Nemčija

Gospodarske panoge Nemčije

Priložnosti na trgu

Nemško gospodarstvo je 4. največje na svetu in v EU ustvari približno četrtino BDP. Hkrati je z 82,9 mio prebivalcev največji potrošniški trg v EU. Nemčija je tudi največja trgovinska partnerica Slovenije.  
Nemški trg, ki ga odlikuje visoka raven produktivnosti, visoko usposobljena delovna sila, kakovosten inženiring in dobra infrastruktura, ponuja priložnosti v številnih sektorjih.
 
Med najbolj zanimive in potencialno privlačne sektorje spadajo:

Napredna proizvodnja: 
Leta 2011 je zvezna nemška vlada opredelila napredno proizvodnjo kot eno izmed najbolj prednostnih področij proizvodne tehnologije.
Najboljši izvozni potencial predstavljajo aditivna proizvodnja in napredni materiali, robotika in avtomatizacija, stroji in precizna orodja ter senzorji in merilna tehnika. Glavne panoge za napredno proizvodnjo so avtomobilska industrija, elektronika, potrošniška elektronika, varnost ter stroji in oprema.

Zdravstvo: Velik potencial imajo IT storitve v zdravstvu, farmacevtski izdelki, oprema in storitve za zobozdravstveni segment ter biotehnologija.

IKT: Nemčija ima enega največjih trgov IKT na svetu in največji trg programske opreme v Evropi. Potencialne priložnosti predstavljajo kibernetska varnost, internet stvari (IoT), veliki podatki (big data), IT v zdravstvu, računalništvo v oblaku, ERP sistemi, podatkovni centri, pametne socialne poslovne platforme, integrirani sistemi, virtualna resničnosti ter digitalne tovarne. Veliki podatki, kot so strojna oprema, infrastruktura, storitve, baze podatkov in analitične tehnologije, so ključna gonilna sila za hitro digitalizacijo nemškega gospodarstva.
 
 

Gospodarstvo

Nemčija je največja gospodarska sila v Evropi in 4. v svetovnem merilu. Je vodilna izvoznica strojne opreme, avtomobilov, kemikalij in gospodinjskih aparatov. Nemčija ima razvit trg delovne sile, usposobljeno delovno silo in dobro razvito infrastrukturo. 
 

Struktura BDP

Nemški kmetijski sektor prispeva le 1 % BDP in zaposluje 1 % delovne sile v državi. Glavni kmetijski proizvodi so mleko, svinjina, sladkorna pesa, krompir, pšenica, ječmen in žita. Večina kmetij je družinskih. Število ekoloških kmetij v zadnjih letih vztrajno narašča in je leta 2021 doseglo 26.133.
 
Nemški storitveni sektor je vodilni delodajalec, kjer je zaposlene 72 % delovne sile. Sektor prispeva 69 % BDP države. Rast storitvenega sektorja v zadnjih letih je predvsem posledica velikega povpraševanja po poslovnih storitvah in razvoja novih tehnologij. Nemški gospodarski model se močno opira na gosto mrežo malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki so zelo odprta za mednarodno okolje.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja približno 30 % BDP in zaposluje 27 % delovne sile v državi. Nemčija je najbolj industrializirana država v Evropi, njeno gospodarstvo pa je zelo raznovrstno. V industrijskem sektorju prevladuje avtomobilska industrija, ostale pomembne panoge pa so še strojna industrija, proizvodnja električne in elektronske opreme ter kemična industrija. 
Industrijska dejavnost je skoncentrirana predvsem v deželah Baden-Württemberg in Severno Porenje-Vestfalija, kjer deluje več kot polovica od 1.600 nemških proizvodnih podjetij, ki so opredeljena kot vodilna na globalnem trgu. 

V letu 2021 je Nemčija beležila rast industrijske proizvodnje v višini 4,5 %. Za leto 2022 EIU napoveduje 3,9 % rast, v letih 2023 in 2024 pa naj bi industrijska proizvodnja zrasla za 2,9 % in 1,6 %.


Vir: EIU; Factiva, april 2022.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na nemškem trgu:

 

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

Analiza vključuje proizvodnjo osebnih avtomobilov. Vrednost proizvodnje je izračunana glede na prodajno ceno proizvajalca ter ne vključuje davkov in dajatev. Obseg proizvodnje predstavlja količino popolnoma dokončanih avtomobilov v državi.

Nemška avtomobilska industrija, ki je največja v Evropi, je v zadnjih 5 letih nazadovala tako vrednostno kot količinsko. Še posebej velik padec je industrija beležila leta 2020 med pandemijo COVID-19. Leta 2021 je zabeležila nadaljnji upad proizvodnje avtomobilov. Po napovedih obseg proizvodnje verjetno ne bo dosegel ravni pred pandemijo vse do leta 2023.

Tako kot v večini preostalih evropskih držav, je prisotnost novo-ustanovljenih podjetij, ki nudijo storitve so-uporabe vozil, zmanjšala rast prodaje avtomobilov v Nemčiji, saj se vse več Nemcev, zlasti mladih, zaradi finančnih omejitev raje odloči za skupno rabo vozil kot za nakup lastnega vozila. Prav tako imajo velik vpliv na takšno izbiro tudi okoljski razlogi. Car2Go, ki je v lasti Daimlerja, je odličen primer uspešne platforme za souporabo avtomobilov, ki je utrdila svoj položaj predvsem v urbanih središčih Nemčije.

Nemška avtomobilska industrija je leta 2021 ustvarila skupne prihodke v višini 55,3 mlrd EUR, kar predstavlja -6,5 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2016 - 2021.

Obseg proizvodnje avtomobilov je v Nemčiji leta 2020 zaradi pandemije COVID-19 upadel za -23 %. Začasne zaustavitve proizvodnih obratov zaradi pomanjkanja delovne sile in hudih motenj v dobavni verigi, vključno s pomanjkanjem polprevodnikov, so povzročile strm upad proizvodnje.

Obseg industrijske proizvodnje se je v obdobju 2016 - 2021 zmanjševal po -0,4 % povprečni letni stopnji in leta 2021 dosegel skupno 3,4 mio enot. Obseg industrije naj bi se do konca leta 2026 povečal na 5,2 mio enot, kar predstavlja 8,6 % povprečno letno stopnjo rasti za obdobje 2022-2026.

Kljub upadu v tej industriji pa je segment električnih avtomobilov beležil visoko rast. Prodaja hibridnih in električnih avtomobilov je v Nemčiji v obdobju 2016-2021 rasla po 80,9 % povprečni letni stopnji.

Analitiki napovedujejo, da bo proizvodnja avtomobilov v Nemčiji v obdobju 2022-2026 rasla po 12,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2026 dosegla vrednost 98,84 mlrd EUR. 


Največji konkurenti na trgu so:

  • Volkswagen AG
  • Daimler AG
  • Ford Motor Company
  • Bayerische Motoren Werke AG (BMW Group)

V letu 2021 se je obseg avtomobilske proizvodnje v Nemčiji znižal za -2,2 % in dosegel 3.433.100 enot. Povprečna letna stopnja rasti je v letih 2017–2021 znašala -11,1 %.

Vrednost nemške avtomobilske industrije se je v letu 2021 povečala za 2,3 % in dosegla 55,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2017-2021 znašala -7,9 %.
 

Vrednost industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR
Povprečna letna
stopnja rasti
2017 76.942  
2018 70.178 -8,8 %
2019 66.965 -4,5 %
2020 54.028 -19,4 %
2021 55.297 2,3%


Po napovedih naj bi v letu 2026 v Nemčiji obseg proizvodnje avtomobilov dosegel 5.178.600 enot, kar je 50,8 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v letih 2022–2026 znaša 8,6 %.

Analitiki napovedujejo, da bo vrednost nemške proizvodnje avtomobilov v letu 2026 dosegla 98,84 mlrd EUR. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022–2026 je 12,3 %. 

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 67.895 22,9 %
2023 79.310 16,8 %
2024 87.934 10,9 %
2025 93.937 6,8 %
2026 98.841 5,2 %


Volkswagen AG je vodilni konkurent na nemškem trgu avtomobilske industrije in ima 40,9 % tržni delež glede na obseg proizvodnje. Sledi mu BMW Group s 24,2 % deležem.

Tržni deleži po proizvajalcih za leto 2021 glede na obseg proizvodnje (v odstotkih) 

 


Nemčija predstavlja 29,3 % evropske proizvodnje avtomobilov glede na vrednost, sledi pa ji Španija z 12,5 % tržnim deležem.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2021 glede na vrednost (v odstotkih)

Največja podjetja na področju proizvodnje motornih vozil v Nemčiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Volkswagen AG 280.016,20
Mercedes-Benz Group AG 149.848,96
Bayerische Motoren Werke AG 124.495,29
AUDI AG 60.073,82
Daimler Truck Holding AG 44.502,65
TRATON SE 34.268,97
Ford Deutschland Holding GmbH 24.486,68
Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.


Vir: Factiva, julij 2022.

 

Kemična industrija 

Analiza zajema specialne kemikalije, osnovne kemikalije, kemikalije za kmetijstvo ter druge kemikalije, ki vključujejo izdelke, kot so farmacevtske kemikalije. Tržne vrednosti so izračunane po prodajnih cenah proizvajalcev.

Nemški trg kemikalij je največji v Evropi (leta 2021 je predstavljal 20,9 % celotne vrednosti) in 4. največji na svetu.

Nemški trg kemikalij je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 174,93 mlrd EUR, kar predstavlja 3,7 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2016 - 2021.


Segment osnovnih kemikalij je leta 2021 predstavljal največji delež trga s skupnimi prihodki v višini 83,11 mlrd EUR, kar predstavlja 47,5 % skupne vrednosti trga. Segment specialnih kemikalij je leta 2021 ustvaril prihodke v višini 45,32 mlrd EUR, ali 25,9 % skupne vrednosti trga.

Po napovedih analitikov naj bi nemški trg kemikalij v obdobju 2022-2026 rasel po 3,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2026 dosegel vrednost 210,61 mlrd EUR. Rast trga bo spodbujalo povečano povpraševanje po kemikalijah, ki se uporabljajo v farmacevtskih izdelkih, aditivih za živila in razkužilih. Nekateri ključni trendi, ki bodo vplivali na trg v prihodnjih letih, so trajnost, digitalizacija ter osredotočenost na zdravje in varnost.

Največji konkurenti na trgu so:

  • BASF SE
  • Shell plc
  • Evonik Industries AG
  • LyondellBasell Industries N.V.
 
Vrednost nemške kemične industrije se je v letu 2021 povečala za 20,4 % in dosegla 174,93 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2017-2021 znašala 3,7 %.  


Vrednost industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 156.421 7,4 %
2018 159.719 2,1 %
2019 154.477 -3,3 %
2020 145.345 -5,9 %
2021 174.938 20,4 %

Analitiki napovedujejo, da bo vrednost nemške kemične industrije v letu 2026 dosegla 210,61 mlrd EUR, kar je 20,4 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022–2026 je 3,8 %. 

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 183.055 4,6 %
2023 189.989 3,8 %
2024 196.584 3,5 %
2025 202.925 3,2 %
2026 210.619 3,8 %

Osnovne kemikalije so največji segment nemške kemične industrije, ki predstavlja 47,5 % celotne vrednosti industrije. 

Tržna segmentacija po segmentih za leto 2021 glede na vrednost (v odstotkih) 

 Nemčija predstavlja 20,9 % evropske kemične industrije glede na vrednost, sledi pa ji Italija z 12,6 %.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2021 glede na vrednost (v odstotkih)

Največja podjetja na področju kemične industrije v Nemčiji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
BASF SE 87.964,48
Covestro AG 17.798,15
Evonik Industries AG 16.737,18
Brenntag SE 16.096,45
B. Braun Se 8.642,51
Lanxess AG 8.457,56
Wacker Chemie AG 6.947,24


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.


Vir: Factiva, julij 2022.Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje