Črna gora

Gospodarske panoge Črne gore

Gospodarstvo

Črna gora je majhna, novo nastala država. Po sprejetju neodvisnosti leta 2006 ima ločeno gospodarstvo od Srbije, svojo centralno banko, svojo valuto evro in upravlja svoj proračun. Po letu 2006 se je Črna gora začela samostojno vključevati v mednarodne finančne institucije, kot je Evropska banka za obnovo in razvoj. Januarja 2007 se je pridružila Svetovni banki in Mednarodnemu denarnemu skladu, decembra 2011 pa je postala 156. članica Svetovne trgovinske organizacije.

Gospodarstvo Črne gore se počasi preoblikuje v tržno. Od začetka privatizacije 1991 do danes je bilo privatiziranih približno 90 % podjetij v lasti države.Črna gora je privatizirala proizvodnjo aluminija KAP in tudi večino finančnega sektorja. Gospodarstvo je v veliki meri odvisno od turizma in izvoza kovin. Turistični sektor predstavlja približno 20 % BDP. Vsako leto Črno goro obišče trikrat več turistov, kot ima država prebivalcev. Ob obali Črne gore gradijo nove luksuzne turistične komplekse, sektor pa privablja številne tuje investitorje. Poleg turizma sta v državi pomembna še energetski sektor in kmetijstvo.
 

Struktura BDP

Kmetijski sektor zaposluje 8,3 % aktivnega prebivalstva, industrija 21,2 % in storitveni sektor 70,5 %.
 

Vir: EIU; Factiva, maj 2018.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor Črne gore predstavlja 20 % BDP in zaposluje 21,2 % aktivnega prebivalstva. Glavne industrijske panoge so industrija jekla in aluminija, proizvodnja široko potrošnih izdelkov, živilska industrija ter logistika in transport. V letu 2017 je industrijska proizvodnja upadla za -2,2 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na črnogorskem trgu:

 

IKT - telekomunikacije

Črnogorski telekomunikacijski trg je zrel in zasičen, zato je le malo novih priložnosti za konkurente na trgu. Na zasičenost trga kaže tudi podatek, da je mobilni trg v Črni gori v letu 2017 pridobil le 4.000 novih naročnikov. Vzpostavljanje mobilnega 4G omrežja se nadaljuje in po napovedih analitikov bo do konca leta 2027 popolnoma nadomestil obstoječe 3G omrežje. V letu 2027 naj bi bilo po napovedih v Črni gori 1,04 mio ali 100 % 4G naročnikov. Število fiksnih širokopasovnih povezav v omrežje še naprej nenehno narašča, pri čemer najhitreje naraščajo FTTx povezave, ki pa še vedno predstavljajo majhen delež celotnega trga. Do leta 2027 analitiki na trgu napovedujejo 349.000 širokopasovnih naročnin.

Število uporabnikov mobilnih storitev je v Črni gori konec leta 2017 znašalo 1,04 mio, kar je 0,38 % več kot leta 2016. Mobilna penetracija je znašala 168,49 %. Največji tržni delež v mobilnem segmentu je imel konec leta 2017 operater Telenor s 374.959 ali 35,89 % uporabniki. Na drugem mestu je Črnogorski Telekom s 352.137 ali 33,71 % uporabniki, na tretjem pa MTEL s 317.578 ali 30,4 % uporabniki.
 

Tržni deleži mobilnih operaterjev v letu 2017 

Operater Št. uporabnikov Tržni delež v %
Telenor 374.959 35,9 %
Črnogorski telekom 352.137 33,7 %
MTEL 317.578 30,4 %
 

Število fiksnih linij je konec leta 2017 doseglo 152.155, kar je 2,8 % več kot leta 2016. V fiksnem segmentu je imel največji tržni delež Črnogorski Telekom s 122.636 uporabniki, na drugem mestu je MTEL z 20.584 uporabniki, na tretjem Telemach s 7.521 uporabniki, na četrtem pa Telenor s 1.414 uporabniki.
 

Tržni deleži fiksnih operaterjev v letu 2017 

Operater Št. uporabnikov Tržni delež v %
Črnogorski telekom 122.636 80,6 %
MTEL 20.584 13,5 %
Telemach 7.521 4,9 %
Telenor 1.414 1,0 %Število širokopasovnih povezav je konec leta doseglo 139.932, od tega jih je bilo ADSL naročnikov 56.347, kabelskih 39.797, FTTx 34.942, Wi-Fi 5.803, WiMax 2.961 in satelitskih 82.

Število naročnikov na plačano TV je konec leta 2017 znašalo 205.037 (189.358 v letu 2016). Od tega je bilo naročnikov na kabelsko TV 79.290, na DTH 60.873, na IPTV 57.950 in na DVB-T2 6.924.


Največja podjetja na področju telekomunikacij Črni gori (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Črnogorski Telekom a.d. 1,34
MTEL d.o.o. n/a
Telenor d.o.o. n/aVir: Factiva, oktober 2018.Turizem

Po napovedih The World Travel & Tourism Council (WTTC) naj bi se neposredni prispevek črnogorskega turizma v državnemu BDP v letu 2018 povečal za 9 % na 500,3 mio EUR. V letu 2017 je turistični sektor Črne gore neposredno prispeval 459,1 mio EUR ali 11 % državnega BDP.

Celoten prispevek turistične industrije v črnogorsko gospodarstvo, vključno z učinki naložb, dobavnimi verigami in indukcijskimi učinki prihodkov, je leta 2017 znašal 988,2 mio EUR ali 23,7 % BDP. Po napovedih naj bi se leta 2018 povečal za 8,9 % na 1 mlrd EUR.  Napovedujejo, da bo neposredni prispevek turizma v BDP do leta 2028 v povprečju zrasel za 4,2 % letno na 752,6 mio EUR ali 13,3 % BDP, medtem ko naj bi se celotni prispevek predvidoma povečeval za 3,9 % letno na 1,6 mlrd EUR ali 27,9 % BDP.
 
V letu 2017 je bilo v turističnem sektorju Črne gore zaposlenih okoli 14.500 ljudi. V letu 2018 naj bi se število delovnih mest v sektorju povečalo za 4,5 % na 15.000, kar predstavlja 7,7 % vseh zaposlenih v državi. Po napovedih naj bi število delovnih mest v turizmu v letu 2028 doseglo 45.000, kar predstavlja 21,5 % vseh zaposlenih.
 
Investicijskih naložb v turistični sektor Črne gore je bilo v letu 2017 za 369,8 mio EUR. Po napovedih naj bi se investicije v sektor v letu 2018 povečale za 6,4 % ter v naslednjih desetih letih za 4,2 %. V letu 2028 naj bi naložbe v črnogorski turizem dosegle 596,1 mio EUR. Investicije v turizem bodo v letu 2018 predstavljale 36,4 % vseh investicij v Črni gori, v letu 2028 pa že 41,7 %.
 
Črno goro je v letu 2017 obiskalo 955.499 turistov, kar je 18,1 % več kot leta 2016. Za leto 2018 Črna gora napoveduje rekordno turistično sezono. Čeprav je obala Črne gore dolga le 300 km, država pričakuje, da bo v letu 2018 zaslužila od turizma 1 mlrd EUR.
 

 Največja podjetja na področju turizma v Črni gori (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
HIT Montenegro d.o.o. n/a
Hotel Casa Grande - Ulcinj, Montenegro n/a
Hotelska Grupa Budvanska Rivijera AD n/a
HTP Ulcinjska Rivijera AD Ulcinj n/a
HTP Velika Plaza A.D. Ulcinj n/a
Tara Hotel d.o.o. Budva n/a


 

Vir: Factiva, oktober 2018.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo 

Poslovanje