Nemčija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Nemčijo

 

Blagovna menjava

Blagovna menjava med Slovenijo in Nemčijo 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 5.158.793 4.638.439 9.797.232 520.354
2017 5.703.864 5.253.180 10.957.044 450.684
2018 6.267.457 5.554.045 11.821.502 713.412
2019 6.334.608 5.502.896 11.837.504 831.712
2020 5.927.848 5.075.429 11.003.276 852.419
2021 6.924.165 6.297.809 13.221.975 626.356
2022* 5.090.659 4.732.306 9.822.964 358.353

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Nemčijo 2016 – 2022 (grafični prikaz)

Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg 2022 (posodobljeno nov 2022).

 

Slovenski izvoz v Nemčijo v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
22 % 1.550.305 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
19 % 1.326.588 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
12 % 861.622 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 375.484 Farmacevtski proizvodi
5 % 359.201 Aluminij in aluminijasti izdelki
5 % 335.600 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Nemčije v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
13 % 843.608 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
13 % 821.558 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
13 % 805.308 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 568.178 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 363.893 Farmacevtski proizvodi
5 % 308.273 Železo in jeklo


Vir: Statistični urad RS, julij 2022.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Nemčijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije s protokolom (BDEK)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezno republiko Nemčijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BDEIDOD)
  • Zakon o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnemu obdavčenju dohodka in premoženja s protokolom


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk