Belgija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Belgijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Belgijo 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 332.502 508.568 841.071 -176.066
2017 381.305 618.524 999.829 -237.219
2018 349.303 669.035 1.018.338 -319.732
2019 418.389 694.078 1.112.467 -275.689
2020 382.120 625.541 1.007.661 -243.421
2021 430.078 771.519 1.201.597 -341.442
2022* 286.407 651.556 937.962 -365.149

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Belgijo 2016 – 2022 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg 2022 (posodobljeno nov 2022).
 

Slovenski izvoz v Belgijo v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
25 % 106.105 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 38.289 Farmacevtski proizvodi
9 % 36.965 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 26.676 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 25.697 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 25.259 Izdelki iz železa in jekla


Slovenski uvoz iz Belgije v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
14 % 109.886 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
13 % 101.514 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
9 % 66.006 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 58.094 Organski kemijski proizvodi
6 % 47.304 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
6 % 43.434 Farmacevtski proizvodi


Vir: Statistični urad RS, julij 2022.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Belgijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o vzpostavitvi diplomatskih in konzularnih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (MBLUPZN)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BBEDOU)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije (BBECP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o zračnem prometu
 
Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2021.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk