Belgija

Prodaja v Belgijo

 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Belgija je raznolika država, ki je pogosto testni trg za evropsko tržišče. Nizozemsko, francosko in nemško govoreče skupine opredeljujejo značilnosti potrošnikov na belgijskem trgu. Številna podjetja in mednarodne korporacije imajo sedež v Bruslju, zato v mestu prevladujejo bogati potrošniki. Med pomembnejše faktorje pri nakupni odločitvi spadajo cena, svežina, vizualna podoba in okus. Številne afere v prehrambni industriji med konvencionalnimi izdelki in vse večje zanimanje za zdravje so spodbudili rast trga ekoloških izdelkov, po katerih belgijski potrošniki vse pogosteje povprašujejo.
 

Tržne poti, distribucija

Na belgijskem maloprodajnem trgu vlada močna konkurenca, saj je Belgija v veliki meri odprta za zunanjo trgovino. Dobro razvit sistem distribucije in razvita infrastruktura omogočata, da veliko tujih podjetij v Belgiji, kot testni deželi za evropski trg, lansira nove izdelke.

V maloprodaji se število prodajaln neprestano zmanjšuje, prevladujejo pa majhne, neodvisne trgovine. Velike trgovske verige širijo število prodajnih mest, ponudbo izdelkov, ter razvijajo trgovske blagovne znamke. Po napovedih analitikov se bo maloprodajni sektor v Belgiji v prihodnjih petih letih povečeval za 2,2 % letno in bo konec leta 2022 dosegel vrednost 93,2 mlrd EUR. Največji segment v belgijski maloprodaji predstavljala prodaja živil, ki ima 51,9 % delež v celotni maloprodaji glede na vrednost.

Največjo rast pa v maloprodaji dosega segment spletne maloprodaje, ki je v obdobju 2013-2017 rasel po 14,9 % letni stopnji in v letu 2017 dosegel vrednost 4,7 mlrd EUR. Spletna maloprodaja ima v Belgiji 17 % delež v celotni maloprodaji glede na vrednost. Največji segment spletne maloprodaje v Belgiji je segment živil, ki je v letu 2017 ustvaril 1,4 mlrd EUR prihodkov ali 29,8 % celotne spletne maloprodaje. Po napovedih analitikov bo spletna maloprodaja v Belgiji v prihodnjih petih letih rasla po 11,6 % letni stopnji in v letu 2022 dosegla vrednost 7,3 mlrd EUR.
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
Colruyt SA 8.485,28
Carrefour Belgium Sa 4.072,52
Coca-Cola European Partners Belgium Sprl 1.180,07
Electrolux Home Products Corporation Sa 933,41
Ikea Belgium Nv 866,91
Makro Cash & Carry Belgium Nv 835,29
Buurtwinkels Okay Nv 685,35
 
 

Javna naročila

 

Sejmi

 
 

Plačevanje

 
Belgijski uvozniki so relativno majhni in se nagibajo k čim bolj prilagodljivim kreditnim pogojem, saj imajo manj virov poceni kapitala. Najpogostejši plačilni rok je 30 dni, a tudi 60, 90 in celo 120 dnevni plačilni roki niso neobičajni. Belgijska podjetja, tako kot mnoga druga, rutinsko odlašajo s plačili po dogovorjenih pogojih. V Belgiji 43 % vseh plačil ni izvedenih do predvidenega roka plačila, čeprav jih je 80 % plačanih v 30 dneh po dogovorjenem roku. 91 % vseh plačil belgijskih podjetij se izvede v 60 dneh.
 
Ker je uporaba posojil zelo razširjena, je lahko ponudba ugodnejših kreditnih pogojev pomemben dejavnik pri pridobivanju poslov v Belgiji. V izogib tveganjem je priporočljivo predhodno preveriti boniteto podjetja.
 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Belgijo na 14. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev.
Belgijski transportni sektor je v obdobju 2013-2017 upadal po -2,5 % letni stopnji in v letu 2017 dosegel vrednost 12,3 mlrd EUR. Največji segment belgijskega transportnega sektorja predstavlja cestni transport, ki je v letu 2017 ustvaril 7,2 mlrd EUR prihodkov ali 58,2 % celotne vrednosti transportnega sektorja.
 
Belgija je že desetletja pomembno središče za mednarodni tovorni promet iz in v Evropsko unijo. Antwerpen je eno najprometnejših morskih pristanišč v EU, medtem ko sta Liège in Bruselj med najpomembnejšimi letališči za tovorni promet v EU. Železniški promet kot celinski način prevoza se v Belgiji uporablja predvsem za mednarodni prevoz. To je zato, ker je v mnogih primerih železniški transport zaradi zahtevanega pretovarjanja manj konkurenčen na kratkih razdaljah in bolj konkurenčen način prevoza na daljših razdaljah. Belgija se ponaša tudi z dobrim geostrateškim položajem, saj jo obkrožajo velike evropske države, kot so Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija, Italija, Španija in Nizozemska.
Analitiki napovedujejo, da bo belgijski transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 2,8 % letni stopnji in v letu 2022 dosegel vrednost 12,9 mlrd EUR.
 
Tržna segmentacija za leto 2017
 
Segment Odstotek
Cestni transport 58,2 %
Pomorski transport 25,6 %
Letalski transport 10,8 %
Železniški transport  4,4 %
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:Posodobljeno februar 2019