Nemčija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Nemčijo

 

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Nemčijo 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 4.394.787 4.231.075 8.625.862 163.712
2014 4.602.449 4.139.367 8.741.816 463.082
2015 4.947.914 4.426.127 9.374.041 521.788
2016 5.158.793 4.638.439 9.797.232 520.354
2017 5.703.864 5.253.180 10.957.044 450.684
2018 6.267.457 5.554.045 11.821.502 713.412
2019* 2.258.905 1.860.728 4.119.633 398.177

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Nemčijo 2013 – 2019 (grafični prikaz)

Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno julij 2019).

Slovenski izvoz v Nemčijo v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
25 % 1.551.372 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
18 % 1.099.690 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
13 % 818.861 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 365.721 Aluminij in aluminijasti izdelki
4 % 271.210 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 239.713 Farmacevtski proizvodi

 

Slovenski uvoz iz Nemčije v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
17 % 926.167 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
13 % 735.825 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
13 % 702.608 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 486.188 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 255.596 Železo in jeklo
5 % 254.934 Farmacevtski proizvodi


Vir: Statistični urad RS, marec 2019.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij, s protokolom in izmenjanimi pismi (BDESZI)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije s protokolom (BDEK)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezno republiko Nemčijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BDEIDOD)
  • Zakon o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnemu obdavčenju dohodka in premoženja s protokolom


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk