Irska

Prodaja na Irsko

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Pri irskih potrošnikih je prvi faktor nakupne odločitve kakovost, šele nato sledita cena in prodajna storitev. Recesija je spremenila nakupovalne navade Ircev, saj vedno več ljudi kupuje izdelke domačih blagovnih znamk, ter nakupuje v diskontnih trgovinah, kot sta Aldi in Lidl. Kljub okrevanju gospodarstva je povprečni irski potrošnik še vedno zadolžen, čeprev je tudi luksuzni sektor že v porastu. Irski potrošniki so odprti za nove izdelke, hkrati pa zvesti svojim priljubljenim blagovnim znamkam.
 

Tržne poti, distribucija

Irski maloprodajni trg večinoma sestavljajo majhne, družinske trgovine. V zadnjih letih raste število diskontnih ter samopostrežnih prodajln, kjer kupci sami opravijo plačila za kupljene izdelke. Tak samopostrežni način so na Irskem uvedli tudi na bencinskih črpalkah in v veleblagovnicah. Stroški poslovanja v trgovinah (najemnine, lokalne storitve in povišanje plač) povečujejo pritisk na marže trgovcev na drobno. Hiter komercialni in industrijski razvoj je prinesel pomembne spremembe v distribucijskem sistemu. Trgovci na debelo ponujajo različne storitve povezanim malim trgovcem na drobno, vključno s pospeševanjem prodaje, oglaševanjem in usposabljanjem delovne sile.

Irska spletna maloprodaja je v zadnjih petih letih rasla po 12,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 ustvarila 2,5 mlrd EUR prihodkov. Največji segment irske spletne maloprodaje je segment elektronskih in električnih potrošnih izdelkov, ki je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 1 mlrd EUR, kar predstavlja 38,9 % celotne vrednosti irske spletne maloprodaje. Analitiki napovedujejo, da bo irska spletna maloprodaja v prihodnjih petih letih rasla po 9,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 dosegla vrednost 3,6 mlrd EUR.
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:

Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
Marks And Spencer (Ireland) Limited 11.228,83
Heineken Ireland Sales Limited 6.692,19
Irish Carton Printers Limited 3.768,53
Grafton Group Plc 3.587,33
Aldi Stores (Ireland) Limited 1.465,86
Medtronic Vascular Galway Unlimited Company 1.353,75
Sunday Newspapers Limited 1.033,13
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Standardne metode plačil za izvoznike na Irsko so na voljo prek dobro razvitega bančnega sektorja. Konkurenca je v veliki meri zahtevala uporabo liberalnega financiranja, tako da avansna plačila in akreditivi niso več toliko v uporabi. Akreditivi se običajno uporabljajo le na začetku poslovnega sodelovanja.
 
Običajni plačilni roki so 30 do 90 dni po dostavi, razlikujejo pa se glede na vrsto blaga in boniteto kupca.
 
 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Irsko na 37. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev. Irski transportni sektor je v obdobju 2013-2017 rasel po 4,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 dosegel vrednost 2,7 mlrd EUR.
 
Največ transporta na Irskem se odvija po cestah. Irski cestni transport je v letu 2017 ustvaril 2,6 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 91,3 % celotne vrednosti transportnega sektorja. Čeprav ima Irska več asfaltiranih cest na prebivalca kot katera koli druga država v EU, pa nima učinkovite mreže avtocest. Irski pomorski transport je imel v letu 2017 5,8 % delež v sektorju glede na vrednost. Glavni pristanišči sta Dublin in Castletownbere. Zaradi razmeroma majhne velikosti in otoškega statusa Irske je uporaba železnice stroškovno manj učinkovita, pa tudi velik del železniškega omrežja se ne uporablja že več deset let.
 
Po napovedih bo irski transportni sektor v prihodnjih letih rasel po 3,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 ustvaril prihodke v višini 3 mlrd EUR.
 
Tržna segmentacija za leto 2017
 
Segment Odstotek
Cestni transport 91,3 %
Pomorski transport 5,8 %
Letalski transport 2,8 %
Železniški transport 0,1 %


Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 

Posodobljeno februar 2019.