Avstralija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Avstralijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Avstralijo 2015 - 2021 (v 1000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 72.847 1.907 74.754 70.940
2016 82.475 2.494 84.969 79.982
2017 99.202 3.101 102.303 96.101
2018 118.599 3.525 122.124 115.075
2019 96.101 3.490 99.591 92.611
2020 111.093 6.001 117.094 105.092
2021* 91.657 2.484 94.141 89.173


Blagovna menjava med Slovenijo in Avstralijo 2015 - 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2021 (posodobljeno januar 2022).

 

Slovenski izvoz v Avstralijo v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
48 % 53.597 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
13 % 14.262 Farmacevtski proizvodi
7 % 8.282 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 7.586 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
3 % 3.667 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
3 % 2.812 Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov, keramični izdelki, steklo in stekleni izdelki


 

Slovenski uvoz iz Avstralije v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
61 % 3.668 Aluminij in aluminijasti izdelki
10 % 620 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 504 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 335 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
2 % 130 Razna živila
2 % 121 Eterična olja in rezinoidi, parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki
 

Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.
 
 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Avstralijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 
  • Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani (MOSEUAU)
  • Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije o programu delovnih in počitniških vizumov (BAUPDPV)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije (BAUSV)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije (BAUZZV)
  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Avstralijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
 
Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2021.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk