Avstralija

Prodaja v Avstralijo


Kako prodajati v Avstralijo?
 
Predstavljamo vsebine:
Gospodarska politika vlade
Trendi obnašanja kupcev in kupna moč
Tržne poti, distribucija
Spletna prodaja v Avstraliji
Javna naročila
Sejmi 
Plačevanje
Transport in logistika
Poslovni imeniki in koristne povezave
 

Gospodarska politika vlade

Glavni kratkoročni fokus vladne politike je visoka inflacija in posledično povišani življenjski stroški. 

Avstralija si prizadeva za sklenitev prostotrgovinskih sporazumov z glavnimi trgovinskimi partnericami, da ne bi bila več tako močno odvisna od Kitajske. 

Laburisti podpirajo močnejšo vlogo države v gospodarstvu. Ker želijo izpolniti svojo obljubo o izgradnji pravičnejše in uspešnejše družbe, so začeli tesneje sodelovati z zasebnim sektorjem. Zelena energija, reforma javnega sektorja in vključevanje na delovnem mestu bodo glavna področja delovanja.
 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Avstralija je množična potrošniška družba. Cena je pomemben dejavnik pri nakupni odločitvi, čeprav nanjo vplivajo tudi kakovost, zunanji izgled izdelka, lokalni izvor in prepoznavnost blagovne znamke. Avstralci radi kupujejo tako v velikih trgovskih centrih kot pri manjših lokalnih trgovcih.

Avstralci pogosto kupujejo preko spleta in delež e-trgovine vsako leto raste. Ker domača proizvodnja ne pokriva potrošnje države, so potrošniki navajeni kupovati tuje izdelke, predvsem iz Azije, Severne Amerike in Evrope. 
 
Avstralci so kot potrošniki lojalni, če jih prepričajo kakovost, cena in poprodajne storitve. Avstralski potrošniki se vse bolj zavedajo pomena varovanja okolja. Potrošnja naravnih in ekoloških izdelkov se povečuje, zlasti to velja za sadje in zelenjavo. Povečuje se tudi trg rabljenih izdelkov.
 

Tržne poti, distribucija

V večini primerov so avstralski kanali distribucije in prodaje primerljivi s tistimi v drugih industrijsko razvitih državah. Izvozniki se običajno povežejo z lokalnimi uvozniki, distributerji, zastopniki, trgovci na debelo in zastopniki proizvajalcev. Tuja podjetja lahko tudi neposredno izvažajo končnim uporabnikom.
 
Trgovina na drobno je v Avstraliji precej centralizirana. Večina večjih trgovskih verig ima lastno mrežo trgovin in distribucijske centre. Manjši neodvisni trgovci pa so povezani v združenja ali skupne verige, da so lahko bolj konkurenčni na trgu. 
 
Supermarketi in trgovine z živili predstavljajo eno najbolj močnih industrij v Avstraliji. Manjše verige supermarketov se trudijo konkurirati v vedno bolj cenovno konkurenčnem sektorju.

Vrednost prodaje v segmentu supermarketov je v letu 2022 zrasla za 4 % in dosegla 101 mlrd AUD, kar je približno 66,6 mlrd EUR.
Woolworths Group Ltd je vodilni konkurent v tem segmentu. Njegov tržni delež je v letu 2022 znašal 42 %. 
Po napovedih analitikov bo segment supermarketov v Avstraliji v prihodnjih 5 letih rasel po 6 % povprečni letni stopnji (oziroma 3 % ob predpostavki nespremenjenih cen) ter v letu 2027 dosegel vrednost 132 mlrd AUD ali približno 87 mlrd EUR.

Diskontni trgovci so v letu 2022 beležili -2 % upad prodaje, ki je dosegla 10,5 mlrd AUD ali približno 6,9 mlrd EUR. 
Aldi Stores Supermarkets Pty Ltd je edini ponudnik na trgu in je imel v letu 2022 100 % tržni delež. 
Analitiki napovedujejo, da bo segment diskontnih trgovin v prihodnjih 5 letih rasel po 6 % povprečni letni stopnji (oziroma 3 % ob predpostavki nespremenjenih cen) ter v letu 2027 dosegel vrednost 13,8 mlrd AUD ali približno 9,1 mlrd EUR.
 
Segment hipermarketov je v letu 2022 beležil 1 % rast prodaje, ki je dosegla 12,4 mlrd AUD ali približno 8,2 mlrd EUR.
Glavni konkurent v segmentu je Wesfarmers Ltd, ki je imel v letu 2022 69 % tržni delež.
Analitiki napovedujejo, da bo segment hipermarketov v prihodnjih 5 letih rasel po 3 % povprečni letni stopnji (oziroma 0,2 % ob predpostavki nespremenjenih cen) ter v letu 2027 dosegel vrednost 14,4 mlrd AUD ali približno 9,5 mlrd EUR.


Največji trgovci na drobno 

 • Newmart Pty. Ltd.
 • Wesfarmers International Holdings Pty Ltd
 • Calvartan Pty. Limited
 • Gembond Pty. Limited
 • Greengrocer.Com.Au Pty Ltd
 • Hydrogen Nominees Pty. Ltd
 • Jack Butler & Staff Pty. Ltd.
 • Woolstar Pty. Limited
 

Spletna prodaja v Avstraliji

Spletna maloprodaja se je v Avstraliji leta 2022 povečala za 15 % in dosegla vrednost 66,8 mlrd AUD, kar je približno 44 mlrd EUR.
 
E-trgovina je ohranila močno rast zaradi sprememb v vedenju potrošnikov in preusmeritve trgovcev na spletni prodajni kanal. 
 
Močno rast spletne prodaje so beležili predvsem izdelki široke porabe in opreme za dom. 
 
Spletna prodaja na lokalnih spletnih mestih predstavlja večino celotnega avstralskega trga e-trgovine. 2 največji spletni platformi sta eBay.au in amazon.au.
 
Približno 20 % Avstralcev kupuje izdelke pri mednarodnih spletnih ponudnikih, od tega 40 % pri kitajskih.
 
Analitiki ocenjujejo, da se bo spletna prodaja v Avstraliji v prihodnjih 5 letih povečevala po 10 % povprečni letni stopnji ter v letu 2027 dosegla vrednost 106 mlrd AUD ali približno 69,9 mlrd EUR.
 
Woolworths Group Ltd je vodilni konkurent na avstralskem trgu e-trgovine. V letu 2022 je njegov tržni delež znašal 12 % (glede na maloprodajno vrednost).

 
Največji spletni ponudniki 

 • Woolworths Group Ltd       
 • Apple Inc         
 • Coles Group Ltd      
 • Wesfarmers Ltd       
 • JB Hi-Fi Ltd    
 • eBay Inc   
 • Amazon.com
 
Več o spletni prodaji v tujino in kako vam lahko pri tem pomagamo, si lahko preberete na tej povezavi.

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Avstralija ima na voljo široko paleto možnosti financiranja izvoza, med katerimi so najpogostejše:  
 
 • plačilo vnaprej
 • akreditivi
 • komercialne menice 
Plačilo vnaprej v celoti ali le delno, se običajno uporablja pri izvozu opreme ter pri izvozu specializiranih, naročniku prilagojenih izdelkov ali storitev. Ker je to za kupca najmanj ugodna plačilna metoda, lahko izvozniku zmanjša konkurenčnost.

Akreditiv je zelo varen način plačila in se pogosto uporablja za nove ali neznane stranke, kjer obstaja večje tveganje neplačila.  

Pri menicah obstaja za izvoznika večje tveganje kot pri akreditivih, ker lahko uvoznik zavrne plačilo. Plačila z menico so postala ena najpogosteje uporabljenih oblik financiranja zunanje trgovine v Avstraliji.
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport in logistika


Logistična industrija je zelo pomembna za nacionalno gospodarstvo, saj predstavlja približno 8,6 % BDP.

Zaradi geografske lege je pomorski promet pomemben za mednarodno trgovino Avstralije. 
V povprečju vsako leto iz avstralskih pristanišč prepeljejo 350 mio ton blaga.

Zračni prevoz se uporablja predvsem za pokvarljivo ali krhko blago. 

Cestno omrežje povezuje prestolnico in številna regionalna središča. Medtem ko cestni promet predstavlja več kot 70 % trgovine z blagom, predstavlja avstralsko železniško omrežje donosno in konkurenčno alternativo. 

Glede na ustvarjene prihodke, je cestni promet največji segment avstralskega transportnega sektorja, saj ustvari približno 45 % celotne vrednosti.
Pomorski transport predstavlja nadaljnjih 39 %, železniški transport 15 %, letalski transport pa le 1 %.


Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 

Druge koristne povezave:Viri: Factiva, EIU, MarketLine Industry Profiles, Euromonitor International

Posodobljeno julij 2023.
 
Poglejte si tudi: