Alžirija

Gospodarske panoge Alžirije


Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:

 
Področje
Gospodarstvo ter možnost vstopa na alžirski trg
Gospodarske panoge Alžirije – Kmetijski pridelki in lesna industrija
Ostale perspektivne panoge na trgu
 

Gospodarstvo ter možnost vstopa na alžirski trg

Vpogled v trg

Alžirsko gospodarstvo je 4. največje v Afriki in je eno najbolj konkurenčnih na celini, takoj za Republiko Južno Afriko, Marokom in Tunizijo.

Alžirsko gospodarstvo je močno odvisno od nafte in plina, ki skupaj ustvarita približno 60 % fiskalnih prihodkov in 90 % prihodkov od izvoza. Rusko-ukrajinska vojna je še povečala evropsko povpraševanje po alžirski nafti in plinu.

Odvisnost alžirskega gospodarstva od nafte je potencialna ovira za trajnostni razvoj države, zato alžirska vlada išče načine za zmanjšanje te odvisnosti. Začela je vlagati v obnovljive vire energije, zlasti v sončno energijo. 

Storitveni sektor prispeva 48 % BDP. Pomembna segmenta storitvenega sektorja sta bančništvo in turizem, ki ima velik potencial, čeprav še vedno predstavlja majhen del BDP.

Alžirija in Slovenija imata malo blagovne menjave. Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 86 mio EUR, s čimer se je Alžirija lani uvrstila na 60. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Industrijski sektor

Industrijski sektor v Alžiriji predstavlja 44 % BDP.

Sektor nafte in plina ustvari večino državnega in izvoznega dohodka. Alžirija je med največjimi izvoznicami plina na svetu.

Ostale pomembne industrijske panoge so še rudarstvo, živilsko predelovalna industrija, tekstilna industrija, kemična in kovinsko-predelovalna industrija, ter gradbeništvo. V zadnjih letih se je močno povečala tudi farmacevtska industrija.

Industrijski sektor je v letu 2022 zrasel za 1,7 %. Za leto 2023 analitiki napovedujejo rast v višini 3,1 %, v letih 2024 in 2025 pa naj bi rast industrijskega sektorja dosegla 2,2 % oz. 2 %.

 

Tržni izzivi

Alžirija je donosen, a zahteven trg, saj morajo tuje družbe za vstop premagati številne ovire, kot so:
 
 • jezik
 • lokacijska oddaljenost
 • carine
 • birokracija
 • težave in zamude pri denarnih nakazilih
 • cenovna konkurenca kitajskih in turških podjetij.  


Priložnosti na trgu

Po napovedih EIU bo alžirsko prebivalstvo leta 2026 doseglo 50 mio. Alžirci skušajo slediti potrošniškim trendom v Evropi, kar delno spodbuja potrošniško povpraševanje, predvsem med mestnim srednjim razredom. 
 
 • Postopno narašča povpraševanje po avtomobilih in elektronskih izdelkih, vključno z mobilnimi telefoni in računalniki. 
 • Hitro rast beleži tudi trg telekomunikacijskih storitev, saj se širijo omrežja 4G ter narašča uporaba pametnih telefonov. 
 • Velik potencial ponuja razvoj sodobnega maloprodajnega sektorja, saj so supermarketi in hipermarketi šele v razvojni fazi. 
 • Številne prodajne in investicijske priložnosti so na področju izdelkov za široko porabo, visoke tehnologije, medicinske opreme, energetike, kmetijstva ter gradbenih storitev.  


Vstop na trg 

 • Priporočljivo je skleniti partnerstva s kvalificiranimi in uglednimi alžirskimi zastopniki in distributerji, ki razumejo poslovno kulturo, vzdržujejo zanesljive vladne stike in imajo strokovno znanje v industriji. 
 • Smiselno je tudi najeti lokalnega prevajalca in svetovalca za pravne zadeve
 • Pogosto je za sklenitev posla potrebno vložiti veliko časa, saj Alžirci težko sprejmejo nove rešitve, zlasti tiste, ki vključujejo nove tehnologije ali koncepte. 
 

Gospodarske panoge Alžirije – Kmetijski pridelki in lesna industrija

 • Alžirski kmetijski sektor v zadnjih letih beleži stalno rast. Alžirija je tehnično sposobna proizvesti 30 mio ton žit na leto in jih 21 mio ton izvoziti v sosednje države.
 • Država proizvaja tudi oljčno olje in tobak.
 • Približno 70 % kmetij v državi je majhnih, v velikosti od 0,1 do 10 hektarjev.
 • Alžirska vlada si prizadeva za razvoj in modernizacijo kmetijstva kot sredstva za diverzifikacijo gospodarstva ter privabljanje tujih in domačih naložb.
 • Vladne politike in programi za povečanje domače proizvodnje, privatizacija semenskega sektorja in naložbe v kmetijsko infrastrukturo, so glavni dejavniki, ki poganjajo rast trga.


Povečanje naložb v kmetijsko infrastrukturo 

Kmetijski sektor veliko prispeva k uspešnosti alžirskega gospodarstva, zato ga vlada obravnava kot prednostni sektor. 
 
Vlada si močno prizadeva privabiti tuje in domače naložbe, da bi zmanjšala odvisnost države od uvoza. Kot del svojih prizadevanj za spodbujanje kmetijskega sektorja, vlada ponuja spodbude za davke, vključno s kmetijskimi koncesijami, in brezplačne dolgoročne zakupe kmetijskih zemljišč tujim vlagateljem in lokalnim partnerjem. Za gojenje krompirja se uporabljajo lokalna semena, ki pokrivajo 80 % domačega povpraševanja. Cilj strategije je zmanjšanje uvoza nekaterih vrst semen, ureditev trga, dobava krompirja predelovalnim enotam in spodbujanje izvoza.
 
Septembra 2020 je alžirski minister za kmetijstvo predstavil alžirski kmetijski načrt 2020–2024, ki ponuja priložnosti za izvoznike in vlagatelje kljub cilju zmanjšanja uvoza. Priložnosti so osredotočene predvsem na pšenico, mleko v prahu, sojino moko, koruzo, sestavine hrane in pijače, krmo za živali, stročnice, oreščke, mandlje in les.

Ugodna zakonodajna politika in naraščajoče naložbe pozitivno vplivajo na rast kmetijskega trga.


Naraščajoča pridelava sadja krepi trg

Alžirija je vodilna proizvajalka lubenic na afriški celini (1,87 mio enot letno) ter 6. največja na svetu, saj prispeva 1,6 % k svetovni proizvodnji. V večini podeželskih skupnosti se lubenica goji kot vmesni posevek z minimalnimi vložki. 
 
Po podatkih FAO je leta 2021 proizvodnja agrumov v Alžiriji znašala 1,51 mio metričnih ton, proizvodnja primarnega sadja pa 6,83 mio metričnih ton. 
 
Po podatkih FAO, so datlji eni od glavnih sadežev, pridelanih v Alžiriji. V letu 2021 so jih pridelali 1.188.803 metričnih ton.
 
Da bi zmanjšala odvisnost od uvoza, alžirska vlada tujim vlagateljem in lokalnim partnerjem ponuja spodbude za davke, vključno s kmetijskimi koncesijami, in brezplačnimi dolgoročnimi zakupi kmetijskih zemljišč. 
 
Da bi povečala proizvodnjo sadja, je država v kmetijskem sektorju uvedla tudi kmetovanje brez zemlje, na primer s pomočjo hidroponske tehnike.
 

Lesna industrija

 • Celotna površina gozdov v Alžiriji je 4.200.000 ha. Stopnja pogozdenosti znaša 11 % za severni del Alžirije in skoraj 2 % za celotno državno ozemlje.
 • Alžirija je 3. največja proizvajalka plute na svetu. Z njo oskrbuje več evropskih držav. Letno Alžirija izvozi za 4 - 7 mio EUR evrov plute.
 • Projekt gradnje več kot 1 mio stanovanjskih enot v letih 2020-2024, odpira široke perspektive na področju lesne industrije in izdelave visokokakovostnega pohištva.
 • Država je uvedla 60 % davek na uvoz pohištva, da bi zaščitila nacionalno proizvodnjo. Hkrati je odpravila zakon, ki dovoljuje naložbe tujih podjetij v Alžiriji.
 • Alžirija letno uvozi približno za 500 mio EUR žaganega, rezanega ali valjanega lesa.


Največje alžirske trgovinske partnerice v lesni industriji

Največ lesa in lesnih izdelkov je Alžirija v letu 2022 uvozila iz ZDA, Kitajske, Japonske, Združenega kraljestva ter Nizozemske. Pri uvozu lesa je Slovenija na 41. mestu.
 
Slovenija je v letu 2022 v Alžirijo izvozila za 35,7 mio EUR lesa in lesnih izdelkov, kar predstavlja 46 % celotnega slovenskega izvoza v Alžirijo. Uvoza iz Alžirije v tej kategoriji Slovenija nima. 
 

Vrednost izvoza lesa in lesnih izdelkov v Alžirijo (v 1.000 EUR) 

44 Les in lesni izdelki, lesno oglje 

Ostale perspektivne panoge na trgu 

Obrambna industrija

 • V letu 2022 je alžirski obrambni proračun znašal približno 9,5 mlrd EUR. Alžirija je najpomembnejši obrambni trg v Afriki, država pa je 6. največja uvoznica orožja na svetu. 
 • Glede na velikost lokalne obrambne industrije je Alžirija za večino svoje opreme odvisna od tujih dobaviteljev. 
 • Alžirija se je zavezala k diverzifikaciji svojih dobaviteljev orožja in opreme ter razširitvi svojih dobaviteljev, da bi vključila več evropskih in ameriških podjetij v svoj prihodnji načrt porabe.

IKT

 • Alžirski trg IKT je dinamičen, se nenehno razvija in je steber programa digitalne preobrazbe države. 
 • V IKT sektorju prevladujeta segmenta telekomunikacij in informacijske tehnologije.
 • Posodobitev sektorja IKT in digitalna preobrazba države bosta zahtevali znatna vlaganja v IT. 
 • Najbolj perspektivna področja:
o telekomunikacijska oprema (strojna in programska oprema)
o IT oprema (strojna oprema, programska oprema, integrirane rešitve, računalništvo v oblaku)
o elektronske komponente
o tiskana vezja
o avdio/video oprema


Obnovljivi viri energije

Alžirska vlada išče tuje dobavitelje za nove tehnologije, tehničnega znanja in izkušnje na naslednjih področjih: 
 • sončna PV
 • inženiring za fotonapetostne sončne elektrarne uporabnega obsega
 • solarni fotovoltaični (PV) moduli
 • rešitve za shranjevanje energije
 • samostojne solarne rešitve zunaj omrežja
 • prenosne enote za čiščenje vode s sončno energijo
 • kompleti solarnih aplikacij za kmetijstvo
 • vetrne turbine in povezana oprema
 • zeleni vodik
 • pametno omrežje in rešitve za stabilnost omrežja
 • storitve vzdrževanja in popravil, vključno z diagnostiko umetne inteligence 
 
Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.
 
 
Viri:
 
Factiva 
EIU
Mordor Intelligence Inc
Statistični urad RS 
The International Trade Centre (ITC) 
 
 
Posodobljeno: maj 2023
 
Poglejte si tudi:
 
Predstavitev države
Poslovno sodelovanje s Slovenijo
Poslovanje
Dajatve
Oblike družb
Poslovni obisk
Poslovne priložnosti
Časopisi