Črna gora

Poslovno sodelovanje Slovenije s Črno goro


Predstavljamo vsebine

 

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Črne gore v blagovni menjavi Slovenije

 
2019 2020 2021 2022 2023
41 44 46 49 48

Slovenija je v letu 2023 v Črno goro izvozila za 130 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 6 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 136 mio EUR.
S tem se je Črna gora lani uvrstila na 48. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Črno goro

Blagovna menjava med Slovenijo in Črno goro 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 100.359 14.117 114.476 86.242
2019 104.421 12.372 116.793 92.050
2020 81.373 22.670 104.043 58.704
2021 89.246 16.495 105.741 72.750
2022 111.316 8.587 119.902 102.729
2023 130.076 6.369 136.445 123.707
2024* 58.582 1.977 60.559 56.605


Blagovna menjava med Slovenijo in Črno goro 2018 – 2024 (grafični prikaz)Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno julij 2024).   
 

Slovenski izvoz v Črno goro v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
24 % 31.295 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
12 % 16.091 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
12 % 14.970 Farmacevtski proizvodi
5 % 7.108 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 6.554 Razna živila
4 % 4.599 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


Slovenski uvoz iz Črne gore v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
34 % 2.193 Baker in bakreni izdelki
18 % 1.154 Les in lesni izdelki, lesno oglje
9 % 545 Aluminij in aluminijasti izdelki
4 % 255 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 231 Rude, žlindre in pepeli
3 % 220 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


Vir: Statistični urad RS, julij 2024.

 

Podjetja na trgu

 

 


 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Črno goro - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o razvojnem sodelovanju (BMNRS)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Črne gore o nevračljivi pomoči za projekt integrirane carinske tarife
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne gore o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BMNPCZ)
 • Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne gore o sodelovanju na obrambnem področju (BMNSOP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne Gore o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi in ilegalnim migracijam, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim kaznivim dejanjem (BMNBOK)
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o strokovni pomoči na področju evropskih zadev
 • Sklep o potrditvi Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro za leto 2010
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za šolstvo in znanost Črne gore o sodelovanju na področju izobraževanja
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BMNSVN)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BMNMCP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju (BMNSZ)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Črne gore o nevračljivi pomoči v obliki programske opreme modulov SAT (sistem analize tveganja) in SPP (sistem poslovnih pravil)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Črne gore o nevračljivi pomoči v obliki programske opreme modulov SAT (sistem analize tveganja) in SPP (sistem poslovnih pravil)

 • Sklep o potrditvi programa o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2013 do 2015
 • ?Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o izmenjavi on medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BMNIMVTP)
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje Črne gore o sodelovanju na področju izobraževanja
 • Sklep o potrditvi Programa o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2016-2017 
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o sodelovanju v kulturi in izobraževanju (BMNSKI) 
 • Sklep o potrditvi Programa o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2016-2017
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje Črne gore o sodelovanju na področju izobraževanja 
 • Sklep o potrditvi Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2018–2019 
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije z Ministrstvom za obrambo Črne gore o vojaškotehničnem sodelovanju

 

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

 

Poglejte si tudi: