Alžirija

Gospodarske panoge Alžirije

Gospodarstvo

Alžirsko gospodarstvo je močno odvisno od svetovnih cen nafte, saj nafta predstavlja več kot 90 % izvoza in 60 % celotnega prihodka države. Zaradi svetovnega padca cen nafte se je njena gospodarska rast v letu 2017 močno upočasnila, nato pa v letu 2018 ponovno okrepila zaradi naraščajočega izvoza, skupaj z visokimi cenami nafte in plina. Odvisnost alžirskega gospodarstva od nafte je potencialna ovira za trajnostni razvoj države, zato alžirska vlada išče načine za zmanjšanje te odvisnosti. Začela je vlagati v sončno energijo, razmišlja pa tudi o ukinitvi subvencij za nafto v letu 2019 in drugih oblikah subvencij v letu 2020. 

 

Struktura BDP

Kmetijstvo predstavlja 14 % BDP in zaposluje okoli 13 % delovne sile. Glavni kmetijski pridelki so pšenica, ječmen, oves, citrusi, vino, oljke, tobak in dateljni. Alžirija je tudi velika proizvajalka plute. Pomemben segment kmetijstva predstavlja živinoreja.

Storitveni sektor prispeva 48 % BDP in zaposluje okoli 41 % delovne sile. Delež storitev v BDP se je po več letih nenehnega širjenja v zadnjem času zmanjšal.

Vir: EIU; Factiva, april 2019.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor v Alžiriji predstavlja 38 % BDP, kar je precej nižje od ravni iz prejšnjega desetletja in zaposluje 46 % delovne sile. Sektor nafte in plina ustvari večino državnega dohodka in skoraj celoten izvozni prihodek (več kot 90 % celotnega izvoza). Alžirija je med desetimi največjimi izvozniki plina na svetu. Po rezervah nafte se uvršča na 16. mesto, v potrjenih rezervah plina pa na 10. mesto. Ostale pomembne industrijske panoge so še rudarstvo, živilsko predelovalna industrija, tekstilna industrija, kemična in kovinsko predelovalna industrija, ter gradbeništvo. V zadnjih letih se je močno povečala tudi farmacevtska industrija.

Industrijski sektor se je v letu 2019 zmanjšal za -1,5 %. Za leto 2019 analitiki napovedujejo rast v višini 3,3 %, v letih 2020 in 2021 pa naj bi rast industrijskega sektorja dosegla 2,4 % oz. 3,4 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na alžirskem trgu:

 

 

IKT - telekomunikacije

Penetracija v fiksnem sektorju že več let zaporedoma upada, a alžirska vlada še vedno preko finančnih skladov podpira širitev infrastrukture fiksne telefonije na nepokritih področjih. Projekt vključuje približno 500 nepokritih skupnosti in je del programa Universal Telecommunications (UTS). Sicer ima Alžirija dobro razvito telekomunikacijsko infrastrukturo, ki vključuje nacionalno hrbtenico optičnega omrežja, ki je bila aprila 2017 razširjena z novo povezavo pod morjem z Valencijo. Alžirija je tudi del 4500 km dolge Trans-Saharske mreže, ki bo povezala nacionalno omrežje z drugimi optičnimi omrežji v regiji.

Mobilna penetracija raste počasi, kar je znak, da je dosežena določena stopnja zasičenosti trga. Regulator je pozno začel izdajati 3G licence, LTE storitve so uvedli šele konec leta 2016. Kljub temu je prišlo do pomembnih izboljšav pri sprejemanju storitev LTE. Obveznosti pokritja in investicije v preteklih mesecih bodo zagotovile, da se bodo storitve LTE v prihodnjih letih hitro razširile, da bi dosegli zadani cilj in zagotovili nacionalno spletno pokritost do leta 2022.

V alžirskem mobilnem segmentu delujejo trije nacionalni operaterji, med katerimi je vse večja cenovna konkurenca. To so :
 

  • Mobilis
  • Djezzy
  • Ooredoo Algeria

Razvoj trga fiksnih širokopasovnih povezav ovira omejen dostop do fiksnega omrežja in nezadostna zmogljivost infrastrukture za zagotavljanje širokopasovnih storitev. Zaradi podeljenih UTS licenc, ki so jih začeli podeljevati leta 2016, je do začetka leta 2018 mobilni internet predstavljal približno 92 % vseh internetnih povezav, kar predstavlja 31,5 mio uporabnikov. Skupno je bilo v Alžiriji v letu 2017 34,6 mio uporabnikov fiksnih in mobilnih internetnih storitev, kar je za 21 % več kot leta 2016.  Prihodki fiksnih in mobilnih operaterjev v Alžiriji so v letu 2017 znašali 3,1 mlrd EUR.

Največja podjetja na področju telekomunikacijskih storitev v Alžiriji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Optimum Telecom Algerie 10.070,63
El Watania Telecom Algerie 875,39
Eurl Cecos International 158,47
Sarl Algerian Telecommunication Company n/a
Snc Afsim Com Idiri Et Cie n/a
Wataniya Telecom Algérie SpA 115,75
Sarl Ericsson Algerie 82,47


Vir: Factiva, oktober 2018.

 

Energetika – obnovljivi viri energije

V Alžiriji proizvodnja in poraba energije temelji skoraj izključno na fosilnih energetskih virih, ogljikovodikih in zemeljskemu plinu. V zadnjih letih je alžirska vlada pokazala iniciativo za začetek nove strategije za obnovljive vire energije.

Nacionalni program za obnovljivih virov energije za obdobje 2011-2030 je bil razvit za spodbujanje konkretnih ukrepov na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. V njem je zastavljen cilj, da bo Alžirija do leta 2030 približno 20 % električne energije, proizvedene za domačo porabo, proizvedla iz obnovljivih virov energije, pri čemer nameravajo izkoristiti velik sončni potencial, ki ga ima Alžirija. Skoraj 100 mlrd EUR vreden program vključuje namestitev 22.000 MW kapacitet med leti 2011-2030, od katerih bo 12.000 MW namenjenih za domače povpraševanje po električni energiji, 10.000 MW pa za izvoz.

Alžirija ima zaradi svoje geografske lege enega največjih sončnih potencialov. Povprečno sveti sonce v državi več kot 2000 ur na leto, v nekaterih predelih, kot je na primer Sahara, pa celo 3900 ur na leto. Nacionalni program obnovljivih virov energije predvideva, da bodo od vseh nameščenih kapacitet obnovljivih virov energije, 2/3 predstavljale sončne elektrarne, ki bodo skupaj proizvedle 7.200 MW ali približno 32 % celotne nacionalne proizvodnje električne energije.

Država bo podpirala razvoj novih proizvodnih zmogljivosti prek nacionalnega sklada za obnovljivih virov energije in CHP (Fonds National des Energies Renouvelables et Cogénération, FNERC), ki se deloma financira iz davka na nafto.
 

Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije v Alžiriji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Societe Algerienne De Production De L Electricite Spe 553,02
Spa Societe Algerienne De Gestion Du Reseau De Transport De Lectricite Grte 392,50
Spa Shariket Kahraba Wa Taket Moutadjadida 81,30
SpA Shariket Kahraba Berrouaghia 41,82
Eegi.Eau.Electricite.Gaz.Illizi 3,34
Eurl Eteia n/a
Eurl Rige Travaux Delectricite n/a


Največja podjetja na področju industrije nafte in plina v Alžiriji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Sonatrach SpA 57.487,06
Entreprise Nationale des Services aux Puits 60,57
Groupement T.F.T 44,77
Groupement Sonatrach Agip 11,02
In Salah Gas 6,16
Dea Deutsche Erdoel Ag 6,06
Eurl Shaheen Business & Investment Group Algeria n/a

 

Vir: Factiva, oktober 2018.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje