Madžarska

Predstavitev gospodarstva Madžarske


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Magyarország / Madžarska

HU / HUN

Budimpešta

93.030

9,7

Madžarski

Rimskokatoliška 37,2 %, kalvinisti 11,6 %, luterani 2,2 %, ostali in neopredeljeni

49 %

13.568 EUR (2018)

Madžarski forint (HUF)

Enako kot v Sloveniji

+ 36


Večja mesta

 
Večja mesta Število prebivalcev 
Budimpešta 1.740.000
Debrecen 208.000
Szeged 170.000
Miskolc 167.000
Pecs 157.000
Gyor 132.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Večstrankarska republika

Pravni sistem:

Temelji na novi ustavi, ki je začela veljati 1. januarja 2012 in nadomešča ustavo iz leta 1949 (bistveno spremenjena v oktobru 1989).

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament šteje 199 članov s štiriletnim mandatom. 106 članov je izvoljenih kot samostojni kandidati, 93 pa iz strankarskih list. 

Volitve:

Marec 2017 (predsedniške), april 2018 (parlamentarne). Naslednje volitve: 2022 (predsedniške), april 2022 (parlamentarne). 

Vodstvo države:

Predsednik Janos Ader je bil marca 2017 ponovno izvoljen za petletni mandat.

Izvršilna oblast:

Na zadnjih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 8.aprila 2018, je ponovno slavil dosedanji premier Viktor Orban (Fidesz). Dobil je dvotretjinsko večino v parlementu in si zagotovil 133 mest v 199 članskem parlamentu. 

 

Madžarska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organisation).


Vir: EIU; Factiva, september 2019.

 

Gospodarska politika vlade

Vlada se sooča z dvema velikima izzivoma: konsolidacijo javnih financ in spodbujanjem gospodarske rasti. Javni dolg je glede na standarde v regiji visok in je konec septembra 2018 dosegel 72,4 % BDP, kar je uvrstilo fiskalno konsolidacijo visoko na seznam prednostnih nalog vlade. Reforma trga dela, katere cilj je povečanje zaposlenosti in povečanje stopnje udeleženosti delovne sile, so sestavni del vladnih načrtov za ohranitev gospodarske rasti in višine dolga.
Glavni politični cilji vlade so vzdrževanje gospodarske rasti, zniževanje cen komunalnih storitev ter upravljanje proračunskega primanjkljaja in javnega dolga, da bi se izognili ponovni uvedbi sankcij EU v okviru postopka čezmernega primanjkljaja EU. Vlada bo uporabila sektorske davke in večjo vlogo države pri uresničevanju teh ciljev.
 
Povprečna stopnja inflacije je bila v letu 2018 2,8 %. Po napovedih EIU naj bi leta 2019 inflacija znašala 3,5 %, v letu 2020 3 % in v letu 2021 2,8 %. 

Stopnja nezaposlenosti je v letu 2018 znašala 3,7 %. V letih 2019, 2020 in 2021 naj bi brezposelnost dosegla 3,5 %.

Povprečna bruto mesečna plača na Madžarskem je leta 2018 znašala 1.119,1 EUR, minimalna pa 418,5 EUR.
 

Vir: EIU; Factiva, september 2019.


 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge