Nemčija

Gospodarske panoge Nemčije

Priložnosti na trgu


Nemški trg, ki je največji v EU, je privlačen v številnih sektorjih in ostaja najpomembnejši trg za slovenske izvoznike.

Med najbolj zanimive in potencialno privlačne sektorje spadajo:

Napredna proizvodnja: Najboljši izvozni potencial predstavljajo strojna oprema in orodja, robotika, instrumenti za nadzor procesov, proizvodna oprema za elektroniko, kemična industrija in napredni materiali. Do leta 2025 kar 84 % nemških proizvajalcev načrtuje, da v pametne proizvodne tehnologije na leto vložijo 10 mlrd EUR ali več. 75 % nemških podjetij je v večini industrijskih panog že uvedlo digitalne rešitve, 15 mio ljudi pa je neposredno in posredno zaposlenih v nemški napredni proizvodni industriji.

Zdravstvo: Velik potencial imajo IT storitve v zdravstvu, farmacevtski izdelki, oprema in storitve za zobozdravstveni segment ter biotehnologija.

IKT: Nemčija ima enega največjih trgov IKT na svetu in največji trg programske opreme v Evropi. IKT je za nemško vlado prednostni sektor. Nemška gospodarska in inovacijska politika je opisana v digitalni agendi, ki se osredotoča na digitalno infrastrukturo, digitalno gospodarstvo, digitalna delovna mesta, inovativno javno upravo, digitalna okolja v družbi, izobraževanje, raziskave, znanost, kulturo in medije ter varnost in zaščito za družbo in podjetja. Cilji politike vključujejo kibernetsko varnost, digitalizacijo nemškega gospodarstva in širitev nemškega širokopasovnega omrežja. Ključne priložnosti so na področjih kibernetske varnosti, interneta stvari, »big data«, zdravstveno informacijske tehnologije, računalništva v oblaku, ERP programov, podatkovnih centrov, pametnih platform, integriranih sistemov, virtualne resničnosti ter digitalne tovarne. Nemčija gosti več ključnih sejmov z IKT področja, kjer lahko podjetja dosežejo globalne partnerje in kupce.
 
 

Gospodarstvo

Nemčija je največja gospodarska sila v Evropi in 4. v svetovnem merilu. Je vodilna izvoznica strojne opreme, avtomobilov, kemikalij in gospodinjskih aparatov. Nemčija ima razvit trg delovne sile, usposobljeno delovno silo in dobro razvito infrastrukturo. Zaradi izbruha pandemije COVID-19 se je nemško gospodarstvo leta 2020 skrčilo za -5,3 % (EIU). Dejansko je predelovalni sektor, čeprav omejitve nanj niso neposredno vplivale, močno zmanjšal svojo dejavnost, zaradi omejenega povpraševanja tako z notranjega kot zunanjega trga.
 

Struktura BDP

Nemški kmetijski sektor prispeva 1 % BDP in zaposluje 1 % delovne sile. Glavni kmetijski pridelki so mleko, svinjina, krompir, sladkorna pesa, pšenica in ječmen. Po podatkih državnega statističnega urada je v Nemčiji okoli 266.700 kmetijskih podjetij, od katerih jih je večina samostojnih podjetnikov. Okoli 19.900 kmetijskih podjetij se ukvarja z ekološkim kmetovanjem. Po izbruhu pandemije COVID-19 je Nemčija razglasila kmetijsko in živilsko industrijo za sistemsko pomemben sektor, vlada pa je uvedla program pomoči za likvidnost in program kreditnih jamstev za podjetja v primarni proizvodnji kmetijstva, gozdarstva, vrtnarstva, vinogradništva, ribištva, in ribogojstva.

Storitveni sektor prispeva 71 % BDP in je vodilni delodajalec v državi, saj zaposluje 72 % delovne sile. Rast storitvenega sektorja v zadnjih letih je bila predvsem posledica velikega povpraševanja po poslovnih storitvah in razvoja novih tehnologij. Nemško gospodarstvo je močno odvisno od široke mreže malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki so povezani z mednarodnim okoljem. Kriza COVID-19 je močno vplivala na vse segmente storitev, pri čemer je bil najbolj prizadet turizem. Nemški turizem bo zaradi pandemije po ocenah izgubil približno 38 mlrd EUR, zaradi velikega upada števila mednarodnih turistov. Tudi gostinska industrija je bila močno prizadeta, saj je bil celotni promet od marca do avgusta 2020 za 40,5 % nižji kot v enakem obdobju leto prej.

Vir: EIU; Factiva, april 2021.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 28 % BDP in zaposluje 27 % nemške delovne sile. Nemčija je najbolj industrializirana država v Evropi in njeno gospodarstvo je zelo raznovrstno. V industrijskem sektorju prevladuje avtomobilska industrija, ostale pomembne panoge pa so še strojna industrija, proizvodnja električne in elektronske opreme ter kemična industrija. 
Industrijska dejavnost je skoncentrirana predvsem v deželah Baden-Württemberg in Severno Porenje-Vestfalija, kjer deluje več kot polovica od 1.600 nemških proizvodnih podjetij, ki so opredeljena kot vodilna na globalnem trgu. 

V letu 2020 je Nemčija beležila padec industrijske proizvodnje v višini -8,6 %. Za leto 2021 je napovedana rast v višini 6,9 %, v letih 2022 in 2023 pa naj bi industrijska proizvodnja zrasla za 4 % in 1,4 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na nemškem trgu:

 

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

Analiza vključuje proizvodnjo osebnih avtomobilov. Vrednost proizvodnje je izračunana glede na prodajno ceno proizvajalca ter ne vključuje davkov in dajatev. Obseg proizvodnje predstavlja količino popolnoma dokončanih avtomobilov v državi.

Nemška avtomobilska industrija, ki je največja v Evropi, je v zadnjih petih letih upadala, tako po vrednosti kot tudi po obsegu. Zaradi pandemije COVID-19 bo po napovedih nemška avtomobilska industrija v letu 2020 še naprej upadala, manjše okrevanje je napovedano šele od leta 2021 naprej.

Vrednost proizvodnje avtomobilov v Nemčiji se je v obdobju 2015-2019 zniževala po -2,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegla 68,5 mlrd EUR. Za primerjavo, francoska proizvodnja avtomobilov je v zadnjih petih letih rasla po 5,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegla vrednost 25,8 mlrd EUR, medtem ko je proizvodnja avtomobilov v Združenem kraljestvu v tem obdobju upadala po -3,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegla 20,4 mlrd EUR.

Obseg proizvodnje avtomobilov se je v Nemčiji med leti 2015-2019 zmanjševal po -4,9 % povprečni letni stopnji in je leta 2019 dosegel skupno 4.661.300 enot. Obseg proizvodnje naj bi se do konca leta 2024 znižal na 4.567.900 enot, kar predstavlja -0,4 % povprečno letno stopnjo rasti za obdobje 2020–2024.

Tehnologija izboljšuje učinkovitost in cenovno konkurenčnost električnih avtomobilov, zato se bo povpraševanje po teh vozilih v prihodnjih letih nedvomno povečalo. Številni veliki svetovni proizvajalci avtomobilov, kot so Volvo, GM, Aston Martin in Jaguar Land Rover, so že napovedali, da bodo v prihodnjem desetletju prešli na proizvodnjo samo električnih ali hibridnih avtomobilov. Za nove konkurente, ki želijo vstopiti v to panogo, je zato segment električnih avtomobilov še posebej zanimiv. 

Analitiki napovedujejo, da bo nemška proizvodnja avtomobilov v obdobju 2020-2024 rasla po 0,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla vrednost 64,8 mlrd EUR. Francoska proizvodnja avtomobilov naj bi po napovedih v prihodnjih petih letih rasla po 1,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla vrednost 25 mlrd EUR, medtem ko naj bi proizvodnja avtomobilov v Združenem kraljestvu v napovedanem obdobju upadala po -1,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla vrednost 17 mlrd EUR. Globalna pandemija COVID-19 ima velik vpliv na avtomobilsko industrijo v svetu. Pri izvozu kitajskih delov je prišlo do velikih zastojev in številni proizvajalci so morali zapreti proizvodne obrate. Tudi vsi vodilni proizvajalci avtomobilov v Nemčiji so marca 2020 začasno zaustavili proizvodnjo. To bo v letu 2020 povzročilo še nadaljnji upad v avtomobilski proizvodnji v državi.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Volkswagen AG
  • Daimler AG
  • Ford Motor Company
  • Bayerische Motoren Werke AG (BMW Group)

V letu 2019 se je obseg avtomobilske proizvodnje v Nemčiji znižal za -9 % in dosegel 4.661.300 enot. Povprečna letna stopnja rasti je v letih 2015–2019 znašala -4,9 %.
 
Vrednost nemške avtomobilske industrije se je v letu 2019 znižala za -4,4 % in dosegla 68,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2015-2019 znašala -2,5 %. 
 

Vrednost industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 76.576  
2016 79.729 4,1 %
2017 78.318 -0,1 %
2018 68.050 -9,3 %
2019 68.482 -4,4 %

Po napovedih naj bi v letu 2024 v Nemčiji obseg proizvodnje avtomobilov dosegel 4.567.900 enot, kar je -2 % manj kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v letih 2020–2024 znaša -0,4 %.

Analitiki napovedujejo, da bo vrednost nemške proizvodnje avtomobilov v letu 2024 dosegla 64,8 mlrd EUR. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020–2024 je 0,9 %. 
 

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 64.272 -7,9 %
2021 65.446 3,7 %
2022 64.444 2,9 %
2023 64.462 3,3 %
2024 64.758 2,9 %


Volkswagen AG je vodilni konkurent na nemškem trgu avtomobilske industrije in ima 41 % tržni delež glede na obseg proizvodnje. Sledi mu Daimler Group z 22,9 % deležem.

Tržni deleži po proizvajalcih za leto 2019 glede na obseg proizvodnje (v odstotkih) 

Volkswagen Group 41,0 %
Daimler Group 22,9 %
BMW Group 21,5 %
Ford Group 10,8 %
Ostali 3,8 %
 

Nemčija predstavlja 29,8 % evropske proizvodnje avtomobilov glede na vrednost, sledi pa ji Španija s 13,5 % tržnim deležem.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2019 glede na vrednost (v odstotkih)

Nemčija 29,8 %
Španija 13,5 %
Francija 11,2 %
Združeno kraljestvo 8,9 %
Italija 3,9 %
Ostala Evropa 32,7 %


Največja podjetja na področju proizvodnje motornih vozil v Nemčiji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Volkswagen AG 244.267,57
Daimler AG 167.025,56
Bayerische Motoren Werke AG 100.759,69
AUDI AG 53.836,48
TRATON SE 26.010,33
MAN SE 12.243,74
Daimler Truck Ag 9.426,44


Največja podjetja na področju proizvodnje delov za motorna vozila v Nemčiji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Robert Bosch GmbH 51.065,54
Ford-Werke GmbH 20.860,41
ZF Friedrichshafen AG 19.210,47
MAHLE GmbH 12.441,92
Adam Opel AG 10.882,79
BENTELER Business Services GmbH 7.882,81
Knorr-Bremse AG 6.706,87

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2020.

 

Kemično-farmacevtska industrija (PharmaChem)

Nemška kemično-farmacevtska industrija je največja v Evropi, četrta največja na svetu (za ZDA, Kitajsko in Japonsko), hkrati pa je tudi tretja največja industrijska panoga v Nemčiji.

V letu 2019 se je vrednost proizvodnje v tej industriji zmanjšala za -7,4 %, samo v kemični industriji pa za -3 %.

Prodaja v panogi je v letu 2019 dosegla 198,3 mlrd EUR, od tega 73,8 mlrd EUR na domačem, 124,4 mlrd EUR pa na tujih trgih. Izkoriščenost proizvodnih kapacitet je bila v letu 2019 83 %. Konec leta 2019 je bilo v kemično-farmacevtski industriji v Nemčiji zaposlenih 463.918 delavcev.

V Q1 2020 se je proizvodnja v nemški kemično-farmacevtski industriji povečala za 3,2 % v primerjavi s predhodnim četrtletjem, oziroma za 0,9 % v primerjavi s Q1 2019. Ne glede na padanje cen nafte so cene kemičnih izdelkov v Q1 2020 ostale stabilne v primerjavi s Q1 2019.
Industrijo v Q1 2020 še ni prizadela pandemija korona virusa, predvsem zaradi močnega povpraševanja po farmacevtskih izdelkih, različnih higienskih izdelkih in embalažnih materialih. A vse kaže, da se pričakuje huda recesija, saj zmanjšanje naročil, motnje v dobavni verigi in pomanjkanje transportnih zmogljivosti, povzročajo podjetjem precejšnje težave. Januarja in februarja 2020 so krizo v panogi zaznali le pri poslovanju z Azijo, saj se je kitajsko gospodarstvo zaradi pandemije krčilo. Od marca 2020 naprej pa je pandemija upočasnila gospodarsko rast in povpraševanje po kemikalijah po vsem svetu. Številni deli evropskega gospodarstva so se ustavili.
V Q1 2020 je v nemški kemično-farmacevtski industriji delalo približno 464.000 ljudi, stopnja zaposlenosti je bila v primerjavi z letom 2019 stabilna.

Od januarja do marca 2020 se je prodaja v industriji povečala na 49,5 mlrd EUR, kar predstavlja 0,6 % rast v primerjavi s prejšnjim četrtletjem. Domača prodaja se je povečala za 3,3 %, medtem ko je prodaja na tujih trgih upadla za skoraj -1 %.

Za celotno leto 2020 analitiki pričakujejo velik padec proizvodnje in prodaje v nemški kemično-farmacevtski industriji, a je točne številke zaradi hitro spreminjajoče se situacije težko napovedati. Nemčija predstavlja 21,5 % evropske kemično-farmacevtske industrije glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2019 (v odstotkih)

Nemčija 21,5 %
Italija 11,9 %
Francija ¸10,0 %
Španija 9,0 %
Združeno kraljestvo 7,8 %
Ostale države v regiji 39,8 %

 

Največja podjetja v kemični industriji v Nemčiji (2019) 

Podjetje Prihodki v mio EUR
BASF SE 57.352,10
Linde Gmbh 18.416,50
Evonik Industries AG 12.674,01
Brenntag AG 12.397,28
Covestro AG 12.001,05
LANXESS AG 6.576,79
Bayer CropScience Aktiengesellschaft 5.801,35


Največja podjetja v farmacevtski industriji v Nemčiji (2019) 

Podjetje Prihodki v mio EUR
Bayer AG 42.103,26
C.H. Boehringer Sohn AG & Co. KG 18.368,03
Merck KGaA 15.617,22
Fresenius Kabi Aktiengesellschaft 5.894,22
Roche Diagnostics GmbH 4.775,66
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 4.775,00
Sanacorp Pharmahandel GmbH 3.985,01


Vir: Factiva, julij 2020.Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje