ZDA

Poslovno sodelovanje Slovenije z ZDA

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto ZDA v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
18 15 21 21 21 21


Slovenija je v letu 2022 v ZDA izvozila za 856 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 379 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 1.235 mio EUR.
S tem so se ZDA lani uvrstile na 21. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in ZDA 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 559.508 380.867 940.375 178.641
2018 569.324 550.290 1.119.614 19.035
2019 589.757 302.426 892.183 287.331
2020 561.548 239.692 801.240 321.855
2021 756.840 202.779 959.619 554.062
2022 855.910 379.023 1.234.933 476.887
2023* 791.278 289.008 1.080.286 502.270


 

Blagovna menjava med Slovenijo in ZDA 2017 – 2023 (grafični prikaz)Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2024).  
 

Slovenski izvoz v ZDA v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
17 % 140.259 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
14 % 118.593 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 78.752 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
7 % 62.469 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor
7 % 61.422 Železo in jeklo
6 % 54.397 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

Slovenski uvoz iz ZDA v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
33 % 123.055 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
11 % 43.374 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 33.324 Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli
8 % 31.460 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
7 % 25.278 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
5 % 18.759 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor


Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z ZDA - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o spodbujanju investicij
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BUSIDO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (BUSZTS-1)
 • Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (BUSFPI-1)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav Amerike (NRC) o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izmenjavi podatkov o spremljanju terorizma (BUSIPST)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o krepitvi sodelovanja pri preprečevanju hudih kaznivih dejanj in v boju proti njim (BUSPHKD)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju na obrambnem in vojaškem področju (BUSSOVP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (BUSSDP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o plačilu dolga nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Združenih držav vključno z njenimi agencijami, ki ga izrši Republika Slovenija in Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in  Vlado Združenih držav Amerike o plačilu dolga nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade združenih držav vključno z njenimi agencijami, ki izvrši Republika Slovenija (BUSPD)
 • ?Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzajemnosti pri javnih naročilih na področju obrambe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o nabavi in vzajemnih storitvah (USA-SVN-02) med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Združenih držav Amerike (BUSNVS)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzajemnosti pri javnih naročilih na področju obrambe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike ter upravnega dogovora med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike za izvajanje Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike (BUSSV)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Komisijo Združenih držav Amerike za jedrsko varnost o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike ter upravnega dogovora med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike za izvajanje Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike (BUSSV)
 • Akt o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Združenimi državami Amerike, ki ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike (MNNSNJ)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav Amerike o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti
   


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: