Informacijsko komunikacijska tehnologija

 

Informacijsko komunikacijska tehnologija po državah

Globalni trendi na področju telekomunikacij

Svetovnemu trgu telekomunikacij se je v zadnjih petih letih močno znižala vrednost, predvsem zaradi padca vrednosti evropskega trga, ki je med leti 2012 - 2016 izgubil približno 22 % svoje vrednosti. Globalni trg telekomunikacij je v letih 2012-2016 upadal po -3,4 % CAGR (skupni letni stopnji rasti) in v letu 2016 dosegel vrednost 1075 mlrd EUR. Azijsko-pacifiški trg je v zadnjih petih letih upadal po -1,6 % CAGR in v letu 2016 dosegel vrednost 426,8 mlrd EUR, medtem ko je ameriški trg v tem obdobju rahlo rasel po 0,7 % CAGR in v letu 2016 dosegel vrednost 277,9 mlrd EUR.

S pametnimi telefoni, ki postajajo vse trajnejši in bolj zmogljivi, se je potreba po nadgradnji telefonov zmanjšala, kar je posledično vplivalo na cene naročnin v zadnjih letih in na padec vrednosti trga. Obseg globalnega trga se je med leti 2012-2016 povečeval po 2,4 % CAGR in je leta 2016 zabeležil 8,5 mlrd naročnin. Po napovedih analitikov bodo naročnine do leta 2021 rasle po 2,4 % CAGR in v letu 2021 dosegle število 9,6 mlrd.

Mobilni trg telekomunikacij je bil najbolj donosen v letu 2016, saj je ustvaril 64,9 % skupne vrednosti trga, segment fiksne telefonije pa 35,1 % skupne vrednosti trga.

Vrednost globalnega telekomunikacijskega trga naj bi v prihodnjih petih letih rasla po 2,2 % CAGR in v letu 2021 dosegla 1157,8 mlrd EUR. Azijsko-pacifiški trg naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 3,1 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 480,1 mlrd EUR, medtem ko naj bi ameriški telekomunikacijski trg v prihodnjih petih letih rasel po 1,7 % CAGR in v letu 2021 dosegle vrednost 292,1 mlrd EUR.
 Tržni deleži glede na kategorijo za leto 2016 (v odstotkih)
 

Brezžične telekomunikacije 64,9 %
Fiksne telekomunikacije 35,1 %
 

Tržna segmentacija v svetu za leto 2016 po vrednosti (v odstotkih)
 
Azijsko-pacifiško področje 39,7 %
ZDA 25,8 %
Evropa 21,9 %
Bližnji vzhod 2,9 %
Ostali svet 9,7 %
 
 

Panožna združenja/portali

 

Strokovne publikacije/portali

 • Telecommunications Policy
  - Opis: Mednarodni interdisciplinarni pogled na socialne, ekonomske, politične in regulativne vidike telekomunikacij in informacijskih sistemov.
  - Država porekla: Velika Britanija
  - Pogostost Izhajanja: mesečno
  - Spletni naslov: http://www.journals.elsevier.com/telecommunications-policy/
 • Telecommunications Weekly
  - Opis: Ponuja najnovejše novice in tehnične inovacije na področju telekomunikacij, vključno z brezžično in mobilno tehnologijo, 3GPP WLAN omrežij, digitalnimi filtri, širokopasovnimi sprejemniki in antenami.
  - Država porekla: ZDA
  - Pogostost Izhajanja: tedensko
  - Spletni naslov: http://www.newsrx.com
 • Telecompaper
  - Opis: Zagotavlja strokovne novice s poudarkom na področju telekomunikacij. Teme se gibljejo od mobilnih in brezžičnih, interneta, finančnih rezultatov podjetij, združitev in prevzemov, širokopasovnih povezav, IT in sporočil za javnost.
  - Država porekla: Nizozemska
  - Pogostost Izhajanja: dnevno
  - Spletni naslov: http://telecompaper.com 
 • Communications Daily
  - Opis: Sledi vsem pomembnim dogodkom v radiodifuziji, kabelskih, telefonskih in podatkovnih komunikacijah, distribuciji elektronskih informacij, satelitih, potrošniški elektroniki, elektronski pošti in mobilnem radiju.
  - Država porekla: ZDA
  - Pogostost izhajanja: dnevno
  - Spletni naslov: http://www.warren-news.com
 •  Optical Networks Daily
  - Opis: Revija zajema novosti na področju komunikacij in informacijske tehnologije
  - Država porekla: Velika Britanija
  - Pogostost izhajanja: dnevno
  - Spletni naslov: http://www.igigroup.com/nl/pages/opticaldaily.html
   

 

Globalni trendi na področju programske opreme

Svetovni trg programske opreme je v zadnjih petih letih precej nihal, pri čemer je do leta 2015 rasel, v letu 2015 upadel, nato pa leta 2016 stagniral. Po napovedih naj bi trg v prihodnjih petih letih ponovno rasel. ZDA so daleč največji trg programske opreme na svetu, saj so v letu 2016 ustvarile več kot 32 % skupnih prihodkov na globalnem trgu.

Globalni trg programske opreme je v letih 2012-2016 rasel po 2,4 % CAGR (skupni letni stopnji rasti) in v letu 2016 dosegel vrednost 302 mlrd EUR. Azijsko-pacifiški trg je v zadnjih petih letih rasel po 2,2 % CAGR in v letu 2016 dosegel vrednost 72,5 mlrd EUR, medtem ko je ameriški trg v tem obdobju rasel po 2,4 % CAGR in v letu 2016 dosegel vrednost 98,5 mlrd EUR.

Trg programske opreme se sooča s težavami glede piratstva. Ta se razlikuje po posameznih državah, a zavira rast trga po vsem svetu. Najnovejša študija o piratstvu, ki jo je leta 2016 izvedel Business Software Alliance, ocenjuje, da je stopnja piratstva programske opreme v Avstraliji 20 %, v ZDA 17 % in v Veliki Britaniji 22 %.Ta številka je še veliko višja v drugih državah, kot so Indonezija, kjer je stopnja piratstva ocenjena na 84 %, v Venezueli 88 % in v Kazahstanu 73 %. Tržna vrednost ne licencirane programske opreme na globalni ravni znaša okoli 50 mlrd. Segment programske infrastrukture je bil najbolj donosen na globalnem trgu programske opreme v letu 2016, s skupnimi prihodki v višini 147,3 mlrd EUR, kar predstavlja 48,8 % celotne vrednosti trga. Segment poslovnih aplikacij je ustvaril prihodke v višini 88,1 mlrd EUR, kar predstavlja 29,2 % skupne vrednosti trga.

Globalni trg programske opreme naj bi po napovedih v letih 2017-2021 rasel po 2,8 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 334,1 mlrd EUR. Azijsko-pacifiški trg naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 3 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 81 mlrd EUR, medtem ko naj bi ameriški trg v napovedanem obdobju rasel po 2,4 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 106,9 mlrd EUR.
 Tržni deleži glede na kategorijo za leto 2016 (v odstotkih)
 
Programska infrastruktura 48,8 %
Poslovne aplikacije 29,2 %
Upravljanje informacij 12,5 %
Varnostna programska oprema 6,5 %
Upravljanje mobilnosti v poslovanju 3,0 %
 

Tržna segmentacija v svetu za leto 2016 po vrednosti (v odstotkih)
 
ZDA 32,6 %
Evropa 31,5 %
Azijsko-pacifiško področje 24,0 %
Bližnji vzhod 4,0 %
Ostali svet 7,9 %
 

 

Strokovne publikacije/portali

 • IEEE Software
  - Opis: Zajema programiranje, metodologijo, vodenje projektov programske opreme, programsko okolje, monitoring strojne in programske opreme ter programska orodja.
  - Država porekla: ZDA
  - Pogostost Izhajanja: 2 x mesečno
  - Spletni naslov: http://www.computer.org/software-magazine/
 • Productivity Software
  - Opis: Mesečna publikacija zagotavlja novice o izdelkih poslovne programske opreme za osebne računalnike, mini računalnike in velike sisteme. Zajema prodajalce, končne uporabnike, izdelke, aplikacije in tržne strategije.
  - Država porekla: ZDA
  - Pogostost Izhajanja: mesečno
  - Spletni naslov: http://marketresearch.com/Worldwide-Videotex-v2376
 • IEEE Transactions on Software Engineering
  - Opis: Zajema podrobne specifikacije, razvoj, upravljanje, testiranje, vzdrževanje in dokumentiranje računalniških programov.
  - Država porekla: ZDA
  - Pogostost Izhajanja: mesečno
  - Spletni naslov: http://www.computer.org/portal/web/tse
 • Information & Software Technology
  - Opis: Zapolnjuje vrzel med teorijo in uporabo programske opreme. Zajema raziskave, razvoj in izvedbo ter upravljanje informacijskih sistemov.
  - Država porekla: Nizozemska
  - Pogostost Izhajanja: 15 x na leto
  - Spletni naslov: http://www.journals.elsevier.com/information-and-software-technology/
 • Journal of Systems & Software
  - Opis: Zajema vse vidike metodologije programiranja, razvoja programske opreme in s tem povezanih tematikah s področja strojne opreme.
  - Država porekla: ZDA
  - Pogostost Izhajanja: mesečno
  - Spletni naslov: http://tandfonline.com

 

IT storitve

Rast globalnega trga IT storitev se je v zadnjih nekaj letih upočasnila, pri nekaterih državah pa je leta 2015 tudi upadla. Padec rasti trga je v veliki meri povzročil segment IT infrastrukture. Ker računalništvu v oblaku raste priljubljenost, kupci dobro razmislijo, kam nameniti sredstva za IT storitve. To trenutno povzroča zmanjšano porabo sredstev za storitve IT infrastrukture in večje naložbe v računalništvo v oblaku. Po napovedih se bo trg IT storitev okrepil in pokazal močnejšo rast v prihodnjih petih letih.

Globalni trg IT storitev je v letih 2012-2016 rasel po 1,9 % CAGR in v letu 2016 dosegel vrednost 527,3 mlrd EUR. Azijsko-pacifiški trg je v zadnjih petih letih rasel po 2,3 % CAGR in v letu 2016 dosegel vrednost 136,5 mlrd EUR, medtem ko je ameriški trg v tem obdobju rasel po 1,8 % CAGR in v letu 2016 dosegel vrednost 181,7 mlrd EUR.

Segment infrastrukturnih storitev je bil najbolj donosen na globalnem trgu IT storitev v letu 2016, saj je ustvaril 211,6 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 40,1 % celotne vrednosti trga. Segment aplikacijskih storitev pa je v letu 2016 ustvaril 189,5 mlrd EUR, kar predstavlja 35,9 % skupne vrednosti trga.

Po napovedih analitikov bo globalni trg IT storitev v letih 2017-2021 rasel po 2,8 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 583,5 mlrd EUR. Azijsko-pacifiški trg naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 3,6 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 157 mlrd EUR, medtem ko naj bi ameriški trg v tem obdobju rasel po 2,2 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 195,7 mlrd EUR.
 Tržna segmentacija glede na kategorijo za leto 2016 (v odstotkih)
 
Infrastrukturne storitve 40,1 %
Aplikacijske storitve 35,9 %
Outsourcing poslovnih procesov 24,0 %


Tržna segmentacija v svetu za leto 2016 po vrednosti (v odstotkih)
 
ZDA  34,5 %
Evropa 33,4 %
Azijsko-pacifiško področje 25,9 %
Bližnji vzhod  0,3 %
Ostali svet 5,9 %


 

Panožna združenja/portali

 

Strokovne publikacije/portali

 • IT for Business
  - Opis: Revija je namenjena nosilcem odločanja in določevalcem o IT rešitvah v podjetjih in ponuja svoje analize o najnovejših novicah in trendih na tem področju. Vsak mesec objavlja tudi intervju z referenčnim strokovnjakom, nudi povratne informacije, posebne izdaje in načrte o prihajajočih dogodkih in imenovanjih.
  - Država porekla: Francija
  - Pogostost Izhajanja: mesečno
  - Spletni naslov: http://www.itforbusiness.fr
 • IT-Business News
  - Opis: tednik za prodajalce IT in ponudnike rešitev, ki zagotavlja dobro utemeljene in raziskane novice s trga IT in ponuja osnovne informacije, potrebne za vodenje uspešnega IT podjetja. Ciljne skupine: Top določevalci v IT specializirani trgovini, maloprodaja sistemskih rešitev, ponudniki e-rešitev.
  - Država porekla: Nemčija
  - Pogostost Izhajanja: tedensko
  - Spletni naslov: http://www.it-business.net

 
Vir: Factiva, avgust 2017.