Irska

Predstavitev gospodarstva Irske

Predstavitev države

 
Uradni naziv Ireland/Éire / Irska
Mednarodna oznaka IE/IRL
Glavno mesto Dublin
Velikost (km2) 68.890
Prebivalci (mio) 5
Uradni jezik Angleški in irski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (78,3 %), irska cerkev (2,7 %)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas Slovenija -1. Poslovni čas 
Klicna številka +353
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Dublin 553.000
Cork 126.000
Galway 80.000
Limerick 58.000
Waterford 48.000
 

Politični sistem

Politični sistem:

Republika

Pravni sistem:

Običajno pravo, napisana ustava (1937)

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Oireachtas); Dail (spodnji dom) šteje 166 članov, ki so neposredno izvoljeni za petletno mandatno obdobje po proporcionalnem sistemu. Seanad (senat) ima 60 članov, 11 jih imenuje taoiseach (premier), 6 jih izvolijo univerze, 43 pa jih izvoli volilno telo, ki obsega različne interesne skupine. Senat ima pooblastila le za posvetovanja in spremembe in nima pravice veta na predloge, ki izhajajo iz Daila. Na voljo ima največ 90 dnevni rok za preučitev računov iz spodnjega doma. Senat ima enako mandatno obdobje kot Dail.

Volitve:

Zadnje predčasne parlamentarne volitve so bile 8. februarja 2020, 26. oktobra 2018 pa predsedniške. Naslednje parlamentarne volitve bodo februarja 2024, predsedniške pa oktobra 2025.

Vodstvo države:

Predsednik je neposredno izvoljen za sedem let in ima predvsem obredno vlogo. Predsednik Michael D Higgins je bil na zadnjih predsedniških volitvah, 26. oktobra 2018, ponovno izvoljen za sedemletni mandat, saj je prejel 56 % vseh glasov. Na drugo mesto se je uvrstil Peter Casey s 23,1 %.

Izvršilna oblast:

Kabinet pod vodstvom ministrskega predsednika, ki ga imenuje predsednik na podlagi zmožnosti, da pridobi podporo v Dailu. Manjšinska vlada stranke Fine Gael je bila sestavljena 6. maja 2016.

Premier: Michael Martin (od 27. junija 2020)

 

Irska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ter WTO (World Trade Organisation).


Vir: EIU; Factiva, februar 2022.

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 5,1 5,0 5,0 4,9 4,9
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 73 72
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 490,4 452,4 463,3 372,8 356,3
 BDP per capita (v EUR): 97.039 90.086 93.040 75.453 72.909
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 556,4 514,1 467,6 407,9 384,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 110.157 102.445 93.757 82.692 78.838
 Rast BDP (v %): 5,6 5,6 15,0 5,8 5,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,0 5,7 6,2 5,9 5,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,1 3,9 2,4 -0,3 0,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -214,1 -178,8 -121,9 -100,2 -108,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 362,6 335,4 321,4 245,4 227,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 6,8 10,1 17,6 9,5 10,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 9,2 13,9 -7,6 -7,5 42,5
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 61,6 52,8 44,2 28,5 -41,6
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 9,3+ 66,1 54,8 53,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 39,4+ 167,5 147,0 139,2
Stopnja tveganja države (op): / 22 23 23 24
Razred tveganja (op): / B B B B
 

Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2022 (posodobljeno maj 2022).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

S 1. januarjem 2022 se je minimalna bruto plača na Irskem z 10,20 EUR povišala na 10,50 EUR na uro.

Povprečna bruto mesečna plača je v začetku leta 2022 znašala 3.356 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 5,4 5,4 3,0 3,0
Rast javne potrošnje 4,6 3,5 2,2 3,0
Rast investicij -48,0 18,0 20,0 7,0


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Zunanja trgovina

 

 

Gibanje izvoza in uvoza

Irski izvoz blaga je v letu 2020 znašal 225,7 mlrd EUR, uvoz pa 87,3 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 138,4 mlrd EUR. Največ so v letu 2020 izvažali farmacevtske izdelke (35,8 % od celotnega izvoza), kemikalije, optično, tehnično in medicinsko opremo, električno in elektronsko opremo ter stroje. Glavni izvozni trg v letu 2020 so bile ZDA, kamor so izvozili 31 % od celotnega izvoza. Sledijo Belgija, Nemčija, Združeno kraljestvo in Kitajska. V letu 2020 so največ uvažali letala, stroje, organske kemikalije, farmacevtske izdelke ter električno in elektronsko opremo. Največ so uvozili iz Združenega kraljestva (22,8 % od celotnega uvoza), ZDA, Francije, Nemčije in Kitajske.
 

Irska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Zrakoplovi, vesoljska plovila 14,8 Farmacevtski izdelki 35,8
Stroji, jedrski reaktorji 12,5 Organski kemijski proizvodi 22,2
Organski kemijski proizvodi 9,9 Optična, tehn. in medic. oprema 7,5
Farmacevtski izdelki 9,5 Električna in elektronska oprema 6,9
Električna in elektronska oprema 6,8 Stroji, jedrski reaktorji 5,0

 

Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Združeno kraljestvo 22,8 ZDA 31,0
ZDA 14,5 Belgija 11,1
Francija 11,0 Nemčija 10,9
Nemčija 7,9 Združeno kraljestvo 9,0
Kitajska 7,1 Kitajska 6,1
Slovenija (59. mesto) <0,1 Slovenija (42. mesto) 0,1Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Irskem so v letu 2018 znašale 770,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 0,7 %. Celotne izhodne TNI Irske so v letu 2018 znašale 773,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 0,1 %.

 
 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Irskem 2019 - 2022 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021. 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 94,3 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Združeno kraljestvo in Nizozemska. Največ investicij je na področju progr.amske opreme, IT storitev in farmacije.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020
 
Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 56.755,8
Združeno kraljestvo 16.316,3
Nizozemska 2.455,6
Nemčija 2.433,4
Francija 1.804,9
Druge države 14.521,6
Skupaj 94.287,6
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Progr. opr. in IT storitve 21.832,3
Farmacija 10.206,6
Komunikacije 7.270,1
Nepremičnine 7.067,7
Finančne storitve 6.798,7
Drugi sektorji 41.112,3
Skupaj 94.287,6
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Microsoft 1.885,0
Amazon.com 1.870,2
Merck Sharp & Dohme 1.531,1
Google 1.451,0
Facebook 770,7
Vodafone Ireland 543,7
IBM 425,8
 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo