Nizozemska

Predstavitev gospodarstva Nizozemske


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Koninkrijk der Nederlanden / Kraljevina Nizozemska

NL / NLD

Amsterdam, sedež vlade v Haagu

41.526

17,2

Nizozemski

Katoliki  23,6 %, protestanti 14,9 %, muslimani 5,1 %, ateisti 50,7 %, 

ostali 5,6 %

45.120 EUR (2018)

Evro (EUR)

Enako kot v Sloveniji

+ 31


Večja mesta

 
Večja mesta Število prebivalcev 
Amsterdam 810.000
Rotterdam 618.000
Haag 508.000
Utrecht 328.000
Eindhoven 221.000
Tilburg 210.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1920 in spremenjeni l. 1929

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Staten Generaal); Prvi senat (Eerste Kamer, Senat) šteje 75 članov, ki jih izvolijo deželni sveti (regionalni parlamenti). Drugi senat šteje 150 članov, ki so neposredno izvoljeni za štiriletni mandat. Prvi senat lahko samo sprejema ali zavrača zakonodajo.

Volitve:

Zadnje splošne volitve so bile 15. marca 2017, naslednje redne volitve bodo leta 2021. Zadnje pokrajinske volitve so bile 18. marca 2015.

Vodstvo države:

Kralj Willem-Alexander, ki je prevzel prestol 30. aprila 2013. Vloga monarha ni zgolj ceremonialna. Monarh je sopodpisnik novih aktov parlamenta; prispeva k oblikovanju nove vlade in vodi Državni svet (svetovalni organ za zakonodajo in upravno sodišče).

Izvršilna oblast:

Ljudska stranka za svobodo in demokracijo (VVD) premierja Marka Rutteja je zmagala na zadnjih parlamentarnih volitvah na Nizozemskem, 15. marca 2017. Dobila je 31 sedežev v 150-članskem parlamentu. Skrajno desna Stranka za svobodo Geerta Wildersa si deli drugo mesto s še dvema strankama, ki so vsaka dobile po 19 sedežev.

Mark Rutte (VVD).

 

Nizozemska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, september 2019.

 

Gospodarska politika vlade

Prejšnja vlada se je osredotočila na fiskalno konsolidacijo, vključno s povečanjem davkov in zmanjšanjem porabe. Javne finance so sedaj bolj stabilne, zato je sedanja koalicija napovedala sorazmerno ambiciozen program reform, zlasti na področju davkov, kjer namerava poenostaviti davčni sistem, ter na področju zelenega gospodarstva.
 
Stopnja inflacije je bila v letu 2018 1,6 %. V letu 2019 je napovedana 2,6 % inflacija, v letu 2020 1,8 % in v letu 2021 1,9 % inflacija.

Stopnja nezaposlenosti je v letu 2018 znašala 4,8 %. V letu 2019 je napovedana 3,8 %, v letih 2020 in 2021 pa 3,8 % in 3,7 % stopnja nezaposlenosti.

Minimalna bruto mesečna plača je januarja 2019 znašala 1.616 EUR, povprečna bruto mesečna plača pa je v letu 2018 znašala 2.855 EUR.


Vir: EIU; Factiva, september 2019.Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge