Estonija

Gospodarske panoge Estonije


Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:

 
Področje
Gospodarstvo ter možnost vstopa na trg Estonije
Gospodarske panoge Estonije – IKT
Ostale perspektivne panoge na trgu


Gospodarstvo ter možnost vstopa na trg Estonije

Vpogled v trg

Estonija, ki je od leta 2004 članica EU, ima sodobno tržno usmerjeno gospodarstvo in eno od višjih ravni dohodkov na prebivalca v Srednji Evropi in Baltski regiji. Njeno gospodarstvo je močno odvisno od trgovine in občutljivo na tuja nihanja.

Estonsko gospodarstvo ima močno razvita sektorja elektronike in telekomunikacij ter vzpostavljene močne trgovinske vezi s Finsko, Švedsko, Nemčijo in Rusijo. 

Estonija daje velik poudarek inovacijam za zagon tehnologij in e-poslovanja.

Estonija ima zelo razvit storitveni sektor, kjer prevladujejo IKT, transport in logistika, biotehnologija in finančne storitve.

Estonija se je leta 2022 uvrstila na 51. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 

Industrijski sektor 

Industrijski sektor predstavlja 26 % BDP in zaposluje približno 1/5 delovne sile. 

Najpomembnejše dejavnosti industrijskega sektorja so živilska industrija, elektronika, kemična industrija ter lesno predelovalna industrija.

Po podatkih estonskega statističnega urada, se je industrijska proizvodnja v letu 2022 medletno zmanjšala za -1,9 %.

Od treh glavnih industrijskih sektorjev v Estoniji se je proizvodnja povečala za 7,3 % v rudarstvu in za 5,4 % v proizvodnji energije, medtem ko je v predelovalnih dejavnostih upadla za -2,7 %. Od 23 kategorij predelovalne dejavnosti se je obseg proizvodnje zmanjšal za več kot polovico. Med predelovalnimi dejavnostmi z večjimi deleži je proizvodnja upadla v predelavi lesa (-7,6 %), kovinskih izdelkov (-5,2 %) in pohištva (-10,1 %).
Od večjih panog se je proizvodnja povečala v proizvodnji računalnikov in elektronskih izdelkov (+10,3 %) ter v proizvodnji električne opreme (+4,8 %).
Po napovedih naj bi se industrijska proizvodnja v Estoniji v letu 2023 povečala za 1,7 %, v letu 2024 pa za 4,4 %.
 

Tržni izzivi

V okviru sklada EU za okrevanje in odpornost, bo Estonija prejela 969 mio EUR. Nepovratna sredstva bodo izplačana do konca leta 2026.
Čeprav je Estonija v razmeroma dobrem položaju, da dokonča vse potrebne zakonodajne reforme, da pravočasno prejme vsa sredstva, obstaja tveganje, da bo pozitiven učinek na rast bolj skromen.

Zamude pri izpolnjevanju projektov, zlasti tistih, povezanih z zelenim prehodom, bi lahko bile eden od dejavnikov.

Zaradi strožje ureditve in višje obdavčitve bi lahko zasebne naložbe v projekte digitalne in zelene energije postale manj donosne, kljub pritoku denarja iz EU.

Korupcija lahko ovira pravilno črpanje sredstev.

Še vedno visoki vhodni stroški in naraščajoče plače so tudi eden od dejavnikov, ki upočasnjujejo rast na teh področjih.

Podjetja, ki poslujejo v državi, zlasti tista, ki bodo prejela EU sredstva, bi morala pozorno spremljati, ali estonska vlada premika naložbe v rokih, ki jih določa EU. Poleg tega morajo biti pozorna na vse predpise, vključene v postopek, preden se zavežejo kakršni koli naložbi.
 

Priložnosti na trgu

 • Estonija je podjetjem prijazna lokacija.
 • Vladna politika v veliki meri podpira zasebna podjetja in tuje naložbe.
 • Država ima stabilno regulativno okolje, konkurenčen in preprost davčni sistem ter kvalificirano delovno silo.
 • Estonija ima napredno digitalno infrastrukturo (zlasti za javne storitve) in je osredotočena na visokotehnološke industrije. Njeno izpostavljenost kibernetskim napadom in drugim agresijam iz sive cone iz Rusije preprečuje močan aparat za kibernetsko varnost.


Vstop na trg

 • Za Estonijo so primerne vse strategije vstopa na trg.
 • Številna tuja podjetja vstopajo na trg prek svojih podružnic na Finskem.
 • Novi konkurenti na trgu lahko konkurirajo skandinavskim podjetjem s ponudbo visokokakovostnih izdelkov in storitev po konkurenčnih cenah ter lokalno poprodajno podporo.
 

Gospodarske panoge Estonije – IKT

Estonija je ena vodilnih digitalnih držav na svetu

Estonski IKT sektor prispeva približno 12 % estonskega BDP, proizvede največ dodane vrednosti na zaposlenega in plača največ davka na delo v državni proračun.

Na področju digitalnih veščin in uporabe interneta dosega rezultate nad povprečjem EU.

Estonci so vešči uporabe digitalnih tehnologij in navdušeni uporabniki različnih internetnih dejavnosti.

V Estoniji so v letu 2021 sprejeli novo Digitalno agendo 2030, ki predstavlja temelj prihodnjega digitalnega razvoja. Postavlja cilje in akcijski načrt za nadaljnji razvoj estonskega gospodarstva, države in družbe s pomočjo novih digitalnih tehnologij.

Estonija je priznana kot ena od vodilnih digitalnih držav na svetu. Predvsem se odlikuje na področju inovacij javnih storitev. Estonija se uvršča na 1. mesto v EU na področju digitalnih javnih storitev.

Estonija je uvedla tudi digitalno avtocesto, imenovano X-Road, preko katere komunicirajo vsi državni IT sistemi, kar omogoča ustvarjanje integriranih e-storitev.

Čeprav je Estonija že vodilna na tem področju, država še naprej veliko vlaga v storitve e-uprave, da bi svojim državljanom zagotovila najnovejše tehnologije.
 

Blockcahain tehnologija v zdravstvu

Estonija je trenutno vodilna tudi na področju blockchain tehnologije v zdravstvu. Že leta 2016 je uvedla blockchain tehnologijo v svojem zdravstvenem sistemu.

Informacije o zdravstvenih storitvah v Estoniji so 99 % digitalizirane, državljani pa imajo dostop do podatkov prek elektronske kartice in ID-ja.

Guardtime, podjetje s sedežem v Estoniji, si prizadeva, da bi blockchain tehnologijo postavil v ospredje zdravstva. S sodelovanjem z estonsko vlado pri razvoju blockchain infrastrukture, je podjetje sodelovalo z 10 farmacevtskimi agencijami, ki jih usklajujeta Roche in Švedsko združenje farmacevtske industrije. Glavni cilj je bil omogočiti vidnost.

Blockchain tehnologija je razmeroma nov tehnološki napredek in je neke vrste napreden mehanizem baze podatkov, ki omogoča pregledno izmenjavo informacij v poslovnem omrežju.

V zdravstvu obstajajo številna področja, ki jih je mogoče izboljšati z implementacijo blockchain tehnologije.

Blockchain tehnologija se bo vse v zdravstvu v prihodnje vse bolj uporabljala, zaradi decentralizirane narave izmenjave informacij, obravnavanja kibernetske varnosti in napredovanja elektronskih kartotek bolnikov. 

Digitalno zdravje, povezane naprave, elektronski zdravstveni zapisi, pametne bolnišnice in veliki podatki, bodo med najhitreje rastočimi področji tako globalne, kot tudi estonske zdravstvene industrije. 

Na estonskem trgu narašča potreba po bolj izpopolnjeni programski opremi za kibernetsko varnost, ki bo obravnavala vse večje tveganje kršitev podatkov in hekerskih incidentov. 
 

Največja tehnološka podjetja v Estoniji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2022)
Bolt Operations Ou 721,85
Bolt Technology Ou 283,27
Enics Eesti As 150,42
Pipedrive Ou 81,25
Microsoft Development Center Estonia Ou 45,03
Note Parnu Ou 43,50
Kuhne + Nagel It Service Centre As 41,25


Ostale perspektivne panoge na trgu


Živilski izdelki 

Estonski živilski trg ima potencial za uvoz izdelkov visoke vrednosti, zlasti za potrošnike s srednjimi in višjimi dohodki, za turistični sektor in rastočo skupnost izseljencev v Estoniji.
Čeprav so estonski potrošniki še vedno cenovno občutljivi, jih vse bolj zanima ekološko pridelana hrana, mlajši potrošniki pa se navdušujejo tudi nad inovativnimi novimi izdelki.
Perspektivi segmenti za izvoz so vino, mesni izdelki, destilirane žgane pijače in ekološka živila.
 

Lesni proizvodi 

Estonija je vodilna proizvajalka pohištva iz lesa za evropski trg, zlasti za Skandinavijo. Estonija večinoma uvaža hrastov žagan ali sekan les.
Zaradi sankcij proti Rusiji in Belorusiji, od koder je Estonija do ukrajinske krize uvažala največ lesa, je zdaj prisiljena iskati nove uvozne trge za les, kar predstavlja priložnost tudi za slovenske izvoznike. 

Zadnjih 10 let je Estonija največja izvoznica evropskih lesenih hiš, v svetovni statistiki pa je le za Kitajsko in Kanado. Industrijska proizvodnja montažnih zgradb se je začela že v petdesetih letih prejšnjega stoletja in se je v zadnjih 20 letih hitro razvijala ter postala ena ključnih industrij v Estoniji.
Lesene hiše so eden glavnih izvoznih sektorjev za to državo, z letnim obsegom proizvodnje v vrednosti več kot 500 mio EUR.
 

Električna in elektronska oprema 

Proizvodnja elektronske in električne opreme je ena izmed najhitreje rastočih industrij v Estoniji in je skoncentrirana v Talinu in okolici.

Prevladujoči segmenti elektronske industrije so proizvodnja električnih strojev in naprav, telekomunikacijska oprema ter medicinski, precizni in optični instrumenti.
 
V tem sektorju prevladujejo majhna lokalna podjetja, kljub temu pa obstaja tudi več hčerinskih družb mednarodnih korporacij, ki so večinoma podizvajalci.

Estonska podjetja iščejo inovativne tehnologije in komponente za izboljšanje tehničnih lastnosti izdelka. Razvoj na estonskih telekomunikacijskih, obrambnih in energetskih trgih je pozitivno vplival na povečano povpraševanje po elektronskih komponentah. Nakup elektronske opreme in komponent je v veliki meri odvisen od cene in dobre tehnične podpore.


Inteligentne transportne rešitve 

Estonska vlada in zasebni sektor sta v zadnjih letih začela izboljševati prometna omrežja z uporabo inteligentnih prometnih sistemov (ITS), naprednih aplikacij in storitev za učinkovito upravljanje uporabe infrastrukture. Primeri ITS Estonija vključujejo Smart Port Solution, rešitev za predvidevanje prodaje na osnovi umetne inteligence za logistična podjetja, službo za upravljanje mejnih čakalnih vrst in aplikacije za mobilno parkiranje. Estonija je tudi prva država, ki je legalizirala testiranje avtonomnih vozil na javnih cestah.

Priložnosti so predvsem na področjih avtonomnih sistemov, kot so lokalizacija in načrtovanje misij, parametri gibanja in sledenje poti, odkrivanje predmetov in izogibanje oviram, fuzija senzorjev in simulacije.
 

Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • Statistični urad Estonije
 • Fitch Solutions 
 
Posodobljeno: maj 2023
 
Poglejte si tudi: