Estonija

Predstavitev gospodarstva Estonije

Predstavitev države

 
Uradni naziv Eesti Vabariik / Republika Estonija
Mednarodna oznaka EE/EST
Glavno mesto Tallinn
Velikost (km2) 45.277
Prebivalci (mio) 1,3
Uradni jezik Estonski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Pravoslavci (16,2 %), evangeličanski luteranci (9,9 %)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +2, (1 uro pred Slovenijo). Poslovni čas
Klicna številka +372
  

Prebivalstvo Estonije


Estonija ima 1,3 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Tallinn 454.000
Tartu 101.092
Narva 66.980
Kohtla-Jarve 46.060
 

 

Politična ureditev

 
Pravni sistem: Leta 1992 je estonski državni zbor (Riigikogu), razglasil pravno kontinuiteto republike med 1918-1940 in sedanjo državo. Nova ustava je bila leta 1992 sprejeta na referendumu.
Zakonodajna oblast: Enodomni parlament (Riigikogu) ima 101 člana. Vsi člani so izvoljeni neposredno, stranke potrebujejo najmanj 5% glasov za vstop v Riigikogu. Člani lahko kasneje sedijo v parlamentu kot neodvisni. Mandat traja štiri leta.
Volitve: Zadnje volitve: predsedniške (avgust 2021); parlamentarne (3. marec 2019). Naslednje parlamentarne volitve naj bi potekale leta 2023, naslednje predsedniške volitve pa leta 2026.
Vodstvo države: Predsednik Alar Karis (od 11. oktobra 2021).
Izvršilna oblast: Na volitvah 3.3.2019 je zmagala liberalna reformna stranka pod vodstvom Kaje Kallas, ki pa ji ni uspelo sestaviti vlade. Parlament je po dveh mesecih pogajanj potrdil novo koalicijsko vlado stranke Centra, Domovine in EKRE, ki jo je do svojega odstopa, 13. januarja 2021,vodil Juri Ratas. Ratas je odstopil zaradi korupcijskega škandala.
Nova premierka je po njegovem odstopu postala Kaja Kallas, ki vodi desnosredinsko reformno stranko. To je prva ženska na poziciji predsednice vlade v Estoniji, Estonija pa je z njeno izvolitvijo postala prva država, ki ima žensko tako na čelu vlade, kot na mestu predsednice države.
 

Estonija je polnopravna članica Evropske unije. Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v WTO (World Trade Organization) in od leta 2010 v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.

 

Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 31 31 30
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 33,9 31,5 30,7 26,9 27,7
 BDP per capita (v EUR): 25.501 23.650 23.068 20.207 20.893
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 53,0 50,4 47,3 43,5 45,1
 BDP per capita (PPP, v EUR): 39.868 37.861 35.554 32.699 33.954
 Rast BDP (v %): 2,2 0,2 8,3 -3,0 4,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 6,9 7,2 6,2 6,8 4,4
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 4,6 11,9 4,5 -0,6 2,3
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -16,3 -15,7 -14,5 -13,5 -14,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 15,6 15,0 14,1 13,3 13,3
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,9 0,1 19,8 -5,0 6,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,0 -3,6 20,6 0,9 3,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): / / 0,8 3,0 2,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 62,8+ 48,1 44,1 68,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 26,2+ 19,9 14,3 21,6
Stopnja tveganja države (op): / 26 23 23 26
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / 18 16Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU/IMF napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU, IMF; Factiva, september 2022.

 

Delo v Estoniji

 

Državljani EU imajo pravico do dela v Estoniji brez posebnih omejitev, medtem ko morajo tujci iz drugih držav pridobiti dovoljenje za delo in prebivanje v državi.

Največ povpraševanja je po visoko-kvalificiranih strokovnjakih in začasnih nekvalificiranih delavcih.

Le okoli 30 % prostih delovnih mest na estonskem trgu dela je prosto dostopnih. Največ delovnih mest se v Estoniji pridobi preko mreže poznanstev in priporočil.
 
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto mesečna plača se je v Estoniji s 1.1.2023 dvignila za 71 EUR na 725 EUR.

Po podatkih Statističnega urada Estonije, je v Q3 2022 povprečna mesečna bruto plača znašala 1.679 EUR, kar je 8,1 % več kot v enakem obdobju 2021.

Po ekonomskih dejavnostih so bile povprečne mesečne bruto plače v tem obdobju najvišje v IKT sektorju  (3.059 EUR), finančnih in zavarovalniških dejavnostih (2.606 EUR) ter v energetiki (2.235 EUR).

Povprečne bruto plače so bile najnižje v gostinstvu (1.089 EUR).
 


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 4,5 7,0 3,9 3,2
Rast javne potrošnje 3,0 0,5 1,0 0,0
Rast investicij -8,0 8,0 8,5 8,0


(*) EIU/IMF napoved.


Vir: EIU, IMF; Factiva, marec 2022.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Estonija je v letu 2021 izvozila za 14,1 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 14,5 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -0,4 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 je Estonija največ izvažala nafto in plin, električno in elektronsko opremo, les, strojno opremo ter pohištvo.
  • Največ so v letu 2021 izvozili na Finsko (13,9 % od celotnega izvoza), sledijo Latvija, ZDA, Švedska in Rusija.
  • Estonija je v letu 2021 največ uvažala nafto in plin, električno in elektronsko opremo, strojno opremo, vozila ter les.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Rusije (11,6 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, Kitajska, Finska in Litva.
 

Estonija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)

(*) EIU/IMF napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Mineralna goriva, olja 15,9 Mineralna goriva, olja 16,8
Električna in elektronska oprema 11,5 Električna in elektronska oprema 15,4
Stroji, jedrski reaktorji 10,0 Les in lesni izdelki 10,6
Vozila 9,4 Stroji, jedrski reaktorji 7,8
Les in lesni izdelki 4,7 Pohištvo 6,6
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Rusija 11,6 Finska 13,9
Nemčija 9,3 Latvija 9,6
Kitajska 8,7 ZDA 9,0
Finska 8,5 Švedska 8,7
Litva 5,5 Rusija 6,4
Slovenija (39. mesto) 0,2 Slovenija (48. mesto) 0,1

 

Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Estoniji so v letu 2020 znašale 30,3 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 18,7 %.
  • Celotne izhodne TNI Estonije so v letu 2020 znašale 9,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 17,9 %. 


Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Estoniji 2020 - 2021 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.
 

 

Poglejte si tudi: