Nemčija

Svetovalec v Nemčiji

Kontakt


mag. Jakob Brenčič, ekonomski svetovalec

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Berlinu

 

Predstavitev


Nemški statistični urad je v  letu 2020 zabeležil skupen volumen blagovne menjave med Slovenijo in Nemčijo na ravni 10,55 mrd EUR, kar predstavlja 10,31 % zmanjšanje glede na preteklo leto. Izvoz Slovenije v Nemčijo je v letu 2020 znašal 5,62 mrd EUR (9,46 % zmanjšanje glede na preteklo leto), uvoz pa 4,92 mrd EUR (8,28 % zmanjšanje glede na preteklo leto). Slovenija je z Nemčijo v letu 2020 zabeležila trgovinski presežek v skupni vrednosti 696 mio EUR (5,68 % povečanje glede na preteklo leto).

Nemčija predstavlja motor evropskega gospodarstva in je v svetovnem merilu četrto največje gospodarstvo. Za Slovenijo je Nemčija najpomembnejša gospodarska partnerka - prva po blagovni menjavi. Slovenska podjetja so inovativna in posedujejo znanje, ki sta osnovna ključna dejavnika konkurenčnosti in hitrejšega gospodarskega razvoja. V nemškem gospodarskem prostoru slovenska podjetja veljajo kot zanesljiv partner. Rezultati delovanja se kažejo na osnovi vse večjega zanimanja za sodelovanje s strani slovenskih, kot tudi nemških gospodarstvenikov ter na osnovi različnih analiz poslovnega okolja.

Eden izmed temeljnih pogojev za vstop na razvite in visoko-konkurenčne trge, med katere spada tudi Nemčija, je jasno definiran cilj in preučitev možnosti ter načina širitve na tuji trg. Velja, da se je potrebno mednarodnega poslovanja lotiti strateško in premišljeno, saj lahko vsaka nepremišljena poteza povzroči visoke stroške.

Za nemški trg velja, da je visoko-konkurenčen in, kot znajo povedati predstavniki slovenskih podjetij, zelo konservativen. Visoko razvite tehnologije in kakovostni proizvodi so že vrsto let sinonim nemškega gospodarstva. Vstop na trg je sorazmerno težak in zahteva visoko stopnjo koordinacije, aktivnosti ter poznavanja poslovnega okolja.

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Berlinu si nenehoma prizadeva za krepitev sodelovanja med državama in na različne načine slovenskim podjetjem pomaga pri njihovi internacionalizaciji. Osnovno pravilo je, čim bolj je podjetje pripravljeno, tem bolj in lažje mu veleposlaništvo lahko pomaga.

Ob dobro pripravljeni strategiji vstopa na trg lahko na nemškem trgu uspe skorajda vsako panožno podjetje. Poleg že tradicionalnih panog, kot avtomobilska industrija, kovinsko-predelovalna, kemijska, gradbena, lesno predelovalna in pohištvena industrija, informacijska tehnologija ter živilsko predelovalna industrija možnosti za uspeh ponujajo tudi t.im. nove tehnologije, kot biotehnologija, nanotehnologija, okoljske tehnologije, obnovljivi viri ter digitalna tehnologija.

Pomemben element pri promociji podjetij in načinu vstopa na nemški trg predstavljajo specializirani sejmi. Nemčija velja za sejemsko središče v Evropi in svetu, kjer se letno organizira okoli 140 mednarodnih sejmov. Pri tem bi želeli izpostaviti možnost, ki jo imajo slovenska podjetja in ki jo spodbuja ter sofinancira tudi slovenska vlada - skupinski sejemski nastopi. Na ta način se stroški sejemskega nastopa razdelijo in je odločitev za nastop lažja. Velja pravilo, da je potrebno na sejmih nastopati sistematično ter da se rezultat pokaže včasih šele po tretjem zaporednem nastopu.

Na veleposlaništvu v Berlinu si prizadevamo čim bolj učinkovito pomagati slovenskim podjetjem pri njihovem vstopu na nemški trg. Prizadevamo si tudi za privabljanje nemških investitorjev v Slovenijo. Ob tem smo vedno odprti za predloge podjetij in pripravljeni sodelovati pri posamezni promociji slovenskega podjetja v Nemčiji. V sodelovanju s posameznimi podjetji ali skupino lahko organiziramo poslovni dogodek, na katerega povabimo potencialne nemške partnerje in jih na ta način spodbudimo za sodelovanje. Za dodatna vprašanja vas prosimo, da nas kontaktirate.

Pri poslovanju vam želimo veliko uspeha in v posebno veselje nam bo, če nam bo skupaj z vami uspelo pridobiti nove poslovne priložnosti ter na ta način zagotoviti uspešno internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

mag. Jakob Brenčič

 

Lokacija in kontaktni podatki

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Berlinu
Ekonomski svetovalec: mag. Jakob Brenčič


Hausvogteiplatz 3-4, 10117 Berlin

T: +49 (0) 30 206 14555
E: Jakob.Brencic@gov.siPosodobljeno: 23.2.2021