ZDA

Predstavitev gospodarstva ZDA

Predstavitev države

 
Uradni naziv United States of America /Združene države Amerike
Mednarodna oznaka US/USA 
Glavno mesto Washington DC
Velikost (km2) 9.161.923
Prebivalci (mio) 332,9
Uradni jezik Angleščina. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Evangeličani (46,5 %), rimo-katoliki (20,8 %), judje (1,9 %)
Denarna enota Ameriški dolar (USD)
Čas Slovenija – 6 do -11 ur. Poslovni čas
Klicna številka + 1 

Prebivalstvo ZDA


ZDA imajo 332,9 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
New York 19.900.000
Los Angeles 13.100.000
Chicago 9.500.000
Dallas-Fort Worth 6.800.000
Houston 6.300.000
Philadelphia 6.000.000
Washington DC 5.900.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1787.

Zakonodajna oblast:

Dvodomna: Senat šteje 100 članov, neposredno izvoljenih za šestletni mandat, ena tretjina se voli vsake dve leti; Predstavniški dom ima 435 članov, neposredno izvoljenih za dveletni mandat. Senat ima moč, da potrdi ali zavrne predsedniška imenovanja, vključno s kabinetom in ratifikacijo mednarodnih pogodb.

Volitve:

Zadnje predsedniške volitve so bile 4. novembra 2020, na katerih je zmagal demokratski kandidat Joe Biden. Naslednje predsedniške in kongresne volitve (House of Representatives in ena tretjino senata) bodo novembra 2024.

Vodstvo države:

Izvršni predsednik je izvoljen na splošnih volitvah preko elektorskega kolegija 538 članov, za največ dva štiriletna mandata. 20. 1.2021 je 46. predsednik ZDA postal Joe Biden.

Izvršilna oblast:

Administracijo imenuje predsednik in je odgovorna predsedniku, višje uradnike potrdi senat.

 

ZDA so članica OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, marec 2022.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 340,0 338,3 337,0 335,9 334,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 36 36 36
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 22.009,0 21.009,6 19.443,6 18.328,1 19.083,0
 BDP per capita (v EUR): 64.732 62.106 57.697 54.557 57.079
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 22.009,0 21.009,6 19.443,6 18.328,1 19.083,0
 BDP per capita (PPP, v EUR): 64.732 62.106 57.697 54.557 57.079
 Rast BDP (v %): 1,2 1,7 5,7 -3,4 2,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,0 3,5 5,4 8,1 3,7
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,8 8,1 4,7 1,2 1,8
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -3.002,0 -2.951,4 -2.411,2 -2.058,0 -2.243,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 1.824,6 1.741,6 1.489,3 1.256,3 1.477,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,8 4,1 4,5 -13,6 -0,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 1,7 7,5 14,0 -8,9 1,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 300,9 213,7 379,0 130,6 281,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 706,3+ 756,8 561,5 589,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 293,3+ 202,8 239,7 302,4
Stopnja tveganja države (op): / 24 22 23 27
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / 6 8Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2022.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Zvezna minimalna bruto plača v ZDA že več kot desetletje ostaja pri 7,25 USD na uro (6,13 EUR).

Povprečna bruto plača je januarja 2022 znašala 26,92 USD na uro (22,76 EUR).

Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 7,9 3,5 2,5 1,9
Rast javne potrošnje 0,5 0,6 -0,7 0,5
Rast investicij 7,7 4,6 4,3 3,6


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

 

  • ZDA so v letu 2021 izvozile za 1.481,8 mlrd EUR blaga, uvozile pa za 2.437,7 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -955,9 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 so ZDA največ izvažale nafto in plin, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, vozila ter optično, tehnično in medicinsko opremo.
  • ZDA so v letu 2021 največ uvažale strojno opremo, električno in elektronsko opremo, vozila, nafto in plin ter farmacevtske izdelke.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Kitajske (18,4 % od celotnega uvoza), sledijo Mehika, Kanada, Nemčija in Japonska.

 

ZDA - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 14,6 Mineralna goriva, olja 13,7
Električna in elektronska oprema 14,2 Stroji, jedrski reaktorji 11,9
Vozila 9,6 Električna in elektronska oprema 10,6
Mineralna goriva, olja 7,6 Vozila 7,0
Farmacevtski izdelki 5,1 Optična, tehn. in medic. oprema 5,2
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Kitajska 18,4 Kanada 17,5
Mehika 13,2 Mehika 15,8
Kanada 12,5 Kitajska 8,6
Nemčija 4,7 Japonska 4,3
Japonska 4,7 Južna Koreja 3,7
Slovenija (75. mesto) 0,1 Slovenija (118. mesto) <0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v ZDA so v letu 2017 znašale 3.562,4 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 6,9 %.
  • Celotne izhodne TNI ZDA so v letu 2017 znašale 5.321,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 7,6 %. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v ZDA 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.

 

Poglejte si tudi: