Estonija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Estonijo

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Estonije v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
52 51 47 58 57 51


Slovenija je v letu 2022 v Estonijo izvozila za 76 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 33 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 109 mio EUR.
S tem se je Estonija lani uvrstila na 51. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Estonijo 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 50.725 9.107 59.832 41.619
2018 61.830 13.650 75.481 48.180
2019 68.780 21.641 90.421 47.140
2020 44.075 14.269 58.344 29.807
2021 48.083 19.934 68.017 28.149
2022 76.214 32.362 108.576 43.853
2023* 90.400 33.626 124.025 56.774

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Estonijo 2017 – 2023 (grafični prikaz)Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2024).  
 

Slovenski izvoz v Estonijo v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
54 % 41.389 Farmacevtski proizvodi
6 % 4.360 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
6 % 4.265 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 3.890 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
4 % 3.028 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 % 3.014 Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve, pigmenti in druga barvila, pripravljena premazna sredstva in laki, kiti in druge tesnilne mase, tiskarske barve in črnila
 

Slovenski uvoz iz Estonije v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
32 % 10.294 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
19 % 6.106 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
10 % 3.323 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 1.948 Les in lesni izdelki, lesno oglje
5 % 1.657 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
4 % 1.327 Eterična olja in rezinoidi, parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki
 

Vir: Statistični urad RS, marec 2023.


 

Podjetja na trgu

 

 


 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Estonijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BEEIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije (BEEMCP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (BEEIKZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BEEVTP)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

 

Poglejte si tudi: