Belgija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Belgijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Belgijo 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 329.525 441.754 771.279 -112.229
2016 332.502 508.568 841.071 -176.066
2017 381.305 618.524 999.829 -237.219
2018 349.303 669.035 1.018.338 -319.732
2019 418.389 694.078 1.112.467 -275.689
2020 382.120 625.541 1.007.661 -243.421
2021* 145.911 246.577 392.488 -100.666

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Belgijo 2015 – 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr 2021 (posodobljeno julij 2021).

 

Slovenski izvoz v Belgijo v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
28 % 105.962 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
12 % 43.876 Farmacevtski proizvodi
8 % 31.863 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 24.343 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 22.152 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor
5 % 20.613 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

Slovenski uvoz iz Belgije v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
19 % 118.615 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
10 % 65.175 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
8 % 49.760 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 43.057 Organski kemijski proizvodi
6 % 39.230 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
5 % 32.634 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke


Vir: Statistični urad RS, marec 2021.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Belgijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o vzpostavitvi diplomatskih in konzularnih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (MBLUPZN)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BBEDOU)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije (BBECP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o zračnem prometu
 
Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk