Belgija

Prodaja v Belgijo

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Belgija je raznolika država, ki je pogosto testni trg za evropsko tržišče. Nizozemsko, francosko in nemško govoreče skupine opredeljujejo značilnosti potrošnikov na belgijskem trgu. Številna podjetja in mednarodne korporacije imajo sedež v Bruslju, zato v mestu prevladujejo bogati potrošniki. Med pomembnejše faktorje pri nakupni odločitvi spadajo cena, svežina, vizualna podoba in okus.
Številne afere v prehrambni industriji med konvencionalnimi izdelki in vse večje zanimanje za zdravje so spodbudili rast trga ekoloških izdelkov, po katerih belgijski potrošniki vse pogosteje povprašujejo.

Belgijci pogosteje nakupujejo v mestnih središčih kot v nakupovalnih središčih. Raje nakupujejo v lokalnih, manjših trgovinah in ne več v supermarketih, njihova povprečna košarica pa raste. Belgijski potrošniki so na splošno odprti za mednarodne blagovne znamke, a vseeno dajejo prednost nacionalnim in evropskim blagovnim znamkam.
Razvija se tudi trg rabljenih izdelkov.

 

Tržne poti, distribucija

Na belgijskem maloprodajnem trgu vlada močna konkurenca, saj je Belgija v veliki meri odprta za zunanjo trgovino. Dobro razvit sistem distribucije in razvita infrastruktura omogočata, da veliko tujih podjetij v Belgiji, kot testni deželi za evropski trg, lansira nove izdelke.

V maloprodaji se število prodajaln neprestano zmanjšuje, prevladujejo pa majhne, neodvisne trgovine. Velike trgovske verige širijo število prodajnih mest, ponudbo izdelkov, ter razvijajo trgovske blagovne znamke.
 
Belgijski potrošniki raje nakupujejo v manjših, lokalnih trgovinah. Vrednost prodaje v hipermarketih se je v Belgiji v letu 2019 znižala za -4 % in dosegla 2 mlrd EUR. Tudi za prihodnjih 5 let analitiki pričakujejo znižanje prodaje v hipermarketih za povprečno -2 % letno. Največji konkurent na tem področju je trgovsko podjetje Carrefour Belgium, ki je imelo med hipermarketi v letu 2019 72 % tržni delež. Druga dva pomembnejša konkurenta v tem segmentu sta še Cora in Luis Delhaize.
 
Diskontne trgovske verige so v Belgiji v letu 2019 beležile 2 % rast prodaje, ki je dosegla 4,6 mlrd EUR. Po napovedih bodo diskontne prodajalne v prihodnjih 5 letih povečevale rast prodaje po povprečni 1 % letni stopnji. Največji diskontni trgovec v Belgiji je Aldi Group, ki je imel v letu 2019 60 % tržni delež. Pomemben konkurent v tem segmentu je tudi Lidl.
 
E-trgovina je v Belgiji dobro razvita. V letu 2019 je vrednost e-trgovine v Belgiji zrasla za 12 % in dosegla 8,8 mlrd EUR. Po napovedih se bo vrednost e-trgovine v Belgiji v naslednjih 5 letih povečevala po povprečno 8 % letni stopnji.
 
Največji spletni ponudnik na belgijskem trgu je Coolblue NV. Ta specializirana veriga za elektroniko in naprave, brezplačno dostavlja izdelke na dom potrošnikov. Njihovi kurirji uporabljajo kolesa namesto avtomobilov in tako prispevajo k bolj čistemu okolju. V letu 2019 je Coolblue posodobil svojo mobilno aplikacijo, ki potrošnikom omogoča testiranje izdelkov pred nakupom in je na voljo v francoščini, nizozemščini in angleščini.

Tako kot Coolblue, tudi drugi spletni trgovci pri dostavi uporabljajo kolesa in s tem privabljajo potrošnike, ki si želijo biti okolju prijazni. Uporabo koles pri dostavi že uporabljajo Lidl België GmbH & Co, Carrefour s svojo storitvijo ShipTo, pa tudi belgijsko javno poštno podjetje Bpost.
 

 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Colruyt SA 9.591,22
Carrefour Belgium 3.892,19
Electrolux Home Products Corporation 968,01
Ikea Belgium 899,04
Makro Cash & Carry Belgium 866,25
Buurtwinkels Okay 710,75
Mestdagh 610,87
 
 

Javna naročila

 

Sejmi

 
 

Plačevanje

 
Belgijski uvozniki so relativno majhni in se nagibajo k čim bolj prilagodljivim kreditnim pogojem, saj imajo manj virov poceni kapitala. Najpogostejši plačilni rok je 30 dni, a tudi 60, 90 in celo 120 dnevni plačilni roki niso neobičajni. Belgijska podjetja, tako kot mnoga druga, rutinsko odlašajo s plačili po dogovorjenih pogojih. V Belgiji 43 % vseh plačil ni izvedenih do predvidenega roka plačila, čeprav jih je 80 % plačanih v 30 dneh po dogovorjenem roku. 91 % vseh plačil belgijskih podjetij se izvede v 60 dneh.
 
Ker je uporaba posojil zelo razširjena, je lahko ponudba ugodnejših kreditnih pogojev pomemben dejavnik pri pridobivanju poslov v Belgiji. V izogib tveganjem je priporočljivo predhodno preveriti boniteto podjetja.


 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Belgijo na 16. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.

Belgijski transportni sektor je v obdobju 2014-2018 upadal po -5,7 % letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 31,9 mlrd EUR. Do zmanjšanja je prišlo delno zaradi upočasnjevanja svetovnega povpraševanja v evro-območju, ki je glavni trgovinski partner Belgije, delno pa tudi zaradi padca cen nafte.
 
Največji segment belgijskega transportnega sektorja predstavlja pomorski transport, ki je v letu 2018 ustvaril 21,8 mlrd EUR prihodkov ali 68,4 % celotne vrednosti transportnega sektorja.
 
Belgija je že desetletja pomembno središče za mednarodni tovorni promet iz in v Evropsko unijo. Antwerpen je eno najprometnejših morskih pristanišč v EU, medtem ko sta Liège in Bruselj med najpomembnejšimi letališči za tovorni promet v EU. Železniški promet kot celinski način prevoza se v Belgiji uporablja predvsem za mednarodni prevoz. To je zato, ker je v mnogih primerih železniški transport zaradi zahtevanega pretovarjanja manj konkurenčen na kratkih razdaljah in bolj konkurenčen način prevoza na daljših razdaljah. Belgija se ponaša tudi z dobrim geostrateškim položajem, saj jo obkrožajo velike evropske države, kot so Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija, Italija, Španija in Nizozemska.

Analitiki napovedujejo, da bo belgijski transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 3 % letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 35,2 mlrd EUR.

 
Tržna segmentacija za leto 2018 
 
Segment Odstotek
Pomorski transport 68,4 %
Cestni transport 25,7 %
Letalski transport 4,1 %
Železniški transport  1,8 %
 

Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave: Posodobljeno marec 2020

_