Alžirija

Predstavitev gospodarstva Alžirije

Predstavitev države

 
Uradni naziv Al Jumhuriyah al Jazairiyah ad Dimuqratiyah ash Shabiyah/Ljudska demokratična republika Alžirija
Mednarodna oznaka DZ/DZAT
Glavno mesto Alžir
Velikost (km2) 2.381.741
Prebivalci (mio) 44,6
Uradni jezik Arabski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Muslimani 99 %, kristjani in judi skupaj 1 %.
Denarna enota Alžirski dinar (DZD)
Čas GMT (zimski čas), GMT + 1 (poletni čas). Poslovni čas
Klicna številka +213
 


 

Prebivalstvo Alžirije


Alžirija ima 44,6 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Alžir 2.950.000
Oran 1.450.000
Constantine 943.000
Annaba 640.000Politična ureditev

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1976 in spremenjeni l. 1989, 1997 ter 2016

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; spodnji dom (Assemblée populaire nationale) sestavljen iz 462 članov je bil prvič izvoljen junija 1997; zgornji dom, (Conseil de la nation), ki ima 144 sedežev, je bil ustanovljen decembra 1997 z dvotretjinsko večino svojih članov izvoljenih na občinskih volitvah, preostanek, pa imenuje predsednik.

Volitve:

Zadnje volitve so bile 12. decembra 2019 (predsedniške) in 12. junija 2021 (parlamentarne); naslednje parlamentarne volitve bodo leta 2025, predsedniške pa leta 2024.

Vodstvo države:

Zadnje predsedniške volitve so potekale 12. decembra 2019. Zmagal je nekdanji predsednik vlade Abdelmadjid Tebboune.

Izvršilna oblast:

Predsednika vlade imenuje predsednik države, izvršilno oblast pa predstavlja Svet ministrov. 
Na zadnjih predčasnih parlamentarnih volitvah, 12.6.2021, je največ glasov dobila Nacionalna osvobodilna fronta (FLN), prevladujoča in dolgo vladajoča levičarska stranka Alžirije. Dobila je 105 sedežev, kar je 50 manj, kot na prejšnjih volitvah leta 2017.

Predsednik vlade: Aïmene Benabderrahmane (od 07.7.2021)

 

Alžirija je članica UN (United Nations), AU (African Union), OPEC (The Organization of the Petroleum Exporting Countries), AL (Arab League), AMU (Arab Maghreb Union), AFTZ (Arab Free Trade Zone) in ima od leta 2001 sklenjen kooperacijski sporazum z EU. Podpisan ima tudi trgovinski sporazum z 21 državami iz Sao Paulo skupine GSTP (Global System of Trade Preferences among Developing Countries). V WTO (World Trade Organization) ima status opazovalke.

Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji  za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 47,0 46,1 45,2 44,3 43,4
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 18 18 18
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 168,7 162,8 142,1 127,2 153,2
 BDP per capita (v EUR): 3.585 3.534 3.145 2.868 3.527
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 529,7 499,2 454,1 435,5 461,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 11.262 10.831 10.053 9.833 10.634
 Rast BDP (v %): 2,5 3,9 3,8 -5,1 1,0
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 15,2 15,0 16,9 16,0 11,6
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 8,1 10,2 6,6 2,1 2,4
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -32,7 -30,5 -30,4 -30,6 -39,6
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 47,8 51,1 35,9 19,2 31,5
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,3 6,0 9,1 -10,8 -6,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 1,8 1,6 -3,5 -16,3 -6,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 1,6 1,2 1,0 1,0 1,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 57,4+ 70,0 82,9 88,2
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 9,4+ 0,2 0,1 2,2
Stopnja tveganja države (op): / 69 67 67 65
Razred tveganja (op): / D D D D
Enostavnost poslovanja**: / / / 157 157


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
(/) Podatek ni na voljo. 

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 


Vir: EIU; Factiva, september 2022.

 

Delo v Alžiriji


V Alžiriji je povpraševanje predvsem po kvalificiranih tujih strokovnjakih, ki imajo redek poklic za lokalni trg dela.

Za preselitev v Alžirijo je potrebno najprej najti delodajalca in skleniti pogodbo o zaposlitvi. To je pogoj in osnova za pridobitev delovnega vizuma in delovnega dovoljenja v Alžiriji, ki ga izdaja tamkajšnje ministrstvo za delo.

Sam postopek je precej zapleten, zato je smiselno najeti odvetnika ali prositi za pomoč alžirsko konzularno osebje in delodajalca.

Glavni delodajalec v Alžiriji, tudi za tujce, je država, ki zagotavlja več kot 30 % delovnih mest na lokalnem trgu dela. V državi deluje veliko mednarodnih podjetij, ki imajo izkušnje z zaposlovanjem tujih delavcev.
 


Povprečna in minimalna bruto plača

 

Minimalna bruto mesečna plača ("salaire national minimum garanti" - SNMG) od 1. junija 2020 znaša 20.000 DZD (približno 133,28  EUR). 

Povprečna mesečna bruto plača pa je po podatkih nacionalnega statističnega urada v letu 2020 znašala 41.900 DZD (približno 279,24 EUR).

Vrednosti DZD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 0,8 -0,1 0,5 0,9
Rast javne potrošnje 4,0 2,0 -1,3 -0,5
Rast investicij 3,0 2,0 3,5 2,5


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Alžirija je v letu 2021 izvozila za 32,0 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 33,1 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -1,2 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 je Alžirija največ izvažala nafto in plin, gnojila, kemijske proizvode, železo in jeklo ter sol, žveplo, apno in cement.
  • Največ Alžirija izvaža v Italijo, sledijo GrčijaŠpanija, Nemčija in Kitajska.
  • Alžirija je v letu 2021 največ uvažala strojno opremo, žita, električno in elektronsko opremo, plastiko ter vozila.
  • Največ Alžirija uvaža iz Italije, Grčije, Turčije, Kitajske in Nemčije.
 

Alžirija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 12,4 Mineralna goriva, olja 88,4
Žita 9,9 Gnojila 3,6
Električna in elektronska oprema 6,9 Anorganski kemijski proizvodi 2,5
Plastika in plastični izdelki 5,8 Železo in jeklo 2,4
Vozila 5,2 Sol, žveplo, apno in cement 0,9

 

Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Italija 28,4 Italija 43,4
Grčija 14,8 Grčija 8,9
Turčija 14,5 Španija 8,3
Kitajska 10,8 Nemčija 6,2
Nemčija 6,7 Kitajska 5,8
Slovenija (17. mesto) 1,3 Slovenija (36. mesto) 0,2


Vir: Factiva; ITC julij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Alžiriji so v letu 2019 znašale 18,5 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2018 je znašala 6,4 %.
  • Celotne izhodne TNI Alžirije so v letu 2019 znašale 2,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2018 pa je znašala 2,7 %. 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Alžiriji 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, september 2022.


Poglejte si tudi: