Belgija

Gospodarske panoge Belgije

Gospodarstvo

Belgija ima strateški geografski položaj, saj leži med Združenim kraljestvom, Nemčijo in Francijo, med tremi glavnimi evropskimi gospodarstvi. Geografska lokacija in dobro razvite prometne povezave so Belgiji pomagale razviti raznoliko gospodarstvo s široko paleto storitev, proizvodnje in visokih tehnologij. Poslovna klima je dobra in država je idealna za mednarodno poslovanje. Belgija je stabilna država, čeprav so kulturne napetosti med Valonijo in Flandrijo impregnirale politično življenje. Belgija ima vlogo regionalnega logističnega središča, zato je belgijsko gospodarstvo občutljivo na spremembe tujega povpraševanja, zlasti pri trgovinskih partnericah EU. 

 

Struktura BDP

Kmetijstvo prispeva le 1 % k nacionalnemu BDP. Pridelujejo večinoma sladkorno peso, zelenjavo in ??sadje, pomembna segmenta sta tudi pridelava mesa in mleka. Kmetijski sektor zaposluje 1,3 % aktivnega prebivalstva. Za kmetijstvo se uporablja 29 % zemljišč.

Večina belgijskega gospodarstva je usmerjenega v storitve. Storitveni sektor predstavlja 78 % BDP in zaposluje okoli 77 % aktivnega prebivalstva. Bruselj, ki je dom več evropskih institucij, številnih diplomatskih misij in različnih interesnih skupin, je ustvaril gospodarstvo, ki temelji predvsem na storitvah.


Vir: Factiva, april 2019

 

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 21 % BDP in zaposluje nekaj več kot 21 % delovne sile. Glavne industrijske panoge so kovinska, avtomobilska, živilska, tekstilna, kemična in naftna industrija.
Med belgijskimi regijami obstajajo velike razlike. V Flandriji so uspeli razviti drugo največjo petrokemično industrijo na svetu, medtem ko je Valonija še sredi prestrukturiranja, po zaprtju premogovnikov in velikega števila jeklarn. v Bruslju prevladujejo področja telekomunikacij, razvoj programske opreme ter farmacevtska in avtomobilska industrija.

V letu 2018 je industrijska proizvodnja dosegla 1 % rast, za leto 2019 pa je napovedana 2,7 % rast. V letih 2020 in 20121 naj bi industrijska proizvodnja zrasla za 1,7 % in 1,9 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na belgijskem trgu:

 

Transportne storitve

Analiza vključuje sektorje zračnega, pomorskega, železniškega in cestnega tovornega prometa. V vse sektorje je vključen domači in mednarodni prevoz. Mednarodni prihodki od izvoza so dodeljeni državi izvora.

Belgijski trg transportnih storitev je v obdobju 2013-2017 upadal po -2,5 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvaril vrednost 12,3 mlrd EUR. Za primerjavo, francoski trg transportnih storitev je v zadnjih petih letih rasel po 0,1 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 46,5 mlrd EUR, medtem ko je nemški trg v tem obdobju rasel po 1 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 78,2 mlrd EUR. Upad trga je bil delno posledica upočasnjenega svetovnega povpraševanja po vsem evro-območju, ki je glavni trgovinski partner za Belgijo in predstavlja 74 % njenega izvoza. Prav tako je na slabo delovanje trga vplivalo tudi znižanje cen nafte, ki predstavlja pomembne del izvoza države. Glede na indeks učinkovitosti logistike (LPI) se Belgija na podlagi svoje infrastrukture uvršča na 14. mesto v zahodnoevropski regiji. Za primerjavo, Francija se uvršča na 15. mesto, Italija na 19. mesto, Španija pa na 25. mesto. Visoko razvita prometna infrastruktura v Belgiji omogoča učinkovit prevoz tovora, kar naj bi v prihodnjem obdobju pripomoglo k rasti trga transportnih storitev.

Najbolj donosen segment belgijskega trga transportnih storitev je segment cestnega transporta, ki je v letu 2017 ustvaril 7,2 mlrd EUR prihodkov ali 58,2 % celotne vrednosti trga. Segment pomorskega transporta je v letu 2017 ustvaril 3,3 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 26,6 % celotne vrednosti trga. Beneluks je že desetletja glavno središče mednarodnega tovornega prometa v in iz EU. Antwerpen je eno najpomembnejših pomorskih pristanišč za EU, medtem ko spadata Liège in Bruselj med 10 najpomembnejših letališč za tovorni promet v EU. Železniški prevoz se večinoma uporablja za mednarodni prevoz tovora v državah Beneluksa. Železniški promet je v mnogih primerih manj konkurenčen. Na kratkih razdaljah zaradi zahtevanega pretovarjanja, na dolgih razdaljah pa zaradi drugih konkurenčnejših prevozov. Belgija ima tudi dober geostrateški položaj, saj jo obkrožajo velike evropske države, kot so Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija, Italija, Španija in Nizozemska.

Po napovedih analitikov bo belgijski trg transportnih storitev v obdobju 2018-2022 rasel po 2,8 % CAGR in v letu 2022 ustvaril prihodke v višini 12,9 mlrd EUR. Francoski trg transportnih storitev naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 3,1 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 49,2 mlrd EUR, medtem ko naj bi nemški trg v napovedanem obdobju rasel po 1,9 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 78,1 mlrd EUR. Zasebne naložbe in rast mednarodne trgovine bosta glavno gonilo rasti trga v prihodnje. Tako kot tudi na mnoge druge industrije, bo tudi na transport vse bolj vplivala digitalizacija. V prihodnosti telematike bodo zapleteni algoritmi in analitika lahko podjetjem pomagali optimizirati transportna omrežja in izboljšati učinkovitost, kar bi dolgoročno lahko prihranilo veliko denarja. Na transportne storitve bo v prihodnje vplivala tudi rast e-poslovanja, saj zahteve glede dobav postajajo vse bolj obsežne. To bi bilo lahko zelo donosno za velike prevoznike, manjše in srednje velike prevoznike pa bi potisnilo v slabši položaj, kar bi lahko vodilo do povečane dejavnosti združevanja in prevzemov.

 

Glavni konkurenti na trgu so:

  • Deutsche Post AG (Deutsche PostDHL)
  • H. Essers
  • Kuehne + Nagel International AG
  • A.P. Moller-Maersk A/S
 
Vrednost belgijskega transportnega sektorja se je v letu 2017 zmanjšala za 3,6 % in dosegla vrednost 12,3 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala - 2,5 %.

 

Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2013 11.587  
2014 11.614 0,2 %
2015 13.390 -3,8 %
2016 13.027 -2,7 %
2017 12.329 -3,6 %
 
 
Analitiki napovedujejo, da bo vrednost belgijskega transportnega trga v letu 2022 dosegla 12,9 mlrd EUR, kar je 14,6 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018–2022 je 2,8 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 11.896 3,3 %
2019 11.190 3,4 %
2020 12.590 2,3 %
2021 12.830 1,9 %
2022 12.874 2,8 %
 


Cestni tovorni promet je največji segment trga transportnih storitev v Belgiji in predstavlja 58,2 % celotne vrednosti trga.
 

Tržna segmentacija po sektorjih za leto 2017 (v odstotkih)

Cestni transport 58,2 %
Pomorski transport 26,6 %
Letalski transport 10,8 %
Železniški transport  4,4 %
 


Belgija predstavlja 2,7 % evropskega transportnega trga po vrednosti.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih)

Nemčija 17,1 %
Francija 10,2 %
Nizozemska  5,2 %
Belgija  2,7 %
Ostala Evropa  64,8 %
 

Največja podjetja na področju letalskega transporta v Belgiji (2017)

Podjretje Prihodki v mio EUR
Brussels Airlines Sa 1.328,40
Tui Airlines Belgium Nv 640,61
Asl Airlines Belgium Sa 567,38
Dhl Global Forwarding (Belgium) Nv 353,53
Belgocontrol 212,05
Tnt Express Worldwide (Euro Hub) Sprl 174,61


Največja podjetja na področju cestnega transporta v Belgiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn Openb. Instel. 1.057,39
Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles SA 720,05
Thi Factory Sa 473,22
Henri Essers En Zonen Internationaal Transport Nv 420,87
Suez R&R Be North Nv 255,66
Sarens Nv 246,28
Dhl Freight (Belgium) Nv 138,00

 

Največja podjetja na področju pomorskega transporta v Belgiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Euronav NV 427,84
Compagnie Maritime Belge SA 395,44
PSA Antwerp NV 272,38
Antwerp Terminal Services Nv 254,65
Cobelfret Ferries Nv 179,49
Bocimar International Nv 168,91
Euro Marine Logistics Nv 162,74


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, avgust 2018.


 

Energetika - proizvodnja električne energije

V analizo je zajeta proizvodnja električne energije, proizvedene iz jedrskih elektrarn, konvencionalnih elektrarn in elektrarn iz obnovljivih virov energije. Obseg proizvodnje je opredeljen kot skupna električna energija (TWh), ustvarjena v državi v teku vsakega koledarskega leta. Vrednost industrije je podana kot zmnožek obsega in letne povprečne cene ne-gospodinjske električne energije, oziroma cene brez davkov in dajatev.

Belgijska proizvodnja električne energije je v obdobju 2013-2017 rasla po 2,3 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvarila prihodke v višini 8,6 mlrd EUR. Za primerjavo, francoska proizvodnja električne energije je v zadnjih petih letih upadala po -1,8 % CAGR in v letu 2017 ustvarila vrednost 35,1 mlrd EUR, medtem ko je nemška proizvodnja električne energije v tem obdobju upadala po -2,4 % CAGR in v letu 2017 ustvarila vrednost 50 mlrd EUR.
 
Po obsegu je proizvodnja električne energije v Belgiji v obdobju 2013-2017 rasla po 4,2 % CAGR in v letu 2017 dosegla 101,2 TWh. Analitiki napovedujejo, da bo obseg proizvodnje v obdobju 2018-2022 rasel po 1,2 % CAGR in v letu 2022 dosegel 107,4 TWh.
 
Najbolj donosen segment v belgijski proizvodnji električne energije je segment obnovljivih virov energije, ki je v letu 2017 proizvedel 47,4 TWh električne energije, ali 46,9 % celotne proizvodnje električne energije. Nuklearni segment je v letu 2017 ustvaril 35,4 TWh električne energije, kar predstavlja 35 % celotne proizvodnje. Segment obnovljivih virov energije bo v prihodnje še rasel, saj si vlada prizadeva razviti alternativne vire energije, da bi nadomestila dve jedrski elektrarni, ki sta trenutno še v obratovanju.
 
Po napovedih analitikov bo belgijska proizvodnja električne energije v obdobju 2018-2022 rasla po 1,2 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 8,1 mlrd EUR. Francoska proizvodnja električne energije naj bi v prihodnjih petih letih upadala po -0,1 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 32,9 mlrd EUR, medtem ko naj bi nemška proizvodnja električne energije v napovedanem obdobju rasla po 0,7 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 47,1 mlrd EUR.

Glavni konkurenti na trgu so:
 

  • Electricite de France (EDF)
  • Electrabel SA
  • RWE AG
  • Vattenfalll

 

Belgijska proizvodnja električne energije se je v letu 2017 zmanjšala za 6,4 % in dosegla obseg 101,2 TWh. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 4,2 %.
 
Vrednostno se je proizvodnja v letu 2017 zmanjšala za 7,9 % in dosegla 8,6 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 2,3 %.

Rast vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2013 6.691  
2014 5.413 -19,1 %
2015 8.198 26,8 %
2016 9.549 15,8 %
2017 8.584 -7,9 %

 

Analitiki napovedujejo, da bo obseg belgijske proizvodnje električne energije v letu 2022 dosegel 107,4 TWh, kar je 6,1 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2018–2022 znaša 1,2 %.

Vrednostno naj bi proizvodnja električne energije v letu 2022 dosegla 8,3 mlrd EUR, kar je 6,2 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2018–2022 znaša 1,2 %.


Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 8.099 1,2 %
2019 8.083 -1,6 %
2020 8.099 1,7 %
2021 8.264 2,0 %
2022 8.306 2,6 %Segment obnovljivih virov energije je največji segment v belgijski proizvodnji električne energije in predstavlja 46,9 % celotne vrednosti industrije. Nuklearni segment predstavlja nadaljnjih 35 % industrije.

Tržna segmentacija po segmentih glede na obseg proizvodnje za leto 2017 (v odstotkih)

Obnovljivi viri energije  46,9 %
Nuklearni sektor 35,0 %
Konvencionalna, fosilna goriva 18,1 %Belgija predstavlja 2,9 % evropske proizvodnje električne energije glede na obseg proizvodnje.

Tržna segmentacija v regiji glede na obseg proizvodnje za leto 2017 (v odstotkih)

Nemčija 17,2 %
Francija 12,5 %
Belgija 2,9 %
Nizozemska 2,3 %
Ostala Evropa 65,1 %Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije v Belgiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Electrabel SA 16.291,86
Electrabel Customer Solutions Sa 4.773,35
ORES Assets SCRL 1.165,46
Eandis CVBA 1.141,12
Elia Asset SA 465,46
E.ON Belgium NV 295,96
EDF Belgium SA 202,56

 

Največja podjetja na področju obnovljivih virov energije v Belgiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
C-Power NV 63,20
Aspiravi NV 35,47
A & S Energie NV 35,27
Ikaros Solar NV 24,98
2Valorise NV 18,16
Electrawinds NV 13,58
Windeurope Asbl 13,04Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, avgust 2018.
 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje