Estonija

Gospodarske panoge Estonije

Priložnosti na trgu

 
Perspektivni sektorji za izvoznike in tuje vlagatelje so:

Živilski izdelki: Estonski trg živil ima potencial za uvoz široke palete visokokakovostnih pakiranih izdelkov. Najpomembnejši uvoz hrane v Estonijo predstavljajo pijače, mesni izdelki, sadje in zelenjava, kava, čaj ter konzervirana zelenjava in sadje.

Gozdarstvo in lesna industrija: Estonija je vodilni proizvajalec pohištva iz lesa na evropskem trgu. Za proizvodnjo pohištva uvaža večinoma žagan hrastov les.

Električna in elektronska oprema: Proizvodnja elektronske in električne opreme je ena izmed najhitreje rastočih industrij v Estoniji. Prevladujoči segmenti elektronske industrije so proizvodnja električnih strojev in naprav, telekomunikacijska oprema ter medicinski, precizni in optični instrumenti. V tem sektorju prevladujejo majhna lokalna podjetja, kljub temu pa obstaja tudi več hčerinskih družb mednarodnih korporacij, ki so večinoma podizvajalci. Estonska podjetja iščejo inovativne tehnologije in komponente za izboljšanje tehničnih lastnosti izdelka.

Inteligentne transportne rešitve: Estonija je prva država, ki je legalizirala testiranje avtonomnih vozil na javnih cestah. Vlada je sprejela načrt za vzpostavitev transportnega sistema, ki bo temeljil na avtonomni mobilnosti.

IKT: Estonija je na prvem mestu v Evropi glede spletnega zagotavljanja javnih storitev. Trenutno je ključni izziv Estonije digitalizacija podjetij. Priložnosti v estonskem IKT sektorju so predvsem na področjih shranjevanja podatkov, računalništva v oblaku, nadgradnje vladnih e-storitev in interoperabilnosti baz podatkov.

 

Gospodarstvo

Estonija, ki je od leta 2004 članica EU, ima sodobno tržno usmerjeno gospodarstvo in eno od višjih ravni dohodkov na prebivalca v Srednji Evropi in Baltski regiji. Njeno gospodarstvo je močno odvisno od trgovine in občutljivo na tuja nihanja.
Estonsko gospodarstvo ima močno razvita sektorja elektronike in telekomunikacij ter vzpostavljene močne trgovinske vezi s Finsko, Švedsko, Nemčijo in Rusijo. Estonija daje velik poudarek inovacijam za zagon tehnologij in e-poslovanja.

 

Struktura BDP

Kmetijstvo predstavlja 3 % BDP in zaposluje 3,5 % delovne sile. Njive in trajni nasadi pokrivajo približno 1,1 mio ha. Glavni kmetijski pridelki so žita, krompir in zelenjava.

Storitveni sektor je najbolj razvit, zlasti promet in logistika, biotehnologija ter finančne storitve. Storitveni sektor ustvari 67 % estonskega BDP in zaposluje 66,9 % aktivnega prebivalstva. Najbolj uspešen segment storitvenega sektorja je segment IKT, saj ustvari okoli 7 % celotnega BDP in zaposluje 4 % delovne sile. Država je v IKT vložila veliko sredstev, ustanovila Šolo informacijskih tehnologij TalTech in Center odličnosti za raziskave na področju IKT - EXCITE.

Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 30 % BDP in zaposluje 29,6 % delovne sile. Najpomembnejše dejavnosti industrijskega sektorja so živilska industrija, elektronika, kemična industrija ter lesno predelovalna industrija.

V letu 2019 je industrijska proizvodnja zrasla za 3,5 %. Za leto 2020 je napovedan upad industrijske proizvodnje za -7,6 %, potem pa v letih 2021 in 2022 ponovna rast v višini 7,5 %, oziroma 3,8 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na estonskem trgu:

 

Transport

Estonija ima dobro razvito transportno infrastrukturo. Zaradi visoke konkurence so lokalne logistične in transportne družbe dosegle zahodne standarde v storitvah in kakovosti ter imajo velik transportni potencial. Operativne storitve večinoma zagotavljajo zasebna podjetja, prav tako pomorski promet, medkrajevni avtobusni promet, zračni promet in večino železniškega prometa.

Estonija ima v glavnem mestu Talin, kjer živi tretjina prebivalstva, brezplačni javni prevoz. Uporaba javnega prevoza se je zato močno povečala. Avtobusi so v Estoniji glavna oblika javnega prevoza z 20 % deležem v celotnem potniškem prometu. Uporaba osebnih avtomobilov pa je v Estoniji pod povprečjem EU.

Estonska transportna podjetja so v letu 2018 prepeljala enako število potnikov kot leta 2017, medtem ko se je količina tovora v tonah medletno povišala za 2 %. Prevoz potnikov se je zmanjšal v cestnem prometu, povečal pa se je v železniškem in zračnem prometu. Število potnikov, ki so jih leta 2018 prepeljala estonska podjetja za cestni, železniški, pomorski in zračni promet, je znašalo 208,7 mio, od tega so večino, to je 72 %, prepeljali avtobusi. Obseg potniškega prometa prevoznih podjetij se je medletno povečal za 5 % in je v letu 2018 dosegel 6,2 mlrd potniških km.

Število potnikov, ki so v letu 2018 uporabljali cestni promet, se je medletno zmanjšalo za 1 %. Skupaj je cestni promet uporabljalo 190,4 mio potnikov, od tega jih je 86 % (164 mio potnikov), uporabljalo mestni promet. V letu 2018 je obseg potniškega prometa v cestnem prometu znašal 2,9 mlrd potniških km.
Leta 2018 so estonska podjetja za pomorski promet prepeljala 9,4 mio potnikov, kar je skoraj toliko kot leta 2017. Obseg potniškega prometa podjetij v pomorskem prometu je v letu 2018 dosegel 1,3 mlrd potniških km, od tega je mednarodni pomorski promet predstavljal 98 %.
Z železnico je bilo v letu 2018 prepeljanih 7,8 mio potnikov, kar je za 4 % več kot leta 2017. V notranjem železniškem prometu je bilo prepeljanih približno 7,7 mio potnikov, v mednarodnem železniškem prometu pa 107.100. Obseg potniškega prometa podjetij v železniškem prometu je znašal 416,8 mio potniških km.
V letu 2018 so estonska podjetja za zračni promet prepeljala 1,1 mio potnikov, kar je 11 % več kot leta 2017. Obseg potniškega prometa podjetij za zračni promet je znašal 1,5 mlrd potniških km.

Prevoz blaga se je v letu 2018 povečal tako v cestnem kot v železniškem prometu. Estonska transportna podjetja so v letu 2018 prepeljala skupno 57,3 mio ton blaga, od tega polovico po cesti in skoraj polovico po železnici. Estonska cestna tovorna vozila so leta 2018 prepeljala približno 29,3 mio ton blaga, kar predstavlja 1 % več na medletni ravni. Obseg cestnega tovornega prometa je v letu 2018 znašal skoraj 6 mlrd tonskih km.
V letu 2018 se je obseg železniškega tovornega prometa povečal za 2 % in je znašal 27,8 mio ton. V primerjavi z letom 2017 se je obseg železniškega tovornega prometa povečal za 12 % in je znašal 2,6 mlrd tonskih km.

 

Največja podjetja na področju letalskega transporta v Estoniji (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Tallinna Lennujaam AS 37,88
Regional Jet OÜ 36,49
Panaviatic As 12,45
Tallinn Airport GH AS 12,18
Universe Jet Alliance Ou 1,76
Main Passenger Club Ou 1,35
United Air Ou 1,29

 

Največja podjetja na področju pomorskega transporta v Estoniji (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Tallink Grupp AS 993,55
Dbt As 45,11
Alfons Hakans As 38,87
Saaremaa Laevakompanii As 26,56
Sillamae Sadam As 23,52
Hhla Tk Estonia As 20,54
Silsteve As 12,04

 

Največja podjetja na področju cestnega transporta v Estoniji (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Dhl Express Estonia As 65,88
Tallinna Linnatranspordi AS 59,75
Railtransunion Ou 34,45
Cf&S Estonia As 32,16
Haanpaa Ou 25,77
Fast Train Ou 21,63
Lux Express Estonia As 21,55Vir: Factiva, oktober 2019.

IKT - telekomunikacije

Estonija ima enega najnaprednejših mobilnih trgov v Evropi, predvsem zaradi precejšnjih investicij operaterjev mobilne telefonije Telia, Elisa in Tele2. Številni regulativni ukrepi so spodbudili delovanje konkurence, ki poteka med večnacionalnimi ponudniki. Naložbe operaterjev v nove tehnologije podpirajo hitro razvijajoči se sektor mobilne širokopasovne povezave.
 
Telia, Univerza TalTech in Ericsson so januarja 2019 v Estoniji postavili prvo testno omrežje 5G. Testno ga bodo uporabljala lokalna podjetja in univerza. 5G omrežje bo v prihodnjih letih pospešilo rast prihodkov v sektorju. Storitve 5G bodo v komercialne namene predvidoma na voljo leta 2020.
 
Progresivna vladna politika na področju širokopasovne infrastrukture in aktivni zakonodajni režim sta prav tako prispevala k temu, da ima Estonija eno najvišjih stopenj penetracije širokopasovnih povezav v Evropi. Širokopasovne povezave so na voljo prek različnih fiksnih in brezžičnih tehnologij, široko dostopne pa so platforme ADSL2 +, FttP, kabel, Wi-Fi, WiMAX in HSPA / LTE.
 
V Estoniji ima dostop do interneta 90 % vseh gospodinjstev, ter več kot 99 % družin z otroki. Dnevno uporablja internet 98 % vseh Estoncev, starih med 16 in 44 let. % dnevnih uporabnikov interneta med starostniki od 65 do 74 let znaša 75 %.

Večina Estoncev (83,3 %) dostopa do interneta prek mobilnega telefona in kadar so na poti. Mlajši kot so uporabniki interneta, višji je delež tistih, ki dostopajo do interneta, kadar so na poti ali prek mobilnega telefona. 9 od 10 uporabnikov interneta uporablja internet za pošiljanje e-poštnih sporočil, dostopa do storitev spletnega bančništva, poslušanja glasbe ali spremljanja družbenih omrežij.

V letu 2018 je vsak tretji estonski uporabnik interneta rezerviral prevozne storitve, kot sta Bolt ali Uber, medtem ko je vsak četrti rezerviral namestitveno storitev, kot je airbnb.com in sicer preko spletnega mesta ali mobilne aplikacije. Največ nakupov preko interneta predstavljajo potovanja in nastanitve (70 %), zavarovalne police (66 %) in vstopnice za različne prireditve (61 %). Oblačila, obutev in športne izdelke je v letu 2018 preko spleta kupil vsak drugi, hrano in potrošne dobrine pa vsak tretji uporabnik interneta.

 

Največja podjetja na področju telekomunikacijskih storitev v Estoniji (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Elion Ettevõtted AS 247,08
AS EMT 211,93
Elisa Eesti AS 119,47
Tele2 Eesti As 82,69
Tv Play Baltics As 39,61
Nord Connect Ou 15,89
Stv As 15,08
 

Vir: Factiva, oktober 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje