Turizem, šport in prosti čas

Turizem, šport in prosti čas po državah

Globalni trendi na področju turizma

Na svetovnem turističnem trgu - sektor potovanja in turizem, obstaja zmerna stopnja rivalstva, ki jo olajšuje zdrava rast panoge, vendar se konkurenčnost razlikuje od segmenta do segmenta. V analizo so zajeti ponudniki potovalnih in turističnih storitev, ki vključujejo hotele, motele, restavracije, prevoze potnikov z letali in železnico, casinoje in oglede turističnih znamenitosti.

Sektor potovanj in turizma je kombinacija B2B in B2C. Število potencialnih kupcev je veliko, čeprav je lahko, sicer nebistveno, relativno drago potovanje z letalom, nočitve v hotelih ter restavracije, izven dosega velikega števila manj premožnih ljudi. Storitve, zlasti v segmentu hotelov in restavracij, so močno diferencirane, za velike verige pa je pomembna tudi prepoznavnost blagovne znamke, ki zmanjšuje pogajalsko moč kupcev.

Nekatere storitve so zelo diferencirane. Na primer, glavne hotelske verige pogosto upravljajo več blagovnih znamk usmerjenih v različne segmente kot so "ekonomski ", "višji srednji", "luksuzni" razred itn., kar se odraža v širokem razponu cen. Po drugi strani je npr. potovanje z železnico manj dovzetno za diferenciacijo, saj določeno destinacijo pogosto ponuja le eno ali dve železniški podjetji, ki ponujata podobne storitve.

Stroški prehoda so nizki ali pa jih sploh ni v segmentu restavracij, rekreacijskih objektov in v hotelirstvu. Kljub temu pa lahko spreminjanje vnaprejšnjih rezervacij privede do nekaterih stroškov. Na odločitve kupcev močno vplivata varnostni vidik in ugled destinacije. Npr. Turčija in Grčija sta bili zelo prizadeti zaradi begunske krize v Evropi in zaradi njune neposredne bližine sirskih vojnih območij. Države v takem položaju morajo trdo delati, da prepričajo tuje obiskovalce, da so varne za obisk. Posamezne letalske družbe, restavracije in hoteli se enostavno znajdejo v določeni politični situaciji na katero nimajo vpliva. To je razlog, zakaj je lahko koristno, da ta podjetja postanejo multinacionalke. Na splošno je pogajalska moč kupcev ocenjena kot zmerna.
 
V sektorju potovanj in turizma deluje širok spekter podjetij, z različnimi dobavitelji. Za letalske prevoznike predstavlja gorivo velik strošek, vendar pa so od zadnjega četrtletja leta 2014 pa vse do leta 2016, cene letalskega goriva še vedno precej nižje kot običajno. Letalski prevozniki kot npr. South West, Alaska in United Airlines so v letu 2015 dosegli rekordne dobičke, nasprotno pa smo bili v obdobju visokih cen goriva priča številnim propadom letalskih prevoznikov.

Za restavracije so pomembni stroški hrane in osebja. Tu gre za široko paleto potencialnih dobaviteljev hrane, čeprav lahko potreba restavracije po nabavnih virih visoko kakovostne hrane in pijače z namenom ohranitve ugleda, okrepi moč dobaviteljev. Raven plač običajno ni visoka, gre pa za delovno intenzivno panogo. Prav tako so zaradi podobnih razlogov stroški osebja pomembni tudi v hotelskem sektorju. V državah, kjer je uzakonjena minimalna plača, imajo zaposlovalci omejene možnosti nadzora nad stroški dela.

V vseh segmentih sektorja potovanj in turizma je malo možnosti za vertikalne integracije med dobavitelji in podjetji iz panoge, saj delujejo na zelo različnih področjih. Na splošno je pogajalska moč dobaviteljev ocenjena kot zmerna.
 
Glavni nadomestki prostočasnega potovanja in turizma, so druge vrste prostočasnih dejavnosti. Ljudje, ki si želijo preživeti nekaj časa stran od doma, se poslužujejo samopostrežnih počitnic kot so kampiranje, kolesarjenje ali potovanje z avtomobilom, ki so nadomestilo za potovanje z letalom ali železnico. Te "domače" možnosti so verjetno cenejše od storitev, ki jih ponuja potovalna in turistična industrija, čeprav so lahko povezane s stroški prehoda, kot je npr. nakup potrebne opreme. Naraščanje priljubljenosti tovrstnih počitnic kaže na to, da gre za koristne alternative. 

Potencialno grožnjo za industrijo predstavlja novejši nadomestek v obliki zasebnih najemodajalcev, ki oddajajo sobe v svojih domovih in apartmajih ali pa dajejo na razpolago celoten dom oz. nepremičnino. Spletne storitve na tem področju vključujejo Airbnb, FlipKey in bolj neformalen Couchsurfing. Mednarodno hotelirsko združenje (International Hotel & Restaurant Association) opisuje te storitve kot delno "nelojalno" konkurenco in pomembno dejavnost, ki jo je potrebno nadzirati. Nevarnost substitutov je ocenjena kot močna.
 
Enostavnost vstopa v sektor potovanj in turizma se razlikuje od segmenta do segmenta. Ovire za vstop so verjetno najnižje v segmentu restavracij in hotelirstva. Kljub prisotnosti velikih nacionalnih in multinacionalnih verig, je ta segment razdrobljen in je možno uspešno delovati tudi v majhnem obsegu. Običajno gre za majhna družinska podjetja, ki lahko pridobijo hotel z bančnim posojilom, hipoteko ali najemom. Potrebno je le malo usposabljanja, tudi ureditev ni zahtevna.

Na drugi strani, uspešen vstop v segment letalskih prevoznikov ali storitev potniškega železniškega prometa zahteva veliko kapitala, saj morajo novi udeleženci v nakup ali najem letal ali vlakov. Regulativa je stroga in zapletena. Na primer, organi za civilno letalstvo imajo pravila za izdajanje dovoljenj za zaposlene, varnost letal, dostop do letališč in letalskih poti itn. Tudi zagotavljanje skladnosti je drago.

Intelektualna lastnina v smislu intenzivnih naložb v raziskave in razvoj, patente itd. ni zelo pomembna v tej panogi. Pomembna je moč blagovne znamke. Potrošniki bodo morda neradi rezervirali neznan, od doma oddaljen hotel, če niso prepričani, da je dobre kakovosti. To je pogosto težko oceniti, čeprav je pregledovanje kakovosti preko spleta vse bolj priljubljen način ocenjevanja. Na ta način do neke mere izginja pomen moči blagovne znamke. Močna blagovna znamka deluje na kupca kot jamstvo za kakovost in novi udeleženec bo v slabšem položaju glede na prvotne operaterje, dokler si ne ustvari lastne blagovne znamke. Na splošno je nevarnost vstopa novih udeležencev na trg ocenjena kot zmerna.
 

 

Sektor potovanja in turizem je v zadnjih letih močno rasel, v napovedanem obdobju do 2020 pa naj bi se rast še okrepila. K rasti globalnega sektorja potovanj in turizma je največ prispevala azijsko-pacifiška regija, še posebej Kitajska. Poleg tega je v Aziji tudi nekaj najbolje integriranih letovišč na svetu, ki vsako leto pritegnejo na milijone turistov. K rasti svetovnega hotelirskega trga so v veliki meri prispevali azijsko-pacifiška regija in obe Ameriki.

V zadnjih letih so ZDA - največji svetovni hotelirski trg, dosegle močno vrednostno rast, medtem ko je Kitajska, ki predstavlja največji delež azijsko pacifiške regije, beležila celo dvomestno rast v istem obdobju. Stagnacija na Japonskem in razmeroma šibka rast v Evropi sta le malo prispevali h celotni svetovni rasti, čeprav se v napovedanem obdobju od teh trgov pričakuje, da bodo pospešili svoj prispevek k globalni napovedi hitrejše širitve v hotelskem sektorju.

Svetovni sektor potovanja in turizem je v letu 2015 dosegel skupne prihodke v višini 4.584,1 mlrd EUR, skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2011–2015 pa je znašala 5,7 %. Za primerjavo, v tem obdobju so azijsko-pacifiške skupine v panogi ter v ZDA dosegle 7,8 % in 4,0 % skupno letno stopnjo rasti (CAGR) ter dosegle vrednost 1.943,2 in 1.097,6 mlrd EUR v letu 2015. Segment restavracij s prihodki v višini 2.617,5 mlrd EUR in 57,1 % skupne vrednosti panoge je bil najbolj donosen segment v letu 2015.
 
Za leto 2020 napovedujejo, da bo globalni sektor potovanj in turizma dosegel vrednost 6.098,7 mlrd EUR, kar je 37,8 % več kot leta 2015. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2015 – 2020 znaša 6,6 %.

 
Tržna segmentacija po kategorijah za leto 2015 po vrednosti (v odstotkih)

Restavracije 57,1 %
Hotelirski sektor  14,1 %
Letalski prevoz potnikov 12,3 %
Igralništvo  9,5 %
Železniški prevoz potnikov 4,9 %
Turistične znamenitosti  2,1 %
 
 
Tržna segmentacija v svetu za leto 2015 (v odstotkih)
 
Azijsko-pacif. področje 42,4 %
ZDA  23,9 %
Evropa  22,9 %
Bližnji vzhod  2,3 %
Ostali svet  8,5 %Koristni naslovi in povezave


Panožna združenja/portali

 
Strokovne publikacije/portali

  • Néorestauration

- Opis: Specializirana revija za gostinske delavce, ki analizira vse vidike tega sektorja, vključno z nišnimi podjetji, naložbami v novo opremo in splošnimi nasveti. Prav tako obravnava vprašanja s področja institucionalnega in komercialnega cateringa, operaterjev in dobaviteljev ter ekonomskega in regulativnega področja.
- Država porekla: Francija
- Pogostost Izhajanja: mesečno
- Spletni naslov: http://www.neorestauration.com/

  • LeChef.com

- Opis: Novice tega spletnega portala so specializirane za restavracije in catering.
- Država porekla: Francija
- Spletni naslov: http://www.lechef.com/

  • Just-Food

- Opis: Portal vsebuje edinstvene lastne novice in dnevno pokriva ekskluzivne zgodbe, intervjuje vodilnih ter preglede in analize razvoja dogodkov v živilski industriji.
- Država porekla: Velika Britanija
- Pogostost Izhajanja: dnevno
- Spletni naslov: http://www.just-food.com/

  • Hospitality Technology

- Opis: Novice in informacije za vodilne delavce s področja tehnologije na gostinskem trgu.
- Država porekla: ZDA
- Spletni naslov: http://hospitalitytechnology.edgl.com/news

  • Hotel Development

- Opis: Novice s področja razvoja/gradnje hotelov.
- Država porekla: Kanada
- Spletni naslov: http://www.hotelnewsresource.com/

  • Hotel Marketing

- Opis: Spletna revija pokriva vsebine s področja hotelirstva za hotelske tržnike, hotelirje in spletne tržnike potovanj.
- Država porekla: ZDA
- Spletni naslov: http://www.hotelmarketing.com/

  • Air Transport World

- Opis: Poslovna revija za vodilne v marketingu in nabavi v letalski industriji. Pokriva zakonodajo, trge, gospodarske trende, potnike ter letalske prevoznike in zaposlene.
- Država porekla: ZDA
- Pogostost Izhajanja: mesečno
- Spletni naslov: http://atwonline.com/

 

Vir: Factiva, september 2016.