ZDA

Gospodarske panoge ZDA

Priložnosti na trgu

Največji in najbolj perspektivni sektorji za izvoz v ZDA:

Živilski izdelki in potrošniško blago: ZDA so največji potrošniški trg na svetu in so zaradi velikega, bogatega in raznolikega prebivalstva privlačen trg. ZDA ponujajo možnosti za izvoz visoko kakovostnih, raznolikih, nišnih in trendovskih izdelkov.

Profesionalne in poslovne storitve: To vključuje računalniško oblikovanje in pravno področje. Vključuje tudi druge strokovne, tehnične in znanstvene storitve.

Zdravstvo: Glavni dejavnik, ki spodbuja rast tega sektorja, je povečevanje in staranje prebivalstva. Drugi dejavniki vključujejo porast kroničnih bolezni, napredek v zdravstvu in inovacije. ZDA so daleč največji porabnik na področju zdravstva, medicinskih izdelkov ter zdravstvenih raziskav in razvoja. Ameriške bolnišnice in zdravstvene organizacije si prizadevajo za učinkovitejše zagotavljanje zdravstvenega varstva z umetno inteligenco in drugimi inovativnimi tehnologijami.

Gradbeništvo: Tržne analize kažejo, da se bo ta sektor v naslednjih desetih letih stalno povečeval in dosegal visoke rasti.

IKT: ZDA so največji tehnološki trg na svetu. Predstavljajo 31 % svetovnega trga, kar je v letu 2019 predstavljalo približno 1,6 trl USD. Velikost, bogastvo in prefinjenost ameriškega trga ponujajo idealno testno tržišče za inovativne izdelke in storitve. Perspektivi segmenti so predvsem internet stvari, pametna mesta in umetna inteligenca.Gospodarstvo

ZDA so največje svetovno gospodarstvo, pred Kitajsko. Hkrati so tudi najbolj tehnološko razvito gospodarstvo na svetu. Ameriška podjetja so vodilna na področju računalništva, medicine, farmacije ter letalske in vojaške opreme. V tem tržnem gospodarstvu ima veliko vlogo privatni sektor, ki oskrbuje tudi vladne potrebe. Ameriška podjetja so v veliko pogledih bolj fleksibilna v primerjavi s podjetji v zahodni Evropi ali na Japonskem. To velja predvsem na področju razvoja novih produktov, odpuščanja presežnih delavcev in pri širjenju poslovanja. Na drugi strani pa imajo zelo hudo konkurenco na domačem trgu. 

 

Struktura BDP

Ameriški kmetijski sektor je nedvomno eden največjih na svetu. Glavni kmetijski pridelki so koruza, soja in bombaž. Pomembna je tudi govedoreja. Kljub temu pa kmetijski sektor ZDA predstavlja le 1 % BDP in zaposluje približno 1 % delovne sile. 

Ameriško gospodarstvo temelji na storitvah. Storitveni sektor predstavlja 82 % BDP in zaposluje približno 80 % delovne sile v državi. Velik del BDP ustvarijo segmenti financ, zavarovalništva, nepremičnin, najema in lizinga, izobraževanja, zdravstva in socialne pomoči. 


Vir: EIU; Factiva, april 2021.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor, ki vključuje široko paleto dejavnosti, prispeva 17 % BDP in zaposluje približno 20 % delovne sile. ZDA so vodilne v svetu v letalski in farmacevtski industriji.
Zaradi svojih bogatih naravnih virov so ZDA postale vodilne v proizvodnji številnih mineralov in so lahko ohranile raznoliko proizvodnjo. ZDA so največji svetovni proizvajalec tekočega zemeljskega plina, aluminija, električne energije in jedrske energije, ter 3. največji proizvajalec nafte na svetu.

V letu 2020 je industrijska proizvodnja upadla za -7,2 %. V letu 2021 bo po napovedih industrijska proizvodnja zrasla za 5,8 %, v letih 2022 in 2023 pa za 5,7 % in 2,5 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na trgu ZDA:
 

 

Stroji in naprave - trg polprevodnikov

Trg polprevodnikov je sestavljen iz proizvodnje in prodaje integriranih vezij (vključno z analognimi, mikro, logičnimi in pomnilniškimi vezji) in diskretnih polprevodniških naprav. Tržna vrednost se nanaša na prodajo polprevodnikov po prodajni ceni proizvajalcev.

Ameriški trg polprevodnikov je v obdobju 2016-2020 rasel po 11 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 65,8 mlrd EUR. Za primerjavo, evropski trg polprevodnikov je v zadnjih 5 letih upadal po -0,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 28,8 mlrd EUR, medtem ko je azijsko-pacifiški trg v tem obdobju rasel po 5,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 272,1 mlrd EUR.
 
Leta 2019 je ameriški trg polprevodnikov doživel občuten padec vrednosti, saj se je tržna vrednost v tem letu zmanjšala za -23,8 %. Upad je povzročilo zmanjšano povpraševanje s Kitajske, ki ga je še poslabšal trgovinski spor med ZDA in Kitajsko. Kitajska zdaj napreduje z razvojem lastnega trga polprevodnikov. Drugo največje gospodarstvo na svetu je bilo ključni trg za ameriške proizvajalce polprevodnikov. Kljub temu, da je polprevodniška tehnologija na Kitajskem premalo razvita v primerjavi z ZDA, kitajski proizvajalci elektronike nabavljajo cenejše domače polprevodnike, da bi se izognili ameriškim carinam in pospešili svoj domači trg polprevodnikov.

Trg polprevodnikov je v letu 2020 zaradi pandemije COVID-19 doživel visoko rast. Povečalo se je povpraševanje po čipih za napajanje igralnih naprav, prenosnikov in internetne infrastrukture, kar je povzročilo znatno rast trga v letu 2020.

Integrirana vezja so največji segment na ameriškem trgu polprevodnikov. Ta segment je v letu 2020 ustvaril vrednost 62,5 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 95 % celotne vrednosti trga. Segment diskretnih polprevodniških naprav je v tem obdobju ustvaril prihodke v višini 3,3 mlrd EUR ali 5 % celotne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo ameriški trg polprevodnikov v obdobju 2021-2025 rasel po 7,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 ustvaril vrednost 88,6 mlrd EUR. Evropski trg polprevodnikov naj bi v prihodnjih 5 letih rasel po 4,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 33,6 mlrd EUR, medtem ko naj bi azijsko-pacifiški trg v napovedanem obdobju rasel po 11,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 ustvaril vrednost 434,9 mlrd EUR.

Rast trga bo leta 2021 spodbujalo povpraševanje po čipih za prenosnike, igralne naprave in internetno infrastrukturo, ki ga je sprožila pandemija. Naraščajoče povpraševanje po teh čipih je v letu 2020 povzročilo pomanjkanje, ki se je nadaljevalo tudi v letu 2021. Ker povpraševanje presega ponudbo, bo trg v prihodnjih letih rasel. Na rast trga pa bo vplivalo tudi povpraševanje na drugih področjih, ko se bo nadaljevalo oživljanje gospodarstva. Povrnitev v normalno stanje bo povečalo povpraševanje v avtomobilski industriji, prav tako pa bo raslo povpraševanje po čipih za industrijsko uporabo. Tudi nove aplikacije bodo v napovedanem obdobju sprožile vse večje povpraševanje po polprevodnikih, ki ga bodo spodbujale nastajajoče tehnologije, kot so AI, 5G, avtonomna vožnja, električna vozila, CIS, biometrično prepoznavanje, IoT in robno računalništvo (edge computing). 
 

Največji konkurenti na trgu polprevodnikov v ZDA

  • Intel Corp
  • QUALCOMM Incorporated
  • NVIDIA Corporation
  • Texas Instruments Inc.


Trg polprevodnikov v ZDA je v letu 2020 zrasel za 25,7 % in dosegel vrednost 65,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2016-2020 znašala 11 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 44.438  
2017 57.203 31,1 %
2018 66.388 21,2 %
2019 53.281 -23,8 %
2020 65.780 25,7 %
 
  
 Analitiki napovedujejo, da bo trg polprevodnikov v ZDA v letu 2025 dosegel vrednost 88,6 mlrd EUR. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021-2025 znaša 7,6 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 68.949 11,3 %
2022 76.915 9,7 %
2023 79.218 -0,5 %
2024 87.431 13,3 %
2025 88.596 4,8 %Integrirana vezja so največji segment trga polprevodnikov v ZDA. Segment predstavlja 95 % celotne vrednosti trga.  

Tržni deleži po segmentih glede na vrednost za leto 2020 (v odstotkih)

Integrirana vezja 95,0 %
Diskretne polprevodniške naprave 5,0 %


ZDA predstavlja 17 % globalnega trga polprevodnikov glede na vrednost.

Regijska tržna segmentacija za leto 2020 (v odstotkih)

Azijsko-pacifiška regija 70,4 %
ZDA 17,0 %
Evropa 7,4 %
Ostali svet 5,2 %

 
Največja podjetja na področju polprevodnikov v ZDA 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Intel Corp. 66.976,60
Micron Technology, Inc. 23.830,21
Broadcom, Inc. 20.547,05
QUALCOMM, Inc. 20.239,98
Applied Materials, Inc. 14.794,43
NVIDIA Corp. 14.342,85
Texas Instruments Incorporated 12.438,50Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, oktober 2021.

 

IKT - IT storitve

V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.

Trg IT storitev v ZDA je v obdobju 2016-2020 rasel po 10 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 387 mlrd EUR. Evropski trg IT storitev je v zadnjih 5 letih rasel po 12,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 301 mlrd EUR, medtem ko je azijsko-pacifiški trg v tem obdobju rasel po 10,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 358 mlrd EUR.

Zaradi številnih groženj kibernetske varnosti na visoki ravni in medsebojno povezane narave omrežnih tehnologij, je kibernetska varnost postala ključna za številna podjetja. To je spodbudilo rast trga IT storitev ter inovacije in razvoj na tem področju. Ameriški predsednik Joe Biden je obljubil, da bo kibernetska varnost postala glavna prednostna naloga njegove administracije. Leta 2020 je velik kibernetski napad prodrl v tisoče organizacij po vsem svetu, vključno z več deli zvezne vlade ZDA.

Storitve informacijske infrastrukture so največji segment trga IT storitev v ZDA. Segment je v letu 2020 ustvaril prihodke v višini 237,1 mlrd EUR, kar predstavlja 61,3 % celotne vrednosti trga. Segment BPO storitev je v tem letu ustvaril prihodke v višini 86,7 mlrd EUR ali 22,4 % celotne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo trg IT storitev v ZDA v obdobju 2021-2025 rasel po 8,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 535 mlrd EUR. Evropski trg IT storitev naj bi v prihodnjih 5 letih rasel po 10,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 ustvaril vrednost 461,6 mlrd EUR, azijsko-pacifiški trg pa naj bi v napovedanem obdobju rasel po 8,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 507,9 mlrd EUR.

Povpraševanje po IT storitvah naj bi se v prihodnjih letih povečevalo, saj bodo številna podjetja uvedla delo od doma, zaradi potencialnih izbruhov virusov. Zato bodo morala podjetja veliko vlagati v informacijsko tehnologijo in nove tehnologije, ki jim bodo pomagale, da bodo delo lahko opravljali tudi z drugih lokacij ali od doma. 
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • International Business Machines Corporation
  • Cognizant Technology Solutions Corporation
  • Accenture plc
  • Hewlett Packard Enterprise Company
 
Amerški trg IT storitev je v letu 2020 zrasel za 5,3 % in dosegel vrednost 387 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2016–2020 znašala 10 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 271.115  
2017 298.706 12,2 %
2018 320.738 12,1 %
2019 374.078 10,7 %
2020 387.032 5,3 %
 

 
Analitiki napovedujejo, da bo trg IT storitev v ZDA v letu 2025 dosegel vrednost 535 mlrd EUR, kar je 47,9 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021-2025 znaša 8,1 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 388.473 6,5 %
2022 427.342 8,2 %
2023 484.034 9,5 %
2024 513.084 8,8 %
2025 534.961 7,8 %


 
Storitve informacijske infrastrukture so največji segment trga IT storitev v ZDA, ki predstavlja 61,3 % celotne vrednosti trga. 

Tržni deleži po segmentih za leto 2020 (v odstotkih)

Storitve informacijske infrastrukture 61,3 %
BPO storitve (Business process outsourcing) 22,4 %
Aplikacijske storitve 16,3 %
 

 
ZDA predstavljajo 33,2 % vrednosti globalnega trga IT storitev. 

Regijska tržna segmentacija za leto 2020 (v odstotkih)

ZDA 33,2 %
Azijsko-pacifiška regija 30,7 %
Evropa 25,8 %
Ostali svet 10,3 %

 

Največja podjetja na področju IT storitev v ZDA 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
International Business Machines Corp. 63.323,59
Windows Limited Liability Company 17.202,82
Tata Consultancy Services Limited 16.342,68
DXC Technology Co. 15.249,44
Leidos Holdings, Inc. 10.577,15
CACI International, Inc. 5.198,81
Accenture Inc. 2.222,49Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, oktober 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje