Belgija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Belgijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Belgijo 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)
 

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 237.432 417.408 654.840 -179.976
2014 250.206 425.880 676.086 -175.674
2015 329.525 441.754 771.279 -112.229
2016 332.502 508.568 841.071 -176.066
2017 381.305 618.524 999.829 -237.219
2018 349.303 669.035 1.018.338 -319.732
2019* 310.832 523.343 834.175 -212.511

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Belgijo 2013 – 2019 (grafični prikaz)


 

Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno dec 2019).
 

Slovenski izvoz v Belgijo v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

 
Delež EUR Skupina proizvodov
29 % 100.280 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
8 % 27.498 Farmacevtski proizvodi
8 % 26.607 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 24.334 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 22.970 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 19.000 Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve, pigmenti in druga barvila, pripravljena premazna sredstva in laki, kiti in druge tesnilne mase, tiskarske barve in črnila

 

Slovenski uvoz iz Belgije v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

 
Delež EUR Skupina proizvodov
23 % 154.146 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
10 % 64.932 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
9 % 57.012 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 56.875 Organski kemijski proizvodi
5 % 35.090 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
4 % 29.950 Farmacevtski proizvodi


Vir: Statistični urad RS, julij 2019.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Belgijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o vzpostavitvi diplomatskih in konzularnih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (MBLUPZN)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BBEDOU)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije (BBECP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o zračnem prometu
 
Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2019.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk