Irska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Irsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Irsko 2014 – 2020 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2014 42.007 40.512 82.519 1.496
2015 35.230 61.762 96.992 -26.532
2016 47.576 103.158 150.734 -55.582
2017 44.678 127.911 172.589 -83.233
2018 41.746 110.977 152.723 -69.230
2019 53.675 139.627 193.302 -85.952
2020* 9.160 21.988 31.148 -12.828

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Irsko 2014 – 2020 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno maj 2020).
 

Slovenski izvoz na Irsko v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
25 % 13.575 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
25 % 13.292 Farmacevtski proizvodi
16 % 8.442 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
10 % 5.166 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 2.886 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
3 % 1.534 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor

 

Slovenski uvoz iz Irske v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
58 % 80.481 Farmacevtski proizvodi
15 % 21.520 Proizvodi kemične industrije ali podobnih industrij
8 % 11.449 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 5.939 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
3 % 4.531 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 3.546 Pijače, alkoholne tekočine in kis


Vir: Statistični urad RS, marec 2020.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Irsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Irske o zračnem prometu (BIEZP)
  • Sklep o odpravi vizumov za državljane Irske
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Irske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in dobička iz kapitala (BIEDOU)


Vir: IUS-INFO-Register predpisov RS, november 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk