Avstralija

Prodaja v Avstralijo

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Avstralija je množična potrošniška družba. Cena je pomemben dejavnik pri nakupni odločitvi, čeprav nanjo vplivajo tudi kakovost, zunanji izgled izdelka, lokalni izvor in prepoznavnost blagovne znamke. Avstralci radi kupujejo tako v velikih trgovskih centrih kot pri manjših lokalnih trgovcih.

Avstralci pogosto kupujejo preko spleta in delež e-trgovine vsako leto raste. Ker domača proizvodnja ne pokriva potrošnje države, so potrošniki navajeni kupovati tuje izdelke, predvsem iz Azije, Severne Amerike in Evrope. Avstralci so kot potrošniki lojalni, če jih prepričajo kakovost, cena in poprodajne storitve. Avstralski potrošniki se vse bolj zavedajo pomena varovanja okolja. Potrošnja naravnih in ekoloških izdelkov se povečuje, zlasti to velja za sadje in zelenjavo. Povečuje se tudi trg rabljenih izdelkov.
 

Tržne poti, distribucija

V večini primerov so avstralski kanali distribucije in prodaje primerljivi s tistimi v drugih industrijsko razvitih državah. Izvozniki se običajno povežejo z lokalnimi uvozniki, distributerji, zastopniki, trgovci na debelo in zastopniki proizvajalcev. Tuja podjetja lahko tudi neposredno izvažajo končnim uporabnikom.
 
Trgovina na drobno je v Avstraliji precej centralizirana. Večina večjih trgovskih verig ima lastno mrežo trgovin in distribucijske centre. Manjši neodvisni trgovci pa so povezani v združenja ali skupne verige, da so lahko bolj konkurenčni na trgu. Avstralski sektor maloprodaje se v Avstraliji že od leta 2004 naprej stalno povečuje. Leta 2018 je skupni promet na drobno v državi znašal približno 195 mlrd EUR, kar je približno 5,5 mlrd EUR več kot leto prej.
 
Spletno nakupovanje postaja v Avstraliji vedno bolj priljubljeno. Vrednost e-trgovine se je v Avstraliji v letu 2018 povečala za 18 % in dosegla 17,5 mlrd EUR. Največji, 8 % tržni delež v avstralski e-trgovini ima Amazon.com, ki je vstopil na avstralski trg leta 2017, ko je odprl svojo avstralsko spletno stran in v Melbournu postavil tudi svoj logistični center. Ostali večji spletni trgovci v Avstraliji so še Ebay, Gumtree, Catch of the Day, Kogan, JB HiFi, The Iconic, Temple & Webster in Appliances Online. Približno 70 % vseh spletnih plačil se izvede s kreditnimi in debetnimi karticami, medtem ko PayPal predstavlja le 30 % spletnih transakcij v Avstraliji.
Analitiki napovedujejo, da bo vrednost spletne trgovine v Avstraliji do leta 2023 rasla po 10 % povprečni letni stopnji in konec leta 2023 dosegla 28,3 mlrd EUR.


Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
 Newmart Pty. Ltd. 47.272,22
Officeworks Businessdirect Pty Ltd 44.844,85
R. & N. Palmer Pty Ltd 44.844,85
Sotico Pty Ltd 44.844,85
Wesfarmers International Holdings Pty Ltd 44.844,85
Woolworths Group Ltd. 38.971,56
Acn 001 259 301 Pty Limited 38.449,44
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Avstralija ima na voljo široko paleto možnosti financiranja izvoza, med katerimi so najpogostejše: 
  • plačilo vnaprej
  • akreditivi
  • komercialne menice 
Plačilo vnaprej v celoti ali le delno, se običajno uporablja pri izvozu opreme ter pri izvozu specializiranih, naročniku prilagojenih izdelkov ali storitev. Ker je to za kupca najmanj ugodna plačilna metoda, lahko izvozniku zmanjša konkurenčnost.
Akreditiv je zelo varen način plačila in se pogosto uporablja za nove ali neznane stranke, kjer obstaja večje tveganje neplačila.
Pri menicah obstaja za izvoznika večje tveganje kot pri akreditivih, ker lahko uvoznik zavrne plačilo. Plačila z menico so postala ena najpogosteje uporabljenih oblik financiranja zunanje trgovine v Avstraliji.
Običajni plačilni pogoji so od 30 do 180 dni od datuma pošiljanja dokumentov.

 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Avstralijo  na 38. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.
 
Avstralski transportni sektor je v obdobju 2014-2018 rasel po 2,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 61,8 mlrd EUR.
Najbolj donosen segment transportnega sektorja v Avstraliji je cestni tovorni promet, ki je v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 41,1 mlrd EUR. To predstavlja 66,5 % celotne vrednosti sektorja, kar je sicer manjši delež trga v primerjavi z drugimi državami. Avstralija je otoška država, kar pomeni, da mora za izvoz blaga uporabljati tudi alternativne načine transporta, kot sta pomorski in letalski transport. Glavna avstralska pristanišča, letališča in intermodalni terminali delujejo kot tovorna vozlišča, povezana s cestnim, železniškim, zračnim in obalnim ladijskim prometom. Avstralski letalski tovorni promet predstavlja majhen, komaj 1,8 % delež sektorja, a je kljub vsemu zelo pomemben. Večinoma se uporablja za prevoz dragih in hitro pokvarljivih izdelkov.
 
Analitiki napovedujejo, da bo avstralski transportni sektor do leta 2023 rasel po 3,4 % povprečni letni stopnji in konec leta 2023 dosegel vrednost 69,6 mlrd EUR. Nadaljnje naložbe v prometno infrastrukturo bodo v Avstraliji spodbudile rast transportnega sektorja. Tekoči projekti, kot je projekt celinske železnice, ki povezuje Melbourne in Brisbane, bodo povečali učinkovitost pretoka tovora, saj se bodo tranzitni časi skrajšali.


Tržna segmentacija za leto 2018 
 
Segment Odstotek
Cestni transport 66,5 %
Železniški transport 25,5 %
Pomorski transport 6,2 %
Letalski transport 1,8 %


Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:Posodobljeno marec 2020

_