Kitajska

Predstavitev gospodarstva Kitajske


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Zhonghua Renmin Gongheguo / Ljudska republika Kitajska

CN / CHN

Peking

9.561.000

1.355,7 (ocena 2014)

Kitajski (številne različice jezikov in jeziki manjšin)

5.782 EUR (2014)

Kitajski juan renminbi (CNY)

Slovenija +7 (GMT + 8)

+ 86

 

 

Večja mesta

Shanghai

Peking

Shenzhen

Guangzhou

Tianjin

Chongqing

Wuhan

Št. prebivalcev 

22.000.000

18.100.000

11.300.000

10.300.000

10.000.000

8.500.000

8.300.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Enopartijska vladavina Kitajske komunistične stranke (CCP)

Zakonodajna oblast:

Enodomni Nacionalni ljudski kongres (NPC) sestavlja 2.989 delegatov izvoljenih na ravni pokrajin, mestnih uprav, avtonomnih pokrajin in oboroženih sil. NPC potrdi predsednika in člane državnega sveta, kot tudi članstvo Stalnega odbora NPC, ki se sestaja, kadar NPC ne zaseda. Vse veje zakonodajne in izvršilne oblasti imajo petletni mandat.

Obstaja 22 pokrajin, štiri mestne uprave neposredno pod nadzorom centralne vlade in pet avtonomnih regij. Ti izvolijo lokalne ljudske kongrese, ki jih upravljajo ljudske vlade.

Volitve:

Novo vodstvo stranke je bil predstavljeno na 18. nacionalnem kongresu CCP novembra 2012; sedanja vladna zasedba je bila potrjena na seji NPC marca 2013. Naslednje večje spremembe vodstva CCP in vlade bodo v letih 2017 in 2018.

Vodstvo države:

Predsednika in podpredsednika odobri zakonodajalec za največ dva zaporedna petletna mandata.

Predsednik: Xi Jinping (generalni sekretar CCP); Podpredsednik: Li Yuanchao

Izvršilna oblast:

Politbiro (politični biro) CCP odloča o politiki in nadzoruje imenovanja vseh članov na administrativni, zakonodajni in izvršilni ravni oblasti.

Premier: Li Keqiang

 

Kitajska je članica WTO (World Trade Organisation), IMF (International Monetary Fund), APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) in ASEM (Asia-Europe Meeting). Podpisan ima sporazum o prosti trgovini s skupino ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) ter Novo Zelandijo.


Vir: EIU; Factiva, junij 2015.

 

 

Gospodarska politika vlade

Kitajski voditelji si prizadevajo spodbuditi liberalizacijo gospodarstva, pospeševati gospodarsko rast ter pri tem ohraniti politično kontrolo.

 

Pretekli poudarek na gospodarskem razvoju se sedaj spreminja v korist socialnih prednostnih nalog, kot so okoljska degradacija, korupcija in hitro rastoča neenakost bogastva. Še en izziv za vlado je uravnotežiti gospodarstvo, ki je nevarno odvisno od visokih stopenj investicijske porabe. V naslednjih petih do desetih letih si bo vlada prizadevala za:

 

  • nadaljevanje finančne liberalizacije,
  • program, ki bo poskušal izboljšati produktivnost podjetij v državni lasti,
  • reformo financiranja lokalnih skupnosti,
  • centralizacijo nadzora nad pravosodnim sistemom,
  • reformo sistema registracije gospodinjstev (hukou).

 

Pri izvajanju programa se bodo soočili z močnim nasprotovanjem lastnih interesov.

Konec leta 2013 je kitajska komunistična partija predstavila politični program, katerega cilj je zmanjšanje neposrednega vmešavanje vlade v gospodarstvo in tako omogočiti tržnim silam "odločilno" vlogo pri razporejanju virov. Vlada upa, da bo s temi spremembami sprostila rast produktivnosti in ustvarila pogoje za trajnostno gospodarsko rast in socialno stabilnost.

 

Stopnja inflacije je bila v letu 2014 2,1 %. V letu 2015 naj bi se inflacija znižala na 1,7 %, v obdobju 2016-2017 pa naj bi inflacija dosegala povprečno 2,4 % letno. 

Brezposelnost je v letu 2014 znašala 4,1 %. V letu 2015 je napovedana 4,2 % stopnja brezposelnosti, ki naj bi do konca leta 2017 ostala na podobni ravni.

Leta 2014 je znašala povprečna letna bruto plača na Kitajskem 6.883 EUR. V letu 2015 znaša minimalna mesečna plača 288 EUR.

 


Vir: EIU; Factiva, junij 2015 (posodobljeno september 2015).

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge