Nizozemska

Gospodarske panoge Nizozemske

Priložnosti na trgu


Perspektivni sektorji na nizozemskem trgu so:

Kibernetska varnost: Številne organizacije na Nizozemskem še vedno nimajo zadostne stopnje kibernetske odpornosti za zaščito pred kibernetskimi napadi. Stopnja ogroženosti se še naprej povečuje zaradi geopolitičnega razvoja in povečane digitalizacije. Haaška regija se je v zadnjem desetletju uveljavila kot središče kibernetske varnosti. Nizozemska vlada je pred kratkim v Haagu ustanovila Globalni forum za kibernetsko strokovnost, ki je že dom Europolovega Evropskega centra za kibernetski kriminal (EC3) in Natove agencije za komunikacije in informacije (NCI). Prav tako je dom Haaške varnostne delte, največje varnostne skupine v Evropi, v kateri sodelujejo podjetja (kibernetske) varnosti, vladne agencije in ustanove znanja. Nizozemska postaja vodilna v Evropi na področju FinTech, AgTech in tehnoloških rešitev za mobilnost, ki se ponaša s precejšnjim število start up podjetij.

Programska oprema: Nizozemska industrija programske opreme je v zadnjih nekaj letih hitro rasla. V prvi polovici leta 2021 je nizozemski IT sektor zrasel za 7,8 %. Ta rast je bila predvsem posledica delo na daljavo.
Na trgu obstaja veliko povpraševanje po zunanjem izvajanju IT storitev, po poslovnih aplikacijah, po storitvah v oblaku in kibernetski varnosti. Največji izziv v sektorju je pomanjkanje IT osebja. Nizozemska vlada si je v zadnjih letih močno prizadevala tudi za digitalizacijo javnih storitev.
Državni in finančni sektorji so glavni končni uporabniki programske opreme. Pomemben uporabnik je postal tudi komercialni trg z vedno večjo potrebo po racionalizaciji poslovnih procesov. V zadnjem času so se tudi MSP začela pojavljati kot privlačen tržni segment za dobavitelje IKT.

Na Nizozemskem trgu programske opreme priložnosti predstavljajo predvsem naslednji segmenti: 
 
 • programska oprema za delo na daljavo in za telekonference
  mobilna programska oprema
 • programska oprema za storitve v oblaku
 • omrežna programska oprema
 • izdelki za varnost omrežja
 • razširjena in virtualna resničnost
 • AI
 • upravljanje odnosov s strankami (CRM)
 • programska oprema za igre VR za potrošniški trg.  
Narašča tudi povpraševanje po aplikacijah za pametne telefone, televizijo in tablične računalnike, tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Obnovljivi viri energije: Nizozemska vlada se je zavezala k 49 % zmanjšanju emisij ogljika do leta 2030, kar bi preseglo sedanji cilj EU. Ta cilj bo dosežen predvsem z gradnjo novih vetrnih elektrarn na morju. Drugi pomembni vidiki nizozemske vladne politike vključujejo zaprtje edine nizozemske jedrske elektrarne do leta 2024 in spodbujanje večje uporabe tehnologij zajemanja in shranjevanja ogljika v tovarnah, elektrarnah in sežigalnicah odpadkov.
 

Gospodarstvo

Nizozemska je 17. največje gospodarstvo na svetu in 5. največje gospodarstvo v evro območju, z BDP v višini 883,8 mlrd EUR v letu 2021.

V Evropski uniji, igra pomembno vlogo kot evropsko prometno vozlišče, ki ima vedno večji trgovinski presežek, stabilne odnose med delodajalci in delojemalci ter nizko stopnjo brezposelnosti. Država ima zelo odprto gospodarstvo. V zadnjih nekaj letih je gospodarsko okrevanje v Evropi omogočilo, da je nizozemsko gospodarstvo raslo dinamično. Nizozemska ima zelo visok dohodek na prebivalca, ki je relativno enakomerno razporejen.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 2 % BDP in zaposluje nekaj več kot 1 % aktivnega prebivalstva. Sektor ima visoke donose, kar je deloma posledica intenzivnega kmetovanja obdelovalnih površin. Skoraj 60 % kmetijske proizvodnje se izvozi neposredno ali prek živilske industrije. Nizozemska je 2. največja izvoznica kmetijskih proizvodov na svetu, takoj za ZDA. Glavni izvoženi pridelki so žita, krompir in vrtnarski proizvodi. Nizozemska je tudi največja izvoznica cvetja na svetu.

Storitveni sektor ustvari 78 % nacionalnih prihodkov in zaposluje preko 80 % delovne sile. Najpomembnejši segmenti storitvenega sektorja so transport, distribucija, logistika, bančništvo, zavarovalništvo, vodna tehnika in nove tehnologije. Država je tudi vodilna ponudnica storitev v pomorskem prometu v Evropi, kar ni presenetljivo, saj je njeno gospodarstvo v veliki meri odvisno od izvoza.


Vir: EIU; Factiva, junij 2022. 

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 20 % nizozemskega BDP in zaposluje okoli 17 % delovne sile. Glavne industrijske panoge so predelava hrane, petrokemična industrija, metalurgija in proizvodnja transportne opreme. Nizozemska je tudi ena največjih proizvajalk nafte in zemeljskega plina.

V letu 2021 je industrijska proizvodnja zrasla za 4,7 %. Za leto 2022 je napovedana 2,4 % rast industrijske proizvodnje, nato pa v letih 2023 in 2024 rast v višini 1,8 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na nizozemskem trgu:

 

IKT - EdTech


EdTech se nanaša na digitalno tehnologijo, namenjeno razvoju in uporabi orodij (vključno s programsko opremo, strojno opremo in ustreznimi tehnološkimi procesi), namenjenih spodbujanju izobraževanja. Vrednostna veriga EdTech vključuje 4 ključna področja, kot so učna gradiva, orodja, učne platforme in ponudniki izobraževanja.

Nizozemski EdTech trg je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 303,5 mio EUR, kar predstavlja 12,3 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017 – 2021.
Za primerjavo, EdTech trga Nemčije in Združenega kraljestva sta v tem obdobju rasla po 12 %, oziroma 23,3 % povprečni letni stopnji ter v letu 2021 dosegla 4,7 mlrd EUR, oziroma 4 mlrd EUR.

Podjetniški segment je bil leta 2021 najdonosnejši na trgu s skupnimi prihodki v višini 173,1 mio EUR, kar predstavlja 57 % skupne vrednosti trga. Segment visokega šolstva je leta 2021 prispeval prihodke v višini 97,5 mio EUR, ali 32,1 % skupne vrednosti trga.

Rast EdTech trga je bila do leta 2019 v veliki meri povezana z rastjo povpraševanja po učenju na daljavo, skupaj z uvedbo strojne opreme v učilnice za vizualno in spletno učenje ter sprejetjem inovativnih programskih rešitev za dodatno izobraževanje. S pojavom učenja na daljavo v času pandemije Covid-19, se je digitalna transformacija izobraževanja v institucijah in podjetjih še pospešila. 

Vrednost trga EdTech, kot deleža skupnih izdatkov za izobraževanje na Nizozemskem, se je povečala z 0,4 % v letu 2016 na 0,5 % v letu 2020, kar je nizka raven v primerjavi z drugimi trgi. Vendar analitiki napovedujejo, da bo vrednost trga v prihodnjih 5 letih rasla po 17,5 % povprečni letni stopnji ter v letu 2026 dosegla 679,2 mio EUR.

Pričakovati je, da bo imelo sprejetje EdTecha med pandemijo dolgoročen vpliv na izobraževalne modele, kar bo v prihodnosti ustvarilo priložnosti za izobraževanje na daljavo v večjem obsegu.

Digitalizacija izobraževanja ima na Nizozemskem velik potencial, glede na to, da so trenutni izdatki za EdTech, kot delež izdatkov za izobraževanje, relativno nizki.

V prihodnjih letih naj bi EdTech pritegnil več naložb, saj bo rasla tudi ponudba inovativnih izdelkov, ki bo spodbujala povpraševanje. 

V prihodnjih letih se bo pojavil razvoj bolj izpopolnjenih EdTech storitev, ki bodo osredotočene na personalizacijo digitalnega izobraževanja s prilagoditvijo učnega načrta in tempa učenja za izboljšanje rezultatov učencev. Vključevanje naprednih tehnologij, kot sta AI in VR, v izobraževanje in učni proces naj bi pri tem igralo veliko vlogo.
 

Glavni konkurenti na trgu so:

 • Coursera 
 • Kahoot
 • Studytube

Nizozemski EdTech trg je v letu 2021 zrasel za 13,5 % in dosegel vrednost 303,5 mio EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2017–2021 je znašala 12,3 %.  

Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 180,6 6,1 %
2018 195,9 8,5 %
2019 220,0 12,3 %
2020 267,5 21,6 %
2021 303,5 13,5 %
 


Analitiki napovedujejo, da bo nizozemski EdTech trg v letu 2026 dosegel vrednost 679,2 mio EUR, kar je 123,8 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2022-2026 znaša 17,5 %. 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 348,5 14,8 %
2023 403,5 15,8 %
2024 472,8 17,2 %
2025 561,8 18,8 %
2026 679,2 20,9 %Podjetniški segment je največji segment na nizozemskem EdTech trgu. Segment je v letu 2021 ustvaril 57 % celotne vrednosti trga. 

Tržna segmentacija po segmentih glede na vrednost za leto 2021 (v odstotkih) 
Največje organizacije na področju izobraževanja na Nizozemskem 

Organizacija Prihodki v mio EUR (2021)
Rijksuniversiteit Groningen 532,57
Universiteit Van Amsterdam 412,76
Technische Universiteit Delft 411,83
Stichting Hogeschool Van Amsterdam 411,59
Universiteit Leiden 361,47
Ons Middelbaar Onderwijs 331,34
Stichting Hoger Onderwijs Nederland 315,50


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021


Vir: Factiva, oktober 2022.
 

 

Obnovljivi viri energije 

 

Vpogled v trg in napovedi 

Proizvodnja obnovljive energije na Nizozemskem vztrajno narašča.

Pandemija Covid-19 ni imela pomembnega vpliva na nizozemski trg obnovljivih virov, saj so v državi tudi v letu 2020 rasle nameščene zmogljivosti. Kljub temu so bili nekateri projekti, kot je na primer projekt vetrne energije Fryslan, v letu 2020 prestavljeni.

Do leta 2020 je na nizozemskem trgu obnovljivih virov energije prevladovala sončna energija, ki je imela približno 57,7 % delež instaliranih zmogljivosti obnovljivih virov energije.

Situacija se bo po napovedih analitikov do leta 2030 precej spremenila, saj bo vetrna energija prevzela velik delež obnovljive energije in postala največji segment na trgu.

Analitiki Mordor Intelligence napovedujejo, da bo trg obnovljive energije na Nizozemskem do leta 2030 beležil približno 7,34 % povprečno letno rast.

Dejavniki, kot so večja proizvodnja obnovljive energije, zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv, ??večanje okoljske ozaveščenosti in prizadevanja vlade za upoštevanje pariškega podnebnega sporazuma, naj bi spodbudili povpraševanje na nizozemskem trgu obnovljive energije.

Vendar pa tehnološke in stroškovne omejitve na trgu obnovljive energije ovirajo rast trga.

 
Vetrna energija bo dosegla znatno rast

V skladu s Pariškim podnebnim sporazumom mora biti do leta 2030 70 % nizozemskih potreb po električni energiji, to je skupaj vsaj 84 teravatnih ur (TWh), proizvedenih trajnostno (sončna ali vetrna energija). Več kot polovico (49 TWh) bodo predvidoma proizvedle vetrne elektrarne na morju, preostalih 35 TWh pa vetrne in sončne elektrarne na kopnem.

Družba Vattenfall namerava zgraditi in upravljati svojo drugo ne-subvencionirano vetrno elektrarno v nizozemskem Severnem morju. Po dokončanju leta 2023 naj bi vetrna elektrarna proizvedla približno 760 MW električne energije, kar je dovolj za 2,5 % potreb države po električni energiji. Vattenfall je leta 2018 prejel tudi dovoljenje za gradnjo subvencioniranih vetrnih elektrarn v državi.


Vladne pobude lahko spodbudijo rast trga 

Država si dejavno prizadeva spodbuditi svoj sektor vetrne energije, da bi dosegla cilje, določene v nizozemskem podnebnem sporazumu, objavljenem junija 2019.
 
V skladu s sporazumom želi Nizozemska do leta 2030 zmanjšati emisije CO2 za -49 %, kar je znatno povečanje glede na njen cilj za leto 2020 (-25 %).
 
Sporazum določa tudi količine za širitev vetrne energije do leta 2030: 7,5 do 8,5 GW vetrne energije na kopnem in 11,5 GW vetrne energije na morju.
 
Sporazum predvideva, da bodo obnovljivi viri do leta 2030 zagotovili 75 % električne energije na Nizozemskem.
 
Vlada močno podpira nadaljnji razvoj sektorjev vetrne in sončne energije v državi, vključno s pozitivnim regulativnim sistemom, ambicioznimi cilji glede zmogljivosti in spodbudami za spodbujanje naložb v sektor. 

 
Glavni konkurenti na trgu: 

 • Vattenfall AB
 • Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd
 • Sunstroom Engineering BV
 • Siemens AG
 • DMEGC Solar Energy 


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021

Vir: Factiva, oktober 2022.
 
 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje