Avstralija

Predstavitev gospodarstva Avstralije

Predstavitev države

 
Uradni naziv Commonwealth of Australia
Mednarodna oznaka AU/AUS
Glavno mesto Canberra
Velikost (km2) 7.682.400
Prebivalci (mio) 26,2
Uradni jezik Angleški. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Protestanti (23,1 %), rimo-katoliki (22,6 %), muslimani (2,6 %), budisti (2,4 %)
Denarna enota Avstralski dolar (AUD)
Čas GMT +8 do +10 ur. Poslovni čas
Klicna številka +61 

Prebivalstvo Avstralije

Avstralija ima 26,2 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Sydney 5.361.000
Melbourne 5.096.000
Brisbane 2.582.000
Perth 2.141.000
Adelaide 1.378.000
Canberra 431.000
 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna parlamentarna demokracija pod ustavno monarhijo; kraljestvo Commonwealtha

Pravni sistem: Ustava je bila potrjena z vrsto referendumov v obdobju 1898 do 1900 in je uradno začela veljati 1. januarja 1901.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni zvezni parlament, ki ga sestavljata

 • senat s 76 sedeži (12 članov iz vsake od 6 držav in 2 iz obeh celinskih ozemelj; člani imajo šestletni mandat, pri čemer se polovica članstva obnovi vsake 3 leta, enako velja za obe ozemlji).
 • predstavniški dom s 151 poslanskimi sedeži (člani so neposredno izvoljeni z večinskim preferenčnim glasom in imajo mandat do 3 leta).

Volitve:

Zadnje volitve v senat in predstavniški dom so potekale 19. maja 2022, naslednje bodo v letu 2025.

Vodstvo države:

Kralj Charles III. (od 8.9. 2022), ki ga zastopa generalni guverner David HURLEY (od 1. julija 2019).

Izvršilna oblast:

Na zadnjih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 19. maja 2022, so zmagali laburisti, konservativna vlada premierja Scotta Morrisona pa je utrpela poraz.

Predsednik vlade: Antony Albanese (od 23. maja 2022)

 

Avstralija je je članica APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), Australia Group, EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), IEA (International Energy Agency), ILO (International Labour Organization), IMF (International Monetary Found), OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), UN (United Nations), WHO (World Health Organization), WTO (World Trade Organisation).

EU je julija 2018 začela pogajanja za sklenitev sporazuma o prosti trgovini z Avstralijo. Tudi Slovenija podpira ta pogajanja, saj lahko prinesejo nove poslovne priložnosti za slovenska podjetja.

Vir: EIU; Factiva, januar 2024.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)

(*) EIU napoved
 

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 26,6 26,3 26,2 25,9 25,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 3++ 3 3
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.759,9 1.673,8 1.615,1 1.391,0 1.193,8
 BDP per capita (v EUR): 66.163 63.637 61.700 53.657 46.500
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 33.808,2 32.516,6 30.465,3 26.481,8 23.859,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 1.796 1.732 1.638 1.278 1.189
 Rast BDP (v %): 1,9 1,6 3,7 5,2 -1,8
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,1 3,7 3,7 5,1 6,5
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,6 5,5 6,6 2,9 0,8
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -303,5 -286,3 -285,8 -218,0 -185,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 399,1 386,6 392,6 292,0 220,5
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,2 6,6 3,4 -2,0 -9,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,5 3,9 12,7 5,4 -12,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 52,6 40,6 63,7 21,0 13,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 139,5+ 117,6 107,7 111,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 4,5+ 7,9 2,9 6,0
Stopnja tveganja države (op): / 16 15 18 18
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / / / / 14


Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.                                                                                                        
(*)   EIU napoved                                                                                                             
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                               
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2024).                                                                                                   
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2018-2021 po podatkih Svetovne banke.                                                                                                    
(/)  Podatek ni na voljo.              
                                                                                    

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.                                                                                                

 


Vir: EIU; Factiva, september 2023.
 

Delo v Avstraliji


Delo v Avstraliji je za tujce dostopno na različnih področjih, od začasne zaposlitve v kmetijstvu, do dolgoročne zaposlitve za kvalificirane strokovnjake, ki morajo predhodno prijaviti stalno prebivališče. V ta namen ima država številne programe priseljevanja.

Glavne zahteve za zaposlitev tujcev so izkušnje, kvalifikacije, znanje angleškega jezika in  povpraševanje po poklicu. Programi poklicnega priseljevanja veljajo za najboljši način iskanja zaposlitve v Avstraliji za prosilce iz tujine.

Podrobne informacije o vrstah delovnih vizumov za Avstralijo, seznamih redkih poklicev in pogojih delovne imigracije, so na voljo na uradnem vladnem portalu države australia.gov.au.

Dobre možnosti za zaposlitev v Avstraliji imajo kvalificirani mladi ljudje, z zadostnimi delovnimi izkušnjami in odličnim znanjem angleščine, ki mora biti potrjeno s certifikatom.

Postopek pridobitve delovne vize traja 2-3 mesece.

Avstralski organi za priseljevanje vsako leto izdajo več 100.000 delovnih vizumov, tako stalnih kot začasnih.

Konkurenca na lokalnem trgu dela je precejšnja. Težko je najti delo v Avstraliji na daljavo, saj skoraj 70 % delovnih mest ni objavljenih na spletu.

Kljub temu obstaja veliko načinov za iskanje zaposlitve v Avstraliji za tujce.

Smiselno je na primer aktivno uporabljati socialna omrežja, še posebej profesionalna, kot je  linkedin.com. Tudi komunikacija z izkušenimi priseljenci lahko prinese rezultate. Najbolje pa je pošiljati ponudbe za delo neposredno delodajalcem.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

 • Minimalna bruto tedenska plača v Avstraliji se je v letu 2023 povečala na 882,80 AUD ali 541,99 EUR.
 • Povprečna bruto tedenska plača je v Q2 2023 znašala 1.399,10 AUD ali približno 858,97 EUR na teden. 

 
Vrednosti AUD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 6,5 1,9 1,2 1,8
Rast javne potrošnje 5,1 1,0 2,3 2,0
Rast investicij 1,1 1,9 2,1 1,8

(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, september 2023.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

 • Avstralija je v letu 2022 izvozila za 381,4 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 300,2 mlrd EUR. 
 • Presežek v blagovni menjavi je znašal 81,2 mlrd EUR. 
 • V letu 2022 je Avstralija največ izvažala nafto in plin, rude, bisere, drage kamne, plemenite kovine, žita ter meso.
 • Največ so v letu 2022 izvozili na Kitajsko (25,9 % od celotnega izvoza), sledijo Japonska, Južna Koreja, Indija in ZDA.
 • Avstralija je v letu 2022 največ uvažala nafto in plin, strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke.
 • Največ so v letu 2022 uvozili iz Kitajske (26,6 % od celotnega uvoza), sledijo ZDA, Južna Koreja, Japonska in Singapur.
 

Avstralija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020-2025 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi 

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Mineralna goriva, olja 15,9 Mineralna goriva, olja 39,6
Stroji, jedrski reaktorji 13,6 Rude, žlindre in pepeli 25,6
Vozila 12,4 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 4,8
Električna in elektronska oprema 10,2 Žita 3,4
Farmacevtski izdelki 4,5 Meso in užitni klavnični proizvodi 3,0
 
Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Kitajska 26,6 Kitajska 25,9
ZDA 10,1 Japonska 12,2
Južna Koreja 6,3 Južna Koreja 6,0
Japonska 5,9 Indija 3,7
Singapur 4,7 ZDA 3,4
Slovenija (72. mesto) <0,1 Slovenija (55. mesto) <0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2023.
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

 • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Avstraliji so v letu 2021 znašale 652,8 mlrd EUR.
 • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 2,5 %.
 • Celotne izhodne TNI Avstralije so v letu 2021 znašale 524,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 5,7 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Avstraliji 2021 - 2024 (grafični prikaz)(*) EIU napoved.


Največji vlagatelji v Avstralijo

Države vlagateljice mio EUR
ZDA 118.635
Združeno kraljestvo 86.024
Japonska 85.161
Kanada 37.142
Nizozemska 34.308
Singapur 29.494
Kitajska 29.295
Bermudi 25.641
Britanski deviški otoki 14.410
Nemčija 13.002
 
Podjetje Država
Japan Post Holdings Co.,Ltd. Japonska
Gategroup Holding Ag Švica
Ford Motor Company ZDA
Glencore Plc Združeno kraljestvo
Simec Group Limited Hong Kong, Kitajska
Jbs Asia Pacific Holdings Designated Activity Company Irska
International Business Machines Corporation ZDA
Temasek Holdings (Private) Limited Singapur
 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2023. 

 

Poglejte si tudi: