ZDA

Gospodarske panoge ZDA


Preučite predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje

Gospodarstvo ter možnost vstopa na trg ZDA

Vpogled v trg

Ameriško gospodarstvo, ki je največje na svetu, poganja predvsem zasebna potrošnja, ki predstavlja skoraj 70 % BDP.

ZDA so manj kot druga gospodarstva G7 odvisne od zunanjega povpraševanja, kar jih ščiti pred nestanovitnostjo cen surovin.

Ameriško gospodarstvo temelji na storitvah. Storitveni sektor predstavlja 84 % BDP in zaposluje približno 80 % delovne sile v državi. Velik del BDP ustvarijo segmenti financ, zavarovalništva, nepremičnin, najema in lizinga, izobraževanja, zdravstva in socialne pomoči.

ZDA so se v letu 2023 uvrstile na 22. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Industrijski sektor

Industrijski sektor vključuje široko paleto dejavnosti in prispeva 16 % BDP.

Ključni gospodarski sektorji so proizvodnja strojev, kemična, avtomobilska in živilska industrija.


ZDA so največji svetovni proizvajalec tekočega zemeljskega plina, aluminija, električne energije in jedrske energije, ter 3. največji proizvajalec nafte na svetu.

V letu 2023 je industrijska proizvodnja zrasla za 0,4 %. V letu 2024 bo po napovedih EIU zrasla za 1,7 %, v letih 2025 in 2026 pa za 3,6 % in 4 %.
 

Tržni izzivi

 • Izpolnjevanje lokalnih predpisov in zahtev skladnosti
  ZDA niso homogen trg, temveč splet manjših lokalnih trgov z različnimi predpisi, poslovnimi kulturami in okusi potrošnikov. Zato je za vsako regijo potrebna lokalizirana strategija vstopa na trg.
 • ZDA so izjemno konkurenčen trg
  Širitev na ameriški trg pomeni konkurirati uveljavljenim blagovnim znamkam, ki že uživajo zvestobo ameriških potrošnikov. Ameriško poslovno okolje predstavlja ostro konkurenco tudi s strani številnih start-up podjetij. Prodor na trg zahteva diferenciacijo izdelkov in učinkovito pozicioniranje, s poudarjanjem prednosti ciljnim potrošnikom.
 • Razumevanje lokalnega poslovnega bontona in kulture
  Pri trženju je pomembna uporaba lokalnega jezika ter upoštevanje poslovnih in kulturnih praks izbranega trga.
 

Priložnosti na trgu

Poslovne priložnosti v ZDA so široke in raznolike, saj so največje svetovno gospodarstvo in največji uvoznik izdelkov na svetu. Hkrati so tudi eden najbolj raznolikih trgov na svetu.
 
Država veliko vlaga v raziskave in razvoj, ima zelo fleksibilen trg dela in veliko razpoložljivost kapitala, kar ji omogoča, da se umešča na zelo visoko tehnološko raven, zlasti v sektorjih, kot so IKT, medicina, ter vesoljska in vojaška tehnologija.

ZDA ponujajo številne poslovne priložnosti v različnih sektorjih, kjer imajo podjetniki in vlagatelji priložnost, da izkoristijo svoje inovativne zamisli in vstopijo na trg, ki spodbuja rast in inovacije.

 

Vstop na trg

 • Neposredni izvoz je najlažji, najhitrejši in najcenejši način za širitev poslovanja na ameriškem trgu. Z odpravo vloge zastopnika ali distributerja prinese neposredni izvoz višjo donosnost naložb, podjetju pa omogoča določanje nižjih cen izdelkov in s tem večjo konkurenčnost.
 • Posredni izvoz - Pri posrednem izvozu mora tuje podjetje svoje izdelke prodati distributerju v ZDA, ki bo izdelke kupil po veleprodajni ceni in jih prodal naprej s svojo vključeno maržo.
 • Outsourcing/Offshoring - Zunanje izvajanje vključuje oddajo poslovnega procesa drugi stranki, medtem ko se Offshoring nanaša na dejansko selitev poslovnega procesa iz ene države v drugo.
 • Partnerstvo - Tuje podjetje lahko vzpostavi partnerstvo s podjetjem s sedežem v ZDA. Eden najlažjih načinov za sklenitev partnerstva z mednarodnim podjetjem je, da se izdelki ali storitve obeh podjetij medsebojno dopolnjujejo. 
 • Skupna vlaganja - Skupno vlaganje vključuje sporazum, v katerem domača organizacija kupi del tujega podjetja ali se združi s tujim podjetjem, da ustanovi novo ločeno podjetje. Skupna podjetja pomagajo zmanjšati tveganja z delitvijo stroškov in tehnologije, ter so razmeroma poceni način za vstop na mednarodni trg.
 • Neposredne tuje naložbe
 • Licenciranje in franšizing


Gospodarske panoge ZDA – Zelene tehnologije

Zelena gradnja

Zelena gradnja vključuje projektiranje, gradnjo, delovanje in vzdrževanje stavb na okolju odgovoren način, ki je učinkovit z viri. Cilj zelene gradnje je čim bolj zmanjšati negativen vpliv stavb na okolje in zdravje ljudi, hkrati pa povečati njen pozitiven vpliv na energetsko učinkovitost, varčevanje z vodo, kakovost zraka v zaprtih prostorih in splošno trajnost.

Trg zelene gradnje v ZDA je v zadnjih 5 letih beležil zmerno, 3,1 % povprečno letno rast. Leta 2023 je trg rasel za 8,7 % , visoka, 8 % povprečna letna rast je napovedana tudi za obdobje 2024-2028.

Zelena gradnja postaja v ZDA vse bolj priljubljena in v načrtu je vse več zelenih projektov. Uporaba trajnostnih gradbenih tehnologij je boljši način za doseganje ciljev neto ničelnih emisij ogljika.

Trg zelene gradnje v ZDA je leta 2023 zabeležil prihodke v višini 92,3 mlrd EUR, kar predstavlja 3,1 % povprečno letni stopnjo rasti v obdobju 2018 - 2023.

ZDA so največji svetovni trg za zelene zgradbe s certifikatom LEED, kar kaže na njihovo zavezanost energetski učinkovitosti in standardom trajnostne gradnje. New York, Illinois in Massachusetts so vodilne zvezne države na področju zelene gradnje.

Leta 2023 je trg zelenih stavb v ZDA zabeležil letno rast v višini 8,7 %, kar je posledica večje gradbene dejavnosti in pobud za zmanjšanje emisij ogljika.

Po podatkih ameriškega urada za popis prebivalstva in ameriškega ministrstva za stanovanja in urbani razvoj, je bilo leta 2023 v ZDA zgrajenih 1,5 mio stanovanjskih enot, kar je 4,5 % rast v primerjavi z letom 2022.

Stavbe so eden največjih porabnikov energije, zato regulatorji poudarjajo uvedbo zelenih in energetsko učinkovitih tehnologij tako pri obstoječih stavbah kot pri novogradnji.

ZDA si prizadevajo doseči ničelne neto emisije ogljika do leta 2050. Emisije toplogrednih plinov iz stavb je mogoče zmanjšati z gradnjo zelenih stavb, s čimer pozitivno prispevajo k okolju in skupnostim na splošno.

Analitiki MarketLine napovedujejo, da se bo povprečna letna rast ameriškega trga zelene gradnje v obdobju 2024-2028 pospešila na 6,8 %, kar naj bi do konca leta 2028 dvignilo vrednost trga na 128,4 mlrd EUR.

Rast trga bo pospeševala vse večja okoljska ozaveščenost in vladne pobude za razogljičenje obstoječih in novozgrajenih stavb.


Segmentacija trga 

ZDA predstavljajo 27,9 % globalnega trga zelene gradnje. 

Regijska segmentacija globalnega trga zelene gradnje (v % vrednosti za leto 2023)
Zelena/trajnostna moda

 
Zelena/trajnostna moda je opredeljena kot oblačila, obutev in dodatki, ki so trajnostno proizvedeni in porabljeni ob upoštevanju okoljskih in socialno-ekonomskih dejavnikov. Izdelki so narejeni iz različnih okolju prijaznih materialov, kot so bio-vlakna, konoplja, bambus in liocel.
 
Po podatkih GlobalData so leta 2023 ZDA predstavljale 9,1 % svetovnega trga trajnostne mode.

Regijska segmentacija globalnega trga zelene mode (v % vrednosti za leto 2023)


 
Zaradi vse večje skrbi za okolje se večina potrošnikov usmerja k trajnosti. Ta trend je spodbudil povpraševanje po zeleni modni revoluciji in trajnostnih izdelkih.
 
Trg trajnostne mode v ZDA je v zadnjih 5 letih beležil 6,1 % povprečno letni rast in leta 2023 ustvaril prihodke v višini 2 mlrd EUR.
 
Kupci v ZDA so pripravljeni zapraviti veliko več, če je linija oblačil izdelana etično ali z minimalnim vplivom na okolje.
 
Zeleni modni trg v ZDA se v zadnjem času širi, saj se stranke vse bolj zavedajo socialnih in okoljskih vplivov modne industrije. Številne znamke krepijo svoja okoljska prizadevanja tako, da poskušajo zmanjšati svoj ogljični odtis, uporabljajo več recikliranega najlona in raziskujejo alternative za usnje.
 
Analitiki MarketLine napovedujejo, da bo ameriški trg trajnostne mode v prihodnjih 5 letih rasel po 8,9 % povprečni letni stopnji ter leta 2028 presegel vrednost 3 mlrd EUR.
 
Rast trga bodo poganjali številni dejavniki, vključno z naraščajočo porabo potrošnikov, vse večjo naklonjenostjo trajnostnim oblačilom ter sprejemanjem družbeno in okolju prijaznih praks v celotni dobavni verigi.
 
Prihodnost trajnostne mode v ZDA je videti svetla, saj se trg usmerja k bolj okoljsko in družbeno odgovornemu. Potrošniki se vse bolj zavedajo težav s hitro modo in si želijo boljših, bolj etičnih možnosti.
 
Povpraševanje po bolj trajnostnih in etičnih praksah v modni industriji spodbuja hitro rast zelenega modnega trga v ZDA med potrošniki, blagovnimi znamkami in konkurenti v industriji.
 

Ostale perspektivne panoge na trgu

Tehnologija in inovacije

Ameriška tehnološka industrija je revolucionirala svet. Silicijeva dolina, ki se nahaja v San Franciscu, je epicenter svetovnega tehnološkega napredka. Ponuja ekosistem za tehnološke podjetnike, ki omogoča dostop do tveganega kapitala in vrhunskih talentov.

Priložnosti za inovacije so skoraj na vseh področjih, od umetne inteligence, biotehnologije, obnovljivih virov energije, pa vse do raziskovanja vesolja. 

 
E-trgovina in maloprodaja 

Spletne prodajne platforme ter spreminjajoče se vedenje potrošnikov, ponujajo spletnim trgovcem v ZDA velike poslovne priložnosti.
 
Tržne niše, naročniške storitve in modeli storitev »neposredno do potrošnika«, pridobivajo na moči, kar podjetjem omogoča, da poskrbijo za posebne potrebe in želje strank.
 

Biotehnologija 

Ameriški biotehnološki trg je v obdobju 2018-2023 rasel po 12,7 % povprečni letni stopnji in leta 2023 dosegel vrednost 334,4 mlrd EUR.
 
Po napovedih MarketLine bo ameriški trg biotehnologije v obdobju 2024-2028 predvidoma rasel po 7,3 % povprečni letni stopnji, ter leta 2028 dosegel vrednost 474,7 mlrd EUR.
 
Rast trga bodo pospešile povečane državne podpore, naložbe, ter napredek v tehnologiji.
 

Obnovljiva energija in trajnost 

ZDA veliko vlagajo v obnovljivo energijo, predvsem v vetrno, sončno in hidro energijo. Spodbude, nepovratna sredstva in politike na zvezni in državni ravni podpirajo podjetja, ki so osredotočena na čisto energijo in trajnost.
 
Perspektivni segmenti so električna vozila, energetsko učinkovite tehnologije in okolju prijazni izdelki za boljše poslovne module.
 

EdTech 

Povpraševanje po kakovostnem izobraževanju in razvoju spretnosti je utrlo pot zagonskim podjetjem na področju izobraževalne tehnologije (EdTech).
 
Spletne učne platforme, tečaji in programi poklicnega usposabljanja, zapolnjujejo vrzeli v tradicionalnem izobraževalnem sistemu.
 
Ameriški EdTech trg je v zadnjih 5 letih rasel po 17,1 % povprečni letni stopnji ter v letu 2023 dosegel vrednost 74,23 mlrd EUR.
 
Ameriški EdTech trg predstavlja 28,7 % svetovnega EdTech trga.
 
Po napovedih MarketLine bo ameriški EdTech trg v obdobju 2024-2028 rasel po 11,5 % povprečni letni stopnji ter v letu 2028 dosegel vrednost 128,14 mlrd EUR.

Vse večja prizadevanja vlade bodo odprla nove priložnosti za konkurente na trgu in pospešila povpraševanje po EdTech storitvah. Tudi izdatki podjetij za EdTech storitve bodo še naprej močno rasli, kar bo v prihodnjih letih povzročilo stalno rast trga. 
 

Kulinarika in živilska industrija 

ZDA so kulturni mozaik, ki se odraža tudi na ameriškem kulinaričnem trgu.
Ta ponuja številne priložnosti, od tradicionalnih restavracij, tovornjakov s hrano do inovativnih storitev dostave hrane in specializiranih prehrambnih izdelkov.
 
Priložnosti so tudi v manjših tržnih nišah, ki ustrezajo posebnim okusom in prehranskim željam.
 
 
Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.
 
Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • MarketLine Industry Profiles
 • Statistični urad RS 
 • GlobalData

 
Posodobljeno: junij 2024
 
Poglejte si tudi: