Kitajska

Gospodarske panoge Kitajske

Priložnosti na trgu


Velikost države, naraščajoča kupna moč, spreminjajoča se demografija in gospodarska preobrazba, ustvarjajo na kitajskem trgu številne priložnosti za tuja podjetja. Kitajska proizvodna ekonomija se preusmerja od nizkocenovne, delovno intenzivne proizvodnje, do tehnološko intenzivnejše proizvodnje z visoko dodano vrednostjo.

Med potencialno najbolj privlačne sektorje spadajo: 
 
Strojna industrija: Kitajska strojna industrija je eden vodilnih stebrov državnega gospodarstva. Kitajsko gospodarsko prestrukturiranje vključuje osredotočanje na razvoj napredne proizvodne in visokotehnološke industrije. Segmenti, ki ponujajo najbolj obetavne poslovne priložnosti so CNC obdelovalni stroji, robotika, 3D-tiskarska oprema ter energetsko učinkovita in okoljevarstvena oprema.

Avtomobilska industrija: Avtomobilska industrija, vključno z novimi energetskimi vozili, je eden od desetih sektorjev programa Made in China 2025, ki je deležen vladnih spodbud za nadgradnjo nizkocenovne množične proizvodnje v napredno proizvodnjo z večjo dodano vrednostjo. Cilj srednjeročnega in dolgoročnega razvojnega načrta avtomobilske industrije je, da Kitajska v 10 letih postane ena najmočnejših avtomobilskih držav na svetu ter prevladujoč trg novih energetskih vozil. Perspektivni segmenti so torej avtomobilske komponente za nova energetska vozila, kot so motorji, sistemi gorivnih celic in ključni sestavni deli, polnilne postaje, naprave za proizvodnjo akumulatorjev ter oprema za testiranje.

Gradbeništvo: Kitajska je največji gradbeni trg na svetu, ki naj bi  po napovedih Fitch Solutions Infrastructure Report v obdobju 2021 - 2029 rasel po 5,2 % povprečni letni stopnji. Kitajska je pred kratkim začela kampanjo "Nova infrastruktura", da bi popravila gospodarske učinke pandemije COVID-19 in spodbudila trajnostno rast. Projekti "Nova infrastruktura" se bodo osredotočili na izgradnjo omrežja 5G, industrijskega interneta, medmestnega prometa in železniškega sistema znotraj mesta, podatkovnih centrov, umetne inteligence, ultra-visoke napetosti in novih polnilnic za energetska vozila.
 
Zelena gradnja: Kitajska daje vse večji pomen zeleni gradnji. S pomočjo zelenje gradnje si Kitajska prizadeva ohranjati vire in zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Akcijski načrt za zeleno gradnjo opredeljuje, da morajo vse javne in zasebne zgradbe na površini več kot 20.000 m2, izpolnjevati zelene gradbene standarde kitajskega sistema ocenjevanja s tremi zvezdicami GBEL (The Green Building Evaluation Label). Akcijski načrt za zeleno gradnjo predvideva tudi prenovo približno 400 mio m2 obstoječih mestnih stanovanj na severu Kitajske, 400.000 podeželskih stanovanj pa bo predmet toplotnih sanacij.


Gospodarstvo

Kitajska ima 2. največje gospodarstvo na svetu, je največja svetovna izvoznica in ima tudi največje devizne rezerve na svetu. Kljub temu da ima Kitajska enega najhitreje rastočih BDP na svetu, se je njena gospodarska rast zaradi vpliva pandemije COVID-19 v letu 2020 upočasnila na 2,3 % v primerjavi s 6,1 % leta 2019. 

Novi sektorji, kot sta e-trgovina in spletne finančne storitve, doživljajo razcvet v gospodarstvu, v katerem prevladujejo izvozno usmerjeni sektorji. 

Struktura BDP

Kitajska je najbolj poseljena država na svetu in ena največjih proizvajalk in potrošnic kmetijskih proizvodov. Kmetijski sektor predstavlja 8 % BDP in zaposluje 24,7 % aktivnega prebivalstva. Le 15 % kitajskega ozemlja (približno 1,2 mio km²) je obdelovalne površine. Kitajska je vodilna svetovna proizvajalka žit, riža, bombaža, krompirja in čaja. Pomembni segmenti so tudi ovčereja, prašičereja in ribištvo.

Kitajska je bogata z naravnimi viri in ima velike zaloge premoga, ki je primarni vir energije v državi. Kitajska je vodilna v svetu na področju proizvodnje nekaterih rud (kositra, železa, zlata, fosfatov, cinka in titana) ter ima pomembne zaloge nafte in zemeljskega plina. S 4,89 mio sodčkov na leto je 5. največja proizvajalka nafte na svetu.

Storitveni sektor predstavlja 54 % BDP in zaposluje 47 % delovne sile. Čeprav se delež BDP v tem sektorju v zadnjih letih povečuje, je sektor obremenjen z javnimi monopoli in omejevalnimi predpisi, kar onemogoča njegovo rast. Kitajska vlada se je v zadnjem času osredotočila na določene storitvene segmente, kot so finance, logistika, izobraževanje in zdravstveno varstvo. Vlada si prizadeva, da bi Kitajsko uvrstila med vodilne izvoznike na področju prometa, turizma in gradbeništva.


Vir: EIU; Factiva, april 2021.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor prispeva 38 % BDP in zaposluje 28,2 % prebivalstva. Kitajska je zaradi poceni delovne sile postala ena od najbolj priljubljenih destinacij za zunanje izvajanje proizvodnih enot. Gospodarski razvoj Kitajske je povezan predvsem z razvojem konkurenčnega in izvozno usmerjenega proizvodnega sektorja. Več kot polovico kitajskega izvoza izvajajo podjetja s tujim kapitalom. Njihov delež v dodani vrednosti sektorja se razlikuje glede na panogo. V segmentu elektronike znaša več kot 60 %.


Kitajska je v letu 2020 zabeležila 1,8 % rast industrijske proizvodnje. Za leto 2021 analitiki napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 8 %, za leto 2022 5 % in za leto 2023 4,9 % rast.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na kitajskem trgu:

 

Avtomobilska industrija - trg hibridnih in električnih avtomobilov 

V analizo je zajeta prodaja hibridnih in električnih avtomobilov na drobno, oziroma registracija novih električnih in hibridnih osebnih avtomobilov.

Kitajski trg hibridnih in električnih avtomobilov je v zadnjih petih letih beležil impresivno rast, še zlasti v letu 2018, ko je rast dosegla 82,7 %. Po napovedih analitikov bo povpraševanje po hibridnih in električnih avtomobilih na Kitajskem v letu 2020 nekoliko upadlo, vendar bo trg kmalu zatem okreval, saj bodo hibridni in električni avtomobili ostali cenovno ugodna možnost, ki temelji na močni proizvodni bazi.

Prodaja hibridnih in električnih avtomobilov se je na Kitajskem v obdobju 2015-2019 povečevala po 53,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegla vrednost 18,8 mlrd EUR. Kitajska vlada je z dolgoročno strategijo za povečanje uporabe električnih avtomobilov proizvajalcem in kupcem zagotavljala velikodušne subvencije, medtem ko so proizvodne kvote za proizvajalce (10 % proizvodnje) privedle do velike proizvodnje cenovno ugodnih modelov. Število kitajskih proizvajalcev električnih vozil se je v zadnjih letih potrojilo, v državi jih je trenutno že več kot 400. Po statističnih podatkih ministrstva za industrijo in informacijsko tehnologijo je kitajska vlada proizvajalcem električnih avtomobilov zagotovila subvencije v višini 22 mlrd CNY, kar je približno 2,8 mlrd EUR. Poleg vladnih spodbud so na hitro rast vplivale tudi prednosti, ki jih lahko hibridni in električni avtomobili prinesejo vladam in državljanom in vključujejo energetsko varnost, višjo kakovost zraka v mestih, zmanjševanje hrupa in zmanjšanje toplogrednih plinov.

Kitajska vlada skrbi tudi za široko mrežo javnih polnilnih postaj. V letu 2018 je bilo po državi nameščenih približno 214.000 javnih in 232.000 zasebnih polnilnih postaj.

Obseg prodaje hibridnih in električnih avtomobilov se je na Kitajskem v obdobju 2015-2019 povečeval po 42,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel 1.149.869 enot. Obseg prodaje naj bi se po napovedih v prihodnjih petih letih povečeval po 42,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel 6.656.927 enot.

Električni avtomobili imajo največji delež na kitajskem trgu hibridnih in električnih avtomobilov. V letu 2019 so jih prodali 895.836, kar predstavlja 77,9 % celotnega obsega trga. Kitajski segment električnih avtomobilov je v nasprotju z večino trgov večji od hibridnih, saj so v tem segmentu največji lokalni proizvajalci.
 
Po napovedih analitikov se bo prodaja hibridnih in električnih avtomobilov na Kitajskem v prihodnjih petih letih povečevala po 46,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla vrednost 113,8 mlrd EUR. Rast prodaje naj bi nekoliko upadla v letu 2020 zaradi izbruha pandemije COVID-19. Po poročilu kitajskega združenja proizvajalcev avtomobilov je prodaja novih energetskih vozil januarja 2020 upadla medletno za -54,5 % februarja pa za -82 %. Združenje je objavilo tudi napoved za prodajo avtomobilov v državi, ki naj bi v letu 2020 upadla za -5 %. Kitajska vlada si prizadeva ublažiti vpliv pandemije, zato podpira trg in lokalno avtomobilsko industrijo. Za nakup električnih in hibridnih avtomobilov so zato potrošniki do konca leta 2022 oproščeni plačila DDV (sprva je to veljalo le do leta 2020). Vlada razmišlja tudi o podaljšanju subvencij za nakupe do 25.000 CNY (3.100 EUR) na vozilo za nadaljnji dve leti. Vsi ti ukrepi bodo pripomogli k oživitvi trga najpozneje do leta 2021.


Največji konkurenti na trgu so:

  • BYD Company Limited
  • BAIC Motor Corporation Ltd
  • SAIC Motor Corp
  • Tesla, Inc.
  • Toyota Motor Corporation

V letu 2019 se je kitajski trg hibridnih in električnih avtomobilov povečal za 4,5 % in dosegel obseg 1.149.869 vozil. V letih 2015–2019 je povprečna letna stopnja rasti znašala 52,6 %.

Kitajski trg hibridnih in električnih avtomobilov se je v letu 2019 povečal za 6,5 % in dosegel vrednost 18,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2015–2019 znašala 53,8 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 3.393  
2016 5.481 61,5 %
2017 9.381 74,2 %
2018 16.783 86,8 %
2019 18.831 6,5 %


Analitiki napovedujejo, da bo kitajski trg hibridnih in električnih avtomobilov v letu 2024 dosegel obseg 6.656.927 vozil, kar je 478,9 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020–2024 znaša 42,1 %.

Vrednostno bo kitajski trg hibridnih in električnih avtomobilov v letu 2024 dosegel 113,8 mlrd EUR, kar je 568,8 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020–2024 znaša 46,2 %.


Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 27.763 44,8 %
2021 44.143 61,9 %
2022 60.565 43,3%
2023 83.075 41,9 %
2024 113.765 40,3 %
 

Največ, 77,9 % prodanih avtomobilov na tem trgu v letu 2019, je bilo električnih. 

Tržni deleži glede na vrsto vozil za leto 2019 (v odstotkih) 

Električna vozila 77,9 %
Hibridna vozila 22,1 %
 


Kitajska predstavlja 26,8 % azijsko-pacifiškega trga hibridnih in električnih avtomobilov glede na obseg trga.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2019 (v odstotkih) 

Japonska 56,1 %
Kitajska 26,8 %
Južna Koreja 7,3 %
Singapur 5,5 %
Indija 0,2 %
Ostale države 4,1 %
 

Največja podjetja na področju proizvodnje motornih vozil na Kitajskem (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
SAIC Motor Corp. Ltd. 106.470,27
BAIC Motor Corp. Ltd. 22.519,68
Dongfeng Motor Group Company Limited 16.718,31
Dongfeng Motor Group Co., Ltd. 13.035,63
Great Wall Motor Company Limited 12.988,71
Geely Automobile Holdings Ltd. 12.560,33
Great Wall Motor Co., Ltd. 11.998,20


Največja podjetja na področju proizvodnje delov za motorna vozila na Kitajskem (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Faw-Volkswagen Automotive Co. Ltd. 36.266,94
Weichai Power Co., Ltd. 22.399,01
Byd Auto Co. Ltd. 10.910,72
Toho Kasei (Huizhou) Precision Co. Ltd. 8.787,01
Ningbo Joyson Electronic Corp. 7.831,76
Nanchang Shengli Metalware Co. Ltd. 7.770,14
Zhejiang Xuanfu Automatic Transmission Co. Ltd. 4.959,42
 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, julij 2020.


 

Farmacevtska industrija

Analiza zajema samo etična zdravila in ne vključuje zdravstvenega varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali. Tržne vrednosti so izračunane po cenah EXW (franko tovarna).

Po padcu v letu 2016 je kitajski farmacevtski trg okreval in do konca leta 2019 dosegel močne stopnje rasti. Te se bodo po napovedih nadaljevale tudi v napovedanem obdobju. Kitajska vlada je farmacevtski in biofarmacevtski sektor opredelila kot prednostno področje. To je deloma posledica potenciala obeh sektorjev na globalnem trgu, pa tudi naraščajoče pojavnosti kroničnih bolezni na Kitajskem.

Kitajski farmacevtski trg je v obdobju 2015-2019 rasel po 8 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 127,3 mlrd EUR.
Kitajski farmacevtski trg sestavljajo biološka zdravila, generična zdravila, zdravila brez recepta in tradicionalna kitajska medicina. Tradicionalna kitajska medicina ima na trgu velik, približno 30 % do 40 % tržni delež. V segmentu generičnih zdravil prevladujejo številni domači proizvajalci. Segment je razdrobljen, približno 100 podjetij pa ima tretjino celotnega tržnega deleža.

Kitajska je uvedla sistem dveh računov, ki zagotavlja večjo preglednost v farmacevtski dobavni verigi. Ta sistem dovoljuje le dva računa med proizvajalcem in kupcem (bolnišnico). Vmesni distributer mora zato prodajati neposredno bolnišnicam, kar preprečuje večstopenjsko distribucijo.

Analitiki napovedujejo, da bo kitajski farmacevtski trg v obdobju 2020-2024 rasel po 7,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril vrednost 166,4 mlrd EUR. Težko je predvideti, kako bo trg deloval v naslednjih letih zaradi izbruha pandemije COVID-19, vendar pa naj bi bil vpliv pandemije na kitajski farmacevtski trg minimalen. Tudi v letu 2020 se pričakuje močna rast trga.


Največji konkurenti na trgu so:

  • Yangtze River Pharmaceutical Group 
  • Shanghai Pharmaceutical Co Ltd
  • Guangzhou Pharmaceuticals Corp
  • Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd

Vrednost kitajskega farmacevtskega trga se je v letu 2019 povečala za 12 % in dosegla 127,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2015–2019 znašala 8 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 94.414  
2016 91.531 -3,1 %
2017 100.619 12,0 %
2018 107.881 12,0 %
2019 127.321 12,0 %


Analitiki napovedujejo, da bo kitajski farmacevtski trg v letu 2024 dosegel vrednost 166,4 mlrd EUR, kar je 44,7 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020–2024 je 7,7 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 137.545 6,2 %
2021 143.571 6,3 %
2022 147.777 7,5 %
2023 154.958 8,5 %
2024 166.370 10,0 %


Yangtze River Pharmaceutical Group je vodilni konkurent na farmacevtskem trgu na Kitajskem in je imel v letu 2019 19,9 % tržni delež glede na vrednost.

Tržni deleži konkurentov glede na vrednost (v % za leto 2019)

Yangtze River Pharmaceutical Group 19,9 %
Shanghai Pharmaceuticals 15,2 %
Yunnan Baiyo Group 3,1 %
Guangzhou Pharmaceutical           2,8 %
Ostali 59,0 %

 
Kitajska predstavlja 46,6 % azijsko-pacifiškega farmacevtskega trga glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2019 (v odstotkih)

ZDA 86,1 %
Kitajska 46,6 %
Japonska 19,4 %
Indija 10,6 %
Južna Koreja 6,4 %
Ostale države v regiji 17,0 %


Največja podjetja na področju proizvodnje v farmacevtski industriji na Kitajskem (2019) 

Podjetje Prihodki v mio EUR
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. 24.058,51
China Resources Pharmaceutical Group Ltd. 23.251,50
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 8.337,39
China National Accord Medicines Corp. Ltd. 6.695,85
China National Medicines Co., Ltd. 5.667,72
Shenzhen Neptunus Bioengineering Co., Ltd. 5.264,08
Sichuan Languang Development Co., Ltd. 4.756,90
 

Največja podjetja na področju veleprodaje v farmacevtski industriji na Kitajskem (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd. 12.630,42
Shanghai Pharmaceutical Co. Ltd. 10.459,25
Beijing Beifang Beifang Co. Ltd. 5.213,12
Realcan Pharmaceutical Group Co., Ltd. 4.468,51
Zhejiang Intl Group Co., Ltd. 3.125,33
Shenzhen Hec Industrial Development Co. Ltd. 2.978,47
Guangzhou Pharmaceuticals Corporation 2.898,54
 

Največja podjetja na področju maloprodaje v farmacevtski industriji na Kitajskem (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
China Nepstar Chain Drugstore Ltd. 2.864,12
Qinghai Minbo Medical Equipment Co. Ltd. 2.256,24
Luyan Pharma Co., Ltd. 1.905,74
Jingde County Xingde Pharmacy 1.800,09
Changchun Hanyang Economic And Trade Co. Ltd. 1.619,58
Laobaixing Pharmacy Chain JSC 1.477,99
Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 1.300,68

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.
 
Vir: Factiva, julij 2020.


 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje