Črna gora

Gospodarske panoge Črne gore

Priložnosti na trgu


Najbolj perspektivni sektorji Črne gore za izvoznike in investitorje:

Turizem: Trenutno je največ (približno tretjina) tujih investicij prav v turističnem sektorju. Veliki kapitalski projekti, kot so Porto Montenegro, Porto Novi in Luštica Bay, ki se nahajajo v obalni regiji, predstavljajo pomembne tuje naložbe.

Gradbeništvo: Gradbeništvo je eden izmed sektorjev, ki dosega najvišje rasti v državi. Priložnosti so predvsem v gradnji luksuznih nepremičnin, počitniških kapacitet, poslovnih stavb in trgovskih centrov. Črna gora vlaga v letovišča v Jadranskem morju in gorska smučišča. Še posebej hitro rast doživljata črnogorski trg stanovanj in trg gradbenih materialov.

IKT: IKT sektor Črne gore je eden najpomembnejših sektorjev za prihodnji gospodarski razvoj Črne gore, ponuja pa številne priložnosti za nadaljnje izboljšave.

Energetika in obnovljivi viri energije: Ker ima Črna gora velik potencial za nove projekte na področju obnovljivih virov energije, je energetski sektor eden najperspektivnejših industrijskih sektorjev v državi. Perspektivni segmenti so vetrne elektrarne, hidroelektrarne, sončne elektrarne in biomasa.
 

Gospodarstvo

Črnogorsko gospodarstvo prehaja v tržni sistem. Približno 90 % podjetij v državni lasti Črne gore je bilo privatiziranih, vključno s 100 % podjetij v sektorjih bančništva, telekomunikacij in distribucije nafte. Turizem je eden od vodilnih gospodarskih sektorjev, ki ustvari približno četrtino BDP. Na obali je v različnih fazah razvoja več novih luksuznih turističnih kompleksov. Poleg turizma sta pomembna sektorja gospodarstva še energetika in kmetijstvo.

 

Struktura BDP

Sektor kmetijstva, ki predstavlja 9 % BDP, zaposluje 7,8 % delovne sile. Približno 60 % sektorja predstavlja živinoreja, 40 % pa pridelava kmetijskih izdelkov. Kmetijstvo je zaradi zastarelih metod precej neučinkovito. Kmetijska zemljišča predstavljajo 37 % celotnega ozemlja. Na obalnem območju, kjer prevladuje mediteransko podnebje, gojijo agrume in oljke, v osrednjih delih države sezonsko zelenjavo in tobak, na severu pa se večinoma ukvarjajo z ovčerejo. Glavna izvozna pridelka sta vino in pivo. Ker se Črna gora pripravlja za vstop v EU, si prizadeva tudi za izboljšanje svojega kmetijskega sektorja v skladu s predpristopnimi zahtevami EU.
 
Storitveni sektor ustvari 72 % BDP in zaposluje 75,2 % delovne sile. Turizem je tretji največji gospodarski sektor v državi, kamor je usmerjenih več kot tretjina vseh naložb. Turistični sektor ustvari približno eno četrtino BDP. Država si prizadeva izboljšati svojo turistično infrastrukturo in razviti svojo eko-turistično industrijo, ki naj bi do leta 2027 ustvarila preko 30 % BDP.
 
Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 19 % BDP in zaposluje 17 % delovne sile. Glavne industrijske panoge so industrija jekla in aluminija, proizvodnja široko potrošnih izdelkov, živilska industrija ter logistika in transport.

V letu 2019 je industrijska proizvodnja v Črni gori upadla za -6,1 %. V prvem četrtletju leta 2020 pa je industrijska proizvodnja beležila rast v višini 12,9 % glede na enako obdobje lani.

Predstavljamo dve gospodarski panogi na črnogorskem trgu:

 

IKT - telekomunikacije

Črnogorski telekomunikacijski trg je zrel in zasičen, zato je le malo novih priložnosti za konkurente na trgu. 4G omrežje bo imelo v naslednjem desetletju vse pomembnejšo vlogo pri razvoju črnogorskega mobilnega trga.

Tako kot v Evropi je tudi na telekomunikacijskem trgu Črne gore prisotna vse večja konsolidacija. Avgusta 2018 je češka investicijska skupina PPF prevzela del Telenorovih vzhodnoevropskih podjetij, vključno s Telenor Črna gora. Družba BC Partners pa je marca 2019 odkupila večinski delež v skupini United Group, ki ima v lasti operaterja Telemach v Črni gori.

Aprila 2019 so Albanija, BIH, Kosovo, Severna Makedonija, Črna gora in Srbija podpisale sporazum o postopni odpravi vseh cen za gostovanja v regiji. Ta sporazum bo koristil tako mobilnim operaterjem kot naročnikom, saj se bodo znižali stroški komunikacij v regiji, hkrati pa se bo povečala uporaba.

Konec leta 2018 je bilo v Črni gori 1,1 mio naročnikov mobilne telefonije, kar je 8,6 % več kot leta 2017. Trg se je v zadnjem letu povečal za 89.400 novih naročnikov. Mobilna penetracija je zmanjšala 183 %. Črna gora ima tri mobilne operaterje; Telenor (ki ga je prevzela češka investicijska skupina PPF), Črnogorski Telekom (ki je enota Deutsche Telecoma) in lokalni M: tel.

 

Tržni deleži mobilnih operaterjev v letu 2018 

Operater Tržni delež v %
Telenor 34,8 %
M: tel 32,6 %
Črnogorski telekom 32,6 %Število naročnikov fiksne telefonije v Črni gori se je v letu 2018 povečalo za 13,6 % na 172.880. Črnogorski Telekom je imel lani največji,  65,7 % delež na trgu fiksne telefonije. Lokalni  M: tel je imel 26 %, Telemach 7,2 % in Telenor 1,1 %.
 

Tržni deleži fiksnih operaterjev v letu 2018 

Operater Tržni delež v %
Črnogorski telekom 65,7 %
M: tel 26,0 %
Telemach 7,2 %
Telenor 1,1 %


 

Vir: Factiva, julij 2019.Turizem

Po podatkih Statističnega urada Monstat, je v letu 2018 Črno goro obiskalo 1.076.848 turistov, od tega 959.121 iz tujine. Število tujih gostov se je od leta 2017 povečalo za 12,7 %, število skupnih prenočitev pa za 8,2 %.

Več kot 84 % tujih gostov je prišlo iz drugih evropskih držav. Največ jih je bilo iz Srbije, Rusije, Francije, Nemčije in Združenega kraljestva. Poleg Evropejcev je v letu 2018 Črno goro obiskalo še 41.338 Kitajcev, 31.958 Izraelcev, 34.183 Turkov in 22.843 Američanov.

Prihodki od turizma so v Črni gori v letu 2018 presegli 900 mio EUR, medtem ko so v letu 2017 znašali 846,4 mio EUR ali približno 22 % BDP. Črnogorska vlada upa, da bi se lahko prispevek turističnega sektorja k BDP do leta 2030 s 23 % povečal na 30 %. Trenutno je glavna ovira do tega cilja dejstvo, da Črna gora še vedno ostaja pretežno poceni destinacija s premalo turisti, ki iščejo vrhunske hotelske storitve.

V prihodnje se Črna gora želi preusmeriti na pretežno luksuzni turizem in je že na pravi poti k temu cilju. Letos bo Črna gora bogatejša za 2.000 novih nastanitev v kategoriji štirih in petih zvezdic in za težko pričakovani hotel verige Meliá Hotels International S.A. v Budvi.
 

Vir: Factiva, julij 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo 

Poslovanje