Nizozemska

Gospodarske panoge Nizozemske


Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje
Gospodarstvo ter možnost vstopa na nizozemski trg
Gospodarske panoge Nizozemske – Obnovljivi viri energije 
Ostale perspektivne panoge na trgu


Gospodarstvo ter možnost vstopa na nizozemski trg

Vpogled v trg

Nizozemska je 17. največje gospodarstvo na svetu ter 6. največje v EU.

Država je zelo odvisna od storitev in mednarodne trgovine, ki znašata približno 70 % oziroma 160 % BDP.

Nizozemska je geografsko majhna in gosto poseljena država, ki se nahaja na strateški komercialni lokaciji. Država je ključno središče v globalnem poslovnem omrežju in ima napredno infrastrukturo, usmerjeno v prevoz blaga, ljudi in podatkov.

Njene glavne distribucijske točke vključujejo Rotterdam, največje evropsko pristanišče, in amsterdamsko letališče Schiphol, 4. največje letališče v Evropi za tovor.

Država je izkoristila svojo lokacijo in napredno gospodarstvo ter postala ena izmed najbolj trgovinskih držav na svetu. Glavno nizozemsko pristanišče Rotterdam, služi tudi kot središče ponovnega izvoza za širši trg EU.

Država ima zelo odprto gospodarstvo in visok dohodek na prebivalca, ki je relativno enakomerno razporejen.

Nizozemska je bila v letu 2022 10. največja trgovinska partnerica Slovenije.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 20 % nizozemskega BDP in zaposluje okoli 17 % delovne sile. 

Glavne industrijske panoge so predelava hrane, petrokemična industrija, metalurgija in proizvodnja transportne opreme. Nizozemska je tudi ena največjih proizvajalk nafte in zemeljskega plina.

V letu 2022 je industrijska proizvodnja zrasla za 2,5 %. Za leto 2023 je napovedan upad industrijske proizvodnje v višini -4,5 %, nato pa v letih 2024 in 2025 ponovna rast v višini 1,5 % in 1,8 %.

 

Tržni izzivi

Realni BDP se bo po napovedih EIU v letu 2023 upočasnil, saj visoke cene surovin zmanjšujejo razpoložljivi dohodek. Srednjeročna rast bo močnejša, ko se bo inflacija znižala in se bodo izboljšali zunanji pogoji, podprti z visoko stopnjo digitalizacije in dokaj raznoliko izvozno bazo.
 
 • Politika je še vedno naklonjena novim naložbam, vendar nova pravila za preverjanje naložb in poostren regionalni nadzor prilivov iz držav zunaj EU, pomenijo bolj intervencionistični pristop ob pomislekih glede uhajanja intelektualne lastnine.
 • Stalne izzive predstavljajo vojna v Ukrajini ter posledične sankcije proti Rusiji, napeti odnosi med EU in Kitajsko ter motnje v dobavi.
 • Na nizozemskem trgu je stalno pomanjkanje kvalificirane delovne sile, zlasti v sektorju digitalnih storitev.
 • Majhnost trga do neke mere omejuje tržne priložnosti. 
 

Priložnosti na trgu

Nizozemska ima zelo konkurenčno poslovno okolje. Njene prednosti so visokokakovostna infrastruktura in odprtost za trgovino, naložbe in podjetja.

Nizozemska ima visok BDP na prebivalca, ki je v letu 2022 znašal 56.322 EUR.

EIU ocenjuje, da bo Nizozemska do leta 2026 še naprej ponujala tržne priložnosti, ki so običajne za razvita evropska gospodarstva. Čeprav pospešena inflacija in nižje ravni razpoložljivega dohodka predstavljajo nekaj izzivov, ni verjetno, da višji življenjski stroški povzročili temeljno prestrukturiranje nizozemskega potrošniškega trga.
 • Trg je zrel, s preferencami k izdelkom za prosti čas in dobro počutje, saj se prebivalstvo vztrajno stara.
 • Naraščajoče spletno delo in zagotavljanje storitev na daljavo, spodbujajo močnejšo integracijo tehnologije v številne storitve.
 • V prihodnjih nekaj letih bo imela Nizozemska na voljo nepovratna sredstva, ki jih financira EU, ter nacionalna sredstva, namenjena zeleni energiji, digitalnim spretnostim in inovacijam.
 • Na Nizozemskem obstajajo tudi priložnosti za prodajo široke palete izdelkov in storitev nizozemski vladi.


Vstop na trg 

 • Ključ do uspešnega vstopa na nizozemski trg je tesno sodelovanje z lokalnim partnerjem. 
 • Izkušen zastopnik lahko svetuje pri prilagajanju izdelka lokalnim tehničnim zahtevam, željam potrošnikov, logistiki in marketingu. 
 • Lokalno zastopstvo je bistvenega pomena za prodajo v javnem in zasebnem sektorju.


Gospodarske panoge Nizozemske – Obnovljivi viri energije 

Vpogled v trg

Nizozemski trg obnovljive energije je v preteklih 5 letih beležil zelo močno rast, tako v smislu vrednosti kot obsega proizvodnje. Tudi v prihodnjih 5 letih naj bi trg po napovedih beležil močno, dvomestno rast. 

Glavni faktorji rasti, ki bodo podprli rast trga obnovljive energije, vključujejo vse večje sprejemanje zelene energije pri potrošnikih, vse večje vladne pobude za spodbujanje sprejemanja čiste in zelene energije, nova javna in zasebna prizadevanja za zmanjšanje emisij ogljika in večjo okoljsko ozaveščenost glede negativnih vplivov fosilnih goriv na okolje. 

Nizozemski trg obnovljive energije je rasel v korelaciji s povečanjem svetovne zmogljivosti obnovljivih virov energije. Po podatkih Mednarodne agencije za obnovljivo energijo (IRENA), je obnovljiva energija kljub trajajoči vojni med Rusijo in Ukrajino, težavam v dobavni verigi, zastojem pri gradnji in rekordno visokim cenam surovin, v letu 2022 še naprej rasla.

Evropa predstavlja 22,8 % svetovnega trga OVE, Nizozemska pa ima glavni, 2,1 % delež na evropskem trgu obnovljive energije.

Nizozemska je ključno središče mednarodne trgovine z energijo. Prehod na nizko-ogljični energetski sistem je glavni cilj nizozemske energetske politike. Podnebni zakon iz leta 2019 določa pravno zavezujoče cilje za proizvodnjo 100 % električne energije iz obnovljivih virov do leta 2050 in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 49 % do leta 2030 in 95 % do leta 2050 (glede na raven iz leta 1990).

Nizozemski trg obnovljive energije je leta 2022 ustvaril skupne prihodke v višini 4,27 mlrd EUR, kar predstavlja 29,2 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017 - 2022.

Na Nizozemskem obnovljivi viri energije zdaj predstavljajo 33 % vse proizvodnje električne energije (v letu 2020 so predstavljali 27 %).

 

Segmentacija trga

Veter je največji segment trga obnovljive energije na Nizozemskem, saj predstavlja 49,1 % celotnega obsega trga.

Vetrne elektrarne na morju so v zadnjih nekaj letih beležile visoko rast zaradi vseevropskih naložb, saj tehnologijo podpirajo velika gospodarstva v regiji, pa tudi zaradi izboljšav v tehnologiji, zaradi katerih je veter postal vse cenejši in privlačnejši vir energije.

Zmogljivost za proizvodnjo električne energije iz vetra in sonca se je v zadnjih letih močno povečala, deloma zaradi zagona velike vetrne elektrarne na morju in nenehne rasti števila sončnih kolektorjev na Nizozemskem. Po napovedih se bo razvoj vetrnih elektrarn na morju nadaljeval, pri čemer naj bi bili obsežni projekti, kot je 1,5 GW projekt vetrne elektrarne na morju Hollandse Kust Zuid, kmalu dokončani. To pomeni, da naj bi se delež vetrnega segmenta v naslednjih 5 letih povečal.

V Severnem morju nizozemska vlada gradi vetrne elektrarne na morju. Zaradi podnebnih ciljev in energetske neodvisnosti je to ključnega pomena. Razpisni postopek za območje vetrne elektrarne IJmuiden Ver s 4 GW (lokacije I–IV) naj bi se začel v Q4 2023.
 

Segmentacija nizozemskega trga OVE po kategorijah ( v %, glede na obseg v letu 2022)Nizozemska predstavlja 2,1 % vrednosti evropskega trga obnovljive energije.

Nizozemski trg OVE – regijska segmentacija ( v %, glede na vrednost v letu 2022)

Napovedi trga

Po napovedih analitikov naj bi se rast nizozemskega trga OVE v obdobju 2023 -2027 nekoliko upočasnila in bo v povprečju v prihodnjih 5 letih znašala 10,2 %. Do konca leta 2027 naj bi vrednost nizozemskega trga OVE dosegla 6,91 mlrd EUR.

Na podlagi pričakovanj, da bo do leta 2040 mogoče zgraditi 50 GW vetrne energije na morju, si je nizozemska vlada zastavila cilj, proizvesti 70 GW vetrne energije na morju do leta 2050.

Do konca tega desetletja nizozemska vlada upa, da bi v državi delovale vetrne elektrarne na morju s kapaciteto 21 GW, kar bi zagotovilo skoraj 75 % trenutnih potreb države po električni energiji.


Konkurenti na trgu

Nizozemski trg obnovljive energije zasedajo nekateri največji evropski proizvajalci obnovljive energije. V zadnjih letih je država razširila svoje zmogljivosti vetrne elektrarne na morju, zaradi česar so podjetja, odgovorna za postavitev obsežnih vetrnih elektrarn na morju, zasedla velike deleže na trgu obnovljive energije. Vendar so podjetja, kot sta Enenco in Vattenfall, uspela tudi na decentraliziranih trgih, kjer se je namestitev lokalnih sredstev za obnovljivo energijo v manjšem obsegu izkazala za donosno. To je posledica morebitnega povečanja davka na ogljik in korporacij, ki so se zavezale novim ambicioznim podnebnim ciljem, ki zahtevajo namestitev lokalnih rešitev za obnovljivo energijo.

Vodilni konkurenti na trgu

 • Eneco Holding NV je vodilni konkurent na nizozemskem trgu proizvodnje vetrne energije na kopnem in na morju. 
 • Vattenfall AB je švedsko energetsko podjetje, ki deluje po vsej severni Evropi. Njegovi glavni trgi so Švedska, Nemčija, Nizozemska, Danska in Združeno kraljestvo. Podjetje je eden največjih evropskih proizvajalcev električne energije brez fosilnih goriv. Je tudi eden največjih proizvajalcev vetrne energije na kopnem na Danskem in Nizozemskem ter upravlja 4 vetrne elektrarne s skupno instalirano močjo 1.283 MW. Podjetje je lani podpisalo velike posle za sončne in vetrne elektrarne na morju na Nizozemskem. 
 • RWE AG je energetsko komunalno podjetje. Podjetje je prisotno v celotni energetski vrednostni verigi, od proizvodnje lignita in proizvodnje električne energije do trgovanja z energijo, upravljanja distribucijskih omrežij ter dobave električne energije, plina in energetskih rešitev. RWE je eno vodilnih podjetij za proizvodnjo električne energije v Evropi z instalirano močjo 36.104 GW. Ima 25-odstotni delež na nemških trgih konvencionalne proizvodnje električne energije. Podjetje je tudi eden največjih mednarodnih dobaviteljev talnih nizov sončnih kolektorjev in baterijskih skladišč. 
 • Ørsted je dansko večnacionalno energetsko podjetje in vodilni globalni operater vetrnih elektrarn na morju s 25 % svetovnim tržnim deležem. Podjetje razvija, gradi in upravlja več vetrnih elektrarn na morju po Evropi in postopoma širi svojo globalno prisotnost. 

 
Ostale perspektivne panoge na trgu 

 

Kibernetska varnost

Nizozemska velja za eno najbolj ožičenih držav na svetu. Država je tudi na 1. mestu v letnem DHL-ovem indeksu globalne povezanosti.

V amsterdamski regiji je skoraj 1/3 evropskih podatkovnih centrov. Država je dom ene največjih internetnih borz na svetu, Amsterdamske internetne borze (AMS-IX). Številna velika tehnološka podjetja so se odločila, da imajo na Nizozemskem svoj evropski sedež. Posledično je v državi veliko kibernetskega kriminala, digitalnega vohunjenja in motenj spletnih storitev.

Regija Haag se je v zadnjem desetletju uveljavila kot središče kibernetske varnosti. Nizozemska vlada je pred kratkim ustanovila Globalni forum za kibernetsko strokovno znanje in izkušnje v Haagu, kjer sta že Europolov Evropski center za kibernetski kriminal (EC3) in Agencija Nata za komunikacije in informacije (NCI). Tu je tudi Haaška varnostna delta, največji varnostni grozd v Evropi, v katerem sodelujejo (kibernetska) varnostna podjetja, vladne agencije in znanstvene ustanove.

Nizozemska postaja vodilna v Evropi na področju FinTech, AgTech in rešitev mobilnosti, ki temeljijo na tehnologiji, saj se ponaša s precejšnjim grozdom zagonskih podjetij. 


IKT 

Za razmeroma majhno državo ima Nizozemska močan IKT sektor.

Nizozemska se uvršča v sam vrh držav EU z največjim deležem prebivalcev, ki obvladajo internet, računalnike in programsko opremo. Tehnološko okolje v državi je podprto tudi z močno digitalno infrastrukturo.

Nizozemci so na 2. mestu na svetu po spletni povezljivosti, saj ima 98 % gospodinjstev širokopasovno povezavo.

Nizozemska vlada podpira sektor IKT s svojo strategijo digitalizacije in digitalno agendo, ki spodbuja izobraževanje, znanje in inovacije, hitro in odprto infrastrukturo, varnost in zaupanje, prostor za podjetja ter digitalizacijo industrije, zdravstva, energije in mobilnosti.

Veliko je povpraševanja po programski opremi za delo na daljavo, programski opremi za telekonference, mobilni programski opremi, programski opremi v oblaku in programski opremi za mreženje.

Drugi segmenti IKT sektorja, ki ponujajo priložnosti, so še virtualna resničnost, umetna inteligenca, programska oprema za upravljanje shranjevanja, upravljanje odnosov s strankami (CRM) ter programska oprema za igre na srečo.

 

Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.


Viri:

 • Factiva
 • EIU
 • MarketLine Industry profiles
 • Statistični urad RS 
 • The International Trade Centre (ITC)  

 
Posodobljeno: april 2023

 

Poglejte si tudi: