se z velikimi infrastrukturnimi projekti razmere začele spreminjati.
 

Podatki za leto 2020

Pandemija COVID-19 je močno prizadela črnogorski turizem.

Število prihodov turistov se je v letu 2020, zaradi omejitvenih ukrepov in zapor meja, medletno zmanjšalo za -87 %, število nočitev pa za -83,3 %.
 

Črnogorski turizem v letu 2021

V letu 2021 je turizem v državi počasi začel okrevati.

 • Po podatkih državnega statističnega urada, je število tujih turistov, ki so leta 2021 obiskali Črno goro, znašalo 1.553.558, leto prej pa 350.795.
 • Skupno število turistov, ki so bivali v državi leta 2021, se je s 444.065 v letu 2020 povečalo na 1.670.879 v letu 2021.
 • V letu 2021 so beležili 9.872.573 nočitev v primerjavi z 2.587.255 v letu 2020.
 • Turisti iz Srbije so v letu 2021 ustvarili 32,6 % vseh nočitev, sledijo turisti iz Bosne in Hercegovine z 12,9 %, Rusije z 12,1 %, Ukrajine z 9,2 %, Kosova s ??4,8 % in Nemčije s 4,0 %.
 • V obmorskih krajih je bilo 94,7 % vseh nočitev, sledijo gorska mesta z 2,1 %, prestolnica z 2,0 % in ostali turistični kraji z 1,2 %.

 
Napovedi za leto 2022

Črna gora v letu 2022 pričakuje popolno okrevanje turizma. Črnogorski minister za gospodarstvo Jakov Milatović je aprila napovedal, da bodo letos lahko dosegli prihodke na ravni med 90 % in 100 % tistih, ki so jih imeli v rekordnem letu 2019. Pričakovanja temeljijo na načrtnem sodelovanju institucij, skupni promociji in odpiranju novih trgov.

Črna gora je po zadnjih podatkih Svetovne turistične organizacije Združenih narodov (UNWTO) lani dosegla največjo, 249 % rast turističnega prometa v primerjavi z letom 2020, ter prehitela Ciper in Maldive.

Povečuje se tudi promet na obeh črnogorskih letališčih. Črna gora je začela kampanjo, da bi ukrajinski trg zaradi tamkajšnje vojne nadomestila s turisti iz Savdske Arabije. Posledično je letalska družba Flynas iz Savdske Arabije uvedla lete na liniji Riad-Tivat.
 

Vir: Factiva, avgust 2022. 

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo 

Poslovanje