ZDA

Gospodarske panoge ZDA

Priložnosti na trgu

Poslovne priložnosti v ZDA so široke in raznolike, saj so največje svetovno gospodarstvo in največji uvoznik izdelkov na svetu. Hkrati so tudi eden najbolj raznolikih trgov na svetu.
ZDA imajo 333 mio potrošnikov z visoko kupno močjo in so glavni prejemnik mednarodnih naložb.
Država veliko vlaga v raziskave in razvoj, ima zelo fleksibilen trg dela in veliko razpoložljivost kapitala, kar ji omogoča, da se umešča na zelo visoko tehnološko raven, zlasti v sektorjih, kot so IKT, medicina, ter vesoljska in vojaška tehnologija.
 
Največji in najbolj perspektivni sektorji za izvoz v ZDA so:
 
 • profesionalne in poslovne storitve
 • zdravstvo
 • gradbeništvo
 • IKT
 • živilski izdelki in potrošniško blago

Gospodarstvo

ZDA so največje gospodarstvo na svetu, pred Kitajsko in imajo tudi najvišjo proizvodnjo na svetu. BDP je leta 2021 znašal 19,4 trln USD. Ameriško gospodarstvo je v letih 2010–2019 doživelo rekordno gospodarsko rast, vendar se je neenakost dohodkov v istem obdobju povečala. Stroški osnovnih storitev, kot sta zdravstveno varstvo in izobraževanje, so se strmo dvignili.

Ključni gospodarski sektorji so kmetijstvo, proizvodnja strojev, kemična, avtomobilska in živilska industrija, ter visoko razvit storitveni trg, ki je osredotočen na finance, nove tehnologije, zavarovanja in nepremičnine.
 

Struktura BDP

Ameriški kmetijski sektor je nedvomno eden največjih na svetu. Glavni kmetijski pridelki so koruza, soja in bombaž. Pomembna je tudi govedoreja. Kljub temu pa kmetijski sektor ZDA predstavlja le 1 % BDP in zaposluje približno 1 % delovne sile. 

Ameriško gospodarstvo temelji na storitvah. Storitveni sektor predstavlja 81 % BDP in zaposluje približno 80 % delovne sile v državi. Velik del BDP ustvarijo segmenti financ, zavarovalništva, nepremičnin, najema in lizinga, izobraževanja, zdravstva in socialne pomoči. 


Vir: EIU; Factiva, junij 2022.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor, ki vključuje široko paleto dejavnosti, prispeva 18 % BDP in zaposluje približno 1/5 delovne sile. ZDA so vodilne v svetu v letalski in farmacevtski industriji.

Zaradi svojih bogatih naravnih virov so ZDA postale vodilne v proizvodnji številnih mineralov in so lahko ohranile raznoliko proizvodnjo. ZDA so največji svetovni proizvajalec tekočega zemeljskega plina, aluminija, električne energije in jedrske energije, ter 3. največji proizvajalec nafte na svetu.

V letu 2021 je industrijska proizvodnja zrasla za 5,5 %. V letu 2022 bo po napovedih zrasla za 4,1 %, v letih 2023 in 2024 pa za 2,4 % in 3,5 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na trgu ZDA:
 

 

Stroji in naprave - trg polprevodnikov

Trg polprevodnikov je sestavljen iz proizvodnje in prodaje integriranih vezij (vključno z analognimi, mikro, logičnimi in pomnilniškimi vezji) in diskretnih polprevodniških naprav. Tržna vrednost se nanaša na prodajo polprevodnikov po prodajni ceni proizvajalcev.

Ameriški trg polprevodniške opreme je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 79,3 mlrd EUR, kar predstavlja 13,7 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017-2021.

V letu 2019 je trg polprevodnikov v ZDA občutno upadel, in sicer za -23,8 % v primerjavi s tržno vrednostjo v letu 2018. Padec je povzročilo zmanjšano povpraševanje s Kitajske, kot posledica trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko, ki se je začel leta 2018. Kitajska zdaj napreduje z razvojem lastnega trga polprevodnikov. 2. največje gospodarstvo na svetu je bilo ključni trg za ameriške proizvajalce polprevodnikov, predvsem zaradi hitro rastoče tehnološke industrije, v kateri se nahajajo družbe, kot sta Huawei in Lenovo. Kljub temu, da je polprevodniška tehnologija na Kitajskem manj razvita v primerjavi z ZDA, kitajski proizvajalci elektronike nabavljajo cenejše domače polprevodnike, da bi se izognili ameriškim carinam in pospešili domači trg polprevodnikov.

Trg polprevodnikov je v letih 2020 in 2021 med pandemijo Covid-19 doživel skokovito rast. Pandemija je povzročila številne zapore po vsem svetu, zato je povpraševanje po čipih, ki so sestavni del igralnih naprav, prenosnih računalnikov in internetne infrastrukture, močno naraslo. To je povzročilo znatno rast tega trga.

Integrirana vezja so bila leta 2021 najdonosnejši segment na ameriškem trgu IT storitev, s skupnimi prihodki v višini 75,4 mlrd EUR, kar predstavlja 95,1 % skupne vrednosti trga. Segment diskretnih polprevodniških naprav je leta 2021 ustvaril prihodke v višini 3,9 mlrd EUR ali 4,9 % skupne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da da se bo rast trga v prihodnjih letih nekoliko upočasnila. Trg naj bi v obdobju 2022-2026 rasel po 9,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2026 dosegel vrednost 123,4 mlrd EUR.

Rast na tem trgu bo še naprej spodbujalo povpraševanje po čipih za prenosnike, igralne naprave in internetno infrastrukturo. Na rast v predvidenem obdobju bo vplivalo tudi povpraševanje na drugih področjih, predvsem v avtomobilski industriji, povečalo pa se bo tudi povpraševanje po čipih za industrijsko uporabo. Nove aplikacije bodo povzročile naraščajoče povpraševanje po polprevodnikih, ki ga bodo poganjale nastajajoče tehnologije, kot so AI, 5G, avtonomna vožnja, električna vozila, CIS, biometrično prepoznavanje in IoT.

Največji konkurenti na trgu polprevodnikov v ZDA

 • Intel Corp
 • QUALCOMM Incorporated
 • NVIDIA Corporation
 • Texas Instruments Inc.

Trg polprevodnikov v ZDA je v letu 2021 zrasel za 25,6 % in dosegel vrednost 79,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2017-2021 znašala 13,7 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 54.654           31,1 %
2018 66.236 21,2 %
2019 50.456 -23,8 %
2020 63.149 25,2 %
2021 79.343 25,6 %
 
  
Analitiki napovedujejo, da bo trg polprevodnikov v ZDA v letu 2026 dosegel vrednost 123,4 mlrd EUR. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022-2026 znaša 9,2 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 91.762 15,7 %
2023 93.170 1,5 %
2024 108.103 16,0 %
2025 115.344 6,7 %
2026 123.359 6,9 %


ZDA predstavljajo 17,8 % globalnega trga polprevodnikov glede na vrednost. 

Tržna segmentacija na globalnem trgu (za leto 2021, v odstotkih)

 
Največja podjetja na področju polprevodnikov v ZDA 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Intel Corp. 77.565,76
QUALCOMM, Inc. 32.946,60
Micron Technology, Inc. 27.193,76
Broadcom, Inc. 26.943,46
NVIDIA Corp. 26.417,35
Applied Materials, Inc. 22.633,49
Texas Instruments Incorporated 18.005,50


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.


Vir: Factiva, avgust 2022. 
 

IKT - IT storitve

V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.

Trg IT storitev v ZDA je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 313 mlrd EUR, kar predstavlja 9,4 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017 - 2021.

Rast trga je posledica vse večje uporabe digitalnih storitev, razširjene IT infrastrukture, ter povečane spletne prodaje.

Segment infrastrukturnih storitev je bil leta 2021 najdonosnejši na trgu IT storitev v ZDA, s skupnimi prihodki v višini 192,4 mlrd EUR, kar predstavlja 61,5 % skupne vrednosti trga. Segment storitev BPO je leta 2021 ustvaril prihodke v višini 70,9 mlrd EUR ali 22,7 % skupne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da se bo rast trga v prihodnjih letih nekoliko upočasnila. Trg IT storitev v ZDA naj bi v obdobju 2022-2026 rasel po 7,4 % povprečni letni stopnji ter v letu 2026 dosegel vrednost 447,6 mlrd EUR.

Rast bo pospeševala vse večja digitalizacija ter povečano povpraševanje potrošnikov po digitalnih storitvah. Poleg tega bo nov trend dela na daljavo dodatno spodbudil povpraševanje na trgu, kar bo povečalo naložbe v digitalne storitve in infrastrukturo. 

Upočasnitev bo posledica poslabšanih makroekonomskih obetov v predvidenem obdobju po recesiji, ki jo je povzročila pandemija Covid-19.
 

Največji konkurenti na trgu so:

 • International Business Machines Corporation
 • Accenture plc
 • Cognizant Technology Solutions Corporation
 • Hewlett Packard Enterprise Company
 
Amerški trg IT storitev je v letu 2021 zrasel za 8,3 % in dosegel vrednost 313 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2017–2021 znašala 9,4 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 218.229  
2018 244.628 12,1 %
2019 270.699 10,7 %
2020 289.133 6,8 %
2021 312.997 8,3 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo trg IT storitev v ZDA v letu 2026 dosegel vrednost 447,6 mlrd EUR, kar je 43 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022-2026 znaša 7,4 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 336.461 7,5 %
2023 361.115 7,3 %
2024 387.161 7,2 %
2025 416.261 7,5 %
2026 447.578 7,5 %

 
ZDA predstavljajo 30 % vrednosti globalnega trga IT storitev. 

Tržna segmentacija na globalnem trgu (za leto 2021, v odstotkih)

Največja podjetja na področju IT storitev v ZDA 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
International Business Machines Corp. 56.292,70
Windows Limited Liability Company 19.630,94
DXC Technology Co. 15.964,86
Leidos Holdings, Inc. 13.483,51
CACI International, Inc. 6.088,45
Teksystems Inc. 4.726,48
Accenture Inc. 2.654,84


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.


Vir: Factiva, avgust 2022. Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje