Estonija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Estonijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Estonijo 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 35.714 8.267 43.981 27.447
2017 50.725 9.107 59.832 41.619
2018 61.830 13.650 75.481 48.180
2019 68.780 21.641 90.421 47.140
2020 44.075 14.269 58.344 29.807
2021 48.083 19.934 68.017 28.149
2022* 50.035 21.608 71.643 28.427

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Estonijo 2016 – 2022 (grafični prikaz)Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg 2022 (posodobljeno nov 2022).
 

Slovenski izvoz v Estonijo v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
48 % 22.860 Farmacevtski proizvodi
10 % 4.910 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 3.573 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 2.022 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
4 % 1.976 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 1.640 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
 

Slovenski uvoz iz Estonije v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
25 % 4.876 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
12 % 2.443 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
11 % 2.261 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 1.815 Les in lesni izdelki, lesno oglje
6 % 1.182 Izdelki iz železa in jekla
6 % 1.182 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2022.


 

Podjetja na trgu

 

 


 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Estonijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BEEIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije (BEEMCP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (BEEIKZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BEEVTP)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk