Nemčija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Nemčijo

 

Blagovna menjava

Blagovna menjava med Slovenijo in Nemčijo 2014 – 2020 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2014 4.602.449 4.139.367 8.741.816 463.082
2015 4.947.914 4.426.127 9.374.041 521.788
2016 5.158.793 4.638.439 9.797.232 520.354
2017 5.703.864 5.253.180 10.957.044 450.684
2018 6.267.457 5.554.045 11.821.502 713.412
2019 6.334.608 5.502.896 11.837.504 831.712
2020* 5.477.918 4.648.947 10.126.865 828.970

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Nemčijo 2014 – 2020 (grafični prikaz)

Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2021).


Slovenski izvoz v Nemčijo v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
26 % 1.617.484 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
17 % 1.080.274 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
12 % 790.809 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 333.760 Aluminij in aluminijasti izdelki
4 % 283.997 Farmacevtski proizvodi
4 % 273.989 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Nemčije v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
17 % 908.892 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
13 % 717.914 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
12 % 679.286 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 477.859 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 298.550 Farmacevtski proizvodi
5 % 248.223 Železo in jeklo


Vir: Statistični urad RS, julij 2020.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Nemčijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.


 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij, s protokolom in izmenjanimi pismi (BDESZI)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije s protokolom (BDEK)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezno republiko Nemčijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BDEIDOD)
  • Zakon o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnemu obdavčenju dohodka in premoženja s protokolom


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk