ZDA

Predstavitev gospodarstva ZDA

Predstavitev države

Uradni naziv United States of America /Združene države Amerike
Mednarodna oznaka US/USA 
Glavno mesto Washington DC
Velikost (km2) 9.161.923
Prebivalci (mio) 332,9
Uradni jezik Angleščina. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Evangeličani (46,5 %), rimo-katoliki (20,8 %), judje (1,9 %)
Denarna enota Ameriški dolar (USD)
Čas Slovenija – 6 do -11 ur. Poslovni čas
Klicna številka + 1


Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
New York 19.900.000
Los Angeles 13.100.000
Chicago 9.500.000
Dallas-Fort Worth 6.800.000
Houston 6.300.000
Philadelphia 6.000.000
Washington DC 5.900.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1787.

Zakonodajna oblast:

Dvodomna: Senat šteje 100 članov, neposredno izvoljenih za šestletni mandat, ena tretjina se voli vsake dve leti; Predstavniški dom ima 435 članov, neposredno izvoljenih za dveletni mandat. Senat ima moč, da potrdi ali zavrne predsedniška imenovanja, vključno s kabinetom in ratifikacijo mednarodnih pogodb.

Volitve:

Zadnje predsedniške volitve so bile 4. novembra 2020, na katerih je zmagal demokratski kandidat Joe Biden. Naslednje predsedniške in kongresne volitve (House of Representatives in ena tretjino senata) bodo novembra 2024.

Vodstvo države:

Izvršni predsednik je izvoljen na splošnih volitvah preko elektorskega kolegija 538 članov, za največ dva štiriletna mandata. 20. 1.2021 je 46. predsednik ZDA postal Joe Biden.

Izvršilna oblast:

Administracijo imenuje predsednik in je odgovorna predsedniku, višje uradnike potrdi senat.

 

ZDA so članica OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 336,7 334,8 332,9 331,0 329,1
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 36 36
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 21.970,9 21.012,1 19,4 18.328,1 19.083,0
 BDP per capita (v EUR): 65.258 62.760 58.398 55.371 57.990
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 21.970,9 21.012,1 19.441,1 18.328,1 19.083,0
 BDP per capita (PPP, v EUR): 65.258 62.760 58.398 55.371 57.990
 Rast BDP (v %): 2,1 3,4 5,7 -3,4 2,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,7 3,8 5,4 8,1 3,7
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,0 5,2 4,7 1,2 1,8
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -2.758,7 -2.680,8 -2.437,7 -2.062,1 -2.244,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 1.753,9 1.671,3 1.481,8 1.253,3 1.475,1
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,7 8,1 4,6 -13,6 -0,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,7 5,9 14,0 -8,9 1,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 423,4 372,4 305,5 185,4 269,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 108,7+ 757,1 561,5 589,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 40,8+ 202,8 239,7 302,4
Stopnja tveganja države (op): / 23 22 23 27
Razred tveganja (op): / B B B BOpombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2022 (posodobljeno maj 2022).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Zvezna minimalna bruto plača v ZDA že več kot desetletje ostaja pri 7,25 USD na uro (6,13 EUR).

Povprečna bruto plača je januarja 2022 znašala 26,92 USD na uro (22,76 EUR).


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 7,9 3,5 2,5 1,9
Rast javne potrošnje 0,5 0,6 -0,7 0,5
Rast investicij 7,7 4,6 4,3 3,6


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

ZDA so v letu 2020 izvozile za 1.275,4 mlrd EUR, uvozile pa za 2.022,4 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -747 mlrd EUR. V letu 2020 so ZDA največ izvažale stroje, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, vozila ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Glavni izvozni trg v letu 2020 je bila Kanada, kamor so izvozili 17,8 % od celotnega izvoza. Sledijo Mehika, Kitajska, Japonska in Združeno kraljestvo. Uvažali so največ strojno, električno in elektronsko opremo, vozila, farmacevtske izdelke in mineralna goriva. V letu 2020 so največ uvozili iz Kitajske (19 % od celotnega uvoza), Mehike, Kanade, Japonske in Nemčije.

 

ZDA - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 15,0 Stroji, jedrski reaktorji 12,8
Električna in elektronska oprema 14,3 Električna in elektronska oprema 11,4
Vozila 10,6 Mineralna goriva, olja 10,8
Farmacevtski izdelki 5,8 Vozila 7,4
Mineralna goriva, olja 5,4 Optična, tehn. in medic. oprema 5,8
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Kitajska 19,0 Kanada 17,8
Mehika 13,7 Mehika 14,9
Kanada 11,5 Kitajska 8,7
Japonska 5,1 Japonska 4,5
Nemčija 4,9 Združeno kraljestvo 4,1
Slovenija (67. mesto) 0,1 Slovenija (108. mesto) <0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v ZDA so v letu 2018 znašale 6.326,0 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 9,2 %. Celotne izhodne TNI ZDA so v letu 2018 znašale 5.487,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 2,2 %.
 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v ZDA 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 2.142,1 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Japonska in Nemčija. Največ investicij je na področju komunikacij in nepremičnin.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 1.272.727,4
Japonska 109.973,5
Nemčija 94.441,1
Združeno kraljestvo 87.317,7
Kanada 72.711,7
Druge države 504.976,7
Skupaj 2.142.148,0
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Komunikacije 177.478,8
Nepremičnine 138.747,7
Progr. opr. in IT storitve 125.381,2
Transport 110.743,0
Hrana in pijače 81.052,8
Drugi sektorji 1.508.744,7
Skupaj 2.142.148,0
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Amazon.com 32.258,5
Verizon Wireless 10.225,4
AT&T 9.694,1
JP Morgan Chase & Co 3.879,1
Aspen Dental 2.208,4
Scottrade 1.936,8
MedExpress 1.324,7

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo