Belgija

Predstavitev gospodarstva Belgije


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

 

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Royaume de Belgique / Koninkrijk België / Kraljevina Belgija

BE / BEL

Bruselj

30.528

11,5

Nizozemski oz. flamski, francoski in nemški; v Bruslju nizozemski

oz. flamski in francoski

Rimskokatoliška 50 %, protestanti 25 %, muslimani 5 %, ateisti 9 %

39.285 EUR (2018)

Evro (EUR)

Enako kot v Sloveniji

+ 32

 

Večja mesta

Večja mesta

Število prebivalcev 

Bruselj 1.188.000
Antwerpen 1.034.000
Liège 621.000
Gent 550.000
Leuven 499.500
Turnhout 453.000
Charleroi 431.000


Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija z zvezno politično strukturo

Zakonodajna oblast:

Zbornica predstavnikov (parlament) šteje 150 članov izvoljenih neposredno po proporcionalnem sistemu; senat šteje 60 članov, 50 jih imenujejo regionalni in občinski parlamenti, deset članov pa je kooptiranih.

Volitve:

Zadnje zvezne, regionalne in evropske parlamentarne volitve so potekale 26. maja 2019; naslednje volitve bodo maja 2024. Zmagovalka zveznih parlamentarnih volitev je flamska nacionalistična stranka N-VA.

Vodstvo države:

Kralj Philippe je prevzel prestol 21. julija 2013.

Izvršilna oblast:

Svet ministrov s premierom na čelu, ki ga imenuje kralj na podlagi zmožnosti pridobitve podpore v zbornici predstavnikov. Štiri strankarska koalicijska vlada je prisegla 11. oktobra 2014.

Premier: Charles Michel (MR, reformistično gibanje)

 

Belgija je ustanovna članica EU (Evropska unija). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU.

 

Vir: EIU; Factiva, september 2019.

 

Gospodarska politika vlade

Gospodarska politika belgijske vlade je usmerjena predvsem na:

  • spodbujanje ustvarjanja delovnih mest
  • krepitev konkurenčnosti in
  • utrjevanje javnih financ.

Program reform, ki poteka že od konca leta 2014, je po belgijskih standardih zelo ambiciozen in ga je spodbudila močna javna in sindikalna opozicija. 

Nezaposlenost v Belgiji je v letu 2018 znašala 6 %, v letih 2019, 2020 in 2021 pa naj bi nezaposlenost znašala 5,6 %.

Inflacija je v letu 2018 dosegla 2,3 %. V letu 2019 naj bi inflacija znašala 1,8 %, v letu 2020 1,7 % in v letu 2021 2 %.

Minimalna bruto plača v Belgiji je decembra 2018 znašala 1.562,6 EUR, povprečna bruto plača pa 3.401 EUR.


Vir: EIU; Factiva, september 2019.
 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge