Belgija

Predstavitev gospodarstva Belgije

Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

 

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Royaume de Belgique / Koninkrijk België / Kraljevina Belgija

BE / BEL

Bruselj

30.528

11,6

Nizozemski oz. flamski, francoski in nemški; v Bruslju nizozemski

oz. flamski in francoski

Rimskokatoliška 50 %, protestanti 25 %, muslimani 5 %, ateisti 9 %

41.033 EUR (2019)

Evro (EUR)

Enako kot v Sloveniji

+ 32

 

Večja mesta

Večja mesta

Število prebivalcev 

Bruselj 1.198.726
Antwerpen 1.045.593
Liège 623.953
Gent 556.916
Leuven 506.255
Turnhout 458.948
Charleroi 430.701


Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija z zvezno politično strukturo

Zakonodajna oblast:

Zbornica predstavnikov (parlament) šteje 150 članov izvoljenih neposredno po proporcionalnem sistemu; senat šteje 60 članov, 50 jih imenujejo regionalni in občinski parlamenti, deset članov pa je kooptiranih.

Volitve:

Zadnje zvezne, regionalne in evropske parlamentarne volitve so potekale 26. maja 2019; naslednje volitve bodo maja 2024. Zmagovalka zveznih parlamentarnih volitev je flamska nacionalistična stranka N-VA.

Vodstvo države:

Kralj Philippe je prevzel prestol 21. julija 2013.

Izvršilna oblast:

Svet ministrov s premierom na čelu, ki ga imenuje kralj na podlagi zmožnosti pridobitve podpore v zbornici predstavnikov. 

Premier: Sophie Wilmès (MR, reformistično gibanje, od 26. oktober 2019).

 

Belgija je ustanovna članica EU (Evropska unija). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU.

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2020.

 

Gospodarska politika vlade

V politični agendi prejšnje vlade so prevladovale gospodarske reforme. Te so vključevali ukrepe za spodbujanje gospodarske rasti, ustvarjanja delovnih mest, izboljšanje konkurenčnosti, ter konsolidacija javnih financ.

Po napovedih EIU se bo sedanja vladajoča koalicija verjetno osredotočila bolj na podnebno in energetsko politiko ter poskušala izvesti davčno reformo, da bi s tem povečala kupno moč.


Vir: EIU; Factiva, marec 2020.


 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge