Kitajska

Poslovno sodelovanje Slovenije s Kitajsko

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Kitajske v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
12 13 13 10 6 6


Slovenija je v letu 2022 na Kitajsko izvozila za 305 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 5.027 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 5.332 mio EUR.
S tem se je Kitajska lani uvrstila na 6. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kitajsko 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 320.281 854.880 1.175.161 -534.598
2018 303.597 1.009.872 1.313.470 -706.275
2019 265.346 1.159.122 1.424.468 -893.776
2020 280.589 1.366.575 1.647.164 -1.085.985
2021 337.173 4.023.068 4.360.241 -3.685.895
2022 304.136 5.027.123 5.331.259 -4.722.987
2023* 131.262 4.079.057 4.210.319 -3.947.795

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kitajsko 2017 – 2023 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun 2023 (posodobljeno september 2023).

 

Slovenski izvoz v Kitajsko v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
20 % 60.830 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
16 % 49.777 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
11 % 34.324 Les in lesni izdelki, lesno oglje
11 % 33.589 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 26.947 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
5 % 16.461 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Kitajske v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
61 % 3.045.463 Organski kemijski proizvodi
18 % 881.169 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 270.848 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
2 % 76.571 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
1 % 53.870 Izdelki iz železa in jekla
1 % 49.706 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Kitajsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji skupne izjave o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj, v zvezi z davki na dohodek (BCNIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o gospodarskem sodelovanju (BCNGS)
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij (BCNSZI)
  • Uredba o postopku pridobitve uvoznega dovoljenja za uvoz določenih izdelkov s poreklom iz Ljudske Republike Kitajske po vstopu Republike Slovenije v Evropsko skupnost
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju zdravstva in medicine med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske (BCNIKZ)
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske (BCNZT)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Ljudsko republiko Kitajsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko (BCNNSNS)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.

 

Poglejte si tudi: