Madžarska

Svetovalec na Madžarskem

Kontakt


ekonomski svetovalec

Veleposlaništvo Republike Slovenije Budimpešta


 

Predstavitev

V prizadevanjih za pridobitev novih poslovnih priložnosti so običajno sosednje države med prvimi partnerji. Upoštevaje lastne izkušnje pri posredovanju poslovnih priložnosti slovenskim podjetjem na madžarskem trgu, ali podpori pri njihovem vstopu nanj, priporočam, da si slovensko podjetje pri utiranju na tukajšnje tržišče zagotovi zanesljivega poslovnega partnerja (zastopnika, distributerja) in se z njegovo pomočjo lotijo osvajanja trga. Za dolgoročno ohranjanje tržnih pozicij in širitev obsega poslovanja, se je doslej takšen pristop pokazal kot uspešen. Vstop na tuj trg se prične s temeljitim razmislekom, predpripravo, analizo in poslovnim načrtom. Poslovnih priložnosti za sodelovanje z madžarskimi podjetji je veliko. Pri tem kot svetovalec za gospodarsko področje na Veleposlaništvu RS v Budimpešti ponujam ustrezne informacije in pomoč, ki bo lahko olajšala poslovanje tako s tradicionalnimi kot tudi novimi partnerji.

Slovenskim izvoznikom je madžarski trg tako fizično kot miselno bliže od drugih trgov v srednji in vzhodni Evropi (skupna zgodovina - monarhija, socializem, tranzicija, EU), saj smo sosedje. V povprečju pomeni Madžarska slovenskemu izvoznemu gospodarstvu peto do šesto najpomembnejšo zunanje-trgovinsko partnerico. Dvostranska blagovna in storitvena menjava vsako leto naraščata.

Kar zadeva poslovno komuniciranje, gre za vse manj ovir, ki bi jih povzročal jezik. Po naših izkušnjah so madžarski podjetniki gostoljubni, vendar zahtevni pogajalci, ki ostajajo zanesljivi, ko gre za dogovore. Pri iskanju poslovnih priložnosti velja opozoriti na zasičenost trga oz. koncentracijo globalne konkurence v osrednjem delu države. Zato je smiselno razmisliti o poslovanju v nekoliko manjših, a kljub temu razvitih madžarskih regijah in mestih (npr. Debrecen, Miskolc, Pécs, Székesfehérvár ali Győr).

Izkušnje kažejo, da imajo slovenska podjetja interese za tesnejše poslovno povezovanje z madžarskim gospodarstvom. Med posameznimi gospodarskimi dejavnostmi na Madžarskem, ki izkazujejo razvojni potencial, velja izpostaviti zlasti:

  • avtomobilsko industrijo in proizvodnjo avtomobilskih komponent (gre za eno izmed vodilnih gospodarskih panog; zaradi ugodnega poslovnega okolja in značilnosti regije so številne tuje multinacionalke ustanovile na Madžarskem ne le svoje proizvodne dejavnosti, temveč tudi R&D. Madžarska je tudi vodilna na trgu oz. v regiji pri proizvodnji motorjev);
  • sektor informacijsko-komunikacijske tehnologije (v strukturi domačega BDP predstavlja v povprečju 10 %; vloga sektorja se kaže v dejstvu, da je v zadnjih osmih letih v povprečju prispeval skoraj 25 % k domači gospodarski rasti);
  • transport in logistika (pomen zaradi geografske lege Madžarske, iskanje konkurenčnih prednosti, spodbujanje naložb in trajnostnega razvoja);
  • biotehnologija (doseganje rezultatov raziskav svetovnih razsežnosti, visoko usposobljeni raziskovalci, tradicija farmacevtske industrije in prednosti v sorodnih panogah; narašča ustanavljanje biotehnoloških (spin-off) podjetij. Cilj je, da v naslednjih letih postane biotehnologija eden izmed ključnih strateški sektorjev madžarskega gospodarstva).

 

Nemalokrat se zgodi, da nekatere (navidezne) ovire v poslovanju s sosednjo Madžarsko odvračajo slovenska podjetja, ko se odločajo za prvi vstop na ta trg. V določeni meri je to povezano z jezikom, deloma pa z miselnostjo, da je večina gospodarskega potenciala skoncentriranega v Budimpešti oz. v osrednji madžarski regiji.

Velja izpostaviti, da večina madžarskih poslovnežev govori po en tuj jezik (najpogosteje angleško). Hkrati pa predstavljajo - ne glede na osrednji gospodarski pomen Budimpešte - madžarske regije (županije) poseben izziv za vstopanje na trg, saj gre ponekod za manjšo zasičenost trga, za manjšo koncentracijo tuje konkurence in (ob hkratni podpori Veleposlaništva RS) za lažji dostop do lokalnih gospodarskih asociacij ali županijskih oblasti (še zlasti, če gre za posle, ki so vezani na javne razpise). Prednost predstavlja tudi relativno velik trg, kakor tudi njegova bližina (manjši transportni stroški) in prometne povezave s Slovenijo (cestne in železniške).

Slovenskim podjetjem, ki se odločajo za prvi vstop na madžarsko tržišče, predlagam torej predhoden kontakt z Veleposlaništvom RS v Budimpešti. Tudi naši prostori ostajajo vselej brezplačno na razpolago za kakršnekoli poslovne dogodke, srečanja ali predstavitve.

 

Lokacija in kontaktni podatki

Veleposlaništvo Republike Slovenije Budimpešta
ekonomski svetovalec

Cseppkő utca 68., H-1025 Budapest, Madžarska

T: 00 36 1 438 5600
F: 00 36 1 325 9187
E: sloembassy.budapest@gov.si
 Posodobljeno: 26.9.2019