Avstralija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Avstralijo

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Avstralije v blagovni menjavi s Slovenijo

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
42 39 46 42 44 46


Slovenija je v letu 2022 v Avstralijo izvozila za 118 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 8 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 126 mio EUR.
S tem se je Avstralija lani uvrstila na 46. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Avstralijo 2017 - 2023 (v 1000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 99.202 3.101 102.303 96.101
2018 118.599 3.525 122.124 115.075
2019 96.101 3.490 99.591 92.611
2020 111.093 6.001 117.094 105.092
2021 107.731 2.919 110.650 104.813
2022 117.622 7.896 125.518 109.725
2023* 139.464 4.537 144.001 134.927


Blagovna menjava med Slovenijo in Avstralijo 2017 - 2023 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2024).  

 

Slovenski izvoz v Avstralijo v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
40 % 47.100 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
16 % 18.988 Farmacevtski proizvodi
9 % 10.960 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 6.453 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
5 % 6.272 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
3 % 3.325 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Avstralije v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
44 % 3.474 Nikelj in nikljevi izdelki
11 % 835 Farmacevtski proizvodi
10 % 818 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 567 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 542 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
4 % 339 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor
 

Vir: Statistični urad RS, marec 2023.
 
 

Podjetja na trgu

   


 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Avstralijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 
  • Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani (MOSEUAU)
  • Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije o programu delovnih in počitniških vizumov (BAUPDPV)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije (BAUSV)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije (BAUZZV)
  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Avstralijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
 
Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.
 


Poglejte si tudi: