Kitajska

Predstavitev gospodarstva Kitajske


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Zhonghua Renmin Gongheguo / Ljudska republika Kitajska

CN / CHN

Peking

9.561.000

1.367,5 (ocena 2015)

Kitajski (številne različice jezikov in jeziki manjšin)

7.405 EUR (2015)

Kitajski juan renminbi (CNY)

Slovenija +7 (GMT + 8)

+ 86

 

 

Večja mesta

Shanghai

Peking

Shenzhen

Guangzhou

Tianjin

Chongqing

Wuhan

Št. prebivalcev 

22.000.000

18.100.000

11.300.000

10.300.000

10.000.000

8.500.000

8.300.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Enopartijska vladavina Kitajske komunistične stranke (CCP)

Zakonodajna oblast:

Enodomni Nacionalni ljudski kongres (NPC) sestavlja 2.989 delegatov izvoljenih na ravni pokrajin, mestnih uprav, avtonomnih pokrajin in oboroženih sil. NPC potrdi predsednika in člane državnega sveta, kot tudi članstvo Stalnega odbora NPC, ki se sestaja, kadar NPC ne zaseda. Vse veje zakonodajne in izvršilne oblasti imajo petletni mandat.

Obstaja 22 pokrajin, štiri mestne uprave neposredno pod nadzorom centralne vlade in pet avtonomnih regij. Vse te različne vrste regionalnih administracij izvolijo lokalne ljudske kongrese, ki jih upravljajo ljudske vlade.

Volitve:

Novo vodstvo stranke je bilo predstavljeno na 18. nacionalnem kongresu CCP novembra 2012; sedanja vladna zasedba je bila potrjena na seji NPC marca 2013. Naslednje večje spremembe vodstva CCP in vlade bodo v letih 2017 in 2018.

Vodstvo države:

Predsednika in podpredsednika odobri zakonodajalec za največ dva zaporedna petletna mandata.

Predsednik: Xi Jinping (generalni sekretar CCP); Podpredsednik: Li Yuanchao

Izvršilna oblast:

Politbiro (politični biro) CCP odloča o politiki in nadzoruje imenovanja vseh članov na administrativni, zakonodajni in izvršilni ravni oblasti.

Premier: Li Keqiang

 

Kitajska je članica WTO (World Trade Organisation), IMF (International Monetary Fund), APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) in ASEM (Asia-Europe Meeting). Podpisan ima sporazum o prosti trgovini s skupino ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) ter Novo Zelandijo.


Vir: EIU; Factiva, junij 2016.

 

 

Gospodarska politika vlade

Kitajski voditelji si prizadevajo spodbuditi liberalizacijo gospodarstva, pospeševati gospodarsko rast ter pri tem ohraniti politično kontrolo.

 

Pretekli poudarek na gospodarskem razvoju se sedaj spreminja v korist socialnih prednostnih nalog, kot so okoljska degradacija, korupcija in hitro rastoča neenakost bogastva. Še en izziv za vlado je uravnotežiti gospodarstvo, ki je nevarno odvisno od visokih stopenj investicijske porabe, ter uvesti nadzor nad prekomernim zadolževanjem, še posebej v korporativnem sektorju. V naslednjih petih do desetih letih si bo vlada prizadevala za:

 

  • nadaljevanje finančne liberalizacije,
  • program, ki bo poskušal izboljšati produktivnost podjetij v državni lasti,
  • reformo financiranja lokalnih skupnosti,
  • centralizacijo nadzora nad pravosodnim sistemom,
  • reformo sistema registracije gospodinjstev (hukou).

 

Pri izvajanju programa se bodo soočili z močnim nasprotovanjem lastnih interesov.

Konec leta 2013 je kitajska komunistična partija predstavila politični program, katerega cilj je zmanjšanje neposrednega vmešavanje vlade v gospodarstvo in tako omogočiti tržnim silam "odločilno" vlogo pri razporejanju virov. Vendar se številne reforme pri svojem napredku spopadajo z birokratskimi ovirami, z odporom zaradi nasprotij interesov v državnem sektorju in skrbjo, da bodo povzročile upočasnitev gospodarske rasti. Politika se je škodljivo vpletala na več področjih, kot npr. borzni trg in devizni tečaj, maja pa je bilo iz medijev moč sklepati, da je CCP nenadno spremenil stališče glede svoje predhodne sproščene monetarne politike. Frakcijski boji za nadzor politike znotraj stranke bodo še naprej vodili do slabe komunikacije in izvajanja načrta vlade.
 
Stopnja inflacije je bila v letu 2015 1,5 %. V letu 2016 naj bi se inflacija zvišala na 2,3 %, v obdobju 2017-2018 pa naj bi inflacija v povprečju dosegala 2,3 % letno. 

Brezposelnost je v letu 2015 znašala 4 %. V letu 2016 je napovedana 4,2 % stopnja brezposelnosti, ki naj bi se do konca leta 2018 postopno rahlo zvišala na 4,8 %.

Leta 2015 je znašala povprečna letna bruto plača na Kitajskem 8.895 EUR. V letu 2015 je znaša minimalna mesečna plača 290 EUR.

 


Vir: EIU; Factiva, junij 2016 (posodobljeno september 2016).

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge