Irska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Irsko

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Irske v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
33 38 34 32 33 32


Slovenija je v letu 2022 na Irsko izvozila za 63 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 231 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 294 mio EUR.
S tem se je Irska lani uvrstila na 32. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Irsko 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 44.678 127.911 172.589 -83.233
2018 41.746 110.977 152.723 -69.230
2019 53.772 139.216 192.988 -85.444
2020 54.843 146.965 201.808 -92.121
2021 59.982 171.128 231.110 -111.147
2022 63.151 220.984 284.135 -157.832
2023* 71.233 152.287 223.520 -81.053

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Irsko 2017 – 2023 (grafični prikaz)Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2024).         
 

Slovenski izvoz na Irsko v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
21 % 13.042 Farmacevtski proizvodi
19 % 11.755 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
13 % 8.399 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 4.553 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
7 % 4.197 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
5 % 2.950 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor

 

Slovenski uvoz iz Irske v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
75 % 172.390 Farmacevtski proizvodi
5 % 12.330 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 10.693 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
3 % 7.920 Pijače, alkoholne tekočine in kis
3 % 6.041 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
2 % 3.515 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Irsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Irske o zračnem prometu (BIEZP)
  • Sklep o odpravi vizumov za državljane Irske
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Irske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in dobička iz kapitala (BIEDOU)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: