Nemčija

Prodaja v Nemčijo

 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Nemški potrošniki uživajo visok življenjski standard. Imajo nizko stopnjo lojalnosti in radi kupujejo izdelke po znižani ceni. Radi primerjajo cene in kupujejo v diskontnih prodajalnah. Cena je odločilen kriterij pri nakupu osnovnih izdelkov. Za trajnejše potrošne izdelke so pomembni kriteriji nakupne odločitve varnost, kakovost, prestiž in udobje. Pri profesionalnem blagu pa so osredotočeni predvsem na kakovost, zanesljivost, storitve dobavitelja in poprodajne storitve.

Nemci radi kupujejo izdelke, ki so okolju prijazni, trajnostni, ekološki in povezani z zdravim načinom življenja. Radi kupujejo preko katalogov in preko spleta.
 

Tržne poti, distribucija

Nemški maloprodajni trg je največji v Evropski uniji. V letu 2017je dosegel vrednost 513,3 mlrd EUR, za leto 2018 po je vrednost ocenjena na 523, mlrd EUR. Za nemški maloprodajni trg je značilna visoka stopnja konsolidacije, veliko število majhnih neodvisnih trgovin in prevlada distribucijskih kanalov v mestnih središčih.

Tradicionalna trgovina na drobno ima na trgu 24,8 % tržni delež, specializirani hipermarketi 22 %, trgovine z neživili 13 %, hipermarketi 11,7 %, diskonti 11 %, supermarketi 7,9 %, prodaja na daljavo 5,8 % in veleblagovnice 3,8 % tržni delež. Supermarketi so bili v zadnjih petih letih najhitreje rastoči distribucijski kanal, zlasti zaradi sposobnosti prilagajanja novim trendom prehranjevalnih navad in družbenih sprememb. Hipermarketi stagnirajo, čeprav ostajajo priljubljeni zlasti na primestnih območjih, saj imajo široko ponudbo in konkurenčne cene. Za segment prehrambnih izdelkov so značilni konsolidacija, nasičenost trga, močna konkurenca in nizke cene. Potrošniki raje nakupujejo v manjših, neodvisnih trgovinah z živili. Nemški maloprodajni trg je dosegel visoko stopnjo zrelosti. V prihodnjih petih letih je zato napovedana skromna, a stalna rast.

Spletna maloprodaja je v Nemčiji v letu 2017 zrasla za 9,5 % in dosegla vrednost 85 mlrd EUR, v letu 2018 pa bo po ocenah dosegla 93 mlrd EUR. 82 % internetnih uporabnikov v Nemčiji je v letu 2017 opravilo vsaj en spletni nakup. Nemci preko spleta radi kupujejo knjige/filme/glasbo/igre (47 %), oblačila (43 %) ter elektronske in električne potrošne izdelke (41 %).

70 % nemških kupcev pred nakupom vedno poišče informacije o izdelkih. Pri spletnem nakupovanju so opisi izdelkov najpomembnejši kriterij nakupne odločitve. Zelo pomembni so tudi podatki o pogojih pošiljanja.
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
Lidl Stiftung & Co. KG 39.491,20
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG 31.321,64
REWE Deutscher Supermarkt AG & Co. KGaA 27.132,49
Arcandor AG 24.106,97
Media-Saturn-Holding GmbH 20.798,76
McKesson Europe AG 20.056,58
Netto Marken-Discount AG & Co. KG 12.458,09
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Najbolj priljubljen plačilni mehanizem je elektronski prenos sredstev (SWIFT). Akreditiv, dokumentrni inkaso, avansno plačilo in menice se redko uporabljajo. Običajni plačilni roki do 21 do 30 dni, povprečen rok izplačila pa je bil v letu 2018 42 dni.
 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Nemčijo na 6. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev. Nemški transportni sektor je v zadnjih petih letih rasel po 1 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 dosegel vrednost 78,2 mlrd EUR. Nemčija je zaradi svoje centralne pozicije v EU idealna lokacija za logistična vozlišča in distribucijska središča. V Nemčiji imajo sedež nekateri največji logistični konkurenti v Evropi, kot je na primer Deutsche Bahn.

Največ transporta v Nemčiji se odvija po cestah. Ta segment je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 64,4 mlrd EUR, kar predstavlja 82,4 % celotne vrednosti sektorja. Tako kot večina drugih evropskih držav tudi Nemčija trguje predvsem s sosednjimi in bližnjimi državami. Tesni evropski trgovinski partnerji so Francija, Združeno kraljestvo, Nizozemska in Italija, pomembno vlogo pa imata tudi Kitajska in ZDA.

Poleg cestnega omrežja ima Nemčija zelo dobro razvito tudi mrežo železniških povezav. V letu 2017 je obseg prepeljanega blaga poi železnici prvič presegel 400 mio ton. Po morju je bilo v letu 2017 prepeljanih 299,5 mio ton blaga. Glavna nemška pristanišča so Hamburg, Wilhelmshaven, Bremen, Rostock in Lübeck.

Analitiki ocenjujejo, da bo nemši transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 1,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 dosegel vrednost 78,1 mlrd EUR.
 
Tržna segmentacija po segmentih za leto 2017
 
Segment Odstotek
Cestni transport 82,4 %
Letalski transport 6,6 %
Pomorski transport 5,6 %
Železniški transport 5,4 %
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:Posodobljeno februar 2019.