Črna gora

Gospodarske panoge Črne gore


Preučite predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje

Gospodarstvo ter možnost vstopa na trg Črne gore

Vpogled v trg

Črna gora je najmanjša država na Balkanu. Ima majhno, nediverzificirano gospodarstvo s šibko izvozno bazo in odvisnostjo od turizma.

Turizem je eden najpomembnejših gospodarskih sektorjev v državi, kamor je usmerjenih več kot 1/3 vseh naložb. 
 
Gospodarstvo je leta 2023 močno raslo, saj je turizem presegel ravni iz leta 2019, pritok migrantov pa je še naprej podpiral zasebno potrošnjo. Po 4,5 % gospodarski rasti leta 2023, naj bi se rast leta 2024 umirila na 3,7 %.
 
S 136,4 mio EUR blagovne menjave se je Črna gora leta 2023 uvrstila na 48. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi. Največ je Slovenija v Črno goro lani izvozila vozil (24 % celotnega izvoza), pri uvozu pa je bil v ospredju baker in bakreni izdelki (34 % celotnega uvoza).


Industrijski sektor 

Industrijski sektor ustvari 16 % BDP in zaposluje približno 1/5 delovne sile. Prispevek industrije k BDP države v zadnjih letih upada. 

Industriji jekla in aluminija predstavljata dobršen del državnega izvoza. Pomembnejši industrijski panogi sta še proizvodnja široko potrošnih izdelkov in živilska industrija.

Po podatkih črnogorskega statističnega urada, se je industrijska proizvodnja v Črni gori v letu 2023 povečala za 6,4 %, zahvaljujoč povečani proizvodnji v sektorju komunalnih storitev in rudarstvu.

Proizvodnja komunalnega sektorja je lani poskočila za 26 %, proizvodnja rudarskega sektorja pa za 3,9 %. Predelovalna industrija se je leta 2023 skrčila za -6,1 %.

 

Tržni izzivi

 • Težko gospodarsko okolje vpliva na podjetja, zato se naložbe v osnovna sredstva znižujejo, prav tako upada tudi izvoz.
 • Poleg naraščajočih stroškov kreditov se podjetja soočajo z naraščajočimi cenami surovin in slabšim povpraševanjem.
 • V državi je veliko neformalne ekonomije in brezposelnosti. 
 • Korupcija predstavlja velik izziv podjetjem, ki delujejo na črnogorskem trgu. 
 

Priložnosti na trgu 

Črna gora je ena največjih uvoznic tujih izdelkov med balkanskimi državami.

Ugodna davčna in investicijska klima v Črni gori privablja v državo vse več tujih podjetij. Vlagatelje privlači krepitev njene povezanosti z globalnim trgom. Evro je uradna valuta Črne gore, ki pripomore k hitrejšemu vključevanju države v svetovno gospodarstvo.

Črna gora ima razvito rudarstvo, prehrambno industrijo in kmetijstvo. Uveljavljena je tudi proizvodnja električnih naprav, izdelkov iz aluminija, potniških in tovornih ladij, tekstila, vina in tobaka. Naložbe v predelovalno industrijo so obetavne, saj država vsako leto povečuje ponudbo svojih izdelkov ne le na evropskem, temveč tudi na svetovnem trgu.

Razvoj storitev v Črni gori prispeva k naraščajočemu toku turistov iz različnih držav. Najbolj donosni dejavnosti v storitvenem sektorju sta hotelirstvo in gostinstvo, pa tudi storitve najema avtomobilov in jaht. Narašča pa tudi povpraševanje po storitvah frizerskih in kozmetičnih salonov.

 
Vstop na trg

 • Črna gora je sprejela zakonodajo, ki določa jamstva in zaščitne ukrepe za tuje vlagatelje. Ta zakonodaja ne razlikuje med tujimi in domačimi vlagatelji, tujcem pa daje enake pravice, z izjemo podjetij, ki si prizadevajo za lastništvo v določenih panogah, povezanih z obrambo.
 • Tuja podjetja za vstop na črnogorski trg običajno vzpostavijo pogodbeni odnos z agenti in distributerji. 


Gospodarske panoge Črne gore – Turizem 

Vpogled v trg

Turizem je ključna panoga za črnogorsko gospodarstvo, saj ustvari približno 25 % BDP.
 

Turiste v Črno goro privablja predvsem njena 300 km dolga obala in spektakularen gorat severni del države.

Vlada je prodala nekdanja državna zemljišča in s tem spodbudila val tujih naložb v turistična središča.

Črnogorski turizem si prizadeva za razvoj luksuznega turizma, postati pa želi tudi središče poslovnih in kongresnih srečanj.

Vlada si prizadeva za razširitev turistične sezone in doseganje cilja s kampanjo «Montenegro 365 - turizem vse dni v letu".

 

Poslovne priložnosti v turizmu

 • Poslovne priložnosti predstavljajo oprema za turistične objekte in IT programska oprema v turizmu.
 • Razvoj, oprema in storitve v pristaniščih za jahte, plaže in marine.
 • Obstajajo tudi poslovne priložnosti za tuja gradbena podjetja, inženirska podjetja in arhitekte, saj se začenjajo projekti modernizacije in gradnje novih hotelov.
 

Črnogorski turizem v letu 2023

Prihodi turistov v Črno goro so se leta 2023 medletno povečali za 19,7 %. 
Po podatkih črnogorskega statističnega urada Monstat so turisti v Črni gori v letu 2023 realizirali 2.613.306 prihodov in 16.389.279 prenočitev. Od skupnega števila prenočitev so jih 96,3 % ustvarili tuji turisti, 3,7 % pa domači turisti.

V strukturi prenočitev tujih turistov so jih v letu 2023 največ ustvarili turisti iz Rusije (23,6 %), Srbije (21,5 %), Bosne in Hercegovine (8,5 %), Nemčije (4,9 %), Ukrajine ( 4,1 %), Kosova (3,6 %) in Turčije (2,9 %). Turisti iz drugih držav so realizirali 31,0 % prenočitev.

Leta 2020 in 2021 je turistično panogo močno prizadela pandemija Covid-19, a je po koncu pandemije črnogorski turizem hitro okreval.
V letu 2022 so se prihodi turistov medletno povečali za 30,5 % na 2,18 mio, medtem ko so se prenočitve povečale za 25,9 % na 12,43 mio.

Število turistov v Črni gori se je leta 2023 medletno povečalo za 19,7 %, kar je več od pričakovanj. V letu 2024 pričakujejo nov rekord prihodov turistov, ki naj bi presegel ravni iz leta 2019. 

 

Ostale perspektivne panoge na trgu 

Energetika 

Zaradi zavezanosti Črne gore obnovljivi energiji, ter njenega potenciala v hidroelektrarnah, je energetski sektor obetavno področje za naložbe. Vladna podpora projektom zelene energije, vključno z vetrno in sončno energijo, predstavlja priložnosti za trajnostne naložbe v energetsko infrastrukturo države.

 
Kmetijstvo in kmečki turizem 

Kmetijstvo je pomemben del črnogorskega gospodarstva, s potencialom za rast ekološkega kmetijstva in kmečkega turizma. Raznoliko podnebje v državi omogoča gojenje različnih poljščin, kar ponuja možnosti za naložbe v ekološke pridelke visoke vrednosti in turistične izkušnje od kmetije do mize.
 

IKT 

Sektor informacijske tehnologije v Črni gori se hitro razvija. V državi nastaja ekosistem zagonskih podjetij, vlada pa namenja spobude za podporo inovacijam in digitalni preobrazbi. To ustvarja priložnosti tudi za tuja IT podjetja, tehnološka zagonska podjetja in projekte, ki spodbujajo digitalna znanja in storitve. 


Viri:
 • Factiva
 • Statistični urad Črne gore
 • Statistični urad RS
 • Coface
 • IMF
 • SeeNews 
 
Posodobljeno: maj 2024

 
Poglejte si tudi: