Nizozemska

Predstavitev gospodarstva Nizozemske

Predstavitev države

 
Uradni naziv Koninkrijk der Nederlanden / Kraljevina Nizozemska
Mednarodna oznaka NL/NLD 
Glavno mesto Amsterdam
Velikost (km2) 41.526
Prebivalci (mio)17 17,6
Uradni jezik Nizozemski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (20,1 %), protestanti (14,8 %), muslimani (5 %)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas
Klicna številka + 31 

Prebivalstvo Nizozemske


Nizozemska ima 17,6 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Amsterdam 862.965
Rotterdam 644.618
Haag 537.833
Utrecht 352.866
Eindhoven 231.642

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1920 in spremenjeni l. 1929

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Staten Generaal); Prvi senat (Eerste Kamer, Senat) šteje 75 članov, ki jih izvolijo deželni sveti (regionalni parlamenti). Drugi senat šteje 150 članov, ki so neposredno izvoljeni za štiriletni mandat. Prvi senat lahko samo sprejema ali zavrača zakonodajo.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile 17. marca 2021, naslednje redne volitve bodo marca 2025. Zadnje pokrajinske volitve so bile 18. marca 2015.

Vodstvo države:

Kralj Willem-Alexander, ki je prevzel prestol 30. aprila 2013. Vloga monarha ni zgolj ceremonialna. Monarh je sopodpisnik novih aktov parlamenta; prispeva k oblikovanju nove vlade in vodi Državni svet (svetovalni organ za zakonodajo in upravno sodišče).

Izvršilna oblast:

Ljudska stranka za svobodo in demokracijo (VVD) premierja Marka Rutteja je na zadnjih volitvah marca 2021 dobila 35 od 150 sedežev v parlamentu. Rutte je na položaju že od oktobra 2010.

Predsednik vlade: Mark Rutte 

 

Nizozemska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 17,5 17,5 17,4 17,3 17,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 518 515 512
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.014,5 890,3 856,8 797,4 812,7
 BDP per capita (v EUR): 57.889 50.980 49.238 45.998 47.080
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.047,6 1.020,9 940,4 902,6 913,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 59.774 58.456 54.044 52.073 52.934
 Rast BDP (v %): -0,9 2,6 4,9 -3,9 1,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,1 3,7 4,2 4,9 4,4
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 8,4 10,8 2,8 1,1 2,7
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -601,6 -584,8 -485,2 -398,5 -430,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 668,2 639,2 547,8 460,5 490,1
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 0,5 1,0 5,3 -4,3 1,9
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 1,6 1,7 4,0 -4,7 3,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): -21,2 -117,1 -136,0 -208,1 -30,2
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 677,1+ 772,8 623,4 585,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1.413,9+ 1.332,6 1.075,6 1.096,2
Stopnja tveganja države (op): / 22 18 18 20
Razred tveganja (op): / B A A A
Enostavnost poslovanja**: / / / 42 36Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2022.


Delo na Nizozemskem


Državljani EU za delo na Nizozemskem ne potrebujejo posebnih dovoljenj, medtem ko morajo državljani tretjih držav za zakonito delo v tej državi pridobiti tako dovoljenje za delo kot dovoljenje za bivanje.

Med kvalificiranimi delavci imajo največ možnosti za zaposlitev IT strokovnjaki, strokovnjaki tehničnih poklicev in izkušeni tržniki. Dokaj dobre možnosti so tudi v zdravstvu in šolstvu.

Na Nizozemskem je veliko povpraševanje po sezonskih delavcih za fizično delo v kmetijstvu (nabiranje jagod, sadja in zelenjave ali pakiranje rož). To je najbolj priljubljena vrsta zaposlitve na Nizozemskem za tujce iz tretjih držav. Dovoljenje za prebivanje se izda po hitrem postopku in omogoča delo največ 6 mesecev, oziroma 24 tednov.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Po podatkih nizozemskega ministrstva za delo in socialne zadeve, se je v januarju 2023 povprečna bruto mesečna plača povišala na 1.934.40 EUR (iz 1.756.20 EUR v enakem obdobju 2022).

Povprečna mesečna bruto plača je v januarju 2023 znašala 2.855 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 3,5 4,1 2,7 2,7
Rast javne potrošnje 4,3 2,8 2,0 1,8
Rast investicij 3,4 3,5 3,3 3,0


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2022.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Nizozemska je v letu 2021 izvozila za 597,8 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 519,1 mlrd EUR. 
  • Presežek v blagovni menjavi je znašal 78,7 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 je Nizozemska največ izvažala strojno opremo, nafto in plin, električno in elektronsko opremo, optično, tehnično in medicinsko opremo ter farmacevtske izdelke.
  • Največ so v letu 2021 izvozili v Nemčijo (22,8 % od celotnega izvoza), sledijo Belgija, Francija, ZDA in Italija.
  • Nizozemska je v letu 2021 največ uvažala nafto in plin, električno in elektronsko opremo, strojno opremo, optično, tehnično in medicinsko opremo ter vozila.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Nemčije (17,3 % od celotnega uvoza), sledijo Kitajska, Belgija, ZDA in Francija.
 

Nizozemska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Mineralna goriva, olja 15,7 Stroji, jedrski reaktorji 13,0
Električna in elektronska oprema 12,9 Mineralna goriva, olja 12,2
Stroji, jedrski reaktorji 11,6 Električna in elektronska oprema 10,1
Optična, tehn. in medic. oprema 5,1 Optična, tehn. in medic. oprema 6,0
Vozila 5,0 Farmacevtski izdelki 5,4
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Nemčija 17,3 Nemčija 22,8
Kitajska 10,2 Belgija 10,8
Belgija 9,9 Francija 8,1
ZDA 7,6 ZDA 4,8
Francija 3,5 Italija 4,3
Slovenija (61. mesto) 0,1 Slovenija (47. mesto) 0,2


Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Nizozemskem so v letu 2020 znašale 3.958,8 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 0,7 %.
  • Celotne izhodne TNI Nizozemske so v letu 2020 znašale 5.155,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 2,3 %.  


Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Nizozemskem 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.
 


Poglejte si tudi: