Belgija

Predstavitev gospodarstva Belgije

Predstavitev države

 
Uradni naziv Royaume de Belgique/Koninkrijk België/Kraljevina Belgija
Mednarodna oznaka BE/BEL
Glavno mesto Bruselj
Velikost (km2) 30.528
Prebivalci (mio) 11,7
Uradni jezik Nizozemski, francoski, nemški. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (57,1 %), muslimani (6,8 %), protestanti (2,3 %)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas
Klicna številka +61

 


 

Prebivalstvo Belgije

Belgija ima 11,7 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Regija Bruselj 1.218.255
Flamska regija 6.629.143
Valonska regija 3.645.243
Pokrajina Antwerpen 1.869.730
Pokrajina Vzhodna Flandrija 1.525.255
Provinca Hainaut 1.346.840
Pokrajina Zahodna Flandrija 1.200.945
 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija z zvezno politično strukturo

Zakonodajna oblast:

Zbornica predstavnikov (parlament) šteje 150 članov izvoljenih neposredno po proporcionalnem sistemu; senat šteje 60 članov, 50 jih imenujejo regionalni in občinski parlamenti, deset članov pa je kooptiranih.

Volitve:

Zadnje zvezne, regionalne in evropske parlamentarne volitve so potekale 26. maja 2019; naslednje volitve bodo maja 2024. Zmagovalka zveznih parlamentarnih volitev je flamska nacionalistična stranka N-VA.

Vodstvo države:

Kralj Philippe je prevzel prestol 21. julija 2013.

Izvršilna oblast:

Svet ministrov s premierjem na čelu, ki ga imenuje kralj na podlagi zmožnosti pridobitve podpore v zbornici predstavnikov. 

Premier: Alexander DE CROO (od 1. oktobra 2020)

 

Belgija je ustanovna članica EU (Evropska unija). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU.


Vir: EIU; Factiva, januar 2024.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020 

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 11,7 11,7 11,7 11,6 11,6
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 380++ 381 381
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 661,4 612,2 550,0 502,8 460,4
 BDP per capita (v EUR): 56.461 52.384 47.179 43.309 39.817
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 795,0 768,6 731,0 576,7 552,3
 BDP per capita (PPP, v EUR): 67.857 65.770 62.708 49.671 47.771
 Rast BDP (v %): 1,3 0,9 3,2 6,3 -5,4
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,9 5,9 5,6 6,3 5,6
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,4 3,2 10,3 3,2 0,4
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -433,1 -408,4 -408,5 -315,5 -253,8
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 419,6 395,8 391,3 319,8 259,9
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 1,7 0,8 5,1 11,3 -5,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 1,1 1,1 4,9 10,7 -5,6
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): -0,9 -16,1 9,3 20,3 -21,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 444,2+ 464,4 430,1 382,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 934,5+ 991,5 771,5 625,5
Stopnja tveganja države (op): / 27 26 27 27
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 46Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.                                                                                                        
(*)   EIU napoved                                                                                                             
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                               
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2024).                                                                                                    
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2018-2021 po podatkih Svetovne banke.                                                                                                    
(/)  Podatek ni na voljo.              
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.                                                                                                         

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2023.
 

Delo v Belgiji

Državljani EU v Belgiji ne potrebujejo posebnega delovnega dovoljenja. Tujci iz držav nečlanic EU pa morajo vnaprej poiskati prosto delovno mesto, skleniti pogodbo o zaposlitvi ter pridobiti delovno dovoljenje.

Največ delovnih mest v Belgiji je za tujce v velikih mestih z gospodarskim potencialom, ki privabljajo tuje strokovnjake. Predvsem so to Antwerpen, Gent, Charleroi in Liège. Posebno mesto predstavlja prestolnica Bruselj, kjer imajo sedež številna politična združenja, mednarodna podjetja in javne organizacije.

Kandidati iz tujine morajo za uspešno pridobitev delovnega mesta imeti ustrezne izkušnje in izobrazbo, ter znanje angleščine in vsaj enega od uradnih jezikov v Belgiji – nizozemščine, nemščine ali francoščine.Povprečna in minimalna bruto plača


Minimalna bruto mesečna plača se je v Q1 2024 v Belgiji povišala na 1.994,18. EUR.

Povprečna bruto mesečna plača pa znaša okoli 3.500 EUR.


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 4,1 1,4 1,1 1,5
Rast javne potrošnje 3,2 1,3 0,8 0,6
Rast investicij -0,8 -0,7 1,3 1,2


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, september 2023.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Belgija je v letu 2022 izvozila za 414,0 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 420,0 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -6,1 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je Belgija največ izvažala nafto in plin, farmacevtske izdelke, vozila, plastiko ter strojno opremo.
  • Največ so v letu 2022 izvozili v Nemčijo (21,2 % od celotnega izvoza), sledijo Nizozemska, Francija, ZDA in Združeno kraljestvo.
  • Belgija je v letu 2022 največ uvažala nafto in plin, farmacevtske izdelke, vozila, kemijske proizvode ter strojno opremo.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Nizozemske (18,4 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, Francija, ZDA in Kitajska.
 

Belgija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Mineralna goriva, olja 22,1 Mineralna goriva, olja 17,8
Farmacevtski izdelki 12,8 Farmacevtski izdelki 16,2
Vozila 8,7 Vozila 8,4
Organski kemijski proizvodi 6,7 Plastika in plastični izdelki 6,2
Stroji, jedrski reaktorji 5,9 Stroji, jedrski reaktorji 5,5

 

Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Nizozemska 18,4 Nemčija 21,2
Nemčija 11,6 Nizozemska 13,8
Francija 9,2 Francija 13,1
ZDA 6,0 ZDA 5,9
Kitajska 6,0 Združeno kraljestvo 5,2
Slovenija (65. mesto) 0,1 Slovenija (49. mesto) 0,2Vir: Factiva; ITC, junij 2023.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Belgiji so v letu 2021 znašale 512,4 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 0,3 %.
  • Celotne izhodne TNI Belgije so v letu 2021 znašale 585,8 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala -1,1 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Belgiji 2021 - 2024 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 

Največji vlagatelji v Belgijo

 
Države vlagateljice mio EUR
Francija 138.861
Nizozemska 112.819
Luksemburg 104.378
Irska 47.025
Madžarska 44.471
Nemčija 27.822
ZDA 24.347
Japonska 21.267
Združeno kraljestvo 11.282
Italija 9.480
 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2023.

 

Poglejte si tudi: