ZDA

Gospodarske panoge ZDA


Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje
Gospodarstvo ter možnost vstopa na trg ZDA
Gospodarske panoge ZDA – Industrijski stroji
Ostale perspektivne panoge na trgu


Gospodarstvo ter možnost vstopa na trg ZDA

Vpogled v trg

Ameriško gospodarstvo, ki je največje na svetu, poganja predvsem poraba potrošnikov, ki predstavlja skoraj 70 % BDP.

ZDA so manj kot druga gospodarstva G7 odvisne od zunanjega povpraševanja, kar jih nekoliko ščiti pred zunanjimi šoki, kot je vojna v Ukrajini.

EIU napoveduje, da bo ameriško gospodarstvo sredi leta 2023 doživelo blago recesijo, saj še vedno visoka inflacija in obrestne mere obremenjujejo finance gospodinjstev in podjetij.

Ameriško gospodarstvo temelji na storitvah. Storitveni sektor predstavlja 80 % BDP in zaposluje približno 80 % delovne sile v državi. Velik del BDP ustvarijo segmenti financ, zavarovalništva, nepremičnin, najema in lizinga, izobraževanja, zdravstva in socialne pomoči.

ZDA so se v letu 2022 uvrstile na 21. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Industrijski sektor

Industrijski sektor vključuje široko paleto dejavnosti in prispeva 19 % BDP.

Ključni gospodarski sektorji so proizvodnja strojev, kemična, avtomobilska in živilska industrija.


ZDA so največji svetovni proizvajalec tekočega zemeljskega plina, aluminija, električne energije in jedrske energije, ter 3. največji proizvajalec nafte na svetu.

V letu 2022 je industrijska proizvodnja zrasla za 3,4 %. V letu 2023 bo po napovedih EIU upadla za -0,1 %, v letih 2024 in 2025 pa bo industrijska proizvodnja ponovno zrasla, in sicer za 1,5 % in 4 %.

 

Tržni izzivi

 • Izpolnjevanje lokalnih predpisov in zahtev skladnosti
  ZDA niso homogen trg, temveč splet manjših lokalnih trgov z različnimi predpisi, poslovnimi kulturami in okusi potrošnikov. Zato je za vsako regijo potrebna lokalizirana strategija vstopa na trg.
 • ZDA so izjemno konkurenčen trg
  Širitev na ameriški trg pomeni konkurirati uveljavljenim blagovnim znamkam, ki že uživajo zvestobo ameriških potrošnikov. Ameriško poslovno okolje predstavlja ostro konkurenco tudi s strani številnih start-up podjetij. Prodor na trg zahteva diferenciacijo izdelkov in učinkovito pozicioniranje, s poudarjanjem prednosti ciljnim potrošnikom.
 • Razumevanje lokalnega poslovnega bontona in kulture
  Pri trženju je pomembna uporaba lokalnega jezika ter upoštevanje poslovnih in kulturnih praks izbranega trga.
 

Priložnosti na trgu

Velikost ameriškega potrošniškega trga predstavlja velik potencial za tuja podjetja.
 
ZDA, ki se ponašajo z velikim, močnim in zelo raznolikim gospodarstvom, ponujajo priložnosti v skoraj vseh sektorjih.
 
Proizvodne dejavnosti, ki prejemajo največ neposrednih tujih naložb, so kemična in farmacevtska industrija, proizvodnja elektronskih izdelkov, transport in medicinska oprema.
 

Vstop na trg

 • Neposredni izvoz je najlažji, najhitrejši in najcenejši način za širitev poslovanja na ameriškem trgu. Z odpravo vloge zastopnika ali distributerja prinese neposredni izvoz višjo donosnost naložbe, podjetju pa omogoča določanje nižjih cen izdelkov in s tem večjo konkurenčnost.
 • Posredni izvoz - Pri posrednem izvozu mora tuje podjetje svoje izdelke prodati distributerju v ZDA, ki bo izdelke kupil po veleprodajni ceni in jih prodal naprej s svojo vključeno maržo.
 • Outsourcing/Offshoring - Zunanje izvajanje vključuje oddajo poslovnega procesa drugi stranki, medtem ko se Offshoring nanaša na dejansko selitev poslovnega procesa iz ene države v drugo.
 • Partnerstvo - Tuje podjetje lahko vzpostavi partnerstvo s podjetjem s sedežem v ZDA. Eden najlažjih načinov za sklenitev partnerstva z mednarodnim podjetjem je, da se izdelki ali storitve obeh podjetij medsebojno dopolnjujejo. 
 • Skupna vlaganja - Skupno vlaganje vključuje sporazum, v katerem domača organizacija kupi del tujega podjetja ali se združi s tujim podjetjem, da ustanovi novo ločeno podjetje. Skupna podjetja pomagajo zmanjšati tveganja z delitvijo stroškov in tehnologije ter so razmeroma poceni način za vstop na mednarodni trg.
 • Neposredne tuje naložbe
 • Licenciranje in franšizing


Gospodarske panoge ZDA – Industrijski stroji

Vpogled v trg

Na trgu ZDA deluje več kot 44.000 proizvajalcev industrijskih strojev, pri katerih je skupno zaposlenih okoli 1,8 mio ljudi.

Proizvajalci industrijskih strojev dosegajo povprečno letno prodajo v višini skoraj 1,7 trln USD. Približno 37 % industrijskih strojev ZDA prodajo na tujih trgih. Ameriški proizvajalci industrijske opreme 12 % surovin uvozijo.


Večina ameriških podjetij za proizvodnjo industrijskih strojev je v zasebni lasti. Le peščica podjetij v tej panogi kotira na borzah.


Glavni trendi in izzivi v industriji

 • Uporaba robotike in umetne inteligence pri racionalizaciji proizvodnega procesa.
 • Zaradi motenj v globalni dobavni verigi, proizvajalci industrijskih strojev v ZDA iščejo dobavitelje blizu proizvodne lokacije.
 • Velik izziv predstavlja pomanjkanje delovne sile, še posebno delavcev s posebnimi tehnološkimi znanji.
 • Po rekordnem porastu novih naročil med pandemijo, je povpraševanje začelo upadati. Proizvajalci v tem sektorju iščejo več pomoči pri prodaji in trženju, da bi pridobili več poslov.

Po podatkih IBIS World, se je vrednost veleprodaje industrijskih strojev in opreme v ZDA, v obdobju 2017 – 2022, povečevala po 1,2 % povprečni letni stopnji.

Leta 2022 se je povečala za 0,2 % in dosegla 310,9 mlrd USD (295,25 mlrd EUR).

V zadnjih letih se povečuje prodaja industrijskih strojev preko spleta. Trgovci na debelo uporabljajo spletne kataloge in spletne prodajne strategije za povezovanje s strankami. Odstotek poslov, sklenjenih prek spleta, se bo po napovedih v letu 2023 znatno povečal.
 

Največje trgovinske partnerice ZDA na področju strojev in opreme  

Največ strojev in opreme so ZDA v letu 2022 izvozile v Kanado, Mehiko in na Kitajsko.

Največ strojev in opreme pa so ZDA v letu 2022 uvozile iz Kitajske, Mehike, Japonske in Nemčije. Pri uvozu je Slovenija na 42. mestu.
 

Slovenija je v letu 2022 v ZDA izvozila za 140,25 mio EUR strojev in opreme (17 % celotnega izvoza v ZDA), uvozila pa jih je za 123,05 mio EUR.


Vrednost blagovne menjave na področju strojev in opreme (Slovenija-ZDA; v 1.000 EUR)

(kombinirana nomenklatura: 84 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli)


Največji proizvajalci industrijskih strojev v ZDA

Podjetje Prihodki v mio EUR (2022)
Applied Materials, Inc. 25.211,03
Lam Research Corp. 16.864,92
Dover Corp. 8.351,09
MKS Instruments, Inc. 3.481,55
Entegris, Inc. 3.221,47
Hillenbrand, Inc. 2.886,53
Ultra Clean Holdings, Inc. 2.330,49Največja podjetja na področju veleprodaje industrijskih strojev v ZDA

Podjetje Prihodki v mio EUR (2022)
W.W. Grainger, Inc. 14.947,00
Graybar Electric Company Inc. 8.605,52
Applied Industrial Technologies, Inc. 3.740,36
Winsupply Inc. 2.950,21
Rdo Holdings Co. 2.520,04
Rdo Construction Equipment Co. 2.318,99
White Cap Supply Group Inc. 2.119,84
 

Ostale perspektivne panoge na trgu


Poslovne priložnosti v ZDA so široke in raznolike, saj so največje svetovno gospodarstvo in največji uvoznik izdelkov na svetu. Hkrati so tudi eden najbolj raznolikih trgov na svetu.
 
Država veliko vlaga v raziskave in razvoj, ima zelo fleksibilen trg dela in veliko razpoložljivost kapitala, kar ji omogoča, da se umešča na zelo visoko tehnološko raven, zlasti v sektorjih, kot so IKT, medicina, ter vesoljska in vojaška tehnologija.
 
Največji in najbolj perspektivni sektorji za izvoz v ZDA so: 
 
 • proizvodnja naprednih materialov
 • letalska in vesoljska industrija
 • IKT in kibernetska varnost
 • digitalne tehnologije (Edtech, Fintech, Medtech)
 • obnovljiva energija
 • potrošniško blago
 
Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.
 
Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • IBIS
 • Trade map
 • Statistični urad RS 
 
 
Posodobljeno: junij 2023
 
Poglejte si tudi: