Estonija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Estonijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Estonijo 2014 – 2020 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2014 31.880 8.679 40.558 23.201
2015 31.559 11.964 43.523 19.594
2016 35.714 8.267 43.981 27.447
2017 50.725 9.107 59.832 41.619
2018 61.830 13.650 75.481 48.180
2019 68.780 21.641 90.421 47.140
2020* 38.068 14.693 52.762 23.375

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Estonijo 2014 – 2020 (grafični prikaz)Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).
 

Slovenski izvoz v Estonijo v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
35 % 23.844 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
25 % 17.173 Farmacevtski proizvodi
8 % 5.544 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 5.056 Les in lesni izdelki, lesno oglje
7 % 4.696 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 % 2.786 Oblačila in pribor za oblačila, pleteni ali kvačkani
 

Slovenski uvoz iz Estonije v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
24 % 5.098 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
18 % 3.966 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 1.951 Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli
6 % 1.330 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
5 % 1.131 Farmacevtski proizvodi
5 % 979 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2020.

 

Podjetja na trgu

 

 


 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Estonijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BEEIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije (BEEMCP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (BEEIKZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BEEVTP)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk