Estonija

Gospodarske panoge Estonije

Priložnosti na trgu 

Najbolj perspektivni sektorji za izvoznike in tuje vlagatelje so kibernetska varnost, obramba in varnost, rešitve pametnih omrežij, lesni proizvodi in živilski izdelki.

Živilski izdelki: Perspektivi segmenti za izvoz so vino, mesni izdelki, destilirane žgane pijače in ekološka živila brez dodatkov, po katerih je povpraševanje predvsem med mlajšimi potrošniki.
 
Lesni proizvodi: Estonija je vodilna proizvajalka pohištva iz lesa za evropski trg, zlasti za Skandinavijo. Je tudi največja evropska izvoznica lesenih hiš. Estonija večinoma uvaža hrastov žagan ali sekan les. Zaradi sankcij proti Rusiji in Belorusiji, od koder je Estonija do ukrajinske krize uvažala največ lesa, je zdaj prisiljena iskati nove uvozne trge za les, kar predstavlja priložnost tudi za slovenske izvoznike. 

Električna in elektronska oprema: Proizvodnja elektronske in električne opreme je ena izmed najhitreje rastočih industrij v Estoniji in je skoncentrirana v Talinu in okolici.
Prevladujoči segmenti elektronske industrije so proizvodnja električnih strojev in naprav, telekomunikacijska oprema ter medicinski, precizni in optični instrumenti. V tem sektorju prevladujejo majhna lokalna podjetja, kljub temu pa obstaja tudi več hčerinskih družb mednarodnih korporacij, ki so večinoma podizvajalci.
Estonska podjetja iščejo inovativne tehnologije in komponente za izboljšanje tehničnih lastnosti izdelka. Razvoj na estonskih telekomunikacijskih, obrambnih in energetskih trgih je pozitivno vplival na povečano povpraševanje po elektronskih komponentah. Nakup elektronske opreme in komponent v veliki meri zavisi od cene in dobre tehnične podpore.

Inteligentne transportne rešitve: Estonska vlada in zasebni sektor sta v zadnjih letih začela izboljševati prometna omrežja z uporabo inteligentnih prometnih sistemov (ITS), naprednih aplikacij in storitev za učinkovito upravljanje uporabe infrastrukture. Primeri ITS Estonija vključujejo Smart Port Solution, rešitev za predvidevanje prodaje na osnovi umetne inteligence za logistična podjetja, službo za upravljanje mejnih čakalnih vrst in aplikacije za mobilno parkiranje. Estonija je tudi prva država, ki je legalizirala testiranje avtonomnih vozil na javnih cestah. Priložnosti so predvsem na področjih avtonomnih sistemov, kot so lokalizacija in načrtovanje misij, parametri gibanja in sledenje poti, odkrivanje predmetov in izogibanje oviram, fuzija senzorjev in simulacije.

IKT: Estonija je znana po spletnem zagotavljanju javnih storitev. Na področju digitalnih veščin in uporabe interneta dosega rezultate nad povprečjem EU.
Estonija ostaja tudi vodilna pri uporabi e-receptov s strani zdravnikov (100 %). Estonci so vešči uporabe digitalnih tehnologij in navdušeni uporabniki različnih internetnih dejavnosti. Estonija je uvedla tudi digitalno avtocesto, imenovano X-Road, preko katere komunicirajo vsi državni IT sistemi, kar omogoča ustvarjanje integriranih e-storitev.
 

Gospodarstvo

Estonija, ki je od leta 2004 članica EU, ima sodobno tržno usmerjeno gospodarstvo in eno od višjih ravni dohodkov na prebivalca v Srednji Evropi in Baltski regiji. Njeno gospodarstvo je močno odvisno od trgovine in občutljivo na tuja nihanja.
Estonsko gospodarstvo ima močno razvita sektorja elektronike in telekomunikacij ter vzpostavljene močne trgovinske vezi s Finsko, Švedsko, Nemčijo in Rusijo. Estonija daje velik poudarek inovacijam za zagon tehnologij in e-poslovanja.

 

Struktura BDP

Kmetijstvo predstavlja 3 % BDP in tudi zaposluje okoli 3 % delovne sile. Njive in trajni nasadi pokrivajo približno 1,1 mio ha. Glavni kmetijski pridelki so žita, krompir in zelenjava. 

Storitveni sektor je najbolj razvit, zlasti promet in logistika, biotehnologija ter finančne storitve. Storitveni sektor ustvari 65 % estonskega BDP in zaposluje 3/4 aktivnega prebivalstva. Najbolj uspešen segment storitvenega sektorja je segment IKT, saj ustvari okoli 7 % celotnega BDP in zaposluje 6 % delovne sile. Država je v IKT vložila veliko sredstev, ustanovila Šolo informacijskih tehnologij TalTech in Center odličnosti za raziskave na področju IKT - EXCITE.


Vir: EIU; Factiva, maj 2022.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 32 % BDP in zaposluje približno 1/5 delovne sile. Najpomembnejše dejavnosti industrijskega sektorja so živilska industrija, elektronika, kemična industrija ter lesno predelovalna industrija.

V letu 2021 je industrijska proizvodnja zrasla za 3,9 %. Za leto 2022 je napovedana rast v višini 2,5 %, za leto 2023 pa v višini 3,7 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na estonskem trgu:

 

Lesna industrija - gradnja lesenih hiš 

 

Estonija je največja izvoznica lesenih hiš v Evropi

Estonija ima že stoletja staro tradicijo lesene gradnje. Večino lesenih hiš estonski proizvajalci izdelujejo iz lokalnega bora ali smreke.

Industrijska proizvodnja montažnih zgradb se je začela že v petdesetih letih prejšnjega stoletja in se je v zadnjih 20 letih hitro razvijala ter postala ena ključnih industrij v Estoniji.

Zadnjih 10 let je Estonija največja izvoznica evropskih lesenih hiš, v svetovni statistiki pa je le za Kitajsko in Kanado.
 
Lesene hiše so glavni izvozni sektor za to državo, z letnim obsegom proizvodnje v vrednosti več kot 500 mio EUR.
 

Glavni izvozni trgi 

90 % proizvodnje lesenih hiš Estonija izvozi.

Glavni izvozni trgi za estonske lesene hiše so Norveška, Švedska, Nemčija in Finska, ki predstavljajo več kot 75 % celotnega izvoznega deleža.


Drugi pomembnejši izvozni trgi so še Francija, Nizozemska, Združeno kraljestvo, Italija in Japonska.
 

Tržni izzivi 

Večino lesa je Estonija pred rusko-ukrajinsko krizo uvozila iz Rusije, zdaj pa estonski proizvajalci lesenih hiš iščejo možnosti dobave lesa iz sosednjih držav. Največ lesa sedaj uvažajo predvsem iz skandinavskih držav, kjer pa je les bistveno dražji, kar podraži končni izdelek.
 
Na eni strani se proizvajalci lesenih hiš soočajo s pomanjkanjem materiala, po drugi strani pa povsod po Evropi raste povpraševanje po lesenih hišah, kar še viša cene lesenih hiš na trgu.
 

Proizvajalci lesenih hiš v Estoniji:

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Harmet Ou 79,84
Palmako As 79,56
Matek As 19,04
Ramirent Modular Factory As 15,37
Baltic Log Cabins Ou 14,53
Harmet Constructions Ou 11,55
Pinska Ou 5,30


Vir: Factiva, avgust 2022. 
 


IKT

Estonija je priznana kot ena od vodilnih digitalnih držav na svetu

Estonija je med EU državami na 7. mestu glede na indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI 2021). Indeks povzema kazalnike digitalne uspešnosti EU držav. Za primerjavo, na 1. mestu lestvice je Danska, Slovenija pa je na 13. mestu.

Estonski IKT sektor prispeva približno 12 % estonskega BDP, proizvede največ dodane vrednosti na zaposlenega in plača največ davka na delo v državni proračun.

V Estoniji so v letu 2021 sprejeli novo Digitalno agendo 2030, ki predstavlja temelj prihodnjega digitalnega razvoja. Postavlja cilje in akcijski načrt za nadaljnji razvoj estonskega gospodarstva, države in družbe s pomočjo novih digitalnih tehnologij.

Estonija je priznana kot ena od vodilnih digitalnih držav na svetu. Predvsem se odlikuje na področju inovacij javnih storitev. Estonija se uvršča na 1. mesto v EU na področju digitalnih javnih storitev. Delež uporabnikov e-uprave se v zadnjih letih počasi povečuje in predstavlja 89 % vseh uporabnikov.

Čeprav je Estonija že vodilna na tem področju, država še naprej veliko vlaga v storitve e-uprave, da bi svojim državljanom zagotovila najnovejše tehnologije.
 

Estonija je center zagonskih podjetij

Estonija ima največje število samorogov na prebivalca na svetu. Skupno obstaja v državi 7 samorogov, ki so jih ustanovili Estonci in/ali imajo sedež v Estoniji. To so:

  • Pipedrive.com (podjetje ustanovljeno leta 2010, samorog postalo v letu 2020)
  • Zego.com (podjetje ustanovljeno 2016, samorog postalo v letu 2021)
  • ID.me (podjetje ustanovljeno leta 2010, samorog postalo v letu 2021)
  • Skype.com (podjetje ustanovljeno leta 2003, samorog postalo v letu 2005)
  • Playtech.com (podjetje ustanovljeno leta 1999, samorog postalo v letu 2007)
  • Wise.com (podjetje ustanovljeno leta 2010, samorog postalo v letu 2015)
  • Bolt (podjetje ustanovljeno leta 2013, samorog postalo v letu 2018). 

 

Največja tehnološka podjetja v Estoniji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Ericsson Eesti As 717,73
Bolt Technology Ou 283,27
Abb As 183,12
Harju Elekter AS 170,52
Enics Eesti As 153,13
Ensto Ensek As 101,41
Prysmian Group Baltics As 100,73


Vir: Factiva, avgust 2022.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje