Avstralija

Gospodarske panoge Avstralije


Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje
Gospodarstvo ter možnost vstopa na avstralski trg
Gospodarske panoge Avstralije – IT storitve 
Ostale perspektivne panoge na trgu
 

Gospodarstvo ter možnost vstopa na avstralski trg

Vpogled v trg

Avstralija je bogato gospodarstvo, z veliko naravnimi viri, ter močnim in prefinjenim storitvenim sektorjem, ki ustvari skoraj 70 % BDP.

Največjo rast v storitvenem sektorju dosega segment poslovnih in finančnih storitev. K rasti sektorja pomembno prispevajo tudi zdravstvene in socialne storitve ter turizem.

Glavni izvozni izdelki so premog, železova ruda in utekočinjeni zemeljski plin, največji izvozni trg pa je Kitajska.

Največji delež v BDP predstavlja zasebna potrošnja.

EIU napoveduje, da se bo gospodarska rast leta 2023 upočasnila, saj zaostrovanje denarne politike omejuje potrošnjo in naložbe. Posebej ranljiva bosta stanovanjski in gradbeni sektor.

Slovenija je v letu 2022 v Avstralijo izvozila za 118 mio EUR blaga, od tega največ strojev in strojne opreme. Izdelkov v tej kategoriji je Slovenija v letu 2022 izvozila za 47,1 mio EUR, kar predstavlja 40 % vsega slovenskega izvoza v Avstralijo.


Vrednost slovenskega izvoza strojev in strojne opreme v Avstralijo (v 1.000 EUR)

(84 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli)


 
Največ strojev in strojne opreme Avstralija sicer uvaža iz Kitajske, ZDA in Nemčije. Slovenija je v tej kategoriji pri uvozu šele na 43. mestu.
 

Industrijski sektor

Avstralija je predvsem uvoznica končnih izdelkov. Njena industrializacija se je začela šele nedavno, kar pojasnjuje majhen obseg njenega proizvodnega sektorja. Kljub temu je za avstralski industrijski sektor značilna visoka stopnja produktivnosti, saj je 75 % panog nad svetovnim povprečjem.

Industrijski sektor prispeva 28 % BDP. Predelovalna industrija temelji na prehrambni industriji, strojih in opremi, kovinski industriji ter kemični in petrokemični industriji.

Leta 2022 je Avstralija beležila 1,6 % rast industrijske proizvodnje. Za leto 2023 je napovedana rast v višini 8,4 %, leta 2024 pa naj bi rast industrijske proizvodnje znašala 2,3 %.

Tržni izzivi

 • Oddaljenost Avstralije je ena največjih ovir v mednarodni trgovini.
 • Konkurenca v sektorjih, kot so potrošniško blago ter finančne in bančne storitve, je ostra in pričakuje se, da se bo še okrepila.
 • Avstralija ima prost dostop do azijskih in drugih nizkocenovnih proizvajalcev. 


Priložnosti na trgu

 • Avstralija je privlačen in sorazmerno hitro rastoč trg v primerjavi z drugimi gospodarstvi, kljub geografski oddaljenosti in razmeroma majhnemu številu prebivalstva. 
 • Javni sektor se je umaknil z večine področij trga in skoraj vse industrije so odprte za tujo konkurenco, čeprav so tuji vlagatelji pod nadzorom. 
 • Kljub visoki inflaciji je zasebna potrošnja še vedno močna in ostaja hrbtenica avstralskega gospodarstva. 
 • Sektorji, ki predstavljajo največji potencial za tuja podjetja, so IKT, medicinska oprema, rešitve za pametna omrežja, okoljske tehnologije, finančne storitve, zdravstveno varstvo in franšizing. 


Vstop na trg 

 • Dobro je poznati kulturne in tržne posebnosti avstralskega trga.
 • Pred vstopom na trg je potrebna temeljita analiza avstralskega trga, ki omogoča vpogled v konkurenčne izdelke/storitve na trgu, standarde, predpise, prodajne poti in aplikacije. 
 • Uspeh na avstralskem trgu pogosto zahteva vzpostavitev lokalne prodajne prisotnosti, v obliki zastopnika ali distributerja.
 • Priporočljiva so osebna srečanja s potencialnimi partnerji, kar je običajna praksa konkurentov na trgu. 
 

Gospodarske panoge Avstralije – IT storitve 

Velikost trga in napovedi

V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.

Avstralski trg IT storitev je leta 2022 ustvaril skupne prihodke v višini 31,5 mlrd EUR, kar predstavlja 11,1 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017 - 2022.

Sprememba v uporabi tehnologije je odraz prevladujočih trendov v gospodarstvu. Nedavni dogodki so pospešili sprejetje digitalne tehnologije, poudarili pomen prožnih dobavnih verig in povečali nujnost imperativa trajnosti. Vsaka od teh priložnosti lahko pomaga pri širitvi podjetja in celotnega ekosistema. Trenutno podjetja, vlade in družba delujejo na način, ki vključuje digitalno preobrazbo. 

Analitiki MarketLine napovedujejo, da bo avstralski trg IT storitev v obdobju 2023-2027 rasel po 12,2 % povprečni letni stopnji, ter v letu 2027 dosegel vrednost 56,12 mlrd EUR.

Trg IT storitev bo v prihodnjih letih beležil visoko, dvomestno rast, saj naj bi povpraševanje v prihodnjih letih raslo. Rast bo poganjala večja digitalizacija, skupaj s povečanimi pričakovanji potrošnikov glede digitalnih storitev in infrastrukture. Poleg tega bo širitev dela na daljavo dodatno spodbudila povpraševanje na trgu, kar bo povečalo naložbe v digitalne storitve in infrastrukturo.


Segmentacija trga

Segment infrastrukturnih storitev je leta 2022 predstavljal največji delež na avstralskem trgu IT storitev, saj je ustvaril skupne prihodke v višini 19,37 mlrd EUR ali 61,5 % celotne vrednosti trga. Večina največjih podjetij je razvijalcev in ponudnikov aplikacij in infrastrukture v oblaku. Operacije, ki temeljijo na oblaku, podjetjem omogočajo takojšnjo razširitev poslovanja, obvladovanje nihanj v povpraševanju ter dostop do sistemov in storitev prek različnih naprav po nižji ceni.

Segment storitev BPO je leta 2022 prispeval prihodke v višini 8,16 mlrd EUR ali 25,8 % skupne vrednosti trga. Zunanje izvajanje podjetjem omogoča znižati operativne stroške, omogoča jim dostop do usposobljenih virov, diverzifikacije ter dostop do inovacij in tehnologije. Te prednosti povečujejo povpraševanje po storitvah BPO v različnih panogah končne uporabe.

Segmentacija kategorij IT storitev v Avstraliji (v % vrednosti, za leto 2022) 


Avstralija predstavlja 7,3 % vrednosti azijsko-pacifiškega trga IT storitev. Največji, 34,9 % delež ima Kitajska.

Regijska segmentacija IT storitev (v % vrednosti, za leto 2022) 

Konkurenti na trgu

Avstralski trg IT storitev je zelo razdrobljen. Na trgu delujejo veliki konkurenti, vključno z Accenture, IBM, Hewlett Packard Enterprise in Capgemini, ki imajo na trgu največji tržni delež. Prisotnih pa je tudi precej manjših konkurentov.

Vodilni konkurenti na trgu imajo sedež na Irskem, v ZDA in Franciji, kar kaže na zelo raznolike regije, iz katerih delujejo. Večina vodilnih konkurentov ima širok portfelj izdelkov/storitev, močne raziskovalne in razvojne zmogljivosti (R&R) ter močno geografsko prisotnost.


Največja podjetja na področju IT storitev v Avstraliji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2022)
Tata Consultancy Services Limited 22.244,79
Epicon It Solutions Pty. Ltd. 16.386,53
Telstra International Networks Pty Limited 16.386,53
Tradeway Services Pty. Ltd. 11.109,77
Wipro Ltd 7.138,07
Alphawest Pty Limited 6.539,88
Ensyst Pty Limited 6.539,88

 

Ostale perspektivne panoge na trgu


Kibernetska varnost

Prodor mobilnih naprav je v Avstraliji zelo visok in banke porabijo znatne količine denarja za aplikacije mobilnega bančništva.
 
Zato bo povpraševanje po mobilnih varnostnih rešitvah, kot so zaznavanje groženj, prodor na končne točke in orodja za preverjanje pristnosti, v naslednjih nekaj letih veliko.
Vzpon interneta stvari bo zagotovil, da bo ključnega pomena tudi varnost končnih točk.
Povečanje skladnosti in predpisov glede varnosti podatkov bo pomenilo, da bo veliko povpraševanje tudi po orodjih za poročanje in skladnost.
 
Na splošno bo trg za kibernetske storitve ostal močan v naslednjem desetletju, saj bodo avstralska podjetja zagotavljala zunanje izvajanje varnostnih rešitev. Velik del želje po zunanjem izvajanju je posledica pomanjkanja delovne sile kibernetskih strokovnjakov v Avstraliji. Pričakuje se, da bo na trgu povečano povpraševanje po rešitvah strojnega učenja in umetne inteligence.
 

Digitalne igre 

V Avstraliji je veliko povpraševanje po mobilnih igrah, igralnih konzolah in e-športu, zaradi vse večje odvisnosti od digitalne zabave.
 
Po napovedih se bo povpraševanje po digitalnih igrah v prihodnje še povečevalo.
Skoraj 70 % Avstralcev igra video igre za zabavo, pogosto pa se uporabljajo tudi v izobraževanju, medicini, storitvah za invalide, duševnem zdravju itd.
 
Rast trga je še dodatno spodbudila pandemija Covid-19.
 

Franšizno poslovanje 

Avstralija ima več franšiznih poslovalnic na prebivalca kot katera koli druga država na svetu, razen Nove Zelandije. Skoraj 90 % franšiz je razvitih v Avstraliji.
 
Največjo rast so v preteklih letih beležili segmenti gradnje stanovanj, čiščenja, sistemov popravil, ravnanja z odpadki in finančnega načrtovanja.
 
Največ priložnosti za franšizing je v Avstraliji v ne-prehrambnem maloprodajnem sektorju, ki predstavlja več kot 25 % franšiznih sistemov.
Visoko rast so v letu 2022 beležili tudi koncepti maloprodaje hrane, ki spodbujajo zdravje in dobro počutje.

 
Priložnosti obstajajo tudi v administraciji in podpornih službah, ter v športnih aktivnostih, kot je na primer osebno trenerstvo ter - 24 urne telovadnice.
 
 
Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022
 

Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • MarketLine Industry profiles
 • Fitch Solutions
 • Statistični urad RS 
 • Trade map
 
 
Posodobljeno: maj 2023


Poglejte si tudi: