Nizozemska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Nizozemsko

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Nizozemske v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
8 8 9 9 10 10


Slovenija je v letu 2022 na Nizozemsko izvozila za 821 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 1.759 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 2.580 mio EUR.
S tem se je Nizozemska lani uvrstila na 10. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Nizozemsko 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 529.995 914.773 1.444.768 -384.778
2018 565.492 1.063.542 1.629.034 -498.050
2019 585.563 1.096.238 1.681.800 -510.675
2020 623.448 1.075.598 1.699.047 -452.150
2021 772.796 1.332.558 2.105.354 -559.761
2022 821.488 1.763.060 2.584.548 -941.572
2023* 504.848 1.181.384 1.686.232 -676.536

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Nizozemsko 2017 – 2023 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg (posodobljeno november 2023).  
 

Slovenski izvoz na Nizozemsko v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
18 % 148.754 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
18 % 146.398 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
10 % 85.095 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 46.847 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 45.053 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
5 % 41.106 Farmacevtski proizvodi

 

Slovenski uvoz iz Nizozemske v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
22 % 383.576 Farmacevtski proizvodi
13 % 230.511 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 143.321 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 127.665 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
5 % 96.707 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 82.243 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor

Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Slovenska podjetja na trgu

 

 

 
 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Nizozemsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka s protokolom (BNLDOU)
 • Zakon o ratifikaciji Pogodbe o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Flamsko skupnostjo ter Flamsko regijo (BRFLS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko o vzajemnem vzdrževanju zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov (BNLVZN)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske o mednarodnem cestnem prevozu (BNLMCP)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Flandrije
 • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Nizozemsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko (BNZNSNJ)
 • Sklep o potrditvi Memoranduma o soglasju med Davčno upravo Republike Slovenije in Generalnim direktoratom Davčne in carinske uprave Nizozemske o izmenjavi informacij v zvezi z neposrednim obdavčevanjem
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko glede Nizozemskih Antilov
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko glede Arube
 • Sklep o potrditvi Memoranduma o soglasju med Finančno upravo Republike Slovenije in Nizozemsko davčno upravo o izmenjavi informacij v zadevah v zvezi z neposrednim obdavčevanjem
   


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.
 

Poglejte si tudi: