Nizozemska

Predstavitev gospodarstva Nizozemske

Predstavitev države

 
Uradni naziv Koninkrijk der Nederlanden / Kraljevina Nizozemska
Mednarodna oznaka NL/NLD 
Glavno mesto Amsterdam
Velikost (km2) 41.526
Prebivalci (mio)17 17,5
Uradni jezik Nizozemski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (20,1 %), protestanti (14,8 %), muslimani (5 %)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas
Klicna številka + 31 

Prebivalstvo Nizozemske


Nizozemska ima 17,5 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Amsterdam 862.965
Rotterdam 644.618
Haag 537.833
Utrecht 352.866
Eindhoven 231.642

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1920 in spremenjeni l. 1929

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Staten Generaal); Prvi senat (Eerste Kamer, Senat) šteje 75 članov, ki jih izvolijo deželni sveti (regionalni parlamenti). Drugi senat šteje 150 članov, ki so neposredno izvoljeni za štiriletni mandat. Prvi senat lahko samo sprejema ali zavrača zakonodajo.

Volitve:

Zadnje, predčasne parlamentarne volitve so potekale 22. novembra 2023, prihodnje bodo predvidoma leta 2027.

Vodstvo države:

Kralj Willem-Alexander, ki je prevzel prestol 30. aprila 2013. Vloga monarha ni zgolj ceremonialna. Monarh je sopodpisnik novih aktov parlamenta; prispeva k oblikovanju nove vlade in vodi Državni svet (svetovalni organ za zakonodajo in upravno sodišče).

Izvršilna oblast:

Predsednik vlade: Mark Rutte (od 14.10.2010)

 

Nizozemska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, januar 2024.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2025-2021

  2025* 2024* 2023 2022 2021
 Število prebivalcev (v mio): 17,6 17,6 17,5 17,5 17,4
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 513 518
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.098,1 1.014,7 992,5 959,5 870,6
 BDP per capita (v EUR): 62.219 57.691 56.630 54.946 50.036
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.289,1 1.237,9 1.210,2 1.191,6 955,4
 BDP per capita (PPP, v EUR): 73.041 70.379 69.049 68.234 54.905
 Rast BDP (v %): 1,9 1,0 0,1 4,4 6,2
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,2 3,5 3,8 3,5 4,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,1 2,3 4,1 11,6 2,8
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -616,0 -572,7 -567,7 -619,8 -487,7
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 695,0 648,6 641,5 693,4 560,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,4 0,7 1,0 4,6 8,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,4 1,3 1,8 4,0 6,2
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): -32,1 -24,5 -12,2 -10,9 -111,2
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 136,7+ 761,7 821,5 772,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 307,3+ 1.767,6 1.763,1 1.332,6
Stopnja tveganja države (op): / 20 22 22 18
Razred tveganja (op): / A B B A
Enostavnost poslovanja**: / / / / 42Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. 
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2024 (posodobljeno april 2024).                                                                                                    
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

 

Vir: EIU; Factiva,  marec 2024.


Delo na Nizozemskem


Državljani EU za delo na Nizozemskem ne potrebujejo posebnih dovoljenj, medtem ko morajo državljani tretjih držav za zakonito delo v tej državi pridobiti tako dovoljenje za delo kot dovoljenje za bivanje.

Med kvalificiranimi delavci imajo največ možnosti za zaposlitev IT strokovnjaki, strokovnjaki tehničnih poklicev in izkušeni tržniki. Dokaj dobre možnosti so tudi v zdravstvu in šolstvu.

Na Nizozemskem je veliko povpraševanje po sezonskih delavcih za fizično delo v kmetijstvu (nabiranje jagod, sadja in zelenjave ali pakiranje rož). To je najbolj priljubljena vrsta zaposlitve na Nizozemskem za tujce iz tretjih držav. Dovoljenje za prebivanje se izda po hitrem postopku in omogoča delo največ 6 mesecev, oziroma 24 tednov.
 

Povprečna in minimalna bruto plača


Po podatkih nizozemskega ministrstva za delo in socialne zadeve, se je v januarju 2024 minimalna bruto mesečna plača povišala na 2.069.96 EUR (iz 1.995 EUR v drugem polletju 2023).
 
Povprečna plača na Nizozemskem je leta 2023 znašala 2.855 EUR pred davki. Po vseh odbitkih ostane delavcu približno 2.152 EUR.


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2023 2024* 2025* 2026*
Rast zasebne potrošnje -0,6 -0,8 1,6 1,6
Rast javne potrošnje 2,3 1,0 1,5 1,4
Rast investicij 5,0 2,0 2,5 2,5


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2024.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Nizozemska je v letu 2022 izvozila za 708,0 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 641,2 mlrd EUR. 
  • Presežek v blagovni menjavi je znašal 66,8 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je Nizozemska največ izvažala nafto in plin, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, optično, tehnično in medicinsko opremo ter plastiko.
  • Največ so v letu 2022 izvozili v Nemčijo (24,7 % od celotnega izvoza), sledijo Belgija, Francija, Združeno kraljestvo in ZDA.
  • Nizozemska je v letu 2022 največ uvažala nafto in plin, električno in elektronsko opremo, strojno opremo, optično, tehnično in medicinsko opremo ter vozila.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Nemčije (15,3 % od celotnega uvoza), sledijo Belgija, Kitajska, ZDA in Združeno kraljestvo.
 

Nizozemska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Mineralna goriva, olja 24,4 Mineralna goriva, olja 21,3
Električna in elektronska oprema 10,8 Stroji, jedrski reaktorji 11,5
Stroji, jedrski reaktorji 10,1 Električna in elektronska oprema 8,2
Optična, tehn. in medic. oprema 4,8 Optična, tehn. in medic. oprema 5,5
Vozila 4,4 Plastika in plastični izdelki 4,3
 
Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Nemčija 15,3 Nemčija 24,7
Belgija 10,1 Belgija 11,2
Kitajska 9,6 Francija 8,2
ZDA 8,7 Združeno kraljestvo 6,1
Združeno kraljestvo 6,2 ZDA 4,7
Slovenija (71. mesto) 0,1 Slovenija (47. mesto) 0,2Vir: Factiva; ITC, junij 2023.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Nizozemskem so v letu 2021 znašale 2.183,2 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 17,8 %.
  • Celotne izhodne TNI Nizozemske so v letu 2021 znašale 2.844,8 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 10,0 %.


Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Nizozemskem 2021 - 2024 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 

Največji vlagatelji na Nizozemsko

 
Države vlagateljice mio EUR
ZDA 1.044.018
Združeno kraljestvo 391.977
Luksemburg 381.724
Nemčija 291.484
Belgija 198.889
Švica 185.726
Francija 168.509
Bermudi 136.365
Irska 130.750
Republika Južna Afrika 112.084
 
Podjetje Država
Hewlett Packard  ZDA
Danone Francija
Freudenberg & Co. Kg Nemčija
Kone Oyj Finska
Canon Inc. Japonska
Victoria Holding Luksemburg
Laboratoires Bio Vegetale Yves R Francija
Litor Limited Kajmanski otoki
 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2023.
 


Poglejte si tudi: