Estonija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Estonijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Estonijo 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 28.074 6.201 34.276 21.873
2014 31.880 8.679 40.558 23.201
2015 31.559 11.964 43.523 19.594
2016 35.714 8.267 43.981 27.447
2017 50.725 9.107 59.832 41.619
2018 61.830 13.650 75.481 48.180
2019* 22.796 6.191 28.987 16.604

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Estonijo 2013 – 2019 (grafični prikaz)Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno julij 2019).
 

Slovenski izvoz v Estonijo v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
37 % 22.574 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
23 % 13.934 Farmacevtski proizvodi
6 % 3.707 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 3.642 Oblačila in pribor za oblačila, razen pletenih in kvačkanih izdelkov
5 % 3.146 Les in lesni izdelki, lesno oglje
5 % 2.909 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
 

Slovenski uvoz iz Estonije v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

 
Delež EUR Skupina proizvodov
23 % 3.186 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
14 % 1.991 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
10 % 1.404 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
7 % 974 Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve, pigmenti in druga barvila, pripravljena premazna sredstva in laki, kiti in druge tesnilne mase, tiskarske barve in črnila
7 % 931 Les in lesni izdelki, lesno oglje
6 % 864 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
 

Vir: Statistični urad RS, marec 2019.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BEEIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije (BEEMCP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (BEEIKZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BEEVTP)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk