Belgija

Gospodarske panoge Belgije

Priložnosti na trgu

Belgija ima odprt trg, ki je dobro povezan z glavnimi svetovnimi gospodarstvi. Je privlačen trg in lokacija za številne vlagatelje. V državi imajo sedež številne mednarodne organizacije, zato Belgija ponuja tudi priložnosti za posebne projekte. Hkrati Belgija velja tudi za testni trg, saj belgijsko gospodarstvo v veliki meri odraža splošno evropsko gospodarstvo in potrošnike, nekakšno mini Evropo, kamor je lažje vstopiti in začeti v primerjavi z večjimi evropskimi trgi.

Perspektivna sektorja za izvoznike sta predvsem:

IKT: Načrt »Digitalne Belgije« vključuje načrte za hitrejšo povezljivost, mobilne podatke naslednje generacije in digitalne veščine. Številna mesta razvijajo pametna mesta, pri čemer je v ospredju Antwerpen.
Belgijska vlada že ponuja davčne prijave na spletu ter posodablja svojo elektronsko strukturo javnih naročil. Javne razpise je že mogoče oddati prek spleta. Kmalu bo operativen tudi sistem spletnega naročanja za nakup blaga od pooblaščenih dobaviteljev.
Spletna trgovina se hitro razvija in povpraševanje po storitvah platforme za e-trgovino je veliko. Največ priložnosti ponujajo enotno upravljanje varnosti in programske opreme, svetovalne IT storitve, storitve varovanja v oblaku in E-trgovina, ki omogoča rešitve na ključ.

Medicinska oprema: Belgija proizvede manj kot 10 % medicinske opreme, ki jo potrebuje. Zato je trg odprt za tuje dobavitelje, med katerimi so najmočnejši dobavitelji iz ZDA, Nemčije, Francije in Združenega kraljestva.
vlada preučuje različne ukrepe za prihranek stroškov v zdravstvu, zato imajo inovativne tehnologije in oprema, ki nudijo prihranek stroškov, velik tržni potencial. Veliko povpraševanje je po diagnostičnih izdelkih za odkrivanje kroničnih bolezni v zgodnji fazi, ortopedskih izdelkih in izdelkih za nego na domu.
Kot posledica pandemije so sektorji z močnim tržnim potencialom tudi medicinska programska oprema, tele-medicina in e-zdravje. 


Gospodarstvo

Belgija ima strateški geografski položaj, saj leži med Združenim kraljestvom, Nemčijo in Francijo, med tremi glavnimi evropskimi gospodarstvi. Geografska lokacija in dobro razvite prometne povezave so Belgiji pomagale razviti raznoliko gospodarstvo s široko paleto storitev, proizvodnje in visokih tehnologij. Poslovna klima je dobra in država je idealna za mednarodno poslovanje. Belgija je stabilna država, čeprav so kulturne napetosti med Valonijo in Flandrijo impregnirale politično življenje. Belgija ima vlogo regionalnega logističnega središča, zato je belgijsko gospodarstvo občutljivo na spremembe tujega povpraševanja, zlasti pri trgovinskih partnericah EU. 


 

Struktura BDP

Kmetijstvo prispeva le 1 % k nacionalnemu BDP. Pridelujejo večinoma sladkorno peso, zelenjavo in sadje, pomembna segmenta sta tudi pridelava mesa in mleka. Kmetijski sektor zaposluje okoli 1 % aktivnega prebivalstva. 

Večina belgijskega gospodarstva je usmerjenega v storitve. Storitveni sektor predstavlja 78 % BDP in zaposluje okoli 80 % aktivnega prebivalstva. Bruselj, ki je dom več evropskih institucij, številnih diplomatskih misij in različnih interesnih skupin, je ustvaril gospodarstvo, ki temelji predvsem na storitvah.


Vir: Factiva, maj 2022

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 21 % BDP in zaposluje okoli 1/5 delovne sile. Glavne industrijske panoge so kovinska, avtomobilska, živilska, tekstilna, kemična in naftna industrija.
Med belgijskimi regijami obstajajo velike razlike. V Flandriji so uspeli razviti drugo največjo petrokemično industrijo na svetu, medtem ko je Valonija še sredi prestrukturiranja, po zaprtju premogovnikov in velikega števila jeklarn. v Bruslju prevladujejo področja telekomunikacij, razvoj programske opreme ter farmacevtska in avtomobilska industrija.

V letu 2021 je industrijska proizvodnja zrasla za 16,8 %. V letu 2022 je napovedana rast industrijske proizvodnje v višini 1,7 %, v letih 2023 in 2023 pa naj bi industrijska proizvodnja zrasla za 2,8 % in 2,4 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na belgijskem trgu:

 

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov 

Analiza vključuje proizvodnjo osebnih avtomobilov. Vrednost proizvodnje je izračunana glede na prodajno ceno proizvajalca ter ne vključuje davkov in dajatev. Obseg proizvodnje predstavlja količino popolnoma dokončanih avtomobilov v državi.

Belgijska avtomobilska industrija je leta 2021 ustvarila skupne prihodke v višini 3,9 mlrd EUR, kar predstavlja -6,5 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017-2021.
 
Avtomobilska proizvodnja v Belgiji že vrsto let upada. Številni proizvajalci so zapustili državo. Opel je leta 2010 zaprl svojo tovarno v Antwerpnu, Ford pa je konec leta 2014 zaprl svojo tovarno v Genku. V belgijski avtomobilski industriji ostajata le še Volvo (Geely) in Volkswagen.
 
Obseg industrijske proizvodnje se je v obdobju 2017 - 2021 zmanjševal po -8,7 % povprečni letni stopnji ter leta 2021 dosegel skupno 224.100 enot. Obseg industrije naj bi se do konca leta 2026 povečal na 368.700 enot, kar predstavlja 10,5 % povprečno letno stopnjo za obdobje 2022-2026.
 
Analitiki napovedujejo, da bo vrednost belgijske avtomobilske industrije v prihodnjih 5 letih rasla po 15,2 % povprečni letni stopnji ter leta 2026 dosegla 7,86 mlrd EUR.
 

Največja konkurenta na trgu:

 • Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd
 • Volkswagen AG
 
Obseg belgijske avtomobilske industrije se je v letu 2021 povečal za 1,4 % in dosegel 224.100 enot. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2017-2021 znašala 7,2 %.

Vrednostno se je belgijska avtomobilska industrija v letu 2021 povečala za 2,9 % in dosegla 3,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2017–2021 znašala 4,4 %. 
 

Vrednost industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 4.650  
2018 2.874 -38,8 %
2019 3.635 27,4 %
2020 3.804 4,2 %
2021 3.889 2,9 %Vrednostno bo belgijska avtomobilska industrija v letu 2026 dosegla 7,86 mlrd EUR, kar je 102,2 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022–2026 znaša 15,2 %.
 

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 5.073 29,8 %
2023 6.425 28,2 %
2024 7.186 11,7 %
2025 7.356 2,0 %
2026 7.863 7,2 %

 

Največji, 82,3 % delež glede na obseg proizvodnje ima Geely Holding Group, sledi mu Volkswagen s 17,7 %. 

Tržni deleži glede na obseg proizvodnje za leto 2021 (v odstotkih) 


 

Belgija predstavlja 2,1 % evropske avtomobilske industrije glede na vrednost.


Tržna segmentacija v regiji glede na vrednost za leto 2021 (v odstotkih)

Največja podjetja v avtomobilski industriji v Belgiji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Toyota Motor Europe 30.738,36
Volvo Car Belgium Nv 5.661,61
Volvo Group Belgium 2.991,60
Daf Trucks Vlaanderen 1.251,79
Stellantis Belux 1.060,75
Toyota Boshoku Europe 401,06
Van Hool 289,12Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.


Vir: Factiva, december 2022. 

IKT - kibernetska varnost

Rešitve kibernetske varnosti so varnostni ukrepi, namenjeni zmanjšanju tveganja prekinitev ali nepooblaščenega dostopa do sistemov informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT).

Sprejetje kibernetske varnosti se bo v prihodnjih letih v Belgiji razširilo zaradi povečanega prodora interneta v državi. Do sedaj je bila kibernetska varnost predvsem odgovornost IT oddelkov, zdaj pa postaja vse pomembnejša komponenta strateškega načrtovanja na najvišji ravni.

Belgijske organizacije imajo različne razvojne možnosti za prisotnost in razvoj digitalnih storitev in tehnologije. Vendar se vlada, potrošniki in podjetja vse pogosteje srečujejo z naprednimi kibernetskimi grožnjami, ki lahko povečajo tveganja in omejijo potencial digitalnih storitev in tehnologije.

Ključna težava pri vse pogostejših kibernetskih napadih je pomanjkanje usposobljenih strokovnjakov za kibernetsko varnost v številnih podjetjih.

Zaradi pandemije Covid-19 številni zaposleni v podjetjih delajo na daljavo, s čimer se je povečala možnost kibernetskih napadov na virtualizirana IT okolja, kot so infrastruktura, podatki in omrežje računalništva v oblaku.

Analitiki Mordor Intelligence napovedujejo, da bo belgijski trg kibernetske varnosti v obdobju 2023-2027 zabeležil 11,14 % povprečno letno rast.
 

Ključni tržni trendi

 • Belgijski trg kibernetske varnosti poganja naraščajoče povpraševanje po digitalizaciji in razširljivi IT infrastrukture. Vse večja odvisnost od tehnologije in digitalne infrastrukture prinaša nova tveganja in ranljivosti. Obenem daje Belgiji pomemben strateški potencial za ustvarjanje svojih kompetenc in izdelkov na področju kibernetske varnosti.
 • Ljudje, organizacije, naprave, podatki in procesi se hitro povezujejo in komunicirajo na spletu prek kanalov, kot so internet, mobilne naprave, internet stvari (IoT) ali oblak za shranjevanje (osebnih) datotek in slik. To povečanje uporabe novih tehnologij je sovpadlo s povečanjem števila kibernetskih napadov ter povečanjem resnosti in stopnje vpliva teh napadov. Občutljivi podatki, kot so osebni podatki, podatki o potrošnikih in politično občutljivi podatki (kot so vojaški obveščevalci), so vedno bolj izpostavljeni tveganju razkritja. Zato je pomembno zaščititi te podatke z zaščito digitalnega okolja.
 • Belgijsko politiko oblikuje strategija kibernetske varnosti 2.0, ki si prizadeva za zaščito kibernetske krajine na vseh ravneh in za vse deležnike. Center za kibernetsko varnost Belgije spremlja, usklajuje in nadzira izvajanje belgijske strategije kibernetske varnosti. Strategija kibernetske varnosti 2.0 določa cilje za leto 2025 in bo po potrebi ocenjena in posodobljena.
 • Poleg opozarjanja prebivalcev na morebitne nevarnosti, si belgijska vlada prizadeva izboljšati ozaveščenost posameznikov o tem, kako se zaščititi pred morebitnimi kibernetskimi nevarnostmi.
 • Delež dnevnih uporabnikov interneta v Belgiji se je leta 2021 v primerjavi z letom prej povečal za 2 %. Delež dnevnih uporabnikov interneta je tako s 86 % dosegel najvišjo vrednost v zadnjih 5 letih. Predvsem delež dnevnih uporabnikov interneta v zadnjih letih, razen v letu 2020, nenehno narašča. Povečanje uporabe interneta in spletnih plačil pa povečuje potrebo po kibernetski varnosti.
 

Pobude belgijske vlade za kibernetsko varnost

 • Po mnenju Evropskega sveta je Belgija dokazano zagotavljala hitre in varne mobilne povezave. Trenutno ima drugo najboljšo pokritost s 4G v EU in si močno prizadeva zagotoviti prihodnje mobilne povezave vrhunske kakovosti. Belgijska vlada, prevozniki in podjetja si močno prizadevajo zagotoviti povezavo 5G. Poleg tega je regionalna vlada glavnega mesta Bruselj popolnoma predana mobilni tehnologiji naslednje generacije.
 • Hekerji so začeli uporabljati zlonamerno programsko opremo, kot so Odinaff, Danabot, Backswap in Camubot, za napad na banke, ki upravljajo omrežje SWIFT za prenos sporočil za prenos denarja. Širjenje vladnih zahtev glede zasebnosti podatkov, večje kibernetske grožnje in vse večje število podatkovnih centrov, so najpomembnejše priložnosti za prihodek za obrambni/vladni trg kibernetske varnosti.
 • EU meni, da je strateška avtonomija pomembna za spodbujanje skupnih interesov, načel in vrednot. Kibernetska varnost je v tem pogledu pomembna komponenta. Belgija ima ključno vlogo pri evropskih eksperimentalnih pobudah na področju kibernetske varnosti, kot je ECHO (evropska mreža centrov za kibernetsko varnost in kompetenčno središče za inovacije in operacije).
 • Vzpostavitev kibernetske zelene hiše bo znatno spodbudila inovacije na področju kibernetske varnosti. Cilj ustanovitve centra za inovacije je oceniti prodorne kibernetske rešitve in poslovne modele v okolju brez tveganja, hkrati pa razširjati smernice in najboljše prakse kibernetske varnosti.
 • Glede na raziskavo Hiscoxa se je poraba informacijske tehnologije za kibernetsko varnost v Belgiji med letoma 2020 in 2021 povečala. Podjetja so bolj ranljiva za kibernetske grožnje in povečujejo naložbe v preprečevanje. V Belgiji so se naložbe v kibernetsko varnost od leta 2020 do leta 2021 povečale za 8 %.
 

Konkurenti na trgu

Belgijski trg kibernetske varnosti je zaradi več globalnih in lokalnih igralcev zelo konkurenčen. Konkurenti na trgu vidijo strateška partnerstva, lansiranje izdelkov in prevzeme kot donosno pot do širjenja svojega tržnega deleža. Poleg tega več globalnih in lokalnih ponudnikov kibernetske varnosti, v Belgiji širi svojo prisotnost.
Skupina RHEA sodeluje z IDELUX pri vzpostavitvi novega evropskega centra odličnosti za kibernetsko varnost v industrijskem parku Galaxia v Transinnu v Belgiji. Center, ki je prejel 20 mio EUR lastniških naložb, bo začel delovati do konca leta 2023 in bo zagotavljal celovite storitve kibernetske varnosti in stalno kibernetsko zaščito podjetjem iz različnih sektorjev, vključno z vlado, institucijami, obrambo in komercialo.

Največji konkurenti na trgu:
 • IBM Corporation
 • Cisco Systems, Inc
 • Thales
 • Sweepatic
 • RHEA Group
 • Palo Alto Networks
 • Fujitsu
 • Dell Inc.
 • Check Point Software Technologies Ltd.

 
 
Vir: Factiva, december 2022.


 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje