Irska

Prodaja na Irsko

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Pri irskih potrošnikih je prvi faktor nakupne odločitve kakovost, šele nato sledita cena in prodajna storitev. Recesija je spremenila nakupovalne navade Ircev, saj vedno več ljudi kupuje izdelke domačih blagovnih znamk, ter nakupuje v diskontnih trgovinah, kot sta Aldi in Lidl. Kljub okrevanju gospodarstva je povprečni irski potrošnik še vedno zadolžen, čeprav je tudi luksuzni sektor že v porastu. Irski potrošniki so odprti za nove izdelke, hkrati pa zvesti svojim priljubljenim blagovnim znamkam.
 

Tržne poti, distribucija

Irski maloprodajni trg večinoma sestavljajo majhne, družinske trgovine. V zadnjih letih raste število diskontnih ter samopostrežnih prodajaln, kjer kupci sami opravijo plačila za kupljene izdelke. Tak samopostrežni način so na Irskem uvedli tudi na bencinskih črpalkah in v veleblagovnicah. 

Prodaja v hipermarketih se je na Irskem v letu 2019 povečala za 3 % in dosegla 691 mio EUR. V prihodnjih petih letih naj bi se prodaja v tem segmentu povečevala po 4 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 853 mio EUR. Tesco Ireland je edini konkurent v segmentu hipermarketov in je imel v letu 2019 100 % tržni delež.

Prodaja v diskontnih trgovinah se je na Irskem v letu 2019 povečala za 7 % in dosegla 3,1 mlrd EUR. Po napovedih analitikov se bo prodaja v tem segmentu v prihodnjih petih letih povečevala po 6 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 4,2 mlrd EUR. Največji diskontni trgovec na Irskem je Lidl Ireland, ki je imel v letu 2019 59 % tržni delež. Drugi večji ponudnik med diskontnimi trgovskimi verigami pa je Aldi.

Spletna trgovina je na Irskem v letu 2019 zrasla za 8 % in dosegla vrednost 4 mlrd EUR. Po napovedih bo vrednost spletne trgovine rasla tudi v prihodnjih petih letih in sicer po 10 % povprečni letni stopnji. Konec leta 2024 naj bi vrednost e-trgovine na Irskem že dosegla 6,4 mlrd EUR. Največji spletni ponudnik na Irskem je Amazon, ki je imel na razdrobljenem irskem trgu v letu 2019 7 % tržni delež.

 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:

Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Grafton Group Plc 3.264,04
Glanbia Investments (Ireland) Limited 2.198,56
Cit Aerospace International 847,44
Wilkes-Cerdac Limited 569,88
Adm Londis Limited 354,52
Heatons Unlimited Company 228,32
Ikea Ireland Limited 195,27


Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Standardne metode plačil za izvoznike na Irsko so na voljo prek dobro razvitega bančnega sektorja. Konkurenca je v veliki meri zahtevala uporabo liberalnega financiranja, tako da avansna plačila in akreditivi niso več toliko v uporabi. Akreditivi se običajno uporabljajo le na začetku poslovnega sodelovanja.
 
Običajni plačilni roki so 30 do 90 dni po dostavi, razlikujejo pa se glede na vrsto blaga in boniteto kupca.
 

Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport in logistika


Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Irsko na 40. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.
 
Irski transportni sektor je v obdobju 2014-2018 upadal po -0,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril vrednost 4,4 mlrd EUR.
 
Največ transporta se na Irskem odvija po cestah. Cestni transport je v letu 2018 ustvaril 2,6 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 59,5 % celotne vrednosti sektorja. Pomorski transport je v tem obdobju ustvaril 1,7 mlrd EUR prihodkov ali 38,3 % celotne vrednosti sektorja. Zaradi majhnosti in otoškega statusa Irske je uporaba železnice stroškovno manj učinkovita. Večji del železniškega omrežja so na Irskem prenehali uporabljati v tridesetih letih prejšnjega stoletja, širitev infrastrukture pa je bila zaradi finančne krize prestavljena.
 
Analitiki napovedujejo, da bo irski transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 3,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 5 mlrd EUR.

 
Tržna segmentacija za leto 2018 
 
Segment Odstotek
Cestni transport 59,5 %
Pomorski transport 38,3 %
Letalski transport 2,1 %
Železniški transport 0,1 %


Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 

 

Posodobljeno april 2020.

_