Alžirija

Gospodarske panoge Alžirije


Preučite predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje


Gospodarstvo ter možnost vstopa na alžirski trg

Vpogled v trg

Alžirija je 2. največja proizvajalka surove nafte v Afriki in največja proizvajalka zemeljskega plina. Močno povpraševanje po alžirskih ogljikovodikih, zlasti plinu, bo v prihodnjih letih spodbudilo naložbe v sektor.
 
Storitveni sektor prispeva 47 % BDP. Pomembna segmenta storitvenega sektorja sta bančništvo in turizem, ki imata velik potencial, čeprav še vedno predstavljata majhen del BDP.
 
EIU napoveduje, da se bo realna rast BDP leta 2024 upočasnila iz 3,9 % v letu 2023 na 3,2 %, zaradi padca proizvodnje nafte. Gospodarsko rast bodo spodbujali državna poraba, storitve, industrijska in gradbena dejavnost ter rast proizvodnje zemeljskega plina.

Alžirija in Slovenija imata malo blagovne menjave. Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 100 mio EUR, s čimer se je Alžirija lani uvrstila na 58. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Industrijski sektor

Industrijski sektor v Alžiriji predstavlja 42 % BDP.

Sektor nafte in plina ustvari večino državnega in izvoznega dohodka. Alžirija je med največjimi izvoznicami plina na svetu.

Ostale pomembne industrijske panoge so še rudarstvo, živilsko predelovalna industrija, tekstilna industrija, kemična in kovinsko-predelovalna industrija, ter gradbeništvo. V zadnjih letih se je močno povečala tudi farmacevtska industrija.

Industrijski sektor je v letu 2023 zrasel za 3,1 %. Za leto 2024 analitiki EIU napovedujejo rast v višini 2,2 %, v letih 2025 in 2026 pa naj bi rast industrijskega sektorja dosegla 2 % oz. 1 %.

 

Tržni izzivi

Šibka dejavnost zasebnega sektorja, slabo poslovno okolje in omejena gospodarska diverzifikacija, omejujejo potencial rasti Alžirije.
 
Alžirija je donosen, a zahteven trg, saj morajo tuje družbe za vstop premagati številne ovire, kot so:
 
 • jezikovne ovire
 • zamude na carini
 • protekcionistične trgovinske politike
 • zapleteni postopki ustanavljanja podjetij
 • nestabilen regulativni okvir
 • zamude pri plačilih.


Priložnosti na trgu

Po napovedih EIU bo alžirsko prebivalstvo leta 2026 doseglo 50 mio. Alžirci skušajo slediti potrošniškim trendom v Evropi, kar delno spodbuja potrošniško povpraševanje, predvsem med mestnim srednjim razredom. 
 
 • Postopno narašča povpraševanje po avtomobilih in elektronskih izdelkih, vključno z mobilnimi telefoni in računalniki. 
 • Hitro rast beleži tudi trg telekomunikacijskih storitev, saj se širijo omrežja 4G ter narašča uporaba pametnih telefonov. 
 • Velik potencial ponuja razvoj sodobnega maloprodajnega sektorja, saj so supermarketi in hipermarketi šele v razvojni fazi. 
 • Številne prodajne in investicijske priložnosti so na področju izdelkov za široko porabo, visoke tehnologije, medicinske opreme, energetike, kmetijstva ter gradbenih storitev.


Vstop na trg 

 • Priporočljivo je skleniti partnerstva s kvalificiranimi in uglednimi alžirskimi zastopniki in distributerji, ki razumejo poslovno kulturo, vzdržujejo zanesljive vladne stike in imajo strokovno znanje v industriji. 
 • Smiselno je tudi najeti lokalnega prevajalca in svetovalca za pravne zadeve
 • Pogosto je za sklenitev posla potrebno vložiti veliko časa, saj Alžirci težko sprejmejo nove rešitve, zlasti tiste, ki vključujejo nove tehnologije ali koncepte. 
 

Gospodarske panoge Alžirije – Avtomobilska industrija
 

Vpogled v alžirsko avtomobilsko industrijo 

Po letih industrijskih pretresov in političnih tveganj v Alžiriji, se nekateri proizvajalci originalne opreme ponovno vračajo v alžirsko avtomobilsko industrijo, kar naj bi pripomoglo k okrevanju in spodbujalo dolgoročno rast industrije vse do leta 2033.
 
 • Proizvodnja vozil se je v letu 2023 medletno povečala za 14,2 % in dosegla letni obseg proizvodnje 7.761 enot.
 • Po napovedih Fitch Solutions se bo trend rasti nadaljeval tudi v letu 2024, ko naj bi se skupna rast proizvodnje vozil medletno povečala za 125,2 %.
 • V obdobju 2025 - 2033 naj bi povprečna letna rast znašala 28,7 % in dosegla vrhunec z obsegom proizvodnje nekaj manj kot 130.700 enot.
Alžirska avtomobilska proizvodnja se je v obdobju 2019-2021 spopadala z različnimi izzivi, od spremembe vladne industrijske politike do uvoznih omejitev. Leta 2020 se je lokalna proizvodnja vozil v Alžiriji praktično ustavila, saj je dodaten pritisk zaradi svetovne pandemije in inflacije povzročil, da so proizvajalci originalne opreme zaustavili lokalne tovarne.
 
V letih 2022 in 2023 je prišlo do povečanega zanimanja vlagateljev za Alžirijo, glavni razlogi pa so:
 
 • večja pripravljenost alžirske vlade za pogajanja s potencialnimi vlagatelji
 • trgovinska trenja med EU in Kitajsko
 • evropski proizvajalci originalne opreme, ki izgubljajo tržni delež v celinski Kitajski
 • kriza v Rdečem morju.
 
Leta 2023 je več kitajskih proizvajalcev originalne opreme vstopilo ali napovedalo načrte za vstop na alžirski trg, zaradi velikega potenciala lokalne prodaje vozil, v povezavi z bližino trga EU in ugodnimi trgovinskimi povezavami.
 
Kitajski proizvajalci originalne opreme, kot so Geely, BYD in Dongfeng, se bodo leta 2024 razširili v Alžirijo, tako da bodo najprej uvozili popolnoma zgrajene enote, nato pa potencialno vlagali v lokalno proizvodnjo in podporno dobavno verigo.
 
Od leta 2022 se število naložb v alžirsko avtomobilsko proizvodnjo vztrajno povečuje, saj kitajski proizvajalci originalne opreme širijo svojo globalno prisotnost, evropski, korejski in japonski proizvajalci originalne opreme pa se vračajo v svoje lokalne tovarne.
 
Dobre dolgoročne obete za proizvodnjo vozil v Alžiriji dodatno podpirata veliko mlado prebivalstvo v državi in želja kitajskih proizvajalcev originalne opreme, da obdržijo dostop do trga EU, zaradi povečanega trgovinskega in naložbenega tveganja med Kitajsko in EU.

 
Vozila na alternativna goriva 

Proizvajalci originalne opreme v Alžiriji so dobro sprejeli tudi strategijo alžirske vlade za elektrifikacijo vozil in omejitev za avtomobile z dizelskim motorjem v državi, saj je strategija v skladu s strategijo EU za elektrifikacijo prometa.
 
Vzpostavitev lokalne proizvodnje električnih vozil (EV) in razvijajoče se polnilno omrežje, bosta v obdobju 2024–2033 pomagala pri lažji uvedbi EV. Po napovedih Fitch Solutions naj bi skupna prodaja EV v Alžiriji v prihodnjih 10 letih povprečno letno rasla za 5,5 % in leta 2033 dosegla obseg 369.101 enot.
 
Alžirija ima velik potencial za vozila na utekočinjen naftni plin (LPG) in vozila na zemeljski plin (CNG), saj vlada spodbuja uporabo LPG/CNG v svojem transportnem sektorju.
 
Po ocenah je skupna flota vozil na CNG/LPG, v Alžiriji leta 2023 presegla 700.000 enot.
 
Večja uporaba vozil na CNG/LPG v Alžiriji bo pomagala, da država postane bolj samozadostna glede na velike zaloge zemeljskega plina.
 
Več nastajajočih trgov naj bi v prihodnjih 10 letih iskalo zemeljski plin kot prehodno gorivo za zmanjšanje emisij v prometu, kar bo proizvajalcem originalne opreme, ki proizvajajo vozila v Alžiriji, ponudilo dodatne trge za izvoz, hkrati pa bo povečalo samooskrbo.
 
Velik potencial za vozila na LPG/CNG predstavljajo trgi Nigerije, Mozambika, Južne Afrike, Egipta in Bližnjega vzhoda.
 
Vozila na LPG/CNG bodo imela tudi vse večjo vlogo pri dekarbonizaciji sektorja cestnega tovornega prometa v EU, kar bo proizvajalcem vozil na alternativna goriva v Alžiriji ponudilo velik in donosen potencialni izvozni trg.


Ostale perspektivne panoge na trgu 

 

Obrambna industrija

 
 • Alžirija je najpomembnejši obrambni trg v Afriki, država pa je 6. največja uvoznica orožja na svetu. 
 • Glede na velikost lokalne obrambne industrije je Alžirija za večino svoje opreme odvisna od tujih dobaviteljev. 
 • Alžirija se je zavezala k diverzifikaciji svojih dobaviteljev orožja in opreme, ter razširitvi svojih dobaviteljev, da bi vključila več evropskih in ameriških podjetij v svoj prihodnji načrt porabe.


IKT

Alžirski trg IKT je dinamičen, se nenehno razvija in je steber programa digitalne preobrazbe države. 

V IKT sektorju prevladujeta segmenta telekomunikacij in informacijske tehnologije.

Posodobitev sektorja IKT in digitalna preobrazba države bosta zahtevali znatna vlaganja v IT. 

Najbolj perspektivna področja:
 
 • telekomunikacijska oprema (strojna in programska oprema)
 • IT oprema (strojna oprema, programska oprema, integrirane rešitve, računalništvo v oblaku)
 • elektronske komponente
 • tiskana vezja
 • avdio/video oprema.


Obnovljivi viri energije

Alžirska vlada išče tuje dobavitelje za nove tehnologije, tehničnega znanja in izkušnje na naslednjih področjih: 

 
 • sončna PV
 • inženiring za fotonapetostne sončne elektrarne uporabnega obsega
 • solarni fotovoltaični (PV) moduli
 • rešitve za shranjevanje energije
 • samostojne solarne rešitve zunaj omrežja
 • prenosne enote za čiščenje vode s sončno energijo
 • kompleti solarnih aplikacij za kmetijstvo
 • vetrne turbine in povezana oprema
 • zeleni vodik
 • pametno omrežje in rešitve za stabilnost omrežja
 • storitve vzdrževanja in popravil, vključno z diagnostiko umetne inteligence 
 
Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.
 
 
Viri:
 
 • Factiva 
 • EIU
 • Fitch Solutions
 • Emerging Markets Monitor
 • Statistični urad RS 
 
 
Posodobljeno: junij 2024