Irska

Predstavitev gospodarstva Irske

Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Ireland/Éire / Irska

IE / IRL

Dublin

72.877

4,9

Angleški in irski

Rimokatoliki 78,3 %, irska cerkev 2,7 %, ostali kristjani 1,6 %, ostali 17,4 %

74.384 EUR (2020)

Evro (EUR)

Slovenija -1

+ 353


Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Dublin 553.000
Cork 126.000
Galway 80.000
Limerick 58.000
Waterford 48.000
 

Politični sistem

Politični sistem:

Republika

Pravni sistem:

Običajno pravo, napisana ustava (1937)

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Oireachtas); Dail (spodnji dom) šteje 166 članov, ki so neposredno izvoljeni za petletno mandatno obdobje po proporcionalnem sistemu. Seanad (senat) ima 60 članov, 11 jih imenuje taoiseach (premier), 6 jih izvolijo univerze, 43 pa jih izvoli volilno telo, ki obsega različne interesne skupine. Senat ima pooblastila le za posvetovanja in spremembe in nima pravice veta na predloge, ki izhajajo iz Daila. Na voljo ima največ 90 dnevni rok za preučitev računov iz spodnjega doma. Senat ima enako mandatno obdobje kot Dail.

Volitve:

Zadnje predčasne parlamentarne volitve so bile 8. februarja 2020, 26. oktobra 2018 pa predsedniške. Naslednje parlamentarne volitve bodo februarja 2024, predsedniške pa oktobra 2025.

Vodstvo države:

Predsednik je neposredno izvoljen za sedem let in ima predvsem obredno vlogo. Predsednik Michael D Higgins je bil na zadnjih predsedniških volitvah, 26. oktobra 2018, ponovno izvoljen za sedemletni mandat, saj je prejel 56 % vseh glasov. Na drugo mesto se je uvrstil Peter Casey s 23,1 %.

Izvršilna oblast:

Kabinet pod vodstvom ministrskega predsednika, ki ga imenuje predsednik na podlagi zmožnosti, da pridobi podporo v Dailu. Manjšinska vlada stranke Fine Gael je bila sestavljena 6. maja 2016.

Premier: Michael Martin (od 29. junija 2020)

 

Irska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ter WTO (World Trade Organisation).


Vir: EIU; Factiva, februar 2021.

 

Gospodarska politika vlade

Pandemija korona virusa in posledice recesije bodo verjetno glavne teme vladne politike v letu 2021. Dodatni politični izzivi vključujejo pripravo na izstop Združenega kraljestva iz enotnega trga in carinske unije ter upiranje pritiskom EU in mednarodnemu pritisku za zvišanje nizke stopnje davka od dohodkov pravnih oseb na Irskem.

Napredek pri strukturnih gospodarskih reformah se je upočasnil. Napetosti v stanovanjskem in zdravstvenem sistemu so vir velikega nezadovoljstva volivcev, nova vlada pa se je zavezala, da bo znatno povečala izdatke za oba sektorja. Stranka zelenih je vključila trden program razogljičenja kot del svojih meril za vstop v vlado.


Vir: EIU; Factiva, februar 2021.


 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge