Irska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Irsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Irsko 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 47.576 103.158 150.734 -55.582
2017 44.678 127.911 172.589 -83.233
2018 41.746 110.977 152.723 -69.230
2019 53.772 139.216 192.988 -85.444
2020 54.843 146.965 201.808 -92.121
2021 59.982 171.128 231.110 -111.147
2022* 53.450 203.562 257.012 -150.112

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Irsko 2016 – 2022 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).

 

Slovenski izvoz na Irsko v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
19 % 11.382 Farmacevtski proizvodi
14 % 8.311 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
13 % 7.990 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 5.194 Organski kemijski proizvodi
9 % 5.163 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
5 % 3.082 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona

 

Slovenski uvoz iz Irske v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
72 % 122.889 Farmacevtski proizvodi
6 % 9.768 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 8.530 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
3 % 5.775 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 4.436 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor
2 % 4.158 Pijače, alkoholne tekočine in kis


Vir: Statistični urad RS, julij 2022.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Irsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Irske o zračnem prometu (BIEZP)
  • Sklep o odpravi vizumov za državljane Irske
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Irske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in dobička iz kapitala (BIEDOU)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk