Kitajska

Poslovno sodelovanje Slovenije s Kitajsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kitajsko 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 147.715 758.526 906.241 -610.811
2016 270.610 763.363 1.033.973 -492.753
2017 320.281 854.880 1.175.161 -534.598
2018 303.597 1.009.872 1.313.470 -706.275
2019 265.346 1.159.122 1.424.468 -893.776
2020 280.589 1.366.575 1.647.164 -1.085.985
2021* 195.699 1.871.732 2.067.431 -1.676.034

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kitajsko 2015 – 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul 2021 (posodobljeno oktober 2021).

 

Slovenski izvoz v Kitajsko v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
21 % 58.167 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
17 % 48.246 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
16 % 44.832 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 26.105 Les in lesni izdelki, lesno oglje
6 % 16.571 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
4 % 10.311 Izdelki iz železa in jekla

 

Slovenski uvoz iz Kitajske v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
26 % 357.413 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
18 % 245.177 Organski kemijski proizvodi
14 % 196.672 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 105.914 Drugi gotovi tekstilni izdelki, kompleti, ponošena - izrabljena oblačila in izrabljeni tekstilni izdelki, krpe
3 % 35.437 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
2 % 31.447 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe


Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Kitajsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji skupne izjave o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj, v zvezi z davki na dohodek (BCNIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o gospodarskem sodelovanju (BCNGS)
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij (BCNSZI)
  • Uredba o postopku pridobitve uvoznega dovoljenja za uvoz določenih izdelkov s poreklom iz Ljudske Republike Kitajske po vstopu Republike Slovenije v Evropsko skupnost
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju zdravstva in medicine med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske (BCNIKZ)
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske (BCNZT)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Ljudsko republiko Kitajsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko (BCNNSNS)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk