Madžarska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Madžarsko


Predstavljamo vsebine


Poslovanje s Slovenijo

Mesto Madžarske v blagovni menjavi Slovenije

 
2019 2020 2021 2022 2023
7 7 9 7 7

Slovenija je v letu 2023 na Madžarsko izvozila za 1.226 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 2.122 mio EUR.

Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 3.348 mio EUR.

S tem se je Madžarska lani uvrstila na 7. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Madžarsko

Blagovna menjava med Slovenijo in Madžarsko 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 877.690 1.141.774 2.019.464 -264.085
2019 924.863 1.218.086 2.142.949 -293.223
2020 854.936 1.128.567 1.983.503 -273.631
2021 1.032.391 1.344.032 2.376.424 -311.641
2022 1.318.706 1.985.699 3.304.406 -666.993
2023 1.225.790 2.122.378 3.348.167 -896.588
2024* 299.113 530.803 829.915 -231.690


Blagovna menjava med Slovenijo in Madžarsko 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno maj 2024).      
 

Slovenski izvoz na Madžarsko v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
20 % 251.071 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
14 % 175.770 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 113.829 Farmacevtski proizvodi
7 % 86.809 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 84.980 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 56.467 Aluminij in aluminijasti izdelki


Slovenski uvoz iz Madžarske v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
18 % 390.873 Farmacevtski proizvodi
16 % 335.187 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
12 % 265.172 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
9 % 183.399 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
6 % 122.462 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 99.628 Aluminij in aluminijasti izdelkiVir: Statistični urad RS, marec 2024.


 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Madžarsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju pri skladiščenju obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (BHUSRN)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju na področju veterinarske medicine (BHUSVM)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o uporabi logističnih centrov in koprskega pristanišča (BHULKP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o mednarodnem železniškem, cestnem in vodnem kombiniranem transportu (BHUMKT)
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko (BHUIKZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske (BHUZTS)
 • Akt o nasledstvu Sporazumov nekdanje Jugoslavije z Madžarsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko (BHUNSNJ)
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BHUDOU)
 • Uredba o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Ljudske republike Madžarske o sodelovanju in vzajemni pomoči pri carinskih vprašanjih
 • Sklep o potrditvi Pisma o nameri med Carinsko upravo Republike Slovenije ter Carinsko in finančno stražo Republike Madžarske
 • Uredba o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o razvoju čezmejnih cestnih povezav
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BHUIMVTP)
 • Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava (BHUDMUP)
 • Sklep o potrditvi Programa sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske za obdobje 2022-2025
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje. 
   

 Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: