ZDA

Predstavitev gospodarstva ZDA

Predstavitev države

 
Uradni naziv United States of America /Združene države Amerike
Mednarodna oznaka US/USA 
Glavno mesto Washington DC
Velikost (km2) 9.161.923
Prebivalci (mio) 340
Uradni jezik Angleščina. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Evangeličani (46,5 %), rimo-katoliki (20,8 %), judje (1,9 %)
Denarna enota Ameriški dolar (USD)
Čas Slovenija – 6 do -11 ur. Poslovni čas
Klicna številka + 1 

Prebivalstvo ZDA


ZDA imajo 340 milijonov prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
New York 8.300.000
Los Angeles 3.800.000
Chicago 2.700.000
Dallas-Fort Worth 2.300.000
Houston 2.300.000
Philadelphia 1.600.000
Washington DC 700.000
Miami 400.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1787.

Zakonodajna oblast:

Dvodomna: Senat šteje 100 članov, neposredno izvoljenih za šestletni mandat, ena tretjina se voli vsake dve leti; Predstavniški dom ima 435 članov, neposredno izvoljenih za dveletni mandat. Senat ima moč, da potrdi ali zavrne predsedniška imenovanja, vključno s kabinetom in ratifikacijo mednarodnih pogodb.

Volitve:

Zadnje predsedniške volitve so bile 4. novembra 2020, na katerih je zmagal demokratski kandidat Joe Biden. Naslednje predsedniške in kongresne volitve (House of Representatives in ena tretjino senata) bodo novembra 2024.

Vodstvo države:

Izvršni predsednik je izvoljen na splošnih volitvah preko elektorskega kolegija 538 članov, za največ dva štiriletna mandata. 20. 1.2021 je 46. predsednik ZDA postal Joe Biden.

Izvršilna oblast:

Administracijo imenuje predsednik in je odgovorna predsedniku, višje uradnike potrdi senat.

 

ZDA so članica OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, januar 2024.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2025-2021

  2025* 2024* 2023 2022 2021
 Število prebivalcev (v mio): 343,6 341,8 340,0 338,3 337,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 36 36
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 27.319,0 26.348,8 25.429,6 24.448,2 19.949,3
 BDP per capita (v EUR): 79.506 77.085 74.794 72.271 59.198
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 27.319,0 26.348,8 25.429,6 24.448,2 19.949,3
 BDP per capita (PPP, v EUR): 79.506 77.085 74.794 72.271 59.198
 Rast BDP (v %): 1,6 1,3 2,4 1,9 5,8
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,1 4,3 3,6 3,6 5,4
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,1 2,4 4,1 8,0 4,7
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -3.135,4 -2.963,2 -2.874,5 -3.108,2 -2.409,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 2.186,1 2.062,2 1.969,3 1.984,7 1.493,1
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,8 1,5 2,5 7,0 6,3
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,1 1,9 -1,4 8,6 14,5
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 517,2 442,7 391,2 368,6 416,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 162,3+ 791,3 855,9 756,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 55,7+ 289,0 379,0 202,8
Stopnja tveganja države (op): / 25 25 24 22
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 6Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje.
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2024 (posodobljeno april 2024).                                                                                                      
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2024.
 

Delo v ZDA

 

Tuji državljani imajo v ZDA številne zaposlitvene možnosti, vendar za delo v ZDA veljajo določena pravila in predpisi.

Tuji delavci potrebujejo, preden pridejo v ZDA na delo, najprej vizum iz svoje matične države.

V ZDA lahko dela več kategorij tujih delavcev, vključno s stalnimi priseljenskimi delavci, začasnimi delavci ter študenti in delavci na izmenjavi.

Glede na različne kategorije so potrebni različni dokumenti in sicer zelena karta (za stalno prebivališče in delo v ZDA) , začasni delovni vizum, vizum za začasne kvalificirane delavce ter vizum za sezonske kmetijske delavce.

 


Povprečna in minimalna bruto plača


Zvezna minimalna bruto plača v ZDA že več kot desetletje ostaja pri 7,25 USD na uro (6,70 EUR).
 
Povprečna bruto plača je januarja 2024 znašala 29,66 USD na uro (27,43 EUR).Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2023 2024* 2025* 2026*
Rast zasebne potrošnje 2,2 1,3 1,7 1,9
Rast javne potrošnje 3,9 1,5 0,7 0,4
Rast investicij 0,9 1,5 3,2 4,0


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2024.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

 

  • ZDA je v letu 2022 izvozila za 1.927,2 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 3.170,7 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -1.243,5 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je ZDA največ izvažala nafto in plin, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, vozila ter letala.
  • Največ so v letu 2022 izvozili v Kanado (17,2 % od celotnega izvoza), sledijo Mehika, Kitajska, Japonska in Združeno kraljestvo.
  • ZDA je v letu 2022 največ uvažala električno in elektronsko opremo, strojno opremo, vozila, nafto in plin ter farmacevtske izdelke.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Kitajske (17,1 % od celotnega uvoza), sledijo Mehika, Kanada, Japonska in Nemčija.

 

ZDA - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Električna in elektronska oprema 14,1 Mineralna goriva, olja 18,4
Stroji, jedrski reaktorji 14,1 Stroji, jedrski reaktorji 11,1
Vozila 9,8 Električna in elektronska oprema 9,6
Mineralna goriva, olja 9,6 Vozila 6,5
Farmacevtski izdelki 4,9 Zrakoplovi, vesoljska plovila 5,0
 
Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Kitajska 17,1 Kanada 17,2
Mehika 13,6 Mehika 15,7
Kanada 13,3 Kitajska 7,5
Japonska 4,6 Japonska 3,9
Nemčija 4,5 Združeno kraljestvo 3,7
Slovenija (63. mesto) 0,1 Slovenija (106. mesto) <0,1Vir: Factiva; ITC, junij 2023.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v ZDA so v letu 2021 znašale 11.541,5 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 18,6 %.
  • Celotne izhodne TNI ZDA so v letu 2021 znašale 8.316,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 6,2 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v ZDA 2021 - 2024 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 

Največji vlagatelji v ZDA

 
Države vlagateljice mio EUR
Združeno kraljestvo 478.692
Japonska 415.086
Kanada 400.997
Luksemburg 363.477
Nizozemska 324.907
Nemčija 274.504
Švica 273.773
Francija 243.778
Irska 130.827
Belgija 91.550
 


 
Vir: Factiva; ITC, september 2023.

 

Poglejte si tudi: