Belgija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Belgijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Belgijo 2014 – 2020 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2014 250.206 425.880 676.086 -175.674
2015 329.525 441.754 771.279 -112.229
2016 332.502 508.568 841.071 -176.066
2017 381.305 618.524 999.829 -237.219
2018 349.303 669.035 1.018.338 -319.732
2019 418.389 694.078 1.112.467 -275.689
2020* 353.445 574.116 927.561 -220.670

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Belgijo 2014 – 2020 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2021).
 

Slovenski izvoz v Belgijo v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
29 % 122.191 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 37.650 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 36.255 Farmacevtski proizvodi
8 % 31.330 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 27.234 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 17.681 Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve, pigmenti in druga barvila, pripravljena premazna sredstva in laki, kiti in druge tesnilne mase, tiskarske barve in črnila

 

Slovenski uvoz iz Belgije v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
26 % 179.031 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 64.458 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
9 % 58.969 Organski kemijski proizvodi
8 % 52.547 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 42.943 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
5 % 33.337 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke


Vir: Statistični urad RS, julij 2020.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Belgijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o vzpostavitvi diplomatskih in konzularnih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (MBLUPZN)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BBEDOU)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije (BBECP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o zračnem prometu
 
Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk