Nizozemska

Gospodarske panoge Nizozemske

Priložnosti na trgu


Perspektivni sektorji na nizozemskem trgu so:

Avtomobilske komponente: Z več kot 8,3 mio registriranih avtomobilov in povprečno 487 avtomobilov na 1.000 prebivalcev predstavlja Nizozemska močan avtomobilski trg, ki nudi  številne priložnosti za tuje dobavitelje, da zagotovijo konkurenčne cene in inovativne izdelke. Narašča tudi povpraševanje po električni mobilnosti, vključno z osebnimi avtomobili, tovornjaki, avtobusi, posebnimi vozili in motornimi kolesi.

Programska oprema: Nizozemski trg programske opreme v zadnjih nekaj letih beleži stalno rast. To rast je spodbudila večja uporaba računalništva v oblaku in digitalizacija poslovnih modelov. V zadnjih letih je tudi nizozemska vlada močno spodbudila digitalizacijo javnih storitev. Vladni in finančni sektor sta že tradicionalno glavna končna uporabnika programske opreme. Pomembna uporabnika sta tudi komercialni sektor z naraščajočo potrebo po racionalizaciji poslovnih procesov in segment MSP, ki se uveljavlja kot privlačen nov trg za ponudnike IKT. Največje priložnosti so na naslednjih področjih: standardne programske aplikacije, mobilna programska oprema, programska oprema v oblaku, omrežna programska oprema in izdelki za varnost omrežij, virtualna resničnost (VR), umetna inteligenca, programska oprema za upravljanje pomnilnika ter CRM in ERP sistemi. Povpraševanje po aplikacijah za pametne telefone, televizijo in tablične računalnike še naprej narašča, tako v javnem kot zasebnem sektorju, pa tudi med zasebnimi uporabniki.

Obnovljivi viri energije: Biomasa je največji vir obnovljive energije v državi. Nizozemska vlada podpira razvoj novih tehnologij za pridobivanje energije iz biomase s programom Simulacija trajnostne proizvodnje energije. Vlada bo zaprla nizozemsko jedrsko elektrarno do leta 2024 in biomasa bo gotovo zagotovila nov vir proizvodnje.
 
Zdravstveni sektor: Po navedbah nizozemskega ministrstva za zdravje in okolje se bodo izdatki za zdravstvo v prihodnjih letih drastično povečali. Večji del te porabe bo namenjen oskrbi starejših, saj število ljudi v tej starostni skupini hitro raste. 

 
Gospodarstvo

Nizozemska je šesta največja gospodarska sila v evro območju in peta največja izvoznica blaga. V Evropski uniji, igra pomembno vlogo kot evropsko prometno vozlišče, ki ima vedno večji trgovinski presežek, stabilne odnose med delodajalci in delojemalci ter nizko stopnjo brezposelnosti. Država ima zelo odprto gospodarstvo. V zadnjih nekaj letih je gospodarsko okrevanje v Evropi omogočilo, da je nizozemsko gospodarstvo raslo dinamično. Rast je v letu 2019 dosegla 1,8 %, a bo po napovedih v letu 2020 zaradi pandemije korona virusa upadla za -7 %. Nizozemska ima zelo visok dohodek na prebivalca, ki je relativno enakomerno razporejen.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 2 % BDP in zaposluje 2,2 % aktivnega prebivalstva. Sektor ima visoke donose, kar je deloma posledica intenzivnega kmetovanja obdelovalnih površin. Skoraj 60 % kmetijske proizvodnje se izvozi neposredno ali prek živilske industrije. Nizozemska je drugi največji izvoznik kmetijskih proizvodov na svetu, takoj za ZDA. Glavni izvoženi pridelki so žita, krompir in vrtnarski proizvodi. Nizozemska je tudi največji izvoznik cvetja na svetu.

Storitveni sektor ustvari 77 % nacionalnih prihodkov in zaposluje 81,6 % delovne sile. Najpomembnejši segmenti storitvenega sektorja so transport, distribucija, logistika, bančništvo, zavarovalništvo, vodna tehnika in nove tehnologije. Država je tudi vodilni ponudnik storitev v pomorskem prometu v Evropi, kar ni presenetljivo, saj je njeno gospodarstvo v veliki meri odvisno od izvoza.

Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 21 % nizozemskega BDP in zaposluje 16,1 % delovne sile. Glavne industrijske panoge so predelava hrane, petrokemična industrija, metalurgija in proizvodnja transportne opreme. Nizozemska je tudi eden največjih proizvajalcev in distributerjev nafte in zemeljskega plina.

V letu 2019 je industrijska proizvodnja upadla za -1,2 %. Za leto 2020 je napovedan upad v višini -7,5 %, nato pa v letih 2021 in 2022 ponovna rast v višini 2,9 % in 2,3 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na nizozemskem trgu:

 

Farmacevtska industrija

Analiza zajema samo etična zdravila in ne vključuje zdravstvenega varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali. Tržne vrednosti so izračunane po cenah EXW (franko tovarna).

Nizozemska farmacevtska industrija je v obdobju 2014-2018 upadala po -4,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegla vrednost 4,3 mlrd EUR. Za primerjavo, nemška farmacevtska industrija je v zadnjih petih letih rasla po 4,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegla vrednost 66,1 mlrd EUR, medtem ko je belgijska farmacevtska industrija v tem obdobju upadala po -3,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegla vrednost 6 mlrd EUR.

Zdravstveno varstvo na Nizozemskem krije osnovno zdravstveno zavarovanje, ki ga morajo zakonito imeti vsi, ki živijo ali delajo na Nizozemskem. Vsebina tega zavarovanja je za vse enaka, financira pa se iz fiksnih premij zdravstvenega zavarovanja odraslega prebivalstva. Dostop do trga za farmacevtske družbe določa sistem povračila zdravil (Geneesmiddlelenvergoedingssystem - GVS). Nizozemski minister za zdravje dvakrat na leto določi najvišje cene zdravil. Povprečen Nizozemec na leto potroši približno 75 EUR za zdravila, od tega GVS prispeva 3 EUR.


Cene zdravil na Nizozemskem so padle po devalvaciji britanskega funta, ki ga je povzročil Referendum o Brexitu v letu 2016. To je zato, ker so cene zdravil v Združenem kraljestvu dejavnik pri določanju najvišje cene zdravil na Nizozemskem. Pred referendumom so se cene zdravil na Nizozemskem zaradi predčasne devalvacije funta znižale za več kot 4 %. Kljub temu pa je bil nizozemski zdravstveni sistem tudi brez padca cen zdravil eden najučinkovitejših v Evropi. Približno tri četrtine receptov na Nizozemskem je napisanih za generična zdravila. Ta segment predstavlja 17 % vseh stroškov zdravil. Nizozemska namerava uvesti reformo zdravstvenega sistema, da bi lahko uravnotežila naraščajoče stroške zdravstva, hkrati pa spodbudilai inovacije. Že peto leto zapored se nizozemski zdravstveni sistem uvršča med najuspešnejše v Evropi in ima tudi veliko verodostojnost, ko gre za vodilno evropsko zdravstveno politiko.

 

Analitiki napovedujejo, da bo nizozemska farmacevtska industrija v obdobju 2019-2023 upadala po povprečni -4,3 % stopnji in v letu 2023 dosegla vrednost 3,3 mlrd EUR. Nemška farmacevtska industrija naj bi v prihodnjih petih letih rasla po 4,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegla vrednost 79,8 mlrd EUR, medtem ko naj bi belgijska farmacevtska industrija v napovedanem obdobju upadala po -2 % povprečni letni stopnji ter v letu 2023 dosegla vrednost 5,2 mlrd EUR.

 

Glavni konkurenti na trgu so:

  • AstraZeneca 
  • GlaxoSmithKline Plc
  • Novartis AG
  • Pfizer Inc.
 
 
Nizozemska farmacevtska industrija je v letu 2018 upadla za 3,9 % in dosegla vrednost 4,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2014–2018 je znašala -4,1 %.
 

Rast vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 4.586  
2015 5.135 -5,2 %
2016 4.954 -3,6 %
2017 4.690 -3,8 %
2018 4.322 -3,9 %


Analitiki napovedujejo, da bo nizozemska farmacevtska industrija v letu 2023 dosegla vrednost 3,3 mlrd EUR, kar je 19,6 % manj kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2019–2023 znaša -4,3 %.

 

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 4.336 -4,1 %
2020 3.983 -4,3 %
2021 3.719 -4,4 %
2022 3.467 -4,3 %
2023 3.306 -4,5 %Novartis AG je največji konkurent v farmacevtski industriji na Nizozemskem in je imel v letu 2018 7,9 % tržni delež.

Tržni deleži glede na vrednost za leto 2018 (v odstotkih)

Novartis AG  7,9 %
Pfizer 4,7 %
Astra Zeneca 2,8 %
Glaxo Smithkline 2,8 %
Ostali 81,8 %
  

 

Največja proizvodna podjetja v farmacevtski industriji na Nizozemskem (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Merck Sharp & Dohme International Services B.V. 11.010,13
Intervet International B.V. 1.798,80
Patheon NV 1.696,38
Astellas Pharma Europe B.V. 454,27
Aspen Oss B.V. 366,51
N.V. Organon 314,35
Pharmachemie B.V. 293,56
 

Največja podjetja na področju veleprodaje v farmacevtski industriji na Nizozemskem (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Genzyme Europe B.V. 2.698,48
A&D Pharma Holdings N.V. 944,14
Mundipharma Dc B.V. 917,77
Stichting International Dispensary Association 675,38
Babyliss Coöperatief U.A. 647,59
Vivisol Nederland B.V. 361,99
Eurocept B.V. 346,56


Največja podjetja na področju maloprodaje v farmacevtski industriji na Nizozemskem (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Shop Apotheke Europe NV 562,57
Docmorris N.V. 397,23
Apotheek Albers B.V. 303,94
Apotheek De Langstraat B.V. 257,80
Apotheek Mierlo B.V. 229,25
Apotheek Galilea-Zuid B.V. 200,99
Dirx Drogisterijen B.V. 193,18


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, oktober 2019.

 

Energetika - proizvodnja električne energije in obnovljivi viri energije

 

Proizvodnja električne energije na Nizozemskem se je v obdobju 2014 - 2018 povečevala po 2,9 % povprečni letni stopnji, predvsem zaradi novih elektrarn na premog, biomaso, ter vetrnih in sončnih elektrarn v zadnjih dveh letih. V letu 2018 so na Nizozemskem proizvedli 117 TWh električne energije. Država v zadnjih letih nadomešča premog s plinom. Delež premoga se je zmanjšal z 39 % v letu 2015 na 24 % v letu 2018, medtem ko se je delež plina povečal z 42 % v letu 2015 na 55 % v letu 2018.

V skladu z evropsko direktivo o obnovljivih virih energije je nacionalni cilj povečati delež obnovljivih virov energije v končni porabi na 14 % do leta 2020 in 16 % do leta 2023. V letu 2018 so obnovljivi viri energije predstavljali le 7,4 % celotne nizozemske porabe energije, kar je 6,6 % več kot leto prej. Več kot polovico tega povečanja je bilo posledica večje uporabe biomase, predvsem v obliki bio dizla in bioplina.

V letu 2018 se je poraba sončne energije povečala za 40 % na 13 PJ. Inštalirana zmogljivost sončnih panelov, ki se uporabljajo za pridobivanje sončne energije, se je rekordno povečala za več kot 1.500 MW na skupno 4.400 MW. Proizvodnja vetrne energije se je povečala za 4 % na 36 PJ. Nameščena zmogljivost vetrnih turbin se je do konca leta 2018 povečala na 4,400 MW, saj so v letu 2018 dodatno namestili 66 kopenskih vetrnih turbin s skupno močjo 210 MW. Zmogljivost vetrnih elektrarn na morju se v letu 2018 ni spremenila in je znašala približno 1000 MW.
Z 61% deležem je biomasa največji vir obnovljive energije na Nizozemskem. Poraba se je v letu 2018 povečala za 13 % na 96 PJ.
 


Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije na Nizozemskem (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Varo Energy Netherlands B.V. 4.139,92
Liander NV 1.799,96
Gazprom Marketing & Trading Retail Limited 1.573,40
Enexis Holding N.V. 1.503,34
Energiedirect B.V. 985,63
ENGIE Nederland Retail BV 876,85
Eneco Zuid Nederland B.V. 640,59

 

Največja podjetja na področju obnovljivih virov energije na Nizozemskem (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Emergya Wind Technologies Holdings NV 107,92
NoordZeeWind CV 58,78
Emergya Wind Technologies B.V. 35,32
Eneco Solar, Bio & Hydro BV 33,78
Bioenergy Systems N.V. 5,28
Essent New Energy BV 1,93
Ampyx Power BV 1,03Vir: Factiva, oktober 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje