ZDA

Svetovalec v ZDA

 

Kontaktne osebe  
mag. Bojan Škoda, ekonomski svetovalec Veleposlaništvo Republike Slovenije Washington
Pristojnost: ZDA, Mehika
Nika Bendycki, predsednica Slovensko-ameriško poslovno združenje (SABA)
 


Predstavitev ekonomske svetovalke


Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in ZDA se v zadnjih letih dobro razvija, kljub temu pa ostaja še veliko neizkoriščenih priložnosti.

ZDA so se v letu 2019 uvrstile na 21. mesto med zunanjetrgovinskimi partnericami RS. Obseg bilateralne blagovne menjave je leta 2019 znašal 892,2 mio EUR, kar predstavlja upad za 20 % v primerjavi z letom 2018, ko je blagovna menjava prvič presegla 1 mrd EUR (1,1 mrd EUR). Padec blagovne menjave v letu 2019 je pripisati predvsem velikemu zmanjšanju uvoza, ki je bil v letu 2018 sicer precej višji kot sicer. Slovenski izvoz se v zadnjih letih stalno postopoma povečuje – v letu 2019 se je tako  povečal za 4 %. Obseg storitev je v letu 2019 znašal 303,7 mio EUR, v slovenskem izvozu največji delež predstavljajo poslovne storitve in potovanja.

Pomembno področje bilateralnega sodelovanja je področje turizma, kjer zadnja leta beležimo hitro rast števila ameriških turistov. V letu 2019 je Slovenijo obiskalo 148.751 ameriških turistov, kar je za 7,4 % več, kot v predhodnem letu, povečalo pa se je tudi število njihovih nočitev. STO je sicer v zadnjih letih bila zelo aktivna na ameriškem trgu, ki ga je uvrstila med prioritetne trge. Izvajala je promocijske aktivnosti, tako v obliki digitalne promocijske kampanje, izobraževalnih delavnic kot predstavitev slovenskega turizma v San Franciscu in Los Angelesu. Načrtovana je bila tudi večja predstavitev Slovenije v sodelovanju s košarkarskim klubom Dallas Mavericks kot turistične destinacije in kot zanimivega gospodarskega partnerja v Dallasu marca letos, vendar je bila prestavitev zaradi izbruha COVID prestavljena na kasnejši termin.

V zadnjem obdobju so ameriška podjetja zelo povečala vlaganja v Slovenijo in so glede na državo izvora lastnika kapitala tretji največji naložbenik v Slovenijo. Slovenske investicije v ZDA pa se na žalost zmanjšujejo.

Za ZDA je v zadnjih letih značilno, da se pojavljajo težnje po zaščiti domačega gospodarstva, kar se kaže v uvedbah novih carin in dajatev, predvsem na osnovi 232. člena, ki govori o ukrepih za zaščito nacionalne varnosti ter 301. člena zaradi nepoštenih trgovinskih praks ali ovir. Na osnovi 232. člena so bile uvedene carine za jeklo in aluminij, v teku pa so še nekatere druge preiskave (mali žerjavi, nekateri derivativi izdelkov iz jekla za transformatorje). Ukrepi na osnovi 301. člena so bili uvedeni kot povračilni ukrepi v primeru Airbus (spor med EU in ZDA), ki je prizadel uvoz nekaterih kmetijskih in prehrambenih proizvodov ter letal in njihovih delov iz nekaterih članic EU.

Ameriško gospodarstvo je v zadnjih letih beležilo zelo dobre gospodarske rezultate, kar je kljub prej omenjenim oviram pomenilo veliko priložnosti za izvoz slovenskih proizvodov in storitev. To je velja predvsem za proizvode visoke kvalitete, predvsem za nišne proizvode, in proizvode, ki kupcu zaradi svoje posebnosti nudijo posebno dodatno vrednost.

Zaradi COVID je ameriško gospodarstvo zelo prizadeto, to predvsem velja za turistično in gospodarsko dejavnost, pa tudi predelovalni sektor. Hkrati pa so se zaradi COVID hitreje uveljavile spremembe v smeri hitrejše digitalizacije. Številna podjetja bodo delo na daljavo, kjer je to mogoče, ohranila tudi v prihodnje, vsaj v omejeni obliki (npr. nekaj dni na mesec). To posledično pomeni spremembo glede delovnih prostorov (več stroškov za opremo domačih pisarn, manj potrebnih pisarniških prostorov, ker se bodo ljudje menjali na istih delovnih postajah, preureditev odprtih pisarn, da bodo nudile večjo zaščito pred širjenjem virusa). Večje bo povpraševanje po storitvah in rešitvah, ki bodo omogočale delo na daljavo na različnih področjih: od različnih virtualnih predstavitev (katalogi, virtualni sejmi, videokonference, virtualni družabni dogodki in predstavitve,…), orodij za izobraževanje na daljavo, delo od doma se bo opravljalo tudi na področjih marketinga, zdravstvenega svetovanja po telefonu, računovodskih dejavnosti, storitev za potrošnike (svetovanje, podpora, reklamacije), zavarovalne storitve in podobno.

Ameriška podjetja intenzivno iščejo tudi partnerje, ki jim nudijo nove prebojne rešitve, ki jih sami tako hitro ne morejo razviti, hkrati pa jim dajejo konkurenčno prednost pred tujimi partnerji, predvsem Kitajskimi. To velja za skoraj vsa področja, vključno z obrambo. Prav na področju obrambne industrije, ki je za ZDA izredno pomembna, je prišlo do spremenjenega načina nabav, ki se čedalje bolj nagibajo k iskanju manjših partnerjev z novimi rešitvami, poleg tradicionalnih velikih dobaviteljev. Pa tudi slednji iščejo nove partnerje, da lahko sledijo hitrim trendom razvoja novih tehnologij.

V zadnjem obdobju ZDA pospešeno vlagajo tudi v nove tehnologije, ki bi omogočile proizvodnjo čistejše energije, večjo energetsko varčnost in rešitve, ki bi omogočile boljšo izrabo energije (od novih materialov do novih tehnologij). Poseben izziv jim predstavlja skladiščenje obnovljivih virov energije, pa tudi nadgradnja infrastrukture, ki bo nudila podporo večji elektromobilnosti.

Ameriški potrošniki so v času pred krizo iskali vedno nove, drugačne, pogosto luksuzne, proizvode, do prehrane, pijač, do oblačil in drugih proizvodov, ki jih uporabljajo v vsakdanjem življenju. Zaradi krize se to bo verjetno nekoliko spremenilo, vendar pa bo želja po večji individualnosti ostala.

Zavedati se je potrebno, da bo ameriška vlada predvidoma nadaljevala z ukrepi za zaščito domače proizvodnje, podpiranjem aktivnosti za krajšanje dobaviteljskih verig, s čemer bodo zmanjšali izpostavljenost domačih proizvajalcev, in s podpiranjem selitve proizvodnje v ZDA. Tudi to je mogoče priložnost za nekatera slovenska podjetja.

Pri ameriškem trgu se je potrebno zavedati, da ne gre za enoten ameriški trg. Vsaka od 50 zveznih držav ima svoje specifike in kar je še pomembneje, svojo zakonodajo. Zelo velike razlike med državami so predvsem na področju davčne zakonodaje, kar je za podjetja bistvenega pomena. Prizadevam si za vzpostavitev kontaktov z razvojnimi agencijami v posamezni zvezni državi, ki potem lahko pomagajo naprej s podatki ali kontakti, ki so lahko koristni za slovenska podjetja.

Ameriški trg, kljub velikost ali prav zaradi tega,  nudi veliko poslovnih priložnosti tudi za slovenska podjetja. Tu gre predvsem za podjetja, ki razpolagajo z novimi tehnološkimi rešitvami ali nišnimi proizvodi. Velik trg ima praktično potrebo po vsem, in obstajajo možnosti za skoraj vse proizvode in storitve, če se jih zna pravilno predstaviti. Hiter tehnološki razvoj in potreba po vedno novih inovacijah sili tudi velike multinacionalke, da iščejo partnerstva z novimi, prodornimi, inovativnimi podjetji. Velikost podjetja in njegova lokacija, tudi zaradi večje digitalizacije, ni  več ključni faktor - pomemben je proizvod, ki nudi nekaj novega.

Pred odločitvijo za vstop na ta trg je osnovnega pomena dobra priprava.  Seznaniti se je treba s specifiko trga in zakonodajo, se odločiti, katera bo vstopna točka (mesto, zvezna država), saj celotnih ZDA ni možno osvojiti na mah. Potreben je tudi precejšnji vložek, tako finančni kot v obliki kadrov. Nezanemarljiv dejavnik je tudi količina, ki jo lahko zahteva ameriški trg. Zgodbe slovenskih podjetij, ki so osvojila ta trg, kažejo, da je to možno.

Metka Urbas

 

Lokacija in podatki

 

Veleposlaništvo Republike Slovenije Washington
Ekonomski svetovalec: mag. Bojan Škoda

2410 California Street, N.W., Washington, D.C. 20008, ZDA

T: 00 1 202 386 66 22
F: 00 1 202 386 66 33
E: bojan.skoda@gov.si

Posodobljeno: 12.6.2020