Irska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Irsko


Predstavljamo vsebine

 

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Irske v blagovni menjavi Slovenije

 
2019 2020 2021 2022 2023
34 32 33 34 38

Slovenija je v letu 2023 na Irsko izvozila za 71 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 153 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 224 mio EUR.
S tem se je Irska lani uvrstila na 38. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Irsko

Blagovna menjava med Slovenijo in Irsko 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 41.746 110.977 152.723 -69.230
2019 53.772 139.216 192.988 -85.444
2020 54.843 146.965 201.808 -92.121
2021 59.982 171.128 231.110 -111.147
2022 63.151 220.984 284.135 -157.832
2023 71.326 152.921 224.247 -81.594
2024* 21.417 54.550 75.966 -33.133


Blagovna menjava med Slovenijo in Irsko 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno junij 2024).         
 

Slovenski izvoz na Irsko v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
21 % 15.290 Farmacevtski proizvodi
13 % 9.467 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
13 % 9.078 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
10 % 7.394 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 4.868 Organski kemijski proizvodi
4 % 3.135 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


Slovenski uvoz iz Irske v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
64 % 97.876 Farmacevtski proizvodi
8 % 11.805 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 10.231 Pijače, alkoholne tekočine in kis
4 % 6.123 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 6.045 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
2 % 3.263 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in priborVir: Statistični urad RS, marec 2024.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Irsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Irske o zračnem prometu (BIEZP)
  • Sklep o odpravi vizumov za državljane Irske
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Irske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in dobička iz kapitala (BIEDOU)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: