Irska

Predstavitev gospodarstva Irske

Predstavitev države

 
Uradni naziv Ireland/Éire / Irska
Mednarodna oznaka IE/IRL
Glavno mesto Dublin
Velikost (km2) 68.890
Prebivalci (mio) 5
Uradni jezik Angleški in irski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (78,3 %), irska cerkev (2,7 %)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas Slovenija -1. Poslovni čas 
Klicna številka +353
 


 

Prebivalstvo Irske


Irska ima 5 milijonov prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Dublin 553.000
Cork 126.000
Galway 80.000
Limerick 58.000
Waterford 48.000
 

Politični sistem

Politični sistem:

Republika

Pravni sistem:

Običajno pravo, napisana ustava (1937)

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Oireachtas); Dail (spodnji dom) šteje 166 članov, ki so neposredno izvoljeni za petletno mandatno obdobje po proporcionalnem sistemu. Seanad (senat) ima 60 članov, 11 jih imenuje taoiseach (premier), 6 jih izvolijo univerze, 43 pa jih izvoli volilno telo, ki obsega različne interesne skupine. Senat ima pooblastila le za posvetovanja in spremembe in nima pravice veta na predloge, ki izhajajo iz Daila. Na voljo ima največ 90 dnevni rok za preučitev računov iz spodnjega doma. Senat ima enako mandatno obdobje kot Dail.

Volitve:

Zadnje predčasne parlamentarne volitve so bile 8. februarja 2020, 26. oktobra 2018 pa predsedniške. Naslednje parlamentarne volitve bodo februarja 2025, predsedniške pa oktobra 2025.

Vodstvo države:

Predsednik je neposredno izvoljen za sedem let in ima predvsem obredno vlogo. Predsednik Michael D Higgins je bil na zadnjih predsedniških volitvah, 26. oktobra 2018, ponovno izvoljen za sedemletni mandat, saj je prejel 56 % vseh glasov. Na drugo mesto se je uvrstil Peter Casey s 23,1 %.

Izvršilna oblast:

Kabinet pod vodstvom ministrskega predsednika, ki ga imenuje predsednik na podlagi zmožnosti, da pridobi podporo v Dailu. 

Premier: Leo Varadkar (od 16. decembra 2022)

 

Irska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ter WTO (World Trade Organisation).


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 5,1 5,0 5,0 4,9 4,9
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 72 72 71
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 553,8 481,1 426,1 374,6 355,4
 BDP per capita (v EUR): 109.586 95.698 85.475 75.663 72.639
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 579,2 532,7 457,4 409,6 383,9
 BDP per capita (PPP, v EUR): 114.497 106.059 91.709 82.746 78.462
 Rast BDP (v %): 5,0 10,1 13,4 5,6 5,6
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,4 5,0 6,3 5,9 5,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 7,5 9,3 2,4 -0,3 0,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -168,8 -149,1 -109,7 -100,2 -108,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 378,5 334,6 282,8 245,4 227,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 7,4 11,8 14,0 11,1 12,2
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 10,1 20,9 -8,3 -2,2 43,3
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 72,7 66,0 81,9 28,5 -41,6
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 53,4+ 60,0 54,8 53,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 203,6+ 171,1 147,0 139,2
Stopnja tveganja države (op): / 25 23 23 24
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / 24 23
 

Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2022.

 

Delo na Irskem


Na Irskem približno 10 % delovne sile sestavljajo tuji strokovnjaki.
V nasprotju z Irci in Evropejci morajo državljani tretjih držav za zaposlitev na Irskem pridobiti delovno dovoljenje.
Na začetku se delovno dovoljenje izda za največ 2 leti z možnostjo podaljšanja do 5 let. Po tem je mogoče pridobiti stalno prebivališče in kasneje državljanstvo Irske.
 
Najbolj iskani strokovnjaki na Irskem so IT strokovnjaki, zdravniki, finančniki, akademiki, poslovni in finančni analitiki, ter vodje prodaje, transporta in logistike.
 

Povprečna in minimalna bruto plača


Uradna minimalna plača na Irskem od 1. januarja 2023 znaša 11,30 EUR na uro.

Po podatkih centralnega statističnega urada je povprečni urni zaslužek na Irskem  septembra 2022 znašal 26,17 EUR.


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 5,4 5,4 3,0 3,0
Rast javne potrošnje 4,6 3,5 2,2 3,0
Rast investicij -48,0 18,0 20,0 7,0


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Irska je v letu 2021 izvozila za 321,4 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 121,9 mlrd EUR. 
  • Presežek v blagovni menjavi je znašal 199,5 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 je Irska največ izvažala farmacevtske izdelke, kemijske proizvode, optično, tehnično in medicinsko opremo, električno in elektronsko opremo ter strojno opremo.
  • Največ so v letu 2021 izvozili v ZDA (30,8 % od celotnega izvoza), sledijo Združeno kraljestvo, Nemčija, Belgija in Kitajska.
  • Irska je v letu 2021 največ uvažala letala, strojno opremo, kemijske proizvode, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Združenega kraljestva (18,9 % od celotnega uvoza), sledijo ZDA, Francija, Nemčija in Kitajska.

 
 

Irska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Zrakoplovi, vesoljska plovila 14,1 Farmacevtski izdelki 35,6
Stroji, jedrski reaktorji 10,7 Organski kemijski proizvodi 19,5
Organski kemijski proizvodi 10,2 Optična, tehn. in medic. oprema 8,9
Električna in elektronska oprema 9,6 Električna in elektronska oprema 8,1
Farmacevtski izdelki 9,4 Stroji, jedrski reaktorji 5,0

 

Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Združeno kraljestvo 18,9 ZDA 30,8
ZDA 16,7 Združeno kraljestvo 11,1
Francija 10,5 Nemčija 11,0
Nemčija 7,9 Belgija 8,4
Kitajska 6,9 Kitajska 6,9
Slovenija (60. mesto) <0,1 Slovenija (43. mesto) 0,1Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Irskem so v letu 2020 znašale 1.181,4 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 15,1 %.
  • Celotne izhodne TNI Irske so v letu 2020 znašale 1.063,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 10,4 %. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Irskem 2020 - 2023 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.Poglejte si tudi: