Nizozemska

Prodaja na Nizozemsko

 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Nizozemski potrošniki imajo visoko kupno moč. Kljub temu so zelo občutljivi na cene in akcijske ponudbe. Kakovost je prav tako pomemben dejavnik pri nakupni odločitvi in potrošniki so za višjo kakovost pripravljeni plačati tudi višjo ceno. Običajno nizozemskim izdelkom ne dajejo prednosti pred tujimi izdelki.

Dobre oglasne kampanje so pri prodaji na Nizozemskem zelo učinkovite. Nizozemski potrošniki imajo radi praktične, zdrave, okolju prijazne in trajnostne izdelke. Povečuje se tudi prodaja ekoloških izdelkov.
 

Tržne poti, distribucija

Po podatkih nizozemskega statističnega urada je nizozemski maloprodajni sektor v letu 2017 dosegel 4,2 % rast, kar je največja medletna rast v zadnjih 11 letih. Vrednost maloprodajnega sektorja je v letu 2017 znašala 120,2 mlrd EUR. Nizozemski maloprodajni trg je močno konsolidiran. Na njem delujejo številni hipermarketi, diskontne prodajalne in supermarketi. Približno 80 %, ali 4500 nizozemskih trgovin z živili je supermarketov, ki so velikosti od 500 do 1.500 m2, locirani pa so v središču mest in v stanovanjskih območjih. 20 % trgovin z živili predstavljajo priročne prodajalne, ki so v bližini poslovnih stavb, mestnih središč, avtocest, ter železniških in podzemnih postaj.

Tržni deleži v maloprodaji živil na Nizozemskem v letu 2017
 
Podjetje Odstotek
Albert Heijn 35,1 %
Jumbo Supermarkets 17,4 %
Lidl 10,0 %
Aldi 7,3 %
Plus 6,2 %
Dirk 3,8 %
Coop Supermarkten 3,0 %


Po napovedih analitikov bo trg v prihodnjih petih letih rasel po 3 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 dosegel 139,1 mlrd EUR. Nizozemska spletna maloprodaja je v zadnjih petih letih rasla po 14,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 dosegla vrednost 8,8 mlrd EUR. Vse večja penetracija pametnih telefonov in mobilnega interneta je povzročila razcvet spletnega nakupovanja. Od vseh uporabnikov interneta jih je v letu 2017 kar 82 % opravilo vsaj en spletni nakup.

Nizozemci na spletu največ kupujejo električne in elektronske potrošne izdelke. Ta segment je v letu 2017 na Nizozemskem ustvaril 3,3 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 37,6 % celotne vrednosti spletne maloprodaje. Analitiki napovedujejo, da bo spletna maloprodaja na Nizozemskem v prihodnjih petih letih rasla po 11,8 % letni stopnji in v letu 2022 dosegla vrednost 14 mlrd EUR.
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
Steinhoff International Holdings NV 12.506,78
Vivo Energy Plc 6.948,60
Cefetra B.V. 3.684,90
GrandVision NV 3.280,81
Inter Ikea Systems B.V. 2.454,64
Cnova NV 2.018,04
Rlg Europe B.V. 1.759,93
 
 

Javna naročila

 

Sejmi

 
 

Plačevanje

Plačilni pogoji se določijo v medsebojnem dogovoru med poslovnima partnerjema. Dokler se ne vzpostavi medsebojno zaupanje, se lahko uporabi akreditiv, Običajen način plačevanja je plačevanje na odprt račun, povprečni plačilni rok je 30 dni. Povprečni rok dejanskega izplačila pa je bil v letu 2018 42 dni.
 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Nizozemsko na 5. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev. Nizozemski transportni sektor je v zadnjih petih letih upadal po -0,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 dosegel vrednost 23,8 mlrd EUR.

Kot velja za večino Evrope, tudi na Nizozemskem prevladuje cestni transport, saj je Evropa zelo skoncentrirana in večina držav trguje predvsem s sosednjimi in bližnjimi državami. Nizozemska meji na Francijo, Belgijo in Nemčijo, kar pomeni, da je močno vozlišče za evropski cestni prevoz. Segment cestnega transporta je na Nizozemskem v letu 2017 ustvaril 17,5 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 73,6 % celotne vrednosti sektorja.

Sektor pomorskega transporta je v tem letu ustvaril 3,1 mlrd EUR prihodkov ali 12,9 % celotne vrednosti sektorja. Zaradi svoje geografske lege je Nizozemska vozlišče za prevoz tovora med Evropo in Severno Ameriko po Atlantskem oceanu. Zato je pristanišče Rotterdam najbolj obremenjeno in hkrati največje pristanišče v Evropi, ki ima po oceni WEF med vsemi pristanišči najboljšo infrastrukturo.

Železniški transport se uporablja predvsem za mednarodni prevoz, saj je v mnogih primerih železniški transport zaradi zahtevanega pretovarjanja manj konkurenčen na kratkih razdaljah.
Tudi letalski transport se manj uporablja, saj za krajše razdalje ni stroškovno učinkovit. Kljub temu je letališče Schiphol drugo najbolj obremenjeno letališče za tovorni promet v EU.

Analitiki napovedujejo, da bo nizozemski transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 2,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 dosegel vrednost 27,1 mlrd EUR.

Tržna segmentacija za leto 2017
 
Segment Odstotek
Cestni transport 73,6 %
Pomorski transport 12,9 %
Letalski transport 12,8 %
Železniški transport 0,7 %
 
Več:    

Poslovni imeniki in koristne povezave:

  • maceuro - poslovni imenik podjetij na Nizozemskem in v nekaterih drugih evropskih državah
  • colist - poslovni imenik podjetij na Nizozemskem in v nekaterih drugih evropskih državah 
  • kyckr - poslovni imenik nizozemskih podjetij
  • netherlandsseek - poslovni imenik podjetij na Nizozemskem
  • nlplanet - poslovni imenik podjetij na Nizozemskem
  • yellowpages.com/holland-mi - nizozemske rumene strani
  • holland.areaconnect - nizozemske rumene strani
 
 
Posodobljeno februar 2019.