Madžarska

Gospodarske panoge Madžarske

Priložnosti na trgu

Madžarska je privlačna država za tuje izvoznike in vlagatelje, saj ima odprto gospodarstvo, kakovostno infrastrukturo in strateško lokacijo. Madžarska bo v obdobju 2021–2027 prejela 52,8 mlrd EUR EU sredstev, ki bodo namenjena povečanju madžarske konkurenčnosti. Povečati nameravajo produktivnost in inovacijsko sposobnost madžarskih MSP, izboljšati produktivnost in pogoje zaposlovanja, vlagati v infrastrukturo, povečati čezmejno sodelovanje s sosednjimi regijami, dati osrednjo vlogo raziskavam, razvoju in inovacijam, pospešiti uporabo obnovljivih virov energije in spodbuditi prehod na bolj zeleno, nizko-ogljično industrijo.

Perspektivna področja so:

Pametna mesta in pametna mobilnost:  Več ministrstev načrtuje v prihodnjih 5 letih razvoj pametnih mest s predvidenim proračunom v višini 100 mlrd HUF (278 mio EUR).
Največ priložnosti je v segmentu pametne mobilnost in inteligentnih prometnih sistemih. Razvoj tovrstnih rešitev je postal prioriteta lokalnih občin in vključuje radarje, kamere, avtomatske tehtnice in napredno elektroniko za cestni promet. V Zalaegerszegu v zahodnem delu Madžarske, je v teku gradnja poskusne 5G cone, katere cilj je utelešenje avtonomnega delovanja, razvoja 5G in vseh drugih posebnosti pametnega mesta.
 
Pametne zgradbe in gradnja: Javni in zasebni sektor preoblikujeta obstoječe zgradbe v pametne zgradbe, vključno z obnovljivimi viri energije, naprednim nadzorom dostopa in upravljanjem varnosti.

Živilski izdelki: Ker se gospodarstvo po pandemiji vrača v normalno stanje, pozitiven trend potrošnje in porabe hrane ponuja priložnosti tudi za izvoznike pijač in živilskih izdelkov, predvsem piva in zdravih prigrizkov.

Hrana za hišne živali: Tudi trg hrane za hišne ljubljenčke ima na Madžarskem velik potencial, saj število hišnih ljubljenčkov strmo narašča. Ob občutnem povečanju plač in kupne moči v zadnjih letih, ter izboljšanju finančnega položaja srednjega razreda, se je prihodek od prodaje močno povečal predvsem v premium segmentu.


Gospodarstvo

Madžarska se je iz centralno-planskega preusmerila v tržno gospodarstvo. Dohodek na prebivalca znaša približno 2/3 povprečja držav članic EU. Madžarsko gospodarstvo je v veliki meri odvisno od izvoza, zaradi česar je občutljivo na zunanja tržna nihanja. Madžarska je neke vrste evropsko stičišče; v državi imajo mnoga podjetja svoje centrale, od logističnih storitev do raziskovalno razvojnih oddelkov številnih podjetij. Veliko je tudi tujega lastništva in tujih investicij v madžarska podjetja.
 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 4 % BDP in zaposluje okoli 5 % delovno aktivnega prebivalstva. Glavni kmetijski pridelki so žita, sadje, zelenjava in vino.
 
Storitveni sektor prispeva 66 % BDP in zaposluje 64,5 % delovne sile. Storitveni sektor je v zadnjih letih povečal izvoz in postal bolj konkurenčen. Trgovina, turizem in finance predstavljajo največji delež dejavnosti in zaposlovanja v terciarnem sektorju.

 

 
Vir: EIU; Factiva, maj 2022.

 

Industrijski sektor

Industrija predstavlja 30 % BDP in zaposluje tretjino delovno aktivnega prebivalstva. Madžarska je zelo odprta za tuje naložbe. Najpomembnejša segmenta industrijskega sektorja sta avtomobilska industrija in proizvodnja elektronskih izdelkov.

V letu 2021 je industrijska proizvodnja zrasla za 9,6 %. Za leto 2022 analitiki napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 5,4 %, v letih 2023 in 2024 pa 3,1 %, oziroma 3,2 % rast.Predstavljamo dve gospodarski panogi na madžarskem trgu:

 

Turizem

Madžarska turistična industrija ponuja široko paleto zanimivosti, dobre transportne povezave, konkurenčen hotelski trg in je zelo zanimiva za vlagatelje.
 
Madžarska si prizadeva za diverzifikacijo turizma izven prestolnice in trženje novih oblik turizma, kar bo v prihodnje spodbudilo dolgoročno trajnostno rast v industriji.
 
Tako kot tudi drugod po svetu, je tudi Madžarski turistični sektor močno prizadela pandemija Covid-19. V letu 2020 se je število prihodov tujih turistov zmanjšalo za -56,2 % na 7,4 mio. Posledično so se tudi prihodki znižali na 3,26 mlrd EUR. V letu 2021 se je število turistov povečalo za 6,9 % na 7,9 mio, prihodki pa so se zvišali na 3,90 mlrd EUR.

 
Zdraviliški turizem 

V vsaki regiji Madžarske so vrelci vode, toplejše od 30 stopinj Celzija. Posledično je Madžarska glavna destinacija za zdraviliški turizem v regiji, ki pritegne okoli 500.000 obiskovalcev letno.

Večina razvoja zdravilišč vključuje hotele srednjega do luksuznega razreda ter restavracije, ki skupaj predstavljajo približno 8,5 % vseh nočitev gostov na trgu.

Ta segment turizma je bil do nedavnega zelo priljubljen pri ruskih turistih, a se je njihovo število zmanjšalo po sankcijah uvedenih zaradi rusko-ukrajinske krize. Potencial za rast v tem segmentu še vedno ostaja, zlasti na območjih izven Budimpešte.
 

Zdravstveni in medicinski turizem 

Zdravstveni in medicinski turizem, ki vključuje zobozdravstvo, kozmetično kirurgijo in zdravljenje neplodnosti, je še en ključni sektor za Madžarsko, ki je v tem segmentu vodilna v srednji Evropi pri privabljanju pacientov iz tujine.
 
Analitiki Fitch Solutions napovedujejo visoko, skoraj 10 % rast zdravstvenega turizma v prihodnjih letih, rast v tem segmentu pa močno presega rast v celotni turistični industriji.
 
To je deloma posledica aktivne promocije zdravstvenega turizma s strani madžarskega ministrstva za turizem, ki poudarja nizke stroške zdravljenja na Madžarskem v primerjavi z državami, kot so ZDA, Združeno kraljestvo in skandinavski trgi. Naložbe madžarske vlade v znanje in zmogljivosti zagotavljajo, da bo ta sektor še naprej rasel, pod pogojem, da bodo cene ostale konkurenčne glede na druge trge v regiji.
 

Namestitveni sektor 

Namestitveni sektor na Madžarskem je dobro razvit, zlasti v prestolnici Budimpešti, ki je v središču pozornosti večine svetovnih blagovnih znamk.

V ponudbi je široka paleta domačih in mednarodnih hotelov za vse proračunske ravni. Obstaja tudi pomemben neodvisen sektor, ki ga sestavljajo hoteli, moteli, penzioni in zasebni najemi v lasti posameznikov.
 

Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja na Madžarskem

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Danubius Hotel & Spa Plc 196,25
Hunguest Hotels Szállodaipari Zártkörüen Müködö Részvénytársaság 39,39
Accor-Pannonia Hotels Szállodaüzemeltetö Zártkörüen Müködö Részvénytársaság 13,65
Avalon Park Korlátolt Felelösségü Társaság 13,24
Spirit Hotel Gyógyszálloda Korlátolt Felelösségü Társaság 10,25
Aquaworld Hotel És Élményfürdö Szolgáltató Zártkörü Részvénytársaság 9,84
Duna Szálloda Zártkörüen Müködö Részvénytársaság 9,41


Napovedi do leta 2026 

Madžarski turistični sektor bo po napovedih v letih 2022 in 2023 začel postopno okrevati in bo zabeležil močno rast. Večina območij bo dosegla ravni pred pandemijo okoli leta 2024/2025.
 
Po ocenah Fitch Solutions naj bi madžarska turistična industrija v letu 2022 dosegla 61,9 % rast, mednarodni prihodi pa naj bi dosegli 12,8 mio. Rast se bo v letu 2023 še naprej povečevala in medletno dosegla 33,6 %. Do leta 2026 naj bi po ocenah skupno število prihodov naraslo na 19,7 mio na leto, kar bo preseglo 16,9 mio prihodov v letu 2019.
 
Velika večina turistov bo na Madžarsko tudi v prihodnje prihajala iz Evrope. Evropski trg naj bi do leta 2026 dosegel 15,3 mio obiskovalcev. Regija Severne Amerike bo drugi največji trg, ki bo do leta 2026 dosegel skoraj 900.000 obiskovalcev.
 
Stopnje zasedenosti hotelov bodo v obdobju 2022–2026 še naprej rasle in do leta 2026 dosegle povprečno 62,7 %. To je nekoliko višje od 61,5 % leta 2019.
 

Mednarodni turizem na Madžarskem (2019-2026)

Indikator 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*
Prihodki od mednarodnih turistov
v mlrd HUF
2.751,81 1.170,06 1.399,53 2.426,19 3.300,31 3.545,68 3.725,93 3.890,70
Prihodki od mednarodnih turistov
v mlrd EUR
7,67 3,26 3,90 6,76 9,20 9,88 10,39 10,85
Prihodi tujih turistov v mio 16.937,00 7.417,00 7.929,00 12.839,90 17.156,21 18.434,59 19.119,85 19.652,59
 
*Napoved Fitch Solutions
 
 
Vrednosti HUF so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.


Vir: Factiva, avgust 2022.  

Avtomobilska industrija

 

Avtomobilska industrija na Madžarskem predstavlja približno tretjino celotne madžarske proizvodnje. Več kot 90 % proizvodnje avtomobilov je namenjene izvozu. V panogi je zaposlenih okoli 186.000 ljudi, kar predstavlja 4,1 % celotne zaposlenosti v državi. 

 
SWOT analiza madžarske avtomobilske industrije

 
Prednosti

 • Proizvodnja vozil je dobro uveljavljena in proizvajalci avtomobilov še naprej vlagajo v svoje dejavnosti na Madžarskem.
 • Vlada podpira avtomobilski proizvodni sektor.
 • Na trgu je veliko povpraševanje po novih avtomobilih nižjega in srednjega cenovnega razreda, narašča pa tudi povpraševanje po luksuznih znamkah.
 • Na trgu so prisotni številni tuji proizvajalci avtomobilov.
 
Slabosti
 • Na prodajo in proizvodnjo novih vozil na Madžarskem vpliva svetovno pomanjkanje polprevodniških čipov, konflikt med Rusijo in Ukrajino ter nadaljnje zapore zaradi Covida-19 na Kitajskem, ki negativno vplivajo na globalne avtomobilske dobavne verige.
 • Prodaja novih vozil bo v letu 2022 ponovno padla.
 • Velikost trga novih vozil ostaja nekoliko pod vrhom iz leta 2004.

Priložnosti
 • Leto 2021 je bilo še eno leto izjemne rasti prodaje električnih in hibridnih vozil na Madžarskem, kljub izzivom, ki jih je povzročilo svetovno pomanjkanje polprevodnikov.
 • Domači proizvajalci avtomobilskih delov širijo izvoz na ne-evropske trge.
 • Oktobra 2021 je Mercedes-Benz začel s proizvodnjo športnega terenca EQB, prvega popolnoma EV, ki bo proizveden na Madžarskem.
 
Nevarnosti
 • Morebitno povečanje regionalnih političnih napetosti zaradi ruske invazije na Ukrajino lahko vpliva na zaupanje podjetij in potrošnikov ter zavirala prodajo novih vozil.
 • Vsaka ponovna upočasnitev evropskega gospodarstva, ki je posledica spora med Rusijo in Ukrajino, bo vplivala tudi na izvoz avtomobilov.
 • Pomanjkanje kvalificiranih delavcev in konkurenca srednje- in vzhodnoevropskih trgov vozil bi lahko srednjeročno ovirala širitev industrije. 

Napovedi industrije 

Proizvodnja električnih vozil bo imela v prihodnje vedno večjo vlogo v celotni madžarski avtomobilski proizvodnji.

Za leto 2022 analitiki madžarski avtomobilski industriji napovedujejo samo 2,3 % rast, saj bo proizvodnja ostala motena zaradi težav v globalnih avtomobilskih dobavnih verigah.

Ko bo ta kriza minila, se bo proizvodnja v prihodnjih letih povečevala, skupaj s svetovnim povpraševanjem po novih vozilih. Do leta 2031 naj bi madžarska avtomobilska proizvodnja dosegala 4 % povprečno letno rast.
 
Madžarska se uveljavlja kot globalno, ne samo regionalno središče za proizvodnjo baterij in komponent za električna vozila. Madžarska ima skladno in dosledno strategijo za privabljanje naložb, povezanih z električnimi vozili, vključno z zagotavljanjem posojil, subvencij in davčnih olajšav potencialnim vlagateljem, zato bo ostala privlačna za vlagatelje tudi v prihodnjih letih.
 

Avtomobilska industrija na Madžarskem (2020-2031)

Indikator 2020 2021 2022* 2023* 2026* 2031*
Proizvodnja vozil 441.857 464.675 493.423 493.423 544.321 685.751
Prodaja vozil 153.968 150.387 156.960 162.816 182.640 234.858

 
*Napoved Fitch Solutions


 
Madžarsko avtomobilsko proizvodnjo trenutno obvladujejo trije proizvajalci: Magyar Suzuki, Mercedes-Benz in Audi Hungaria, BMW pa bo kmalu zgradil tovarno v Debrecenu.

 

Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilov na Madžarskem 

 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Audi Hungaria Zártkörüen Müködö Részvénytársaság 8.726,52
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Korlátolt Felelösségü Társaság 3.960,47
Magyar Suzuki Zártkörüen Müködö Részvénytársaság 1.923,07
Smr Automotive Mirror Technology Hungary Betéti Társaság 726,79
Accell Hunland Kerékpárgyártó És Értékesítö Korlátolt Felelösségü Társaság 355,25
Acps Automotive Korlátolt Felelösségü Társaság 172,28
Schwarzmüller Jármügyártó És Kereskedelmi Korlátolt Felelösségü Társaság 145,48

 

Vir: Factiva, avgust 2022.
 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje