Nemčija

Gospodarske panoge Nemčije

Priložnosti na trgu


Nemški trg, ki je največji v EU, je privlačen v številnih sektorjih in ostaja najpomembnejši trg za slovenske izvoznike.

Med najbolj zanimive in potencialno privlačne sektorje spadajo:

Napredna proizvodnja: Najboljši izvozni potencial predstavljajo strojna oprema in orodja, robotika, instrumenti za nadzor procesov, proizvodna oprema za elektroniko, kemična industrija in napredni materiali. Do leta 2025 kar 84 % nemških proizvajalcev načrtuje, da v pametne proizvodne tehnologije na leto vložijo 10 mlrd EUR ali več. 75 % nemških podjetij je v večini industrijskih panog že uvedlo digitalne rešitve, 15 mio ljudi pa je neposredno in posredno zaposlenih v nemški napredni proizvodni industriji.

Zdravstvo: Velik potencial imajo IT storitve v zdravstvu, farmacevtski izdelki, oprema in storitve za zobozdravstveni segment ter biotehnologija.

IKT: Nemčija ima enega največjih trgov IKT na svetu in največji trg programske opreme v Evropi. IKT je za nemško vlado prednostni sektor. Nemška gospodarska in inovacijska politika je opisana v digitalni agendi, ki se osredotoča na digitalno infrastrukturo, digitalno gospodarstvo, digitalna delovna mesta, inovativno javno upravo, digitalna okolja v družbi, izobraževanje, raziskave, znanost, kulturo in medije ter varnost in zaščito za družbo in podjetja. Cilji politike vključujejo kibernetsko varnost, digitalizacijo nemškega gospodarstva in širitev nemškega širokopasovnega omrežja. Ključne priložnosti so na področjih kibernetske varnosti, interneta stvari, »big data«, zdravstveno informacijske tehnologije, računalništva v oblaku, ERP programov, podatkovnih centrov, pametnih platform, integriranih sistemov, virtualne resničnosti ter digitalne tovarne. Nemčija gosti več ključnih sejmov z IKT področja, kjer lahko podjetja dosežejo globalne partnerje in kupce.
 
 

Gospodarstvo

Nemčija je največja gospodarska sila v Evropi in 4. v svetovnem merilu. Je vodilna izvoznica strojne opreme, avtomobilov, kemikalij in gospodinjskih aparatov. Nemčija ima razvit trg delovne sile, usposobljeno delovno silo in dobro razvito infrastrukturo. Zaradi izbruha pandemije COVID-19 se je nemško gospodarstvo leta 2020 skrčilo za -5,3 % (EIU). Dejansko je predelovalni sektor, čeprav omejitve nanj niso neposredno vplivale, močno zmanjšal svojo dejavnost, zaradi omejenega povpraševanja tako z notranjega kot zunanjega trga.
 

Struktura BDP

Nemški kmetijski sektor prispeva 1 % BDP in zaposluje 1 % delovne sile. Glavni kmetijski pridelki so mleko, svinjina, krompir, sladkorna pesa, pšenica in ječmen. Po podatkih državnega statističnega urada je v Nemčiji okoli 266.700 kmetijskih podjetij, od katerih jih je večina samostojnih podjetnikov. Okoli 19.900 kmetijskih podjetij se ukvarja z ekološkim kmetovanjem. Po izbruhu pandemije COVID-19 je Nemčija razglasila kmetijsko in živilsko industrijo za sistemsko pomemben sektor, vlada pa je uvedla program pomoči za likvidnost in program kreditnih jamstev za podjetja v primarni proizvodnji kmetijstva, gozdarstva, vrtnarstva, vinogradništva, ribištva, in ribogojstva.

Storitveni sektor prispeva 71 % BDP in je vodilni delodajalec v državi, saj zaposluje 72 % delovne sile. Rast storitvenega sektorja v zadnjih letih je bila predvsem posledica velikega povpraševanja po poslovnih storitvah in razvoja novih tehnologij. Nemško gospodarstvo je močno odvisno od široke mreže malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki so povezani z mednarodnim okoljem. Kriza COVID-19 je močno vplivala na vse segmente storitev, pri čemer je bil najbolj prizadet turizem. Nemški turizem bo zaradi pandemije po ocenah izgubil približno 38 mlrd EUR, zaradi velikega upada števila mednarodnih turistov. Tudi gostinska industrija je bila močno prizadeta, saj je bil celotni promet od marca do avgusta 2020 za 40,5 % nižji kot v enakem obdobju leto prej.

Vir: EIU; Factiva, april 2021.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 28 % BDP in zaposluje 27 % nemške delovne sile. Nemčija je najbolj industrializirana država v Evropi in njeno gospodarstvo je zelo raznovrstno. V industrijskem sektorju prevladuje avtomobilska industrija, ostale pomembne panoge pa so še strojna industrija, proizvodnja električne in elektronske opreme ter kemična industrija. 
Industrijska dejavnost je skoncentrirana predvsem v deželah Baden-Württemberg in Severno Porenje-Vestfalija, kjer deluje več kot polovica od 1.600 nemških proizvodnih podjetij, ki so opredeljena kot vodilna na globalnem trgu. 

V letu 2020 je Nemčija beležila padec industrijske proizvodnje v višini -8,2 %. Za leto 2021 je napovedana rast v višini 5,2 %, v letih 2022 in 2023 pa naj bi industrijska proizvodnja zrasla za 4 % in 2,9 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na nemškem trgu:

 

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

Analiza vključuje proizvodnjo osebnih avtomobilov. Vrednost proizvodnje je izračunana glede na prodajno ceno proizvajalca ter ne vključuje davkov in dajatev. Obseg proizvodnje predstavlja količino popolnoma dokončanih avtomobilov v državi.

Nemška proizvodnja avtomobilov je v obdobju 2016-2020 upadala po -9,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegla vrednost 54 mlrd EUR. Za primerjavo, francoska proizvodnja avtomobilov je v zadnjih 5 letih upadala po -9,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvarila vrednost 15,1 mlrd EUR, medtem ko je proizvodnja avtomobilov v Združenem kraljestvu v tem obdobju upadala po -13 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvarila prihodke v višini 14,5 mlrd EUR.

Obseg in vrednost proizvodnje sta v letu 2020 upadla zaradi pandemije COVID-19. Pri izvozu kitajskih delov je prišlo do hudih motenj in po vsem svetu je bilo veliko proizvodnih obratov zaprtih. To je zelo prizadelo proizvodnjo avtomobilov. Zmanjšalo pa se je tudi zaupanje potrošnikov, saj so ogrožena številna delovna mesta, gospodarstvo pa je zaradi pandemije utrpelo veliko škodo. Nakup novih avtomobilov se je zato zelo zmanjšal.

Obseg proizvodnje avtomobilov se je v Nemčiji v obdobju 2016-2020 zmanjševal po -12,8 % povprečni letni stopnji in letu 2020 dosegel 3.252.500 enot. Po napovedih analitikov se bo obseg proizvodnje v obdobju 2021-2025 povečeval po 9,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel 5.017.500 enot.

Kljub močnemu upadu avtomobilske proizvodnje v zadnjih letih, pa prinaša segment hibridnih in električnih vozil precej optimizma. Prodaja hibridnih in električnih avtomobilov se je v Nemčiji v obdobju 2016-2020 namreč povečevala po visoki, 75,6 % povprečni letni stopnji.

Analitiki napovedujejo, da bo nemška proizvodnja avtomobilov v obdobju 2021-2025 rasla po 12,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla vrednost 92,6 mlrd EUR. Francoska proizvodnja avtomobilov naj bi v prihodnjih 5 letih rasla po 9,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 ustvarila vrednost 22 mlrd EUR, proizvodnja avtomobilov v Združenem kraljestvu pa naj bi v napovedanem obdobju rasla po 8,4 % povprečni letni stopnji in v letu2025 dosegla vrednost 19,9 mlrd EUR.


Največji konkurenti na trgu so:

  • Volkswagen AG
  • Daimler AG
  • Ford Motor Company
  • Bayerische Motoren Werke AG (BMW Group)


V letu 2020 se je obseg avtomobilske proizvodnje v Nemčiji znižal za -32 % in dosegel 3.252.500 enot. Povprečna letna stopnja rasti je v letih 2016–2020 znašala -12,8 %.

Vrednost nemške avtomobilske industrije se je v letu 2020 znižala za -21,1 % in dosegla 54 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2016-2020 znašala -9,1 %.  
 

Vrednost industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 81.261  
2017 79.734  
2018 69.322 -9,3 %
2019 69.732 -4,4 %
2020 54.035 -21,1 %


Po napovedih naj bi v letu 2025 v Nemčiji obseg proizvodnje avtomobilov dosegel 5.017.500 enot, kar je 54,3 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v letih 2021–2025 znaša 9,1 %.

Analitiki napovedujejo, da bo vrednost nemške proizvodnje avtomobilov v letu 2025 dosegla 92,6 mlrd EUR. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021–2025 je 12,9 %. 
 

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 63.500 23,6 %
2022 72.393 11,2 %
2023 83.539 11,5 %
2024 91.525 14,4 %
2025 92.622 4,7 %Volkswagen AG je vodilni konkurent na nemškem trgu avtomobilske industrije in ima 41 % tržni delež glede na obseg proizvodnje. Sledi mu BMW Group s 23,4 % deležem.

Tržni deleži po proizvajalcih za leto 2020 glede na obseg proizvodnje (v odstotkih) 

Volkswagen Group 41,0 %
BMW Group 23,4 %
Daimler Group 20,2 %
Ford Group 10,4 %
Ostali 5,0 %
 

Nemčija predstavlja 30,3 % evropske proizvodnje avtomobilov glede na vrednost, sledi pa ji Španija s 14,2 % tržnim deležem.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 glede na vrednost (v odstotkih)

Nemčija 30,3 %
Španija 14,2 %
Francija 8,5 %
Združeno kraljestvo 8,0 %
Italija 3,9 %
Ostala Evropa 35,1 %


Največja podjetja na področju proizvodnje motornih vozil v Nemčiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Volkswagen AG 230.078,67
Daimler AG 159.290,07
Bayerische Motoren Werke AG 102.185,38
AUDI AG 51.586,12
TRATON SE 23.308,88
MAN SE 11.187,85
Daimler Truck Ag 9.238,45


Največja podjetja na področju proizvodnje delov za motorna vozila v Nemčiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
ZF Friedrichshafen AG 18.827,37
Ford-Werke GmbH 18.765,97
Schaeffler AG 13.006,73
MAHLE GmbH 12.193,80
Adam Opel AG 10.665,76
BENTELER Business Services GmbH 7.725,60
Knorr-Bremse AG 6.355,48

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, avgust 2021.

 

Kemična industrija 

Analiza zajema specialne kemikalije, osnovne kemikalije, kemikalije za kmetijstvo ter druge kemikalije, ki vključujejo izdelke, kot so farmacevtske kemikalije. Tržne vrednosti so izračunane po prodajnih cenah proizvajalcev.

Nemški kemični trg je največji v Evropi in 3 največji na svetu. Nemčija je idealna lokacija za trgovsko središče Evrope, hkrati pa privablja tudi nekatere najbolj usposobljene znanstvenike.

Nemška kemična industrija je v obdobju 2016-2020 rasla po 0,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvarila vrednost 148,9 mlrd EUR. Za primerjavo, francoska kemična industrija je v zadnjih 5 letih upadala po -1,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvarila vrednost 67,7 mlrd EUR, kemična industrija Združenega kraljestva pa je v tem obdobju rasla po 0,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvarila prihodke v višini 56,7 mlrd EUR.

Nemška kemična industrija se je leta 2020 zmanjšala za -1,9 %, kar je deloma posledica pandemije COVID-19, zaradi katere se je ustavilo veliko gospodarskih aktivnosti. Zaradi tega je povpraševanje po kemikalijah upadlo, dobavne verige so bile prekinjene, zaloge kemičnih podjetij pa so dosegle rekordne vrednosti. Vsi ti dejavniki so negativno vplivali na nemško kemično industrijo. Opazno se je zmanjšalo povpraševanje po kemičnih izdelkih, povezanih z avtomobilsko in gradbeno industrijo. Pandemija pa je ustvarila nove priložnosti za biocidne barve in premaze, kar je nekoliko izravnalo upad.

Največji segment v nemški kemični industriji so osnovne kemikalije. Ta segment je v letu 2020 ustvaril vrednost 68,7 mlrd EUR, kar predstavlja 46,1 % celotne vrednosti industrije. Segment specialnih kemikalij je v tem letu ustvaril prihodke v višini 38 mlrd EUR ali 25,5 % celotne vrednosti industrije.

Analitiki napovedujejo, da bo nemška kemična industrija v obdobju 2021-2025 rasla po 2,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 ustvarila vrednost 158,2 mlrd EUR. Francoska kemična industrija naj bi v prihodnjih 5 letih rasla po 1,5 % povprečni letni stopnji in v letu 29025 ustvarila vrednost 68,4 mlrd EUR, kemična industrija Združenega kraljestva pa naj bi po napovedih v tem obdobju rasla po 1,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 ustvarila vrednost 57,9 mlrd EUR.

Rast trga bo spodbudila ponovna rast povpraševanja, zlasti po kemikalijah, ki se uporabljajo v farmacevtskih izdelkih, aditivih za živila in razkužilih, po katerih je zaradi pandemije večje povpraševanje. Nekateri ključni trendi, ki naj bi v prihodnjih letih vplivali na trg, so trajnost, digitalizacija in osredotočenost na zdravje in varnost. Konkurenti na trgu, ki se bodo prilagodili tem trendom, bodo beležili večje povpraševanje in večjo rast v napovedanem obdobju.

Počasnejša gospodarska rast, zmanjšanje industrijske aktivnosti in negotovost na trgu zaradi trgovinskih sporov, so razlogi za skromne napovedi rasti nemške kemične industrije po letu 2021. Združeno kraljestvo je pomembna trgovinska partnerica in eden največjih trgov v EU za nemško kemično in farmacevtsko industrijo. Odhod Združenega kraljestva iz EU bi lahko povzročil, da bo trgovina med državama v naslednjih letih vse dražja.

Največji konkurenti na trgu so:

  • BASF SE  
  • Royal Dutch Shell plc
  • Evonik Industries AG
  • LyondellBasell Industries N.V.
 
Vrednost nemške kemične industrije se je v letu 2020 znižala za -1,6 % in dosegla 148,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2016-2020 znašala 0,6 %. 


Vrednost industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 149.459  
2017 153.893 4,8 %
2018 151.016 2,5 %
2019 154.107 -3,2 %
2020 148.859 -1,6 %


Analitiki napovedujejo, da bo vrednost nemške kemične industrije v letu 2025 dosegla 158,2 mlrd EUR, kar je 13,7 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021–2025 je 2,6 %. 


Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 147.500 4,3 %
2022 153.675 1,6 %
2023 163.362 2,7 %
2024 160.338 2,5 %
2025 158.196 2,0 %


Osnovne kemikalije so največji segment nemške kemične industrije, ki predstavlja 46,1 % celotne vrednosti industrije. 

Tržna segmentacija po segmentih za leto 2020 glede na vrednost (v odstotkih)

Osnovne kemikalije 46,1 %
Specialne kemikalije 25,5 %
Kemikalije za kmetijstvo 15,0 %
Ostale kemikalije 13,4 %
 
 
Nemčija predstavlja 21,5 % evropske kemične industrije glede na vrednost, sledi pa ji Italija z 11,1 %.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 glede na vrednost (v odstotkih)

Nemčija 21,5 %
Italija 11,1 %
Francija 9,8 %
Španija 9,1 %
Združeno kraljestvo 8,2 %
Ostala Evropa 40,3 %
 


Največja podjetja na področju kemične industrije v Nemčiji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
BASF SE 61.058,32
Evonik Industries AG 12.592,78
Brenntag SE 12.155,92
Covestro AG 11.051,59
B. Braun Se 7.421,43
Lanxess AG 6.301,04
Bayer CropScience Aktiengesellschaft 5.685,65


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, avgust 2021.Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje