Nemčija

Gospodarske panoge Nemčije


Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje
Gospodarstvo ter možnost vstopa na nemški trg
Gospodarske panoge v Nemčiji - Avtomobilska industrija
Ostale perspektivne panoge na trgu


Gospodarstvo ter možnost vstopa na nemški trg

Vpogled v trg

Nemško gospodarstvo je 4. največje na svetu, za ZDA, Kitajsko in Japonsko. Ima velik in sofisticiran industrijski sektor s posebnim strokovnim znanjem in izkušnjami na področju avtomobilizma, ter razmeroma visok delež malih in srednje velikih podjetij.

Nemčija je največje gospodarstvo v Evropi in predstavlja nekaj več kot 1/5 celotnega BDP EU. Je največji potrošniški trg v EU glede na velikost prebivalstva, BDP na prebivalca pa je najvišji med velikimi gospodarstvi.

Nemčija je za Švico 2. največja trgovinska partnerica Slovenije.

Nemčija je vodilna izvoznica strojne opreme, avtomobilov, kemikalij in gospodinjskih aparatov.
 


Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 28 % BDP in zaposluje približno 1/4 delovne sile v državi.

Nemčija je najbolj industrializirana država v Evropi, njeno gospodarstvo pa je zelo raznovrstno. 

V industrijskem sektorju prevladuje avtomobilska industrija, ostale pomembne panoge pa so še strojna industrija, proizvodnja električne in elektronske opreme ter kemična industrija. 

Industrijska dejavnost je skoncentrirana predvsem v deželah Baden-Württemberg in Severno Porenje-Vestfalija, kjer deluje več kot polovica od 1.600 nemških proizvodnih podjetij, ki so opredeljena kot vodilna na globalnem trgu. 

V letu 2022 je Nemčija beležila upad industrijske proizvodnje v višini -0,6 %. Za leto 2023 EIU napoveduje -0,2 % upad industrijske proizvodnje, v letih 2024 in 2025 pa ponovno rast v višini 1,2 % in 1,4 %.

 

Tržni izzivi

Nemčija trenutno doživlja plitvo recesijo, ki jo povzročajo visoki stroški energije in naraščajoče obrestne mere.

Visoki vhodni stroški zmanjšujejo konkurenčnost industrijskega sektorja.


Industrijska proizvodnja je najbolj prizadeta v energetsko najbolj intenzivnih sektorjih, kot je kemična industrija.

Po napovedih EIU bo gospodarska rast v letih 2023–2024 ostala počasna, saj bodo cene energije ostale visoke.
 

Priložnosti na trgu 

Nemški trg, ki ga odlikujejo visoka raven produktivnosti, visoko usposobljena delovna sila, kakovosten inženiring in dobra infrastruktura, ponuja priložnosti v številnih sektorjih.
 
Energetski prehod se osredotoča na nacionalno vodikovo strategijo, izboljšanje električnega omrežja in nove terminale za utekočinjeni zemeljski plin, z namenom zmanjšanja odvisnosti od Rusije.

Država usmerja naložbe v zdravstveno infrastrukturo, prometno omrežje in digitalizacijo.

Vlada daje prednost e-javnim storitvam, digitalizaciji podjetij, avtomobilskim inovacijam in digitalnim spretnostim delovne sile.

Nadaljuje se prizadevanje za industrijo 4.0, ki se osredotoča na nadgradnjo proizvodnje z avtomatizacijo in povezanimi sistemi.

 
Vstop na trg 

Na nemškem trgu najbolj uspejo tista podjetja, ki ponujajo inovativne izdelke visoke kakovosti. V mnogih primerih za nemške kupce cena ni najpomembnejša, saj dajejo prednost kakovosti in zanesljivosti.

Tako kot na vsakem trgu, je pred vstopom na trg pomembno opraviti temeljito tržno raziskavo, ki vključuje razumevanje lokalne konkurence ter prepoznavanje potencialnih partnerjev in distributerjev.

Nemško poslovno kulturo zaznamujejo točnost, neposredna komunikacija in osredotočenost na kakovost. Pomembno je tudi vzpostavljanje osebnih odnosov, pogosto pa imajo prednost osebna srečanja.

Sposobnost učinkovite komunikacije v nemščini je lahko prednost, saj izkazuje spoštovanje do lokalne kulture in lahko pomaga zgraditi zaupanje s potencialnimi strankami in partnerji. 

Prodajni B2B cikli so v Nemčiji običajno daljši kot v drugih državah. To je deloma posledica dejstva, da so nemška podjetja strogo regulirana in pogosto zahtevajo posebne certifikate ali odobritve, preden lahko uporabljajo nov izdelek ali storitev. Poleg tega so nemška podjetja tudi bolj previdna pri odločanju o nakupu in lahko traja dlje, da ocenijo in primerjajo različne možnosti, preden se odločijo za nakup. 

V nekaterih panogah, kot je na primer avtomobilska industrija, so lahko prodajni cikli precej dolgi in lahko trajajo več mesecev ali celo let. To je zaradi dolgoročnosti izdelkov in kompleksnosti prodajnega procesa. Po drugi strani pa so pri tehnologiji ali programski opremi lahko prodajni cikli krajši, ker je narava izdelka in proces odločanja manj zapleten.
 

Gospodarske panoge v Nemčiji - Avtomobilska industrija

Vpogled v trg

V tej analizi avtomobilska industrija obsega proizvodnjo tovornjakov, osebnih avtomobilov in motornih koles. Vrednost proizvodne avtomobilske industrije je izračunana glede na prodajno ceno proizvajalca in ne vključuje vseh davkov in dajatev.

Nemška avtomobilska industrija je leta 2022 ustvarila skupne prihodke v višini 85,66 mlrd EUR, kar predstavlja negativno povprečno letno stopnjo rasti v višini -3,9 % v obdobju 2017–2022. 

Po podatkih Verband der Automobilindustrie (VDA) se je nemški izvoz osebnih avtomobilov leta 2022 glede na leto 2021 povečal za 10 %.
Obseg industrijske proizvodnje se je v obdobju 2017-2022 zmanjševal po -6,1 % povprečni letni stopnji ter leta 2022 dosegel skupno 4,5 mio enot.

Nemška avtomobilska industrija je leta 2022 predstavljala 5,6 % svetovne proizvodnje avtomobilov, ter 1 % svetovne proizvodnje tovornjakov.

Novoustanovljena podjetja za souporabo avtomobilov predstavljajo oviro pri prodaji avtomobilov v Nemčiji. Vse več Nemcev, zlasti mlajših generacij, se zaradi finančnih omejitev ali okoljskih razlogov raje odloči za skupno rabo vozil kot za nakup lastnega vozila. Car2Go, ki je v lasti Daimlerja, je odličen primer uspešne platforme za souporabo avtomobilov, zlasti v mestnih središčih Nemčije.

 
Segmentacija trga 

Proizvodnja avtomobilov je največji segment avtomobilske proizvodne industrije v Nemčiji, saj predstavlja 91,8 % celotnega obsega industrije. Segment proizvodnje tovornih vozil predstavlja nadaljnjih 4,7 % industrije.
 
Nemčija predstavlja 27,7 % vrednosti evropske avtomobilske industrije.

 
Tržna segmentacija v regiji za leto 2022 glede na vrednost (v odstotkih)

 
Napovedi trga 

Po napovedih analitikov MarketLine, bo vrednost nemške avtomobilske industrije v prihodnjih 5 letih rasla po 8,3 % povprečni letni stopnji ter v letu 2027 dosegla 127,6 mlrd EUR.

Obseg industrije se bo po napovedih v obdobju 2023-2027 povečeval po 4,9 % povprečni letni stopnji ter v letu 2027 dosegel 5,7 mio enot.

Analitiki pričakujejo, da bo nemška avtomobilska industrija v prihodnjih 5 letih beležila močno rast, predvsem zaradi izboljšanja makroekonomskega okolja in povečanega domačega povpraševanja.
 
Segment proizvodnje tovornjakov naj bi presegel druge segmente glede na povpraševanje, ki ga ustvarja nenehna širitev sektorja spletne trgovine in logistike. 
 
Obseg proizvodnje bo srednjeročno lahko pod pritiskom zaradi dolgotrajnega vpliva COVID-19. Večja občutljivost na cene ter povečan obseg dela od doma, bosta do neke mere zmanjševala potrebo po lastništvu avtomobila, kar bi lahko povzročilo premik prodaje na trg rabljenih avtomobilov ali lizinga. Hkrati naj bi se motnje v dobavni verigi nadaljevale, kar bo vplivalo na proizvodnjo in napihovalo cene vsaj do konca leta 2023.

Dolgoročno bo prehod proizvajalcev na električna vozila spodbudil ponudbo in povpraševanje, zlasti ker se večina držav zavezuje, da bo do leta 2050 dosegla ničelne neto emisije.

 
Največje nemške trgovinske partnerice v avtomobilski industriji 

 
Največ je nemška avtomobilska industrija v letu 2022 izvozila v ZDA, na Kitajsko, v Združeno kraljestvo, Francijo in Italijo. Slovenija v izvozu zaseda 34. mesto.
 
Največ izdelkov avtomobilske industrije je Nemčija v letu 2022 uvozila iz Češke, Španije, Francije, ZDA in Poljske. Pri uvozu je Slovenija na 21. mestu.
 

Slovenija je v letu 2022 v Nemčijo izvozila za 1,37 mlrd EUR izdelkov avtomobilske industrije, uvozila pa jih je za 0,94 mlrd EUR.

 
Vrednost blagovne menjave na področju avtomobilske industrije (Slovenija-Nemčija; v 1.000 EUR)

(Kombinirana nomenklatura: 87 - Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor)

 
 
  

Konkurenca na trgu

V nemški avtomobilski industriji prevladujejo veliki globalni proizvajalci, kot so Volkswagen, Daimler, BMW in Ford. 
 
Avtomobilska industrija se nenehno sooča z novimi izzivi, saj globalizacija, individualizacija, digitalizacija in vse večja konkurenca pritiskajo na industrijo. Poleg tega se podjetja soočajo s strožjimi predpisi glede varnosti in okoljskih zavez. V sodobnem okolju morajo podjetja v avtomobilski industriji nenehno uvajati inovacije, da bi ostala uspešna v tej panogi.
 

Največji proizvajalci vozil v Nemčiji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2022)
Volkswagen AG  293.319,67
Mercedes-Benz Group AG 157.585,58
Bayerische Motoren Werke AG 149.804,89
AUDI AG  64.868,53
Daimler Truck Holding AG 53.515,25
TRATON SE 42.369,96
Porsche AG 39.528,49


Ostale perspektivne panoge na trgu


Napredna proizvodnja

Leta 2011 je nemška zvezna vlada opredelila napredno proizvodnjo kot eno izmed najbolj prednostnih področij proizvodne tehnologije.
Najboljši izvozni potencial predstavljajo aditivna proizvodnja in napredni materiali, robotika in avtomatizacija, stroji in precizna orodja ter senzorji in merilna tehnika. Glavne panoge za napredno proizvodnjo so avtomobilska industrija, elektronika, potrošniška elektronika, varnost ter stroji in oprema.


IKT 

Nemčija ima enega največjih trgov IKT na svetu in največji trg programske opreme v Evropi. Leta 2022 so skupni prihodki IKT sektorja znašali 108,6 mlrd EUR v primerjavi s 102,6 mlrd EUR v letu 2021.
Potencialne priložnosti predstavljajo kibernetska varnost, internet stvari (IoT), veliki podatki (big data), IT v zdravstvu, računalništvo v oblaku, ERP sistemi, podatkovni centri, pametne socialne poslovne platforme, integrirani sistemi, virtualna resničnosti ter digitalne tovarne. Veliki podatki, kot so strojna oprema, infrastruktura, storitve, baze podatkov in analitične tehnologije, so ključna gonilna sila za hitro digitalizacijo nemškega gospodarstva.

 
Živilska industrija 

 • Pravična trgovina in ekološki izdelki postajajo vse bolj pomembni na nemškem trgu živil. Nemčija je 2. največji ekološki trg na svetu (za ZDA) in predstavlja dobre možnosti za izvoznike ekoloških proizvodov. 
 • Staranje prebivalstva in večja ozaveščenost potrošnikov o zdravju, spodbujata povpraševanje po izdelkih za zdravje in dobro počutje ter po funkcionalnih prehranskih izdelkih. 
 • Naraščajoče število samskih gospodinjstev spodbuja povpraševanje po pripravljenih jedeh za eno osebo.
 • Super hrana, živila z oznakami (npr. brez glutena ali laktoze) in lokalno pridelani izdelki so trendi, ki privabljajo vse več nemških potrošnikov. 
 • Velik potencial na trgu imajo tudi posebni izdelki za zdravo hrano hišnih ljubljenčkov. 
 • Pomen e-trgovine še naprej narašča. Spletni supermarketi preplavljajo trg v večjih nemških mestih in ponujajo hrano po cenah, ki močno konkurirajo cenam v tradicionalnih supermarketih.
 
 
Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.


Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • Market Line Industry profiles
 • Statistični urad RS 
 • The International Trade Centre (ITC) 
 
 
Posodobljeno: marec 2023

Poglejte si tudi: