Nizozemska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Nizozemsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Nizozemsko 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 430.427 823.021 1.253.449 -392.594
2016 448.803 923.197 1.372.000 -474.394
2017 529.995 914.773 1.444.768 -384.778
2018 565.492 1.063.542 1.629.034 -498.050
2019 585.563 1.096.238 1.681.800 -510.675
2020 623.448 1.075.598 1.699.047 -452.150
2021* 492.930 853.802 1.346.732 -360.872

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Nizozemsko 2015 – 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg 2021 (posodobljeno november 2021).

 

Slovenski izvoz na Nizozemsko v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
20 % 127.016 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
16 % 101.503 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 52.919 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 44.980 Farmacevtski proizvodi
6 % 35.192 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
5 % 28.996 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Nizozemske v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
14 % 147.950 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
13 % 140.787 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
12 % 128.140 Farmacevtski proizvodi
11 % 117.213 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 69.276 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 48.434 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor

Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.

 

Slovenska podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Nizozemsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka s protokolom (BNLDOU)
  • Zakon o ratifikaciji Pogodbe o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Flamsko skupnostjo ter Flamsko regijo (BRFLS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko o vzajemnem vzdrževanju zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov (BNLVZN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske o mednarodnem cestnem prevozu (BNLMCP)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Flandrije
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Nizozemsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko (BNZNSNJ)
  • Sklep o potrditvi Memoranduma o soglasju med Davčno upravo Republike Slovenije in Generalnim direktoratom Davčne in carinske uprave Nizozemske o izmenjavi informacij v zvezi z neposrednim obdavčevanjem
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko glede Nizozemskih Antilov
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko glede Arube


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk