ZDA

Gospodarske panoge ZDA

Priložnosti na trgu

Največji in najbolj perspektivni sektorji za izvoz v ZDA:

Živilski izdelki in potrošniško blago: ZDA so največji potrošniški trg na svetu in so zaradi velikega, bogatega in raznolikega prebivalstva privlačen trg. ZDA ponujajo možnosti za izvoz visoko kakovostnih, raznolikih, nišnih in trendovskih izdelkov.

Profesionalne in poslovne storitve: To vključuje računalniško oblikovanje in pravno področje. Vključuje tudi druge strokovne, tehnične in znanstvene storitve.

Zdravstvo: Glavni dejavnik, ki spodbuja rast tega sektorja, je povečevanje in staranje prebivalstva. Drugi dejavniki vključujejo porast kroničnih bolezni, napredek v zdravstvu in inovacije. ZDA so daleč največji porabnik na področju zdravstva, medicinskih izdelkov ter zdravstvenih raziskav in razvoja. Ameriške bolnišnice in zdravstvene organizacije si prizadevajo za učinkovitejše zagotavljanje zdravstvenega varstva z umetno inteligenco in drugimi inovativnimi tehnologijami.

Gradbeništvo: Tržne analize kažejo, da se bo ta sektor v naslednjih desetih letih stalno povečeval in dosegal visoke rasti.

IKT: ZDA so največji tehnološki trg na svetu. Predstavljajo 31 % svetovnega trga, kar je v letu 2019 predstavljalo približno 1,6 trl USD. Velikost, bogastvo in prefinjenost ameriškega trga ponujajo idealno testno tržišče za inovativne izdelke in storitve. Perspektivi segmenti so predvsem internet stvari, pametna mesta in umetna inteligenca.Gospodarstvo

ZDA so največje svetovno gospodarstvo, pred Kitajsko. Hkrati so tudi najbolj tehnološko razvito gospodarstvo na svetu. Ameriška podjetja so vodilna na področju računalništva, medicine, farmacije ter letalske in vojaške opreme. V tem tržnem gospodarstvu ima veliko vlogo privatni sektor, ki oskrbuje tudi vladne potrebe. Ameriška podjetja so v veliko pogledih bolj fleksibilna v primerjavi s podjetji v zahodni Evropi ali na Japonskem. To velja predvsem na področju razvoja novih produktov, odpuščanja presežnih delavcev in pri širjenju poslovanja. Na drugi strani pa imajo zelo hudo konkurenco na domačem trgu. 

 

Struktura BDP

Ameriški kmetijski sektor je nedvomno eden največjih na svetu. Glavni kmetijski pridelki so koruza, soja in bombaž. Pomembna je tudi govedoreja. Kljub temu pa kmetijski sektor ZDA predstavlja le 1 % BDP in zaposluje 1,4 % delovne sile. Leta 2018 so v ZDA legalizirali tudi komercialno proizvodnjo konoplje.

Ameriško gospodarstvo temelji na storitvah. Storitveni sektor predstavlja 80 % BDP in zaposluje približno 80 % delovne sile v državi. Velik del BDP ustvarijo segmenti financ, zavarovalništva, nepremičnin, najema in lizinga, izobraževanja, zdravstva in socialne pomoči. Vladni sektor (na zvezni, državni in lokalni ravni) predstavlja okoli 11 % BDP države.

Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor, ki vključuje široko paleto dejavnosti, prispeva 19 % BDP in zaposluje približno 19 % delovne sile. ZDA so vodilne v svetu v letalski in farmacevtski industriji.
Zaradi svojih bogatih naravnih virov so ZDA postale vodilne v proizvodnji številnih mineralov in so lahko ohranile raznoliko proizvodnjo. ZDA so največji svetovni proizvajalec tekočega zemeljskega plina, aluminija, električne energije in jedrske energije, ter tretji največji proizvajalec nafte na svetu.

V letu 2019 je industrijska proizvodnja zrasla za 0,9 %, v letu 2020 pa naj bi upadla za -10,9 %. Ponovna rast industrijske proizvodnje je napovedana za leti 2021 in 2022, ko naj bi rast znašala 1,9 % in 4 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na trgu ZDA:
 

 

Farmacevtska industrija

Analiza zajema samo etična zdravila in ne vključuje zdravstvenega varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali. Tržne vrednosti so izračunane po cenah EXW (franko tovarna).

Farmacevtski trg ZDA je v obdobju 2014-2018 rasel po 4,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 332,9 mlrd EUR. Za primerjavo, evropski farmacevtski trg je v zadnjih petih letih rasel po 2,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 243,1 mlrd EUR, medtem ko je azijsko-pacifiški farmacevtski trg v tem obdobju rasel po 6,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril vrednost 275,3 mlrd EUR.

V ZDA so cene zdravil bistveno višje kot v drugih državah. V Združenem kraljestvu je 20 najbolj prodajanih zdravil 3-krat cenejših kot v ZDA. Povprečne cene zdravil v ZDA so 6-krat višje kot v Braziliji in 16-krat višje kot v Indiji. V smislu učinkovitosti zdravstvenega sistema so ZDA najslabše na svetu. Za zdravstveno varstvo ZDA namenijo približno 18 % BDP, medtem ko je povprečen delež izdatkov za zdravstveno varstvo v evropskih državah nekje med 9 in11 % BDP. Kljub temu, da so ZDA vodilna svetovna gospodarska sila, ostajajo edina industrializirana država na svetu brez univerzalne zdravstvene oskrbe. Približno 27 mio Američanov, ali 8 % prebivalstva, nima osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Čeprav ima ta del populacije dostop do nujne medicinske oskrbe, pa je veliko manj verjetno, da bodo iskali storitve preventivne oskrbe in zdravljenja kroničnih bolezni, v primerjavi s tistimi, ki zavarovanje imajo. Vse te težave so bistvenega pomena za farmacevtski trg. Razširitev dostopa do zdravstvenega varstva bi lahko zagotovila 27 mio več bolnikov, ki bi uporabljali farmacevtske izdelke. Dejstvo je, da obstoječi sistem zdravstvenega varstva v ZDA ne more več obstajati brez večjih, temeljnih sprememb. Visoki stroški so posledica zapletenega in razdrobljenega sistema, preko katerega ZDA zagotavljajo zdravstveno oskrbo, pa tudi visokih cen farmacevtskih zdravil v sistemu. ZDA nimajo integriranega zdravstvenega sistema, ampak uporabljajo konkurenco med več zasebnimi ponudniki zdravstvenih storitev. Agresivna prodaja in trženje s strani farmacevtskih podjetij, provizije zasebnikom ter večina nasprotujočih si spodbud za povračila s strani posrednikov, zmanjšujejo učinkovitost sistema. Visoke cene zdravil so pritegnile tudi pozornost medijev in postale politično vprašanje. Predsednik Donald Trump je že sprejel več ukrepov za znižanje cen nekaterih farmacevtskih izdelkov.

Analitiki napovedujejo, da bo farmacevtski trg v ZDA v obdobju 2019-2023 rasel po 4,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 390,9 mlrd EUR. Evropski farmacevtski trg naj bi po napovedih v prihodnjih petih letih rasel po 3,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 277,8 mlrd EUR, medtem ko naj bi azijsko-pacifiški farmacevtski trg v napovedanem obdobju rasel po 9 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril 403,7 mlrd EUR.

 

Največji konkurenti na trgu so:

  • AstraZeneca PLC
  • Johnson & Johnson
  • Merck & Co., Inc.
  • Pfizer Inc

Farmacevtski trg v ZDA je v letu 2018 zrasel za 4,1 % in dosegel vrednost 332,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2014–2018 znašala 4,5 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 247.668  
2015 322.342 8,6 %
2016 326.666 1,3 %
2017 333.893 4,1 %
2018 332.881 4,1 %
 
 
Analitiki napovedujejo, da bo farmacevtski trg v ZDA v letu 2023 dosegel vrednost 390,9 mlrd EUR, kar je 23,4 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2019-2023 znaša 4,3 %.

 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 344.032 4,2 %
2020 350.000 4,3 %
2021 367.355 4,1 %
2022 374.274 4,4 %
2023 390.847 4,4 %

Johnson & Johnson je vodilni konkurent na farmacevtskem trgu ZDA, z 10 % tržnim deležem v letu 2018.
 

Tržni deleži za leto 2018 (v odstotkih)

Johnson & Johnson 10,0 %
Pfizer 6,5 %
Merck 4,3 %
Astra Zeneca 2,5 %
Ostali 76,7 %

 

Največja podjetja na področju proizvodnje v farmacevtski industriji ZDA (2018)

Podjetje
Prihodki
v mio EUR
Johnson & Johnson 72.850,25
Pfizer Inc. 47.933,35
Novartis Corporation 44.173,93
Merck & Co., Inc. 37.925,30
AbbVie, Inc. 29.264,65
Abbott Laboratories 27.321,30
Roche Holdings, Inc. 23.609,72

 

Največja podjetja na področju veleprodaje v farmacevtski industriji ZDA (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR
McKesson Corp. 186.166,01
AmerisourceBergen Corp. 150.053,28
Cardinal Health, Inc. 122.237,31
Alticor Global Holdings Inc. 7.851,68
Grifols Shared Services North America Inc. 3.582,61
University Of Kentucky 2.326,47
Independent Pharmacy Cooperative 1.275,17

 

Največja podjetja na področju maloprodaje v farmacevtski industriji ZDA (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR
CVS Health Corp. 173.854,54
Walgreens Boots Alliance, Inc. 117.527,70
Rite Aid Corp. 19.334,84
American Drug Stores Llc 9.672,34
Diplomat Pharmacy, Inc. 4.907,54
GNC Holdings, Inc. 2.102,86
PharMerica Corp. 1.868,39Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, maj 2019.

 

IKT - IT storitve

V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.

Ameriški trg IT storitev je v obdobju 2014-2018 rasel po 16,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 338,7 mlrd EUR. Za primerjavo, evropski trg IT storitev je v zadnjih petih letih rasel po 12,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 242,5 mlrd EUR, medtem ko je azijsko-pacifiški trg IT storitev v tem obdobju rasel po povprečni letni stopnji 11,2 % in v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 207,4 mlrd EUR.

Zaradi tveganja kibernetskih napadov in visoke ravni medsebojne povezanosti omrežnih tehnologij, je kibernetska varnost postala ključna za številna podjetja. To je spodbudilo rast trga IT storitev ter inovacij in razvoja na tem področju. Kot odgovor na povečano nevarnost kibernetskih napadov, so se mnoge vlade zavzele za izvajanje predpisov in nudenje podpore, ki spodbujajo povpraševanje po storitvah te vrste.

Segment storitev informacijske infrastrukture je najbolj donosen segment na ameriškem trgu IT storitev, saj je v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 212,7 mlrd EUR, kar predstavlja 62,8 % celotne vrednosti trga. Segment aplikacijskih storitev je v letu 2018 ustvaril 65,9 mlrd EUR ali 19,5 % celotne vrednosti trga.

Vodilni konkurenti so pomagali spodbuditi rast z diverzifikacijo ponudbe storitev in vlaganjem v inovativne ideje, kot sta umetna inteligenca (AI) in blockchain tehnologija, da bi pritegnili nove stranke in učinkoviteje konkurirali na globalnem trgu.

Analitiki napovedujejo, da bo ameriški trg IT storitev v obdobju 2019-2023 rasel po 15,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 652,3 mlrd EUR. Evropski trg IT storitev naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 13,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 430,2 mlrd EUR, medtem ko naj bi azijsko-pacifiški trg v napovedanem obdobju rasel po 11,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 344,6 mlrd EUR. Analitiki napovedujejo, da bo rast na globalnem trgu računalništva v oblaku zabeležila 35,8 % povprečno letno rast v prihodnjih petih letih, kar bo prispevalo tudi k rasti trga IT storitev. Računalniški sistemi v oblaku in kvantno računalništvo bodo dosegali dinamično rast, saj bodo kupci razširili uporabo podatkovnih centrov in napredne analitike, da bi lahko upravljali velike količine podatkov, ki se proizvajajo v povezanem svetu. Pozitiven učinek tega bi lahko bil izničen z upadom storitev zunanjega izvajanja in obdelave, saj se veliko več nalog avtomatizira z uporabo algoritmov na osnovi umetne inteligence. Prisotnost digitalnih velikanov, kot sta Google in Amazon, bo spodbudila rast trga, saj se bodo podjetja vse bolj zanašala na tehnologijo in strokovno znanje ponudnikov storitev za izvajanje in razvoj novih tehnologij, kot na primer e-trgovina in internet stvari (IoT). Ta trend se bo verjetno razširil tudi na druge industrije.

 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Accenture plc
  • Cognizant Technology Solutions Corporation
  • Hewlett Packard Enterprise Company
  • International Business Machines Corporation

Amerški trg IT storitev je v letu 2018 zrasel za 10,4 % in dosegel vrednost 338,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2014–2018 znašala 16,4 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 163.939  
2015 238.143 21,2 %
2016 276.686 16,2 %
2017 320.345 17,9 %
2018 338.748 10,4 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo trg IT storitev v ZDA v letu 2023 dosegel vrednost 652,3 mlrd EUR, kar je 102,3 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2019-2023 znaša 15,1 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 376.096 12,0 %
2020 417.586 13,8 %
2021 486.426 15,5 %
2022 557.447 17,4 %
2023 652.239 17,0 %

Storitve informacijske infrastrukture so največji segment trga IT storitev v ZDA, ki predstavlja 62,8 % celotne vrednosti trga. 
 

Tržni deleži po segmentih za leto 2018 (v odstotkih)

  
Storitve informacijske infrastrukture 62,8 %
Aplikacijske storitve 19,5 %
BPO storitve (Business process outsourcing) 17,7 %
 

ZDA predstavljajo 39,9 % vrednosti svetovnega trga IT storitev, Evropa pa 28,6 %.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2018 (v odstotkih)

ZDA 39,9 %
Evropa 28,6 %
Azijsko-pacifiška regija 24,4 %
Ostali svet 7,1 %


Največja podjetja na področju računalniške opreme v ZDA (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR
HP, Inc. 52.458,01
EMC Corp. 22.114,01
Western Digital Corp. 18.448,00
Seagate Technology (Us) Holdings Inc. 7.521,51
Insight Enterprises, Inc. 6.326,07
NCR Corp. 5.722,84
NetApp, Inc. 5.281,45


Največja podjetja na področju IT storitev v ZDA (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR
International Business Machines Corp. 71.114,19
Windows Limited Liability Company 17.869,91
Tata Consultancy Services Limited 16.976,41
Dyncorp Llc 14.575,45
Leidos Holdings, Inc. 9.108,29
R Systems International Ltd. 5.431,42
Accenture Inc. 4.895,31
CACI International, Inc. 3.992,01

 

Največje trgovine z računalniško opremo v ZDA (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR
PC Mall Sales, Inc. 446,75
Ma Laboratories Inc. 147,31
Greenway Health Llc 146,41
Arbitech Llc 103,82
Cb Technologies Inc. 86,33
Optanix Inc. 75,11
Anacapa Micro Products Inc. 73,22


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, maj 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje