Alžirija

Gospodarske panoge Alžirije

Priložnosti na trgu

Alžirija je donosen, a zahteven trg, saj morajo tuje družbe za vstop premagati številne ovire, kot so jezik, oddaljenost, carine, birokracija, težave pri denarnih nakazilih ter cenovna konkurenca kitajskih in turških podjetij. 

Kljub zgoraj omenjenim oviram ponuja Alžirija tujim izvoznikom številne prodajne in investicijske priložnosti na področju izdelkov za široko porabo, visoke tehnologije, medicinske opreme, energetike, kmetijstva ter gradbenih storitev.

Med najbolj perspektivne sektorje spadajo:

Obrambna industrija: Z letnim proračunom za obrambo, ki znaša skoraj 10 mlrd EUR, je Alžirija najpomembnejši afriški obrambni trg in je za večino svoje opreme odvisna od tujih dobaviteljev. Priložnosti za izvoznike so v dobavi elektronike in delov ter vojaških komunikacij.

IKT: Alžirska vlada namerava znatno vlagati v svojo nacionalno IKT infrastrukturo, saj na tem področju zaostaja za drugimi afriškimi državami. Velike priložnosti so v tem sektorju predvsem na področju strežnikov, podatkovnih centrov, integriranih rešitev za računalništvo v oblaku in optičnih kablov.
Alžirski program diverzifikacije izvoza vključuje ustvarjanje vozlišča za proizvodnjo elektronike v Severni Afriki, s širitvijo lokalne proizvodnje IKT opreme, kot so mobilni telefoni, gospodinjski aparati in avdio oprema. Proizvajalci s sedežem v Alžiriji vključujejo podjetja v državni lasti, kot sta ENIE in ENIEM, zasebna podjetja, kot sta Condor Electronics in Bomare Company, ter tuja podjetja, kot so Samsung (Koreja), Huawei (Kitajska) in Wiko (Francija). Širitev lokalne proizvodnje predstavlja priložnosti za tuje izvoznike elektronskih komponent, tiskanih vezij in avdio opreme.

Infrastruktura: Vlada bo do leta 2025 porabila več 10 mlrd EUR za dokončanje in vzdrževanje prometne infrastrukture, predvsem v nove hitre ceste, letališke terminale in sisteme javnega prevoza. V Alžiriji je veliko možnosti na področju razsoljevanja vode, saj se država sooča z naraščajočo vodno krizo.

 

Gospodarstvo

Poleg svoje impresivne velikosti ima Alžirija 4. največje gospodarstvo v Afriki in je eno najbolj konkurenčnih na celini, za Južno Afriko, Marokom in Tunizijo. Trenutno stanje razvoja Alžirije in relativna gospodarsko bogastvo sta posledica njenih pomembnih virov ogljikovodikov, saj nafta in zemeljski plin predstavljata 95 % prihodkov od izvoza in 60 % celotnih prihodkov države.

Odvisnost alžirskega gospodarstva od nafte je potencialna ovira za trajnostni razvoj države, zato alžirska vlada išče načine za zmanjšanje te odvisnosti. Začela je vlagati v obnovljive vire energije, zlasti v sončno energijo. 
 

Struktura BDP

Kmetijstvo predstavlja 17 % BDP in zaposluje okoli 10 % delovne sile. Glavni kmetijski pridelki so pšenica, ječmen, oves, citrusi, vino, oljke, tobak in dateljni. Alžirija je tudi velika proizvajalka plute. Pomemben segment kmetijstva predstavlja živinoreja.

Storitveni sektor prispeva 58 % BDP in zaposluje skoraj 60 % delovne sile. Pomembna segmenta storitvenega sektorja sta bančništvo in turizem. V alžirskem bančnem sektorju prevladujejo javne banke, ki so zaradi visokih stopenj slabih posojil državnim podjetjem v slabem položaju. Z več kot 1.600 km sredozemske obale ter pomembnimi kulturnimi in zgodovinskimi kraji, je Alžirija že dolgo pomemben turistični potencial. Kljub temu turistični sektor še vedno predstavlja majhen del BDP.

Vir: EIU; Factiva, maj 2022.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor v Alžiriji predstavlja 25 % BDP in zaposluje približno 1/3 delovne sile. Sektor nafte in plina ustvari večino državnega in izvoznega dohodka. Alžirija je med največjimi izvoznicami plina na svetu. Ostale pomembne industrijske panoge so še rudarstvo, živilsko predelovalna industrija, tekstilna industrija, kemična in kovinsko-predelovalna industrija, ter gradbeništvo. V zadnjih letih se je močno povečala tudi farmacevtska industrija.

Industrijski sektor je v letu 2021 zrasel za 6 %. Za leto 2022 analitiki napovedujejo rast v višini 3 %, v letih 2023 in 2024 pa naj bi rast industrijskega sektorja dosegla 2,8 % oz. 2,2 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na alžirskem trgu:

 

 

Trg mleka in mlečnih izdelkov

Poraba mlečnih izdelkov v Alžiriji je najvišja v severnoafriški regiji. Mlečni izdelki so drugi najbolj uporabljeni živilski proizvodi v Alžiriji, saj jih Alžirci poleg žit in krompirja štejejo za osnovna živila. Največja potrošnja mlečnih izdelkov je v regiji Magreba.
Rast povpraševanja po mlečnih izdelkih je posledica naraščanja števila prebivalstva, urbanizacije in dejstva, da mlečni izdelki vedno bolj postajajo sestavni del alžirske prehrane.
Mlečni izdelki so kot ključni živilski proizvod močno povezani z inflacijo hrane in politično stabilnostjo. Povprečno alžirsko gospodinjstvo porabi 14 % celotnega proračuna za prehrano za izdelke, povezane z mlekom, pri čemer mleko v celotni porabi hrane zagotavlja približno 60 % beljakovin živalskega izvora. Ti podatki poudarjajo pomen mleka za lokalno prehrano.

Alžirija je po regionalnih standardih dokaj velika proizvajalka mleka. Na podlagi vladnih prizadevanj za zmanjšanje odvisnosti od uvoza, se proizvodnja mleka v Alžiriji pospešuje, a rast ovira neučinkovitost proizvodnje. Po napovedih analitikov bo v prihodnjih 5 letih rast proizvodnje še naprej zaostajala za rastjo povpraševanja, tako v segmentu tekočega mleka kot sira. Proizvodnja mleka se bo v Alžiriji v prihodnjih 5 letih zmerno povečala, na kar bo vplivala državna podpora sektorju. Država si prizadeva za izboljšanje vzrejnih metod ter prestrukturiranje in nadaljnjo privatizacijo segmentov kmetijske industrije. Kljub programom, namenjenim povečanju proizvodnje mleka v zadnjih 10 letih, ostajajo omejitve pri reji živali, krmi, prehrani in v dobavni verigi, kar bo omejevalo rast proizvodnje tudi v prihodnjih letih.
Alžirska vlada je februarja 2019 ustanovila nacionalni svet za mlekarstvo, ki deluje na različnih ravneh. Cilj sveta je pomagati kmetom, da povečajo proizvodnjo mleka.

Alžirija je največja uvoznica mleka v severnoafriški regiji. V okviru tega se povečuje kanadski izvoz nemastnega suhega mleka v Alžirijo, kar ustvarja močno konkurenco za ZDA in druge izvoznike.
Čeprav namerava vlada zmanjšati svojo odvisnost od uvoza, bo uvoz po napovedih v prihodnjih letih še naprej močan, saj raste povpraševanje po mlečnih izdelkih, zlasti po polnomastnem mleku v prahu.
Alžirija mleko uvaža predvsem od dobaviteljev iz EU, zaradi preferencialnih carin, ki so del pridružitvenega sporazuma EU z Alžirijo, močnih zgodovinskih vezi in geografske bližine. Kljub temu bi se lahko v prihodnjih letih povečal tudi uvoz iz ZDA, kot posledica nedavno sprejetega novega ameriškega sanitarnega spričevala, ki omogoča izvoz ameriških mlečnih izdelkov v Alžirijo.

 

Največja podjetja na področju mleka in mlečnih izdelkov v Alžiriji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Laiterie Soummam 438,92
Spa Tchin Lait 202,26
Spa Fromagerie Bel Algerie 110,01
Hodna Lait 73,20
Spa Ngaous Conserves 64,92
Milk Tebessa 60,59
Falait 59,33


Vir: Factiva, julij 2021.

 

Energetika – trg nafte in plina

Alžirski trg nafte in plina je v obdobju 2016-2020 upadal po -2,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 6,8 mlrd EUR. Naftni in plinski sektor v zadnjih letih močno niha zaradi povečane nestanovitnosti cen nafte in plina. Za zadnjih 5 letih so bili značilni predvsem močni upadi cen, razen v letih 2017–2018, ko so cene narasle.

Vrednost alžirskega trga nafte in plina se je leta 2020 zmanjšala za -37 %, saj je pandemija COVID-19 zmanjšala povpraševanje in povzročila upad cen nafte in plina. Povpraševanje po bencinu v cestnem prometu in reaktivnem kurilnem olju v letalstvu se je v prvi polovici leta 2020 zaradi omejitvenih ukrepov močno zmanjšalo in ostalo šibko, saj so se ti ukrepi nadaljevali vse leto. Prizadeto je bilo povpraševanje po dizelskem in ladijskem gorivu, prav tako pa se je zmanjšalo povpraševanje tudi po plinu. Po drugi strani pa se je zaradi večjega povpraševanja po potrošni embalaži in osebni zaščitni opremi, povečalo povpraševanje po petro-kemikalijah.

V letu 2020 se je poraba nafte in plina v Alžiriji zmanjšala za -12,7 %, oziroma -4 %.

Segment naftnih derivatov je bil leta 2020 najbolj donosen, saj je ustvaril prihodke v višini 4,2 mlrd EUR, kar ustreza 61,3 % skupne vrednosti trga. Segment zemeljskega plina je leta 2020 ustvaril 2,6 mlrd EUR prihodkov ali 38,7 % skupne vrednosti trga.

V letu 2021 analitiki napovedujejo močno rast trga, saj naj bi se povpraševanje po nafti in plinu povečalo, kar bo dvignilo cene. Rast trga bo predvidoma močna vse do konca leta 2025. Analitiki napovedujejo, da bo alžirski trg nafte in plina v obdobju 2021-2025 rasel po 6,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 8,9 mlrd EUR.
 

Največji konkurenti na trgu

  • Gazprom
  • Sonatrach SpA
  • Entreprise Tunisienne d'Activites Petrolieres
     
Alžirski trg nafte in plina je v letu 2020 upadel za -37 % in dosegel vrednost 6,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2016-2020 je znašala -2,6 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 7.837  
2017 9.557 23,8 %
2018 11.525 25,8 %
2019 11.071 -8,3 %
2020 6.842 -37,0 %
 


Analitiki napovedujejo, da bo alžirski trg nafte in plina v letu 2025 dosegel vrednost 8,9 mlrd EUR, kar je 38,5 % več kot leta 2020. Povprečna letna stopnja rasti bo v obdobju 2021-2025 znašala 6,6 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 8.750 33,8 %
2022 8.632 -3,5 %
2023 9.026 1¸,3 %
2024 8.983 3,1 %
2025 8.852 2,1 %
 


Segment naftnih derivatov je največji segment na alžirskem trgu nafte in plina, z 61,3 % tržnim deležem glede na vrednost.

Tržna segmentacija po segmentih za leto 2020 (v odstotkih) 

Naftni derivati 61,3 %
Plin 38,7 %
 


Alžirija predstavlja 6 % naftnega in plinskega trga v regiji.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 (v odstotkih) 

Iran 25,4 %
Egipt 8,9 %
Alžirija 6,0 %
Bashrajn 1,2 %
Ostale države na srednjem Vzhodu 58,5 %


Največja podjetja na področju energetike v Alžiriji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Entreprise Nationale De Travaux Aux Puits 431,36
Entreprise Nationale De Forage 345,01
Societe Nationale De Genie Civil Et Batiment 328,90
Entreprise Nationale De Geophysique Spa 236,22
Jgc Algeria 163,41
Sonatrach Organisation Ourhoud 145,85
Entreprise Nationale De Canalisation 144,05Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.Vir: Factiva, julij 2021.
 
 


Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje