Kitajska

Prodaja na Kitajsko

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Za kitajske potrošnike je ozaveščenost o blagovnih znamkah čedalje pomembnejša in zapleteno oglaševanje je začelo igrati ključno vlogo pri privabljanju kitajskih potrošnikov. Ker se življenjski standard izboljšuje, se vedno več ljudi osredotoča na izdelke visoke kakovosti in na prestižne blagovne znamke. Menijo, da je cena kazalnik kakovosti izdelka, čeprav sta cena in prodajna storitev najpomembnejša kriterija pri nakupni odločitvi.

Kitajci se radi informirajo pred nakupom, zlasti pred nakupom tujih izdelkov. Cena, ki jo je kitajski potrošnik pripravljen plačati za izdelek, se je v zadnjih letih povečala, saj potrošniki zdaj iščejo izdelke in storitve najvišje kakovosti. Kitajska je največji trg za svetovne luksuzne blagovne znamke, saj predstavlja približno 47 % svetovne prodaje potrošniških luksuznih izdelkov.

Kitajska družba je „kolektivistična“, pri čemer skupina prevladuje nad posameznikom. Posledično imajo standardi, preference in norme skupine, ki ji posameznik pripada, velik vpliv na nakupne navade. Zato je oglaševanje pogosto namenjeno skupinam, ne posameznikom.
 

Tržne poti, distribucija

V zadnjih letih je Kitajska liberalizirala svoj distribucijski sistem. Novi zakoni so odpravili prejšnje omejitve glede zahtev po velikosti za trgovska in distribucijska podjetja, ter tako utrli pot konkurenci malih podjetij. Prodajne poti, ki so na voljo tujim podjetjem, ki prodajajo na Kitajskem, vključujejo trgovske družbe, distributerje in lokalne agente.

Segment hipermarketov na Kitajskem je zelo razdrobljen. Na njem delujejo trgovske verige z nacionalnimi omrežji, kot so Walmart, CRV, Carrefour, Sun Art in Yonghui. Ti se povezujejo s konkurenti s področja spletne maloprodaje in preoblikujejo trgovine v prodajalne manjših formatov. Carrefour je na primer novembra 2017 v Šanghaju predstavil novo konceptno trgovino Carrefour Easy, ki je opremljena s številnimi sodobnimi tehnologijami. Med regionalni konkurenti sta najpomembnejša NGS in Bailian. Prodaja v hipermarketih se je v letu 2018 zmanjšala za 1 %, vrednost prodaje pa je znašala 84,8 mlrd EUR. Po napovedih analitikov bo prodaja v hipermarketih v naslednjih petih letih upadala po -3 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegla vrednost 84,4 mlrd EUR.

Tudi segment tradicionalnih trgovcev z živili je na Kitajskem zelo razdrobljen. Vrednost prodaje v tem segmentu se je v letu 2018 nekoliko povečala in dosegla 200 mlrd EUR. V prihodnjih petih letih naj bi vrednost prodaje ostala na približno enakem nivoju. Tudi v tem segmentu trgovci sprejemajo nove prodajne koncepte in strategije. Širijo se na podeželja, vpeljujejo spletno prodajo in podobno.

Vrednost segmenta supermarketov se je v letu 2018 povečala za 3 % in dosegla 300 mlrd EUR. V prihodnjih petih letih naj bi vrednost rasla po povprečni 3 % letni stopnji in v letu 2023 dosegla 350 mlrd EUR. Zaradi velikega ozemlja in edinstvenega maloprodajnega okolja na Kitajskem, imajo vodilni konkurenti relativno majhne tržne deleže. Vedno bolj postajo priljubljeni supermarketi manjših formatov.
 
Vrednost spletne maloprodaje na Kitajskem se je v letu 2018 povečala za 24 % in dosegla 510 mlrd EUR. Ker je spletna maloprodaja v mestih in med bogatejšim slojem prebivalstva že nasičena, konkurenti skušajo prodreti še na področje podeželja. Po napovedih analitikov bo kitajska spletna maloprodaja v prihodnjih petih letih rasla po 15 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegla vrednost 1 trln EUR.

Da bi strankam zagotovili veliko večjo izbiro izdelkov in povečali prodajo, so se vodilni konkurenti na trgu začeli povezovati. Septembra 2018 je francoska blagovna znamka kozmetike L'Occitane de Provence odprla uradno spletno trgovino na JD.com, da bi predstavila svoje najbolj priljubljene izdelke. Spletni ponudnik Kaola je pred kratkim dovolil drugim podjetjem, da uporabljajo platformo Kaola za prodajo svojih izdelkov. Integracija in sodelovanje se nenehno izboljšujeta in nista omejena le na trgovce na drobno v trgovinah in internetne trgovce, ampak v partnerstvu vidijo potencialne priložnosti tudi konkurenti z istih področjih.
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih: 
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
Guangzhou Shencai Cosmetics Co. Ltd. 121.999,31
Ezhou Jiaxiang Wanlian Industry Co. Ltd. 62.847,71
Zunyi Xinhuamao Comm. And Trade Co. Ltd. 62.516,74
JD.com, Inc. 47.336,64
Hainan Feixunda E - Commerce Co. Ltd. 35.370,81
Alibaba Group Holding Ltd. 33.341,17
Suning.com Co., Ltd. 25.973,45
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Na Kitajskem obstaja veliko načinov za financiranje uvoza. Najpogostejša sta dokumentarni akreditiv in dokumentarni inkaso. Ne glede na to, katera metoda se uporablja, mora kitajski uvoznik zaprositi za devizni znesek za trgovinski posel od State Administration of Foreign Exchange (SAFE).
 
Plačilni roki so običajno 30 dni. V letu 2018 je bila povprečna zamuda plačila za tuje stranke 26 dni.
 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Kitajsko na 23. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev.
 
Kitajski transportni sektor je v zadnjih petih letih rasel po 5 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 dosegel vrednost 320,9 mlrd EUR. Največ transporta na Kitajskem se odvija po cestah. Segment cestnega transporta je v letu 2017 ustvaril 229,9 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 71,6 % celotne vrednosti sektorja. Glede na geografski položaj Kitajske ni presenetljivo, da v kitajskem a transportnem sektorju prevladuje cesti transport. Povpraševanje domačih potrošnikov stalno narašča, v razcvetu je tudi domače proizvodno gospodarstvo.
 
Pomorski transport je v letu 2017 k celotni vrednosti sektorja prispeval 17,5 %. Osem kitajskih pristanišč spada med največjih 30 kontejnerskih pristanišč na svetu, med njimi pa je pristanišče Šanghaj daleč najbolj obremenjeno na svetu.
 
Železnice so glavni način prevoza in najcenejša rešitev za tovor na dolge razdalje. Kitajska vlada si prizadeva za izboljšanje železniške infrastrukture, ki povezuje Evrazijo s Kitajsko. Januarja 2017 je prvi kitajski tovorni vlak prispel v Združeno kraljestvo po prehodu 8 držav v 18 dneh. Po ocenah se bo zaradi teh kitajskih naložb količina blaga, ki se prevaža med Kitajsko in Nemčijo, do leta 2020 podvojila.
 
Analitiki napovedujejo, da bo kitajski transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 4,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 dosegel vrednost 370,4 mlrd EUR. Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko ima lahko velike posledice tudi za transportni sektor, saj je ZDA ena pomembnejših trgovinskih partneric Kitajske.
 
Tržna segmentacija za leto 2017 
 
Segment Odstotek
Cestni transport 71,6 %
Pomorski transport 17,5 %
Železniški transport 7,0 %
Letalski transport  3,9 %
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 

Posodobljeno februar 2019.