Nizozemska

Gospodarske panoge Nizozemske

Priložnosti na trgu


Perspektivni sektorji na nizozemskem trgu so:

Kibernetska varnost: Številne organizacije na Nizozemskem še vedno nimajo zadostne stopnje kibernetske odpornosti za zaščito pred kibernetskimi napadi. Stopnja ogroženosti se še naprej povečuje zaradi geopolitičnega razvoja in povečane digitalizacije. Haaška regija se je v zadnjem desetletju uveljavila kot središče kibernetske varnosti. Nizozemska vlada je pred kratkim v Haagu ustanovila Globalni forum za kibernetsko strokovnost, ki je že dom Europolovega Evropskega centra za kibernetski kriminal (EC3) in Natove agencije za komunikacije in informacije (NCI). Prav tako je dom Haaške varnostne delte, največje varnostne skupine v Evropi, v kateri sodelujejo podjetja (kibernetske) varnosti, vladne agencije in ustanove znanja. Nizozemska postaja vodilna v Evropi na področju FinTech, AgTech in tehnoloških rešitev za mobilnost, ki se ponaša s precejšnjim število start up podjetij.

Programska oprema: Nizozemska industrija programske opreme je v zadnjih nekaj letih hitro rasla. V prvi polovici leta 2021 je nizozemski IT sektor zrasel za 7,8 %. Ta rast je bila predvsem posledica delo na daljavo.
Na trgu obstaja veliko povpraševanje po zunanjem izvajanju IT storitev, po poslovnih aplikacijah, po storitvah v oblaku in kibernetski varnosti. Največji izziv v sektorju je pomanjkanje IT osebja. Nizozemska vlada si je v zadnjih letih močno prizadevala tudi za digitalizacijo javnih storitev.
Državni in finančni sektorji so glavni končni uporabniki programske opreme. Pomemben uporabnik je postal tudi komercialni trg z vedno večjo potrebo po racionalizaciji poslovnih procesov. V zadnjem času so se tudi MSP začela pojavljati kot privlačen tržni segment za dobavitelje IKT.

Na Nizozemskem trgu programske opreme priložnosti predstavljajo predvsem naslednji segmenti: 
 
 • programska oprema za delo na daljavo in za telekonference
  mobilna programska oprema
 • programska oprema za storitve v oblaku
 • omrežna programska oprema
 • izdelki za varnost omrežja
 • razširjena in virtualna resničnost
 • AI
 • upravljanje odnosov s strankami (CRM)
 • programska oprema za igre VR za potrošniški trg.  
Narašča tudi povpraševanje po aplikacijah za pametne telefone, televizijo in tablične računalnike, tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Obnovljivi viri energije: Nizozemska vlada se je zavezala k 49 % zmanjšanju emisij ogljika do leta 2030, kar bi preseglo sedanji cilj EU. Ta cilj bo dosežen predvsem z gradnjo novih vetrnih elektrarn na morju. Drugi pomembni vidiki nizozemske vladne politike vključujejo zaprtje edine nizozemske jedrske elektrarne do leta 2024 in spodbujanje večje uporabe tehnologij zajemanja in shranjevanja ogljika v tovarnah, elektrarnah in sežigalnicah odpadkov.
 

Gospodarstvo

Nizozemska je 17. največje gospodarstvo na svetu in 5. največje gospodarstvo v evro območju, z BDP v višini 883,8 mlrd EUR v letu 2021.

V Evropski uniji, igra pomembno vlogo kot evropsko prometno vozlišče, ki ima vedno večji trgovinski presežek, stabilne odnose med delodajalci in delojemalci ter nizko stopnjo brezposelnosti. Država ima zelo odprto gospodarstvo. V zadnjih nekaj letih je gospodarsko okrevanje v Evropi omogočilo, da je nizozemsko gospodarstvo raslo dinamično. Nizozemska ima zelo visok dohodek na prebivalca, ki je relativno enakomerno razporejen.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 2 % BDP in zaposluje nekaj več kot 1 % aktivnega prebivalstva. Sektor ima visoke donose, kar je deloma posledica intenzivnega kmetovanja obdelovalnih površin. Skoraj 60 % kmetijske proizvodnje se izvozi neposredno ali prek živilske industrije. Nizozemska je 2. največja izvoznica kmetijskih proizvodov na svetu, takoj za ZDA. Glavni izvoženi pridelki so žita, krompir in vrtnarski proizvodi. Nizozemska je tudi največja izvoznica cvetja na svetu.

Storitveni sektor ustvari 78 % nacionalnih prihodkov in zaposluje preko 80 % delovne sile. Najpomembnejši segmenti storitvenega sektorja so transport, distribucija, logistika, bančništvo, zavarovalništvo, vodna tehnika in nove tehnologije. Država je tudi vodilna ponudnica storitev v pomorskem prometu v Evropi, kar ni presenetljivo, saj je njeno gospodarstvo v veliki meri odvisno od izvoza.


Vir: EIU; Factiva, junij 2022. 

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 20 % nizozemskega BDP in zaposluje okoli 17 % delovne sile. Glavne industrijske panoge so predelava hrane, petrokemična industrija, metalurgija in proizvodnja transportne opreme. Nizozemska je tudi ena največjih proizvajalk nafte in zemeljskega plina.

V letu 2021 je industrijska proizvodnja zrasla za 4,7 %. Za leto 2022 je napovedana 2,4 % rast industrijske proizvodnje, nato pa v letih 2023 in 2024 rast v višini 1,8 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na nizozemskem trgu:

 

IKT - IT storitve

V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.

Nizozemski trg IT storitev je v obdobju 2016-2020 rasel po 12,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 17,5 mlrd EUR. Za primerjavo, nemški trg IT storitev je v zadnjih 5 letih rasel po 12,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 53,5 mlrd EUR, medtem ko je belgijski trg v tem obdobju rasel po 15,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 8,2 mlrd EUR.

Nizozemski trg računalništva v oblaku naj bi do leta 2024 beležil 11,5 % povprečno letno rast, kar bo prispevalo k rasti trga IT storitev. Računalniški sistemi v oblaku bodo beležili dinamično rast zaradi razširjene uporabe podatkovnih centrov in napredne analitike, s pomočjo katerih bodo podjetja lahko upravljala velike količine podatkov, ki se proizvajajo v povezanem svetu.

Storitve informacijske strukture so največji segment nizozemskega trga IT storitev. Ta segment je v letu 2020 ustvaril prihodke v višini 9,9 mlrd EUR, kar predstavlja 56,8 % celotne vrednosti trga. Segment BPO storitev je v tem letu ustvaril 4,7 mlrd EUR prihodkov ali 27 % celotne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo nizozemski trg IT storitev v obdobju 2021-2025 rasel po 11 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 27,5 mlrd EUR. Nemški trg IT storitev naj bi v prihodnjih 5 letih rasel po 11,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 84,8 mlrd EUR, medtem ko naj bi belgijski trg v napovedanem obdobju rasel po 14,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 14,9 mlrd EUR.

Povpraševanje po IT storitvah naj bi se v prihodnjih letih povečevalo, saj bodo številna podjetja uvedla delo od doma, zaradi potencialnih izbruhov virusov. Zato bodo morala podjetja veliko vlagati v informacijsko tehnologijo in nove tehnologije, ki jim bodo pomagale, da bodo delo lahko opravljali tudi z drugih lokacij ali od doma.
 

Glavni konkurenti na trgu so:

 • International Business Machines Corporation 
 • Atos SE
 • Capgemini SE
 • Hewlett Packard Enterprise Company
 

Nizozemski trg IT storitev je v letu 2020 zrasel za 3,7 % in dosegel vrednost 17,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2016–2020 je znašala 12,9 %. 

Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 11.081  
2017 12.743 17,2 %
2018 14.237 17,1 %
2019 17.142 14,1 %
2020 17.456 3,7 %
 


Analitiki napovedujejo, da bo nizozemski trg IT storitev v letu 2025 dosegel vrednost 27,5 mlrd EUR, kar je 68,3 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2021-2025 znaša 11 %. 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 17.603 7,3 %
2022 19.831 10,4 %
2023 23.130 13,1 %
2024 25.762 14,3 %
2025 27.459 10,0 % 
Storitve informacijske infrastrukture so največji segment na nizozemskem trgu IT storitev. Segment je v letu 2020 ustvaril 56,8 % celotne vrednosti trga. 

Tržna segmentacija po segmentih glede na vrednost za leto 2020 (v odstotkih)

Storitve informacijske infrastrukture 56,8 %
BPO storitve 27,0 %
Aplikacijske storitve 16,2 %
 
 
Nizozemska predstavlja 5,8 % evropskega trga IT storitev glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 (v odstotkih) 

Nemčija 17,8 %
Francija 13,5 %
Nizozemska 5,8 %
Belgija 2,7 %
Ostala Evropa 60,2 %

 

Največja podjetja na področju IT storitev na Nizozemskem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Volker Wessels Telecom Infratechniek B.V. 5.215,43
Zoranet Connectivity Services B.V. 4.681,87
Getronics B.V. 3.095,31
solize India Technologies Private Limited Cs 1.888,54
Juniper Networks International B.V. 1.434,61
Align Technology B.V. 1.340,36
Shell Information Technology International B.V. 825,64Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, september 2021.

 

Energetika - obnovljivi viri energije

 

V analizi trg obnovljivih virov energije sestoji iz neto proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Razdeljen je na štiri segmente; hidroelektrarne, vetrna energija, sončna in druge energije (biomasa, geotermalna, plimovalna in valovna energija). Obseg trga je izračunan kot neto količina električne energije, proizvedene z obnovljivimi viri v TWh, tržna vrednost pa je izračunana glede na povprečje letnih maloprodajnih cen na kWH, vključno z veljavnimi davki.

Nizozemski trg obnovljivih virov energije je v obdobju 2016-2020 rasel po 20,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 2 mlrd EUR. Za primerjavo, nemški trg je v zadnjih 5 letih rasel po 3,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 16,5 mlrd EUR, medtem ko je belgijski trg v tem obdobju rasel po 11,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 2 mlrd EUR.

Obseg tržne proizvodnje se je med leti 2016 in 2020 povečeval po 21,9 % povprečni letni stopnji in leta 2020 dosegel skupno 31.169,8 GWh. Obseg trga naj bi se do konca leta 2025 povečal na 59.135,9 GWh, kar predstavlja 13,7 % povprečno letno rast v obdobju 2020 -2025.
Rast obsega je bila v zadnjih 5 letih zelo močna, kar je pomagalo ohraniti visoko rast tržne vrednosti, zaradi česar je nizozemski trg postal eden najhitreje rastočih trgov obnovljive energije v Evropi.

Vetrna energija je največji segment na nizozemskem trgu obnovljivih virov, saj je leta 2020 proizvedla skupno 15.282,8 GWh, kar predstavlja 49 % celotnega obsega trga. Vetrne elektrarne na morju so v zadnjih nekaj letih zaradi naložb po vsej Evropi doživele veliko rast, saj tehnologijo podpirajo velika gospodarstva v regiji, pa tudi izboljšave v tehnologiji, zaradi česar je veter cenejši in privlačnejši vir energije.
Zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz vetra in sonca so se v zadnjih letih močno povečale. Analitiki ocenjujejo, da se bo razvoj vetrne energije na morju še naprej povečeval, predvsem zaradi obsežnih projektov, kot je na primer 1,5 GW vetrni projekt Hollandse Kust Zuid na morju. 

Analitiki napovedujejo, da bo nizozemski trg obnovljivih virov energije v obdobju 2021-2025 rasel po 15 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 3,9 mlrd EUR. Nemški trg naj bi v prihodnjih 5 letih rasel po 4,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 19,1 mlrd EUR, medtem ko naj bi belgijski trg v napovedanem obdobju rasel po 5,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 2,5 mlrd EUR.

Nizozemska namerava do leta 2030 povečati delež električne energije iz obnovljivih virov na 27 %, kar bo v napovedanem obdobju spodbudilo naložbe na trg.
 

Glavni konkurenti na trgu so:

 • Eneco Holding NV
 • E.ON Climate & Renewables GmbH
 • Vattenfall AB.


Nizozemski trg obnovljivih virov energije je v letu 2020 zrasel za 41,7 % in dosegel obseg 31.169,8 GWh. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2016–2020 je znašala 21,9 %. 

Rast obsega trga po letih (v TWh)

Leto TWh Povprečna letna
stopnja rasti
2016 14,1  
2017 16,8 18,7 %
2018 18,2 8,8 %
2019 22,0 20,5 %
2020 31,2 41,7 %
 

Nizozemski trg obnovljivih virov energije je v letu 2020 zrasel za 44,1 % in dosegel vrednost 2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2016–2020 je znašala 20,1 %.

Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 1.008  
2017 1.070 8,0 %
2018 1.052 2,7 %
2019 1.441 29,9 %
2020 2.041 44,1 %


Analitiki napovedujejo, da bo nizozemski trg obnovljivih virov energije v letu 2025 dosegel obseg 59.¸35,9 GWh, kar je 89,7 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2021–2025 znaša 13,7 %. Vrednostno naj bi trg v letu 2025 dosegel 3,9 mlrd EUR, kar je 100,8 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021-2025 znaša 15 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 2.151 11,9 %
2022 2.671 22,1 %
2023 3.354 21,3 %
2024 3.590 9,8 %
2025 3.829 10,3 %


Segment vetrne energije je največji in je v letu 2020 ustvaril 49 % celotnega obsega trga. 

Tržni deleži po segmentih glede na obseg za leto 2020 (v odstotkih)

Vetrna energija 49,0 %
Sončna energija 25,9 %
Biomasa 25,0 %
Hidro energija 0,1 %


 
Nizozemska predstavlja 1,7 % evropskega trga obnovljivih virov energije glede na obseg. 

Tržna segmentacija v regiji glede na obseg za leto 2020 (v odstotkih)

Nemčija 13,5 %
Francija 7,8 %
Belgija 1,7 %
Nizozemska 1,7 %
Ostala Evropa 75,3 %


Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije na Nizozemskem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Slovak Gas Holding B.V. 2.122,46
Varo Energy Netherlands B.V. 1.503,66
Gazprom Marketing & Trading Retail Limited 1.458,11
Energiedirect B.V. 913,41
ENGIE Nederland Retail BV 812,60
Eneco Zuid Nederland B.V. 593,66Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.
 

Vir: Factiva, september 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje