Madžarska

Predstavitev gospodarstva Madžarske

Predstavitev države

 
Uradni naziv Magyarország / Madžarska
Mednarodna oznaka HU/HUN 
Glavno mesto Budimpešta
Velikost (km2) 93.030
Prebivalci (mio) 10
Uradni jezik Madžarski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (37,2 %), kalvinisti (11,6 %), luteranci (2,2 %)
Denarna enota Madžarski forint (HUF)
Čas GMT +1, Enako kot v Sloveniji. Poslovni čas
Klicna številka +36
  

Prebivalstvo Madžarske


Madžarska ima 10 milijonov prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Budimpešta 1.724.000
Debrecen 201.000
Szeged 159.000
Miskolc 151.000
Pecs 140.000
Gyor 133.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Večstrankarska republika

Pravni sistem:

Temelji na novi ustavi, ki je začela veljati 1. januarja 2012 in nadomešča ustavo iz leta 1949 (bistveno spremenjena v oktobru 1989).

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament šteje 199 članov s štiriletnim mandatom. 106 članov je izvoljenih kot samostojnih kandidatov, 93 pa jih je iz strankarskih list. 

Volitve:

Zadnje predsedniške volitve so potekale marca 2022, zadnje parlamentarne pa aprila 2022. Naslednje predsedniške volitve bodo leta 2027, parlamentarne pa leta 2026

Vodstvo države:

Madžarski parlament je 10. marca 2022 za predsednico države izvolil Katalin Novak. Za Katalin Novak je glasovalo 137 poslancev, proti jih je bilo 51. Novakova je tako premagala opizicijskega kandidata Petra Rono.
 
Predsednica države: Katalin Novak (od marca 2022)

Izvršilna oblast:

Na zadnjih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 3.aprila 2022, je ponovno zmagal dosedanji premier Viktor Orban (Fidesz) in si zagotovil že četrti zaporedni mandat na oblasti.
 

Madžarska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organisation).


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 10,0 10,2 10,0 9,7 9,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 107 107 107
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 194,9 181,3 156,4 153,3 137,7
 BDP per capita (v EUR): 19.497 17.854 15.698 15.794 14.123
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 413,0 392,9 377,7 300,2 285,1
 BDP per capita (PPP, v EUR): 41.320 38.680 37.901 30.912 29.237
 Rast BDP (v %): 3,5 0,2 4,6 7,1 -4,7
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,3 4,4 3,7 4,1 4,1
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,6 17,6 14,6 5,1 3,3
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -146,8 -135,5 -133,7 -107,7 -90,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 137,2 125,5 121,8 103,2 88,9
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,5 -3,4 9,3 10,3 -6,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,0 -4,2 9,2 9,1 -3,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 17,6 14,2 -13,6 24,8 147,0
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 225,3+ 1.322,0 1.032,4 854,9
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 388,3+ 1.984,6 1.344,0 1.128,6
Stopnja tveganja države (op): / 38 35 32 32
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 52Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2023 (posodobljeno maj 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2023.
 

Delo na Madžarskem


Državljani EU za delo na Madžarskem ne potrebujejo posebnih dovoljenj, medtem ko tujci izven EU potrebujejo posebno delovno dovoljenje.

Največ možnosti za zaposlitev na Madžarskem imajo programerji in izkušeni inženirji. Panoge, ki ponujajo največ priložnosti pa so bančništvo, finančni sektor, logistika in turizem.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Po podatkih madžarskega statističnega urada, je povprečna mesečna bruto plača na Madžarskem novembra 2022 znašala 563.600 HUF ali približno 1.440,36 EUR.
 
Minimalna bruto mesečna plača na Madžarskem od 1. januarja 2023 znaša 232.000 HUF, kar je približno 592,91 EUR.


Vrednosti HUF so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 7,2 -0,8 2,9 3,3
Rast javne potrošnje 2,4 1,3 2,5 2,3
Rast investicij 6,0 -1,0 3,8 4,1


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2023.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Madžarska je v letu 2022 izvozila za 121,8 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 133,7 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -11,9 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je Madžarska največ izvažala električno in elektronsko opremo, vozila, strojno opremo, farmacevtske izdelke ter nafto in plin.
  • Največ so v letu 2022 izvozili v Nemčijo (25,2 % od celotnega izvoza), sledijo Italija, Romunija, Slovaška in Avstrija.
  • Madžarska je v letu 2022 največ uvažala električno in elektronsko opremo, nafto in plin, strojno opremo, vozila ter plastiko.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Nemčije (21,2 % od celotnega uvoza), sledijo Avstrija, Kitajska, Slovaška in Rusija.

 

Madžarska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Električna in elektronska oprema 19,8 Električna in elektronska oprema 25,1
Mineralna goriva, olja 15,0 Vozila 14,7
Stroji, jedrski reaktorji 13,2 Stroji, jedrski reaktorji 14,4
Vozila 8,3 Farmacevtski izdelki 4,7
Plastika in plastični izdelki 4,6 Mineralna goriva, olja 4,3
 
Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Nemčija 21,2 Nemčija 25,2
Avstrija 7,2 Italija 5,7
Kitajska 6,8 Romunija 5,3
Slovaška 6,7 Slovaška 5,1
Rusija 6,1 Avstrija 4,5
Slovenija (19. mesto) 1,2 Slovenija (18. mesto) 1,5
 


Vir: Factiva; ITC, junij 2023.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Madžarskem so v letu 2020 znašale 302,0 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 10,8 %.
  • Celotne izhodne TNI Madžarske so v letu 2020 znašale 247,4 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 11,5 %. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Madžarskem 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.Poglejte si tudi: