Kitajska

Prodaja na Kitajsko

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Za kitajske potrošnike je ozaveščenost o blagovnih znamkah čedalje pomembnejša in zapleteno oglaševanje je začelo igrati ključno vlogo pri privabljanju kitajskih potrošnikov. Ker se življenjski standard izboljšuje, se vedno več ljudi osredotoča na izdelke visoke kakovosti in na prestižne blagovne znamke. Menijo, da je cena kazalnik kakovosti izdelka, čeprav sta cena in prodajna storitev najpomembnejša kriterija pri nakupni odločitvi.

Kitajci se radi informirajo pred nakupom, zlasti pred nakupom tujih izdelkov. Cena, ki jo je kitajski potrošnik pripravljen plačati za izdelek, se je v zadnjih letih povečala, saj potrošniki zdaj iščejo izdelke in storitve najvišje kakovosti. Kitajska je največji trg za svetovne luksuzne blagovne znamke, saj predstavlja približno 47 % svetovne prodaje potrošniških luksuznih izdelkov.

Kitajska družba je „kolektivistična“, pri čemer skupina prevladuje nad posameznikom. Posledično imajo standardi, preference in norme skupine, ki ji posameznik pripada, velik vpliv na nakupne navade. Zato je oglaševanje pogosto namenjeno skupinam, ne posameznikom.
 

Tržne poti, distribucija

V zadnjih letih je Kitajska liberalizirala svoj distribucijski sistem. Novi zakoni so odpravili prejšnje omejitve glede zahtev po velikosti za trgovska in distribucijska podjetja, ter tako utrli pot konkurenci malih podjetij. Prodajne poti, ki so na voljo tujim podjetjem, ki prodajajo na Kitajskem, vključujejo trgovske družbe, distributerje in lokalne agente.

Hipermarkete in diskontne trgovske verige v zadnjih letih izpodriva spletno nakupovanje ter nakupovanje v manjših lokalnih trgovinah.
Prodaja v hipermarketih se je na Kitajskem v letu 2019 zmanjšala za 3 % na 94,5 mlrd EUR. Tudi v prihodnjih petih letih se bo po napovedih prodaja v segmentu hipermarketov zmanjševala po -3 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 93,2 mlrd EUR. Največji konkurent v segmentu hipermarketov je trgovska veriga Sun Art Retail Group Ltd, ki je imela v letu 2019 14 % tržni delež.
V letu 2019 se je na Kitajskem znižala tudi vrednost prodaje v diskontnih trgovinah. Ta je upadla za 19 % na 380 mio EUR. Tudi v prihodnjih petih letih se bo prodaja v tem segmentu zniževala po -5 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 300 mio EUR. Največji diskontni trgovec na Kitajskem je Shanghai Wuyuan Modern Mart Co Ltd, ki je imel v letu 2019 63 % tržni delež.
 
Prodaja v manjših lokalnih trgovinah (manjše od 400 m2) se je v letu 2019 na Kitajskem povečala za 13 % in dosegla 19,1 mlrd EUR. Po napovedih analitikov bodo manjše lokalne trgovine tudi v prihodnjih petih letih beležile visoko rast, ki naj bi znašala povprečno 13 % na leto. Vrednost prodaje v tem segmentu bo po napovedih v letu 2024 dosegla 33,1 mlrd EUR. Največji konkurent v tem segmentu je trgovska veriga Meiyijia Convenient Stores Co Ltd, ki je imela v letu 2019 13 % tržni delež.

Tudi spletna prodaja na Kitajskem dosega visoke letne rasti. V letu 2019 se je vrednost spletne prodaje povečala za 25 % in dosegla 702 mlrd EUR. Visoka rast je posledica širjenja spletne trgovine tudi v ruralna področja. Po napovedih bo spletna prodaja v prihodnjih petih letih rasla po 15 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla vrednost 1.400,3 mlrd EUR. Največji spletni ponudniki na Kitajskem so JD.com Inc, Suning.co in Alibaba.
Septembra 2019 je spletni ponudnik Alibaba kupil platformo za e-trgovino Kaola – Netease, ki je v lasti podjetja Tmall. Tako bo oblikoval največjo mednarodno platformo za e-trgovino na Kitajskem. Amazon je svojo tržno platformo na Kitajskem ugasnil 18. julija 2019, vendar še naprej ponuja Kindle, Amazon Overseas, Amazon Global Selling in spletne storitve. Močna konkurenca lokalnih ponudnikov pušča le malo prostora za tuje spletne platforme na Kitajskem. Lokalni konkurenti lahko ponudijo večjo izbiro blaga, hitrejše dobavne roke, hkrati pa uživajo tudi veliko zaupanje kitajskih potrošnikov.

 
Največji trgovci na drobno po prihodkih: 
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
JD.com, Inc. 76.904,74
Alibaba Group Holding Ltd. 51.668,51
Suning.com Co., Ltd. 35.759,44
Gome Appliance Company Limited 15.751,38
Sun Art Retail Group Ltd. 12.783,79
Vipshop Holdings Ltd. 12.397,04
A. S. Watson & Company Limited 10.549,58
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Na Kitajskem obstaja veliko načinov za financiranje uvoza. Najpogostejša sta dokumentarni akreditiv in dokumentarni inkaso. Ne glede na to, katera metoda se uporablja, mora kitajski uvoznik zaprositi za devizni znesek za trgovinski posel od State Administration of Foreign Exchange (SAFE).
 
Povprečen plačilni rok je v letu 2019 znašal 26 dni, povprečna zamuda plačila pa 18 dni.


Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Kitajsko na 24. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.

Kitajski transportni sektor je v obdobju 2014-2018 rasel po 4,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 334,4 mlrd EUR.
 
V kitajskem transportnem sektorju prevladuje cestni transport, vendar imajo pomembno vlogo tudi drugi načini transporta, zlasti pomorski transport. Ta je v letu 2018 predstavljal 17,5 % celotne vrednosti sektorja. Kitajska opravi precej transporta preko oceana, saj je na veliki obali Kitajske nekaj najprometnejših pristanišč na svetu. To so pristanišča Šanghaj, Shenzhen, Ningbo-Zhoushan, Guangzhou in Tianjin.
Segment cestnega transporta je na Kitajskem v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 239,7 mlrd EUR, kar predstavlja 71,7 % celotne vrednosti sektorja. Pomorski transport je v tem obdobju ustvaril 58,6 mlrd EUR ali 17,5 % sektorske vrednosti.
 
Analitiki napovedujejo, da bo kitajski transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 4,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 401,7 mlrd EUR.

 
Tržna segmentacija za leto 2018 
 
Segment Odstotek
Cestni transport 71,7 %
Pomorski transport 17,5 %
Železniški transport 6,7 %
Letalski transport  4,1 %
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 

Posodobljeno april 2020.

_