Črna gora

Poslovno sodelovanje Slovenije s Črno goro

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Črno goro 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)

 
Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 80.911 20.967 101.878 59.943
2014 70.167 12.386 82.553 57.781
2015 76.252 8.769 85.021 67.483
2016 86.165 10.485 96.650 75.680
2017 96.206 11.460 107.666 84.747
2018 100.3591 14.117 114.476 86.242
2019* 76.163 9.156 85.319 67.007

Blagovna menjava med Slovenijo in Črno goro 2013 – 2019 (grafični prikaz)Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno dec 2019).
 

Slovenski izvoz v Črno goro v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

 
Delež EUR Skupina proizvodov
17 % 16.763 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
13 % 12.947 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 7.612 Farmacevtski proizvodi
7 % 6.628 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 % 4.170 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
4 % 3.870 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
 

Slovenski uvoz iz Črne gore v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

 
Delež EUR Skupina proizvodov
54 % 7.649 Aluminij in aluminijasti izdelki
10 % 1.393 Baker in bakreni izdelki
7 % 1.005 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 927 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
6 % 880 Les in lesni izdelki, lesno oglje
2 % 296 Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji


Vir: Statistični urad RS, julij 2019.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Črno goro - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o razvojnem sodelovanju (BMNRS)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Črne gore o nevračljivi pomoči za projekt integrirane carinske tarife
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne gore o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BMNPCZ)
 • Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne gore o sodelovanju na obrambnem področju (BMNSOP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne Gore o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi in ilegalnim migracijam, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim kaznivim dejanjem (BMNBOK)
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o strokovni pomoči na področju evropskih zadev
 • Sklep o potrditvi Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro za leto 2010
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za šolstvo in znanost Črne gore o sodelovanju na področju izobraževanja
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BMNSVN)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BMNMCP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju (BMNSZ)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Črne gore o nevračljivi pomoči v obliki programske opreme modulov SAT (sistem analize tveganja) in SPP (sistem poslovnih pravil)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Črne gore o nevračljivi pomoči v obliki programske opreme modulov SAT (sistem analize tveganja) in SPP (sistem poslovnih pravil)

 • Sklep o potrditvi programa o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2013 do 2015
 • ?Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o izmenjavi on medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BMNIMVTP)
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje Črne gore o sodelovanju na področju izobraževanja
 • Sklep o potrditvi Programa o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2016-2017 
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o sodelovanju v kulturi in izobraževanju (BMNSKI) 
 • Sklep o potrditvi Programa o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2016-2017
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje Črne gore o sodelovanju na področju izobraževanja 
 • Sklep o potrditvi Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2018–2019 

 

Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Češko republiko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.