Kitajska

Poslovno sodelovanje Slovenije s Kitajsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kitajsko 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 126.850 538.678 665.528 -411.829
2014 139.405 621.365 760.770 -481.960
2015 147.715 758.526 906.241 -610.811
2016 270.610 763.363 1.033.973 -492.753
2017 320.281 854.880 1.175.161 -534.598
2018 303.597 1.009.872 1.313.470 -706.275
2019* 147.591 703.480 851.071 -555.889

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kitajsko 2013 – 2019 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul (posodobljeno okt 2019).

 

Slovenski izvoz v Kitajsko v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
26 % 80.145 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
26 % 77.518 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
17 % 51.483 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 14.610 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 10.607 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
3 % 8.805 Železo in jeklo

 

Slovenski uvoz iz Kitajske v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
23 % 237.246 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
18 % 182.887 Organski kemijski proizvodi
16 % 162.180 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
3 % 30.866 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
3 % 29.924 Druge navadne kovine, kermeti, njihovi izdelki
3 % 29.067 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


Vir: Statistični urad RS, julij 2019.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Kitajsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji skupne izjave o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj, v zvezi z davki na dohodek (BCNIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o gospodarskem sodelovanju (BCNGS)
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij (BCNSZI)
  • Uredba o postopku pridobitve uvoznega dovoljenja za uvoz določenih izdelkov s poreklom iz Ljudske Republike Kitajske po vstopu Republike Slovenije v Evropsko skupnost
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju zdravstva in medicine med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske (BCNIKZ)
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske (BCNZT)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Ljudsko republiko Kitajsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko (BCNNSNS)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk