Alžirija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Alžirijo


Predstavljamo vsebine

 

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Alžirije v blagovni menjavi Slovenije

2019 2020 2021 2022 2023
48 46 56 61 58

Slovenija je v letu 2023 v Alžirijo izvozila za 100 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 0 mio EUR.

Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 100 mio EUR.

S tem se je Alžirija lani uvrstila na 58. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Alžirijo

Blagovna menjava med Slovenijo in Alžirijo 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 99.950 1.793 101.743 98.157
2019 88.155 2.200 90.356 85.955
2020 82.920 140 83.060 82.780
2021 69.956 210 70.166 69.746
2022 76.881 7.492 84.373 69.390
2023 99.810 97 99.907 99.713
2024* 33.042 266 33.307 32.776


Blagovna menjava med Slovenijo in Alžirijo 2018 – 2024 (grafični prikaz)

Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno julij 2024). 
 

Slovenski izvoz v Alžirijo v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
53 % 53.304 Les in lesni izdelki, lesno oglje
14 % 14.457 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
11 % 11.182 Farmacevtski proizvodi
3 % 3.415 Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov, keramični izdelki, steklo in stekleni izdelki
3 % 2.895 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
2 % 2.114 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke


Slovenski uvoz iz Alžirije v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
49 % 48 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
40 % 39 Užitno sadje in oreščki, lupine agrumov ali melon
9 % 9 Proizvodi kemične industrije ali podobnih industrij
1 % 1 Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni in mazalni preparati, za loščenje ali čiščenje, voski, sveče, paste za modeliranje in zobarski voski ter zobarski preparati na osnovi sadre
1 % 1 Pijače, alkoholne tekočine in kisVir: Statistični urad RS, julij 2024.

 

Podjetja na trgu

 

 


 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Alžirijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.


 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Demokratično ljudsko republiko Alžirijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske demokratične republike Alžirije o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske demokratične republike Alžirije o gospodarskem sodelovanju in o ustanovitvi skupne medvladne komisije
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske demokratične republike Alžirije o gospodarskem sodelovanju in o ustanovitvi skupne medvladne komisije

     

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS,  november 2023.

 

Poglejte si tudi: