Avstralija

Gospodarske panoge Avstralije


Preučite predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje


Gospodarstvo ter možnost vstopa na avstralski trg

Vpogled v trg

Avstralija je bogato, na virih temelječe gospodarstvo, ki ga podpira prefinjen storitveni sektor.
 
Premog, železova ruda in utekočinjeni zemeljski plin so glavni izvozni izdelki, Kitajska pa je njen največji trg.
 
Zasebna potrošnja predstavlja daleč največji delež BDP.

Gospodarska rast je v letu 2023 dosegla 1,9 %. EIU napoveduje, da bo tudi leta 2024 ostala počasna, saj visoke obrestne mere zavirajo potrošnjo in naložbe. Glavni dejavnik pri umirjanju gospodarske rasti v letih 2025-2028 bo zmanjšano kitajsko povpraševanje po avstralskih surovinah.

Slovenija je v letu 2023 v Avstralijo izvozila za 139,4 mio EUR blaga, od tega največ strojev in strojne opreme. Izdelkov v tej kategoriji je Slovenija v letu 2023 izvozila za 43,08 mio EUR, kar je predstavljalo 31% vsega slovenskega izvoza v Avstralijo.

Največ strojev in strojne opreme je Avstralija v letu 2023 uvozila iz Kitajske, ZDA in Nemčije. Slovenija je bila v tej kategoriji pri uvozu šele na 42. mestu.


Vrednost slovenskega izvoza strojev in strojne opreme v Avstralijo (v 1.000 EUR)

(84 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli)


Industrijski sektor

Avstralija je predvsem uvoznica končnih izdelkov. Njena industrializacija se je začela šele nedavno, kar pojasnjuje majhen obseg njenega proizvodnega sektorja. Kljub temu je za avstralski industrijski sektor značilna visoka stopnja produktivnosti, saj je 75 % panog nad svetovnim povprečjem.

Industrijski sektor prispeva 32 % BDP. Predelovalna industrija temelji na prehrambni industriji, strojih in opremi, kovinski industriji ter kemični in petrokemični industriji.

Leta 2023 je Avstralija beležila 10,9 % rast industrijske proizvodnje. Za leto 2024 je napovedana rast v višini 2,2 %, leta 2025 in 2026 pa naj bi rast industrijske proizvodnje dosegla 0,6 % in 3,3 %.
 

Tržni izzivi

 • Oddaljenost Avstralije je ena največjih ovir v mednarodni trgovini.
 • Konkurenca v sektorjih, kot so potrošniško blago ter finančne in bančne storitve, je ostra in pričakuje se, da se bo še okrepila.
 • Avstralija ima prost dostop do azijskih in drugih nizkocenovnih proizvajalcev. 


Priložnosti na trgu

 • Avstralija je privlačen in sorazmerno hitro rastoč trg v primerjavi z drugimi gospodarstvi s podobno ravnjo dohodka na prebivalca, kljub geografski oddaljenosti in razmeroma majhnemu številu prebivalstva. 
 • Javni sektor se je umaknil z večine področij trga in skoraj vse industrije so odprte za tujo konkurenco, čeprav so tuji vlagatelji pod nadzorom. 
 • Zasebna potrošnja bo tudi v prihodnjih 5 letih ostala hrbtenica avstralskega gospodarstva. Potrošniška poraba si je močno opomogla po motnjah v času pandemije, gospodinjstva pa sedaj črpajo iz prihrankov v tistem obdobju. Višja inflacija in povišane obrestne mere bodo zmanjšale del te porabe v letu 2024, vendar se bo po tem predvidoma nadaljevala stalna rast, saj se bodo obrestne mere od konca leta 2024 zniževale. Realna rast zasebne potrošnje naj bi po napovedih EIU v obdobju 2024–2028 v povprečju znašala 2 % na leto. Velik del te potrošnje bo osredotočen na storitve.
 • Sektorji, ki predstavljajo največji potencial za tuja podjetja, so IKT, medicinska oprema, rešitve za pametna omrežja, okoljske tehnologije, finančne storitve, zdravstveno varstvo in franšizing.


Vstop na trg 

 • Dobro je poznati kulturne in tržne posebnosti avstralskega trga.
 • Pred vstopom na trg je potrebna temeljita analiza avstralskega trga, ki omogoča vpogled v konkurenčne izdelke/storitve na trgu, standarde, predpise, prodajne poti in aplikacije. 
 • Uspeh na avstralskem trgu pogosto zahteva vzpostavitev lokalne prodajne prisotnosti, v obliki zastopnika ali distributerja.
 • Priporočljiva so osebna srečanja s potencialnimi partnerji, kar je običajna praksa konkurentov na trgu. 
 

Gospodarske panoge Avstralije – Trg rastlinskega mesa 


Vpogled v trg

Trg rastlinskega mesa se v Avstraliji vztrajno širi, z znatno rastjo v sektorju gostinstva.
 
V letih 2019–2020 je avstralski trg rastlinskega mesa ustvaril 185 mio USD (171,09 mio EUR). Prodaja se je v obdobju 2020 - 2023 povečala za 47 %, poraba na prebivalca pa za 28 %.
 
Glede na gospodarske izzive, s katerimi se soočajo podjetja v tem sektorju na globalnem trgu, je Avstralija uspešnejša od drugih trgov, saj trg vztrajno raste, kljub temu da rast nekoliko niha, kar je značilno za novo kategorijo hrane.
 
Glede na podatke Deloitte Access Economics in Food Frontier, je trg rastlinskega mesa v Avstraliji v obdobju 2020-2023 rasel po 14 % povprečni letni stopnji ter leta 2023 dosegel vrednost 272,5 mio USD (252 mio EUR).
 
Pomembna rast je bila opažena v gostinstvu, kjer je povprečna letna rast v obdobju 2020 -2023 dosegla 59 %.

Rast v maloprodaji se je v tem obdobju rahlo zmanjševala, v povprečju za -1 % letno, kar je moč pripisati inflaciji in višjim življenjskim stroškom, kar je vplivalo na vse premium prehranske izdelke. Nekateri izdelki tudi niso izpolnjevali pričakovanj potrošnikov glede okusa, višja cena v primerjavi z običajnimi mesnimi izdelki pa je zmanjšala število ponavljajočih se nakupov.
 
Ob inflacijskih pritiskih so se cene mesnih izdelkov rastlinskega izvora nekoliko približale cenam običajnega mesa, kar je zmanjšalo razlike v cenah.
 
Na podlagi trenutnih gospodarskih in tržnih dejavnikov, Deloitte Access Economics napoveduje, da bo avstralski trg rastlinskega mesa do leta 2033 dosegel vrednost 1,65 mlrd USD ali približno 1,52 mlrd EUR.
 
Medtem Ernst & Joung napoveduje, da bo globalni trg rastlinskega mesa do leta 2030 dosegel najmanj 57 mlrd USD ali 52,7 mlrd EUR.
 
Največji segment za prihodnjo rast rastlinskega mesa predstavlja gostinski sektor, zlasti restavracije s hitro prehrano. Z napredkom v proizvodnji rastlinskega mesa se bo izboljšala tudi učinkovitost, tako da bo proizvodnja rastlinskega mesa lahko sčasoma konkurirala vitkim proizvodnim procesom konvencionalnega živalskega mesa. To bo omogočilo, da bo rastlinsko meso sčasoma konkuriralo živalskemu mesu na množičnem trgu, kjer poslovni modeli proizvajalcev temeljijo na velikih količinah in nizkih maržah.


Statistični podatki 

 • Letna poraba rastlinskega mesa na prebivalca se je v Avstraliji povečala za 28 %, z 280 g v 2020 na 360 g v 2023. Izdatki za rastlinsko meso na prebivalca so se medtem povečali z 8,40 USD (7,78 EUR) na 10,20 USD (9,43 EUR).
 • Prodaja rastlinskega mesa se je v obdobju 2020 - 2023 skupaj povečala za 47 %.
 • V letu 2023 je prodaja znašala 272,5 mio USD (252 mio EUR), od tega 148,9 mio USD (137,7 mio EUR) v maloprodaji in 123,6 mio USD (114,3 mio EUR) v gostinstvu.
 • V obdobju 2020-2023 se je prodaja povečevala po 13,8 % povprečni letni stopnji.
 • V letu 2023 je v industriji rastlinskega mesa delovalo 23 avstralskih podjetij, v primerjavi z 10 v letu 2019.
 • Avstralija je po ocenah lokalno proizvedla 2.205 ton rastlinskega mesa.
 • V letu 2023 je 9 avstralskih podjetij izvažalo rastlinsko meso, v primerjavi s 5 podjetji v letu 2020.
 • Cena rastlinskega mesa se po ceni približuje konvencionalnemu mesu. Razlika v ceni je bila leta 2020 49 %, v letu 2023 pa 33 %.
 • Avstralski izdelki iz rastlinskega mesa so v povprečju za 14,8 % cenejši od uvoženih izdelkov.
 • Večina proizvodnje rastlinskega mesa je v vzhodnih državah, Novem Južnem Walesu, Queenslandu in Viktoriji. Novi Južni Wales ima največ proizvodnje, 46 %, sledi Queensland z 28 % in Victoria s 24 %.

 

Ostale perspektivne panoge na trgu


Kibernetska varnost

Prodor mobilnih naprav je v Avstraliji zelo visok in banke porabijo veliko finančnih sredstev za aplikacije mobilnega bančništva. Zato bo povpraševanje po mobilnih varnostnih rešitvah, kot so zaznavanje groženj, prodor na končne točke in orodja za preverjanje pristnosti, v naslednjih nekaj letih veliko.
 
Trg za kibernetske storitve bo v naslednjem desetletju močno rasel, saj bodo avstralska podjetja zagotavljala zunanje izvajanje varnostnih rešitev. Velik del povpraševanja po zunanjem izvajanju je posledica pomanjkanja delovne sile kibernetskih strokovnjakov v Avstraliji.
 
Pričakuje se, da bo na trgu tudi povečano povpraševanje po rešitvah strojnega učenja in umetne inteligence.
 

Digitalne igre 

V Avstraliji je veliko povpraševanje po mobilnih igrah, igralnih konzolah in e-športu, zaradi vse večje odvisnosti od digitalne zabave.
 
Po napovedih se bo povpraševanje po digitalnih igrah v prihodnje še povečevalo.

Skoraj 70 % Avstralcev igra video igre za zabavo, pogosto pa se uporabljajo tudi v izobraževanju, medicini, storitvah za invalide, duševnem zdravju itd.
 

Franšizno poslovanje 

Avstralija ima več franšiznih poslovalnic na prebivalca kot katera koli druga država na svetu, razen Nove Zelandije. Skoraj 90 % franšiz je razvitih v Avstraliji.
 
Največjo rast so v preteklih letih beležili segmenti gradnje stanovanj, čiščenja, sistemov popravil, ravnanja z odpadki in finančnega načrtovanja.
 
Največ priložnosti za franšizing je v Avstraliji v ne-prehrambnem maloprodajnem sektorju, ki predstavlja več kot 25 % franšiznih sistemov.

Visoko rast beležijo tudi koncepti maloprodaje hrane, ki spodbujajo zdravje in dobro počutje.

Avstralski trg je dovzeten za nove koncepte in nastajajoče trende. Narašča na primer povpraševanje po storitvah oskrbe starejših ter koncepti 24-urnih športnih centrov in osebnih trenerjev.

 
Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.
 

Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • Food & Drink Business
 • Food Frontier
 • Statistični urad RS 
 • The International Trade Centre (ITC) 
 
 
Posodobljeno: maj 2024


Poglejte si tudi: