ZDA

Prodaja v ZDA

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Ameriški potrošniki so zelo raznoliki v interesih in okusih, a večinoma zelo odprti za nakup tujih izdelkov. Cenijo domače udobje, dobro hrano in avtomobile. Svetovna kriza je privedla do naraščanja cenovne zavesti med ameriškimi potrošniki, zato se veliko potrošnikov odloča za cenejše izdelke. Kljub temu večina Američanov še vedno ostaja zvesta svojim priljubljenim blagovnim znamkam.
 

Tržne poti, distribucija

ZDA so vodilni svetovni maloprodajni trg. Od desetih največjih maloprodajnih podjetij na svetu jih je pet iz ZDA. Maloprodajni trg ZDA je v letu 2017 zabeležil 3,1 trl EUR prihodkov, kar predstavlja 3,9 % rast od leta 2016. V ameriški maloprodajni industriji je zaposlenih več kot 29 mio ljudi. Kljub povečani prodaji se je v letu 2017 zaprlo okoli 7.000 večjih trgovin, približno 3.200 pa se jih je odprlo na novo.

Trg ZDA je odprt za vse vrste novih izdelkov in tehnologij, a na njem vlada močna konkurenca. Trg je zato zelo zahteven in za vstop zahteva precej priprav. V maloprodaji ZDA imajo 53 % delež tradicionalni supermarketi, 23 % nakupovalni centri, 15 % članski klubi, 7 % priročne neodvisne trgovine, ter 2 % manjše samopostrežne trgovine.

Spletna maloprodaja v ZDA je v zadnjih petih letih beležila 10,7 % povprečno letno rast in v letu 2017 ustvarila prihodke v višini 263,5 mlrd EUR. Najbolj donosen segment spletne maloprodaje v ZDA je segment potrošnih elektronskih in električnih izdelkov. Ta segment je v letu 2017 ustvaril 94 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 35,7 % celotne spletne maloprodaje. Po ocenah analitikov bo spletna maloprodaja v ZDA v prihodnjih petih letih rasla po 8,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 ustvarila vrednost 360,8 mlrd EUR. Največji spletni trgovec v ZDA je Amazon, ki je v letu 2017 ustvaril 156,1 mlrd EUR prihodkov.
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
Walmart, Inc. 439.205,58
Amazon.com, Inc. 156.132,37
Costco Wholesale Corp. 124.276,69
The Kroger Co. 107.673,81
The Home Depot, Inc. 88.574,44
Target Corp. 63.096,03
Lowes Cos., Inc. 60.234,38
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

ZDA imajo najbolj razvit trg elektronskega poslovanja na svetu. Imajo razmeroma preprosto plačilno okolje, v katerem prevladujejo kartice in bančni čeki. Veliko kartičnih shem ima sedež v ZDA, med njimi Visa, Mastercard, American Express, Discover in Diners.

Za izvoznike je najbolj primerna oblika zavarovanja plačil uporaba akreditiva (l/c) ali bančne garancije. Vsi ostali plačilni pogoji so odvisni od medsebojne pogodbe, ki mora ustrezati ameriški zakonodaji, ščititi pa interese obeh pogodbenih strank.
 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča ZDA na 8. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev.
Ameriški transportni sektor je v zadnjih petih letih rasel po skromni, 1,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 dosegel vrednost 316,5 mlrd EUR.

Največ transporta se v ZDA odvija po cesti. To ni presenetljivo, saj je približno tretjina ameriškega izvoza namenjena sosednjima državama, Kanadi in Mehiki. ZDA, skupaj z večino svojih kontinentalnih sosed, raje izvažajo v relativno lokalnem merilu. Obstaja pa tudi velika domača industrija, kar še dodatno krepi prevlado cestnega transporta. Ta segment je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 236,3 mlrd EUR, kar predstavlja 74,6 % celotne vrednosti sektorja. Segment železniškega transporta pa je v letu 2017 ustvaril 53,8 mlrd EUR prihodkov ali 17 % celotne vrednosti sektorja. V 80. letih je v ZDA potekala pomembna deregulacija na trgu železniškega transporta in od takrat se je delež celotnega tovornega prometa precej povečal. Pomorski transport predstavlja 3,8 % celotnega sektorja. Vse obale ZDA imajo pomembna pristanišča, ki so avtomatizirana za hitro distribucijo blaga.

Analitiki napovedujejo, da bo transportni sektor v ZDA v prihodnjih petih letih rasel po povprečni letni stopnji 2,4 % in v letu 2022 ustvaril 324,7 mlrd EUR prihodkov.

Tržna segmentacija za leto 2017
 
Segment Odstotek
Cestni transport 74,6 %
Železniški transport 17,0 %
Letalski transport 4,6 %
Pomorski transport 3,8 %
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
Posodobljeno februar 2019.