Belgija

Predstavitev gospodarstva Belgije

Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

 

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Royaume de Belgique / Koninkrijk België / Kraljevina Belgija

BE / BEL

Bruselj

30.528

11,6

Nizozemski oz. flamski, francoski in nemški; v Bruslju nizozemski

oz. flamski in francoski

Rimokatoliki 50 %, protestanti 2,5 %, muslimani 5 %, ateisti 9,2 %

38.973 EUR (2020)

Evro (EUR)

Enako kot v Sloveniji

+ 32

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Regija Bruselj 1.218.255
Flamska regija 6.629.143
Valonska regija 3.645.243
Pokrajina Antwerpen 1.869.730
Pokrajina Vzhodna Flandrija 1.525.255
Provinca Hainaut 1.346.840
Pokrajina Zahodna Flandrija 1.200.945


Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija z zvezno politično strukturo

Zakonodajna oblast:

Zbornica predstavnikov (parlament) šteje 150 članov izvoljenih neposredno po proporcionalnem sistemu; senat šteje 60 članov, 50 jih imenujejo regionalni in občinski parlamenti, deset članov pa je kooptiranih.

Volitve:

Zadnje zvezne, regionalne in evropske parlamentarne volitve so potekale 26. maja 2019; naslednje volitve bodo maja 2024. Zmagovalka zveznih parlamentarnih volitev je flamska nacionalistična stranka N-VA.

Vodstvo države:

Kralj Philippe je prevzel prestol 21. julija 2013.

Izvršilna oblast:

Svet ministrov s premierjem na čelu, ki ga imenuje kralj na podlagi zmožnosti pridobitve podpore v zbornici predstavnikov. 

Premier: Alexander DE CROO (od 1. oktobra 2020)

 

Belgija je ustanovna članica EU (Evropska unija). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU.

 

Vir: EIU; Factiva, februar 2021.

 

Gospodarska politika vlade

Prednostna naloga vlade je olajšati gospodarsko okrevanje po pandemiji. Koalicijska pogodba vključuje načrt za oživitev gospodarstva in naložbe v višini 4,7 mlrd EUR, osredotoča pa se na socialne ukrepe, kot sta letno 2,5 % povečanje proračuna za zdravstvo in dvig najnižje pokojnine iz 1.266 EUR na 1.500 EUR na mesec (tudi za trenutno samozaposlene).

Uvedba novih davkov za posameznike z visokim dohodkom bo eden od načinov za odpravo fiskalne vrzeli, kmalu pa bo uveden tudi davek za multinacionalke. Predlog proračuna za leto 2021 predvideva, da se bodo davčni prihodki povečali z zvišanjem trošarin za tobak, izboljšanjem boja proti davčnim goljufijam, obdavčitvijo elektronskega poslovanja in novim davkom na vrednostne papirje.Vir: EIU; Factiva, februar 2021. 


 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge