Estonija

Poslovno sodelovanje Slovenije z EstonijoPredstavljamo vsebine


Poslovanje s Slovenijo


Mesto Estonije v blagovni menjavi Slovenije

 
2019 2020 2021 2022 2023
47 58 57 51 49

Slovenija je v letu 2023 v Estonijo izvozila za 91 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 34 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 125 mio EUR.
S tem se je Estonija lani uvrstila na 49. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Estonijo

Blagovna menjava med Slovenijo in Estonijo 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 61.830 13.650 75.481 48.180
2019 68.780 21.641 90.421 47.140
2020 44.075 14.269 58.344 29.807
2021 48.083 19.934 68.017 28.149
2022 76.214 32.362 108.576 43.853
2023 91.011 33.859 124.870 57.152
2024* 21.527 6.732 28.258 14.795


Blagovna menjava med Slovenijo in Estonijo 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno maj 2024).  
 

Slovenski izvoz v Estonijo v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
57 % 52.090 Farmacevtski proizvodi
7 % 6.252 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
6 % 5.224 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 4.601 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
3 % 3.072 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
3 % 2.282 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


Slovenski uvoz iz Estonije v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
23 % 7.717 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
13 % 4.271 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
10 % 3.499 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 2.686 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
5 % 1.711 Baker in bakreni izdelki
5 % 1.633 Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve, pigmenti in druga barvila, pripravljena premazna sredstva in laki, kiti in druge tesnilne mase, tiskarske barve in črnila
 


Vir: Statistični urad RS, marec 2024.


 

Podjetja na trgu

 

 


 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Estonijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BEEIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije (BEEMCP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (BEEIKZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BEEVTP)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

 

Poglejte si tudi: