Avstralija

Prodaja v Avstralijo

Gospodarska politika vlade

Vpliv dolgotrajnih gozdnih požarov in pandemije korona virusa je leta 2020 povzročil prvo recesijo v skoraj treh desetletjih, vendar je bilo okrevanje gospodarstva dokaj hitro.

Zelo nizke obrestne mere ter neskladje med ponudbo in povpraševanjem bo še naprej dvigalo cene stanovanj, zato bo cenovna dostopnost ostala dolgoročna tema vladne politike.

Avstralija namerava še naprej sklepati sporazume o prosti trgovini z glavnimi trgovinskimi partnerji.

Na zadnjih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 19. maja 2022, so po skoraj desetletju konservativnega vodstva, avstralski volivci podprli laburiste, ki se zavzemajo za več ukrepov na področju podnebnih sprememb, večjo enakost spolov in politično integriteto.
Vodja laburistične stranke in novi avstralski premier Anthony Albanese je obljubil, da bo med drugim pospešil tudi prehod na obnovljivo energijo. 


Vir: EIU; Factiva, maj 2022.

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Avstralija je množična potrošniška družba. Cena je pomemben dejavnik pri nakupni odločitvi, čeprav nanjo vplivajo tudi kakovost, zunanji izgled izdelka, lokalni izvor in prepoznavnost blagovne znamke. Avstralci radi kupujejo tako v velikih trgovskih centrih kot pri manjših lokalnih trgovcih.

Avstralci pogosto kupujejo preko spleta in delež e-trgovine vsako leto raste. Ker domača proizvodnja ne pokriva potrošnje države, so potrošniki navajeni kupovati tuje izdelke, predvsem iz Azije, Severne Amerike in Evrope. Avstralci so kot potrošniki lojalni, če jih prepričajo kakovost, cena in poprodajne storitve. Avstralski potrošniki se vse bolj zavedajo pomena varovanja okolja. Potrošnja naravnih in ekoloških izdelkov se povečuje, zlasti to velja za sadje in zelenjavo. Povečuje se tudi trg rabljenih izdelkov.
 

Tržne poti, distribucija

V večini primerov so avstralski kanali distribucije in prodaje primerljivi s tistimi v drugih industrijsko razvitih državah. Izvozniki se običajno povežejo z lokalnimi uvozniki, distributerji, zastopniki, trgovci na debelo in zastopniki proizvajalcev. Tuja podjetja lahko tudi neposredno izvažajo končnim uporabnikom.
 
Trgovina na drobno je v Avstraliji precej centralizirana. Večina večjih trgovskih verig ima lastno mrežo trgovin in distribucijske centre. Manjši neodvisni trgovci pa so povezani v združenja ali skupne verige, da so lahko bolj konkurenčni na trgu. 
 
Supermarketi in trgovine z živili predstavljajo eno najbolj močnih industrij v Avstraliji. Manjše verige supermarketov se trudijo konkurirati v vedno bolj cenovno konkurenčnem sektorju.
Vrednost prodaje v segmentu supermarketov je v letu 2021 upadla za -3 % in dosegla 97 mlrd AUD, kar je približno 61,6 mlrd EUR. Woolworths Group Ltd je vodilni konkurent v tem segmentu. Njegov tržni delež je v letu 2021 znašal 43 %. Po napovedih analitikov bo segment supermarketov v Avstraliji v prihodnjih 5 letih rasel po 3 % povprečni letni stopnji (oziroma 0,3 % ob predpostavki nespremenjenih cen) ter v letu 2026 dosegel vrednost 110 mlrd AUD ali približno 69,84 mlrd EUR.

Diskontni trgovci so v letu 201 beležili 3 % rast prodaje, ki je dosegla 11,2 mlrd AUD ali približno 7,1 mlrd EUR. Aldi Stores Supermarkets Pty Ltd je edini ponudnik na trgu in je imel v letu 2021 100 % tržni delež. Analitiki napovedujejo, da bo segment diskontnih trgovin v prihodnjih 5 letih rasel po 6 % povprečni letni stopnji (oziroma 3 % ob predpostavki nespremenjenih cen) ter v letu 2026 dosegel vrednost 14,8 mlrd AUD ali približno 9,39 mlrd EUR.

Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
E.Colesgroup Pty Ltd 57.179,52
Newmart Pty. Ltd. 49.198,26
Sotico Pty Ltd 46.671,99
Wesfarmers International Holdings Pty Ltd 46.671,99
Wynstan Designs Pty Ltd 44.650,24
Acn 001 259 301 Pty Limited 41.542,72
Advantage Supermarkets Pty Ltd 41.542,72

 

Spletna prodaja v Avstraliji

V letu 2021 je v Avstraliji več kot 80 % gospodinjstev kupovalo prek spleta in skupno porabilo 59,2 mlrd AUD, kar je približno 37,6 mlrd EUR. Rast spletne prodaje je v letu 2021 znašala 12,3 %. Kljub visoki rasti pa avstralski trg spletne prodaje še vedno nekoliko zaostaja za velikimi globalnimi spletnimi trgi.

V letu 2021 je avstralska spletna prodaja predstavljala 19,3 % celotne maloprodajne porabe v državi.

Woolworths Group Ltd je vodilni spletni ponudnik na trgu. Njegov tržni delež je v letu 2021 znašal 9 %.

S pojavom pandemije Covid-19 je maloprodajna industrija v državi doživela radikalno in hitro preobrazbo. Storitve dostave na dom so bile dobra alternativa za vse, ki so se želeli izogniti vstopu v fizične trgovine in potencialno tvegati možnost okužbe. Posledično se je veliko potrošnikov, ki so v preteklosti redko ali nikoli nakupovali prek spleta, začeli obračati na internet za večino svojih nakupov.

Analitiki napovedujejo, da bo spletna maloprodaja v Avstraliji v prihodnjih 5 letih rasla po 9 % povprečni letni stopnji (oziroma 6 % ob predpostavki nespremenjenih cen) ter v letu 2026 dosegla vrednost 90 mlrd AUD ali približno 57,14 mlrd EUR.

Spletni ponudniki v Avstraliji: 
  • Apple Inc                 
  • Coles Group Ltd              
  • Kogan Technologies Pty Ltd       
  • JB Hi-Fi Ltd          
  • Wesfarmers Ltd             
  • Woolworths Group Ltd                
 
Več o spletni prodaji  v tujino in kako vam lahko pri tem pomagamo,  si lahko preberete na tej povezavi.
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Avstralija ima na voljo široko paleto možnosti financiranja izvoza, med katerimi so najpogostejše: 
 
  • plačilo vnaprej
  • akreditivi
  • komercialne menice 
Plačilo vnaprej v celoti ali le delno, se običajno uporablja pri izvozu opreme ter pri izvozu specializiranih, naročniku prilagojenih izdelkov ali storitev. Ker je to za kupca najmanj ugodna plačilna metoda, lahko izvozniku zmanjša konkurenčnost.
Akreditiv je zelo varen način plačila in se pogosto uporablja za nove ali neznane stranke, kjer obstaja večje tveganje neplačila.
Pri menicah obstaja za izvoznika večje tveganje kot pri akreditivih, ker lahko uvoznik zavrne plačilo. Plačila z menico so postala ena najpogosteje uporabljenih oblik financiranja zunanje trgovine v Avstraliji.

 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport in logistika


Logistična industrija je zelo pomembna za nacionalno gospodarstvo, saj predstavlja približno 8,6 % BDP.

Zaradi geografske lege je pomorski promet pomemben za mednarodno trgovino Avstralije. 
V povprečju vsako leto iz avstralskih pristanišč prepeljejo 350 mio ton blaga.

Zračni prevoz se uporablja predvsem za pokvarljivo ali krhko blago. 

Cestno omrežje povezuje prestolnico in številna regionalna središča. Medtem ko cestni promet predstavlja več kot 70 % trgovine z blagom, predstavlja avstralsko železniško omrežje donosno in konkurenčno alternativo.


Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 

Druge koristne povezave:Posodobljeno maj 2022.