Irska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Irsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Irsko 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 47.576 103.158 150.734 -55.582
2017 44.678 127.911 172.589 -83.233
2018 41.746 110.977 152.723 -69.230
2019 53.772 139.216 192.988 -85.444
2020 54.843 146.965 201.808 -92.121
2021 66.144 167.528 233.672 -101.384
2022* 9.270 39.427 48.697 -30.158

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Irsko 2016 – 2022 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2022 (posodobljeno maj 2022).

 

Slovenski izvoz na Irsko v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
21 % 13.958 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
18 % 11.838 Farmacevtski proizvodi
12 % 8.064 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 5.194 Organski kemijski proizvodi
8 % 5.164 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
5 % 3.083 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona

 

Slovenski uvoz iz Irske v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
74 % 123.203 Farmacevtski proizvodi
6 % 9.768 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
3 % 5.775 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 4.766 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
3 % 4.437 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor
2 % 4.158 Pijače, alkoholne tekočine in kis


Vir: Statistični urad RS, marec 2022.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Irsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Irske o zračnem prometu (BIEZP)
  • Sklep o odpravi vizumov za državljane Irske
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Irske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in dobička iz kapitala (BIEDOU)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk