Črna gora

Gospodarske panoge Črne gore

Priložnosti na trgu

Najbolj perspektivni sektorji Črne gore za izvoznike in investitorje:

Turizem: Trenutno je največ (približno tretjina) tujih investicij prav v turističnem sektorju. Veliki kapitalski projekti, kot so Porto Montenegro, Porto Novi in Luštica Bay, ki se nahajajo v obalni regiji, predstavljajo pomembne tuje naložbe.

Gradbeništvo: Gradbeništvo je eden izmed sektorjev, ki dosega najvišje rasti v državi. Priložnosti so predvsem v gradnji luksuznih nepremičnin, počitniških kapacitet, poslovnih stavb in trgovskih centrov. Rast gradbenega sektorja spodbuja tudi turizem.

IKT: IKT sektor Črne gore je eden najpomembnejših sektorjev za prihodnji gospodarski razvoj Črne gore, ponuja pa številne priložnosti za nadaljnje izboljšave.

Energetika in obnovljivi viri energije: Ker ima Črna gora velik potencial za nove projekte na področju obnovljivih virov energije, je energetski sektor eden najperspektivnejših industrijskih sektorjev v državi. Perspektivni segmenti so vetrne elektrarne, hidroelektrarne, sončne elektrarne in biomasa.

Medicinska oprema: Črnogorski zdravstveni sektor se zaradi omejene domače proizvodnje zanaša na uvoz. V zadnjih 10 letih je trg dosegal znatno rast in tudi v prihodnje predstavlja velik potencial. Velika večina opreme v javnih bolnišnicah je zastarela in draga za vzdrževanje. Ministrstvo za zdravje je glavni akter na črnogorskem trgu medicinske opreme, ki razvija zdravstveno politiko, predlaga proračun za zdravstvo in oddaja javna naročila. V Črni gori se je v zadnjih letih odprlo tudi več zasebnih klinik, kar izvoznikom in dobaviteljem medicinske opreme predstavlja številnejše priložnosti.
 

Gospodarstvo

Črna gora ima kot najmanjša država na Balkanu razmeroma krhko gospodarstvo, ki prehaja v tržni sistem in temelji na finančnih naložbah, zlasti v energetskem in turističnem sektorju (zasebne naložbe predstavljajo približno petino BDP). Leta 2020 je gospodarstvo države močno prizadela pandemija COVID-19 in svetovna kriza, ki je sledila, pri čemer je bil še posebej prizadet turistični sektor, ki je bil glavni motor rasti v zadnjih letih.

 

Struktura BDP

Sektor kmetijstva, ki predstavlja 8 % BDP, zaposluje 8 % delovne sile. Približno 60 % sektorja predstavlja živinoreja, 40 % pa pridelava kmetijskih izdelkov. Kmetijstvo je zaradi zastarelih metod precej neučinkovito. Kmetijska zemljišča predstavljajo 19 % celotnega ozemlja. Na obalnem območju, kjer prevladuje mediteransko podnebje, gojijo agrume in oljke, v osrednjih delih države sezonsko zelenjavo in tobak, na severu pa se večinoma ukvarjajo z ovčerejo. Glavna izvozna pridelka sta vino in pivo. Ker se Črna gora pripravlja za vstop v EU, si prizadeva tudi za izboljšanje svojega kmetijskega sektorja v skladu s predpristopnimi zahtevami EU.

 
Storitveni sektor ustvari 72 % BDP in zaposluje 73 % delovne sile. Turizem je tretji največji gospodarski sektor v državi, kamor je usmerjenih več kot tretjina vseh naložb. Turistični sektor ustvari približno 20 % BDP. Država si prizadeva izboljšati svojo turistično infrastrukturo in razviti svojo eko-turistično industrijo, kar naj bi do leta 2027 pomagalo ustvariti preko 30 % BDP.  Vlada poskuša privabiti velike tuje hotelske verige, ki bodo zagotavljale gostinske standarde, podobne evropskim. Hotelska infrastruktura Črne gore je bila do nedavnega precej nerazvita, vendar so se z velikimi infrastrukturnimi projekti razmere začele hitro spreminjati. Pandemija COVID-19 je turistični sektor zelo pritadela, saj je število prihodov turistov v prvih 8 mesecih leta 2020 strmo padlo za -80 %.

 
Vir: EIU; Factiva, marec 2021.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 20 % BDP in zaposluje 19 % delovne sile. Prispevek industrije k BDP države v zadnjih letih upada. Industriji jekla in aluminija predstavljata dobršen del državnega izvoza. Ostali pomembni industrijski panogi sta še proizvodnja široko potrošnih izdelkov in živilska industrija.


Po podatkih statističnega urada države se je črnogorska industrijska proizvodnja leta 2020 zmanjšala za -0,9%, potem ko se je leta 2019 skrčila za -6,3%.  


Predstavljamo dve gospodarski panogi na črnogorskem trgu:

 

IKT - telekomunikacije

Črnogorski telekomunikacijski trg je zrel in zasičen.

Črnogorske širokopasovne storitve so na voljo prek različnih tehnoloških platform, vključno z DSL, kablom, zakupljeno linijo, optičnim kablom in brezžično povezavo. Segment storitev preko optičnega kabla je od leta 2010 beležil visoko rast, saj se je zaradi nadgradnje infrastrukture povečala oskrba v stanovanjskih blokih v večjih mestih. Število teh povezav se je v letu 2019 povečalo za 24 % in je predstavljalo 34 % vseh fiksnih širokopasovnih povezav.

Penetracija mobilne telefonije je v Črni gori zelo visoka. To je deloma posledica velikega števila turistov, ki vsako leto obiščejo državo, pa tudi zaradi naročnikov, ki imajo hkrati več predplačniških kartic. Omrežja temeljijo na tehnologijah WCDMA / HSPA in LTE. Zaradi široke dostopnosti LTE je mobilna širokopasovna povezava postala alternativa širokopasovnim omrežjem fiksne povezave na mnogih podeželskih območjih.

5G omrežje bo v Črni gori na voljo najkasneje do konca leta 2022. Regulator namerava objaviti strategijo 5G konec leta 2020, pripravlja pa tudi postopek dodeljevanja brezžičnih frekvenc. Dražba spektra za mobilna omrežja 5G, ki pokriva pasove 700, 3,5 GHz in 26 GHz, je predvidena za drugo polovico leta 2021.

Izbruh pandemije korona virusa v letu 2020 bo pomembno vplival na proizvodne in oskrbovalne verige po vsem svetu. Po napovedih bo telekomunikacijski sektor verjetno upadel tudi v Črni gori.

Mobilna penetracija se je v Črni gori v letu 2019 povečala za 2,68 % na 185,64 %. Skupno število naročnikov se je medletno povečalo za 1,8 % na približno 1,2 mio.
Največjo rast števila naročnikov je beležil najnovejši konkurent na trgu, Mtel. Število naročnikov se mu je v letu 2019 povečalo za 7,4 % na 398.057. Njegov tržni delež je v letu 2019 znašal 34,58 %.
Število naročnikov nekdanjega vodilnega operaterja Telenorja se je v letu 2019 znižalo za 4,2 % na 378.023. Družba je imela konec decembra 2019 32,84 % tržni delež.
Število naročnikov T-Mobile (del črnogorskega Telekoma) se je medletno povečalo za 1,5 %, na 374.918. Tržni delež družbe je v letu 2019 znašal 32,57 %.
 

Tržni deleži mobilnih operaterjev v letu 2019 

Operater Tržni delež v %
M tel 34,58 %
Telenor 32,84 %
Črnogorski telekom 32,57 %


Število aktivnih fiksnih širokopasovnih povezav v Črni gori se je v letu 2019 povečalo za 15,4 % na 178.781. Stopnja penetracije fiksne širokopasovne povezave je znašala 28,8 % pri prebivalstvu, oziroma 91,8 % pri gospodinjstvih.
Tehnologija FTTx je v letu 2019 predstavljala 35,30 % širokopasovnih povezav, xDSL pa 34,53 %.
V 21 občinah, kjer živi 96,67 % prebivalstva, je širokopasovni dostop na voljo najmanj trem operaterjem. Trenutno približno 42 % uporabnikov uporablja hitrosti 2-30 Mbps, 41 % hitrosti 30-100 Mbps in 15,51 % hitrosti, ki so enake ali večje od 100 Mbps.

Decembra 2019 je 505.535 uporabnikov dostopalo do interneta preko mobilnih omrežij, kar je 9,42 % več kot leto prej.


Vir: Factiva, julij 2020.
 

Turizem

Turistična sezona 2019 je bila za Črno goro rekordna in je nadaljevala trend rekordnih turističnih sezon v zadnjih nekaj letih.

Število prihodov tujih turistov v Črno goro v skupne nastanitvene objekte (hoteli, kampi, turistična naselja, počitniške zmogljivosti, penzioni in moteli) se je v letu 2019 medletno povečalo za 21,8 %.

Število vseh  turistov se je v letu 2019 v Črni gori povzpelo na 1,29 mio, kar je za 20,1 % več kot v letu 2018. Število nočitev pa se je v letu 2019 povečalo za 11,2 % na 4,68 mio.

Prihodki od turizma so v Črni gori v letu 2019 dosegli 1,15 mlrd EUR, kar je približno 13 % več kot leto prej.

Po napovedih črnogorske vlade so bodo prihodki od turizma v letu 2020 zaradi pandemije korona virusa zmanjšali za -40 %.

Medtem pa IMF napoveduje črnogorskemu turizmu zmanjšanje prihodkov za kar -50 % v letu 2020, v letu 2021 pa naj bi se prihodki povrnili na približno 90 % ravni v letu 2019. IMF predvideva, da bo večina turistov v Črno goro v letu 2020 prišla iz sosednjih držav, njihov delež pa bo v letu 2020 večji kot običajno. Turisti z zahodnega Balkana predstavljajo za Črno goro približno 40 % vseh tujih turistov. V zadnjih nekaj letih so kopenski mejni prehodi predstavljali kar 75 % vstopov tujih turistov v državo. Po mnenju IMF kratkoročna tveganja za črnogorski turistični sektor izhajajo predvsem iz negotovosti, povezanih s pandemijo, medtem ko so dolgoročna tveganja povezana s spreminjanjem preferenčnih potovanj po umiritvi pandemije.
 
Vir: Factiva, julij 2020.
 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo 

Poslovanje