Kitajska

Predstavitev gospodarstva Kitajske


Predstavitev gospodarstva Kitajske

Predstavitev države

Uradni naziv Zhonghua Renmin Gongheguo / Ljudska republika Kitajska
Mednarodna oznaka CN/CHN
Glavno mesto Peking
Velikost (km2) 9.561.000
Prebivalci (mio) 1.396,3
Uradni jezik Kitajski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Budisti (18,3 %), kristjani (5,2 %), muslimani (2 %)
Denarna enota Kitajski juan (CNY), renminbi (RMB)
Čas GMT +8, Slovenija +7. Poslovni čas  
Klicna številka +86 

Prebivalstvo Kitajske


Kitajska ima 1.396,3 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Chongqing 32.100.000
Shanghai 24.900.000
Peking 21.900.000
Chengdu 20.900.000
Shenzhen 17.600.000
Tianjin 13.900.000
Wuhan 12.300.000


Politična ureditev

Politični sistem:

Enopartijska vladavina Kitajske komunistične stranke (CCP)

Zakonodajna oblast:

Enodomni Nacionalni ljudski kongres (NPC) sestavlja 2.989 delegatov izvoljenih na ravni pokrajin, mestnih uprav, avtonomnih pokrajin in oboroženih sil. NPC potrdi predsednika in člane državnega sveta, kot tudi članstvo Stalnega odbora NPC, ki se sestaja, kadar NPC ne zaseda. Vse veje zakonodajne in izvršilne oblasti imajo petletni mandat.

Obstaja 22 pokrajin, štiri mestne uprave neposredno pod nadzorom centralne vlade in pet avtonomnih regij. Vse te različne vrste regionalnih administracij izvolijo lokalne ljudske kongrese, ki jih upravljajo ljudske vlade.

Volitve:

Zadnje volitve so bile marca 2023, naslednje pa bodo marca 2028.

Vodstvo države:

Predsednika in podpredsednika odobri zakonodajalec za največ dva zaporedna petletna mandata.

Predsednik: Xi Jinping (od marca 2013, ponovno izvoljen marca 2023). 

Izvršilna oblast:

Politbiro (politični biro) CCP odloča o politiki in nadzoruje imenovanja vseh članov na administrativni, zakonodajni in izvršilni ravni oblasti.

Premier: Li Keqiang (od 11. marca 2023).

 

Kitajska je članica WTO (World Trade Organisation), IMF (International Monetary Fund), APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) in ASEM (Asia-Europe Meeting). Podpisan ima sporazum o prosti trgovini s skupino ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) ter Novo Zelandijo.


Vir: EIU; Factiva, marec 2024.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2025-2021

  2025* 2024* 2023 2022 2021
 Število prebivalcev (v mio): 1.402,2 1.400,1 1.396,3 1.396,8 1.398,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 149 150
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 19.462,7 18.203,1 16.772,4 16.985,8 15.015,6
 BDP per capita (v EUR): 13.881 13.003 12.013 12.165 10.738
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 35.248,3 33.055,6 30.772,2 28.706,6 23.188,5
 BDP per capita (PPP, v EUR): 25.136 23.610 22.038 20.551 16.581
 Rast BDP (v %): 4,4 4,9 5,5 3,0 8,4
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,1 5,1 5,2 5,6 5,1
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,6 1,1 0,3 1,9 0,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -2.483,5 -2.415,8 -2.363,5 -2.543,4 -2.243,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 3.136,4 3.025,2 2.913,8 3.178,4 2.719,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 1,2 1,5 1,0 -1,3 12,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 1,9 2,3 3,1 -2,7 7,6
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 143,3 122,1 18,5 171,1 290,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 103,3+ 258,5 304,1 337,2
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 2.445,2+ 7.394,3 5.027,1 4.023,1
Stopnja tveganja države (op): / 46 48 41 40
Razred tveganja (op): / C C C B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 31

 


Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. 
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr 2024 (posodobljeno junij 2024).                                                                                                             
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2024.

 

Delo na Kitajskem


Tuji državljani si morajo za zakonito zaposlitev na Kitajskem vnaprej poiskati delodajalca in zaprositi za posebno licenco za delo. Delovni vizum se nato izda na kitajskem diplomatskem predstavništvu v državi prosilca.

Delo na Kitajskem je najbolje iskati v velikih mestih z velikim gospodarskim potencialom, kot so Šanghaj, Peking, Guangzhou, Tianjin in Shenzhen.

Največ možnosti za zaposlitev na Kitajskem imajo izkušeni inženirji in programerji, pa tudi zdravstveni delavci, farmacevti in strokovnjaki za telekomunikacije.
 

Povprečna in minimalna bruto plača


Po podatkih kitajskega ministrstva za delo in socialno varnost, je uradna minimalna bruto mesečna plača na Kitajskem v januarju 2024 znašala 2.590 CNY, kar je približno 338,12 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača je na Kitajskem v letu 2023 znašala okoli 10.266 CNY (1.340,21 EUR). Najvišji dohodek imajo zaposleni v Šanghaju, Pekingu in Shenzhenu.


Vrednosti CNY so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih) 

  2023 2024* 2025* 2026*
Rast zasebne potrošnje 9,3 7,3 5,9 4,9
Rast javne potrošnje 6,2 6,3 6,0 5,6
Rast investicij 3,9 4,2 3,4 3,2


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2024.


Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Kitajska je v letu 2022 izvozila za 3.320,3 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 2.661,4 mlrd EUR. 
  • Presežek v blagovni menjavi je znašal 658,9 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je Kitajska največ izvažala električno in elektronsko opremo, strojno opremo, vozila, plastiko ter pohištvo.
  • Največ so v letu 2022 izvozili v ZDA (16,2 % od celotnega izvoza), sledijo Hong Kong, Kitajska, Japonska, Južna Koreja in Vietnam.
  • Kitajska je v letu 2022 največ uvažala električno in elektronsko opremo, nafto in plin, rude, strojno opremo ter bisere, drage kamne, plemenite kovine.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Tajvana (8,8 % od celotnega uvoza), sledijo Južna Koreja, Japonska, ZDA in Avstralija.

 

Kitajska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Električna in elektronska oprema 23,7 Električna in elektronska oprema 26,6
Mineralna goriva, olja 19,7 Stroji, jedrski reaktorji 15,4
Rude, žlindre in pepeli 8,3 Vozila 4,2
Stroji, jedrski reaktorji 7,4 Plastika in plastični izdelki 4,0
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 3,8 Pohištvo 3,6

 

Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Tajvan 8,8 ZDA 16,2
Južna Koreja 7,4 Hong Kong, Kitajska 8,3
Japonska 6,8 Japonska 4,8
ZDA 6,6 Južna Koreja 4,5
Avstralija 5,2 Vietnam 4,1
Slovenija (105. mesto) <0,1 Slovenija (59. mesto) 0,2Vir: Factiva; ITC, junij 2023.


Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Kitajskem so v letu 2021 znašale 1.749,2 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 9,6 %.
  • Celotne izhodne TNI Kitajske so v letu 2021 znašale 2.188,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 10,7 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Kitajskem 2021 - 2024 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 

Največji vlagatelji na Kitajsko

 
Države vlagateljice mio EUR
Hong Kong, Kitajska 1.067.420
Samoa 169.866
Britanski deviški otoki 151.411
Japonska 103.304
Singapur 91.813
ZDA 78.464
Južna Koreja 73.723
Tajvan 61.964
Kajmanski otoki 39.402
Nemčija 31.295
 
Podjetje Država
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. Tajvan
Pegatron Corporation Tajvan
Zeppelin-Stiftung Nemčija
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. Tajvan
Siemens Ag Nemčija
Jtekt Corporation Japonska
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. Tajvan
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. Tajvan


 
Vir: Factiva; ITC, september 2023.  Poglejte si tudi: