Belgija

Gospodarske panoge Belgije

Priložnosti na trgu

Belgija ima odprt trg, ki je dobro povezan z glavnimi svetovnimi gospodarstvi. Je privlačen trg in lokacija za številne vlagatelje. V državi imajo sedež številne mednarodne organizacije, zato Belgija ponuja tudi priložnosti za posebne projekte. Hkrati Belgija velja tudi za testni trg, saj belgijsko gospodarstvo v veliki meri odraža splošno evropsko gospodarstvo in potrošnike, nekakšno mini Evropo, kamor je lažje vstopiti in začeti v primerjavi z večjimi evropskimi trgi.

Perspektivna sektorja za izvoznike sta predvsem:

IKT: Načrt »Digitalne Belgije« vključuje načrte za hitrejšo povezljivost, mobilne podatke naslednje generacije in digitalne veščine. Številna mesta razvijajo pametna mesta, pri čemer je v ospredju Antwerpen.
Belgijska vlada že ponuja davčne prijave na spletu ter posodablja svojo elektronsko strukturo javnih naročil. Javne razpise je že mogoče oddati prek spleta. Kmalu bo operativen tudi sistem spletnega naročanja za nakup blaga od pooblaščenih dobaviteljev.
Spletna trgovina se hitro razvija in povpraševanje po storitvah platforme za e-trgovino je veliko. Največ priložnosti ponujajo enotno upravljanje varnosti in programske opreme, svetovalne IT storitve, storitve varovanja v oblaku in E-trgovina, ki omogoča rešitve na ključ.

Medicinska oprema: Belgija proizvede manj kot 10 % medicinske opreme, ki jo potrebuje. Zato je trg odprt za tuje dobavitelje, med katerimi so najmočnejši dobavitelji iz ZDA, Nemčije, Francije in Združenega kraljestva.
vlada preučuje različne ukrepe za prihranek stroškov v zdravstvu, zato imajo inovativne tehnologije in oprema, ki nudijo prihranek stroškov, velik tržni potencial. Veliko povpraševanje je po diagnostičnih izdelkih za odkrivanje kroničnih bolezni v zgodnji fazi, ortopedskih izdelkih in izdelkih za nego na domu.
Kot posledica pandemije so sektorji z močnim tržnim potencialom tudi medicinska programska oprema, tele-medicina in e-zdravje. 


Gospodarstvo

Belgija ima strateški geografski položaj, saj leži med Združenim kraljestvom, Nemčijo in Francijo, med tremi glavnimi evropskimi gospodarstvi. Geografska lokacija in dobro razvite prometne povezave so Belgiji pomagale razviti raznoliko gospodarstvo s široko paleto storitev, proizvodnje in visokih tehnologij. Poslovna klima je dobra in država je idealna za mednarodno poslovanje. Belgija je stabilna država, čeprav so kulturne napetosti med Valonijo in Flandrijo impregnirale politično življenje. Belgija ima vlogo regionalnega logističnega središča, zato je belgijsko gospodarstvo občutljivo na spremembe tujega povpraševanja, zlasti pri trgovinskih partnericah EU. 


 

Struktura BDP

Kmetijstvo prispeva le 1 % k nacionalnemu BDP. Pridelujejo večinoma sladkorno peso, zelenjavo in sadje, pomembna segmenta sta tudi pridelava mesa in mleka. Kmetijski sektor zaposluje okoli 1 % aktivnega prebivalstva. 

Večina belgijskega gospodarstva je usmerjenega v storitve. Storitveni sektor predstavlja 78 % BDP in zaposluje okoli 80 % aktivnega prebivalstva. Bruselj, ki je dom več evropskih institucij, številnih diplomatskih misij in različnih interesnih skupin, je ustvaril gospodarstvo, ki temelji predvsem na storitvah.


Vir: Factiva, maj 2022

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 21 % BDP in zaposluje okoli 1/5 delovne sile. Glavne industrijske panoge so kovinska, avtomobilska, živilska, tekstilna, kemična in naftna industrija.
Med belgijskimi regijami obstajajo velike razlike. V Flandriji so uspeli razviti drugo največjo petrokemično industrijo na svetu, medtem ko je Valonija še sredi prestrukturiranja, po zaprtju premogovnikov in velikega števila jeklarn. v Bruslju prevladujejo področja telekomunikacij, razvoj programske opreme ter farmacevtska in avtomobilska industrija.

V letu 2021 je industrijska proizvodnja zrasla za 16,8 %. V letu 2022 je napovedana rast industrijske proizvodnje v višini 1,7 %, v letih 2023 in 2023 pa naj bi industrijska proizvodnja zrasla za 2,8 % in 2,4 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na belgijskem trgu:

 

Avtomobilska industrija - trg hibridnih in električnih avtomobilov 

V analizo je zajeta prodaja hibridnih in električnih avtomobilov na drobno, oziroma registracija novih električnih in hibridnih osebnih avtomobilov.

Belgijski trg hibridnih in električnih avtomobilov je v obdobju 2016-2020 rasel po 15,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 984,4 mio EUR. Uporaba hibridnih in električnih avtomobilov se močno povečuje, saj se nakupne cene znižujejo, povečuje se ponudba, hkrati pa se širi tudi polnilna infrastruktura.

Obseg prodaje je v obdobju 2016-2020 rasel po 12,9 % povprečni letni stopnji in leta 2020 dosegel skupno 30.822 enot. Po napovedih naj bi se obseg trga do konca leta 2025 povečal na 54.925 enot, kar predstavlja 12,02 % povprečno letno stopnjo rasti za obdobje 2022-2025.

Predpisi, ki veljajo v Belgiji, spodbujajo podjetja in posameznike k nakupu hibridnih in električnih avtomobilov, saj so okolju prijaznejši. Sistem malus predpisuje kazen do 2.500 EUR za avtomobile, ki izpustijo več kot 255 g CO2/km, kar še povečuje povpraševanje po hibridnih in električnih avtomobilih.

V Belgiji je prodaja hibridnih modelov večja kot prodaja popolnoma električnih vozil. V letu 2020 so v državi prodali 15,828 hibridnih vozil, kar predstavlja 51,4 % celotnega trga hibridnih in električnih avtomobilov. Najbolje prodajana modela v letu 2020 sta bila Volvo XC40 in BMW X5.

Analitiki napovedujejo, da bo belgijski trg hibridnih in električnih avtomobilov v obdobju 2021-2025 rasel po 14,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 1,8 mlrd EUR.

Prodaja hibridnih in električnih avtomobilov bo v prihodnjih letih še naprej močno rasla, saj bodo nadaljnja znižanja stroškov baterijskih tehnologij omogočila, da se nabavne cene približajo cenam avtomobilov z motorjem z notranjim izgorevanjem. Proizvajalci in strokovnjaki iz industrije pričakujejo, da bodo cene baterij pred koncem napovedanega obdobja padle pod 100 USD /kWh, kar velja za ključno prelomno točko elektrificiranih avtomobilov, da dosežejo pariteto stroškov z avtomobili z motorjem z notranjim izgorevanjem. Tudi nadaljnja širitev polnilne infrastrukture v Belgiji bo povečala rast prodaje. Na primer, regija glavnega mesta Bruselj se je zavezala, da bo do leta 2030 namestila 200 polnilnih mest in s tem povečala njihovo število na 600. Prva faza izvedbe se je začela leta 2019, cilj pa je bil zagotoviti vsaj eno polnilno mesto na km 2 v najbolj obremenjenih delih mesta.

Največji konkurenti na trgu:

  • Volkswagen AG
  • Bayerische Motoren Werke AG
  • AB Volvo
  • Tesla, Inc.
  • Toyota Motor Corporatio
 
 
V letu 2020 se je belgijski trg hibridnih in električnih avtomobilov povečal za 18,2 % in dosegel obseg 30.822 vozil. V letih 2016–2020 je povprečna letna stopnja rasti znašala 12,9 %.

Vrednostno se je belgijski trg hibridnih in električnih avtomobilov v letu 2020 povečal za 20,1 % in v letu 2020 dosegel 984,4 mio EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2016–2020 znašala 15,2 %.  

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 574  
2017 817 44,9 %
2018 847 8,3 %
2019 834 -6,6 %
2020 984 20,1 %Analitiki napovedujejo, da bo belgijski trg hibridnih in električnih avtomobilov v letu 2025 dosegel obseg 54.925 vozil, kar je 78,2 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021–2025 znaša 12,2 %.

Vrednostno bo belgijski trg hibridnih in električnih avtomobilov v letu 2025 dosegel 1,8 mlrd EUR, kar je 95,2 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021–2025 znaša 14,3 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 1.127 21,5 %
2022 1.322 15,4 %
2023 1.557 13,9 %
2024 1.675 10,3 %
2025 1.795 10,8 %
 


Največ, 51,4 % prodanih avtomobilov na tem trgu v letu 2020, je bilo hibridnih.  

Tržni deleži glede na vrsto vozil za leto 2020 (v odstotkih) 

Hibridna vozila 51,4 %
Električna vozila 48,6 %
 

Belgija predstavlja 1,4 % evropskega trga hibridnih in električnih avtomobilov.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 (v odstotkih) 

Nemčija 26,0 %
Združeno kraljestvo 12,0 %
Skandinavske države 9,6 %
Nizozemska 4,8 %
Belgija 1,4 %
Ostale evropske države 32,2 %
 

Največja podjetja v avtomobilski industriji v Belgiji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Toyota Motor Europe 25.607,51
Volvo Car Belgium Nv 5.321,84
Bridgestone Europe 3.584,73
Aw Europe 2.553,05
Volvo Group Belgium NV 2.324,62
Mercedes-Benz Belgium Luxembourg SA 1.319,77
Daf Trucks Vlaanderen 892,00


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, november 2021.


 

Energetika

Razen omejenega potenciala obnovljive energije, Belgija nima naravnih virov energije.

Belgijski nacionalni energetski in podnebni načrt do leta 2030 določa cilje:

  • zmanjšati emisije toplogrednih plinov iz energetskega sektorja za 35 % glede na raven iz leta 2005
  • doseči 17,5 % obnovljivih virov v bruto končni porabi energije in
  • znatno zmanjšati povpraševanje po energiji.


Belgija je pri zastavljenih ciljih dosegla že velik napredek. Proizvodnja električne energije na premog je bila ukinjena leta 2016 in tako je Belgija postala prva država v EU, ki ji je to uspelo.

Država je vodilna v svetu na področju vetrnih elektrarn na morju. Nameščene kapacitete so leta 2020 znašale 2,23 GW, načrti za leto 2030 pa so 4,5 GW.

Belgija je še vedno odvisna od fosilnih goriv in se sooča z izzivi energetske varnosti. Medtem ko se je vlada zavezala, da bo med leti 2022 - 2025 postopoma opustila jedrsko energijo, ta še vedno pokriva več kot polovico povpraševanja po električni energiji.

Skoraj polovica belgijskega uvoza plina prihaja iz Nizozemske, večino dobavljajo prek namenskega omrežja, povezanega s plinskim poljem Groningen, ki bo ustavil proizvodnjo sredi leta 2022. Belgija si prizadeva za reševanje vprašanj energetske varnosti in ima eno najbolj medsebojno povezanih električnih omrežij v Evropi.

Belgijski vladni načrt predvideva zaprtje vsaj 5 od 7 belgijskih jedrskih elektrarn do leta 2025. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo ta zaprtja lahko povzročila negotovost dobave električne energije, višje cene energije in povečanje emisij ogljika. Zlasti opozarjajo na dejstvo, da država načrtuje gradnjo novih plinskih elektrarn kot energetskega mostu do prihodnosti obnovljivih virov v Belgiji in da bodo višje emisije iz teh elektrarn spodkopale cilj države, da do leta 2050 postane ogljično nevtralna.


Največja podjetja na področju energetike v Belgiji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Exxonmobil Petroleum & Chemical 13.408,55
Total Petrochemicals & Refining Sa/Nv 10.235,76
Total Belgium 4.604,78
Lampiris 1.415,42
Belgian Shell 1.397,94
Chevron Philips Chemicals International 1.049,00
Eneco Belgium 1.000,86Vir: Factiva, november 2021.
 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje