Irska

Predstavitev gospodarstva Irske


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Ireland/Éire / Irska

IE / IRL

Dublin

68.890

4,8

Angleški in irski

Rimskokatoliška 78,3 %, irska cerkev 2,7 %, ostali kristjani 1,6 %,

ostali 17,4 %

66.136 EUR (2018)

Evro (EUR)

Slovenija -1

+ 353


Večja mesta
 

Večja mesta Število prebivalcev 
Dublin 528.000
Cork 119.000
Galway 76.000
Limerick 57.000
Waterford 47.000
 

 

Politični sistem

Politični sistem:

Republika

Pravni sistem:

Običajno pravo, napisana ustava (1937)

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Oireachtas); Dail (spodnji dom) šteje 166 članov, ki so neposredno izvoljeni za petletno mandatno obdobje po proporcionalnem sistemu. Seanad (senat) ima 60 članov, 11 jih imenuje taoiseach (premier), 6 jih izvolijo univerze, 43 pa jih izvoli volilno telo, ki obsega različne interesne skupine. Senat ima pooblastila le za posvetovanja in spremembe in nima pravice veta na predloge, ki izhajajo iz Daila. Na voljo ima največ 90 dnevni rok za preučitev računov iz spodnjega doma. Senat ima enako mandatno obdobje kot Dail.

Volitve:

Zadnje volitve so bile 26. februarja 2016 (parlamentarne) in 26. oktobra 2018 (predsedniške). Naslednje parlamentarne volitve bodo februarja 2021, predsedniške pa oktobra 2025.

Vodstvo države:

Predsednik je neposredno izvoljen za sedem let in ima predvsem obredno vlogo. Predsednik Michael D Higgins je bil na zadnjih predsedniških volitvah, 26. oktobra 2018, ponovno izvoljen za sedemletni mandat, saj je prejel 56 % vseh glasov. Na drugo mesto se je uvrstil Peter Casey s 23,1 %.

Izvršilna oblast:

Kabinet pod vodstvom ministrskega predsednika, ki ga imenuje predsednik na podlagi zmožnosti, da pridobi podporo v Dailu. Manjšinska vlada stranke Fine Gael je bila sestavljena 6. maja 2016.

Premier: Leo Varadkar (od junija 2017)

 

Irska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ter WTO (World Trade Organisation).


Vir: EIU; Factiva, september 2019.

 

Gospodarska politika vlade

Glavni izzivi vlade bodo priprave na umik Združenega kraljestva iz EU, nasprotovanje predlaganim spremembam s strani EU glede obdavčitve tehnoloških multinacionalk, ter kljubovati mednarodnemu pritisku, da bi zvišali Irsko nizko stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb. Javne finance so trenutno na trdnejših temeljih, a je javni dolg še vedno zelo visok, približno 66 % BDP. Napredek na področju strukturnih reform se je nekoliko upočasnil.
 
Inflacija je v letu 2018 dosegla 0,7 %. Za leto 2019 je napovedana 0,9 % inflacija, v letih 2020 in 2021 pa naj bi inflacija znašala 0,8 %, oz. 1,3 %.

Nezaposlenost na Irskem je v letu 2018 dosegla 5,8 %. V letih 2019 in 2020 naj bi dosegla 4,6 %, v letu 2021 pa 4,5 %.

Povprečna bruto mesečna plača na Irskem je v letu 2018 znašala 3.133 EUR. Minimalna bruto mesečna plača je januarja 2019 na Irskem znašala 1.656,2 EUR.
 

Vir: EIU; Factiva, september 2019.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge