Nemčija

Predstavitev gospodarstva Nemčije

Predstavitev države

 
Uradni naziv Bundesrepublik Deutschland / Zvezna republika Nemčija
Mednarodna oznaka DE/DEU 
Glavno mesto Berlin
Velikost (km2) 356.970
Prebivalci (mio) 82,9
Uradni jezik Nemški. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (26,7 %), protestanti (24,3 %), muslimani (3,5 %)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas
Klicna številka + 49 

Prebivalstvo Nemčije


Nemčija ima 82,9 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Berlin 3.426.000
Hamburg 1.739.000
München 1.260.000
Köln 963.000
Frankfurt 650.000
Stuttgart 593.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika 16 dežel, vsaka dežela ima svojo vlado in parlament. Zahodna Nemčija se je združila z Vzhodno 3. oktobra 1990.

Pravni sistem:

Temeljni zakon (Grundgesetz) iz leta 1949

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament. Bundestag (spodnji dom) ima trenutno 631 članov (299 je neposredno izvoljenih iz posameznih volilnih enot, 332 pa preko strankarskih list v posamezni deželi, tako da se doseže sorazmerna zastopanost). Prag za vstop v Bundestag je vsaj 5 % volilnih glasov. Bundesrat (zgornji dom) sestavlja 16 članov, ki jih imenujejo deželne oblasti. 

Volitve:

Zadnje volitve so bile 26. septembra 2021. (Bundestag); naslednje zvezne volitve bodo  predvidoma septembra 2025.

Vodstvo države:

Zvezni predsednik je izvoljen za največ dve petletni obdobji. Izvoli ga Zvezna skupščina, ki je sestavljena iz članov Bundestaga in predstavnikov deželnih parlamentov. Predsednik ima predvsem ceremonialno vlogo.

Predsednik Frank-Walter Steinmeier (od 12. februarja 2017).

Izvršilna oblast:

Zvezno vlado vodi kancler, ki ga izvoli Bundestag na predlog zveznega predsednika.
Nemška levosredinska Socialdemokratska stranka (SDP) je na zadnjih zveznih volitvah, ki so potekale 26. septembra 2021, dosegla tesno zmago pred stranko bivše kanclerke Angele Merkel. SDP je pod vodstvom Olafa Scholza osvojila 25,7 % glasov, medtem ko je konzervativni blok pod vodstvom Armina Lascheta osvojil 2. mesto s 24,1 %. SPD je konec novembra sklenila koalicijsko pogodbo z liberalno FDP in okoljskimi Zelenimi.

Nemški kancler: Olaf Scholz (od 8.12.2021).

 

Nemčija je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 82,8 82,9 82,9 82,9 82,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 238++ 238 238
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 4.635,3 4.227,9 3.866,1 3.595,2 3.401,8
 BDP per capita (v EUR): 55.976 51.029 46.648 43.374 41.071
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 5.493,8 5.311,5 5.095,9 4.125,3 4.111,4
 BDP per capita (PPP, v EUR): 66.353 64.109 61.485 49.773 49.637
 Rast BDP (v %): 1,0 -0,1 1,9 2,6 -4,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,0 2,9 3,1 3,6 3,7
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,4 5,9 8,7 3,2 0,4
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -1.399,8 -1.368,5 -1.436,8 -1.169,8 -1.000,4
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 1.639,1 1.539,4 1.549,9 1.364,8 1.192,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,5 1,6 3,5 9,5 -10,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,2 1,0 7,0 8,9 -9,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 69,6 47,7 45,0 81,1 141,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 3.976,6+ 7.643,5 6.924,2 5.927,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 3.617,4+ 7.161,6 6.297,8 5.075,4
Stopnja tveganja države (op): / 24 22 18 17
Razred tveganja (op): / B B A A
Enostavnost poslovanja**: / / / / 22

 


Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.                                                                                                     
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun (posodobljeno september 2023).                                                                                                      
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2018-2021 po podatkih Svetovne banke.                                                                                                     
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2023.
 


Delo v Nemčiji

 
Državljani EU ali Švice imajo pravico do proste zaposlitve na nemškem trgu dela brez posebnih omejitev. V primeru daljšega bivanja se izda le dovoljenje za prebivanje.

Tujci morajo v primeru zaposlitve v Nemčiji pridobiti delovno dovoljenje. Nemški zvezni zavod za zaposlovanje in nemški urad za priseljevanje podrobno pregledata vsako prošnjo v zvezi z zaposlitvijo tujcev iz tretjih držav, preden sprejmeta ustrezno odločitev o izdaji delovnega dovoljenja.
 
Največ možnosti za zaposlitev v Nemčiji imajo:

 • usposobljeni inženirji v avtomobilski, gradbeni, strojni, ladjedelniški in elektronski industriji
 • IT strokovnjaki
 • zdravstveni delavci
 • znanstveniki, raziskovalci in učitelji
 • bankirji in finančniki
 • strokovnjaki v turizmu in gostinstvu

 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Uradna minimalna plača v Nemčiji je januarja 2023 znašala 12 EUR na uro, kar je ena najvišjih stopenj v Evropi.

Povprečna bruto mesečna plača je decembra 2022 znašala 4.035 EUR, kar po odbitih davkih znaša približno 2.800 EUR.

Po kategorijah poklicev imajo v Nemčiji najvišje plače zdravniki, pravniki in kvalificirani inženirji, ki zaslužijo več kot 5.000 EUR bruto na mesec.
Vodje, programerji, učitelji, arhitekti in novinarji zaslužijo med 3.000 in 5.000 EUR bruto mesečno.
Navadni delavci, natakarji, prodajalci, taksisti in drugi nizko-kvalificirani delavci dobijo do 2.000 EUR bruto na mesec. 

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 4,9 -0,9 1,7 1,2
Rast javne potrošnje 1,2 0,4 4,2 1,7
Rast investicij 0,5 1,8 1,4 2,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, september 2023.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

 • Nemčija je v letu 2022 izvozila za 1.582,1 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 1.476,7 mlrd EUR. 
 • Presežek v blagovni menjavi je znašal 105,4 mlrd EUR. 
 • V letu 2022 je Nemčija največ izvažala vozila, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, farmacevtske izdelke ter optično, tehnično in medicinsko opremo.
 • Največ so v letu 2022 izvozili v ZDA (9,9 % od celotnega izvoza), sledijo Francija, Nizozemska, Kitajska in Poljska.
 • Nemčija je v letu 2022 največ uvažala nafto in plin, električno in elektronsko opremo, strojno opremo, vozila ter farmacevtske izdelke.
 • Največ so v letu 2022 uvozili iz Kitajske (12,8 % od celotnega uvoza), sledijo Nizozemska, ZDA, Poljska in Italija.

 

Nemčija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020- 2025 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Mineralna goriva, olja 13,3 Vozila 15,6
Električna in elektronska oprema 12,7 Stroji, jedrski reaktorji 15,3
Stroji, jedrski reaktorji 11,1 Električna in elektronska oprema 10,7
Vozila 8,7 Farmacevtski izdelki 7,5
Farmacevtski izdelki 5,1 Optična, tehn. in medic. oprema 4,8
 
Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Kitajska 12,8 ZDA 9,9
Nizozemska 7,6 Francija 7,3
ZDA 6,1 Nizozemska 6,9
Poljska 5,3 Kitajska 6,8
Italija 5,2 Poljska 5,7
Slovenija (36. mesto) 0,5 Slovenija (37. mesto) 0,4Vir: Factiva; ITC, junij 2023.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

 
 • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Nemčiji so v letu 2021 znašale 965,3 mlrd EUR.
 • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 4,6 %.
 • Celotne izhodne TNI Nemčije so v letu 2021 znašale 1.814,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 7,4 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Nemčiji 2021 - 2024 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.

Največji vlagatelji v Nemčijo

Države vlagateljice mio EUR
Luksemburg 193.232
Nizozemska 181.221
ZDA 101.158
Švica 86.854
Združeno kraljestvo 75.205
Francija 53.624
Irska 42.043
Avstrija 37.550
Italija 30.661
Japonska 29.065


 
Vir: Factiva; ITC, september 2023.

 

Pogosta vpršanja

Kakšne so poslovne priložnosti v Nemčiji?

Nemški trg, ki ga odlikuje visoka raven produktivnosti, visoko usposobljena delovna sila, kakovosten inženiring in dobra infrastruktura, ponuja priložnosti v številnih sektorjih.

Priložnosti na nemškem trgu
 
 

Kako prodajati preko spleta v Nemčijo?

Nemci preko spleta največ kupujejo oblačila, elektroniko, gospodinjske aparate in pohištvo.

Spletna prodaja v Nemčiji
 
 

Kolikšen je davek na dodano vrednost v Nemčiji?

Standardna stopnja je 19 %, za nekatere dobave blaga in storitev pa velja znižana stopnja 7 % in ničelna stopnja. 

Davek na dodano vrednost v Nemčiji
 
 

Kako ustanoviti d.o.o. v Nemčiji?

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Nemčiji
 Poglejte si tudi: