Madžarska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Madžarsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Madžarsko 2014 – 2020 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2014 688.406 1.030.929 1.719.334 -342.523
2015 695.412 1.013.787 1.709.199 -318.375
2016 705.523 1.011.523 1.717.046 -305.999
2017 767.192 1.071.331 1.838.523 -304.139
2018 877.690 1.141.774 2.019.464 -264.085
2019 924.863 1.218.086 2.142.949 -293.223
2020* 483.643 654.343 1.137.986 -170.700

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Madžarsko 2014 – 2020 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul (posodobljeno oktober 2020).
 

Slovenski izvoz na Madžarsko v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
14 % 132.460 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
14 % 127.755 Farmacevtski proizvodi
11 % 102.868 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
9 % 81.584 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
8 % 75.624 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 45.009 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Madžarske v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
18 % 222.691 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
10 % 122.838 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 105.979 Farmacevtski proizvodi
7 % 85.937 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
7 % 82.184 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 51.192 Železo in jeklo


Vir: Statistični urad RS, julij 2020.


 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Madžarsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o vzajemni zaščiti in pospeševanju naložb med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko (BHUZPN)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju pri skladiščenju obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (BHUSRN)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju na področju veterinarske medicine (BHUSVM)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o uporabi logističnih centrov in koprskega pristanišča (BHULKP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o mednarodnem železniškem, cestnem in vodnem kombiniranem transportu (BHUMKT)
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko (BHUIKZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske (BHUZTS)
 • Akt o nasledstvu Sporazumov nekdanje Jugoslavije z Madžarsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko (BHUNSNJ)
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BHUDOU)
 • Uredba o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Ljudske republike Madžarske o sodelovanju in vzajemni pomoči pri carinskih vprašanjih
 • Sklep o potrditvi Pisma o nameri med Carinsko upravo Republike Slovenije ter Carinsko in finančno stražo Republike Madžarske
 • Uredba o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o razvoju čezmejnih cestnih povezav
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BHUIMVTP)
 • Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava (BHUDMUP)
 
Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2019.
 

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk