ZDA

Prodaja v ZDA

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

ZDA so zelo razvita potrošniška družba. Svetovna kriza je privedla do naraščanja cenovne zavesti med ameriškimi potrošniki, zato se veliko potrošnikov odloča za cenejše izdelke. Kljub temu večina Američanov še vedno ostaja zvesta svojim priljubljenim blagovnim znamkam.
 
Socialna omrežja imajo velik vpliv na potrošnike, saj se skoraj tri četrtine uporabnikov družbenih omrežij odloča za nakup na podlagi povratnih informacij, ocen in člankov vplivnih uporabnikov.
 
Večina Američanov rada kupuje ameriške izdelke. V zadnjem času se potrošniki vse bolj odločajo za trajnostne in okolju prijazne izdelke. Razvija se tudi trg rabljene opreme. Ta je v obdobju 2014 - 2019 zrasel za 2 %.


Tržne poti, distribucija

ZDA so vodilni svetovni maloprodajni trg. Od desetih največjih maloprodajnih podjetij na svetu jih je pet iz ZDA. Trg ZDA je odprt za vse vrste novih izdelkov in tehnologij, a na njem vlada močna konkurenca. Trg je zato zelo zahteven in za vstop zahteva precej priprav. 
 
Prodaja v hipermarketih se je v letu 2019 povečala za 2 % in dosegla 307,4 mlrd EUR. Po napovedih bo prodaja v tem segmentu v prihodnjih petih letih rasla po 3 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 348,9 mlrd EUR. Največji konkurent v segmentu hipermarketov je Walmart Inc., ki je imel v letu 2019 85 % tržni delež.

Prodaja v diskontnih trgovinah se je v ZDA v letu 2019 povečala za 6 % na 26,9 mlrd EUR. V prihodnjih petih letih naj bi se prodaja v segmentu diskontnih trgovin po napovedi povečevala po 8 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 38,9 mlrd EUR. Največji diskontni trgovec v ZDA je Aldi Inc., ki je imel v letu 2019 63 % tržni delež.
 

Spletna prodaja


Spletna prodaja se je v ZDA v letu 2019 povečala za 15 % in dosegla 471,6 mlrd EUR. Po napovedih se bo spletna prodaja v prihodnjih petih letih povečevala po 15 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla vrednost 923,6 mlrd EUR. Največji spletni ponudnik v ZDA je Amazon, ki je imel v letu 2019 36 % tržni delež.

 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Walmart, Inc. 446.078,67
Amazon.com, Inc. 238.823,43
Costco Wholesale Corp. 141.972,59
The Kroger Co. 104.108,63
The Home Depot, Inc. 93.840,46
Target Corp. 66.500,94
Lowes Cos., Inc. 61.423,46
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

ZDA imajo najbolj razvit trg elektronskega poslovanja na svetu. Imajo razmeroma preprosto plačilno okolje, v katerem prevladujejo kartice in bančni čeki. Veliko kartičnih shem ima sedež v ZDA, med njimi Visa, Mastercard, American Express, Discover in Diners.

Za izvoznike je najbolj primerna oblika zavarovanja plačil uporaba akreditiva (l/c) ali bančne garancije. Vsi ostali plačilni pogoji so odvisni od medsebojne pogodbe, ki mora ustrezati ameriški zakonodaji, ščititi pa interese obeh pogodbenih strank.
 

Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča ZDA na 12. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.
 
Transportni sektor ZDA je v obdobju 2015-2019 rasel po 1,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 383,3 mlrd EUR.

Največ transporta v ZDA se odvija po cestah. Segment cestnega transporta je v letu 2019 v ZDA ustvaril prihodke v višini 257,4 mlrd EUR, kar predstavlja 67,1 % celotne vrednosti sektorja. Segment železniškega transporta je v tem obdobju ustvaril prihodke v višini 58,5 mlrd EUR ali 15,3 % celotne vrednosti sektorja.

Analitiki napovedujejo, da bo transportni sektor ZDA v obdobju 2020-2024 rasel po 0,6 % povprečni letni stopnji. Izbruh pandemije COVID-19 bo v letu 2020 v veliki meri vplival na industrijo. Poraba bencina je v času pandemije drastično upadla, saj so številna večja mesta po svetu uvedla stroge blokade, ki prepovedujejo nepotrebno gibanje. Poleg tega so se cene nafte znatno znižale. To bi lahko izboljšalo operativne marže ponudnikov prevoznih storitev. A zaradi pandemije morajo ponudniki upoštevati strožja pravila in ukrepe za svoje osebje in procese, kar lahko poveča stroške. Kasnejša gospodarska recesija bi lahko zmanjšala tudi povpraševanje po prevoznih storitvah.Tržna segmentacija za leto 2019
 
Segment Odstotek
Cestni transport 67,1 %
Železniški transport 15,3 %
Pomorski transport 13,8 %
Letalski transport 3,8 %
 

Več:

 

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
Posodobljeno oktober 2020.