Nemčija

Gospodarske panoge Nemčije

Gospodarstvo

Nemčija je največja gospodarska sila v Evropi in četrta v svetovnem merilu. Je vodilna izvoznica strojne opreme, avtomobilov, kemikalij in gospodinjskih aparatov. Nemčija ima razvit trg delovne sile, usposobljeno delovno silo in dobro razvito infrastrukturo. Še vedno ima vodilno vlogo pri obvladovanju dolžniške krize v območju evra. Tako kot njene zahodne evropske sosede se tudi Nemčija sooča z velikimi demografskimi izzivi. Izzivi, kot so nizka stopnja rodnosti in veliko povečanje priseljevanja, povečujejo pritisk na sistem socialnega varstva v državi in zahtevajo strukturne reforme.


 

Struktura BDP

Nemški kmetijski sektor prispeva 1 % BDP in zaposluje tudi enak odstotek delovne sile. Glavni kmetijski pridelki so mleko, svinjina, krompir, sladkorna pesa, pšenica in ječmen. Po podatkih državnega statističnega urada je v Nemčiji okoli 275.000 kmetijskih gospodarstev, od katerih jih je večina samostojnih podjetnikov.

Storitveni sektor prispeva 68 % BDP in je vodilni delodajalec v državi, saj zaposluje okoli 71 % delovne sile. Rast storitvenega sektorja v zadnjih letih je bila predvsem posledica velikega povpraševanja po poslovnih storitvah in razvoja novih tehnologij. Nemško gospodarstvo je močno odvisno od široke mreže malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki so povezani z mednarodnim okoljem.

Vir: EIU; Factiva, april 2019.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 31 % BDP in zaposluje 28 % nemške delovne sile. Nemčija je najbolj industrializirana država v Evropi in njeno gospodarstvo je zelo raznovrstno. V industrijskem sektorju prevladuje avtomobilska industrija, ostale pomembne panoge pa so še strojna industrija, proizvodnja električne in elektronske opreme ter kemična industrija.

V letu 2018 je Nemčija beležila rast industrijske proizvodnje v višini 0,9 %. Za leto 2019 je napovedan upad v višini -1 %, v letih 2020 in 2021 pa naj bi industrijska proizvodnja spet zrasla za 1,3 % in 1,7 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na nemškem trgu:

 

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

Nemška proizvodnja avtomobilov je v obdobju 2013-2017 rasla po 1,3 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 dosegla vrednost 78,9 mlrd EUR. Za primerjavo, francoska avtomobilska industrija je v zadnjih petih letih rasla po 4,8 % CAGR in v letu 2017 dosegla vrednost 36,4 mlrd EUR, medtem ko je avtomobilska industrija v Združenem kraljestvu v tem obdobju rasla po 2,1 % CAGR in v letu 2017 dosegla vrednost 37,7 mlrd EUR.

Nemška avtomobilska industrija je največja v Evropi. V zadnjih petih letih je zaradi negativnih makroekonomskih dejavnikov, kot so upadanje povprečnih letnih plač v letih 2015 in 2017, zabeležila skromno rast, v letu 2017 pa celo negativno stopnjo rasti. Močno povpraševanje s strani Kitajske je nekoliko izboljšalo rast proizvodnje, saj so 9 % vseh izvoženih avtomobilov izvozili na kitajski trg. Na nizko rast vrednosti nemške avtomobilske industrije so negativno vplivale tudi visoke cene električne energije. Nemški proizvajalci avtomobilov plačujejo najdražjo električno energijo od vseh v Evropi, kar zmanjšuje dobiček. Obseg proizvodnje avtomobilov v Nemčiji je v obdobju 2013-2017 rasel po 0,9 % CAGR in v letu 2017 dosegel 5,6 mio avtomobilov. Po napovedih analitikov bo obseg proizvodnje v obdobju 2018-2022 rasel po 2,7 % CAGR in v letu 2022 dosegel 6,5 mio avtomobilov. Na porabo v nemški avtomobilski industriji je negativno vplivalo upadanje povprečnih letnih plač v letih 2015 in 2017, ter vedno bolj priljubljen "car shering", zlasti med mlajšo populacijo. Car2Go, ki je v lasti podjetja Daimler AG, je odličen primer uspešne platforme "car sheriinga", ki je utrdila svoj položaj zlasti v mestnih središčih Nemčije. Ker tehnologija izboljšuje učinkovitost in cenovno konkurenčnost električnih avtomobilov, bo povpraševanje po teh vozilih v prihodnje nedvomno v porastu.

Po napovedih analitikov bo nemška avtomobilska industrija v obdobju 2018-2022 rasla po 2,2 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 80,1 mlrd EUR. Francoska avtomobilska industrija naj bi po napovedih v prihodnjih petih letih rasla po 4,8 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 41,9 mlrd EUR, medtem ko naj bi avtomobilska industrija v Združenem kraljestvu v napovedanem obdobju rasla po 1,3 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 36,5 mlrd EUR. Izboljšanje makroekonomskih pogojev, kot so naraščajoče letne povprečne plače, bo verjetno spodbudilo domače povpraševanje po avtomobilih v predvidenem obdobju. Negativno lahko na rast industrije vpliva Brexit, saj največ avtomobilov Nemčija izvozi prav v Združeno kraljestvo. Nemški avtomobili lahko izgubijo konkurenčno prednost EU proizvajalca proti japonskim, ameriškim in južnokorejskim avtomobilom, ki jo trenutno uživajo na trgu Združenega kraljestva. Zmanjšanje izvoza lahko nemške proizvajalce prisili v znižanje cen z namenom povečanja prodaje. Zato je napoved obsega proizvodnje v napovedanem obdobju višja od napovedi vrednosti proizvodnje.

 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Bayerische Motoren Werke AG (BMW Group)
  • Daimler AG
  • Ford Motor Company
  • Volkswagen AG

V letu 2017 se je obseg proizvodnje avtomobilov v Nemčiji znižal za 1,7 % in dosegel 5,6 mio avtomobilov. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v letih 2013–2017 znašala 0,9 %.

Nemška proizvodnja avtomobilov se je v letu 2017 zmanjšala za 0,4 % in dosegla vrednost 78,9 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2013–2017 je znašala 1,3 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2013 63.759  
2014 65.413 2,6 %
2015 78.829 0,5 %
2016 80.720 2,5 %
2017 78.938 -0,4 %

Po napovedih naj bi v letu 2022 v Nemčiji proizvedli 6,5 mio avtomobilov, kar je 14,2 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) v letih 2018–2022  znaša 2,7 %.

Analitiki napovedujejo, da bo vrednost nemške proizvodnje avtomobilov v letu 2022 dosegla 80,1 mlrd EUR, kar je 11,3 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018–2022  je 2,2 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2018 75.630 0,9 %
2019 78.305 2,7 %
2020 77.851 1,9 %
2021 80.082 2,9 %
2022 80.080 2,4 %

Volkswagen AG je vodilni konkurent na nemškem trgu avtomobilske industrije in ima 44,4 % tržni delež glede na vrednost industrije. Sledi mu Daimler z 20,5 % deležem.
 

Tržni deleži po proizvajalcih za leto 2017 glede na vrednost (v odstotkih)

 
Volkswagen AG 44,4 %
Daimler 20,5 %
BMW 19,6 %
Ford Motor Company 11,2 %
Ostali 4,3 %
 

Nemčija predstavlja 33,6 % evropske proizvodnje avtomobilov, sledi pa ji Velika Britanija s 16 % tržnim deležem.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih)

Nemčija 33,6 %
Velika Britanija 16,0 %
Francija 15,5 %
Španija 9,0 %
Italija 3,9 %
Ostala Evropa 22,0 %

Največja podjetja na področju proizvodnje motornih vozil v Nemčiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Volkswagen AG 213.652,59
Daimler AG 152.198,83
Bayerische Motoren Werke AG 91.393,39
AUDI AG 55.689,23
Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft 15.392,55
MAN SE 13.283,24
Opel Group GmbH 8.520,84

Največja podjetja na področju proizvodnje delov za motorna vozila v Nemčiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Robert Bosch GmbH 51.017,15
Ford-Werke GmbH 20.814,00
ZF Friedrichshafen AG 19.192,27
MAHLE GmbH 11.844,01
Adam Opel AG 10.872,48
Benteler Deutschland GmbH 7.875,34
Rheinmetall AG 5.460,75

Največja podjetja na področju veleprodaje delov za motorna vozila v Nemčiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Engros Gmbh & Co. Kg 118,28
Reifenzentrale Rieger & Ludwig GmbH 39,14
Toyo Tire Deutschland Gmbh 26,83
Duro-Moll Gmbh & Co. Ohg 20,42
Reifenhaus Caspar Wrede Gmbh 10,99
Rwe Reifenwerk Egeln Hämmerling Gmbh & Co. Kg 10,86
Reifen-Tanski Manfred Tanski E.K. 8,07Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, junij 2018.

 

Biotehnologija

Trg biotehnologije sestavljajo razvoj, proizvodnja in trženje izdelkov, ki temeljijo na naprednih biotehnoloških raziskavah. Nemški trg biotehnologije je v obdobju 2013-2017 rasel po 6,8 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 dosegel vrednost 8,4 mlrd EUR. Za primerjavo, francoski trg biotehnologije je v zadnjih petih letih rasel po 3 % CAGR in v letu 2017 dosegel vrednost 4,9 mlrd EUR, medtem ko je biotehnološki trg v Združenem kraljestvu v tem obdobju rasel po 5,9 % CAGR in v letu 2017 dosegel vrednost 8,2 mlrd EUR.

Nemški trg biotehnologije raste, ker se povečuje staranje prebivalstva in s tem povpraševanje po zdravilih. Nemčija porabi več kot 10 % svojega BDP za zdravstveno varstvo. Nemška biotehnološka podjetja veliko vlagajo v raziskave in razvoj, saj si prizadevajo ostati vodilni konkurenti na globalnem biotehnološkem trgu. Najbolj donosen segment na nemškem biotehnološkem trgu je segment medicina & zdravstvo, ki je v letu 2017 ustvaril 4,2 mlrd EUR ali 49,7 % celotne vrednosti trga. Segment storitev je v letu 2017 ustvaril 2,7 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 31,9 % skupne vrednosti trga. Segment medicina & zdravstvo ustvari skoraj polovico prihodkov na nemškem biotehnološkem trgu. To je posledica staranja prebivalstva, ki zahteva razvoj novih zdravil. Po poročilu BIOCOM je v Nemčiji v letu 2017 delovalo 646 biotehnoloških podjetij, od tega jih polovica deluje na področju diagnostičnih in terapevtskih raziskav.

Po napovedih analitikov bo biotehnološki trg v Nemčiji v obdobju 2018-2022 rasel po 6,9 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 10,6 mlrd EUR. Francoski biotehnološki trg bo po napovedih v prihodnjih petih letih rasel po 3,1 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 5,2 mlrd EUR, medtem ko naj bi biotehnološki trg v Združenem kraljestvu v napovedanem obdobju rasel po 5,8 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 9,9 mlrd EUR. Mnogo nemških biotehnoloških podjetij je doseglo zelo visoko stopnjo zrelosti, a bo rast predvidoma še vedno močna zaradi novih tehnologij. Programi, kot sta "Personalized Medicine 2020 in Beyond", ki želijo spodbuditi bolj individualno usmerjeno zdravljenje, bodo pripomogli k rasti trga tudi v napovedanem obdobju.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Boehringer Ingelheim GmbH
  • Merck & Co., Inc.
  • MorphoSys AG


V letu 2017 je trg biotehnologije v Nemčiji zrasel za 7 % in dosegel vrednost 8,4 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v letih 2013–2017 znašala 6,8 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2013 5.488  
2014 5.789 5,9 %
2015 7.567 8,3 %
2016 8.018 6,0 %
2017 8.407 7,0 %
 
 
Analitiki napovedujejo, da bo vrednost nemškega trga biotehnologije v letu 2022 dosegla 10,6 mlrd EUR, kar je 38,9 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018–2022 je  6,9 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 8.487 6,8 %
2019 9.237 7,0 %
2020 9.586 6,7 %
2021 10.247 6,9 %
2022 10.645 6,9 %
 
 
Segment medicina & zdravstvo je največji segment na biotehnološkem trgu v Nemčiji in predstavlja 49,7 % celotne vrednosti trga.
 

Tržna segmentacija po segmentih za leto 2017 (v odstotkih)   

Medicina & zdravstvo 49,7 %
Storitve 31,9 %
Okolje & industrija 10,1 %
Tehnologija 5,1 %
Hrana & kmetijstvo 3,2 %
 
Nemčija predstavlja 14 % evropskega biotehnološkega trga, Italija pa 14,3 %.

Tržna segmentacija v Evropi za leto 2017 (v odstotkih)

Italija 14,3 %
Nemčija 14,0 %
Združeno kraljestvo 13,7 %
Francija 8,0 %
Španija 5,2 %
Ostala Evropa 44,8 %


Največja podjetja na področju biotehnologije v Nemčiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Evotec AG 238,61
Deutsche Saatveredelung AG 155,05
Bio - Rad Laboratories GmbH 71,95
MorphoSys AG 61,86
Formycon AG 26,86
Thermo Fisher Scientific GENEART GmbH 26,33
B.R.A.I.N. Biotechnology Research & Information Network AG 22,33
 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, junij 2018.


 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje