Irska

Predstavitev gospodarstva Irske


Predstavitev gospodarstva Irske

Predstavitev države

Uradni naziv Ireland/Éire / Irska
Mednarodna oznaka IE/IRL
Glavno mesto Dublin
Velikost (km2) 68.890
Prebivalci (mio) 5,1
Uradni jezik Angleški in irski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (78,3 %), irska cerkev (2,7 %)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas Slovenija -1. Poslovni čas 
Klicna številka +353
 


 

Prebivalstvo Irske


Irska ima 5,1 milijonov prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Dublin 553.000
Cork 126.000
Galway 80.000
Limerick 58.000
Waterford 48.000
 

Politični sistem

Politični sistem:

Republika

Pravni sistem:

Običajno pravo, napisana ustava (1937)

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Oireachtas); Dail (spodnji dom) šteje 166 članov, ki so neposredno izvoljeni za petletno mandatno obdobje po proporcionalnem sistemu. Seanad (senat) ima 60 članov, 11 jih imenuje taoiseach (premier), 6 jih izvolijo univerze, 43 pa jih izvoli volilno telo, ki obsega različne interesne skupine. Senat ima pooblastila le za posvetovanja in spremembe in nima pravice veta na predloge, ki izhajajo iz Daila. Na voljo ima največ 90 dnevni rok za preučitev računov iz spodnjega doma. Senat ima enako mandatno obdobje kot Dail.

Volitve:

Zadnje predčasne parlamentarne volitve so bile 8. februarja 2020, 26. oktobra 2018 pa predsedniške. Naslednje parlamentarne volitve bodo februarja 2025, predsedniške pa oktobra 2025.

Vodstvo države:

Predsednik je neposredno izvoljen za sedem let in ima predvsem obredno vlogo. Predsednik Michael D Higgins je bil na zadnjih predsedniških volitvah, 26. oktobra 2018, ponovno izvoljen za sedemletni mandat, saj je prejel 56 % vseh glasov. Na drugo mesto se je uvrstil Peter Casey s 23,1 %.

Izvršilna oblast:

Kabinet pod vodstvom ministrskega predsednika, ki ga imenuje predsednik na podlagi zmožnosti, da pridobi podporo v Dailu. 

Premier: Leo Varadkar (od 16. decembra 2022)

 

Irska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ter WTO (World Trade Organisation).


Vir: EIU; Factiva, januar 2024.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2025-2021

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 5,1 5,1 5,0 5,0 4,9
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 72 72 72
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 587,8 529,0 502,4 426,1 374,6
 BDP per capita (v EUR): 115.462 104.510 100.105 85.449 75.664
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 680,0 645,8 612,5 453,2 412,3
 BDP per capita (PPP, v EUR): 133.613 127.640 122.013 90.850 83.278
 Rast BDP (v %): 3,3 1,8 9,5 13,4 5,6
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,9 3,9 4,5 6,3 5,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,5 5,5 8,1 2,4 -0,5
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -172,4 -160,9 -146,1 -111,9 -100,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 382,1 352,9 350,1 279,3 243,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,8 3,1 15,2 14,0 11,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 8,9 4,9 19,0 -8,3 -2,2
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 45,4 34,0 14,2 68,5 30,5
Slovenski izvoz (v mio EUR): 15,8+ 54,2+ 63,2 60,0 54,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): 40,7+ 115,6+ 221,0 171,1 147,0
Stopnja tveganja države (op): / 23 25 23 23
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 24
 

Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. 
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar 2024 (posodobljeno maj 2024).                                                                                                
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2024.

 

Delo na Irskem


Na Irskem približno 10 % delovne sile sestavljajo tuji strokovnjaki.
V nasprotju z Irci in Evropejci morajo državljani tretjih držav za zaposlitev na Irskem pridobiti delovno dovoljenje.
Na začetku se delovno dovoljenje izda za največ 2 leti z možnostjo podaljšanja do 5 let. Po tem je mogoče pridobiti stalno prebivališče in kasneje državljanstvo Irske.
 
Najbolj iskani strokovnjaki na Irskem so IT strokovnjaki, zdravniki, finančniki, akademiki, poslovni in finančni analitiki, ter vodje prodaje, transporta in logistike.
 

Povprečna in minimalna bruto plača


Uradna minimalna plača se je na Irskem januarja 2024 povišala na 12.70 EUR/uro (iz 11.30 EUR/uro v letu 2023).

Po uradnih podatkih irskega centralnega statističnega urada, je povprečna plača na Irskem v januarju 2024 znašala 900,26 EUR na teden, oziroma 27,72 EUR na uro, kar je 5,5 % več kot v enakem obdobju lani.


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2023 2024* 2025* 2026*
Rast zasebne potrošnje 3,2 2,3 2,2 2,7
Rast javne potrošnje 0,6 4,1 2,9 3,0
Rast investicij -2,6 1,2 5,2 8,5


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2024.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Irska je v letu 2022 izvozila za 389,3 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 194,4 mlrd EUR. 
  • Presežek v blagovni menjavi je znašal 194,9 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je Irska največ izvažala farmacevtske izdelke, kemijske proizvode, optično, tehnično in medicinsko opremo, električno in elektronsko opremo ter eterična olja.
  • Največ so v letu 2022 izvozili v ZDA (30,3 % od celotnega izvoza), sledijo Nemčija, Združeno kraljestvo, Belgija in Nizozemska.
  • Irska je v letu 2022 največ uvažala kemijske proizvode, strojno opremo, letala, električno in elektronsko opremo ter nafto in plin.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Združenega kraljestva (20,9 % od celotnega uvoza), sledijo ZDA, Kitajska, Francija in Nemčija.

 
 

Irska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Organski kemijski proizvodi 12,9 Farmacevtski izdelki 34,5
Stroji, jedrski reaktorji 11,6 Organski kemijski proizvodi 21,1
Zrakoplovi, vesoljska plovila 11,1 Optična, tehn. in medic. oprema 8,5
Električna in elektronska oprema 9,8 Električna in elektronska oprema 7,6
Mineralna goriva, olja 9,4 Eterična olja, parfum., kozmet. ali toaletni izdelki 4,8

 

Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Združeno kraljestvo 20,9 ZDA 30,3
ZDA 15,7 Nemčija 12,1
Kitajska 10,3 Združeno kraljestvo 10,6
Francija 8,5 Belgija 8,4
Nemčija 7,4 Nizozemska 6,8
Slovenija (66. mesto) <0,1 Slovenija (44. mesto) 0,1Vir: Factiva; ITC, junij 2023.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Irskem so v letu 2021 znašale 1.154,7 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 7,2 %.
  • Celotne izhodne TNI Irske so v letu 2021 znašale 1.079,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 7,3 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Irskem 2021 - 2024(grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.

Največji vlagatelji na Irsko

Države vlagateljice mio EUR
ZDA 258.391
Bermudi 222.017
Nizozemska 143.677
Luksemburg 128.429
Švica 91.166
Kajmanski otoki 41.254
Združeno kraljestvo 40.400
Francija 24.202
Italija 10.688
Španija 10.435
 
Podjetje Država
Msd International Finance B.V. Nizozemska
L'Arche Green N.V. Nizozemska
Danone Francija
Xerox Corporation ZDA
Shv Holdings N.V. Nizozemski Karibi
Berendsen Plc Združeno kraljestvo
Berendsen Plc Združeno kraljestvo
Johnson & Johnson ZDA
 

Vir: Factiva; ITC, september 2023.Poglejte si tudi: