Nemčija

Gospodarske panoge Nemčije

Priložnosti na trgu


Nemški trg, ki je največji v EU, je  privlačen v številnih sektorjih in ostaja najpomembnejši trg za slovenske izvoznike.

Med najbolj zanimive in potencialno privlačne sektorje spadajo:

Napredna proizvodnja: Najboljši izvozni potencial predstavljajo strojna oprema in orodja, robotika, instrumenti za nadzor procesov, proizvodna oprema za elektroniko, kemična industrija in napredni materiali. Do leta 2025 kar 84 % nemških proizvajalcev načrtuje, da v pametne proizvodne tehnologije na leto vložijo 100 mlrd EUR ali več.

Zdravstvo: Velik potencial imajo IT storitve v zdravstvu, farmacevtski izdelki, oprema in storitve za zobozdravstveni segment ter biotehnologija.

IKT: IKT je za nemško vlado prednostni sektor. Nemška gospodarska in inovacijska politika je opisana v digitalni agendi, ki se osredotoča na digitalno infrastrukturo, digitalno gospodarstvo, digitalna delovna mesta, inovativno javno upravo, digitalna okolja v družbi, izobraževanje, raziskave, znanost, kulturo in medije ter varnost in zaščito za družbo in podjetja. Cilji politike vključujejo kibernetsko varnost, digitalizacijo nemškega gospodarstva in širitev nemškega širokopasovnega omrežja. Ključne priložnosti so na področjih kibernetske varnosti, interneta stvari, »big data«, zdravstveno informacijske tehnologije, računalništva v oblaku, ERP programov, podatkovnih centrov, pametnih platform, integriranih sistemov, virtualne resničnosti ter digitalne tovarne.

Gospodarstvo

Nemčija je največja gospodarska sila v Evropi in četrta v svetovnem merilu. Je vodilna izvoznica strojne opreme, avtomobilov, kemikalij in gospodinjskih aparatov. Nemčija ima razvit trg delovne sile, usposobljeno delovno silo in dobro razvito infrastrukturo. Še vedno ima vodilno vlogo pri obvladovanju dolžniške krize v območju evra. Tako kot njene zahodne evropske sosede se tudi Nemčija sooča z velikimi demografskimi izzivi. Izzivi, kot so nizka stopnja rodnosti in veliko povečanje priseljevanja, povečujejo pritisk na sistem socialnega varstva v državi in zahtevajo strukturne reforme.
 

Struktura BDP

Nemški kmetijski sektor prispeva 1 % BDP in zaposluje 1,3 % delovne sile. Glavni kmetijski pridelki so mleko, svinjina, krompir, sladkorna pesa, pšenica in ječmen. Po podatkih državnega statističnega urada je v Nemčiji okoli 275.000 kmetijskih gospodarstev, od katerih jih je večina samostojnih podjetnikov.

Storitveni sektor prispeva 69 % BDP in je vodilni delodajalec v državi, saj zaposluje 71,9 % delovne sile. Rast storitvenega sektorja v zadnjih letih je bila predvsem posledica velikega povpraševanja po poslovnih storitvah in razvoja novih tehnologij. Nemško gospodarstvo je močno odvisno od široke mreže malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki so povezani z mednarodnim okoljem.

Vir: EIU; Factiva, junij 2020.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 30 % BDP in zaposluje 26,9 % nemške delovne sile. Nemčija je najbolj industrializirana država v Evropi in njeno gospodarstvo je zelo raznovrstno. V industrijskem sektorju prevladuje avtomobilska industrija, ostale pomembne panoge pa so še strojna industrija, proizvodnja električne in elektronske opreme ter kemična industrija.

V letu 2019 je Nemčija beležila padec industrijske proizvodnje v višini -3,5 %. Za leto 2020 je napovedan upad v višini -18 %, v letih 2021 in 2022 pa naj bi industrijska proizvodnja spet zrasla za 7 % in 3,5 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na nemškem trgu:

 

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

Vrednost industrije osebnih avtomobilov je izračunana glede na prodajno ceno proizvajalcev (MPC) in ne vključuje davkov in dajatev. Obseg predstavlja količino popolnoma vgrajenih avtomobilov v državi.

Nemška avtomobilska industrija je v obdobju 2014-2018 upadala po -1,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegla vrednost 102,4 mlrd EUR. Za primerjavo, francoska avtomobilska industrija je v zadnjih petih letih rasla po 7,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegla vrednost 36,5 mlrd EUR, medtem ko je avtomobilska industrija Združenega kraljestva v tem obdobju upadala po -2,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegla vrednost 31,3 mlrd EUR.

Obseg nemške avtomobilske industrije se je v obdobju 2014 - 2018 zmanjševal po -2,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel skupno 5,1 mio enot. Obseg industrije naj bi se do konca leta 2023 povečal na 5,4 mio enot, kar predstavlja 0,9 % povprečno letno stopnjo rasti za obdobje 2019–2023.

Tako kot v večini evropskih držav, se vse več Nemcev, zlasti tistih iz mlajše generacije, odloča za souporabo vozil. Car2Go, ki je v lasti Daimler AG, je odličen primer uspešne platforme za souporabo vozil, ki si je utrdila svoj položaj zlasti v mestnih središčih v Nemčiji. Tehnologija izboljšuje učinkovitost in cenovno konkurenčnost električnih avtomobilov, zato se bo povpraševanje po teh vozilih v prihodnje nedvomno povečalo. Številni veliki svetovni proizvajalci avtomobilov, kot so Volvo, GM, Aston Martin in Jaguar Land Rover, so napovedali, da bodo v prihodnjem desetletju na določeni točki prešli na proizvodnjo samo električnih ali hibridnih avtomobilov. Za nove udeležence, ki želijo vstopiti v to panogo, bo segment električnih avtomobilov zato še posebej zanimiv.

Analitiki napovedujejo, da bo nemška avtomobilska industrija v obdobju 2019-2023 rasla po 0,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegla vrednost 101,9 mlrd EUR. Francoska avtomobilska industrija bo po napovedih v prihodnjih petih letih rasla po 4,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegla vrednost 42,5 mlrd EUR, medtem ko naj bi avtomobilska industrija Združenega kraljestva v napovedanem obdobju upadala po -7,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegla vrednost 20,6 mlrd EUR. Izboljšanje makroekonomskih razmer, kot je naraščanje povprečnih letnih plač, bo verjetno spodbudilo domače povpraševanje po avtomobilih v napovedanem obdobju, kar bo pomagalo k povečanju obsega prodaje. Brexit lahko negativno vpliva na rast v prihodnje, saj je Združeno kraljestvo največji izvozni trg nemške avtomobilske industrije. Morebitne carinske dajatve na nemške avtomobile bi lahko povzročile izgubo konkurenčnih prednosti, ki jih nemški avtomobilski proizvajalci trenutno uživajo v Združenem kraljestvu v primerjavi z japonskimi, ameriškimi in južnokorejskimi. Zaradi zmanjšanega izvoza bodo nemški proizvajalci verjetno znižali cene na domačem trgu, da bi povečali prodajo. Zato analitiki napovedujejo, da bo v napovedanem obdobju rast ravni porabe večja od vrednosti.


 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Bayerische Motoren Werke AG (BMW Group)
  • Daimler AG
  • Ford Motor Company
  • Volkswagen AG


V letu 2018 se je obseg avtomobilske proizvodnje v Nemčiji znižal za 9,3 % in dosegel 5,1 mio enot. Povprečna letna stopnja rasti je v letih 2014–2018 znašala -2,2 %.
 
Vrednost nemške avtomobilske industrije se je v letu 2018 znižala za -9,3 % in dosegla 102,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2014-2018 znašala -1,3 %.
 

Vrednost industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 95.714  
2015 115.315 0,5 %
2016 120.000 4,1 %
2017 117.876 -0,1 %
2018 102.372 -9,3 %


Po napovedih naj bi v letu 2023 v Nemčiji obseg proizvodnje avtomobilov dosegel  5,4 mio enot, kar je 4,7 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v letih 2019–2023  znaša 0,9 %.
 
Analitiki napovedujejo, da bo vrednost nemške proizvodnje avtomobilov v letu 2023 dosegla 101,9 mlrd EUR, kar je 4,6 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2019–2023  je 0,9 %.

 

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 105.663 -1,1 %
2020 102.203 1,0 %
2021 100.165 0,5 %
2022 99.596 1,9 %
2023 101.935 2,3 %

Volkswagen AG je vodilni konkurent na nemškem trgu avtomobilske industrije in ima 40,4 % tržni delež glede na vrednost industrije. Sledi mu BMW z 22,5 % deležem.

Tržni deleži po proizvajalcih za leto 2018 glede na vrednost (v odstotkih) 

Volkswagen 40,4 %
BMW 22,5 %
Daimler 21,7 %
Ford 10,8 %
Ostali 4,6 %
 

Nemčija predstavlja 31,5 % evropske proizvodnje avtomobilov glede na vrednost, sledi pa ji Španija z 12,7 % tržnim deležem.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2018 (v odstotkih)

Nemčija 31,5 %
Španija 12,7 %
Francija 11,2 %
Združeno kraljestvo 9,6 %
Italija 4,2 %
Ostala Evropa 30,8 %


Največja podjetja na področju proizvodnje motornih vozil v Nemčiji (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Volkswagen AG 243.184,83
Daimler AG 172.567,61
Bayerische Motoren Werke AG 100.512,01
AUDI AG 61.090,85
TRATON SE 26.733,43
Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft 16.063,66
MAN SE 12.480,48


Največja podjetja na področju proizvodnje delov za motorna vozila v Nemčiji (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Robert Bosch GmbH 53.241,47
Ford-Werke GmbH 22.728,00
ZF Friedrichshafen AG 20.029,04
MAHLE GmbH 12.972,08
Adam Opel AG 11.346,51
BENTELER Business Services GmbH 8.218,70
Knorr-Bremse AG 6.821,58

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, oktober 2019.

 

Kemična industrija

Nemčija ima za ZDA, Kitajsko in Japonsko četrto največjo kemično industrijo na svetu, hkrati pa je kemična industrija tudi tretja največja industrijska panoga v Nemčiji.

Nemčija je tudi eden najpomembnejših trgov za raziskave in razvoj kemične industrije po vsem svetu. Leta 2018 so nemške kemične družbe povečale izdatke za raziskave na približno 4,7 mlrd EUR.

Prihodki nemške kemične industrije (kamor so vključena tudi farmacevtska podjetja) so se v letu 2018 povečali za 4,5 % in prvič presegli 200 mlrd EUR.

Proizvodnja kemične industrije je bila v letu 2018 višja za 2,5 %, proizvodnja farmacevtskega sektorja pa za 11,5 %.

Poleg upočasnitve nemškega gospodarstva in šibkejše svetovne gospodarske rasti, se nemška kemična industrija spopada tudi s političnimi izzivi, kot so trgovinski konflikti z ZDA in Kitajsko, ter učinki Brexita.

V prvem četrtletju 2019 so se prihodki v nemški kemični industriji znižali za -3,8 % na 48,3 mlrd EUR, prodaja na tujih trgih pa se je zmanjšala za -4,1 %. Industrijska proizvodnja je medletno padla za -6 %, cene proizvajalcev pa so se zvišale za 1,6 %. Brez farmacevtske industrije je proizvodnja v kemični industriji v prvem četrtletju 2019 upadla za -2,5 %.

V celotnem letu 2019 naj bi se po napovedih proizvodnja kemičnih izdelkov v Nemčiji znižala za -3,5 %, medtem ko naj bi se cene proizvajalcev zvišale za 1 %. Prihodki nemške kemične industrije naj bi se v celotnem letu 2019 znižali za -2,5 % na 197,9 mlrd EUR.
 

Največja podjetja na kemične industrije v Nemčiji (2018) 

Podjetje Prihodki v mio EUR
BASF SE 64.624,44
Evonik Industries AG 15.491,31
Covestro AG 15.070,61
Brenntag AG 12.940,35
LANXESS AG 7.420,85
Bayer CropScience AG 6.186,62
Evonik Degussa GmbH 6.160,15


Vir: Factiva, oktober 2019.Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje