Irska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Irsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Irsko 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 24.310 39.542 63.852 -15.232
2014 42.007 40.512 82.519 1.496
2015 35.230 61.762 96.992 -26.532
2016 47.576 103.158 150.734 -55.582
2017 44.678 127.911 172.589 -83.233
2018 41.746 110.977 152.723 -69.230
2019* 36.254 103.172 139.426 -66.918

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Irsko 2013 – 2019 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno dec 2019).
 

Slovenski izvoz na Irsko v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
26 % 10.897 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
24 % 10.069 Farmacevtski proizvodi
9 % 3.932 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
9 % 3.856 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 2.608 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
4 % 1.611 Izdelki iz železa in jekla

 

Slovenski uvoz iz Irske v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
45 % 49.879 Farmacevtski proizvodi
23 % 25.593 Proizvodi kemične industrije ali podobnih industrij
9 % 10.595 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 6.218 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 % 4.946 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
2 % 2.758 Pijače, alkoholne tekočine in kis


Vir: Statistični urad RS, julij 2019.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Irsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Irske o zračnem prometu (BIEZP)
  • Sklep o odpravi vizumov za državljane Irske
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Irske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in dobička iz kapitala (BIEDOU)


Vir: IUS-INFO-Register predpisov RS, november 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk