Avstralija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Avstralijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Avstralijo 2014 - 2020 (v 1000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2014 69.339 1.132 70.471 68.207
2015 72.847 1.907 74.754 70.940
2016 82.475 2.494 84.969 79.982
2017 99.202 3.101 102.303 96.101
2018 118.599 3.525 122.124 115.075
2019 96.1016 3.490 99.591 92.611
2020* 95.895 5.574 101.469 90.320


Blagovna menjava med Slovenijo in Avstralijo 2014 - 2020 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).

 

Slovenski izvoz v Avstralijo v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
37 % 35.825 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
14 % 13.505 Farmacevtski proizvodi
8 % 7.374 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 6.773 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
4 % 4.154 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
4 % 3.708 Izdelki iz železa in jekla


 

Slovenski uvoz iz Avstralije v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
18 % 617 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
15 % 510 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
15 % 507 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor
10 % 360 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 318 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
7 % 231 Baker in bakreni izdelki
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2020.
 
 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Avstralijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 
  • Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani (MOSEUAU)
  • Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije o programu delovnih in počitniških vizumov (BAUPDPV)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije (BAUSV)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije (BAUZZV)
  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Avstralijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
 
Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk