Kitajska

Poslovno sodelovanje Slovenije s KitajskoPredstavljamo vsebine:

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Kitajske v blagovni menjavi Slovenije

2019 2020 2021 2022 2023
13 10 6 6 4

Slovenija je v letu 2023 na Kitajsko izvozila za 259 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 7.394 mio EUR.

Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 7.653 mio EUR.

S tem se je Kitajska lani uvrstila na 4. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Kitajsko

Blagovna menjava med Slovenijo in Kitajsko 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 303.597 1.009.872 1.313.470 -706.275
2019 265.346 1.159.122 1.424.468 -893.776
2020 280.589 1.366.575 1.647.164 -1.085.985
2021 337.173 4.023.068 4.360.241 -3.685.895
2022 304.136 5.027.123 5.331.259 -4.722.987
2023 258.549 7.394.289 7.652.838 -7.135.740
2024* 44.710 1.260.064 1.304.774 -1.215.353


Blagovna menjava med Slovenijo in Kitajsko 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno april 2024).       
 

Slovenski izvoz v Kitajsko v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
22 % 56.925 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
19 % 48.816 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
11 % 27.227 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
10 % 26.593 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
8 % 21.798 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
7 % 19.097 Les in lesni izdelki, lesno oglje


Slovenski uvoz iz Kitajske v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
75 % 5.563.355 Organski kemijski proizvodi
12 % 855.667 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
3 % 258.700 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
1 % 63.441 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
1 % 62.905 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
1 % 41.565 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbeVir: Statistični urad RS, marec 2024.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Kitajsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji skupne izjave o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj, v zvezi z davki na dohodek (BCNIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o gospodarskem sodelovanju (BCNGS)
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij (BCNSZI)
  • Uredba o postopku pridobitve uvoznega dovoljenja za uvoz določenih izdelkov s poreklom iz Ljudske Republike Kitajske po vstopu Republike Slovenije v Evropsko skupnost
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju zdravstva in medicine med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske (BCNIKZ)
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske (BCNZT)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Ljudsko republiko Kitajsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko (BCNNSNS)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: