Kitajska

Predstavitev gospodarstva Kitajske

Predstavitev države

 
Uradni naziv Zhonghua Renmin Gongheguo / Ljudska republika Kitajska
Mednarodna oznaka CN/CHN
Glavno mesto Peking
Velikost (km2) 9.561.000
Prebivalci (mio) 1.401,5
Uradni jezik Kitajski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Budisti (18,3 %), kristjani (5,2 %), muslimani (2 %)
Denarna enota Kitajski juan (CNY), renminbi (RMB)
Čas GMT +8, Slovenija +7. Poslovni čas  
Klicna številka +86 

Prebivalstvo Kitajske


Kitajska ima 1.401,5 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Chongqing 32.100.000
Shanghai 24.900.000
Peking 21.900.000
Chengdu 20.900.000
Shenzhen 17.600.000
Tianjin 13.900.000
Wuhan 12.300.000


Politična ureditev

Politični sistem:

Enopartijska vladavina Kitajske komunistične stranke (CCP)

Zakonodajna oblast:

Enodomni Nacionalni ljudski kongres (NPC) sestavlja 2.989 delegatov izvoljenih na ravni pokrajin, mestnih uprav, avtonomnih pokrajin in oboroženih sil. NPC potrdi predsednika in člane državnega sveta, kot tudi članstvo Stalnega odbora NPC, ki se sestaja, kadar NPC ne zaseda. Vse veje zakonodajne in izvršilne oblasti imajo petletni mandat.

Obstaja 22 pokrajin, štiri mestne uprave neposredno pod nadzorom centralne vlade in pet avtonomnih regij. Vse te različne vrste regionalnih administracij izvolijo lokalne ljudske kongrese, ki jih upravljajo ljudske vlade.

Volitve:

Zadnje volitve so bile marca 2023, naslednje pa bodo marca 2028.

Vodstvo države:

Predsednika in podpredsednika odobri zakonodajalec za največ dva zaporedna petletna mandata. Predsednik: Xi Jinping (od marca 2013, ponovno izvoljen marca 2023). 

Izvršilna oblast:

Politbiro (politični biro) CCP odloča o politiki in nadzoruje imenovanja vseh članov na administrativni, zakonodajni in izvršilni ravni oblasti.

Premier: Li Keqiang (od 16. marca 2013)

 

Kitajska je članica WTO (World Trade Organisation), IMF (International Monetary Fund), APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) in ASEM (Asia-Europe Meeting). Podpisan ima sporazum o prosti trgovini s skupino ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) ter Novo Zelandijo.


Vir: EIU; Factiva, marec 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 1.405,0 1.403,8 1.401,5 1.398,5 1.395,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 149 150 149
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 19.664,8 18.410,3 17.346,6 14.951,4 13.037,7
 BDP per capita (v EUR): 13.998 13.115 12.374 10.687 9.342
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 33.747,4 31.695,2 28.997,2 23.443,8 21.529,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 24.017 22.583 20.693 16.767 15.430
 Rast BDP (v %): 4,8 5,2 3,1 8,1 2,2
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,8 5,0 5,3 4,9 5,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,0 2,2 1,9 0,9 2,5
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -3.211,0 -2.927,9 -2.661,4 -2.243,3 -1.753,4
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 3.681,0 3.466,4 3.320,3 2.719,1 2.201,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,8 0,9 2,0 12,6 1,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,6 2,5 -2,4 7,6 -0,2
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 251,7 256,4 222,0 282,4 222,0
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 38,0+ 304,7 337,2 280,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1.130,4+ 5.027,2 4.023,1 1.366,6
Stopnja tveganja države (op): / 48 41 40 39
Razred tveganja (op): / C C B B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 31Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2023 (posodobljeno maj 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2023.

 

Delo na Kitajskem


Tuji državljani si morajo za zakonito zaposlitev na Kitajskem vnaprej poiskati delodajalca in zaprositi za posebno licenco za delo. Delovni vizum se nato izda na kitajskem diplomatskem predstavništvu v državi prosilca.

Delo na Kitajskem je najbolje iskati v velikih mestih z velikim gospodarskim potencialom, kot so Šanghaj, Peking, Guangzhou, Tianjin in Shenzhen.

Največ možnosti za zaposlitev na Kitajskem imajo izkušeni inženirji in programerji, pa tudi zdravstveni delavci, farmacevti in strokovnjaki za telekomunikacije.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Po podatkih kitajskega ministrstva za delo in socialno varnost, je uradna minimalna bruto mesečna plača na Kitajskem v januarju 2023 znašala 2.590 CNY, kar je približno 365,88 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača je na Kitajskem v januarju 2023 znašala okoli 8.900 CNY (1.257,27 EUR). Najvišji dohodek imajo zaposleni v Pekingu, Šanghaju in Shenzhenu.

Vrednosti CNY so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje -1,6 7,0 6,3 4,6
Rast javne potrošnje 8,0 7,0 6,0 4,6
Rast investicij 4,0 3,9 3,7 3,5


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2023.


Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Kitajska je v letu 2021 izvozila za 2.734,6 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 2.247,7 mlrd EUR. 
  • Presežek v blagovni menjavi je znašal 486,9 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 je Kitajska največ izvažala električno in elektronsko opremo, strojno opremo, pohištvo, plastiko ter vozila.
  • Največ so v letu 2021 izvozili v ZDA (17,2 % od celotnega izvoza), sledijo Hong Kong, Kitajska, Japonska, Južna Koreja in Vietnam.
  • Kitajska je v letu 2021 največ uvažala električno in elektronsko opremo, nafto in plin, rude, strojno opremo ter optično, tehnično in medicinsko opremo.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Tajvana (9,3 % od celotnega uvoza), sledijo Južna Koreja, Japonska, ZDA in Avstralija.

 

Kitajska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Električna in elektronska oprema 24,8 Električna in elektronska oprema 26,6
Mineralna goriva, olja 14,7 Stroji, jedrski reaktorji 16,3
Rude, žlindre in pepeli 10,4 Pohištvo 4,2
Stroji, jedrski reaktorji 8,7 Plastika in plastični izdelki 3,9
Optična, tehn. in medic. oprema 4,1 Vozila 3,6
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Tajvan 9,3 ZDA 17,2
Južna Koreja 7,9 Hong Kong, Kitajska 10,3
Japonska 7,7 Japonska 5,0
ZDA 6,7 Južna Koreja 4,5
Avstralija 6,2 Vietnam 4,2
Slovenija (98. mesto) <0,1 Slovenija (63. mesto) 0,2Vir: Factiva; ITC, junij 2022.


Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Kitajskem so v letu 2018 znašale 1.821,4 mlrd EUR.
  • Celotne izhodne TNI Kitajske so v letu 2018 znašale 1.679,9 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 je znašala 23,0 %. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Kitajskem 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.  Poglejte si tudi: