Informacijsko komunikacijska tehnologija

 

Informacijsko komunikacijska tehnologija po državah

Globalni trendi na področju telekomunikacij

Glavno gonilo rasti brezžičnih storitev je mednarodno povpraševanje po komunikacijah, ki spodbuja ponudnike mobilnih komunikacij, da vlagajo v raziskave in razvoj novih načinov povečevanja prenosa informacij na določenih frekvencah. Sektor telekomunikacij je zelo reguliran s strani vlad, ki omejujejo možnosti morebitnih novih igralcev.

 
Konkurenca se lahko poveča tudi, če bo na voljo dodatni radiofrekvenčni spekter za komercialne brezžične storitve. Pričakovati je, da se bo konkurenca povečala tudi zaradi drugih tehnologij in storitev, ki se razvijajo in bodo uvedene v prihodnosti, vključno s tistimi, ki trenutno uporabljajo še ne-licenciran spekter in 5G. Podatkovne storitve so postale ključni del produktov fiksnih in mobilnih operaterjev, velikost in cene podatkovnih paketov 3G in 4G brezžičnih storitev pa so postali ključno sredstvo diferenciacije storitev. Konvergenca med trgi telekomunikacij, tehnologije, medijev in zabavne elektronike, povzroča lateralno konkurenco, saj konkurenca sega na konvergentne trge, ki ponujajo priložnost za rast in obenem pomenijo nevarnost večje konkurence na širšem združenem trgu.
 
Vstop na trg zahteva ogromno kapitala za izgradnjo infrastrukture. Podjetja, katerih poslovni model je izgradnja infrastrukture na celotnem ozemlju posamezne države, imajo koristi od ekonomije obsega, raznolikosti in jim je težko konkurirati, saj lahko običajno ponudijo nižje cene. Vlade pomembno vplivajo na višino nekaterih ovir z določitvijo pravil in predpisov o dostopu do distribucijskih kanalov, infrastrukture in omrežij, s čimer prepovedujejo koncentracijo prodajalcev. Telekomunikacijski sektor je tudi predmet zakonskih predpisov posameznih držav, ki lahko odvračajo ali celo zakonsko prepovedujejo določenim interesentom vstop v ta sektor.
 
Potencialno nižje stroške vstopa na trg predstavlja način, da konkurent deluje kot operater navideznega mobilnega omrežja (ONMO). ONMO se zanašajo na veleprodajni dostop do omrežne infrastrukture operaterjev mobilnih omrežij. Vendar pa je lahko stroškovno bolj učinkovita možnost prevzem podjetja z že vzpostavljenim lastnim omrežjem. To še posebno velja za države z velikimi geografskimi območji in nerazvito omrežno infrastrukturo.
 
Na splošno je nevarnost vstopa novih konkurentov ocenjena kot zmerna.
 

 

Vrednost svetovnega trga telekomunikacijskih storitev se je v obdobju 2011-2015 rahlo skrčila, medtem, ko je število uporabnikov precej naraslo. V obdobju napovedi 2016-2020 naj bi se trend obrnil, pričakuje se zmerna rast vrednost trga.
 
Analitiki napovedujejo, da bo svetovni trg telekomunikacijskih storitev v letu 2020 dosegel vrednost 1.235 mlrd EUR, kar je 16,1 % več kot leta 2015. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2015-2020 znaša 3 %.
 
V letu 2020 naj bi bilo v svetu 8,6 mlrd naročnikov na telekomunikacijske storite, kar je 16,7 % več kot leta 2015. Za obdobje 2015–2020 je napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) 3,1 %.
 

Tržni deleži glede na kategorijo za leto 2015 (v odstotkih)
 

Brezžične telekomunikacije 66,1 %
Fiksne telekomunikacije 33,9 %
 

Tržna segmentacija v svetu za leto 2015 po vrednosti (v odstotkih)
 
Azijsko-pacifiško področje 36,7 %
ZDA 24,9 %
Evropa 24,6 %
Bližnji vzhod 2,6 %
Ostali svet 11,2 %
 

Koristni naslovi in povezave

Panožna združenja/portali  
Strokovne publikacije/portali
 • Telecommunications Policy
  - Opis: Mednarodni interdisciplinarni pogled na socialne, ekonomske, politične in regulativne vidike telekomunikacij in informacijskih sistemov.
  - Država porekla: Velika Britanija
  - Pogostost Izhajanja: mesečno
  - Spletni naslov: http://www.journals.elsevier.com/telecommunications-policy/
 • Telecommunications Reports
  - Opis: Poročila vključujejo pokrivanje regulatornih organov, globalnih telekomunikacijskih organizacij in večjih panožnih igralcev.
  - Država porekla: ZDA
  - Pogostost Izhajanja: na 14 dni
  - Spletni naslov: https://lrus.wolterskluwer.com/store/products/telecommunications-reports-twice-monthly-prod-ss01639854/paperback-item-1-ss01639854
 • Telecommunications Weekly
  - Opis: Ponuja najnovejše novice in tehnične inovacije na področju telekomunikacij, vključno z brezžično in mobilno tehnologijo, 3GPP WLAN omrežij, digitalnimi filtri, širokopasovnimi sprejemniki in antenami.
  - Država porekla: ZDA
  - Pogostost Izhajanja: tedensko
  - Spletni naslov: http://www.newsrx.com
 • Telecompaper
  - Opis: Zagotavlja strokovne novice s poudarkom na področju telekomunikacij. Teme se gibljejo od mobilnih in brezžičnih, interneta, finančnih rezultatov podjetij, združitev in prevzemov, širokopasovnih povezav, IT in sporočil za javnost.
  - Država porekla: Nizozemska
  - Pogostost Izhajanja: dnevno
  - Spletni naslov: http://telecompaper.com 

 

Globalni trendi na področju programske opreme

Konkurenco na trgu programske opreme krepi nenehen napredek v tehnologiji,  prisotnost velikih mednarodnih uveljavljenih podjetij ter nenehen dotok novih udeležencev z alternativnimi poslovnimi modeli, ki silijo igralce k vedno bolj konkurenčnim cenovnim strategijam.
 
Razvoj in vzdrževanje programske opreme zahteva usposobljene programerje in zmogljivo strojno opremo. Nekatera podjetja, kot sta Microsoft in IBM, se od drugih ponudnikov razlikujejo po tem, da organizirajo usposabljanja in certificiranja za razvijalce, kar jim omogoča, da proizvajajo različno programsko in strojno opremo.
 
Močno je izražen tudi prehod na programsko opremo kot storitev (SaaS), kjer kupci plačujejo redno naročnino, oziroma takrat, ko uporabljajo programsko opremo, ki jo gostijo in na daljavo upravljajo ponudniki SaaS. Kupci do storitve dostopajo preko interneta. Ta različica rabe programske opreme zahteva nižje začetne stroške in je lahko bolj dostopna, s tem pa se tudi povečuje moč kupcev.
 
Za vstop na trg kjer se pojavljajo novi izdelki in nove vrste izdelkov je zelo pomembno vlaganje v razvoj in raziskave, prav tako pa so pomembni visoko usposobljeni zaposleni s specifičnimi in prilagodljivimi znanji. Večja uveljavljena podjetja imajo pogosto prednost na trgu, saj dobro poznajo poslovne potrebe svojih strank in veliko vlagajo v dolgoročne poslovne odnose. Resen problem za nove udeležence na trgu predstavljajo kršitve patentov in avtorskih pravic, kajti s tem povezani stroški so lahko zelo visoki. Napovedana rast trga pa je lahko močan argument za vstop novih konkurentov na trg, prevzemna naravnanost glavnih akterjev pa deluje spodbudno na majhna podjetja, ki razvijajo inovativne izdelke.

Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot močna.
 
Razpoložljivost aplikacij na internetu je odprla tudi nova vprašanja piratstva. Najnovejša raziskava »Global Unlicensed Software Study«, ki jo je leta 2013 objavila Business Software Alliance, ocenjuje, da je stopnja piratstva v svetu okoli 43 %. V letu 2012 je le-ta znašala 42 %.

 


Svetovni trg programske opreme se je v zadnjih letih postopoma povečeval. Ta trend naj bi se nadaljeval v predvidenem obdobju do leta 2020, od leta 2018 naprej pa bo trg dosegel zelo visoko rast. Konkurenca v Evropi, ki želi postati regionalni tehnološki center je močna, s številnimi mesti, ki tekmujejo za talente in naložbe, vključno z Londonom, Berlinom, Parizom in Madridom.
 
Svetovni trg programske opreme je v letu 2015 dosegel skupne prihodke v višini 297,7 mlrd EUR, skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2011–2015 pa je znašala 5,5 %. Za primerjavo, v tem obdobju sta azijsko-pacifiška regija in ZDA dosegli 6,4 % in 4,9 % skupno letno stopnjo rasti (CAGR) ter dosegli vrednost 77,8 in 87,0 mlrd EUR v letu 2015. ZDA in Japonska sta bili daleč največja trga v smislu prihodkov od programske opreme, v letu 2015 sta skupaj predstavljala preko 40 % svetovne tržne vrednosti.
 
Analitiki napovedujejo, da bo svetovni trg programske opreme v letu 2020 dosegel vrednost 437,5 mlrd EUR, kar je 47 % več kot leta 2015. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2015-2020 znaša 8 %.

 
Tržni deleži glede na kategorijo za leto 2015 (v odstotkih)
 
Programska infrastruktura 49,3 %
Poslovne aplikacije 28,8 %
Upravljanje informacij 13,3 %
Varnostna programska oprema 6,1 %
Upravljanje mobilnosti v poslovanju 2,4 %
 

Tržna segmentacija v svetu za leto 2015 po vrednosti (v odstotkih)
 
Evropa 33,8 %
ZDA 29,2 %
Azijsko-pacifiško področje 26,2 %
Bližnji vzhod 3,9 %
Ostali svet 6,9 %
 

Koristni naslovi in povezave

Strokovne publikacije/portali
 • IEEE Software
  - Opis: Zajema programiranje, metodologijo, vodenje projektov programske opreme, programsko okolje, monitoring strojne in programske opreme ter programska orodja.
  - Država porekla: ZDA
  - Pogostost Izhajanja: 2 x mesečno
  - Spletni naslov: http://www.computer.org/software-magazine/
 • Productivity Software
  - Opis: Mesečna publikacija zagotavlja novice o izdelkih poslovne programske opreme za osebne računalnike, mini računalnike in velike sisteme. Zajema prodajalce, končne uporabnike, izdelke, aplikacije in tržne strategije.
  - Država porekla: ZDA
  - Pogostost Izhajanja: mesečno
  - Spletni naslov: http://marketresearch.com/Worldwide-Videotex-v2376
 • IEEE Transactions on Software Engineering
  - Opis: Zajema podrobne specifikacije, razvoj, upravljanje, testiranje, vzdrževanje in dokumentiranje računalniških programov.
  - Država porekla: ZDA
  - Pogostost Izhajanja: mesečno
  - Spletni naslov: http://www.computer.org/portal/web/tse
 • Information & Software Technology
  - Opis: Zapolnjuje vrzel med teorijo in uporabo programske opreme. Zajema raziskave, razvoj in izvedbo ter upravljanje informacijskih sistemov.
  - Država porekla: Nizozemska
  - Pogostost Izhajanja: 15 x na leto
  - Spletni naslov: http://www.journals.elsevier.com/information-and-software-technology/
 • Journal of Systems & Software
  - Opis: Zajema vse vidike metodologije programiranja, razvoja programske opreme in s tem povezanih tematikah s področja strojne opreme.
  - Država porekla: ZDA
  - Pogostost Izhajanja: mesečno
  - Spletni naslov: http://tandfonline.com

 

IT storitve

Na trg IT storitev je mogoče vstopiti v manjšem obsegu. Manjši ponudniki IT storitev so dosegali večjo rast, ker se vladne institucije in podjetja vse bolj obračajo na tretje osebe za zagotavljanje strokovne IT podpore. Podobno si kupci prizadevajo za zmanjševanje stroškov kjerkoli je to mogoče, zato se obdelave podatkov in drugi poslovni procesi vedno pogosteje dajejo v zunanje izvajanje specialistom, da se lahko podjetja osredotočijo na svoje temeljne dejavnosti.
 
Na novo razvijajoče tržne niše bodo ponudile priložnosti za manjše udeležence na področjih, kot so zelen IT in "internet stvari". Prav tako imajo velike možnosti specializirani ponudniki, ki delujejo na ključnih trgih, kot sta zdravstvo in finance.
 
Podjetja, ki delujejo na trgih IT storitev so podvržena tehnološkemu napredku, razvoju industrijskih standardov in spreminjajočim se potrebam in željam strank. Uspeh podjetij je močno odvisen od njihove sposobnosti, da predvidijo in se prilagodijo takšnim spremembam. Velika podjetja so zato vedno bolj usmerjena k prevzemom, saj si prizadevajo pridobiti tehnološke dosežke malih in inovativnih podjetij. IBM je na primer v letih 2010-2015 porabil preko 13,5 mlrd EUR za več kot 20 prevzemov, ki se nanašajo na "Big Data" in analitiko.
 
V smislu pripravljenosti omrežja, World Economic Forum uvršča ZDA na 7., Brazilijo na 84., Nemčijo na 13., Kitajsko na 62. in Indijo na 89. mesto izmed 143 držav, kar kaže, da ima svetovni trg zelo različne stopnje razvoja v smislu IT infrastrukture. Intelektualna lastnina bo postajala vse bolj pomembna, ker se to področje usmerja v ponudbo vedno bolj kompleksnih storitev. IBM je na primer pridobil 4000 patentov na področju analitike, kar bo do neke mere oslabilo možnosti za nove udeležence. Kljub težkim finančnim časom v zadnjih letih, je panoga IT storitev rasla. Rast naj bi se še pospešila in tako še naprej ponujala privlačne možnosti za morebitne nove udeležence.

Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot zmerna.

 


Globalni trg IT storitev sestavljajo trgi v razcvetu kot sta Kitajska in Indija ter trgi z majhno ali negativno rastjo kot na Japonskem in v Španiji. V zadnjih letih je bila za trg IT storitev značilna stabilna zmerna rast, ki naj bi se do leta 2020 močno popravila. Industrija je razdrobljena kljub prisotnosti velikih mednarodnih uveljavljenih podjetij (IBM, HP, First Data Corporation in Accenture). Ti večji igralci so gonilo široko sprejete bolj napredne ponudbe storitev. Izvozna usmerjenost mnogih IT storitev v državah v razvoju je omogočila oblikovanje usposobljene delovne sile in dala podjetjem priložnost, da se pričnejo usmerjati na domače trge.
 
IT storitve v svetu so v letu 2015 dosegle skupne prihodke v višini 653,1 mlrd EUR, skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2011–2015 pa je znašala 3,2 %. Za primerjavo, v tem obdobju sta azijsko-pacifiška regija in ZDA dosegli 4,1 % in 3,1 % skupno letno stopnjo rasti (CAGR) ter dosegli vrednost 180,1 in 232,1 mlrd EUR v letu 2015.
 
Analitiki napovedujejo, da bo vrednost svetovnega trga IT storitev v letu 2020 dosegla 831 mlrd EUR, kar je 27,2 % več kot leta 2015. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2015–2020 je 4,9 %.

 
Tržna segmentacija glede na kategorijo za leto 2015 (v odstotkih)
 
Aplikacijske storitve 44,3 %
Infrastrukturne storitve 36,1 %
Outsourcing poslovnih procesov 19,6 %
 

Tržna segmentacija v svetu za leto 2015 po vrednosti (v odstotkih)
 
ZDA  35,5 %
Evropa 31,0 %
Azijsko-pacifiško področje 27,6 %
Bližnji vzhod  0,3 %
Ostali svet 5,6 %
 

Koristni naslovi in povezave

Panožna združenja/portali  
Strokovne publikacije/portali
 • IT for Business
  - Opis: Revija je namenjena nosilcem odločanja in določevalcem o IT rešitvah v podjetjih in ponuja svoje analize o najnovejših novicah in trendih na tem področju. Vsak mesec objavlja tudi intervju z referenčnim strokovnjakom, nudi povratne informacije, posebne izdaje in načrte o prihajajočih dogodkih in imenovanjih.
  - Država porekla: Francija
  - Pogostost Izhajanja: mesečno
  - Spletni naslov: http://www.itforbusiness.fr
 • IT-Business News
  - Opis: tednik za prodajalce IT in ponudnike rešitev, ki zagotavlja dobro utemeljene in raziskane novice s trga IT in ponuja osnovne informacije, potrebne za vodenje uspešnega IT podjetja. Ciljne skupine: Top določevalci v IT specializirani trgovini, maloprodaja sistemskih rešitev, ponudniki e-rešitev.
  - Država porekla: Nemčija
  - Pogostost Izhajanja: tedensko
  - Spletni naslov: http://www.it-business.net

 
Vir: Factiva, julij 2016.