Madžarska

Gospodarske panoge Madžarske

Priložnosti na trgu

Madžarska je privlačna država za tuje izvoznike in vlagatelje, saj ima odprto gospodarstvo, kakovostno infrastrukturo in strateško lokacijo. Madžarska bo v obdobju 2021–2027 prejela 52,8 mlrd EUR EU sredstev, ki bodo namenjena povečanju madžarske konkurenčnosti. Povečati nameravajo produktivnost in inovacijsko sposobnost madžarskih MSP, izboljšati produktivnost in pogoje zaposlovanja, vlagati v infrastrukturo, povečati čezmejno sodelovanje s sosednjimi regijami, dati osrednjo vlogo raziskavam, razvoju in inovacijam, pospešiti uporabo obnovljivih virov energije in spodbuditi prehod na bolj zeleno, nizkoogljično industrijo.

Perspektivna področja so:

Pametna mesta in pametna mobilnost: Inteligentni prometni sistemi so nameščeni v več mestih. Razvoj takšnih rešitev je postal prednostna naloga lokalnih občin in vključuje radarje, kamere in napredno elektroniko za cestni promet.
 
Pametne zgradbe in gradnja: Javni in zasebni sektor preoblikujeta obstoječe zgradbe v pametne zgradbe, vključno z obnovljivimi viri energije, naprednim nadzorom dostopa in upravljanjem varnosti.

Živilski izdelki: Najbolj perspektivni segmenti so visoko kakovostno goveje meso, pivo, slaščice in prigrizki.

Znanosti o življenju: Madžarska ima enega najbolj razvitih sektorjev farmacije in biotehnologije v Srednji in Vzhodni Evropi, naraščajoče število biotehnoloških podjetij ter hitro razvijajoče se raziskovalne ustanove. Za tuja podjetja obstajajo priložnosti za skupne raziskovalne in razvojne projekte, za naložbe in sodelovanje v oskrbovalni verigi. 80 % izdelkov, potrebnih za vsakodnevno delovanje madžarske zdravstvene službe, je uvoženih in na trgu obstajajo priložnosti za kakovostne in konkurenčne izdelke s področja medicinske opreme.


Gospodarstvo

Madžarska se je iz centralno-planskega preusmerila v tržno gospodarstvo. Dohodek na prebivalca znaša približno 2/3 povprečja držav članic EU. Madžarsko gospodarstvo je v veliki meri odvisno od izvoza, zaradi česar je občutljivo na zunanja tržna nihanja. Madžarska je neke vrste evropsko stičišče; v državi imajo mnoga podjetja svoje centrale, od logističnih storitev do raziskovalno razvojnih oddelkov številnih podjetij. Veliko je tudi tujega lastništva in tujih investicij v madžarska podjetja.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 4 % BDP in zaposluje 4,6 % delovno aktivnega prebivalstva. Glavni kmetijski pridelki so žita, sadje, zelenjava in vino.
 
Storitveni sektor prispeva 67 % BDP in zaposluje 63 % delovne sile. Storitveni sektor je v zadnjih letih povečal izvoz in postal bolj konkurenčen. Trgovina, turizem in finance predstavljajo največji delež dejavnosti in zaposlovanja v terciarnem sektorju.

 

 
Vir: EIU; Factiva, april 2021.

 

Industrijski sektor

Industrija predstavlja 29 % BDP zaposluje 32,8 % delovno aktivnega prebivalstva. Madžarska je zelo odprta za tuje naložbe. Najpomembnejša segmenta industrijskega sektorja sta avtomobilska industrija in proizvodnja elektronskih izdelkov.

V letu 2020 je industrijska proizvodnja upadla za -6,2 %. Za leto 2021 analitiki napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 8,5 %, v letih 2022 in 2023 pa 3,6 %, oziroma 3,8 % rast.Predstavljamo dve gospodarski panogi na madžarskem trgu:

 

Turizem

Turistična infrastruktura na Madžarskem je dobro razvita, kar je rezultat večletnih vlaganj v transport, hotelirski sektor, maloprodajni sektor in infrastrukturo za kvalitetno preživljanje prostega časa. Kot tak je trg sposoben prenesti motnje domačega in mednarodnega turizma, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, čeprav je izguba prihodkov v letu 2020 prizadela številna podjetja, ki poslujejo v državi.

Pandemija Covid-19 je leta 2020 privedla do skoraj 60 % zmanjšanja števila prihodov mednarodnih turistov na Madžarsko. Analitiki ocenjujejo, da si bo trg razmeroma hitro opomogel, čeprav bo lahko trajalo nekaj let, preden bo ponovno dosegel ravni prihodov pred krizo.

Madžarska turistična industrija ima pomemben dolgoročni potencial rasti, saj prihodi turistov še močno zaostajajo za tistimi v najbolj priljubljenih evropskih destinacijah, kot so Francija, Italija, Združeno kraljestvo in Španija. Poleg prestolnice Budimpešte je na Madžarskem še veliko turistično zanimivih destinacij, ki pa so še dokaj nerazvite. Na primer številne vasi, ki predstavljajo tradicionalni madžarski način življenja, kot sta na primer Hollóko in Oriszentpéter, pa druga manjša mesta, kot so Gyor, Esztergom in Debrecen. Območje okoli Blatnega jezera, enega največjih jezer v Evropi, je še posebej priljubljeno v poletnih mesecih, vse več turistov pa zahaja tudi v vinogradniške regije in zdravilišča.

Ozaveščanje o teh znamenitostih je ključni del strategije turistične rasti države, Madžarska agencija za turizem pa aktivno promovira različne regije in različne sektorje, kot so zdravstveni turizem, gastronomski turizem, aktivne počitnice ter kulturne ture.

Vlada se zavzema za razvoj turistične industrije, ki po navedbah madžarske agencije za turizem predstavlja 9,8 % BDP države (neposredni in posredni prispevek) ter 12 % zaposlenosti. Načrti za turistični sektor so določeni v okviru Nacionalne strategije razvoja turizma do leta 2030, ki vključuje približno 2,7 mlrd EUR razvojnih sredstev v tem obdobju. Glede na pomen turistične industrije za lokalno zaposlovanje in gospodarsko rast, bo vlada z naložbami podprla turistično industrijo, ji pomagala prebroditi krizo in s tem omogočila okrevanje panoge v prihodnjih letih.

Napovedi za turistični sektor so zaradi hitro spreminjajočih se razmer zaradi pandemije COVID-19, dokaj negotove. Analitiki napovedujejo, da se bo število prihodov tujih turistov na Madžarsko v letu 2020 zmanjšalo za 59 % na 6,9 mio v primerjavi s skoraj 17,1 mio v letu 2019. V letu 2021 naj bi se prihodi mednarodnih turistov ponovno okrepili in narasli za 38,1 % na 9,6 mio. To je seveda odvisno od tega, ali se bodo meje v prihodnjih četrtletjih popolnoma odprle. Ker je pandemija pod nadzorom in se postopno odpravljajo omejitve potovanj, analitiki pričakujejo, da se bodo prihodi turistov povečevali in do leta 2024 rasli po 21,4 % povprečni letni stopnji. V letu 2024 naj bi tako na Madžarsko po napovedih prišlo 17,1 mio turistov.

 

Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja na Madžarskem (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR 
Danubius Hotel & Spa Plc 170,56
Danubius Szállodaüzemeltetö És Szolgáltató Zártkörüen Müködö Részvénytársaság 123,73
Hunguest Hotels Szállodaipari Zártkörüen Müködö Részvénytársaság 76,10
Accor-Pannonia Hotels Szállodaüzemeltetö Zártkörüen Müködö Részvénytársaság 75,61
New York Palace Szállodaipari Korlátolt Felelösségü Társaság 26,32
Ihi Magyarország Szolgáltató Zártkörüen Müködö Részvénytársaság 25,44
Duna Szálloda Zártkörüen Müködö Részvénytársaság 25,09

 

Vir: Factiva, november 2020.

 

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov


Avtomobilska industrija na Madžarskem predstavlja približno tretjino celotne madžarske proizvodnje. Več kot 90 % proizvodnje avtomobilov je namenjene izvozu.
 
Madžarska je pomemben regionalni proizvajalec avtomobilov. Trenutno v madžarski avtomobilski proizvodnji prevladujejo trije proizvajalci: Magyar Suzuki, Mercedes-Benz in Audi Hungaria, BMW pa načrtuje gradnjo tovarne v Debrecenu. Magyar Suzuki proizvede približno 220.000 enot na leto, Mercedes-Benz okoli 190.000, Audi Hungaria pa nad 160.000 enot letno.
 
Zaradi pandemije COVID-19 se je domače in tuje povpraševanje po avtomobilih močno zmanjšalo. Po napovedih analitikov se bo celotna proizvodnja vozil na Madžarskem v letu 2020 zmanjšala za približno 23,9 % na 412.200 vozil. Za primerjavo, v letu 2019 so na Madžarskem izdelali 541.632 vozil.
 
Med prvim valom pandemije konec marca in aprila 2020, so vsi proizvajalci avtomobilov, ki delujejo na Madžarskem, za nekaj tednov začasno ustavili delovanje. Audi je bil prvi proizvajalec, ki je ponovno zagnal proizvodnjo, sledila pa sta mu Mercedes-Benz in Suzuki. Vsi proizvajalci avtomobilov so se sprva odprli v manjšem obsegu, z manj izmenami in manj zaposlenimi. To obdobje zaprtja je povzročilo močno znižanje ravni proizvodnje v prvem in drugem četrtletju 2020 v primerjavi s prejšnjimi leti.
 
Analitiki kljub pandemiji ohranjajo optimističen pogled na dolgoročne obete za madžarsko avtomobilsko proizvodnjo. Ta naj bi v prihodnjih desetih letih še naprej nenehno rasla, predvsem zaradi projektov širitve pri Audiju in Mercedes-Benzu, pa tudi BMW naj bi v prihodnjih letih na Madžarskem začel s proizvodnjo.
 
Julija 2020 je Mercedes-Benz v svojem obratu v Kecskemétu izdelal svoj prvi hibridni model. Obrat bo zdaj izdeloval dva priključna hibridna modela, CLA250e in CLA250e. Celotna proizvodnja v Kecskemétu se je avgusta 2020 povečala na tri izmene.
 
Julija 2019 je Audi napovedal 126 mio EUR vredno naložbo v madžarsko tovarno, za razširitev proizvodnje vozil, razvoja motorjev in proizvodnjo elektro motorjev. Audijeva madžarska tovarna ima v skupini Audi vodilno vlogo na področju elektro mobilnosti, saj bo znatno povečala proizvodnjo električnih pogonskih sistemov. Povečanje proizvodnje je del Audijevih načrtov, da svojo EV platformo deli z drugimi proizvajalci avtomobilov. S tem bi lahko izboljšali operativne marže in znatno pospešili elektrifikacijo voznega parka, če bi se druge znamke vozil odločile za nakup Audijeve platforme, namesto da bi razvijale svojo lastno. Z dodatnimi zmogljivostmi na spletu je lahko Audi leta 2019 proizvedel rekordnih 164.817 vozil.
 
BMW namerava na Madžarskem odpreti nov proizvodni obrat v Debrecenu. Investicija je vredna okoli 1 mlrd EUR. Novi objekt bo lahko proizvedel 150.000 vozil letno. BMW-jeva proizvodnja bo pretežno namenjena izvozu, kar poudarja pomen avtomobilskega sektorja za širše madžarsko gospodarstvo. Zaradi pandemije postavitev nove tovarne na Madžarskem kasni za eno leto.
 
Suzuki je največji proizvajalec avtomobilov na Madžarskem, saj je v državo prvič vstopil že leta 1992. Julija 2020 je Magyar Suzuki v svoji tovarni v Esztergomu proizvedel skupno že 3,5 mio vozil. Leta 2019 je bilo 88 % vozil, proizvedenih v Esztergomu, namenjenih izvozu. Magyar Suzuki je leta 2019 ustvaril skoraj 2,3 mlrd EUR prihodkov. Podjetje je v madžarske objekte vložilo tudi 60 mio EUR v lokalno proizvodnjo hibridnih modelov.
 
Po napovedih analitikov naj bi proizvodnja avtomobilov na Madžarskem v letu 2021 dosegla 433.476 vozil, v letu 2024 492.968  vozil, v letu 2029 pa 596.042 vozil.
 
 


Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilov na Madžarskem (2019)

 
Podjetje Prihodki v mio EUR 
Magyar Suzuki Zártkörüen Müködö Részvénytársaság 2.274,31
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 997,37
Smr Automotive Mirror Technology Hungary Betéti Társaság 597,30
Acps Automotive Korlátolt Felelösségü Társaság 147,20
Schwarzmüller Jármügyártó És Kereskedelmi Korlátolt Felelösségü Társaság 142,92
Kirchhoff Hungária Autóalkatrész Gyártó Korlátolt Felelösségü Társaság 134,79
Opel Szentgotthárd Autóipari Korlátolt Felelösségü Társaság 100,01
Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilskih delov na Madžarskem (2019)

   
Podjetje Prihodki v mio EUR
Denso Gyártó Magyarország Korlátolt Felelösségü Társaság 718,00
Schaeffler Savaria Korlátolt Felelösségü Társaság 706,37
Robert Bosch Automotive Steering Korlátolt Felelösségü Társaság 547,51
Borgwarner Oroszlány Korlátolt Felelösségü Társaság 445,63
Zf Hungária Ipari És Kereskedelmi Korlátolt Felelösségü Társaság 409,77
Adient Hungary Korlátolt Felelösségü Társaság 288,52
Dana Hungary Gyártó Korlátolt Felelösségü Társaság 266,93
Vir: Factiva, november 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje