ZDA

Gospodarske panoge ZDA

Gospodarstvo

ZDA so največje svetovno gospodarstvo, pred Kitajsko. Hkrati so tudi najbolj tehnološko razvito gospodarstvo na svetu. Ameriška podjetja so vodilna na področju računalništva, medicine, farmacije ter letalske in vojaške opreme. V tem tržnem gospodarstvu ima veliko vlogo privatni sektor, ki oskrbuje tudi vladne potrebe. Ameriška podjetja so v veliko pogledih bolj fleksibilna v primerjavi s podjetji v zahodni Evropi ali na Japonskem. To velja predvsem na področju razvoja novih produktov, odpuščanja presežnih delavcev in pri širjenju poslovanja. Na drugi strani pa imajo zelo hudo konkurenco na domačem trgu. 

 

Struktura BDP

Ameriški kmetijski sektor je nedvomno eden največjih na svetu. Glavni kmetijski pridelki so koruza, soja in bombaž. Pomembna je tudi govedoreja. Kljub temu pa kmetijski sektor ZDA predstavlja le 1 % BDP in zaposluje 2 % delovne sile. Leta 2018 so v ZDA legalizirali tudi komercialno proizvodnjo konoplje.

Ameriško gospodarstvo temelji na storitvah. Storitveni sektor predstavlja 81 % BDP in zaposluje približno 80 % delovne sile v državi. Velik del BDP ustvarijo segmenti financ, zavarovalništva, nepremičnin, najema in lizinga, izobraževanja, zdravstva in socialne pomoči. Vladni sektor (na zvezni, državni in lokalni ravni) predstavlja okoli 11 % BDP države.

Vir: EIU; Factiva, april 2019.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor, ki vključuje široko paleto dejavnosti, prispeva 18 % BDP in zaposluje približno 18 % delovne sile. ZDA so vodilne v svetu v letalski in farmacevtski industriji.
Zaradi svojih bogatih naravnih virov so ZDA postale vodilne v proizvodnji številnih mineralov in so lahko ohranile raznoliko proizvodnjo. ZDA so največji svetovni proizvajalec tekočega zemeljskega plina, aluminija, električne energije in jedrske energije, ter tretji največji proizvajalec nafte na svetu.

V letu 2018 je industrijska proizvodnja zrasla za 4 %. Za leto 2019 je napovedana 2,6 % rast, v letih 2020 in 2021 pa 0,2 %, oz. 1,6 % rast industrijske proizvodnje.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na trgu ZDA:
 

 

Kemična industrija

V analizo so zajete posebne kemikalije, kemikalije za množično uporabo, kemikalije za kmetijstvo in druge kemikalije, ki vključujejo izdelke, kot so farmacevtske kemikalije. Kemična industrija v ZDA je v obdobju 2013-2017 rasla po 0,8 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 dosegla vrednost 556,5 mlrd EUR. Za primerjavo, kemična industrija v Evropi je v zadnjih petih letih rasla po 0,6 % CAGR in v letu 2017 dosegla vrednost 708,9 mlrd EUR, medtem ko je kemična industrija v Azijsko-pacifiški regiji v tem obdobju rasla po 5,5 % CAGR in v letu 2017 dosegla vrednost 2.297,7 mlrd EUR.

Trg kemične industrije v ZDA je drugi največji na svetu za Kitajsko, izvoz kemične industrije iz ZDA pa predstavlja več kot 15 % svetovnega izvoza v tej industriji. V kemični industriji ZDA deluje več kot 10.000 podjetij, ki proizvajajo več kot 70.000 kemičnih proizvodov. Na ameriško kemično industrijo je močno vplivalo znižanje cen nafte v letu 2015, nato pa so ponovno beležili visoko rast, ki je bila posledica velikih naložb in bogate ponudbe zemeljskega plina, vključno s plinom iz skrilavca. Najbolj donosen segment v kemični industriji ZDA je segment kemikalij za množično uporabo, ki je v letu 2017 ustvaril 268,3 mlrd EUR prihodkov ali 48,2 % celotne vrednosti trga. Segment specialnih kemikalij pa je v letu 2017 ustvaril 199,7 mlrd EUR, kar predstavlja 35,9 % celotne vrednosti industrije.

Po napovedih analitikov bo kemična industrija v ZDA v obdobju 2018-2022 rasla po 6 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 677 mlrd EUR. Evropska kemična industrija naj bi v prihodnjih petih letih rasla po 2,9 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 744,9 mlrd EUR, medtem ko naj bi Azijsko-pacifiška regija v napovedanem obdobju rasla po 5 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 2.666,5 mlrd EUR. V začetku leta 2017 je bilo skoraj polovico od 275 novih kemičnih proizvodnih projektov, napovedanih v letu 2010, v teku ali dokončanih. S skupno vrednostjo več kot 143 mlrd EUR ti projekti pomenijo, da je prihodnji potencial za trg ogromen in da se bodo naložbe verjetno nadaljevale v velikem obsegu. Relativno nova priložnost za ameriški trg so tovarne, ki iz etana proizvajajo etilen. Etilen nato izvažajo v Azijo, kjer je veliko povpraševanje po plastiki.

 

Največji konkurenti na trgu so:

 
  • BASF SE
  • DowDuPont Inc
  • ExxonMobil

Kemična industrija v ZDA je v letu 2017 zrasla za 5 % in dosegla vrednost 556,5 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 0,8 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

 
Leto EUR CAGR
2013 457.944,9  
2014 464.698,6 1,5 %
2015 518.470,3 -6,9 %
2016 539.468,4 4,1 %
2017 556.416,3 5,0 %
 
 
Analitiki napovedujejo, da bo kemična industrija v ZDA v letu 2022 dosegla vrednost 677 mlrd EUR, kar je 33,5 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018-2022 znaša 6 %.

 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

  
Leto EUR CAGR
2018 564.026,1 6,8 %
2019 599.879,3 5,5 %
2020 619.166,1 5,8 %
2021 654.845,7 5,8 %
2022 676.978,8 5,9 %


Kemikalije za množično uporabo so največji segment kemične industrije v ZDA, kar predstavlja 48,2 % celotne industrije. Segment specialnih kemikalij predstavlja nadaljnjih 35,9 % trga.


 

Tržni deleži glede na segmente za leto 2017 (v odstotkih)

Kemikalije za množično uporabo 48,2 %
Specialne kemikalije 35,9 %
Kemikalije za kmetijstvo 10,3 %
Ostale kemikalije 5,6 %

 
ZDA predstavljajo 14,5 % globalne kemične industrije glede na vrednost.
 

Tržna segmentacija v regiji leto 2017 (v odstotkih)

Azijsko-pacifiška regija 60,0 %
Evropa 18,5 %
ZDA 14,5 %
Preostale regije 7,0 %

Največja podjetja na področju kemične industrije v ZDA (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
DowDuPont, Inc. 53.729,00
Sabic Innovative Plastics Us Llc 50.864,85
The Dow Chemical Co. 41.454,04
Mb Barter (Usa) Inc 21.535,02
Basfin Corporation 13.985,92
Basf Corporation 13.954,69
Monsanto Co. 12.604,88

 

Največja podjetja na področju barv in premazov v ZDA (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
RPM International, Inc. 4.270,98
Axalta Coating Systems Ltd. 3.770,35
The Valspar Corp. 3.609,63
Kronos Worldwide, Inc. 1.489,36
Minerals Technologies, Inc. 1.443,45
Ricciardi Brothers Inc. 674,00
Akzo Nobel Coatings Inc. 617,09

 

Največja podjetja na področju kemikalij za kmetijstvo v ZDA (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Monsanto Co. 12.604,88
The Mosaic Co. 6.382,46
CF Industries Holdings, Inc. 3.557,58
Helena Agri-Enterprises Llc 3.489,40
Scotts Miracle-Gro Co. 2.275,91
Syngenta Crop Protection LLC 1.636,95
Terra Industries, Inc. 1.362,25Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, junij 2018.

 

IKT - IT storitve

V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture. Trg IT storitev v ZDA je v obdobju 2013-2017 rasel po 2,9 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 dosegel vrednost 231,8 mlrd EUR. Za primerjavo, trg IT storitev v Evropi je v zadnjih petih letih rasel po 2,4 % CAGR in v letu 2017 dosegel vrednost 196,5 mlrd EUR, medtem ko je trg IT storitev v Azijsko-pacifiški regiji v tem obdobju rasel po 2,8 % CAGR in v letu 2017 dosegel vrednost 149,3 mlrd EUR. 

Vodilni konkurenti na trgu so pomagali spodbuditi rast trga z diverzifikacijo ponudb storitev ter z vlaganjem v umetno inteligenco (AI) in blockchain tehnologijo. To privablja nove konkurente na trg in omogoča učinkovitejšo konkurenco na mednarodnem trgu. Moč in raznolikost ameriškega gospodarstva je spodbudila povpraševanje po IT storitvah in omogočila, da so ZDA prevzele vodilno vlogo na tem trgu, kjer deluje veliko visoko usposobljenih in izobraženih delavcev, ki so ključni dejavnik pri zagotavljanju inovativnih storitev in ohranjanju globalnega dosega. Najbolj donosen segment na trgu IT storitev v ZDA so storitve informacijske infrastrukture. Ta segment je v letu 2017 ustvaril vrednost 107,3 mlrd EUR, kar predstavlja 46,3 % celotne vrednosti trga. Segment aplikacijskih storitev je v letu 2017 ustvaril vrednost 66,4 mlrd EUR ali 28,6 % celotne vrednosti industrije.

Po napovedih analitikov bo trg IT storitev v ZDA v obdobju 2018-2022 rasel po 7,3 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 300,7 mlrd EUR. Evropski trg IT storitev naj bi po napovedih v prihodnjih petih letih rasel po 5,4 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 232,1 mlrd EUR, medtem ko naj bi trg IT storitev v Azijsko-pacifiški regiji v napovedanem obdobju rasel po 5,7 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 198 mlrd EUR. Po napovedih bo rast na globalnem trgu računalništva v oblaku v prihodnjih petih letih zabeležila 28,3 % CAGR, kar bo pripomoglo k povečanju rasti trga IT storitev. Sistemi računalništva v oblaku, kot je IaaS, naj bi dosegli dinamično rast, saj bodo kupci razširili uporabo podatkovnih centrov in napredne analitike, da bi lahko upravljali velike količine podatkov, ki se proizvajajo v povezanem svetu. Pozitiven vpliv na trg storitev IT se lahko uravna z zmanjšanjem BPO storitev, saj se mnoge naloge avtomatizirajo z uporabo algoritmov na podlagi umetne inteligence. Vedno večje povpraševanje po tehnologiji in strokovnem znanju ponudnikov storitev ter razvoj novih tehnologij, bodo ključni dejavniki rasti v prihodnjih letih.

 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Accenture plc
  • Cognizant Technology Solutions Corporation
  • Hewlett Packard Enterprise Company
  • International Business Machines Corporation

Amerški trg IT storitev je v letu 2017 zrasel za 5 % in dosegel vrednost 231,8 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 2,9 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2013 175.409,9  
2014 179.590,4 2,4 %
2015 215.411,5 0,1 %
2016 224.677,9 4,3 %
2017 231.798,7 5,0 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo trg IT storitev v ZDA v letu 2022 dosegel vrednost 300,7 mlrd EUR, kar je 42,4 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018-2022 znaša 7,3 %.

 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2018 232.951,4 5,8 %
2019 250.778,8 6,8 %
2020 263.645,1 7,8 %
2021 287.512,2 9,1 %
2022 300.734,3 7,2 %


Storitve informacijske infrastrukture so največji segment trga IT storitev v ZDA, ki predstavlja 46,3 % celotne vrednosti trga. 
 

Tržni deleži po segmentih za leto 2017 (v odstotkih)

  
Storitve informacijske infrastrukture 46,3 %
Aplikacijske storitve 28,6 %
BPO storitve (Business process outsourcing) 25,1 %
 

ZDA predstavljajo 37,5 % vrednosti svetovnega trga IT storitev, Evropa pa 31,7 %.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih)

ZDA 37,5 %
Evropa 31,7 %
Azijsko-pacifiška regija 24,2 %
Ostali svet 6,6 %


Največja podjetja na področju računalniške opreme v ZDA (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
HP, Inc. 44.975,45
EMC Corp. 21.319,67
Western Digital Corp. 16.446,72
Seagate Technology (Us) Holdings Inc. 7.613,19
Insight Enterprises, Inc. 5.774,51
NCR Corp. 5.612,89
NetApp, Inc. 5.091,74

Največja podjetja na področju IT storitev v ZDA (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
International Business Machines Corp. 68.170,39
Windows Limited Liability Company 17.228,01
Infocrossing Inc. 15.310,06
Dyncorp Llc 14.051,89
Accenture Inc. 4.608,65
Atos It Solutions And Services Inc. 3.853,77
CACI International, Inc. 3.751,07

 

Največje trgovine z računalniško opremo v ZDA (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
CDW Corp. 13.085,97
PC Mall Sales, Inc. 430,70
Ma Laboratories Inc. 142 ,02
Greenway Health (Ga) Llc 130 ,35
Arbitech Llc 100 ,09
Cb Technologies Inc. 83 ,23
Optanix Inc. 72 ,76


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, junij 2018.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje