Avstralija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Avstralijo


Predstavljamo vsebine

 

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Avstralije v blagovni menjavi s Slovenijo

 
2019 2020 2021 2022 2023
46 42 44 46 44

Slovenija je v letu 2023 v Avstralijo izvozila za 139 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 5 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 144 mio EUR.
S tem se je Avstralija lani uvrstila na 44. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Avstralijo

Blagovna menjava med Slovenijo in Avstralijo 2018 - 2024 (v 1000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 118.599 3.525 122.124 115.075
2019 96.101 3.490 99.591 92.611
2020 111.093 6.001 117.094 105.092
2021 107.731 2.919 110.650 104.813
2022 117.622 7.896 125.518 109.725
2023 139.434 4.537 143.971 134.896
2024* 59.808 1.284 61.092 58.524


Blagovna menjava med Slovenijo in Avstralijo 2018 - 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno julij 2024). 
 

Slovenski izvoz v Avstralijo v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
31 % 43.060 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
30 % 41.141 Farmacevtski proizvodi
8 % 11.135 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 9.581 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 % 6.058 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
2 % 3.359 Orodje, nožarski izdelki, žlice in vilice iz navadnih kovin, njihovi deli iz navadnih kovin


Slovenski uvoz iz Avstralije v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
26 % 1.159 Aluminij in aluminijasti izdelki
17 % 771 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
14 % 612 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 370 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
5 % 242 Eterična olja in rezinoidi, parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki
4 % 199 Razna živila


Vir: Statistični urad RS, julij 2024.
 
 

Podjetja na trgu

   


 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Avstralijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 
  • Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani (MOSEUAU)
  • Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije o programu delovnih in počitniških vizumov (BAUPDPV)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije (BAUSV)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije (BAUZZV)
  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Avstralijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
 
Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.
 


Poglejte si tudi: