Nizozemska

Gospodarske panoge Nizozemske

Priložnosti na trgu


Perspektivni sektorji na nizozemskem trgu so:

Kibernetska varnost: Številne organizacije na Nizozemskem še vedno nimajo zadostne stopnje kibernetske odpornosti za zaščito pred kibernetskimi napadi. Stopnja ogroženosti se še naprej povečuje zaradi geopolitičnega razvoja in povečane digitalizacije. Haaška regija se je v zadnjem desetletju uveljavila kot središče kibernetske varnosti. Poraba nizozemskih družb za kibernetsko varnost se je v letu 2020 povečala za 40 %, prav tako pa tudi vlada za kibernetsko varnost namenja vse več sredstev.

Programska oprema: Nizozemski trg programske opreme v zadnjih nekaj letih beleži stalno rast. To rast je spodbudila večja uporaba računalništva v oblaku in digitalizacija poslovnih modelov. V zadnjih letih je tudi nizozemska vlada močno spodbudila digitalizacijo javnih storitev. Vladni in finančni sektor sta že tradicionalno glavna končna uporabnika programske opreme. Pomembna uporabnika sta tudi komercialni sektor z naraščajočo potrebo po racionalizaciji poslovnih procesov in segment MSP, ki se uveljavlja kot privlačen nov trg za ponudnike IKT. Največje priložnosti so na naslednjih področjih: standardne programske aplikacije, mobilna programska oprema, programska oprema v oblaku, omrežna programska oprema in izdelki za varnost omrežij, virtualna resničnost (VR), umetna inteligenca, programska oprema za upravljanje pomnilnika ter CRM in ERP sistemi. Povpraševanje po aplikacijah za pametne telefone, televizijo in tablične računalnike še naprej narašča, tako v javnem kot zasebnem sektorju, pa tudi med zasebnimi uporabniki.

Obnovljivi viri energije: Nizozemska vlada se je zavezala k 49 % zmanjšanju emisij ogljika do leta 2030, kar bi preseglo sedanji cilj EU. Ta cilj bo dosežen predvsem z gradnjo novih vetrnih elektrarn na morju. Drugi pomembni vidiki nizozemske vladne politike vključujejo zaprtje edine nizozemske jedrske elektrarne do leta 2024 in spodbujanje večje uporabe tehnologij zajemanja in shranjevanja ogljika v tovarnah, elektrarnah in sežigalnicah odpadkov.


Gospodarstvo

Nizozemska je 6. največja gospodarska sila v evro območju in 5. največja izvoznica blaga. V Evropski uniji, igra pomembno vlogo kot evropsko prometno vozlišče, ki ima vedno večji trgovinski presežek, stabilne odnose med delodajalci in delojemalci ter nizko stopnjo brezposelnosti. Država ima zelo odprto gospodarstvo. V zadnjih nekaj letih je gospodarsko okrevanje v Evropi omogočilo, da je nizozemsko gospodarstvo raslo dinamično. Nizozemska ima zelo visok dohodek na prebivalca, ki je relativno enakomerno razporejen.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 2 % BDP in zaposluje 2 % aktivnega prebivalstva. Sektor ima visoke donose, kar je deloma posledica intenzivnega kmetovanja obdelovalnih površin. Skoraj 60 % kmetijske proizvodnje se izvozi neposredno ali prek živilske industrije. Nizozemska je 2. največja izvoznica kmetijskih proizvodov na svetu, takoj za ZDA. Glavni izvoženi pridelki so žita, krompir in vrtnarski proizvodi. Nizozemska je tudi največja izvoznica cvetja na svetu.


Storitveni sektor ustvari 78 % nacionalnih prihodkov in zaposluje 82 % delovne sile. Najpomembnejši segmenti storitvenega sektorja so transport, distribucija, logistika, bančništvo, zavarovalništvo, vodna tehnika in nove tehnologije. Država je tudi vodilna ponudnica storitev v pomorskem prometu v Evropi, kar ni presenetljivo, saj je njeno gospodarstvo v veliki meri odvisno od izvoza.


Vir: EIU; Factiva, april 2021.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 20 % nizozemskega BDP in zaposluje 16 % delovne sile. Glavne industrijske panoge so predelava hrane, petrokemična industrija, metalurgija in proizvodnja transportne opreme. Nizozemska je tudi ena največjih proizvajalk nafte in zemeljskega plina.

V letu 2020 je industrijska proizvodnja upadla za -4 %. Za leto 2021 je napovedana rast v višini 2,9 %, nato pa v letih 2022 in 2022 rast v višini 2,3 % in 1,8 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na nizozemskem trgu:

 

Farmacevtska industrija

Analiza zajema samo etična zdravila in ne vključuje zdravstvenega varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali. Tržne vrednosti so izračunane po cenah EXW (franko tovarna).

Nizozemski farmacevtski trg zdravil se je v zadnjih petih letih zmanjševal za približno -3 % na leto. V letu 2020 naj bi se trg po napovedih zmanjšal za 6,2 %, upad trga pa se bo nadaljeval vse do konca napovedanega obdobja, do leta 2024.

Stroške za zdravstvo na Nizozemskem krije osnovno zdravstveno zavarovanje, ki ga morajo zakonsko imeti vsi, ki živijo ali delajo na Nizozemskem. Vsebina tega zavarovanja je za vse enaka, financira pa se iz fiksnih premij zdravstvenega zavarovanja odraslega prebivalstva. Dostop do trga za farmacevtske družbe določa sistem povračila zdravil (Geneesmiddlelenvergoedingssystem, GVS). Nizozemski minister za zdravje in šport dvakrat na leto določi najvišje cene zdravil. Strošek za zdravila na osebo na Nizozemskem znaša približno 275 EUR na leto, od tega GVS prispeva 3 EUR.

Nizozemski farmacevtski trg je v obdobju 2015-201 upadal po -3,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 4,2 mlrd EUR. Za primerjavo, nemški farmacevtski trg je v zadnjih petih letih rasel po 0,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 35,9 mlrd EUR, medtem ko je belgijski farmacevtski trg v tem obdobju rasel po 1,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 6,4 mlrd EUR.

Cene zdravil na Nizozemskem so padle po padcu britanskega funta, ki ga je povzročil britanski Referendum o Brexitu v letu 2016. Cene zdravil v Združenem kraljestvu so namreč dejavnik pri določanju najvišje cene. Pred referendumom so se cene zdravil na Nizozemskem zaradi predčasne devalvacije funta znižale za več kot -4 %. Približno tri četrtine receptov na Nizozemskem je namenjenih generičnim zdravilom. Tri najbolj pogosto prodajana zdravila so diklofenak (proti bolečinam in vnetjem), amoksicilin (proti bakterijskim okužbam) in omeprazol (za težave z želodčno kislino). Tako kot druge države EU, je tudi nizozemski zdravstveni sistem uvedel zdravstveno reformo, da bi lahko uravnotežil naraščajoče stroške zdravstvenega varstva, hkrati pa spodbudil inovacije.

Analitiki napovedujejo, da bo nizozemski farmacevtski trg v obdobju 2020-2024 upadal po -4,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 3,1 mlrd EUR. Nemški farmacevtski trg naj bi v prihodnjih petih letih upadal po -0,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 32,7 mlrd EUR, medtem ko naj bi belgijski farmacevtski trg v napovedanem obdobju rasel po 2,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 6,6 mlrd EUR. Težko je napovedati, kako bo trg deloval v naslednjih letih zaradi razširjenega izbruha COVID-19, vendar naj bi vpliv pandemije vsekakor negativno vplival tudi na nizozemski farmacevtski trg. Trg že vrsto let upada, splošna gospodarska stagnacija zaradi pandemije pa bo razmere na trgu še poslabšala. 
 

Glavni konkurenti na trgu so:

  • AstraZeneca 
  • GlaxoSmithKline Plc
  • Novartis AG
  • Pfizer Inc.

Nizozemska farmacevtska industrija je v letu 2019 upadla za -3 % in dosegla vrednost 4,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2015–2019 je znašala -3,6 %.
 

Rast vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 4.954  
2016 4.774 -3,6 %
2017 4.513 -3,8 %
2018 4.152 -3,9 %
2019 4.196 -3,0 %


Analitiki napovedujejo, da bo nizozemska farmacevtska industrija v letu 2024 dosegla vrednost 3,1 mlrd EUR, kar je 19,1 % manj kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2020–2024 znaša -4,4 %.
 

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 3.963 -6,2 %
2021 3.783 -6,0 %
2022 3.421 -5,0 %
2023 3.193 -2,7 %
2024 3.140 -1,8 %


Novartis AG je največji konkurent v farmacevtski industriji na Nizozemskem in je imel v letu 2019 7,9 % tržni delež.

Tržni deleži glede na vrednost za leto 2019 (v odstotkih)

Novartis AG  7,9 %
Pfizer 4,7 %
Astra Zeneca 2,8 %
Glaxo Smithkline 2,8 %
Ostali 81,8 %
  

Nizozemska predstavlja 1,9 % evropskega farmacevtskega trga glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2019 (v odstotkih) 

Nemčija 16,4 %
Francija 13,3 %
Belgija 2,9 %
Nizozemska 1,9 %
Ostala Evropa 65,5 %


Največja proizvodna podjetja v farmacevtski industriji na Nizozemskem (2019) 

Podjetje Prihodki v mio EUR
Merck Sharp & Dohme International Services B.V. 12.027,68
Astellas B.V. 4.329,57
Intervet International B.V. 1.668,97
Patheon NV 1.573,95
Sanofi Foreign Participations B.V. 737,26
Brocacef B.V. 336,18
Norgine B.V. 322,52


Največja podjetja na področju veleprodaje v farmacevtski industriji na Nizozemskem (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
A&D Pharma Holdings N.V. 876,00
Pfizer Export B.V. 859,28
Mundipharma Dc B.V. 687,92
Babyliss Coöperatief U.A. 527,75
Stichting International Dispensary Association 388,40
Alliance Healthcare Management Services (Nederland) B.V. 336,18
Eurocept B.V. 321,55


Največja podjetja na področju maloprodaje v farmacevtski industriji na Nizozemskem (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Shop Apotheke Europe NV 662,83
Docmorris N.V. 390,84
Dirx Drogisterijen B.V. 179,23
Radboud Apotheek B.V. 141,87
Europa Apotheek Venlo B.V. 128,25
Apotheek Voorzorg B.V. 112,10
Medsen Holding B.V. 103,85


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, avgust 2020.

 

Energetika - obnovljivi viri energije

 

V analizi trg obnovljivih virov energije sestoji iz neto proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Razdeljen je na štiri segmente; hidroelektrarne, vetrna energija, sončna in druge energije (biomasa, geotermalna, plimovalna in valovna energija). Obseg trga je izračunan kot neto količina električne energije, proizvedene z obnovljivimi viri v TWh, tržna vrednost pa je izračunana glede na povprečje letnih maloprodajnih cen na kWH, vključno z veljavnimi davki.

Nizozemski trg obnovljivih virov energije je v obdobju 2015-2019 rasel po 16,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 2,9 mlrd EUR. Za primerjavo, nemški trg obnovljivih virov energije je v zadnjih petih letih rasel po 10 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 64,1 mlrd EUR, medtem ko je belgijski trg v tem obdobju rasel po 3,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 3,4 mlrd EUR.

Obseg tržne potrošnje se je med leti 2015- 2019 povečeval po 13 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel skupno 22,4 TWh. Obseg trga naj bi se do konca leta 2024 dvignil na 42,8 TWh, kar predstavlja 13,9 % povprečno letno stopnjo rasti za obdobje 2020 -2024. Rast obsega je bila v zadnjih petih letih zelo močna, kar je pripomoglo k ohranjanju visoke rasti tržne vrednosti. Nizozemski trg je eden najhitreje rastočih trgov obnovljivih virov energije v Evropi.

Segment vetrne energije je imel največji obseg na nizozemskem trgu obnovljivih virov energije, saj je v letu 2019 dosegel 11,5 TWh, kar predstavlja 51,3 % celotnega obsega trga. Segment sončne energije je v letu 2019 dosegel obseg 5,2 TWh ali 23,2 % celotnega trga.

Analitiki napovedujejo, da bo nizozemski trg obnovljivih virov energije v obdobju 2020-2024 rasel po 13,7 % povprečni letni stopnji in v letu 024 dosegel vrednost 5,1 mlrd EUR. Nemški trg naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 4,3 % povprečni letni stopnji in v letu 204 dosegel vrednost 72,9 mlrd EUR, medtem ko naj bi belgijski trg v napovedanem obdobju rasel po 4,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 4 mlrd EUR. Leta 2020 naj bi posledice COVID-19 in pričakovana svetovna recesija povzročile upočasnitev trga, vendar bo rast v napovedanem obdobju še naprej močna.
 

Glavni konkurenti na trgu so:

  • Eneco Holding NV
  • RWE Power AG
  • Vattenfall AB.


Nizozemski trg obnovljivih virov energije je v letu 2019 zrasel za 18,4 % in dosegel obseg 22,4 TWh. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2015–2019 je znašala 13 %.
 

Rast obsega trga po letih (v TWh)

Leto TWh Povprečna letna
stopnja rasti
2015 13,7  
2016 14,7 7,6 %
2017 17,4 18,3 %
2018 18,9 8,3 %
2019 22,4 18,4 %


Nizozemski trg obnovljivih virov energije je v letu 2019 zrasel za 25,1 % in dosegel vrednost 2,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2015–2019 je znašala 16,6 %.
 

Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 1.621  
2016 1.801 13,2 %
2017 2.123 20,1 %
2018 2.203 8,6 %
2019 2.946 25,1 %


Analitiki napovedujejo, da bo nizozemski trg obnovljivih virov energije v letu 2024 dosegel obseg 42,8 TWh, kar je 91,5 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2020–2024 znaša 13,9 %. Vrednostno naj bi trg v letu 2024 dosegel 5,1 mlrd EUR, kar je 87,9 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020-2024 znaša 13,7 %
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 3.243 8,7 %
2021 3.783 17,6 %
2022 4.122 11,9 %
2023 4.537 14,7 %
2024 5.123 15,7 %


Segment vetrne energije je največji in je v letu 2019 ustvaril  51,3 % celotnega obsega trga.
 

Tržni deleži po segmentih glede na obseg za leto 2019 (v odstotkih)

Vetrna energija 51,3 %
Ostala energija 25,2 %
Sončna energija 23,2 %
Hidro energija 0,3 %


Nizozemska predstavlja 1,2 % evropskega trga obnovljivih virov energije glede na obseg.
 

Tržna segmentacija v regiji glede na obseg za leto 2019 (v odstotkih)

Nemčija 26,6 %
Francija 8,0 %
Belgija 1,4 %
Nizozemska 1,2 %
Ostala Evropa 62,8 %

 

Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije na Nizozemskem (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Varo Energy Netherlands B.V. 1.634,40
Gazprom Marketing & Trading Retail Limited 1.459,84
Enexis Holding N.V. 1.185,68
Energiedirect B.V. 914,49
ENGIE Nederland Retail BV 813,56
Eneco Zuid Nederland B.V. 594,36
Greenchoice B.V. 417,97Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.
 

Vir: Factiva, avgust 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje