Nizozemska

Gospodarske panoge Nizozemske


Preučite predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje


Gospodarstvo ter možnost vstopa na nizozemski trg

Vpogled v trg

Nizozemska je 6. največje gospodarstvo v EU.

Država je zelo odvisna od storitev in mednarodne trgovine, ki v zadnjih letih znašata približno 78 %, oziroma 160 % BDP.

Nizozemska je geografsko majhna in gosto poseljena država, ki se nahaja na strateški komercialni lokaciji. Država je ključno središče v globalnem poslovnem omrežju in ima napredno infrastrukturo, usmerjeno v prevoz blaga, ljudi in podatkov.

Njene glavne distribucijske točke vključujejo Rotterdam, največje evropsko pristanišče, in amsterdamsko letališče Schiphol, 4. največje letališče v Evropi za tovor.

Država je izkoristila svojo lokacijo in napredno gospodarstvo ter postala ena izmed najbolj trgovinskih držav na svetu. Glavno nizozemsko pristanišče Rotterdam služi tudi kot središče ponovnega izvoza za širši trg EU.

Država ima zelo odprto gospodarstvo in visok dohodek na prebivalca, ki je relativno enakomerno razporejen.
 
V letu 2023 je nizozemsko gospodarstvo zraslo za 0,1 %. Rast naj bi se po napovedih EIU v letu 2024 pospešila na 1 %, v letu 2025 pa na 1,9 %.

Nizozemska je bila v letu 2023 10. največja trgovinska partnerica Slovenije, ter njen 15. največji izvozni trg.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 20 % nizozemskega BDP in zaposluje okoli 17 % delovne sile. 

Glavne industrijske panoge so predelava hrane, petrokemična industrija, metalurgija in proizvodnja transportne opreme. Nizozemska je tudi ena največjih proizvajalk nafte in zemeljskega plina.

V letu 2023 je industrijska proizvodnja upadla za -2,5 %. Po napovedih EIU naj bi industrijska proizvodnja ponovno dosegla rast šele v letu 2025 in sicer v višini 2,2 %, nato pa naj bi se v letu 2026 povečala za 1,7 %.

 

Tržni izzivi

 • Stalne izzive predstavljajo vojna v Ukrajini ter posledične sankcije proti Rusiji, napeti odnosi med EU in Kitajsko ter motnje v dobavi.
 • Na nizozemskem trgu je stalno pomanjkanje kvalificirane delovne sile, zlasti v sektorju digitalnih storitev.
 • Majhnost trga do neke mere omejuje tržne priložnosti. 
 

Priložnosti na trgu

Nizozemsko gospodarstvo, kot središče inovacij, trgovine in trajnosti, ponuja številne priložnosti za podjetnike in vlagatelje.

Nizozemska ima zelo konkurenčno poslovno okolje. Njene prednosti so visokokakovostna infrastruktura in odprtost za trgovino, naložbe in podjetja.

Nizozemska ima visok BDP na prebivalca, ki je v letu 2023 znašal 56.630 EUR.

EIU ocenjuje, da bo Nizozemska do leta 2027 še naprej ponujala tržne priložnosti, ki so običajne za razvita evropska gospodarstva. V bližnji prihodnosti bodo še vedno visoka inflacija in nižje ravni razpoložljivega dohodka predstavljale nekaj izzivov, vendar je malo verjetno, da bi višji življenjski stroški povzročili temeljito prestrukturiranje nizozemskega potrošniškega trga.
 • Trg je zrel, s preferencami k izdelkom za prosti čas in dobro počutje, saj se prebivalstvo vztrajno stara.
 • Naraščajoče spletno delo in zagotavljanje storitev na daljavo, spodbujajo močnejšo integracijo tehnologije v številne storitve.
 • Nizozemska namerava veliko investirati v zeleno energijo, digitalizacijo in v inovacije.
 • Na Nizozemskem obstajajo tudi priložnosti za prodajo široke palete izdelkov in storitev nizozemski vladi.


Vstop na trg 

 • Ključ do uspešnega vstopa na nizozemski trg je tesno sodelovanje z lokalnim partnerjem. 
 • Izkušen zastopnik lahko svetuje pri prilagajanju izdelka lokalnim tehničnim zahtevam, željam potrošnikov, logistiki in marketingu. 
 • Lokalno zastopstvo je bistvenega pomena za prodajo v javnem in zasebnem sektorju.


Gospodarske panoge Nizozemske – Obnovljivi viri energije 


Ambiciozni načrti za energetski prehod 

Nizozemska ima ambiciozne načrte za prehod na obnovljive vire energije in znatno zmanjšanje emisij ogljika.

Nizozemska je bila ena prvih držav EU, ki je objavila načrte za popolno izločitev zemeljskega plina iz svoje energetske mešanice, kar je postalo še bolj pomembno po ruski invaziji na Ukrajino.

Vlada se je zavezala k -55 % zmanjšanju emisij ogljika do leta 2030 v primerjavi z letom 1990. Aprila 2023 je objavila načrte, da bo za izpolnitev tega cilja namenila 29 mlrd EUR. To bo vključevalo višji davek na ogljik za industrijska podjetja, ter večje subvencije za rabljene električne avtomobile, izolacijo stavb, ter sončno energijo za domove.

 

Podatki za leto 2023

Leta 2023 je bilo na Nizozemskem 48 % električne energije proizvedene iz obnovljivih virov, kot so sonce, veter in voda.

Proizvodnja iz obnovljivih virov se je leta 2023 v primerjavi z letom prej povečala za 21 %, medtem ko je delež električne energije, proizvedene iz fosilnih goriv, upadel za -12 %.

V letu 2023 so na Nizozemskem skupaj proizvedli 120 mlrd kWh električne energije, kar je 1 % več kot leto prej. Količina proizvedena iz fosilnih goriv je znašala 58 mlrd kWh, kar je -12 % manj kot leto prej. Manj električne energije je bilo proizvedene iz premoga (-38 %) in zemeljskega plina (-4 %). To je bilo deloma posledica večje razpoložljivosti cenejše vetrne in sončne energije.

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov se je leta 2023 povečala na 57 mlrd kWh.

Količina proizvedene električne energije iz vetrne energije se je v primerjavi z letom prej povečala za 35 % in dosegla 29 mlrd kWh. To je bilo deloma posledica povečanja nameščene zmogljivosti vetrnih turbin, tako na kopnem kot na morju. Skupna zmogljivost vetrnih turbin je leta 2023 dosegla 11 GW.

V letu 2023 je bilo iz sončne energije proizvedenih skupno 21 mlrd kWh električne energije, kar je 24 % povečanje glede na leto prej. Eden glavnih vzrokov je bilo povečanje zmogljivosti sončnih kolektorjev (+4,3 GW).

Nadaljnjih 7 mlrd kWh energije je bilo lani proizvedenih iz biomase, kar je -1,7 mlrd manj kot leto prej.


Konkurenti na trgu


Vodilni konkurenti na trgu

 • Eneco Holding NV je vodilni konkurent na nizozemskem trgu proizvodnje vetrne energije na kopnem in na morju. 
 • Vattenfall AB je švedsko energetsko podjetje, ki deluje po vsej severni Evropi. Njegovi glavni trgi so Švedska, Nemčija, Nizozemska, Danska in Združeno kraljestvo. Podjetje je eden največjih evropskih proizvajalcev električne energije brez fosilnih goriv. Je tudi eden največjih proizvajalcev vetrne energije na kopnem na Danskem in Nizozemskem ter upravlja 4 vetrne elektrarne s skupno instalirano močjo 1.283 MW. Podjetje je lani podpisalo velike posle za sončne in vetrne elektrarne na morju na Nizozemskem. 
 • RWE AG je energetsko komunalno podjetje. Podjetje je prisotno v celotni energetski vrednostni verigi, od proizvodnje lignita in proizvodnje električne energije do trgovanja z energijo, upravljanja distribucijskih omrežij ter dobave električne energije, plina in energetskih rešitev. RWE je eno vodilnih podjetij za proizvodnjo električne energije v Evropi z instalirano močjo 36.104 GW. Ima 25-odstotni delež na nemških trgih konvencionalne proizvodnje električne energije. Podjetje je tudi eden največjih mednarodnih dobaviteljev talnih nizov sončnih kolektorjev in baterijskih skladišč. 
 • Ørsted je dansko večnacionalno energetsko podjetje in vodilni globalni operater vetrnih elektrarn na morju s 25 % svetovnim tržnim deležem. Podjetje razvija, gradi in upravlja več vetrnih elektrarn na morju po Evropi in postopoma širi svojo globalno prisotnost. 
 

Ostale perspektivne panoge na trgu 
 

Tehnologija in inovacije

Nizozemska postaja evropska tehnološka velesila, mesta, kot so Amsterdam, Eindhoven in Rotterdam, pa postajajo žarišča inovacij.

Naložbe nizozemske vlade v raziskave in razvoj, skupaj z visoko izobraženo delovno silo, so utrle pot tehnološkemu napredku.
Tehnološka industrija zajema vse od umetne inteligence in podatkovne znanosti, do kibernetske varnosti in zelenih tehnoloških rešitev.

Nizozemska vlada podpira sektor IKT s svojo strategijo digitalizacije in digitalno agendo, ki spodbuja izobraževanje, znanje in inovacije, hitro in odprto infrastrukturo, varnost in zaupanje, prostor za podjetja, ter digitalizacijo industrije, zdravstva, energije in mobilnosti.

Veliko je povpraševanja po programski opremi za delo na daljavo, programski opremi za telekonference, mobilni programski opremi, programski opremi v oblaku in programski opremi za mreženje.

Drugi segmenti IKT sektorja, ki ponujajo priložnosti, so še virtualna resničnost, umetna inteligenca, programska oprema za upravljanje shranjevanja, upravljanje odnosov s strankami (CRM) ter programska oprema za igre na srečo.


E-trgovina

Ena najbolj donosnih poslovnih priložnosti na Nizozemskem je spletna trgovina. Nizozemci zelo radi nakupujejo preko spleta, ter imajo 97 % stopnjo dostopa do interneta.

Perspektivni segmenti za spletno prodajo na Nizozemskem so ekološki živilski proizvodi, craft piva in izdelki trajnostne mode.


FinTech

Nizozemska se ponaša s stabilnim in prefinjenim finančnim sektorjem, Amsterdam pa je pomembno evropsko finančno središče.

FinTech podjetja so na Nizozemskem uspešna, saj izkoriščajo močno finančno infrastrukturo države in tehnološko podkovano prebivalstvo.

Podporne politike in regulativni okvir nizozemske vlade so spodbudili inovacije na področju finančne tehnologije.
 

AgriTech

Kmetijstvo je imelo vedno pomembno vlogo v nizozemskem gospodarstvu. V zadnjih letih je priča premiku k trajnostnemu in visokotehnološkemu kmetijstvu. Nizozemska je znana po strokovnem znanju in izkušnjah na področju vrtnarstva v rastlinjakih in natančnega kmetovanja.

Poudarek tega sektorja je na trajnosti, kar se ujema s svetovnimi trendi in ustvarja številne poslovne priložnosti.

Tržne niše so ekološko kmetovanje, vertikalno kmetovanje ali precizno kmetijstvo z uporabo napredne tehnologije.
Nizozemska vlada podpira agritech zagonska podjetja.Viri:

 • Factiva
 • EIU
 • Statistics Netherlands
 • Statistični urad RS 
 • The International Trade Centre (ITC)  

 
Posodobljeno: maj 2024

 

Poglejte si tudi: