Nizozemska

Predstavitev gospodarstva Nizozemske

Predstavitev države

Uradni naziv Koninkrijk der Nederlanden / Kraljevina Nizozemska
Mednarodna oznaka NL/NLD 
Glavno mesto Amsterdam
Velikost (km2) 41.526
Prebivalci (mio)17 17,4
Uradni jezik Nizozemski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (20,1 %), protestanti (14,8 %), muslimani (5 %)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas
Klicna številka + 31


Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Amsterdam 862.965
Rotterdam 644.618
Haag 537.833
Utrecht 352.866
Eindhoven 231.642

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1920 in spremenjeni l. 1929

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Staten Generaal); Prvi senat (Eerste Kamer, Senat) šteje 75 članov, ki jih izvolijo deželni sveti (regionalni parlamenti). Drugi senat šteje 150 članov, ki so neposredno izvoljeni za štiriletni mandat. Prvi senat lahko samo sprejema ali zavrača zakonodajo.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile 17. marca 2021, naslednje redne volitve bodo marca 2025. Zadnje pokrajinske volitve so bile 18. marca 2015.

Vodstvo države:

Kralj Willem-Alexander, ki je prevzel prestol 30. aprila 2013. Vloga monarha ni zgolj ceremonialna. Monarh je sopodpisnik novih aktov parlamenta; prispeva k oblikovanju nove vlade in vodi Državni svet (svetovalni organ za zakonodajo in upravno sodišče).

Izvršilna oblast:

Ljudska stranka za svobodo in demokracijo (VVD) premierja Marka Rutteja je na zadnjih volitvah marca 2021 dobila 35 od 150 sedežev v parlamentu. Rutte je na položaju od oktobra 2010, zdaj pa bo začel že 4. mandat na položaju predsednika vlade. Njegova vlada je 15.1.2021, dva meseca pred parlamentarnimi volitvami, odstopila zaradi afere z otroškimi dodatki.

Predsednik vlade: Mark Rutte 

 

Nizozemska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, februar 2022.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 17,5 17,5 17,4 17,3 17,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 518 515
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 955,7 901,2 883,8 800,9 812,8
 BDP per capita (v EUR): 54.527 51.601 50.793 46.204 47.085
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.074,8 1.023,8 947,2 908,4 914,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 61.326 58.625 54.441 52.406 52.993
 Rast BDP (v %): 2,4 3,7 4,8 -3,8 1,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,5 3,7 4,2 4,9 4,4
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,3 5,7 2,8 1,1 2,7
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -577,1 -559,3 -519,1 -399,8 -430,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 666,2 648,6 597,8 464,9 490,1
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,0 4,7 7,0 -4,8 1,9
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,3 4,7 5,4 -5,5 3,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 43,6 -31,3 -47,3 -131,0 -151,2
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 127,4+ 769,3 623,4 585,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 239,2+ 1.332,1 1.075,6 1.096,2
Stopnja tveganja države (op): / 18 18 18 20
Razred tveganja (op): / A A A AOpombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2022 (posodobljeno maj 2022).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

V Q3 2021 se je minimalna bruto mesečna plača na Nizozemskem povečala na 1.701 EUR.

Povprečna bruto mesečna plača je na Nizozemskem leta 2021 znašala 2.959 EUR.


Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 3,5 4,1 2,7 2,7
Rast javne potrošnje 4,3 2,8 2,0 1,8
Rast investicij 3,4 3,5 3,3 3,0


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2022.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2020 je Nizozemska izvozila za 453,8 mlrd EUR blaga, uvozila pa ga je za 392,5 mlrd EUR. To je privedlo do presežka v blagovni menjavi v višini 61,2 mlrd EUR. Največ so v letu 2020 izvažali stroje, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, farmacevtske izdelke ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Glavni izvozni trg v letu 2020 je bila Nemčija, kamor so izvozili 22 % celotnega izvoza. Sledijo Belgija, Francija, Združeno kraljestvo in ZDA. Uvažali so največ električno in elektronsko opremo, stroje, mineralna goriva, vozila ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Največ so v letu 2020 uvozili iz Nemčije (17,7 % od celotnega uvoza), Kitajske, Belgije, ZDA in iz Združenega kraljestva.

 

Nizozemska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Električna in elektronska oprema 14,3 Stroji, jedrski reaktorji 13,8
Stroji, jedrski reaktorji 12,8 Električna in elektronska oprema 11,2
Mineralna goriva, olja 11,3 Mineralna goriva, olja 9,2
Vozila 5,5 Farmacevtski izdelki 6,2
Optična, tehn. in medic. oprema 5,4 Optična, tehn. in medic. oprema 6,1
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Nemčija 17,7 Nemčija 22,0
Kitajska 10,5 Belgija 10,3
Belgija 9,8 Francija 7,7
ZDA 8,1 Združeno kraljestvo 7,3
Združeno kraljestvo 4,8 ZDA 5,0
Slovenija (63. mesto) 0,1 Slovenija (52. mesto) 0,2


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij
 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Nizozemskem so v letu 2018 znašale 1.418,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 6,9 %. Celotne izhodne TNI Nizozemske so v letu 2018 znašale 2.057,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 6,7 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Nizozemskem 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 119,6 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nemčija in Združeno kraljestvo. Največ investicij je na področju komunikacij in transporta.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 42.578,5
Nemčija 16.918,7
Združeno kraljestvo 11.770,3
Francija 7.330,5
Kanada 5.071,0
Druge države 35.972,4
Skupaj 119.641,5
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Komunikacije 33.585,1
Transport 8.017,6
Progr. opr. in IT storitve 6.260,5
Kemikalije 4.632,1
Hrana in pijače 4.304,7
Drugi sektorji 62.841,4
Skupaj 119.641,5
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
British Telecom (BT) 1.243,8
Lidl 841,1
Saudi Basic Industries (SABIC) 577,9
Deutsche Bank 385,0
United Parcel Services (UPS) 350,4
DHL 315,8
Abbott Laboratories 262,0

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo