Nemčija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Nemčijo


Predstavljamo vsebine

Poslovanje s Slovenijo

Mesto Nemčije v blagovni menjavi Slovenije

2019 2020 2021 2022 2023
1 1 1 2 2

Slovenija je v letu 2023 v Nemčijo izvozila za 7.429 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 6.965 mio EUR.

Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 14.394 mio EUR.

S tem se je Nemčija lani uvrstila na 2. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Nemčijo

Blagovna menjava med Slovenijo in Nemčijo 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 6.267.457 5.554.045 11.821.502 713.412
2019 6.334.608 5.502.896 11.837.504 831.712
2020 5.927.848 5.075.429 11.003.276 852.419
2021 6.924.165 6.297.809 13.221.975 626.356
2022 7.643.513 7.161.573 14.805.086 481.939
2023 7.429.435 6.964.863 14.394.298 464.571
2024* 1.922.410 1.779.176 3.701.586 143.234


Blagovna menjava med Slovenijo in Nemčijo 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno maj 2024). 
 

Slovenski izvoz v Nemčijo v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
20 % 1.496.224 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
18 % 1.345.341 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
15 % 1.097.756 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 390.217 Aluminij in aluminijasti izdelki
5 % 368.007 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 318.977 Farmacevtski proizvodi


Slovenski uvoz iz Nemčije v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
16 % 1.141.386 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
13 % 931.961 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
12 % 830.613 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 529.716 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
7 % 478.948 Farmacevtski proizvodi
5 % 322.515 Železo in jekloVir: Statistični urad RS, marec 2024.
 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Nemčijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije s protokolom (BDEK)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezno republiko Nemčijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BDEIDOD)
  • Zakon o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnemu obdavčenju dohodka in premoženja s protokolom


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 


Poglejte si tudi: