ZDA

Svetovalec v ZDA

 

Kontaktne osebe  
Metka Urbas, ekonomska svetovalka Veleposlaništvo Republike Slovenije Washington
 
Jurček Žmauc, predsednik Slovensko-ameriško poslovno združenje (SABA)
 


Predstavitev ekonomske svetovalke


Spoštovani,

Lepo pozdravljeni v imenu Veleposlaništva RS v Washingtonu in v mojem osebnem imenu.

Veseli nas, da ste si vzeli čas in pregledali nekaj osnovnih informacij o poslovanju v ZDA. Gre za enega najmočnejših in najbolj razvitih trgov v globalnem pogledu. To na eni strani pomeni izjemne priložnosti za slovenska podjetja, hkrati pa od vas terja dobro in temeljito pripravo. Priporočljivo je, da se pred odločitvijo za vstop na ta trg dobro pripravite ter zberete kar največ relevantnih informacij. Od navezave prvih stikov do realizacije posla včasih preteče veliko časa, kar kaže vzeti v zakup. Zelo zaželena je redna prisotnost na trgu in vzdrževanje osebnih stikov. In ne nazadnje, vsaj na začetku so potrebna večja finančna vlaganja.  

Najprej k priložnostim. Eden prvih nasvetov, ki ga posredujemo slovenskim podjetjem, ki se obračajo na nas je, da je v primeru ZDA bolj kot o enem samem trgu natančneje govoriti o tesni integraciji več trgov. Za tuja podjetja, še posebej za majhna in srednja podjetja, je zato smiselno, da se pri vstopu na ameriški trg osredotoči na natančno določeno območje - morda na samem začetku na trg ene same ali nekaj izbranih zveznih držav, lahko celo samo na eno večje mesto. Izbira je odvisna od panoge, koncentracije morebitnih kupcev ali partnerjev, pa tudi od davčnih in drugih značilnosti poslovnega okolja, ki se med posameznimi deli ZDA lahko zelo razlikujejo. Pri tem sploh ni nujno, da bo največ priložnosti v največjih mestih ob atlantski in pacifiški obali - velike priložnosti so lahko tudi drugje. Mogoče je za vaše proizvode bolj zanimiva kakšna druga, ne tako znana lokacija, ki je cenovno ugodnejša, ima za vaše proizvode bolj primerno strukturo kupcev in je lažje navezati ustrezne poslovne stike.

Čas za ameriški trg je pravi, čeprav je ameriški trg sedaj v obdobju pričakovanja sprememb, tako kar se tiče razmerja dolar – evro kot tudi nadaljnjih gospodarskih usmeritev. V zadnjem obdobju opažamo bolj protekcionistično obnašanje nove administracije v obliki uvedbe novih carin (jeklo, aluminij) in zaščitnih ukrepov. Ameriško gospodarstvo v zadnjem obdobju beleži zelo pozitivne trende, zato se odpirajo možnosti za sodelovanje na različnih področjih, predvsem bi tu izpostavili nove industrije in rešitve, povezane z izzivi digitalizacije. Napovedana so tudi večja vlaganja v infrastrukturo v najširšem pomenu ter obsežna vlaganja v obrambno industrijo.  

Zaradi novih trendov se odpirajo tudi nove priložnosti za vlaganja v ZDA. Vedno tesnejša povezanost dobaviteljskih verig pogosto zahteva  sledenje kupcev. Nova davčna reforma z zmanjševanjem obremenitve podjetij skupaj s politiko "America Frst" (in določenimi spodbudami za investicije) pa lahko pomeni, da ZDA postajajo bolj zanimiv tudi za vlaganja slovenskih podjetij, sploh tistih, ki želijo večjo prisotnost na trgu ZDA.

Ko gre za priprave na vstop na trg ZDA je mogoče veliko dela opraviti že doma. Pri seznanjanju s trgom so lahko zelo koristne prakse slovenskih podjetij, ki so že prisotna na trgu, informacije o poslovanju konkurenčnih evropskih podjetij v ZDA, na spletu je dostopnih veliko uporabnih informacij o predpisih, ki jih je dobro poznati vnaprej. Vedno je smiselno razmišljati o udeležbi na kakšnem reprezentativnem sejmu ali drugem strokovnem dogodku iz vaše panoge. Z obiskom sejma lahko dobite veliko uporabnih informacij o delovanju trga, ključnih podjetjih in navežete prve kontakte.

Pri večini priprav, predvsem pa po pridobitvi osnovnih informacij, vam lahko pomagamo tudi na veleposlaništvu. Delo s podjetji razumemo kot komunikacijo, ki mora teči v obe smeri: več informacij kot imamo o vašem podjetju in bolj natančno ko poznamo vaše ambicije in načrte v ZDA, boljše bodo lahko naše storitve, da vam pomagamo te ambicije in načrte izpolniti.

Veseli bomo vsakega povpraševanja in z zadovoljstvom bomo spremljali uresničevanje vaših poslovnih načrtov v ZDA. Veselimo se sodelovanja z vami.

Metka Urbas

 

Lokacija in podatki

 

Veleposlaništvo Republike Slovenije Washington
Ekonomska svetovalka: Metka Urbas

2410 California Street, N.W., Washington, D.C. 20008, ZDA

T: 00 1 202 386 66 22
F: 00 1 202 386 66 33
E: metka.urbas@gov.si