ZDA

Prodaja v ZDA

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

ZDA so zelo razvita potrošniška družba. Svetovna kriza je privedla do naraščanja cenovne zavesti med ameriškimi potrošniki, zato se veliko potrošnikov odloča za cenejše izdelke. Kljub temu večina Američanov še vedno ostaja zvesta svojim priljubljenim blagovnim znamkam.
 
Socialna omrežja imajo velik vpliv na potrošnike, saj se skoraj tri četrtine uporabnikov družbenih omrežij odloča za nakup na podlagi povratnih informacij, ocen in člankov vplivnih uporabnikov.
 
Večina Američanov rada kupuje ameriške izdelke. V zadnjem času se potrošniki vse bolj odločajo za trajnostne in okolju prijazne izdelke. Razvija se tudi trg rabljene opreme. Ta je v obdobju 2014 - 2019 zrasel za 2 %.


Tržne poti, distribucija

ZDA so vodilni svetovni maloprodajni trg. Od desetih največjih maloprodajnih podjetij na svetu jih je pet iz ZDA. Trg ZDA je odprt za vse vrste novih izdelkov in tehnologij, a na njem vlada močna konkurenca. Trg je zato zelo zahteven in za vstop zahteva precej priprav. 
 
Prodaja v hipermarketih se je v letu 2019 povečala za 2 % in dosegla 307,4 mlrd EUR. Po napovedih bo prodaja v tem segmentu v prihodnjih petih letih rasla po 3 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 348,9 mlrd EUR. Največji konkurent v segmentu hipermarketov je Walmart Inc., ki je imel v letu 2019 85 % tržni delež.

Prodaja v diskontnih trgovinah se je v ZDA v letu 2019 povečala za 6 % na 26,9 mlrd EUR. V prihodnjih petih letih naj bi se prodaja v segmentu diskontnih trgovin po napovedi povečevala po 8 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 38,9 mlrd EUR. Največji diskontni trgovec v ZDA je Aldi Inc., ki je imel v letu 2019 63 % tržni delež.

Spletna prodaja se je v ZDA v letu 2019 povečala za 15 % in dosegla 471,6 mlrd EUR. Po napovedih se bo spletna prodaja v prihodnjih petih letih povečevala po 15 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla vrednost 923,6 mlrd EUR. Največji spletni ponudnik v ZDA je Amazon, ki je imel v letu 2019 36 % tržni delež.

 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Walmart, Inc. 486.142,14
Amazon.com, Inc. 260.272,78
Costco Wholesale Corp. 141.680,27
The Kroger Co. 113.458,90
The Home Depot, Inc. 102.268,51
Target Corp. 72.473,56
Lowes Cos., Inc. 66.940,06
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

ZDA imajo najbolj razvit trg elektronskega poslovanja na svetu. Imajo razmeroma preprosto plačilno okolje, v katerem prevladujejo kartice in bančni čeki. Veliko kartičnih shem ima sedež v ZDA, med njimi Visa, Mastercard, American Express, Discover in Diners.

Za izvoznike je najbolj primerna oblika zavarovanja plačil uporaba akreditiva (l/c) ali bančne garancije. Vsi ostali plačilni pogoji so odvisni od medsebojne pogodbe, ki mora ustrezati ameriški zakonodaji, ščititi pa interese obeh pogodbenih strank.
 

Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča ZDA na 12. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.
 
Transportni sektor ZDA je v obdobju 2014-2018 rasel po 3,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril vrednost 360,6 mlrd EUR.
 
V ZDA prevladuje cestni transport. To ni presenetljivo, saj je približno tretjina ameriškega izvoza namenjena sosednji Kanadi in Mehiki. V ZDA je tudi velika domača industrija, ki še okrepi prevlado cestnega transporta. ZDA imajo odlično cestno in letalsko povezljivost, prav tako pa tudi največje železniško omrežje na svetu. Segment cestnega transporta je v ZDA v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 250,6 mlrd EUR, kar predstavlja 69,5 % celotne vrednosti sektorja. Železniški transport je v tem obdobju ustvaril prihodke v višini 53,6 mlrd EUR ali 14,9 % sektorske vrednosti.
 
Analitiki napovedujejo, da bo transportni sektor ZDA v prihodnjih petih letih rasel po 4,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 434,7 mlrd EUR.


Tržna segmentacija za leto 2018
 
Segment Odstotek
Cestni transport 69,5 %
Železniški transport 14,9 %
Pomorski transport 11,5 %
Letalski transport 4,1 %
 
Več:

 

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
Posodobljeno april 2020.