Kitajska

Gospodarske panoge Kitajske

Priložnosti na trgu


Velikost države, naraščajoča kupna moč, spreminjajoča se demografija in gospodarska preobrazba, ustvarjajo na kitajskem trgu številne priložnosti za tuja podjetja. Kitajska proizvodna ekonomija se preusmerja od nizkocenovne, delovno intenzivne proizvodnje, do tehnološko intenzivnejše proizvodnje z visoko dodano vrednostjo.

Med potencialno najbolj privlačne sektorje spadajo: 
 
Strojna industrija: Kitajska strojna industrija je eden vodilnih stebrov državnega gospodarstva. Kitajsko gospodarsko prestrukturiranje vključuje osredotočanje na razvoj napredne proizvodne in visokotehnološke industrije. Segmenti, ki ponujajo najbolj obetavne poslovne priložnosti so CNC obdelovalni stroji, robotika, 3D-tiskarska oprema ter energetsko učinkovita in okoljevarstvena oprema.

Avtomobilska industrija: Avtomobilska industrija, vključno z novimi energetskimi vozili, je eden od desetih sektorjev programa Made in China 2025, ki je deležen vladnih spodbud za nadgradnjo nizkocenovne množične proizvodnje v napredno proizvodnjo z večjo dodano vrednostjo. Cilj srednjeročnega in dolgoročnega razvojnega načrta avtomobilske industrije je, da Kitajska v 10 letih postane ena najmočnejših avtomobilskih držav na svetu ter prevladujoč trg novih energetskih vozil. Perspektivni segmenti so torej avtomobilske komponente za nova energetska vozila, kot so motorji, sistemi gorivnih celic in ključni sestavni deli, polnilne postaje, naprave za proizvodnjo akumulatorjev ter oprema za testiranje.

Zdravstvo in farmacija: Staranje prebivalstva, večja ozaveščenost o zdravju ter povečevanje izdatkov za zdravstvo, spodbujajo rast farmacevtskega trga. Vodilni segmenti so trg biotehnologije, patentna zdravila, zdravila za življenjsko nevarne bolezni, kot so rak, bolezni pljuč in jeter ter raziskave za nova zdravila.
Trg medicinskih pripomočkov je eden najhitreje rastočih tržnih sektorjev na Kitajskem, industrija pa že več kot desetletje ohranja dvomestno rast. Več kot 70 % te rasti predstavljajo javna naročila bolnišnic.

Zelena gradnja: Kitajska daje vse večji pomen zeleni gradnji. S pomočjo zelenje gradnje si Kitajska prizadeva ohranjati vire in zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Akcijski načrt za zeleno gradnjo opredeljuje, da morajo vse javne in zasebne zgradbe na površini več kot 20.000 m2, izpolnjevati zelene gradbene standarde kitajskega sistema ocenjevanja s tremi zvezdicami GBEL (The Green Building Evaluation Label). Akcijski načrt za zeleno gradnjo predvideva tudi prenovo približno 400 mio m2 obstoječih mestnih stanovanj na severu Kitajske, 400.000 podeželskih stanovanj pa bo predmet toplotnih sanacij.


Gospodarstvo

Kitajska je največji izvoznik in ima največje devizne rezerve na svetu. Ima tudi enega najhitreje rastočih BDP na svetu. V letu 2019 je kitajsko gospodarstvo zraslo za 6,1 %, kar je posledica večjega zunanjega povpraševanja in močne domače zasebne potrošnje. Tudi v letu 2020 EIU Kitajski napoveduije 1 % rast.
Novi sektorji, kot sta e-trgovina in spletne finančne storitve, doživljajo razcvet v gospodarstvu, v katerem prevladujejo izvozno usmerjeni sektorji. 

 

Struktura BDP

Kitajska je najbolj poseljena država na svetu in eden največjih proizvajalcev in potrošnikov kmetijskih proizvodov. Kmetijski sektor predstavlja 7 % BDP in zaposluje 26,6 % aktivnega prebivalstva. Le 15 % kitajskega ozemlja (približno 1,2 mio km²) je obdelovalne površine. Kitajska je vodilni svetovni proizvajalec žit, riža, bombaža, krompirja in čaja. Pomembni segmenti so tudi ovčereja, prašičereja in ribištvo.

Kitajska je bogata z naravnimi viri in ima velike zaloge premoga, ki je primarni vir energije v državi. Kitajska je vodilna v svetu na področju proizvodnje nekaterih rud (kositra, železa, zlata, fosfatov, cinka in titana) ter ima pomembne zaloge nafte in zemeljskega plina. S 3,8 mio sodčkov na leto je peti največji proizvajalec nafte na svetu.

Storitveni sektor predstavlja 54 % BDP in zaposluje 45,2 % delovne sile. Čeprav se delež BDP v tem sektorju v zadnjih letih povečuje, je sektor obremenjen z javnimi monopoli in omejevalnimi predpisi, kar onemogoča njegovo rast. Kitajska vlada se je v zadnjem času osredotočila na določene storitvene segmente, kot so finance, logistika, izobraževanje in zdravstveno varstvo. Vlada si prizadeva, da bi Kitajsko uvrstila med vodilne izvoznike na področju prometa, turizma in gradbeništva.


Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor prispeva 39 % BDP in zaposluje 28,3 % prebivalstva. Kitajska je zaradi poceni delovne sile postala ena od najbolj priljubljenih destinacij za zunanje izvajanje proizvodnih enot. Gospodarski razvoj Kitajske je povezan predvsem z razvojem konkurenčnega in izvozno usmerjenega proizvodnega sektorja. Več kot polovico kitajskega izvoza izvajajo podjetja s tujim kapitalom. Njihov delež v dodani vrednosti sektorja se razlikuje glede na panogo. V segmentu elektronike znaša več kot 60 %.

Kitajska je v letu 2019 zabeležila 5,8 % rast industrijske proizvodnje. Za leto 2020 analitiki napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 0,9 %, za leto 2021 5,6 % in za leto 2022 5,1 % rast.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na kitajskem trgu:

 

Pohištvena industrija 

Po več kot 20 letih hitre rasti pohištvene industrije je Kitajska postala največja svetovna proizvajalka in izvoznica pohištva.
Po podatkih kitajskega Državnega urada za statistiko, je skupna prodaja kitajskih proizvajalcev pohištva v prvih treh četrtletjih leta 2018 medletno narasla za 6,4 % in je znašala 69,3 mlrd EUR, medtem ko je skupni dobiček medletno narasel za 4,0 % in znašal 3,9 mlrd EUR. Življenjski standard na Kitajskem se izboljšuje in Kitajci so pripravljeni vedno več vlagati v opremo domov. Povečanje kupne moči potrošnikov je spodbudilo rast pohištvenega trga.

Poleg prodaje na domačem trgu kaže trende rasti tudi izvoz pohištva. Ta je v letu 2018 znašal 45,5 mlrd EUR, kar je 7,6 % več kot v letu prej.

Proizvodnja pohištva na Kitajskem je veliko manj koncentrirana kot v drugih državah. Večina kitajskih proizvajalcev pohištva so majhna in srednje velika podjetja. Na Kitajskem je le približno 6.300 velikih proizvajalcev pohištva. 10 največjih pohištvenih proizvajalcev obvladuje 6,1 % trga, v primerjavi s 44,3 % v ZDA in 26,1 % v Nemčiji. V primerjavi z drugimi državami je na Kitajskem relativno manj blagovnih znamk z močnim vplivom na trgu.  Zaradi visokih stroškov oblikovanja in visokih stroškov dela, postaja pohištvo z drugih držav manj konkurenčno na svetovnem trgu.

Hitro pa raste tudi kitajski domači trg pohištva. Hitra urbanizacija je spodbudila tudi rast trga v manjših mestih. Širitev domačega trga bo v prihodnje ena od ključnih strategij trženja.

Kitajska pohištvena industrija postopno uvaja naprednejšo proizvodnjo in uporabo informacijske tehnologije v proizvodnji. Pohištvena podjetja si prizadevajo za nadgradnjo svojih izdelkov in za njihovo večjo dodano vrednost. Zato poskušajo s tehnološkimi inovacijami doseči nizke stroške, visoko kakovost in visoko učinkovitost. Ključni prihodnji razvojni trend je zelena proizvodnja, ki v celotnem življenjskem ciklu izdelkov prispeva k varstvu okolja in zmanjšanju porabe energije.

Kitajski pohištveni trg postaja privlačen za številne mednarodne konkurente in na trgu so že prisotne številne tuje blagovne znamke pohištva.

 
Največji proizvajalci pohištva na Kitajskem (2018)
 
Podjetje Prihodki v mio EUR
Hubei Nanfang Furniture Co. Ltd. 8.175,42
Dai County Xinxin Door Co. Ltd. 7.854,86
Guangdong Qiaodun Industry Co. Ltd. 6.047,16
Shanghai Tengfeng Sanitary Appliances Co. Ltd. 6.047,16
Shenzhen Huamingtai Technology Co. Ltd. 6.047,16
Luoyang Jiuhong Office Furniture Co. Ltd. 4.980,98
Fengdu County Mingzhu Furniture Mall 4.231,65
 

Največje trgovine s pohištvom na Kitajskem (2018)
 
Podjetje Prihodki v mio EUR
Jincheng Sanya Trading Co. Ltd. 2.450,73
Red Star Macalline Group Co., Ltd. 1.878,29
Yicheng Yijiaju Shopping Plaza Co. Ltd. 1.542,73
Tibet Minghui Furniture Co. Ltd. 1.348,57
Jason Furniture (Hangzhou) Co., Ltd. 1.184,84
Hainan Yuyang Commercial Trade Co. Ltd. 856,47
Nanyang Xintai Furniture Co. Ltd. 630,58
 Vir: Factiva, november 2019.
 


Farmacevtska industrija in biotehnologija

Kitajski farmacevtski trg je že od leta 2016 drugi največji na svetu, takoj za ZDA. V obdobju 2014-2018 je rasel po 8,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril skupne prihodke v višini 112,6 mlrd EUR. Samo v šestih letih se je vrednost kitajskega farmacevtskega trga podvojila.
 
Kitajsko prebivalstvo se hitro stara. Kitajska vlada zato širi splošno zdravstveno zavarovanje, ter izvaja zakonodajne spremembe za pospešitev inovacij in racionalizacijo rokov za odobritev novih zdravil. Zdravstveni sektor in biofarmacevtski izdelki so opredeljeni kot prednostno področje kitajske vlade, delno zaradi velikega potenciala tega sektorja na globalnem trgu, pa tudi zaradi naraščajoče pojavnosti kroničnih bolezni na Kitajskem.

Kitajski sektor biotehnologije predstavlja le 12 % celotnega kitajskega farmacevtskega trga, kar je polovica svetovnega povprečja, ki znaša 25 %.

V letu 2018 so naložbe tveganega kapitala in zasebnega kapitala v kitajskih biotehnoloških podjetjih dosegle 14,4 mlrd EUR. Večina kitajskih biotehnoloških podjetij je mladih in hitro rastočih.

Večina kitajskih farmacevtskih družb ima lastne programe za odkrivanje novih zdravil in večina jih cilja na donosen ameriški trg. Kitajska farmacevtska podjetja so v letu 2018 začela 26 več-regionalnih kliničnih preskušanj (v letu 2013 le 4). Samo podjetje BeiGene, ki je specializirano za raziskave zdravil za zdravljenje raka, trenutno vodi več kot 60 mednarodnih kliničnih preskušanj.

Kitajsko biotehnologijo opredeljujejo trije glavni dejavniki inovacij:

 • Dostop do informacij:
  Kitajska ima glede izmenjave medicinskih informacij ohlapnejša pravila kot ZDA in druge razvite države, zato imajo kitajska podjetja dostop do veliko več podatkov o bolnikih kot njihovi zahodni tekmeci.
   
 • Državno financiranje:
  Vlada vlaga milijarde v biotehnološke raziskave in razvoj. Po uradnih podatkih je poraba za raziskave in razvoj v letu 2018 presegla 246 mlrd EUR, kar predstavlja več kot 2 % BDP, v letu 2019 pa se bo ta % povečal na 2,5. V Pekingu nameravajo do leta 2020 zgraditi od 10 do 20 biotehnoloških znanstvenih parkov.
   
 • Zakonodaja:
  Kitajska vlada je uvedla centraliziran postopek javnega naročanja, ki naj bi znižal cene za najbolj pogosta zdravila. Ta zakonodajna sprememba je ustvarila dvotirni trg, na katerem se generični proizvajalci zdravil osredotočajo na količino, raziskovalna podjetja pa na višje marže.

 
Glede na te trende ni presenetljivo, da se številne zahodne farmacevtske družbe hitro uveljavijo na hitro rastočem kitajskem trgu ali pa ustanavljajo partnerska podjetja z inovativnimi kitajskimi podjetji.

Kitajska farmacevtska industrija, zlasti biotehnologija, ima svetlo prihodnost. Analitiki napovedujejo, da bo kitajski farmacevtski trg v obdobju 2019-2023 rasel po 12 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 189,3 mlrd EUR. Kitajska je trenutno drugi največji farmacevtski trg na svetu, a lahko kaj kmalu prehiti trenutno vodilne ZDA.

 

  

Največja podjetja na področju farmacevtske industrije na Kitajskem (2018) 

Podjetje Prihodki v mio EUR
China Resources Pharmaceutical Group Ltd. 21.715,07
Sinopharm Group Company Limited 19.538,99
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. 18.211,53
China National Accord Medicines Corp. Ltd. 5.830,68
Guangzhou Baiyunshan Pharm. Holdings Co. Ltd. 5.690,95
China National Medicines Co., Ltd. 5.038,23
Shenzhen Neptunus Bioengineering Co., Ltd. 4.987,40
 
 
Največja podjetja na področju biotehnologije na Kitajskem (2018)
 
Podjetje Prihodki v mio EUR
Wuhan Jiuye Medical Devices Co. Ltd. 3.939,14
Beijing Kingsodax New Material Science & Technology Development Co. Ltd 1.110,28
Ningxia EPPEN Biotech Co. Ltd. 890,80
Changchun High & New Technology Industries (Group), Inc. 687,61
3SBio, Inc. 621,54
Hainan Julutang Health Care And Hairdressing Products Co. Ltd. 605,34
CK Life Sciences International (Holdings), Inc. 599,06
 
  

 

Vir: Factiva, november 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje