Nemčija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Nemčijo

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Nemčije v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 1 1 1 1 2


Slovenija je v letu 2022 v Nemčijo izvozila za 7.652 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 7.105 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 14.757 mio EUR.
S tem se je Nemčija lani uvrstila na 2. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 


Blagovna menjava

Blagovna menjava med Slovenijo in Nemčijo 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 5.703.864 5.253.180 10.957.044 450.684
2018 6.267.457 5.554.045 11.821.502 713.412
2019 6.334.608 5.502.896 11.837.504 831.712
2020 5.927.848 5.075.429 11.003.276 852.419
2021 6.924.165 6.297.809 13.221.975 626.356
2022 7.643.513 7.161.573 14.805.086 481.939
2023* 3.976.614 3.617.409 7.594.023 359.205

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Nemčijo 2017 – 2023 (grafični prikaz)

Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun 2023 (posodobljeno september 2023).
 

Slovenski izvoz v Nemčijo v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
19 % 1.485.567 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
18 % 1.373.067 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
13 % 1.025.374 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 446.152 Aluminij in aluminijasti izdelki
5 % 407.992 Farmacevtski proizvodi
5 % 391.866 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Nemčije v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
13 % 944.561 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
13 % 909.239 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
13 % 898.914 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 630.614 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 410.247 Farmacevtski proizvodi
5 % 376.687 Železo in jeklo


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Nemčijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije s protokolom (BDEK)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezno republiko Nemčijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BDEIDOD)
  • Zakon o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnemu obdavčenju dohodka in premoženja s protokolom


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.

 


Poglejte si tudi: