Avstralija

Gospodarske panoge Avstralije

Priložnosti na trgu

Avstralija je potencialen trg za slovenske izvoznike različnih industrijskih izdelkov, strojne opreme, vozil, električne opreme in kemičnih izdelkov, v storitvenem sektorju pa za podjetja, ki ponujajo finančne storitve, storitve zdravstvenega varstva, storitve informacijske tehnologije, ter za podjetja iz turističnega sektorja.

Avstralija ima velik rudarski sektor, zato obstaja veliko povpraševanje po inovativni rudarski opremi, tehnologiji in storitvah v tem sektorju. Tu so priložnosti za mednarodna podjetja s pravim strokovnim znanjem za vzpostavitev skupnih partnerstev in poslovnega sodelovanja. Priložnosti imajo tudi podjetja s strokovnim znanjem na področju obnovljivih virov energije.
V sektorju kmetijstva obstaja povpraševanje po inovativnih tehnologijah, ki ustvarjajo bolj trajnostne procese, kot je manjša odvisnost od porabe vode. Prav tako se povečuje povpraševanje po programski opremi v dobavni verigi, ki spremlja blago od izvora do končnega potrošnika, zlasti z ekološkimi živili.
Segment bančništva in financ je eden največjih porabnikov na področju IKT v Avstraliji. Na tem področju je možen prodor predvsem z inovativnimi storitvami spletnega bančništva.
 

Gospodarstvo

Avstralija je domače gospodarstvo dolgo ščitila z visokimi carinami za tuje izdelke, danes pa je trg odprt in ima le minimalne omejitve uvoza blaga in storitev. Proces odpiranja tujim trgom je povečal produktivnost, spodbudil rast in gospodarstvo naredil bolj prožno in dinamično.

Avstralija je pomemben izvoznik naravnih virov, energije in hrane. Bogata je z različnimi naravnimi viri (kot so premog, železo, baker, zlato, zemeljski plin, uran in obnovljivi viri energije), ki privabljajo številne tuje vlagatelje in vključujejo obsežne rezerve.

 

Struktura BDP

Storitveni sektor ima prevladujoč položaj v avstralskem gospodarstvu, saj prispeva 71 % BDP in zaposluje približno 75 % delovne sile. Največjo rast v storitvenem sektorju dosega segment poslovnih in finančnih storitev. K rasti sektorja pomembno prispevajo tudi zdravstvene in socialne storitve ter turizem.

Kljub temu, da ima storitveni sektor prevladujoč položaj v avstralskem gospodarstvu, pa sta kmetijski in rudarski sektor najpomembnejša pri izvozu. Avstralija je velika kmetijska država in eden glavnih izvoznikov volne, mesa, pšenice in bombaža na svetu. Država je bogata z mineralnimi in energetskimi surovinami, katerih izvoz prinaša državi precejšnje prihodke. Avstralija spada med prvih 10 proizvajalcev in izvoznikov večine mineralnih rud. Ima največje svetovne rezerve številnih strateških virov, kot je uran, ki predstavlja 40 % svetovnih rezerv. Avstralija je tudi največji svetovni proizvajalec železove rude in zlata. Samo izvoz železove rude predstavlja 24 % celotnega letnega izvoza države.

Vir: EIU; Factiva, maj 2020.

  

Industrijski sektor

Avstralija je predvsem uvoznik končnih izdelkov. Njena industrializacija se je začela šele nedavno, kar pojasnjuje majhen obseg njenega proizvodnega sektorja. Kljub temu je za avstralski industrijski sektor značilna visoka stopnja produktivnosti, saj je ocenjena na 75 % nad svetovnim povprečjem. Industrijski sektor zaposluje dobrih 21 % delovne sile in prispeva 26 % BDP. Predelovalna industrija temelji na prehrambni industriji (približno 40 %), strojih in opremi (približno 20 %), kovinski industriji (okoli 20 %) ter kemični in petrokemični industriji (nekaj več kot 10 %) .

Leta 2019 je Avstralija beležila 0,3 % rast industrijske proizvodnje. Za leto 2020 je napovedana rast v višini 1,7 %, v letih 2021 in 2022 pa naj bi rast industrijske proizvodnje znašala 1,9 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na avstralskem trgu:

(v pripravi)

 


Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje