Kitajska

Gospodarske panoge Kitajske

Gospodarstvo

Kitajska je drugo največje svetovno gospodarstvo, je največji izvoznik in ima največje devizne rezerve na svetu. Ima tudi enega najhitreje rastočih BDP na svetu. V letu 2018 je kitajsko gospodarstvo zraslo za 6,6 %, kar je posledica večjega zunanjega povpraševanja in močne domače zasebne potrošnje.
Novi sektorji, kot sta e-trgovina in spletne finančne storitve, doživljajo razcvet v gospodarstvu, v katerem prevladujejo izvozno usmerjeni sektorji. Za prihodnji dve leti analitiki ocenjujejo, da bodo trgovinske napetosti med ZDA in Kitajsko začele negativno vplivati na gospodarsko rast. 

 

Struktura BDP

Kitajska je najbolj poseljena država na svetu in eden največjih proizvajalcev in potrošnikov kmetijskih proizvodov. Kmetijski sektor predstavlja 7 % BDP in zaposluje okoli 17 % aktivnega prebivalstva. Le 15 % kitajskega ozemlja (približno 1,2 mio km²) je obdelovalne površine. Kitajska je vodilni svetovni proizvajalec žit, riža, bombaža, krompirja in čaja. Pomembni segmenti so tudi ovčereja, prašičereja in ribištvo.

Kitajska je bogata z naravnimi viri in ima velike zaloge premoga, ki je primarni vir energije v državi. Kitajska je vodilna v svetu na področju proizvodnje nekaterih rud (kositra, železa, zlata, fosfatov, cinka in titana) ter ima pomembne zaloge nafte in zemeljskega plina. S 3,8 mio sodčkov na leto je peti največji proizvajalec nafte na svetu.

Storitveni sektor predstavlja 52 % BDP in zaposluje približno 57 % delovne sile. Čeprav se delež BDP v tem sektorju v zadnjih letih povečuje, je sektor obremenjen z javnimi monopoli in omejevalnimi predpisi, kar onemogoča njegovo rast. Kitajska vlada se je v zadnjem času osredotočila na določene storitvene segmente, kot so finance, logistika, izobraževanje in zdravstveno varstvo. Vlada si prizadeva, da bi Kitajsko uvrstila med vodilne izvoznike na področju prometa, turizma in gradbeništva.


Vir: EIU; Factiva, april 2019.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor prispeva 41 % BDP in zaposluje približno 26 % prebivalstva. Kitajska je zaradi poceni delovne sile postala ena od najbolj priljubljenih destinacij za zunanje izvajanje proizvodnih enot. Gospodarski razvoj Kitajske je povezan predvsem z razvojem konkurenčnega in izvozno usmerjenega proizvodnega sektorja. Več kot polovico kitajskega izvoza izvajajo podjetja s tujim kapitalom. Njihov delež v dodani vrednosti sektorja se razlikuje glede na panogo. V segmentu elektronike znaša več kot 60 %.

Kitajska je v letu 2018 zabeležila 6,3 % rast industrijske proizvodnje. Za leto 2019 analitiki napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 6,1 %, za leto 2020 5,9 % in za leto 2021 5,3 % rast.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na kitajskem trgu:

 

Lesna industrija 

V analizo so zajeti hlodovina, žagan les, lesni paneli in lesno gorivo. Obseg trga predstavlja porabo in je prikazan v m3.

Kitajska lesna industrija je v obdobju 2013-2017 rasla po 9 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 dosegla vrednost 313,5 mlrd EUR. Za primerjavo, lesna industrija v Singapurju je v zadnjih petih letih upadala po -6,7 % CAGR in v letu 2017 dosegla vrednost 362,8 mio EUR, medtem ko je indijska lesna industrija v tem obdobju rasla po 2,2 % CAGR in v letu 2017 dosegla vrednost 197,6 mlrd EUR. Kitajska ustvari skoraj 40 % prihodkov celotne lesne industrije v Azijsko-pacifiški regiji. Povpraševanje po lesnih proizvodih na Kitajskem je zelo veliko, ker se tam tudi veliko gradi. Kitajska je največji izvoznik pohištva na svetu; njen izvoz pohištva predstavlja več kot 35 % celotnega svetovnega obsega in je eden najpomembnejših trgovinskih segmentov države. Obseg kitajske lesne industrije se je v obdobju 2013-2017 povečal za 3 % in v letu 2017 dosegel 729,5 mio m3. Po napovedih analitikov naj bi obseg lesne industrije v obdobju 2018-2022 rasel po 3,3 % CAGR in v letu 2022 dosegel 856,3 mio m3.

Najbolj donosen segment v kitajski lesni industriji je segment lesnega goriva, ki je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 98 mlrd EUR, kar predstavlja 31,2 % skupne vrednosti industrije. Segment lesnih panelov je v letu 2017 ustvaril 75,3 mlrd EUR ali 24 % skupne vrednosti trga. Vsak segment predstavlja pomemben odstotek te industrije na Kitajskem, kar kaže, da obstaja veliko povpraševanje po različnih lesnih proizvodih. V zadnjih letih se je močno povečalo povpraševanje po lesnem gorivu, predvsem zaradi težnje zamenjave premoga in drugih fosilnih goriv z obnovljivimi viri.

Analitiki napovedujejo, da bo kitajska lesna industrija v obdobju 2018-2022 rasla po 2,7 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 326,4 mlrd EUR. Lesna industrija v Singapurju naj bi v prihodnjih petih letih še naprej upadala po -3 % CAGR in v letu 2022 ustvarila prihodke v višini 284,4 mio EUR, medtem ko naj bi indijska lesna industrija v napovedanem obdobju rasla po 7,5 % CAGR in v letu 2022 ustvarila 258,2 mlrd EUR prihodkov. Čeprav se v naslednjih petih letih verjetno ne bo ponovila visoka rast iz leta 2014, pa bo kitajska lesna industrija še naprej rasla, predvsem zaradi številnih naložb v infrastrukturo, povečanja uporabe lesa za gorivo ter zaradi velikega povpraševanja po kitajskem izvozu pohištva.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • China Agroforestry Low-Carbon Holdings Limited
  • Metsa Group
  • Zhongfu Straits (Pingtan) Development Company Limited.
 
Vrednost kitajske lesne industrije se je v letu 2017 povečala za 4,4 % in dosegla vrednost 313,5 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013-2017 je znašala 9 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

 
Leto EUR CAGR
2013 188.345  
2014 236.992 25,8 %
2015 302.162 6,4%
2016 305.765 1,2 %
2017 313.451 4,4 %
 
 
Po napovedih analitikov bo obseg kitajske lesne industrije v letu 2022 dosegel 856,3 mio m3, kar je 17,4 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018-2022 je 3,3 %.

Analitiki napovedujejo, da bo kitajska lesna industrija v letu 2022 dosegla vrednost 326,4 mlrd EUR, kar je 17,4 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018-2022 je 2,7 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

 
Leto EUR CAGR
2018 304.033 2,1 %
2019 317.118 3,4 %
2020 316.859 2,5 %
2021 326.280 2,9 %
2022 326.370 2,5 %
 

Lesno gorivo je največji segment kitajske lesne industrije in predstavlja 31,2 % celotne vrednosti trga.
 

Tržna segmentacija glede za kategorije za leto 2017 (v odstotkih)

 
Lesno gorivo 31,2 %
Lesni paneli 24,1 %
Hlodovina 23,7 %
Žagan les 21,0 %
 
 
Kitajska predstavlja 39,6 % vrednosti lesne industrije v Azijsko-pacifiški regiji.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih)

 
Kitajska 39,6 %
Indija 24,9 %
Japonska 1,7 %
Južna Koreja 1,6 %
Singapur 0,1 %
Ostale države v regiji 32,1 %
 

Največja podjetja na področju lesne industrije na Kitajskem


Največja podjetja na področju gozdarstva na Kitajskem (2017)
 
Podjetje
Prihodki
v mio EUR
Hainan Daodong Forest Center 20.978,86
Sichuan Liuyuan Park Green Engineering Co. Ltd. 17.100,31
Qingan State-Owned Forest Farm Administration Daqingshan Forest Farm 15.334,96
Hainan State-Owned Chengpo Farm 14.857,91
Hainan State-Owned Taiping Farm 14.857,91
Pingdingshan Huaxing Agriculture Development Co. Ltd. 13.265,62
Henan Haiyi Horticulture Co. Ltd. 9.697,24
 
 
Največja podjetja na področju lesnih izdelkov na Kitajskem (2017)
 
Podjetje
Prihodki
v mio EUR
Leizhou Hongfa Wood Industry Co. Ltd. 83.659,36
Yichang Shanshan Forestry Co. Ltd. 78.390,08
Qianshan County Qianglong Wood And Bamboo Products Co. Ltd. 42.088,78
Zhangzhou Jinsen Wooden Article Co. Ltd. 29.186,06
Fushun Senlongda Wood Industry Co. Ltd. 18.527,52
Taojiang County Yilian Wood Industry Co. Ltd. 16.136,79
China National Building Material Co. Ltd. 12.764,29
 

Največja podjetja na področju lesenega pohištva na Kitajskem (2017)
 
Podjetje
Prihodki
v mio EUR
Zhaoqing Lifeng Cabinet Co. Ltd. 30.224,14
Zhaoan Dajian Furniture Co. Ltd. 28.544,47
Foshan Zhiying Furniture Co. Ltd. 25.853,08
Foshan Nanhai Yineng Aike Furniture Co. Ltd. 18.344,73
Langfang Yinfeng Technology Furniture Co. Ltd. 17.951,48
Shanggao County Yongheng Wood Ind. Co. Ltd. 17.616,01
Shenzhen Roman Dika Furniture Co. Ltd. 17.473,97
 
 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, maj 2018.
 


Kemična industrija

V analizo so zajete posebne kemikalije, kemikalije za množično uporabo, kemikalije za kmetijstvo in druge kemikalije, ki vključujejo izdelke, kot so farmacevtske kemikalije.

Kitajska kemična industrija je v obdobju 2013-2017 rasla po 7,1 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvarila vrednost 1.435 mlrd EUR. Za primerjavo, kemična industrija v Singapurju je v zadnjih petih letih rasla po 3,9 % CAGR in v letu 2017 ustvarila vrednost 25,9 mlrd EUR, medtem ko je indijska kemična industrija v tem obdobju rasla po 3,5 % CAGR in v letu 2017 ustvarila 89,6 mlrd EUR prihodkov. Leto 2015 je bilo težko leto za kitajsko kemično industrijo, predvsem zaradi zloma borznega trga in padca cen nafte, vendar ji je kljub vsemu še vedno uspelo nadaljevati trend rasti. Trg kitajske kemične je močan zaradi velikih naložb, dobro utrjenih trgovskih poti in naraščajočega domačega povpraševanja zaradi povečane urbanizacije in industrializacije.

Najbolj donosen segment v kitajski kemični industriji je segment kemikalij za množično uporabo, ki je v letu 2017 ustvaril 918,5 mlrd EUR prihodkov ali 64 % celotne vrednosti trga. Segment specialnih kemikalij je v letu 2017 ustvaril 122,8 mlrd EUR, kar predstavlja 8,6 % skupne vrednosti trga. Na kitajskem trgu prevladujejo kemikalije za množično uporabo, predvsem zaradi visoko usposobljene in poceni delovne sile ter visokokakovostne proizvodnje.

Po napovedih analitikov bo kemična industrija na Kitajskem v obdobju 2018-2022 rasla po 5,3 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 1.694,6 mlrd EUR. Kemična industrija v Singapurju naj bi v prihodnjih petih letih rasla po 5,4 % CAGR in v letu 2022 ustvarila 30,7 mlrd EUR prihodkov, medtem ko naj bi indijska kemična industrija v napovedanem obdobju rasla po 5,1 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 104,8 mlrd EUR. Ker ameriški, evropski in indijski trgi postajajo vse močnejši, bodo lahko v prihodnje bolje konkurirali s Kitajsko in tako nekoliko upočasnili rast. Tudi tehnološki napredek na kitajskem trgu je nekoliko zaostal za drugimi državami, kar je lahko ovira za rast. Vendar pa se bo po napovedih povpraševanje na Kitajskem povečevalo, predvsem po plastiki in kitajska kemična industrija bo še naprej rasla.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • BASF SE
  • China National Petroleum Corporation (CNPC)
  • Sinochem Group
  • China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
  
Vrednost kitajske kemične industrije se je v letu 2017 povečala za 6,3 % in dosegla vrednost 1.435 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013-2017 je znašala 7,1 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

 
Leto EUR CAGR
2013 926.165  
2014 1.013.533 9,4 %
2015 1.282.432 5,6 %
2016 1.374.954 7,2 %
2017 1.435.398 6,3 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo kitajska kemična industrija v letu 2022 dosegla vrednost 1.694,6 mlrd EUR, kar je 29,5 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018-2022 je 5,3 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

 
Leto EUR CAGR
2018 1.443.613 5,9 %
2019 1.537.033 5,6 %
2020 1.578.181 5,3 %
2021 1.657.355 5,0 %
2022 1.694.596 4,8 %
 

Kemikalije za množično uporabo so največji segment kitajske kemične industrije in predstavljajo 64 % celotne vrednosti trga.
 

Tržna segmentacija glede na kategorije za leto 2017 (v odstotkih)

 
Kemikalije za množično uporabo 64,0 %
Posebne kemikalije 8,6 %
Kemikalije za kmetijstvo 6,2 %
Ostale kemikalije 21, 2 %


Kitajska predstavlja 62,5 % vrednosti kemične industrije v Azijsko-pacifiški regiji.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih)

 
Kitajska 62,5 %
Japonska 10,6 %
Indija 3,9 %
Južna Koreja 2,7 %
Singapur 1,1 %
Ostale države v regiji 19,2 %

 

Največja podjetja na področju kemične industrije na Kitajskem


Največja podjetja na področju kemične industrije na Kitajskem (2017) 

Podjetje
Prihodki
v mio EUR
China Petrochemical Corporation 231.872,18
Gansu Shengbao Metallurgy Co. Ltd. 115.881,40
Ningxia Fenshuiling Trade And Industry Co. Ltd. 115.704,60
Yichun Xinxin Chemical Co. Ltd. 107.138,86
Jingjiang Zhonghuan Astic Anticorposion Eng. Co.Ltd 70.208,47
Anshan Dongfeng Chemical Co. Ltd. 49.714,83
China National Chemical Corporation 22.877,52
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 9.567,59
 
 
Največja podjetja na področju barv in premazov na Kitajskem (2017)
 
Podjetje
Prihodki
v mio EUR
Uni Corporation (Shenzhen) 103.447,72
Shenzhen Jiada High-Tech Industry Develop.t Co. Ltd. 71.401,82
Yongdeng Jinwanhe Commerce And Trade Co. Ltd. 67.638,83
Dalian Jinzhou Kunda Dope Factory 57.511,87
Yunnan Zhilian Industrial Co. Ltd. 51.120,22
Hefei Ruimeida Decoration Materials Co. Ltd. 50.470,78
Xuchang Zhufeng Insulation Materials Co. Ltd. 26.574,92
 
  
Največja podjetja na področju kemikalij za kmetijstvo na Kitajskem (2017)
 
Podjetje
Prihodki
v mio EUR
Fangchenggang Nanlin Phosphor Chemical Co. Ltd. 116.076,39
Hunan Huaihua Phosphorus Chemicals Factory 37.350,50
Kaifeng Aierfu Liquid Chemical Fertilizer Co. Ltd. 10.941,95
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. 7.234,02
Yunnan Yuntianhua Co., Ltd. 7.079,80
North Huajin Chemical Industries Co., Ltd. 3.407,66
China National Agricultural Means Of Production Group Corporation 3.247,43


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.
 

Vir: Factiva, maj 2018.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje