Nizozemska

Prodaja na Nizozemsko

 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Nizozemski potrošniki imajo visoko kupno moč. Kljub temu so zelo občutljivi na cene in akcijske ponudbe. Kakovost je prav tako pomemben dejavnik pri nakupni odločitvi in potrošniki so za višjo kakovost pripravljeni plačati tudi višjo ceno. 

Dobre oglasne kampanje so pri prodaji na Nizozemskem zelo učinkovite. Nizozemski potrošniki imajo radi praktične, zdrave, okolju prijazne in trajnostne izdelke. Povečuje se tudi prodaja ekoloških izdelkov.
 
Potrošniki so odprti tako za domače kot za tuje izdelke. Raje imajo izdelke, ki jih že poznajo, kot pa nove izdelke in so bolj zvesti blagovnim znamkam. Programi zvestobe so zato lahko uspešno prodajno orodje.

 

Tržne poti, distribucija

Nizozemski maloprodajni trg je močno konsolidiran. Na njem delujejo številni hipermarketi, diskontne prodajalne in supermarketi.
 
Prodaja v hipermarketih se je v letu 2019 na Nizozemskem povečala za 5 % in dosegla 2,1 mlrd EUR. Po napovedih bo prodaja v segmentu hipermarketov v prihodnjih petih letih rasla po 4 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 2,6 mlrd EUR. Največji trgovec v segmentu hipermarketov je Albert Heijn (podružnica mednarodnega prehrambnega giganta Ahold Delhaize), ki je imel v letu 2019 80 % tržni delež.
 
Prodaja v diskontnih trgovinah se je v letu 2019 povečala za 5 % na 6,6 mlrd EUR. V prihodnjih petih letih naj bi se prodaja v tem segmentu povečevala po 3 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 7,7 mlrd EUR. Največji konkurent med diskontnimi trgovskimi verigami je Lidl Nederland, ki je imel lani 60 % tržni delež. Drugi večji ponudnik na trgu pa je Aldi Nederland.
 

Spletna prodaja


Vrednost spletne prodaje se je na Nizozemskem v letu 2019 povečala za 13 % in dosegla 15,7 mlrd EUR. Po napovedih analitikov se bo vrednost spletne prodaje v prihodnjih petih letih povečevala po 11 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 26,8 mlrd EUR. Največji spletni ponudnik na trgu je bol.com, ki je imel v letu 2019 8 % tržni delež. Glede na široko rabo interneta med nizozemskim prebivalstvom in na splošno napredno tehnološko stanje v državi, se je v zadnjih dveh desetletjih na trgu pojavilo veliko število lokalnih ponudnikov. Skromna velikost domačega trga predstavlja pomanjkljivost za mednarodne ponudnike, zato ima tudi Amazon razmeroma majhen tržni delež na tem trgu. Najbolj uveljavljen tuji ponudnik je Zalando, nemški spletni trgovec z oblačili in obutvijo.

 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Royal Ahold Delhaize NV 63.258,95
Steinhoff International Holdings NV 11.128,28
GrandVision NV 3.856,36
Inter Ikea Systems B.V. 2.362,69
Cnova NV 2.095,48
Carrefour Nederland B.V. 2.034,05
Cefetra B.V. 1.902,36
 
 

Javna naročila

 

Sejmi

 
 

Plačevanje

Plačilni pogoji se določijo v medsebojnem dogovoru med poslovnima partnerjema. Dokler se ne vzpostavi medsebojno zaupanje, se lahko uporabi akreditiv. Običajen način plačevanja je plačevanje na odprt račun. 
 
Povprečni rok plačila je bil v letu 2019 28 dni, povprečna zamuda pri plačilu pa 10 dni.
 
 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Nizozemsko na 2. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture, takoj za Singapurjem.
 
Nizozemski transportni sektor je v obdobju 2015-2019 rasel po 3,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 30 mlrd EUR.

Največ transporta se na Nizozemskem odvija po cestah. Segment cestnega transporta je na Nizozemskem v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 18,6 mlrd EUR, kar predstavlja 62 % celotne vrednosti sektorja. Segment pomorskega transporta je v tem obdobju ustvaril prihodke v višini 8 mlrd EUR ali 26,8 % celotne vrednosti sektorja. Segmenta cestnega in pomorskega transporta sta bila v letu 2019 najuspešnejša segmenta v nizozemskem transportnem sektorju. Oba segmenta sta stroškovno bolj učinkovita v primerjavi z alternativami, pa tudi infrastruktura, potrebna za ta dva segmenta, je lahko dostopna.

Analitiki napovedujejo, da bo nizozemski transportni sektor v obdobju 2020-2024 rasel po 2,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 31,5 mlrd EUR. Izbruh pandemije COVID-19 bo v letu 2020 v veliki meri vplival na industrijo. Poraba bencina je v času pandemije drastično upadla, saj so številna večja mesta po svetu uvedla stroge blokade, ki prepovedujejo nepotrebno gibanje. Poleg tega so se cene nafte znatno znižale. To bi lahko izboljšalo operativne marže ponudnikov prevoznih storitev. A zaradi pandemije morajo ponudniki upoštevati strožja pravila in ukrepe za svoje osebje in procese, kar lahko poveča stroške. Kasnejša gospodarska recesija bi lahko zmanjšala tudi povpraševanje po prevoznih storitvah.


Tržna segmentacija za leto 2019 
 
Segment Odstotek
Cestni transport 62,0 %
Pomorski transport 26,8 %
Letalski transport 10,6 %
Železniški transport 0,6 %
 

Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

  • maceuro - poslovni imenik podjetij na Nizozemskem in v nekaterih drugih evropskih državah
  • colist - poslovni imenik podjetij na Nizozemskem in v nekaterih drugih evropskih državah
  • kyckr - poslovni imenik nizozemskih podjetij
  • yellowpages.com/holland-mi - nizozemske rumene strani
  • holland.areaconnect - nizozemske rumene strani
 
 
Posodobljeno oktober 2020.

_