Belgija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Belgijo

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Belgije v blagovni menjavi s Slovenijo

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
16 18 18 17 16 16

Slovenija je v letu 2022 v Belgijo izvozila za 465 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 988 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 1.453 mio EUR.
S tem se je Belgija lani uvrstila na 16. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Belgijo 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 381.305 618.524 999.829 -237.219
2018 349.303 669.035 1.018.338 -319.732
2019 418.389 694.078 1.112.467 -275.689
2020 382.120 625.541 1.007.661 -243.421
2021 430.078 771.519 1.201.597 -341.442
2022 464.357 991.480 1.455.838 -527.123
2023* 444.199 934.452 1.378.651 -490.253

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Belgijo 2017 – 2023 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2024).  
 

Slovenski izvoz v Belgijo v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
24 % 109.127 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
8 % 39.328 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 36.742 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 35.393 Farmacevtski proizvodi
7 % 31.094 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 23.149 Izdelki iz železa in jekla


Slovenski uvoz iz Belgije v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
12 % 122.516 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
12 % 115.419 Organski kemijski proizvodi
11 % 113.109 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 71.387 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 68.568 Farmacevtski proizvodi
5 % 53.145 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Belgijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o vzpostavitvi diplomatskih in konzularnih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (MBLUPZN)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BBEDOU)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije (BBECP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o zračnem prometu
 
Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.