Nemčija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Nemčijo

 

Blagovna menjava

Blagovna menjava med Slovenijo in Nemčijo 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 4.947.914 4.426.127 9.374.041 521.788
2016 5.158.793 4.638.439 9.797.232 520.354
2017 5.703.864 5.253.180 10.957.044 450.684
2018 6.267.457 5.554.045 11.821.502 713.412
2019 6.334.608 5.502.896 11.837.504 831.712
2020 5.927.848 5.075.429 11.003.276 852.419
2021* 4.503.487 4.034.245 8.537.732 469.242

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Nemčijo 2015 – 2021 (grafični prikaz)

Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg 2021 (posodobljeno november 2021).


Slovenski izvoz v Nemčijo v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
23 % 1.386.402 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
17 % 1.031.174 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
13 % 742.906 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 354.389 Farmacevtski proizvodi
5 % 279.600 Aluminij in aluminijasti izdelki
4 % 264.890 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Nemčije v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
15 % 737.899 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
13 % 653.628 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
13 % 641.622 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 436.756 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 297.766 Farmacevtski proizvodi
4 % 204.257 Železo in jeklo


Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Nemčijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.


 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij, s protokolom in izmenjanimi pismi (BDESZI)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije s protokolom (BDEK)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezno republiko Nemčijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BDEIDOD)
  • Zakon o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnemu obdavčenju dohodka in premoženja s protokolom


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk