Irska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Irsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Irsko 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 35.230 61.762 96.992 -26.532
2016 47.576 103.158 150.734 -55.582
2017 44.678 127.911 172.589 -83.233
2018 41.746 110.977 152.723 -69.230
2019 53.772 139.216 192.988 -85.444
2020 54.843 146.965 201.808 -92.121
2021* 39.991 106.335 146.325 -66.344

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Irsko 2015 – 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg 2021 (posodobljeno november 2021).
 

Slovenski izvoz na Irsko v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
22 % 12.276 Farmacevtski proizvodi
18 % 9.807 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
13 % 7.178 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
12 % 6.646 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 4.076 Organski kemijski proizvodi
5 % 2.720 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona

 

Slovenski uvoz iz Irske v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
77 % 113.157 Farmacevtski proizvodi
6 % 9.365 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
3 % 4.949 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 3.986 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
3 % 3.740 Pijače, alkoholne tekočine in kis
1 % 1.891 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor


Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Irsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Irske o zračnem prometu (BIEZP)
  • Sklep o odpravi vizumov za državljane Irske
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Irske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in dobička iz kapitala (BIEDOU)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk