Nizozemska

Gospodarske panoge Nizozemske

Gospodarstvo

Nizozemska je šesta največja gospodarska sila v evro območju in peta največja izvoznica blaga. V Evropski uniji, igra pomembno vlogo kot evropsko prometno vozlišče, ki ima vedno večji trgovinski presežek, stabilne odnose med delodajalci in delojemalci ter nizko stopnjo brezposelnosti. Država ima zelo odprto gospodarstvo. V zadnjih nekaj letih je gospodarsko okrevanje v Evropi omogočilo, da je nizozemsko gospodarstvo raslo dinamično. Rast je v letu 2018 dosegla 2,5 %, kar je predvsem posledica povečanega domačega povpraševanja. Nizozemska ima zelo visok dohodek na prebivalca, ki je relativno enakomerno razporejen.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 2 % BDP in zaposluje približno 2 % aktivnega prebivalstva. Sektor ima visoke donose, kar je deloma posledica intenzivnega kmetovanja obdelovalnih površin. Skoraj 60 % kmetijske proizvodnje se izvozi neposredno ali prek živilske industrije. Nizozemska je drugi največji izvoznik kmetijskih proizvodov na svetu, takoj za ZDA. Glavni izvoženi pridelki so žita, krompir in vrtnarski proizvodi. Nizozemska je tudi največji izvoznik cvetja na svetu.

Storitveni sektor ustvari 78 % nacionalnih prihodkov in zaposluje okoli 81 % delovne sile. Najpomembnejši segmenti storitvenega sektorja so transport, distribucija, logistika, bančništvo, zavarovalništvo, vodna tehnika in nove tehnologije. Država je tudi vodilni ponudnik storitev v pomorskem prometu v Evropi, kar ni presenetljivo, saj je njeno gospodarstvo v veliki meri odvisno od izvoza.

Vir: EIU; Factiva, april 2019.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 20 % nizozemskega BDP in zaposluje okoli 17 % delovne sile. Glavne industrijske panoge so predelava hrane, petrokemična industrija, metalurgija in proizvodnja transportne opreme. Nizozemska je tudi eden največjih proizvajalcev in distributerjev nafte in zemeljskega plina.

V letu 2018 je industrijska proizvodnja dosegla rast v višini 0,6 %. Za leto 2019 je napovedana 1,9 % rast, v letu 2020 pa 1,6 %. Za leto 2021 analitiki ocenjujejo, da bo industrijska proizvodnja na Nizozemskem upadla za -0,3 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na nizozemskem trgu:

 

Farmacevtska industrija

Analiza zajema samo etična zdravila in ne vključuje zdravstvenega varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali. Tržne vrednosti so izračunane po cenah EXW (franko tovarna).

Nizozemska farmacevtska industrija je v obdobju 2013-2017 upadala po -2,7 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 dosegla vrednost 4,5 mlrd EUR. Za primerjavo, nemška farmacevtska industrija je v zadnjih petih letih rasla po 7,1 % CAGR in v letu 2017 dosegla vrednost 63,1 mlrd EUR, medtem ko je belgijska farmacevtska industrija v tem obdobju upadala po -3,8 % CAGR in v letu 2017 dosegla vrednost 6 mlrd EUR.

Nizozemska vlada poskuša preprečiti vedno hitrejšo rast cen zdravil, zato načrtuje pogajanja s farmacevtskimi družbami in belgijsko vlado o nižjih cenah zdravil. Na Nizozemskem preferenčna politika določa predpisovanje cenejših različic zdravil v primeru enake učinkovitosti, kot ga ima zdravilo z blagovno znamko. To politiko so uvedle zavarovalnice. Zamenjava zdravil z generiki na ravni lekarne in predpisovanje zdravil po njihovem mednarodnem nelastniškem imenu (INN) je dovoljeno in se aktivno spodbuja na Nizozemskem. Ti ukrepi za zmanjševanje stroškov pa ovirajo rast trga. Ministrstvo za zdravje, socialo in šport določa najvišje dovoljene cene za zdravila v skladu z Zakonom o cenah zdravil. Pri nakupu zdravil lahko farmacevti plačajo največ do zgornje dovoljene meje cene. Te so določene s primerjavo cen v štirih referenčnih državah: v Belgiji, Franciji, Nemčiji in v Združenem kraljestvu. Pred začetkom veljavnosti zakona o cenah zdravil so zdravila na Nizozemskem stala za približno 20 % več kot v sosednjih državah.

Po napovedih analitikov bo nizozemska farmacevtska industrija v obdobju 2018-2022 upadala po -4,4 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 3,3 mlrd EUR. Nemška farmacevtska industrija naj bi v prihodnjih petih letih rasla po 4,9 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 73 mlrd EUR, medtem ko naj bi belgijska farmacevtska industrija v napovedanem obdobju upadala po -1,6 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 5 mlrd EUR.

 

Glavni konkurenti na trgu so:

  • AstraZeneca 
  • GlaxoSmithKline Plc
  • Novartis AG
  • Pfizer Inc.
 
 
Nizozemska farmacevtska industrija je v letu 2017 upadla za 3,8 % in dosegla vrednost 4,5 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala -2,7 %.
 

Rast vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2013 4.285  
2014 4.360 1,7 %
2015 4.954 -5,1 %
2016 4.774 -3,6 %
2017 4.513 -3,8 %Analitiki napovedujejo, da bo nizozemska farmacevtska industrija v letu 2022 dosegla vrednost 3,3 mlrd EUR, kar je 19,6 % manj kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2018–2022 znaša -4,4 %.
 

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 4.117 -3,9 %
2019 3.983 -4,1 %
2020 3.719 -4,3 %
2021 3.553 -4,4 %
2022 3.306 -5,2 %
Novartis AG je največji konkurent v farmacevtski industriji na Nizozemskem in je imel v letu 2017 7,9 % tržni delež.

Tržni deleži glede na vrednost za leto 2017 (v odstotkih)

Novartis AG  7,9 %
Pfizer 4,7 %
Astra Zeneca 2,8 %
Glaxo Smithkline 2,8 %
Ostali 81,8 %
  


Nizozemska predstavlja 1,9 % evropske farmacevtske industrije glede na vrednost.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih)

Nemčija 26,8 %
Francija 13,6 %
Belgija 2,6 %
Nizozemska 1,9 %
Ostala Evropa 55,1 %

 

Največja proizvodna podjetja v farmacevtski industriji na Nizozemskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Merck Sharp & Dohme International Services B.V. 8.953,33
Astellas B.V. 3.929,14
Ahp Manufacturing B.V. 3.376,24
Intervet International B.V. 1.655,37
Patheon NV 1.613,68
Norgine B.V. 330,66
Aspen Oss B.V. 325,88
 

Največja podjetja na področju veleprodaje v farmacevtski industriji na Nizozemskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Yves Rocher Nederland B.V. 2.486,91
Genzyme Europe B.V. 1.524,46
Mundipharma Dc B.V. 710,89
Babyliss Coöperatief U.A. 615,36
Stichting International Dispensary Association 494,48
Pfizer B.V. 305,42
Teva Api B.V. 272,85


Največja podjetja na področju maloprodaje v farmacevtski industriji na Nizozemskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Mediq N.V. 2.187,87
Docmorris N.V. 289,83
Shop Apotheke Europe NV 263,96
Europa Apotheek Venlo B.V. 131,49
Holland & Barrett B.V. 109,06
Apotheek Voorzorg B.V. 97,81
Aio Ii B.V. 94,08


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, avgust 2018.

 

Energetika - proizvodnja električne energije

V analizo je zajeta proizvodnja električne energije, proizvedene iz jedrskih elektrarn, konvencionalnih elektrarn in elektrarn iz obnovljivih virov energije. Obseg proizvodnje je opredeljen kot skupna električna energija (TWh), ustvarjena v državi v teku vsakega koledarskega leta. Vrednost industrije je podana kot zmnožek obsega in letne povprečne cene ne-gospodinjske električne energije, oziroma cene brez davkov in dajatev.

Nizozemska proizvodnja električne energije je v obdobju 2013-2017 upadala po -5,8 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvarila prihodke v višini 6,6 mlrd EUR. Za primerjavo, nemška proizvodnja električne energije je v zadnjih petih letih upadala po -2,4 % CAGR in v letu 2017 ustvarila vrednost 50 mlrd EUR, medtem ko je belgijska proizvodnja električne energije v tem obdobju rasla po 2,3 % CAGR in v letu 2017 ustvarila vrednost 8,4 mlrd EUR. Tudi obseg proizvodnje električne energije je v zadnjih letih na Nizozemskem upadal in sicer po -0,4 % CAGR v obdobju 2013-2017 in v letu 2017 dosegel 102,9 TWh. Po napovedih analitikov se bo obseg proizvodnje v obdobju 2018-2022 povečeval po 0,5 % CAGR in v letu 2022 dosegel 105,3 TWh. Nizozemska vse bolj vlaga v proizvodnjo električne energije iz OVE, da bi izpolnila obveznosti EU in do leta 2020 proizvedla 20 % energije iz obnovljivih virov energije.

Najbolj donosen segment nizozemske proizvodnje električne energije je konvencionalni segment (proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv), ki je v letu 2017 proizvedel 89,5 TWh električne energije, ali 87 % celotne proizvedene električne energije v državi. Segment obnovljivih virov energije je v letu 2017 prispeval 9,7 TWh, kar predstavlja 9,4 % celotne proizvodnje. Čeprav na Nizozemskem trenutno prevladujejo fosilna goriva, pa se v prihodnosti obetajo spremembe. Plinsko polje Groningen se hitro stara in nekatere ocene kažejo, da bo le še 16 let lahko zagotavljal oskrbo. Poleg tega je vlada napovedala zaprtje vseh termo-elektrarn do leta 2030. Tudi delež obnovljivih virov energije se bo v bližnji prihodnosti verjetno znatno povečal.

Analitiki napovedujejo, da bo nizozemska proizvodnja električne energije v obdobju 2018-2022 upadala po -0,7 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 5,7 mlrd EUR. Nemška proizvodnja električne energije naj bi v prihodnjih petih letih rasla po 0,7 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 47,1 mlrd EUR, medtem ko naj bi belgijska proizvodnja električne energije v napovedanem obdobju rasla po 1,2 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 8,1 mlrd EUR. Rast industrije ovirajo visoke cene, kar zmanjšuje porabo. Visoke osnovne cene ter dajatve in DDV so povečali stroške električne energije končnim uporabnikom in jih prisilili k učinkovitejši porabi. Ti trendi se bodo verjetno nadaljevali tudi v napovedanem obdobju. Vendar pa stroški električne energije iz obnovljivih virov energije padajo, tako bi se lahko znižale tudi dajatve in osnovne cene.


Glavni konkurenti na trgu so:

  • Eneco Holding N.V.
  • Engie
  • Vattenfall


Nizozemska proizvodnja električne energije se je v letu 2017 povečala za 1,2 % in dosegla obseg 102,9 TWh. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala -0,4 %.
 
Vrednostno se je proizvodnja v letu 2017 povečala za 0,4 % in dosegla 6,6 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala -5,8 %.

 

Rast vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2013 7.218  
2014 6.616 -8,4 %
2015 7.747 -2,1 %
2016 6.756 -12,5 %
2017 6.637 0,4 %


Analitiki napovedujejo, da bo obseg nizozemske proizvodnje električne energije v letu 2022 dosegel 105,3 TWh, kar je 2,4 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2018–2022 znaša 0,5 %.

Vrednostno naj bi industrija v letu 2022 dosegla 5,7 mlrd EUR, kar je 4,1 % manj kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2018–2022 znaša -0,7 %.

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 5.882 -4,9 %
2019 5.932 -0,6 %
2020 5.867 1,4 %
2021 5.867 0,1 %
2022 5.725 0,3 %


Konvencionalni segment je največji segment v nizozemski proizvodnji električne energije in predstavlja 87 % celotne vrednosti industrije. Segment obnovljivih virov energije predstavlja nadaljnjih 9,4 % industrije.

Tržna segmentacija po segmentih glede na obseg proizvodnje za leto 2017 (v odstotkih)

Konvencionalna, fosilna goriva  87,0 %
Obnovljivi viri energije 9,4 %
Nuklearni sektor 3,6 %


Nizozemska predstavlja 2,3 % evropske proizvodnje električne energije glede na obseg proizvodnje.

Tržna segmentacija v regiji glede na obseg proizvodnje za leto 2017 (v odstotkih)

Nemčija 17,2 %
Francija 12,5 %
Belgija 2,9 %
Nizozemska 2,3 %
Ostala Evropa 65,1 %


Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije na Nizozemskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Gyro Energy N.V. 197.786,01
Vattenfall Ab 18.371,94
Varo Energy Netherlands B.V. 3.504,24
Liander NV 1.712,20
Gazprom Marketing & Trading Retail Limited 1.496,69
Electrabel Nederland NV 834,10
Eneco Zuid Nederland B.V. 609,36

 

Največja podjetja na področju obnovljivih virov energije na Nizozemskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Emergya Wind Technologies Holdings NV 102,66
NoordZeeWind CV 55,91
Emergya Wind Technologies B.V. 33,60
Eneco Solar, Bio & Hydro BV 32,14
Essent New Energy BV 1,84
Ampyx Power BV 0,98
Solesta B.V. 0,65Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, avgust 2018.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje