ZDA

Predstavitev gospodarstva ZDA

Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

United States of America / Združene države amerike

US / USA

Washington DC

9.161.923

331

Angleški

Evangeličani 46,5 %, rimokatoliki 20,8 %, judi 1,9 %, mormoni 1,6 %, ostali in neopredeljeni 29,2 %

55.484 EUR (2020)

Ameriški dolar (USD)

Slovenija -6 do -11 ur

+ 1


Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
New York 19.900.000
Los Angeles 13.100.000
Chicago 9.500.000
Dallas-Fort Worth 6.800.000
Houston 6.300.000
Philadelphia 6.000.000
Washington DC 5.900.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1787.

Zakonodajna oblast:

Dvodomna: Senat šteje 100 članov, neposredno izvoljenih za šestletni mandat, ena tretjina se voli vsake dve leti; Predstavniški dom ima 435 članov, neposredno izvoljenih za dveletni mandat. Senat ima moč, da potrdi ali zavrne predsedniška imenovanja, vključno s kabinetom in ratifikacijo mednarodnih pogodb.

Volitve:

Zadnje predsedniške volitve so bile 4. novembra 2020, na katerih je zmagal demokratski kandidat Joe Biden. Naslednje predsedniške in kongresne volitve (House of Representatives in ena tretjino senata) bodo novembra 2024.

Vodstvo države:

Izvršni predsednik je izvoljen na splošnih volitvah preko elektorskega kolegija 538 članov, za največ dva štiriletna mandata. 20. 1.2021 je 46. predsednik ZDA postal Joe Biden.

Izvršilna oblast:

Administracijo imenuje predsednik in je odgovorna predsedniku, višje uradnike potrdi senat.

 

ZDA so članica OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, februar 2021.

 

Gospodarska politika vlade

Prvi prednostni nalogi nove administracije, ki jo vodi Joe Biden, bosta izvajanje nacionalne strategije za omejevanje širjenja korona virusa in sprejetje drugega zakona pomoči za gospodarstvo po pandemiji.

V letih 2021–2024 se pričakujejo obsežne spremembe vladne politike. Novoizvoljeni predsednik Joe Biden si bo prizadeval za ponovno sodelovanje s pomembnimi zavezniki ZDA, zlasti v Evropi, in z večstranskimi institucijami, kot je Nato.

Domača prednostna naloga politike bo nadomestiti gospodarski in družbeni učinek pandemije z večjo javno porabo, razširiti javni sistem zdravstvenega varstva in ohraniti možnost posojil podjetjem v težavah. Predsednik Biden si bo prizadeval tudi za zmanjšanje domače socialne neenakosti, okrepitev varstva okolja in vlaganje v nizko-ogljične industrije, kot je obnovljiva energija. Strateško rivalstvo med ZDA in Kitajsko se bo poglobilo, usmerjeno pa bo predvsem na tehnologijo in finance.

Vir: EIU; Factiva, februar 2021.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge