ZDA

Gospodarske panoge ZDA

Priložnosti na trgu

Največji in najbolj perspektivni sektorji za izvoz v ZDA:

Živilski izdelki in potrošniško blago: ZDA so največji potrošniški trg na svetu in so zaradi velikega, bogatega in raznolikega prebivalstva privlačen trg. ZDA ponujajo možnosti za izvoz visoko kakovostnih, raznolikih, nišnih in trendovskih izdelkov.

Profesionalne in poslovne storitve: To vključuje računalniško oblikovanje in pravno področje. Vključuje tudi druge strokovne, tehnične in znanstvene storitve.

Zdravstvo: Glavni dejavnik, ki spodbuja rast tega sektorja, je povečevanje in staranje prebivalstva. Drugi dejavniki vključujejo porast kroničnih bolezni, napredek v zdravstvu in inovacije. ZDA so daleč največji porabnik na področju zdravstva, medicinskih izdelkov ter zdravstvenih raziskav in razvoja. Ameriške bolnišnice in zdravstvene organizacije si prizadevajo za učinkovitejše zagotavljanje zdravstvenega varstva z umetno inteligenco in drugimi inovativnimi tehnologijami.

Gradbeništvo: Tržne analize kažejo, da se bo ta sektor v naslednjih desetih letih stalno povečeval in dosegal visoke rasti.

IKT: ZDA so največji tehnološki trg na svetu. Predstavljajo 31 % svetovnega trga, kar je v letu 2019 predstavljalo približno 1,6 trl USD. Velikost, bogastvo in prefinjenost ameriškega trga ponujajo idealno testno tržišče za inovativne izdelke in storitve. Perspektivi segmenti so predvsem internet stvari, pametna mesta in umetna inteligenca.Gospodarstvo

ZDA so največje svetovno gospodarstvo, pred Kitajsko. Hkrati so tudi najbolj tehnološko razvito gospodarstvo na svetu. Ameriška podjetja so vodilna na področju računalništva, medicine, farmacije ter letalske in vojaške opreme. V tem tržnem gospodarstvu ima veliko vlogo privatni sektor, ki oskrbuje tudi vladne potrebe. Ameriška podjetja so v veliko pogledih bolj fleksibilna v primerjavi s podjetji v zahodni Evropi ali na Japonskem. To velja predvsem na področju razvoja novih produktov, odpuščanja presežnih delavcev in pri širjenju poslovanja. Na drugi strani pa imajo zelo hudo konkurenco na domačem trgu. 

 

Struktura BDP

Ameriški kmetijski sektor je nedvomno eden največjih na svetu. Glavni kmetijski pridelki so koruza, soja in bombaž. Pomembna je tudi govedoreja. Kljub temu pa kmetijski sektor ZDA predstavlja le 1 % BDP in zaposluje približno 1 % delovne sile. 

Ameriško gospodarstvo temelji na storitvah. Storitveni sektor predstavlja 82 % BDP in zaposluje približno 80 % delovne sile v državi. Velik del BDP ustvarijo segmenti financ, zavarovalništva, nepremičnin, najema in lizinga, izobraževanja, zdravstva in socialne pomoči. 


Vir: EIU; Factiva, april 2021.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor, ki vključuje široko paleto dejavnosti, prispeva 17 % BDP in zaposluje približno 20 % delovne sile. ZDA so vodilne v svetu v letalski in farmacevtski industriji.
Zaradi svojih bogatih naravnih virov so ZDA postale vodilne v proizvodnji številnih mineralov in so lahko ohranile raznoliko proizvodnjo. ZDA so največji svetovni proizvajalec tekočega zemeljskega plina, aluminija, električne energije in jedrske energije, ter 3. največji proizvajalec nafte na svetu.

V letu 2020 je industrijska proizvodnja upadla za -7,2 %. V letu 2021 bo po napovedih industrijska proizvodnja zrasla za 5,8 %, v letih 2022 in 2023 pa za 5,7 % in 2,5 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na trgu ZDA:
 

 

Trg ekoloških živil

V analizo so zajeta živila, ki so certificirana kot ekološka živila in katerih sestavine so pridelane brez uporabe kemikalij. Tržne vrednosti so izračunane po maloprodajnih cenah (MPC). Segment mesa, rib in perutnine v tej analizi vsebuje tudi jajca.

Ameriški trg ekoloških živil je v obdobju 2015-2019 rasel po 5,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 44 mlrd EUR. Za primerjavo, evropski trg ekoloških živil je v zadnjih petih letih rasel po 10,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril 44,2 mlrd EUR prihodkov, medtem ko je azijsko-pacifiški trg v tem obdobju rasel po 14,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 14,1 mlrd EUR. Stopnja rasti na tem trgu zaostaja za impresivnimi ravnmi po svetu, vendar je to v veliki meri zato, ker so ZDA že zelo zrel in doslej največji trg ekoloških živil na svetu. Glavna razloga za velikost ameriškega trga sta številčnost in visoka razpoložljiva sredstva prebivalstva. Relativno počasna rast BDP in inflacija cen sta sovpadali z drugimi dejavniki povpraševanja, kar je povzročilo zaostajanje rasti trga v zadnjih letih.

Najbolj donosen segment ameriškega trga ekoloških živil je segment sadja in zelenjave, ki je v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 18,2 mlrd EUR ali 41,3 % celotne vrednosti trga. Segment mlečnih izdelkov je v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 8 mlrd EUR, kar predstavlja 18,3 % celotne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo trg ekoloških živil v ZDA v obdobju 2020-2024 rasel po 8,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril vrednost 58,8 mlrd EUR. Evropski trg ekoloških živil bo v prihodnjih petih letih po napovedih rasel po 10,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril vrednost 66,9 mlrd EUR, azijsko-pacifiški trg pa naj bi v napovedanem obdobju rasel po 9,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril vrednost 20,3 mlrd EUR. Po napovedih pandemija COVID-19 dolgoročno ne bo zaustavila impresivne rasti globalnega trga ekoloških živil. Trgovina s hrano je v času pandemije nadomestila upad v gostinskem sektorju in je na splošno rasla v času omejitvenih ukrepov. Ljudje se vse bolj zavedajo prednosti in koristi ekološke hrane za zdravje, kar je tudi posledica krize v javnem zdravstvu. Vendar pa lahko v kratkem pričakujemo tudi močan vpliv gospodarske krize. ZDA so v prvih mesecih krize beležile eno najhitreje rastočih stopenj brezposelnosti na svetu, kar bo posledično zmanjšalo tudi kupno moč prebivalstva.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Costco Wholesale Corporation
  • Amazon.com, Inc.
  • Walmart Inc
  • The Kroger Co

Trg ekoloških živil v ZDA je v letu 2019 zrasel za 8,6 % in dosegel vrednost 44 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2015–2019 znašala 5,8 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 35.472  
2016 38.746 9,2 %
2017 39.655 4,2 %
2018 38.495 1,3 %
2019 44.050 8,6 %
 
 
Analitiki napovedujejo, da bo trg ekoloških živil v ZDA v letu 2024 dosegel vrednost 58,8 mlrd EUR, kar je 47,7 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020-2024 znaša 8,1 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 46.139 2,9 %
2021 50.668 11,8 %
2022 52.558 8,4 %
2023 55.695 9,6 %
2024 58.758 8,1 %


Sadje in zelenjava je največji segment na ameriškem trgu ekoloških živil, z 41,3 % tržnim deležem v letu 2019.

Tržni deleži po segmentih za leto 2019 (v odstotkih)

Sadje in zelenjava 41,3 %
Mlečni izdelki 18,3 %
Pripravljena ekološka živila 17,1 %
Ekološke pijače 10,6 %
Kruh in žita 9,0 %
Meso, ribe in perutnina 3,7 %


ZDA predstavljajo 40,9 % globalnega trga ekoloških živil, Evropa pa 41 %.

Regijska segmentacija za leto 2019  (v odstotkih)

Evropa 41,0 %
ZDA 40,9 %
Azijsko-pacifiška regija 13,1 %
Ostale regije 5,0 %


Največja podjetja na področju proizvodnje ekoloških živil v ZDA (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Frontier Cooperative 144,91
Lightlife Foods Inc. 71,35
Page International Inc. 31,70
Sunopta Fruit Group Inc. 13,16
Completion 123 Inc. 10,99
Organic Sales & Marketing, Inc. 0,20
Fresh Harvest Products, Inc. n/a

 

Največja podjetja na področju maloprodaje živil v ZDA (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Walmart, Inc. 460.182,68
Amazon.com, Inc. 246.374,49
Costco Wholesale Corp. 134.114,70
The Kroger Co. 107.400,32
Albertsons Companies Llc 52.413,67
Publix Super Markets Inc. 33.780,74
Ahold Delhaize Usa Inc. 20.401,45

 


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2020.

 

IKT - IT storitve

V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.

Ameriški trg IT storitev je v zadnjih petih letih beležil zelo močno rast, ki naj bi se po napovedih analitikov nadaljevala tudi v napovedanem obdobju, z manjšimi spremembami zaradi izbruha COVID-19. 

Trg IT storitev je v obdobju 2015-2019 rasel po 11,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 373,8 mlrd EUR. Za primerjavo, evropski trg IT storitev je v zadnjih petih letih rasel po 16,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 295,1 mlrd EUR, medtem ko je azijsko-pacifiški trg v tem obdobju rasel po 12,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 354,6 mlrd EUR. 

Zaradi tveganja kibernetskih napadov in visoke ravni medsebojne povezanosti omrežnih tehnologij je kibernetska varnost postala ključna za številna podjetja. To je spodbudilo rast trga IT storitev ter inovacij in razvoja na tem področju. Kot odgovor na povečano nevarnost kibernetskih napadov, so se mnoge vlade zavzele za izvajanje predpisov in nudenje podpore, kar spodbuja povpraševanje po storitvah te vrste.

Najbolj donosen segment na trgu IT storitev v ZDA je segment storitev informacijske infrastrukture, ki je v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 223,6 mlrd EUR ali 59,8 % celotne vrednosti trga. Segment BPO storitev je v tem letu ustvaril prihodke v višini 85,7 mlrd EUR, kar predstavlja 22,9 % celotne vrednosti sektorja.

Analitiki napovedujejo, da bo ameriški trg IT storitev v obdobju 2020-2024 rasel po 11,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril vrednost 572,1 mlrd EUR. Evropski trg IT storitev naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 15 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril vrednost 536,1 mlrd EUR, medtem ko naj bi azijsko-pacifiški trg v napovedanem obdobju rasel po 11,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril vrednost 553,8 mlrd EUR. Povpraševanje po IT storitvah bo v prihodnjih letih naraščalo, saj bo veliko podjetij uvedlo delo od doma in zunanje izvajanje poslov, da se bodo lahko spoprijeli s potencialnimi izbruhi virusa COVID-19 ali s kakršnimikoli drugimi motnjami. Za to bodo morala podjetja vložiti veliko sredstev v IT in nove tehnologije, ki jim bodo pomagale, da bodo lahko delali z oddaljenih lokacij ali od doma. Čeprav je dejanski vpliv pandemije COVID-19 težko oceniti, bo pandemija nedvomno škodovala tudi trgu IT storitev.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Accenture plc
  • Cognizant Technology Solutions Corporation
  • Hewlett Packard Enterprise Company
  • International Business Machines Corporation

Amerški trg IT storitev je v letu 2019 zrasel za 10,7 % in dosegel vrednost 373,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2015–2019 znašala 11,8 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 241.225  
2016 270.923 12,3 %
2017 298.494 12,2 %
2018 320.510 12,1 %
2019 373.812 10,7 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo trg IT storitev v ZDA v letu 2024 dosegel vrednost 572,1 mlrd EUR, kar je 69,5 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020-2024 znaša 11,1 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 404.768 6,4 %
2021 448.052 12,7 %
2022 487.171 13,6 %
2023 526.863 11,8 %
2024 572.143 11,3 %


Storitve informacijske infrastrukture so največji segment trga IT storitev v ZDA, ki predstavlja 59,8 % celotne vrednosti trga. 

Tržni deleži po segmentih za leto 2019 (v odstotkih)  

Storitve informacijske infrastrukture 59,8 %
BPO storitve (Business process outsourcing) 22,9 %
Aplikacijske storitve 17,3 %
 

ZDA predstavljajo 32,8 % vrednosti globalnega trga IT storitev. 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2019 (v odstotkih)

ZDA 32,8 %
Azijsko-pacifiška regija 31,1 %
Evropa 25,9 %
Ostali svet 10,2 %


Največja podjetja na področju računalniške opreme v ZDA (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Dell Inc. 69.084,84
HP, Inc. 51.230,46
Hewlett-Packard Enterprise Co. 25.383,80
EMC Corp. 21.737,22
Western Digital Corp. 14.552,08
Xerox Holdings Corp. 7.962,41
Insight Enterprises, Inc. 6.790,08


Največja podjetja na področju IT storitev v ZDA (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
International Business Machines Corp. 67.756,02
Windows Limited Liability Company 17.565,43
DXC Technology Co. 17.193,92
Tata Consultancy Services Limited 16.687,16
Dyncorp 14.327,07
Accenture Inc. 12.267,60
Leidos Holdings, Inc. 9.743,54

 

Največje trgovine z računalniško opremo v ZDA (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Ma Laboratories Inc. 620,75
PC Mall Sales, Inc. 439,14
Greenway Health Llc 158,99
Anacapa Micro Products Inc. 113,51
Arbitech Llc 102,05
Cb Technologies Inc. 84,86
Optanix Inc. 66,44


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje