Kitajska

Gospodarske panoge Kitajske

Priložnosti na trgu


Velikost države, naraščajoča kupna moč, spreminjajoča se demografija in gospodarska preobrazba, ustvarjajo na kitajskem trgu številne priložnosti za tuja podjetja. Kitajska proizvodna ekonomija se preusmerja od nizkocenovne, delovno intenzivne proizvodnje, do tehnološko intenzivnejše proizvodnje z visoko dodano vrednostjo. Najbolj perspektivna področja za izvoznike so avtomobilski sektor, kmetijstvo, kozmetični izdelki, zelena gradnja, obnovljivi viri energije, okoljske tehnologije in zdravstvo.

Med potencialno najbolj privlačne sektorje spadajo: 
 
Okoljske tehnologije: 

Kitajska namenja vse več sredstev za reševanje vse hujših vprašanj onesnaževanja. Skupni letni dohodek Kitajske za okoljske storitve se hitro povečuje.
V okviru kitajske razvojne strategije za preoblikovanje v čistejše in bolj trajnostno gospodarstvo, namerava država vložiti 50 mlrd USD v različne industrije, ki močno onesnažujejo okolje, kot so tekstilna in tiskarska industrija, proizvodnja jekla, pridobivanje nafte in plina, premogovništvo in farmacevtska industrija. Perspektivna področja so tudi gradnja čistilnih naprav, tehnološke raziskave in razvojne storitve, svetovalne storitve, inženirske in gradbene storitve, storitve obratovanja objektov za onesnaževanje, okoljska trgovina in finance ter okoljsko izobraževanje in usposabljanje.

Avtomobilska industrija: 

Kitajska je največji svetovni trg vozil tako po letni prodaji kot po proizvodnji. Po ocenah analitikov naj bi domača proizvodnja do leta 2025 dosegla 35 mio vozil. Velike priložnosti so predvsem v segmentih proizvodnje EV ter avtodomov.

Gradbeništvo: 

Kitajska je največji gradbeni trg na svetu, ki naj bi  po napovedih Fitch Solutions v obdobju 2022 - 2030 rasel po 8,6 % povprečni letni stopnji. Kitajski 14. petletni načrt vključuje prizadevanja vlade za uporabo digitalne tehnologije v procesu gradnje.  V infrastrukturi naj bi se centralna vlada osredotočila na promet in energijo, pri čemer bo poudarila večjo povezljivost v mestnih grozdih. Ker Kitajska razvija bolj zeleno gospodarstvo, se bodo povečale možnosti za nizkoogljično gradnjo, vključno z zelenimi zgradbami, obnovljivo energijo in varčevanjem z vodo.
Priložnosti ponujajo področja zelene gradnje, izdelki za razsvetljavo, HVAC, storitve testiranja (npr. ocena energetske učinkovitosti, testiranje kakovosti zraka v zaprtih prostorih, testiranje novega materiala in polnil), storitve nadzora kakovosti in varnosti gradnje ter ponovna uporaba starih zgradb.


Gospodarstvo

Kitajska ima 2. največje gospodarstvo na svetu, je največja svetovna izvoznica in ima tudi največje devizne rezerve na svetu. Novi sektorji, kot sta e-trgovina in spletne finančne storitve, doživljajo razcvet v gospodarstvu, v katerem prevladujejo izvozno usmerjeni sektorji. 

Struktura BDP

Kitajska je najbolj poseljena država na svetu in ena največjih proizvajalk in potrošnic kmetijskih proizvodov. Kmetijski sektor predstavlja 7 % BDP in zaposluje okoli 28 % aktivnega prebivalstva. Le 15 % kitajskega ozemlja (približno 1,2 mio km²) je obdelovalne površine. Kitajska je vodilna svetovna proizvajalka žit, riža, bombaža, krompirja in čaja. Pomembni segmenti so tudi ovčereja, prašičereja in ribištvo.

Kitajska je bogata z naravnimi viri in ima velike zaloge premoga, ki je primarni vir energije v državi. Kitajska je vodilna v svetu na področju proizvodnje nekaterih rud (kositra, železa, zlata, fosfatov, cinka in titana) ter ima pomembne zaloge nafte in zemeljskega plina.

Storitveni sektor predstavlja 53 % BDP in zaposluje 44 % delovne sile. Čeprav se delež BDP v tem sektorju v zadnjih letih povečuje, je sektor obremenjen z javnimi monopoli in omejevalnimi predpisi, kar onemogoča njegovo rast. Kitajska vlada se je v zadnjem času osredotočila na določene storitvene segmente, kot so finance, logistika, izobraževanje in zdravstveno varstvo. Vlada si prizadeva, da bi Kitajsko uvrstila med vodilne izvoznike na področju prometa, turizma in gradbeništva.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor prispeva 40 % BDP in zaposluje približno eno tretjino prebivalstva. Kitajska je zaradi poceni delovne sile postala ena od najbolj priljubljenih destinacij za zunanje izvajanje proizvodnih enot. Gospodarski razvoj Kitajske je povezan predvsem z razvojem konkurenčnega in izvozno usmerjenega proizvodnega sektorja. Več kot polovico kitajskega izvoza izvajajo podjetja s tujim kapitalom. 

Kitajska je v letu 2021 zabeležila 10,9 % rast industrijske proizvodnje. Za leto 2022 analitiki EIU napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 5,3 %, za leto 2023 4,9 % in za leto 2024 4 % rast. 


Vir: EIU; Factiva, april 2022.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na kitajskem trgu:

 

Avtomobilska industrija 

 

Proizvodnja osebnih vozil

V letu 2021 je proizvodnja osebnih avtomobilov na Kitajskem dosegla 21,41 mio enot.

Proizvodnja vozil se na Kitajskem sooča z vse večjimi težavami, ki vključujejo zaustavitve proizvodnje zaradi politike »Zero-Covid«, globalno pomanjkanje polprevodnikov ter motnje v logističnem omrežju. Stroški proizvodnje vozil se v letu 2022 še naprej povečujejo zaradi visokih cen surovin, naraščajočih stroškov dela in visokih logističnih stroškov.

Proizvodnja osebnih vozil se je v prvem polletju 2022 povečala za 6 % na letni ravni.

Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da se bo v celotnem letu 2022 proizvodnja osebnih vozil zmanjšala za -4,7 %.
Po napovedih naj bi proizvodnja osebnih vozil v letu 2025 dosegla približno enak obseg kot v letu 2021, in sicer 21,4 mio enot, v letu 2031 pa naj bi dosegla 22,5 mio enot.
 

Prodaja osebnih vozil

Prodaja osebnih vozil je v letu 2021 na Kitajskem dosegla 21,48 mio enot.

V prvi polovici leta 2022 se je prodaja osebnih vozil na Kitajskem medletno povečala za 3,4 %, predvsem zaradi visoke, 115 % rasti prodaje EV.

Po napovedih naj bi se v celotnem letu 2022 zmanjšala za -4,9 % na letni ravni. V prihodnjih letih naj bi prodaja osebnih vozil na Kitajskem rasla le po 0,3 % povprečni letni stopnji ter v letu 2025 dosegla 22,14 mio enot, v letu 2031 pa 23,48 enot.


V mestih se infrastruktura približuje svoji največji zmogljivosti, z napovedanim voznim parkom nekaj več kot 0,55 mlrd enot. Vendar pa obstaja velik potencial za dvig povpraševanja po vozilih na podeželskih območjih, saj se osrednja vlada vse bolj osredotoča na širitev prometnega omrežja v manj razvitih regijah za izboljšanje medkrajevne povezave in cestnega omrežja v naslednjem desetletju, prizadeva pa si tudi za zamenjavo vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem z vozili na novo energijo.
 

Vodilni konkurenti na trgu

  • Vodilni konkurent v kitajski avtomobilski industriji je Volkswagen, ki je v letu 2021 proizvedel 14,4 % vseh avtomobilov, proizvedenih v državi. Družba ima proizvodne obrate po vsem svetu, sedež družbe pa je v Wolfsburgu, v Nemčiji. Družba proizvaja in trži svoja vozila pod več blagovnimi znamkami, vključno z Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, MOIA, Scania in MAN. Podjetje je skupaj s partnerji na Kitajskem vzpostavilo 33 tovarn.
  • General Motors je eden vodilnih konkurentov v kitajski avtomobilski industriji, saj je leta 2021 proizvedel 9 % vseh avtomobilov v državi. Podjetje ima sedež v ZDA, vendar deluje globalno. 
  • Še en vodilni konkurent v kitajski avtomobilski industriji je Toyota, ki je leta 2021 proizvedla 8,1 % vseh avtomobilov v državi. Podjetje ima sedež na Japonskem, vendar ima proizvodne obrate po vsej Ameriki, Evropi in Aziji. 
  • Proizvajalec Geely je prav tako eden vodilnih konkurentov v tej državi, saj predstavlja 7,3 % proizvodnje na Kitajskem. Geely ima sedež v Hong Kongu. Družba upravlja 12 tovarn za proizvodnjo vozil, 9 tovarn pogonskih sklopov, 6 tovarn opreme za razgradnjo in na Kitajskem proizvaja vozila pod blagovno znamko Geely Auto. 

Tržni deleži proizvajalcev avtomobilov na Kitajskem v letu 2021 (v odstotkih)


 

Največji kitajski proizvajalci osebnih avtomobilov  

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
SAIC Motor Corp. Ltd. 119.576,60
Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd. 55.320,58
BYD Co., Ltd. 32.061,17
BAIC Motor Corp. Ltd. 26.692,21
Great Wall Motor Co., Ltd. 20.054,63
Saic Volkswagen Automotive Comp. LTD 17.300,60
Dongfeng Motor Group Co., Ltd. 17.147,04

 


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021


Vir: Factiva, september 2022.

 

Stroji in naprave - trg polprevodnikov

Trg polprevodnikov je sestavljen iz proizvodnje in prodaje integriranih vezij (vključno z analognimi, mikro, logičnimi in pomnilniškimi vezji) in diskretnih polprevodniških naprav. Tržna vrednost se nanaša na prodajo polprevodnikov po prodajni ceni proizvajalcev.

V zadnjih letih je naraščajoče povpraševanje po polprevodnikih pospešilo rast kitajskega trga. Kitajska je največja porabnica polprevodnikov, odgovorna za več kot 50 % porabe. Ambicija države, da postane tehnološka velesila, je povzročila nastanek globalnih tehnoloških podjetij, kot sta Huawei in Lenovo, ki potrebujejo zanesljivo dobavo polprevodnikov. Vlada je vložila veliko finančnih sredstev v razvoj tehnoloških vozlišč in različnih pobud, kot sta 'Made in China 2025' in njen načrt Internet Plus, da bi okrepila mobilni internet in internet stvari (IoT). Vse to je povečalo povpraševanje na trgu. Povpraševanje je povezano tudi z liberalizacijo ovir za vstop na trg, kar je mednarodne proizvajalce polprevodnikov spodbudilo k vzpostavitvi proizvodnih obratov na Kitajskem.

Kitajski trg polprevodniške opreme je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 158,7 mlrd EUR, kar predstavlja 9,8 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017- 2021.
Leta 2019 so trgovinski spori z ZDA negativno vplivali na kitajski izvoz, kar je oslabilo povpraševanje po polprevodnikih. Industrijska proizvodnja se je upočasnila, da bi se prilagodila šibkejšemu povpraševanju po izdelkih iz ZDA. Trgovinski spori med Kitajsko in ZDA so ključno prispevali k -9,4 % padcu tržne vrednosti v letu 2019.
Trg polprevodnikov je v letih 2020 in 2021 med pandemijo COVID-19 zabeležil skokovito rast. Močno se je povečalo povpraševanje po čipih za igralne naprave, prenosne računalnike in internetno infrastrukturo, To je povzročilo znatno rast tega trga.

Integrirani segment je bil leta 2021 najdonosnejši na trgu, s skupnimi prihodki v višini 149,1 mlrd EUR, kar predstavlja 93,9 % celotne vrednosti trga. Segment diskretnih polprevodniških naprav pa je v tem letu ustvaril prihodke v višini 9,6 mlrd EUR ali 6,1 % skupne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da se bo kitajski trg polprevodnikov v obdobju 2022-2026 povečeval po 15,5 % povprečni letni stopnji ter v letu 2026 ustvaril vrednost 326,6 mlrd EUR.

Rast na tem trgu bo še naprej poganjalo povpraševanje po čipih za igralne naprave in internetno infrastrukturo. Kitajski trg polprevodnikov je bil poudarjen kot ključno področje za razvoj v skladu s kitajsko strategijo 'Made in China 2025'. Vladna pobuda upa, da bo povečala proizvodnjo izdelkov z višjo vrednostjo, da bi se kosali z izdelki, proizvedenimi na drugih ključnih trgih, kot so ZDA, Koreja in Tajvan, kjer je proizvodnja polprevodnikov naprednejša.


Največji konkurenti na trgu so:

  • Semiconductor Manufacturing International Corporation
  • Hua Hong Semiconductor Ltd
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

 
Vrednost kitajskega trga polprevodnikov se je v letu 2021 povečala za 24,2 % in dosegla 158,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2017–2021 znašala 9,8 %. 
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 121.924 22,8 %
2018 133.677 9,7 %
2019 121.078 -9,4 %
2020 127.758 5,5 %
2021 158.704 24,2 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo kitajski trg polprevodnikov v letu 2026 dosegel vrednost 326,6 mlrd EUR, kar je 105,8 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022–2026 je 15,5 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 173.332 9,2 %
2023 198.359 14,4 %
2024 238.014 20,0 %
2025 280.544 17,9 %
2026 326.625 16,4 %


Kitajska predstavlja 50,9 % azijsko-pacifiškega trga polprevodnikov glede na vrednost. 

Tržna segmentacija v azijski regiji za leto 2021 (v odstotkih)


Največja podjetja na področju proizvodnje polprevodnikov na Kitajskem

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. 12.433,88
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co., Ltd. 6.321,46
JCET Group Co., Ltd. 4.698,61
Samsung (China) Semiconductor Co. Ltd. 4.644,95
S.A.S. Dragon Holdings Ltd. 4.443,90
Dong Guan Kaifa Technology Co. Ltd. 4.219,72
Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai 3.718,73


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021

 
Vir: Factiva, oktober 2021. 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje